Jullie Staan aan de Poort van een Nieuw TijdperkDovnload 21.85 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte21.85 Kb.
Jullie Staan aan de Poort van een Nieuw Tijdperk
Aartsengel Michaël via Ronna Herman
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

Augustus 2010

Geliefde meesters, de weg is bereid en het gordijn staat op het punt te worden opgetrokken bij de nieuwe dageraad van morgen. Er zijn cellen/gebieden van hoger bewustzijn die zich overal ter wereld manifesteren, en de ascensiekolommen van Licht van de Grote Steden van Licht in de hogere rijken worden in een steeds hoger tempo verankerd. De grote infusies van Schepperslicht worden krachtiger en sneller en hebben een steeds grotere invloed op het bewustzijn van de massa.

Het is heel duidelijk dat er nog steeds veel geweld, weerstand en negativiteit is in de wereld. Echter, de invloed van evenwicht, vrede en harmonie van de Werelddienaren wordt sterker en steeds meer Zielen ontwaken doordat zij gaan reageren op de impulsen van hun Zielzelf. Door jullie, de onvermoeibare voorhoede, die de weg hebben bereid, slaan diegenen die nu gehoor geven aan de oproep, de weg in van verlichting en maken veel sneller vorderingen.

In deze versnelde tijden van keerpunt makende veranderingen, is het belangrijker dan ooit te voren dat je ernaar streeft om je lichtquotiënt te verhogen en je Licht uit te Stralen. Je moet proberen de trillingen van onvoorwaardelijke liefde te combineren met het verlangen om actief dienstbaar te zijn. Onthoud: harmonieuze, gerichte gedachten voeren naar immer grotere wegen van hoger bewustzijn. Je moet je vermogen van bewuste selectie ontwikkelen binnen het aanvaarde, versmalde spectrum van Licht en de dichtheid van de schaduwlanden. In de verfijnde werkelijkheid van ’s mensen toekomst zal vrede overwinnen en conflict worden opgelost via diplomatie omdat iedereen leert zich te focussen op het hoogste goed van allen, en probeert de beste oplossingen te vinden. Ieder van jullie bestaat uit eenheden van energie die je Zielslied / Energetische Blauwdruk vormen. Om Zelfmeesterschap te bereiken moet je leren je gedachten te beheersen en je God-gegeven vermogen te richten. Jullie leren een regisseur te worden van de hogere krachten van de Schepping. Jullie moeten streven naar continuïteit in bewustzijn wanneer jullie trachten een goddelijk geïnspireerde waarnemer te worden van het leven en een meester van onthechting. Je moet je losmaken van de geloofsstructuren van het massabewustzijn om te kunnen beginnen met het proces dat voert naar Zelfmeesterschap, naar een uniek en door de Ziel geïnspireerd, spiritueel menselijk Wezen. De weg naar hoger bewustzijn zal, in de verre toekomst, leiden tot het direct ervaren van je Goddelijke Zelf / IK BEN Aanwezigheid en van de pracht en grootsheid van de Schepper in een verscheidenheid van ZIJN vele vormen.

Je vraagt je misschien af waarom je bent blootgesteld aan zoveel beproevingen en ogenschijnlijk negatieve omstandigheden. Wij zeggen jullie, moedige Zielen, jullie bevinden je temidden van een intens initiatie-/transformatieproces dat allemaal deel uitmaakt van het ascensieproces. Velen van jullie hebben gedurende vele levens het pad van inwijding bewandeld en staan op het punt om Zelfmeesterschap te bereiken. Wanneer je aanvankelijk probeert de weg van ascensie in te slaan, wordt de persoonlijkheid of het ego zich bewust van de wenken van de Ziel. Zielsvuur of versnellende, hogere trillingspatronen beginnen de negatieve energie te verteren die naar de oppervlakte komt om te worden aangesproken. De zuiveringsvuren worden uiteindelijk het Licht van Verlichting omdat het proces steeds wordt herhaald totdat facetten van het Hogere Zelf beginnen samen te smelten met de Ziel en het proces van ascensie wordt versneld.

Een van de grote obstakels die je moet overwinnen is het terugnemen van de macht die je aan anderen hebt gegeven. Ook het bewust loslaten van de energie die alle anderen in de vele vroegere tijdperken in je auraveld hebben geplaatst of aan je Zonnevlecht hebben gehecht, is een eerste fase van het opeisen van je soevereiniteit, wat vereist is om wederom een meester van het Zelf te worden. Je zult merken dat geleidelijk aan de gespannen situaties in je leven aangenaam en harmonieus worden omdat je niet langer energie geeft aan de ongunstige tijdlijnen van de toekomst. Je moet nadenken, onderscheiden en datgene opeisen wat je blauwdruk zal zijn voor expansie. Wees elk moment bedachtzaam opdat je focus gericht en helder wordt. Je zult geleidelijk aan een gevoel ontwikkelen van zelfbewustzijn en zekerheid, een weten dat alles in orde is en zo zal blijven. Met nieuw Zelfbewustzijn zul je actief beginnen met het stap-voor-stap-proces van het scheppen van je nieuwe realiteit.

Je moet weten dat het Pad van Zielsverlichting een grote opschudding van het innerlijke leven teweeg brengt. Je moet nog steeds beproevende relaties ervaren en proberen deze terug te brengen naar harmonie. Het zal tijd vergen, maar als je toegang krijgt tot je Heilige Hart, zul je langzaam aan grote gevoeligheid en sereniteit ontwikkelen samen met zuiverheid in gedachten en handelingen. Wij zeggen jullie dat er vele moedige Zielen zijn in deze wereld die op het punt staan om Zelfmeester te worden, en die achtenswaardige discipelen zijn op het Pad die op een dag de Geascendeerde Meesters zullen worden van de vijfdimensionale Aarde van de toekomst.

De volgende fase van het aanstaande Goddelijke Plan is nu voltooid, en velen van jullie, de trouwe Sterrenzaden op het Pad, worden voorbereid om leden te worden van een snel groeiende groep van Werelddienaren. In het verleden werden de wijsheidsscholen en esoterische leringen geheim gehouden en voorbehouden aan de weinigen die voldoende ontwikkeld waren om de zware beproevingen te begrijpen en te doorstaan om ingewijden en Zelfmeesters te worden. Die tijden zijn nu voorbij en jullie, als de voorhoede en wegbereiders, dienen de zichtbare voorbeelden te zijn van de nieuwe wijsheidsleringen door de weg te wijzen en diegenen te helpen die volgen om aspiranten en ingewijden op het Pad te worden. Jullie dienen bemiddelaars te worden tussen diegenen die verlichting zoeken en een hereniging met hun Goddelijke Zelf, en de Spirituele Hiërarchie van de Kosmische Raad van Licht. Jullie worden ook aangemoedigd om actief deel te nemen aan het verankeren van de Ascensiekolommen van Licht in jullie gebieden. Wat is een betere manier om dienstbaar te zijn dan een anker te zijn voor de immer toenemende infusies van Schepperslicht die over de Aarde worden verspreid. Het is heel belangrijk dat jullie dit begrijpen: dit verheven Licht moet een ankerpunt hebben op Aarde, want het kan niet worden verspreid als een deken zoals met de voorbereidende, lagere frequentiegolven van Licht in de negentiende en twintigste eeuw. De huidige eeuw is hét tijdperk van Kosmische verandering in dit hele universum.

Een van de grootste veranderingen die nu plaatsvindt op Aarde is dat er niet langer een grote diversiteit zal zijn in de universele leringen die worden doorgegeven aan de mensheid. Alle wijsheidsleringen die voortkomen uit de Kosmische Raad van Licht zullen afkomstig zijn van een verenigde Bron en zullen bestaan uit dezelfde primaire, spirituele filosofie met slechts weinig variaties. In vroegere tijden werden de grote Avatars en Gechristende Wezens bezield met de maximale hoeveelheid Scheppersvuur/-licht die zij konden bevatten, om vervolgens te worden uitgestuurd met speciaal ontwikkelde leringen/boodschappen voor elk tijdperk en voor elk Ras. Begrijp dat aanvankelijk elk Ras was bezield met specifieke kwaliteiten, eigenschappen en talenten; echter na verloop van tijd ontwikkelden zij diep onbewuste zwakheden, negatieve neigingen, gewoontes en onevenwichtigheden die toen werden opgeslagen in het DNA van de toekomstige leden van elk Ras. Die negatieve eigenschappen, neigingen en imperfecties moeten nu geheeld en in harmonie gebracht worden opdat het verenigingsproces – het terugkeren naar EENHEID – kan doorgaan. Dit betekent dat je nog steeds gekend zult worden om je uniekheid, want per slot van rekening was dit universum ontworpen als een experiment in diversiteit. Maar je zult alle anderen bewonderen en respecteren om hun uniekheid, want ieder van jullie zal talenten, vaardigheden en deugden hebben ontwikkeld om aan onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper te geven als jullie geschenk aan het Geheel. Niet-oordelen, compassie, dankbaarheid en een diepe liefde voor de hele mensheid zijn de belangrijkste eigenschappen die je nu dient te ontwikkelen.

Kort na het begin van jullie jaar 2010 gaven wij onze boodschapper, in dit leven bekend als Ronna Herman, een visioen. Dit visoen werd gedeeld met degenen die deelnamen aan haar seminar in mei 2010 “Opening To Channel * Becoming A Cosmic Telepath”. Het is nu tijd om deze informatie te delen met jullie allen die ijverig op zoek zijn naar het Pad van Licht. Wij zullen dit visoen met jullie delen in de woorden van onze boodschapper zoals het was gegeven aan de groep die de bijeenkomst bijwoonde.

“Lieve vrienden, het visoen dat ik met jullie ga delen ontving ik kort na aanvang van het jaar 2010. In meditatie zag ik een groep stralende Wezens in witte gewaden die een halve kring vormden rond een enorm dubbel-gefacetteerd kristal. Het kristal straalde een prachtig spectrum van kleuren uit, en er waren ook complexe geometrische patronen van Licht die door en uit het Kristal flitsten. Er waren anderen aanwezig, maar de Wezens die ik herkende waren Aartsengel Michaël, Jeshua, Djwal Khul, El Morya en St. Germain. Mij werd verteld dat gespecificeerde, individuele informatie van de meesters, aartsengelen en grote Wezens van Licht doorgegeven zou blijven worden zoals tot nu toe. Echter, er zouden ook verenigde boodschappen / wijsheidsleringen zijn van vele grote Wezens, Avatars en Meesters van het verleden en de toekomst. De oude wijsheidsleringen zouden worden samengevoegd met de wijsheidsleringen van de toekomst en zij zouden worden uitgedragen als Leringen van de Kosmische Raad van Licht. De boodschappen zouden worden gecodeerd in het grote kristal (zij vergeleken het met een gigantische kosmische computer), en beschikbaar zijn voor diegenen wier frequenties overeenkwamen met de specifiek gekalibreerde frequenties van het Grote Kristal. Hoe verfijnder de frequenties die je belichaamt, des te verfijnder de niveaus van informatie die je kunt krijgen van het grote Kosmische Kristal.

Mij werd verteld dat alle informatie die ik zou ontvangen nog steeds via de trillingspatronen van Aartsengel Michaël zou komen omdat ik ben afgestemd op zijn energie. Hij zal nog steeds zijn maandelijkse berichten aan mij doorgeven, maar voor de Quest For Mastery School en de seminars die ik houd, zal ik ook leringen/informatie ontvangen van sommige leden van de Kosmische Raad. Om onderscheid te maken tussen de twee, dien ik de titel * THE SACRED SCRIBE * RONNA HERMAN * te gebruiken.

Ik zal nog steeds worden overschaduwd door de energie van Aartsengel Michaël, en de samengestelde berichten die ik ontvang, zullen voornamelijk komen van AARTSENGEL MICHAËL * JESHUA * DJWAL KHUL * EL MORYA * ST. GERMAIN.

Een paar dagen later ontving ik enorm veel informatie. Ik ging achter mijn computer zitten, tikte de informatie in die ik doorkreeg, gaf het een titel en stopte het in een map op mijn computer. Dit bleef doorgaan totdat ik twee weken later (begin maart) besefte dat ik veel van de tekst had ontvangen voor het werkboek voor de OPENING TO CHANNEL seminar. Ik ontving instructies hoe ons af te stemmen op de Kosmische Wijsheidsleringen nu we ons bewustzijn verhogen en bekwaam worden in communiceren met onze spirituele gidsen en leraren. Het vereist toewijding en een intens verlangen om dienstbaar te zijn; echter, de beloning is onvergelijkelijk. Mij wordt verteld dat steeds meer dierbare Zielen de weg vrijmaken om hun God-gegeven vermogen te herwinnen om te communiceren en in contact te treden met de Wezens van de hogere rijken. In de niet al te verre toekomst zal mediumschap of telepathische communicatie zoals we dat nu kennen, de norm zijn voor alle verlichte Zielen.

Op dit moment is het boekje ‘Opening To Channel’ alleen beschikbaar voor diegenen die onze seminars bijwonen en het zuiveringsproces doormaken en de richtlijnen en technieken begrijpen en hoe serieus de procedures zijn voor het openen van de telepathische communicatielijnen van de hogere rijken. Zoals met andere leringen die naar voren zijn gebracht op mijn seminars, wordt de gespecialiseerde, gevorderde informatie uiteindelijk aan de massa gegeven, maar niet voordat er een krachtige gedachtevorm is gecreëerd die zal helpen de Essentie van de leringen over te brengen, wat zal helpen om de inhoud van de informatie zuiver te houden.

Lieve vrienden, ik deel deze informatie met jullie opdat jullie zullen weten dat we ons in bijzondere tijden bevinden, en dat jullie tijd voor wonderen ook op handen is. Echter, jullie moeten beslissen hoe jullie willen dat de komende jaren zich gaan ontvouwen en hoe jullie deze tijden van grote verandering willen ervaren. Ieder van jullie die dit leest, bezit het vermogen om een Werelddienaar te worden in een bepaalde hoedanigheid. Ongeacht hoe groot of klein, iedereen maakt integraal deel uit van het geheel. Vraag om leiding, ga verder zoals de waarheid aan jou wordt geopenbaard, en deel dan je wijsheid met anderen opdat je meer zult ontvangen. Eeuwige Liefde, engelenzegens en prachtige wonderen.” – Ronna.

Aartsengel Michaël: Geliefden, de Kosmische Raad van Licht is bezig om de gevorderde wijsheidsleringen op alle mogelijke manieren beschikbaar te stellen opdat al degenen die dat wensen de gelegenheid zullen hebben zich te voegen bij de ascenderende mensheid. Vroeger bekend als de Grote Witte Broederschap, maakt de Kosmische Raad deel uit van de Orde van Melchizedek. Het bestaat uit hoog ontwikkelde, niet fysieke, Spirituele Wezens uit alle gebieden van dit universum samen met specifieke leden van het Engelenrijk, vele Geascendeerde Meesters van de Aarde, en vele gevorderde Ingewijden van de Aarde die de massa vertegenwoordigen. Of je het nu aanvaardt als je waarheid of niet, jullie zijn bezig om galactische bewoners te worden, en één van de toekomstige stappen van kosmisch bewustzijn zal de hereniging zijn met vele leden van jullie zonne- en galactische familie van Licht. Weet dat in de toekomst sommigen van jullie zullen worden gevraagd deel uit te gaan maken van de Raad van Licht als vertegenwoordigers van de ascenderende mensheid en de Aarde.

Wij weten dat velen van jullie zich afvragen waarom jullie persoonlijke wereld niet beter wordt en waarom jullie niet enkele van de vele geschenken en voordelen van meesterschap ontvangen die wij hebben beloofd. Door enkele ontmoedigde Zielen is gezegd dat wij jullie een visie van de toekomst aanreiken die onmogelijk kan worden gerealiseerd, dat wij jullie beloftes doen die zich onmogelijk kunnen manifesteren, en dat het leven voor de gemiddelde mens even moeilijk of nog moeilijker is dan in het verleden. Wij zeggen jullie dat wij geen valse beloftes doen; en wij zouden niet zoveel van onze tijd en die van onze gezegende, toegewijde boodschappers besteden die nodig was om de gevorderde kosmische wijsheidsleringen over te brengen, als datgene wat wij jullie vertellen niet waar zou zijn, leringen die van vitaal belang zijn voor het ascensieproces, informatie die nog niet beschikbaar was voor de mensheid. In feite had de mensheid onmogelijk het stadium van evolutie kunnen bereiken dat nu op Aarde bestaat, zonder de onvermoeibare, onophoudelijke inspanning en hulp van de Kosmische Raad van Licht en het engelenrijk. Jullie bevinden je temidden van een evolutieproces dat in gang was gezet door de Opperste Schepper en dat wordt gevoed met de Essentie van het Leven, de Adamanten Deeltjes, dat over het ganse Omniversum wordt uitgestraald, alsmede naar en via onze geliefde Moeder/Vader God voor de hele Schepping in dit universum. Jullie moeten begrijpen dat het ascensieproces een gezamenlijke inspanning is. Wij wijzen jullie de weg en geven jullie de noodzakelijke aanwijzingen; echter, jullie moeten de stappen zetten en de noodzakelijke wijzigingen aanbrengen in jullie levensstijl en geloofsstructuur.

Geliefden, wij vragen jullie uit te stijgen boven de angst en het gevoel van hulpeloosheid die in de wereld heersen. Roep ons aan en wij zullen jullie helpen jullie vastberadenheid te versterken. Weet dat wij altijd bij jullie zijn en dat wij de helende, inspirerende liefde van onze Moeder/Vader God naar jullie uitstralen.

IK BEN Aartsengel Michaël en ik breng jullie deze waarheden.© 2010 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2010 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina