Joepie feest van de achtjarigen van Sint-Jozef Lot 8 mei 1997 voel jij ook de vlinders in je buik?Dovnload 35.38 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte35.38 Kb.
JOEPIE
Feest van de achtjarigen

van Sint-Jozef Lot

8 mei 1997
VOEL JIJ OOK

DE VLINDERS IN JE BUIK?
Flinter, Stijn en Katrien zullen tijdens dit uurtje

samen met de 8-jarigen maaltijd vieren in de kerk van Jezus.


Alle kinderen staan te popelen...
Lied:

Ik zit op het puntje van mijn stoel. Het is zo spannend,

en ik ga op m'n tenen staan. Ik ben verlangend

naar die ene grote dag, dat ik Hem ontmoeten mag.

O, o, o, het is zo spannend.
Een hele nieuwe hemel,

een hele nieuwe tijd,

een hele nieuwe aarde

vol gerechtigheid.
En dat is:

vrede voor de mensen,

een wereld zonder grenzen,

voor iedereen te eten,

en niemand wordt vergeten,

vlaggen in de boom, shalom, shalom.
Ik zit op het puntje van m'n stoel in 't rond te speuren,

en ik ga op m'n tenen staan. Het gaat gebeuren,

dat de wereld nieuw zal zijn, zonder ziekte, zonder pijn.

O, o, o, het gaat gebeuren.

Welkom door Kenny met een zelfgeschreven verhaal...
Al heel vroeg in de morgen zijn de 8-jarigen opgestaan.

De meesten waren nog niet eens goed wakker.

Ze gaapten luid en rekten zich uit.

De wind huilde door het bos en joeg de verdorde bladeren voor zich uit.

Die sloegen ritselend op de vlucht.

Maar de zon scheen vandaag extra mooi.

Jezus, die anders altijd als eerste wakker was,

lag nog in zijn bed te dromen.

Een vogel pikte tegen zijn raam en wekte hem.

Jezus draaide zich om, rekte zich uit en zei: "Wat een stralende dag"!

Vrolijk sprong hij naar buiten en wenste iedereen een goede morgen.

Ook ik zeg goeie morgen aan iedereen in de kerk en van harte welkom!


Welkom door de priester.

Hij verwelkomt ons allemaal

en zeker onze achtjarigen want...

ZIJ ZIJN ZO BIJZONDER.


Voorstelling:
Vandaag is het een bijzondere dag

voor ons en daarom willen wij

aan iedereen in de grote kerk

vertellen wie we zijn.


Het weer goed maken
Kind: O Heer, vergeef van deze dag

de fouten die U zag.

Vergeef me wat U hoorde.

Mijn voeten zijn verkeerd gegaan.

Mijn handen hebben pijn gedaan.

Mijn mond zei boze woorden.

Nu heb ik spijt en zeg ik stil:

vergeef het mij om Jezus' wil.
Lied: Jezus is mijn beste vriend, Hij wil bij mij wonen 3.

al heb ik het niet verdiend, Hij blijft trouw.

Lieve kleine Jezus, mijn hartedief

al ben ik nog klein, ik heb je lief. (2x)
Ouder: Heer vergeef ons, omdat wij niet voldoende open staan

voor het enthousiasme van onze kinderen.

Soms stralen hun ogen zó en zien wij het niet.

Lied: Jezus is mijn beste vriend...
Catechist: Vergeef ons Heer, dat wij als volwassene

het jonge geloof van deze kinderen

vaak niet toelaten in de grote mensenwereld.

Lied: Jezus is mijn beste vriend...

Priester: Heer, luister naar de woorden van deze kinderen en ouders.

Vergeef hen, wat ze fout deden.

Vergeven is immers het weer goed maken.


We brengen het evangelieboek naar voor.

Daarin staat een mooi verhaal van Jezus.


Maar eerst zingen we een Lied:

Kijk daar, een metselaar, hij bouwt een huis van steen;

alle stenen netjes naast elkaar, een huis voor iedereen.

Eén voor één, steen voor steen, muren, deuren en ramen;

Eén voor één, steen voor steen, niet alleen, maar...

samen vormen zij een huis,

samen muren, deuren en ramen

samen vormen zij een huis... samen.
De Heer bouwt ook zijn huis, daar zijn wij de stenen van;

ieder heeft z'n plekje in dat huis, tot God er wonen kan.

Eén voor één, steen voor steen, muren, deuren en ramen;

Eén voor één, steen voor steen, niet alleen maar...

samen zijn wij het huis van de Heer, )

samen zoveel verschillende namen ) 2x

samen zijn wij het huis van de Heer... samen ) Amen.

Evangelie:

We hebben JEZUS ALS VRIEND.

Hij vertelde ons: "Maak je geen zorgen".

ZORG DRAGEN VOOR - Voorbeden
kind: Jezus, wij bidden ervoor dat iedereen zoals wij

gelukkig kan zijn en kan spelen en dartelen,

net als een lammetje in het malse groen van de wei.
kind: Jezus, wij bidden dat wij iemand kunnen troosten

wanneer hij verdriet heeft.

Zo doet ook de herder dat voor ieder schaap

dat bang is of dat ergens pijn heeft.


kind: Jezus, wij bidden

dat iedereen een veilige thuis heeft

met een mama of papa

die van hem of haar houdt.

Zo goed zorgt een herder ook voor zijn kudde.

Geen enkel schaapje zal hij vergeten.

En de beste van alle herders, dat ben jij, Jezus.
Tijdens het zingen bereiden we de maaltijd voor.

Kinderen brengen brood, een kannetje water,

de beker met wijn, een kaars en bloemen aan.
Lied:

Rond de tafel van de Heer komen wij de eerste keer.

Allen samen zingen wij, Jezus kom er bij.
Stijn heeft bloemen meegebracht.

Katrien aan een kaars gedacht.

Allen samen zingen wij, goede Jezus kom er bij.
In de wijn en in het brood wordt de Heer nu tochtgenoot.

Allen samen zingen wij, Jezus kom er bij.


IEMAND OM TE DANKEN (dankgebed) 5. priester: Goede God, Gij die het leven geeft aan de mensen,

aan de dieren en de planten.

Wij klappen voor U in de handen.

Gij zijt het begin en het einde.

Geheiligd zij uw naam.
kind: Dank U wel voor alle goede mensen

die voor ons zorgen

en voor zoveel mooie dingen waarvoor wij mogen zorgen:

de dieren en de planten, het water en de lucht,

de aarde en alles wat erop leeft.
ouder: Goede Vader, wij willen ervoor zorgen

dat niets kapot gaat van wat Gij in onze handen legt.

Wij willen er iets tofs van maken.

Wij willen helpen aan uw grote droom:

dat alle mensen in vrede met elkaar samen leven.
DELEN DOET WONDEREN

kind: Samen rond de tafel,

zoals thuis in ons gezin,

danken wij U, Vader.


kind: Voor de kinderen van onze parochie

met wie wij samenwerken, spelen en zingen,

voor de vreugde die wij samen beleven.
kind: Vooral voor Jezus danken wij U.

Hij had een eigen manier van leven.

God noemde Hij Vader,

de mensen broer en zus.

Hij vertelde over de vogels in de lucht

en de bloemen op het veld,

over druiven en wijngaarden,

over graan en brood,

over delen wat je hebt,

fouten vergeven en verdraagzaam zijn.priester: Op de avond van het feest met zijn vrienden

gebeurde er het volgende.

Omdat Jezus op het kruis moest sterven

heeft Hij een teken gegeven aan zijn leerlingen

waarmee Hij hen toonde dat Hij ze niet in de steek zou laten.

Hij heeft brood genomen en Hij heeft gezegd:

"Neem en eet hiervan, want dit is mijn lichaam".
Daarna nam Hij de wijn en Hij heeft gezegd:

"Neem en drink uit deze beker want dit is mijn bloed voor u.

Als jullie samenkomen en doen zoals Ik hier gedaan heb,

dan ben Ik bij jullie".


kinderen: Als we brood breken en het met elkaar delen,

leeft Jezus in ons hart.ONZE VADER Jezus heeft ons dit mooie gebed geleerd.
Samen: ONZE VADER die in de hemelen zijt...

FEEST VIEREN MET JEZUS
We mogen nu allemaal samen

aan tafel gaan met Jezus.


COMMUNIE
Lied:

maak een vrolijk geluid voor de heer,

of je thuis bent of buiten op straat;

maak een vrolijk geluid voor de heer,

met de bel van je fiets op de maat.

want een vrolijk geluid maakt hem blij,

doe je mee want ook jij hoort erbij,

zing en fluit, roep het uit,

maak een vrolijk geluid voor de heer.

maak een vrolijk geluid voor de heer, 7.

of je bruin bent, of sproetig of blond;

maak een vrolijk geluid voor de heer,

met je hand of je voet of je mond.

want een vrolijk geluid maakt je blij,

ben je ziek of gezond, kom erbij,

ook je stem

is van hem,

maak een vrolijk geluid voor de heer.
maak een vrolijk geluid voor de heer,

of je thuis bent, of buiten op straat;

maak een vrolijk geluid voor de heer,

met de bel van je fiets op de maat.

want een vrolijk geluid maakt hem blij,

dat hij jubelt met jou en met mij,

zing en fluit,

roep het uit,

maak een vrolijk geluid voor de heer!
priester:

Voor we hier uit de kerk weggaan

willen onze kinderen

hun lieve ouders nog bedanken.

Jullie zijn het die voor deze kinderen

altijd klaarstaan.

Ook nu beloven jullie weer

verder op weg te gaan met deze jonge mensen.

Jezus geeft jullie daarbij een duwtje in de rug.
kind:

Weet je wat zo bijzonder is?

Dat ik besta, met ogen en oren,

met handen en voeten,

een neus en een mond,

zoals niemand heeft.

Kijk maar, hoor maar, voel maar.


Ik kan gaan waar ik wil

en alles wat lekker is

kan ik ruiken en proeven.

Omdat mijn mama en papa

zo naar mij, hun kindje, hebben verlangd,

heb ik hen gekregen.

Zij hebben mij veel geleerd.

Mama en papa, jullie zijn de liefste,

de beste voor mij. Dank je wel!

SLOTGEBED EN ZEGEN

samen: Dank U, Heer, voor deze fijne dag

waarin we probeerden

tijd te maken voor elkaar.

En voor die fijne viering

waarin we tijd maakten voor U.Wij waren erbij:
Bautmans Jeremy Belsack Annelies

Brognaux Shannon Decoster Timothy

Drobé Pieter Dupont Ruben

Evenepoel Kevin Evenepoel Sabine

Gesquiere Charly Hollemans Laura

Pauwels Kenny Peeters Koen

Piccadaci Laura Pion Sven

Raes Eve Raport Lore

Speleers Kelly Tondeur Vicky

Vandenneucker Bjorn Vanderhulst ElsCatechisten: Katrijn Stroobants, Josiane Vander Steenen, Anne Verhoeven.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina