Jvt verslag Coschap Gynaecologie mei 2010Dovnload 29.16 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte29.16 Kb.
JVT verslag

Coschap Gynaecologie
mei 2010JVT 4 2009-2010
Leonie Borst

Barbara Hommes

Wilmar Jolink

Jodine Smits


Algemeen:

Positieve punten: • Over het algemeen vonden de coassistenten het voorbereidende blok een goede voorbereiding op het coschap.

 • Studenten vonden het duidelijk wat er inhoudelijk van hen verwacht werd.

Verbeterpunten: • Het rooster van de terugkomdagen kan duidelijker. Nu staan TLO en PLO-CA in het algemene rooster, het collegerooster op WebCT. De uitleg waar de lokalen zijn staat echter in het blokboek en de casuïstiek die voorbereid moet worden in het portfolio.


UMC Utrecht (n=9):

Positieve punten: • De eerste twee weken van het coschap bij verloskunde in het WKZ worden positief ervaren. Coassistenten worden actief betrokken bij de werkzaamheden op de afdeling en de polikliniek en de artsen zijn educatief ingesteld.

 • De artsen en arts-assistenten zijn vriendelijk.

 • Het coschap is zeer gevarieerd en de coassistent komt in aanraking met alle facetten van de gynaecologie.

 • Er wordt veel aandacht besteed aan het geven van feedback en KPB’s.

 • Coassistenten zijn voldoende in de gelegenheid om bij operatieve ingrepen te kijken.

 • Studenten zijn tevreden over de wijze van beoordeling.

Verbeterpunten: • Op de afdeling en de polikliniek is veelal geen begeleiding, waardoor studenten de eerste dagen zelf op zoek moeten naar wat ze kunnen doen en wat er verwacht wordt.

 • Er zijn geen onderwijsmomenten tijdens het coschap.

 • Coassistenten zouden graag meer patiënten zelf willen zien tijdens het coschap, zowel op de afdeling als de polikliniek. Vooral het gynaecologisch onderzoek wordt weinig zelf uitgevoerd.

 • De coassistenten geven aan dat er tijdens de week op de afdeling weinig voor hen te doen is. Dit komt echter ook doordat er zowel een arts-assistent, een semi-arts als een coassistent aanwezig zijn.

 • De studenten vinden het jammer dat er maar één gelegenheid (dienst bij de verloskunde) is om een bevalling te kunnen zien.

 • Er zijn voor de coassistenten nog niet voldoende computers om aan te werken.


St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein) (n=12):

Positieve punten: • Zeer stimulerende, betrokken en prettige begeleiding van de stafleden en de arts-assistenten. Ze zijn erg welwillend om coassistenten te onderwijzen en werkzaamheden zelf te laten doen. Er heerst een goede sfeer.

 • Er is veel ruimte om mee te lopen op de verloskunde.

 • Er wordt veel aandacht besteed aan het geven van feedback en de coassistenten zijn tevreden over de wijze van beoordeling.

 • Er was voldoende gelegenheid om bij operatieve ingrepen te kijken.

Verbeterpunten: • Coassistenten zouden graag meer de mogelijkheid krijgen om zelf patiënten te zien.

  • Op de poli mag de coassistent wel zelf het gynaecologisch onderzoek doen, maar er wordt zelden een anamnese afgenomen. De student wordt daardoor te weinig gestimuleerd om over mogelijke diagnosen en behandeling na te denken.

  • Op de afdeling worden de patiënten opgenomen door de semi-artsen.

 • Meer spreekkamers op de polikliniek zodat coassistenten zelf patiënten kunnen zien.

 • De studenten opperen om coassistenten te verplichten ook naar de andere locaties te gaan (Ouderijn of Overvecht) en eventueel diensten te laten meelopen in de latere weken zodat er minder coassistenten tegelijk in Nieuwegein aanwezig zijn en er meer poli’s meegelopen kunnen worden.


Meander Medisch Centrum Amersfoort (n=14)

Positieve punten: • Enthousiaste, vriendelijke en educatief ingestelde artsen.

 • Goede begeleiding waarbij er veel aandacht is voor (het leerproces van) de coassistent.

 • Coassistenten zijn tevreden over de indeling van het coschap bestaande uit twee weken polikliniek, één week afdeling, één week OK en twee weken verloskunde. De variabiliteit maakt het coschap leuk en leerzaam.

 • De studenten zijn tevreden over de wijze van beoordeling.

Verbeterpunten: • Coassistenten zouden graag meer patiënten zelf willen zien op de poli.

 • Er zijn te weinig spreekkamers voor coassistenten op de poli.

 • De coassistenten vinden dat er te weinig onderwijsmomenten zijn tijdens het coschap.

 • Coassistenten zouden graag meer feedback willen van de stafleden tijdens het coschap. Nu kwam dit tijdens het eindgesprek pas aan de orde. Verder zou men bij de beoordeling ook de KPB’s mee moeten wegen.

 • De studenten geven aan dat er te weinig computers voor coassistenten zijn. Hierdoor was er geen ruimte om aan verslagen te werken of te studeren.


Diakonessenhuis (Utrecht) (n=17):

Positieve punten: • De zelfstandigheid op de triage en de verloskamers is erg leerzaam.

 • De 24-uurs diensten worden door de coassistenten als leuk en leerzaam ervaren.

 • Er is veel aandacht voor de verloskunde waardoor de coassistent met het hele traject van zwangerschap tot bevalling in aanraking komt.

 • Er is goede begeleiding en feedback van stafleden, arts-assistenten en (tweedelijns) verloskundigen.

 • Er is voldoende de gelegenheid om bij operatieve ingrepen te kijken en te assisteren.

 • De studenten zijn tevreden over de wijze van beoordeling.

Verbeterpunten: • Vanwege de aanwezigheid van 2 semi-artsen, 5 à 6 coassistenten, 1 keuze-coassistent en soms een student verloskunde is er voor de coassistenten soms weinig te doen.

 • Coassistenten zouden graag meer de mogelijkheid willen krijgen om zelf patiënten te zien op de polikliniek. Hiervoor zijn ook meer spreekkamers voor coassistenten nodig.

 • De studenten geven aan dat ze in verhouding veel in aanraking komen met de verloskunde en te weinig met gynaecologie.

 • De 24-uurs diensten worden over het algemeen leuk en leerzaam gevonden. Echter, de diensten zijn erg lang en een suggestie is om de ochtend vrij te geven waardoor de coassistent in de leerzame nacht meer energie en concentratie heeft. Er wordt ook aangegeven dat deze dienst, samen met de weekenddienst, beter gecompenseerd kan worden (in het weekend wordt de 24-uurs dienst niet gecompenseerd). Daarnaast zou er tevens een betere voorziening voor de nacht getroffen kunnen worden. Er ligt nu enkel een oude matras op de grond van de coassistentenkamer.

 • Meer ICT-faciliteiten voor de coassistenten zoals computers in de coassistentenkamer. Op de afdeling is tevens geen computer beschikbaar voor de coassistenten.

 • De stafleden die de coassistenten beoordelen houden verschillende criteria aan zoals het aantal verslagen en KPB’s die ingeleverd dienen te worden. Het zou goed zijn als hier één lijn in getrokken wordt.


Amphia Ziekenhuis Breda (n=3):

Positieve punten: • Leuke, stimulerende begeleiding in de kliniek en op de polikliniek door arts-assistenten en stafleden.

 • Coassistenten voelen zich na afloop van het coschap goed in staat tot het afnemen van een gynaecologische anamnese, uitvoeren van lichamelijk onderzoek, inzetten van diagnostiek en instellen van therapie.

 • De ciensten worden als leuk en leerzaam ervaren.

Verbeterpunten: • Coassistenten zouden graag meer patiënten zelf willen onderzoeken.

 • Coassistenten vinden hun eindbeoordeling van het coschap aan de lage kant.

Tergooiziekenhuis Hilversum/Blaricum (n=6):

Positieve punten: • Enthousiast team, prettige samenwerking met andere disciplines.

 • Coassistenten geven aan tevreden te zijn over het aantal operaties dat zij hebben kunnen bijwonen.

 • Men vond de verloskunde, op de verloskamers en operatiekamers, erg leerzaam.

 • Er waren ruim voldoende leermomenten in de kliniek.

Verbeterpunten: • Coassistenten vonden de voorbereidende/logistieke informatie voorafgaand aan het coschap onduidelijk.

 • De polikliniek was onvoldoende ingesteld op participatie van coassistenten, waardoor er weinig patiënten zelfstandig gezien konden worden.

 • Coassistenten zouden graag meer begeleiding en feedback op de polikliniek willen. Er was wegens tijdsgebrek vaak weinig tijd voor uitleg in Blaricum.

 • Er waren niet voldoende voorzieningen (studieruimte, computers) en spreekkamers voor coassistenten.

 • Coassistenten voelen zich na afloop van het coschap niet goed in staat tot het instellen van farmacotherapie. Het zou fijn zijn als er meer uitleg gegeven zou worden over de medicamenteuze behandeling van veel voorkomende gynaecologische problemen tijdens het coschap.

 • Coassistenten hebben als gevolg van de fusie een gebrek aan structuur ervaren.


Rivierenland Ziekenhuis Tiel (n=7):

Positieve punten: • De polikliniek is goed ingesteld op participatie van coassistenten

 • Prettige samenwerking met andere disciplines

 • De coassistenten voelden zich na afloop van het coschap goed in staat tot het afnemen van een gynaecologische anamnese.

Verbeterpunten: • Studenten hebben weinig adequate feedback op hun portfolio gekregen. Zij hebben dit ook niet als een nuttig leerinstrument ervaren.

 • De begeleiding in de kliniek en op de polikliniek wordt door coassistenten als wisselend ervaren. Sommige artsen hebben nauwelijks aandacht voor de coassistent, terwijl anderen juist erg enthousiast begeleiden.

 • Over het algemeen voelde men zich na afloop van het coschap niet goed in staat tot het instellen van farmacotherapie.

 • Studenten geven aan hun eindbeoordeling van het coschap aan de lage kant te vinden.

 • Men zou graag zien dat de verloskunde een vast onderdeel van het coschap zou vormen. Een standaard een dienst met een verloskundige meelopen zou waardevol gevonden worden.


Beatrix Ziekenhuis Gorinchem (n=1):

Positieve punten: • Leuk team, prettige samenwerking met alle disciplines

 • Goede begeleiding door stafleden

 • Men is tevreden over het aantal operaties dat bijgewoond kan worden

 • Coassistenten vonden de verloskunde, op de verloskamers en operatiekamers, erg leerzaam.

 • Coassistenten zijn tevreden over de wijze van beoordelen.

Verbeterpunten: • De polikliniek was onvoldoende ingesteld op participatie van coassistenten, waardoor ze weinig patiënten zelf hebben kunnen zien.

 • Er waren onvoldoende spreekkamers voor coassistenten.


Buitenland (n=12):

Positieve punten: • Algemeen:

  • Coassistenten beschouwen een coschap Gynaecologie in het buitenland als een zeer waardevolle ervaring.

  • Operaties en bevallingen hebben de coassistenten als erg leerzaam ervaren.

  • Kennismaken met een andere cultuur en ander zorgstelsel vonden coassistenten erg interessant.

 • ’s Lands Hospitaal Suriname:

  • Coassistenten geven aan veel geleerd te hebben van de verloskundigen.

Verbeterpunten: • Algemeen:

  • De kliniek en polikliniek waren onvoldoende ingesteld op participatie van coassistenten, waardoor men weinig patiënten zelfstandig kon zien.

  • Er was onvoldoende begeleiding in de kliniek en op de polikliniek.

  • Er waren weinig voorzieningen voor coassistenten.

  • Coassistenten zijn niet tevreden over de wijze van beoordeling.

  • Coassistenten voelen zich na afloop van het coschap niet goed in staat tot het instellen van farmacotherapie.

 • ’s Lands Hospitaal Suriname:

  • Coassistenten kregen nauwelijks uitleg, feedback en begeleiding van gynaecologen.

  • Het was vaak niet toegestaan om poli’s en echospreekuren van gynaecologen bij te wonen.

 • Queen Elisabeth Central Hospital, Blantyre Malawi:

 • Er was geen enkele aandacht voor de coassistenten. Niemand leek op de hoogte te zijn van hun komst. De communicatie tussen Malawi en het UMC Utrecht zou flink verbeterd moeten worden volgens de studenten. Het is de JVT echter ter ore gekomen dat Malawi inmiddels geen contractziekenhuis meer is.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina