Jurre Keijzers Student Biomedische Wetenschappen Communicatiestage SamenvattingDovnload 215.01 Kb.
Pagina5/7
Datum20.08.2016
Grootte215.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

6 Definities

Hier volgt een lijstje met definities van enkele begrippen die gebruikt zijn in dit rapport.Media: De media worden in dit rapport gezien als alle dagbladen, radio, tv, tijdschriften (bijvoorbeeld Elsevier) en vakbladen (bladen gericht op specifieke groepen, bijvoorbeeld Medisch Contact). Daarbij behoren de websites en andere internetuitingen niet.
Publicatie: Een publicatie wordt in dit rapport gezien als een wetenschappelijk publicatie van een bepaald afdeling in een wetenschappelijk tijdschrift.
Media-exposure: De media-exposure is een maat voor het aantal keer dat een afdeling in de media is geweest. Het geeft het aantal onderwerpen weer met daarbij het aantal bronnen waarin ze verschenen.
Impact Factor: De Impact Factor is een maat om het relatieve aanzien (het belang) van een wetenschappelijk tijdschrift aan te geven. Hoe vaker de artikelen uit een bepaald wetenschappelijk tijdschrift in andere tijdschriften worden geciteerd, des te hoger de impactfactor
Journal Citation Reports: Journal Citation Reports zijn tijdschriften die een Impact Factor hebben.

7 Referenties


 1. K. Lomborg. Caring sciences out of the ivory tower. Nordic College of Caring Science, 2008 1. D. Treise and M.F. Weigold. Advancing science communication: A Survey of science commincators. Science Communication, 2002 1. Eurobarometer. European Commision, 2007 1. D. E. Adams Smith. The process of popularization – rewriting medical research papers for the layman: discussion paper. Journal of the Royal Society of Medicine, 1987 1. J. Suleski and M. Ibaraki. Scrientists are talking, but mostly to each other: a quantitative analysis of research represented in mass media 1. Rapport Persbeleid UMC St Radboud, 2009 en 2010 1. Internetpagina: www.biomedcentral.com 1. M.F. Weigold. Communicating science: a review of the literature. Science Communication, 2001 1. Y. Tsfati et al. The influence of presumed media influence on news about science and scientists. Science Communication, 2011 1. E. Poliakoff and T.L. Webb. What factors predicts scientists’ intentions to participate in public engagement of science activities. 1. J.C. Besley and A.H. Tanner. What science communication scholars think about training scientists to communicate. Science Communication, 2011


8 BijlagenBijlage 1. Achtergrond afdelingenNucleaire geneeskunde

De afdeling Nucleaire Geneeskunde voert diagnostisch onderzoek uit met behulp van radioactieve stoffen. Met deze radioactieve stoffen maken we bij patiënten diverse afwijkingen en stofwisselingsprocessen zichtbaar. Daarnaast behandelen we bepaalde aandoeningen met behulp van radioactieve stoffen (bijvoorbeeld schildklieraandoeningen met behulp van radioactief jodium).

De afdeling biedt het hele palet van nucleair geneeskundige verrichtingen voor de patiëntenzorg aan. Daarnaast leggen we grote nadruk op wetenschappelijk onderzoek. Onze afdeling ontwikkelt onder andere nieuwe tracers voor beeldvorming en behandeling van bepaalde typen kanker en voor beeldvorming bij diabetespatiënten ('molecular imaging'). Tevens doen we onderzoek naar de verbetering van de geïntegreerde beeldvorming ('multimodality imaging').


Endocriene ziekten

De afdeling Endocriene Ziekten is een topreferentie- en kenniscentrum voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met hormonale aandoeningen en erfelijke stofwisselingsziekten. De afdeling verricht wetenschappelijk onderzoek naar de pathogenese en therapie van deze aandoeningen en geeft onderwijs aan studenten, co-assistenten, aios, medisch specialisten en verpleegkundigen.


Patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek zijn op de afdeling Endocriene Ziekten nauw verweven. Er zijn twee onderzoeksthema’s gericht op verschillende patiëntencategorieën:
Thema 1: pathogenese en therapie van endocriene tumoren (aandoeningen van bijnier, hypofyse en schildklier)
Thema 2: erfelijke metabole en endocriene ziekten (onder andere het syndroom van Turner)
De zorg voor deze patiënten is ondergebracht in de zorgketens hypofyse, bijnier en schildkliercarcinoom, in de multi-disciplinaire Turnerpoli en in de polikliniek erfelijke metabole ziekten. Het wetenschappelijk onderzoek is ondergebracht in de onderzoeksinstituten Institute for Genetic and Metabolic Disease en Nijmegen Centre for Evidence Based Practice.

Biochemie

Moleculen zijn de essentiële bouwstenen van het leven. De afdeling Biochemie wil begrijpen welke moleculaire interacties belangrijk zijn voor de cellulaire energiehuishouding en informatieverwerking, en voor de wisselwerking van de cel met zijn omgeving.

Door het molecuul centraal te stellen, kunnen we de onderzoeksresultaten direct vertalen naar: 

Potentiële medicijnen (drug prediction)

Nieuwe strategieën om medicijnen gericht aan te bieden (drug delivery)
Optimale differentiatie van cellen in een artificiële omgeving (tissue engineering)

Neurologie

De afdeling Neurologie staat landelijk bekend als een expertisecentrum voor neuromusculaire aandoeningen en degeneratieve ziekten. Voor deze ziektebeelden treden we op als tertiair verwijzingscentrum voor heel Nederland. Naast goede patiëntenzorg en onderwijs kent de afdeling Neurologie een sterk onderzoeksklimaat. Onze focus ligt op translationeel onderzoek op het gebied van neuromusculaire en degeneratieve aandoeningen. Daarnaast verrichten we op kleinere schaal onderzoek op het gebied van neurotraumatologie, neuro-oncologie en neurovasculaire aandoeningen.Verloskunde/Gynaecologie

Binnen de afdeling Verloskunde en Gynaecologie zijn patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs verspreid over de vier deelgebieden van het specialisme. Wij hebben het over 'de vier pijlers'. De pijler Verloskunde richt zich op de zorg voor, tijdens en na zwangerschap en bevalling. De pijler Algemene Gynaecologie biedt diagnostiek, behandeling en advies bij het optreden van gynaecologische klachten en aandoeningen in de verschillende levensfasen van vrouwen. De pijler Gynaecologische Oncologie richt zich op de zorg voor vrouwen met kanker aan de geslachtsorganen. De pijler Voortplantingsgeneeskunde houdt zich bezig met vruchtbaarheidsgeneeskunde en de behandeling van hormonale stoornissen. De afdeling verzorgt een deel van de opleiding van geneeskunde-studenten. Wij zijn verantwoordelijk voor het academisch deel van de opleiding tot gynaecoloog. Ook leiden wij gynaecologen op tot subspecialisten in de deelgebieden: Obstetrische Perinatologie, Voortplantingsgeneeskunde en Gynaecologische Oncologie. 


Psychiatrie

De afdeling Psychiatrie behandelt patiënten met psychiatrische stoornissen vanuit een biologisch, psychologisch en sociaal-psychiatrisch gezichtspunt.Kerntaken:

 • Patiëntenzorg

 • Wetenschappelijk onderzoek

 • Opleiding van psychiaters

 • Onderwijs aan studenten

N.B.: Alle bovenstaande beschrijvingen van de afdelingen zijn te vinden om het intra- en internet via de sites van het UMC St Radboud.

Bijlage 2. InterviewvragenMinder goed scorende afdelingen 1. Bent u op de hoogte van de media-exposure van uw afdeling?

 2. Vindt u het belangrijk dat u in de media aandacht krijgt? Waarom?

 3. Hoe denkt u en uw afdeling over popularisatie van wetenschappelijk onderzoek?

 4. Vindt u dat een onderzoeker zich moet verkopen aan de media?

 5. Denkt u dat een mediagevoelige wetenschapper of een speciaal opgeleid persoon nodig is om de afdeling in de media te krijgen?

 6. Denkt u dat er een hoop publicaties niet in de publiciteit zijn gekomen terwijl deze het wellicht wel goed zouden kunnen doen in de media?

 7. Denkt u dat het onderzoek dat op uw afdeling gedaan wordt, te fundamenteel is om in de publiciteit te krijgen?

 8. Denkt u dat het niveau van de leek gewoon niet hoog genoeg is om nieuws van deze afdeling correct te kunnen interpreteren?

 9. Vindt u dat de afdeling persvoorlichting actiever contact met uw afdeling moet zoeken?

 10. Denkt u er niet altijd aan om de persvoorlichting te benaderen om mogelijk in het nieuws te komen?

 11. Denkt u dat de persvoorlichters capabel genoeg zijn om moeilijke stof om te zette in bijvoorbeeld een persbericht?

 12. Denkt u vanuit de doelgroep als u de persvoorlichting benadert voor publiciteit?

 13. Aanvullende op- of aanmerkingen, tips, advies voor verbetering?

 14. Wilt u de afdeling Persvoorlichting een cijfer geven? (0-10)


Goed scorende afdelingen 1. Bent u op de hoogte van de media-exposure van uw afdeling?

 2. Vindt u het belangrijk dat u in de media aandacht krijgt? Waarom?

 3. Hoe denkt u en uw afdeling over popularisatie van wetenschappelijk onderzoek?

 4. Vindt u dat een onderzoeker zich ook moet ‘verkopen’ aan de media?

 5. Denkt u dat een mediagevoelige wetenschapper of een speciaal opgeleid persoon nodig is om de afdeling in de media te krijgen?

 6. Vindt u dat de afdeling persvoorlichting actiever contact met uw afdeling moet zoeken?

 7. Vindt u het veel werk om de persvoorlichting te benaderen om mogelijk in het nieuws te komen?

 8. Denkt u er niet altijd aan om de persvoorlichting te benaderen om mogelijk in het nieuws te komen?

 9. Denkt u dat de persvoorlichters capabel genoeg zijn om moeilijke stof om te zetten in bijvoorbeeld een persbericht?

 10. Waarom denkt u dat uw afdeling veel in de media is?

 11. Denkt u vanuit de doelgroep als u de persvoorlichting benaderd voor publiciteit?

 12. Aanvullende op- of aanmerkingen, tips, advies voor verbetering?

 13. Wilt u de afdeling Persvoorlichting een cijfer geven? (0-10)


Bijlage 3. Lijst met titels van publicaties in 2009 en 2010 van afdeling Endocriene ziekten
2009
Baid, S.K., Lai, E.W., Wesley, R.A., Ling, A., Timmers, H.J.L.M., Adams, K.T., Kozupa, A. & Pacak, K. (2009). Brief communication: radiographic contrast infusion and catecholamine release in patients with pheochromocytoma. Annals of Internal Medicine, 150(1), 27-32.

- IGMD 6 - Endocrinology

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Borm, G.F., Heijer, M. den & Zielhuis, G.A. (2009). Publication bias was not a good reason to discourage trials with low power. Journal of Clinical Epidemiology, 62(1), 47.e1-10.

- IGMD 6 - Endocrinology, NCEBP 1 - EBH, NCEBP 1 - Endocrinology, NCEBP 2 - EBH, ONCOL 2, ONCOL 3

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Cartwright, D., O'Shea, P., Rajanayagam, O., Agostini, M., Barker, P., Moran, C., Macchia, E., Pinchera, A., John, R., Agha, A., Ross, H.A., Chatterjee, V.K.K. & Halsall, D.J. (2009). Familial dysalbuminemic hyperthyroxinemia: a persistent diagnostic challenge. Clinical Chemistry, 55(5), 1044-6.

- IGMD 6 - Endocrinology

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Cid, R. de, Riveira-Munoz, E., Zeeuwen, P.L.J.M., Robarge, J., Liao, W., Dannhauser, E.N., Giardina, E., Stuart, P.E., Nair, R., Helms, C., Escaramis, G., Ballana, E., Martin-Ezquerra, G., Heijer, M. den, Kamsteeg, M., Joosten, I., Eichler, E.E., Lazaro, C., Pujol, R.M., Armengol, L., Abecasis, G., Elder, J.T., Novelli, G., Armour, J.A., Kwok, P.Y., Bowcock, A., Schalkwijk, J. & Estivill, X. (2009). Deletion of the late cornified envelope LCE3B and LCE3C genes as a susceptibility factor for psoriasis. Nature Genetics, 41(2), 211-5.

- IGMD 6 - Endocrinology, N4i 1 - Dermatology, NCEBP 1 - EBH, NCEBP 1 - Endocrinology, NCMLS 1A - Dermatology, NCMLS 1B, ONCOL 3

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Claahsen-van der Grinten, H.L., Otten, B.J., Stikkelbroeck, M.M.L. & Sweep, C.G.J. (2009). Testicular adrenal rest tumours in congenital adrenal hyperplasia. BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, 23(2), 209-20.

- IGMD 6 - Endocrinology, IGMD 6 - Paediatrics, ONCOL 3, ONCOL 5

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Claahsen-van der Grinten, H.L., Otten, B.J., Stikkelbroeck, M.M.L., Sweep, C.G.J. & Hermus, A.R.M.M. (2009). Testicular adrenal rest tumours in congenital adrenal hyperplasia. BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, 23(2), 209-20.

- IGMD 6 - Endocrinology, IGMD 6 - Lab LGEM, ONCOL 3, ONCOL 5 - Lab LGEM

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Domene, H.M., Hwa, V., Argente, J., Wit, J.M., Camacho-Hubner, C., Jasper, H.G., Pozo, J., Duyvenvoorde, H.A. van, Yakar, S., Fofanova-Gambetti, O.V., Rosenfeld, R.G., Hermus, A.R.M.M., Twickler, T.B. & Kempers, M.J.E. (2009). Human acid-labile subunit deficiency: clinical, endocrine and metabolic consequences. Hormone Research, 72(3), 129-41.

- IGMD 6 - Endocrinology

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)

Eijsbouts, A.M.M., Kempers, M.J.E., Kramer, R.S., Hopman, M.T.E., Hoogen, F.H.J. van den, Laan, R.F.J.M., Hermus, A.R.M.M., Sweep, C.G.J. & Putte, L.B.A. van de (2009). Effect of naproxen on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in healthy volunteers. British Journal of Clinical Pharmacology, 67(1), 22-8.

- IGMD 3 - Hum Gen, IGMD 5 - Physiology, IGMD 6 - Endocrinology, IGMD 6 - Lab LGEM, N4i 4 - Rheumatology, NCEBP 14 - Physiology, NCEBP 2 - Rheumatology, ONCOL 3, ONCOL 5

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)


Franke, B., Vermeulen, S., Steegers-Theunissen, R.P.M., Coenen, M.J.H., Schijvenaars, M.M.V.A.P., Scheffer, H., Heijer, M. den & Blom, H.J. (2009). An association study of 45 folate-related genes in spina bifida: Involvement of cubilin (CUBN) and tRNA aspartic acid methyltransferase 1 (TRDMT1). Birth Defects Research Part A-Clinical and Molecular Teratology, 85(3), 216-26.

- DCN 1 - Psychiatry, DCN 2 - Hum Gen, DCN 3 - Hum Gen, IGMD 3 - Hum Gen, IGMD 4 - Lab LGEM, IGMD 6 - Endocrinology, NCEBP 1 - EBH, NCEBP 1 - Endocrinology, NCEBP 1 - Hum Gen, NCMLS 2A, NCMLS 3A, ONCOL 3

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Grebenchtchikov, N.J., Geurts-Moespot, A., Kroot, J.J.C., Heijer, M. den, Tjalsma, H., Swinkels, D.W. & Sweep, C.G.J. (2009). High-sensitive radioimmunoassay for human serum hepcidin. British Journal of Haematology, 146(3), 317-25.

- IGMD 6 - Endocrinology, IGMD 6 - Lab LGEM, IGMD 7 - Lab LKC, NCEBP 1 - Endocrinology, ONCOL 3, ONCOL 5

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Hoeks, M.P., Heijer, M. den & Janssen, M.C.H. (2009). Adult issues in phenylketonuria. Netherlands Journal of Medicine, 67(1), 2-7.

- IGMD 5 - Gen Int Med, IGMD 6 - Endocrinology, NCEBP 1 - Endocrinology, ONCOL 3

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Holewijn, S., Heijer, M. den, Swinkels, D.W., Stalenhoef, A.F.H. & Graaf, J. de (2009). Brachial artery diameter is related to cardiovascular risk factors and intima-media thickness. European Journal of Clinical Investigation, 39(7), 554-60.

- IGMD 6 - Endocrinology, IGMD 7 - Lab LKC, NCEBP 1 - Endocrinology, NCEBP 14 - Gen Int Med, ONCOL 3

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Holewijn, S., Heijer, M. den, Swinkels, D.W., Stalenhoef, A.F.H. & Graaf, J. de (2009). The metabolic syndrome and its traits as risk factors for subclinical atherosclerosis. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 94(8), 2893-9.

- IGMD 6 - Endocrinology, IGMD 7 - Lab LKC, NCEBP 1 - Endocrinology, NCEBP 14 - Gen Int Med, ONCOL 3

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Horjus, C.S., Groot, I., Telting, D., Setten, P. van, Sorge, A. van, Kovacs, C.S., Hermus, A.R.M.M. & Boer, H. de (2009). Cinacalcet for hyperparathyroidism in pregnancy and puerperium. Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism, 22(8), 741-9.

- IGMD 6 - Endocrinology

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)

_ Jansen, P.A.M., Olthuis, D., Hollox, E.J., Kamsteeg, M., Tjabringa, G.S., Jongh, G.J. de, Vlijmen-Willems, I.M.J.J. van, Bergboer, J.G.M., Rossum, M.M. van, Jong, E.M.G.J. de, Heijer, M. den, Evers, A.W.M., Bergers, A.M.G., Armour, J.A., Zeeuwen, P.L.J.M. & Schalkwijk, J. (2009). Beta-defensin-2 protein is a serum biomarker for disease activity in psoriasis and reaches biologically relevant concentrations in lesional skin. PLoS ONE, 4(3), e4725-e4725.

- IGMD 6 - Endocrinology, N4i 1 - Dermatology, N4i 1 - Med Psychology, NCEBP 1 - EBH, NCEBP 1 - Endocrinology, NCEBP 2, NCEBP 8 - Med Psychol, NCMLS 1A - Dermatology, ONCOL 1, ONCOL 3

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)


Kempers, M.J.E., Lenders, J.W.M., Outheusden, L. van, Wilt, G.J. van der, Schultze Kool, L.J., Hermus, A.R.M.M. & Deinum, J. (2009). Systematic review: diagnostic procedures to differentiate unilateral from bilateral adrenal abnormality in primary aldosteronism. Annals of Internal Medicine, 151(5), 329-37.

- IGMD 3 - Hum Gen, IGMD 6 - Endocrinology, NCEBP 14 - Gen Int Med, NCEBP 14 - Radiology, NCEBP 2 - EBH

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Koenen, T.B., Tack, C.J.J., Kroese, J.M., Hermus, A.R.M.M., Sweep, C.G.J., Laak, J.A.W.M. van der, Stalenhoef, A.F.H., Graaf, J. de, Tits, L.J.H. van & Stienstra, R. (2009). Pioglitazone treatment enlarges subcutaneous adipocytes in insulin-resistant patients. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 94(11), 4453-7.

- IGMD 5 - Gen Int Med, IGMD 6 - Endocrinology, IGMD 6 - Lab LGEM, ONCOL 3 - Pathology, ONCOL 5

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Kroese, J.M., Mooij, C.F., Graaf, M. van der, Hermus, A.R.M.M. & Tack, C.J.J. (2009). Pioglitazone improves insulin resistance and decreases blood pressure in adult patients with congenital adrenal hyperplasia. European Journal of Endocrinology, 161(6), 887-94.

- IGMD 1 - Paediatrics, IGMD 5 - Gen Int Med, IGMD 5 - Radiology, IGMD 6 - Endocrinology

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Pepels, P.P.L.M., Spaanderman, M.E.A., Bulten, J., Smits, P., Hermus, A.R.M.M., Lotgering, F.K. & Sweep, C.G.J. (2009). Placental urocortins and CRF in late gestation. Placenta, 30(6), 483-90.

- IGMD 5 - Obs Gyn, IGMD 6 - Endocrinology, IGMD 6 - Lab LGEM, NCEBP 12 - Obs Gyn, NCEBP 12 - Pathology, NCEBP 14 - Gen Int Med, NCEBP 14 - Pharm Tox, ONCOL 3, ONCOL 5

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Pillai, D., Ross, H.A., Kratzsch, J., Pedrosa, W., Kema, I., Hoad, K., Rouaix, N., Fathi, M., Nader, H., Mathian, B. & Grouzmann, E. (2009). Proficiency test of plasma free and total metanephrines: report from a study group. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 47(6), 786-90.

- IGMD 6 - Endocrinology

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Repping-Wuts, J.W.J., Repping, T., Riel, P.L.C.M. van & Achterberg, T. van (2009). Fatigue communication at the out-patient clinic of Rheumatology. Patient Education and Counseling, 76(1), 57-62.

- IGMD 6 - Endocrinology, N4i 4 - Rheumatology, NCEBP 2 - Rheumatology, NCEBP 6 - IQ, ONCOL 4

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Repping-Wuts, J.W.J., Hewlett, S., Riel, P.L.C.M. van & Achterberg, T. van (2009). Fatigue in patients with rheumatoid arthritis: British and Dutch nurses' knowledge, attitudes and management. Journal of Advanced Nursing, 65(4), 901-11.

- IGMD 6 - Endocrinology, N4i 4 - Rheumatology, NCEBP 2 - Rheumatology, NCEBP 6 - IQ, ONCOL 4

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Repping-Wuts, J.W.J., Riel, P.L.C.M. van & Achterberg, T. van (2009). Fatigue in patients with rheumatoid arthritis: what is known and what is needed. Rheumatology, 48(3), 207-9.

- IGMD 6 - Endocrinology, N4i 4 - Rheumatology, NCEBP 2 - Rheumatology, NCEBP 6 - IQ, ONCOL 4

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Ross, H.A., Heijer, M. den, Hermus, A.R.M.M. & Sweep, C.G.J. (2009). Composite reference interval for thyroid-stimulating hormone and free thyroxine, comparison with common cutoff values, and reconsideration of subclinical thyroid disease. Clinical Chemistry, 55(11), 2019-25.

- IGMD 6 - Endocrinology, IGMD 6 - Lab LGEM, NCEBP 1 - Endocrinology, ONCOL 3, ONCOL 5

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Roumen-Klappe, E., Janssen, M.C.H., Rossum, J. van, Holewijn, S., Bokhoven, M.M. van, Kaasjager, K.A., Wollersheim, H.C.H. & Heijer, M. den (2009). Inflammation in deep vein thrombosis and the development of post-thrombotic syndrome: a prospective study. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 7(4), 582-7.

- IGMD 6 - Endocrinology, NCEBP 1 - EBH, NCEBP 1 - Endocrinology, NCEBP 14 - Gen Int Med, NCEBP 4 - IQ, ONCOL 3

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Roumen-Klappe, E., Heijer, M. den, Rossum, J. van, Wollersheim, H.C.H., Vleuten, C.J.M. van der, Thien, Th. & Janssen, M.C.H. (2009). Multilayer compression bandaging in the acute phase of deep-vein thrombosis has no effect on the development of the post-thrombotic syndrome. Journal of Thrombosis and Thrombolysis, 27(4), 400-5.

- IGMD 6 - Endocrinology, N4i 4 - Dermatology, NCEBP 1 - EBH, NCEBP 1 - Endocrinology, NCEBP 14 - Gen Int Med, NCEBP 4 - IQ, ONCOL 3

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Snyers, A., Janssens, G.O., Twickler, T.B., Hermus, A.R.M.M., Takes, R.P., Kappelle, A.C., Merkx, M.A.W., Dirix, P. & Kaanders, J.H.A.M. (2009). Malignant tumors of the nasal cavity and paranasal sinuses: long-term outcome and morbidity with emphasis on hypothalamic-pituitary deficiency. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 73(5), 1343-51.

- DCN 1 - Neurology, IGMD 6 - Endocrinology, NCEBP 2 - Oral Maxillo, ONCOL 3 - Oral Maxillo, ONCOL 3 - Otorhinolaryn, ONCOL 3 - Rad Oncol

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Solis, D.C., Burnichon, N., Timmers, H.J.L.M., Raygada, M.J., Kozupa, A., Merino, M.J., Makey, D., Adams, K.T., Venisse, A., Gimenez-Roqueplo, A.P. & Pacak, K. (2009). Penetrance and clinical consequences of a gross SDHB deletion in a large family. Clinical Genetics, 75(4), 354-63.

- IGMD 6 - Endocrinology

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Thorleifsson, G., Holm, H., Edvardsson, V., Walters, G.B., Styrkarsdottir, U., Gudbjartsson, D.F., Sulem, P., Halldorsson, B.V., Vegt, F. de, D'Ancona, F.C.H., Heijer, M. den, Franzson, L., Christiansen, C., Alexandersen, P., Rafnar, T., Kristjansson, K., Sigurdsson, G., Kiemeney, L.A.L.M., Bodvarsson, M., Indridason, O.S., Palsson, R., Kong, A., Thorsteinsdottir, U. & Stefansson, K. (2009). Sequence variants in the CLDN14 gene associate with kidney stones and bone mineral density. Nature Genetics, 41(8), 926-30.

- IGMD 6 - Endocrinology, NCEBP 1 - EBH, NCEBP 1 - Endocrinology, NCEBP 1 - Urology, ONCOL 1, ONCOL 3, ONCOL 5 - EBH

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)

_ Timmers, H.J.L.M., Gimenez-Roqueplo, A.P., Mannelli, M. & Pacak, K. (2009). Clinical aspects of SDHx-related pheochromocytoma and paraganglioma. Endocrine-Related Cancer, 16(2), 391-400.

- IGMD 6 - Endocrinology

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)


Timmers, H.J.L.M., Chen, C.C., Carrasquillo, J.A., Whatley, M., Ling, A., Havekes, B., Eisenhofer, G., Martiniova, L., Adams, K.T. & Pacak, K. (2009). Comparison of 18F-fluoro-L-DOPA, 18F-fluoro-deoxyglucose, and 18F-fluorodopamine PET and 123I-MIBG scintigraphy in the localization of pheochromocytoma and paraganglioma. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 94(12), 4757-67.

- IGMD 6 - Endocrinology

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Timmers, H.J.L.M. & Lenders, J.W.M. (2009). Is there still a place for pharmacological testing for phaeochromocytoma? Netherlands Journal of Medicine, 67(3), 84-5.

- IGMD 6 - Endocrinology, NCEBP 14 - Gen Int Med

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Timmers, H.J.L.M., Eisenhofer, G., Carrasquillo, J.A., Chen, C.C., Whatley, M., Ling, A., Adams, K.T. & Pacak, K. (2009). Use of 6-[18F]-fluorodopamine positron emission tomography (PET) as first-line investigation for the diagnosis and localization of non-metastatic and metastatic phaeochromocytoma (PHEO). Clinical Endocrinology, 71(1), 11-7.

- IGMD 6 - Endocrinology

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)
Wagenmakers, M.A., Netea-Maier, R.T., Lindert, E.J. van, Timmers, H.J.L.M., Grotenhuis, J.A. & Hermus, A.R.M.M. (2009). Repeated transsphenoidal pituitary surgery (TS) via the endoscopic technique: a good therapeutic option for recurrent or persistent Cushing's disease (CD). Clinical Endocrinology, 70(2), 274-80.

- DCN 1 - Neurosurgery, IGMD 6 - Endocrinology

- Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / SCI en SSCI-tijdschriften)1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina