Joke schauvliege vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuurDovnload 14.57 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte14.57 Kb.Persconferentie - Toelichting

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Woensdag 14 november 2012
1ste Kunstendag voor Kinderen

Welkom iedereen,

Dames en heren,
Precies een jaar geleden kondigde ik in de Schelp van het Vlaams Parlement aan dat ik vanaf 2012, nu dus, een landelijk kunstenevenement wilde lanceren dat alle kinderen kon aanspreken: de Kunstendag voor Kinderen. Volgende zondag is het zover en ik ben heel blij te kunnen zeggen dat er het afgelopen jaar enorm veel werk is verzet en dat het resultaat de verwachtingen ver belooft te overtreffen.
Ik ben ook blij dat ik u op deze plaats kan ontmoeten, want ABC vzw, een kunsteducatieve organisatie die ik structureel subsidieer, is een schoolvoorbeeld van hoe kunst naar kinderen kan worden gebracht. Daarom hebben ze vorig jaar ook terecht de Vlaamse Cultuurprijs voor de Cultuureducatie gekregen. Ik dank hen hartelijk dat zij ons hier willen ontvangen.
De Kunstendag voor Kinderen kadert in mijn participatie- en cultuureducatiebeleid. Met de nota ‘Groeien in Cultuur’ zijn mijn collega minister Smet en ik begonnen aan de ruwbouw van een ruimer cultuureducatiebeleid. De focus van die nota ligt op kinderen en jongeren tot 18 jaar vanuit de idee dat de kiemen voor latere cultuurparticipatie best tijdens die jonge levensfase gelegd worden.

In het kader van dat beleid nemen we enerzijds initiatieven die focussen op het aanbod: we zoeken naar een betere afstemming van de regelgeving, er wordt gewerkt aan een kwaliteitskader cultuureducatie en recent nog besliste ik na een evaluatie van de 1 €-maatregel voor de ingedeelde Vlaamse musea om die maatregel te vervangen door de klemtoon te verleggen naar een meer publieksgerichte, integrale aanpak.

Ook de Kunstendag voor Kinderen kadert dus in het sensibiliseren over cultuureducatie, cultuurparticipatie door jongeren en gezinnen. Naast het aanbod zetten we ook sterk in op de professional. Om mensen meer goesting te doen krijgen in cultuur, om ze te besmetten met de cultuurmicrobe, is niets zo belangrijk dan een goede bron, de cultuureducator of publiekswerker heeft de sleutel tot succes. Daarom stimuleren we zeven regionale ExpertiseNetwerken CultuurEducatie (ENCE), verspreid over Vlaanderen, - een concreet resultaat van één van de acties uit de conceptnota Groeien in Cultuur - en geven we vorm aan de beroepencluster van de cultuureducator en de verschillende profielen die hieronder vallen.
Waarom een Kunstendag voor Kinderen?
Mijn eerste bedoeling is dat de Kunstendag voor Kinderen een echte familiedag zou worden. We weten immers uit de Participatiesurvey van 2009 dat vooral het ouderlijke milieu bepaalt of je als kind al dan niet aan cultuur en de kunsten participeert, méér dan het opleidingsniveau. Uit alle studies blijkt bovendien dat het cruciaal is om de ontwikkeling van de culturele competentie zo vroeg mogelijk te starten.

Dat geldt zeker voor de kunsten. In onze samenleving worden kinderen heel veel geconfronteerd met commerciële en materiële prikkels. Hun vrije tijd wordt voor een groot deel bepaald door amusement en consumptie. Kunst is een tegenwicht tot het praktische, het nuttige, het bruikbare. Het toont en geeft hun een andere zijde van het mens-zijn, en de praktijkervaring leert dat jonge kinderen daarvoor zeer ontvankelijk zijn.


Een echte familiedag dus, maar waarbij er van bij aanvang rekening wordt gehouden met moeilijker bereikbare doelgroepen. Het is mijn uitdrukkelijke wens dat zeker ook families en gezinnen die normaal minder in contact komen met kunst en cultuur bereikt worden. Als mediapartners werken we niet alleen met Cobra.be, het cultuurmerk van de VRT, maar ook ruimer met Radio 2 en Het Nieuwsblad.

Om ook gezinnen in armoede te laten deelnemen werd er een samenwerking met het Fonds Vrijetijdsparticipatie opgezet. Want ook dat is belangrijk: via gepaste communicatie een zo breed en divers mogelijk publiek bereiken en door middel van samenwerking met relevante partners, ook zij die het moeilijk hebben, kansen op cultuur bieden.


In de tweede plaats is het mijn bedoeling dat kunstenorganisaties en cultuurcentra zich op die dag openstellen voor kinderen en hun families. Zoveel mogelijk organisaties: niet alleen zij die zich hoe dan ook op kinderen richten – wat wij in Vlaanderen de “kinderkunsten” zijn gaan noemen, maar ook organisaties met een kunstenaanbod niet specifiek gericht op kinderen. Want met kleine ingrepen en oog voor een aantal randvoorwaarden zijn gewone grote-mensen-kunstvoorstellingen en -kunstactiviteiten toegankelijk voor kinderen en gezinnen.
Het was even spannend afwachten in welke mate de kunstensector op mijn vraag zou ingaan. Exploreer het aanbod op de website of in de programmakrant en je zal zien dat we de dag een succes kunnen noemen. Ongeveer 120 organisaties, al dan niet in coproductie, voorzien een of meer activiteiten op 136 locaties gespreid over heel Vlaanderen en Brussel. Alles samen zullen gezinnen met kinderen aan meer dan 200 voorstellingen, rondleidingen, workshops enz. kunnen deelnemen. Die activiteiten zijn uitermate divers. Muziek en dans, theater en beeldende kunst, film en architectuur en vormgeving: alles komt aan bod.

De kunst- en cultuursector heeft de dag ongelooflijk inventief ingevuld en werkte een kwalitatief heel hoogstaand aanbod uit. En nu is het mee aan jullie om te zorgen dat zoveel mogelijk families met kinderen van dit fantastisch aanbod kunnen genieten.


Dat enorme aanbod maakte het voor mij niet gemakkelijk om uit te kiezen waar ik met mijn kinderen naartoe zou gaan. Ik heb dan maar mijn hart laten spreken. Het wordt een hele reis:

  • om 11u ga ik in Gent naar de voorstelling ‘Geen voeten maar…’ een voorstelling voor jonge kinderen (+2) van Nelle De Maeyer;

  • ’s middags gaat het naar ‘De verjaardag van Théo’ in het Museum voor Schone Kunsten Gent (3+) (doorlopend)

  • om 14-15 uur u ben ik in Brugge voor een vertelwandeling in het Groeningemuseum (8-12 jaar);

  • en daarna terug naar Gent naar de Bijloke site Gent waar verschillende dingen te beleven vallen zoals:

    1. BOEMPATAT PAUKENSLAG! van Jo Zanders en FabotastiX (6+) (15-15.45 uur) een groot trommelfeestwaar minstens 150 kinderen aan zullen deelnemen;

    2. Interactieve dansworkshop voor ouders en kinderen van les ballets C de la B en Cacao Bleu (5 tot 10 jaar) (tot 16 uur);

    3. De muziektheatervoorstelling ‘Abrikoosje Appelflapje’ van Tangerijn (16 u-17u, 2de voorstelling van de dag)

En nog dit: ik weet nu al dat ik er ook volgend jaar op 17 november weer wil bij zijn. Want ook dat is zeker: de Kunstendag voor Kinderen wordt jaarlijks vervolgd, elke derde zondag van november.


Joke Schauvliege

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuurhttp://www.kunstendagvoorkinderen.be/
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina