K l h o f o s t o p eDovnload 18.66 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte18.66 Kb.
Welkom

in stiltetuin de

K

l

h o f

o

s

t

o p e n_

o v e r d a g

Waar?

De Kloosterhof is naast de rooms-katholieke kerk, achter de pastorie, tussen Klooster Leuterstraat 37 en 41.


Geschiedenis en heden

Stiltetuin de Kloosterhof herinnert aan de geschiedenis van het christendom in Dorestad en Wijk bij Duurstede; en aan de betekenis van het christelijke geloof voor mensen van vandaag. Hier kunt u wandelen, zitten, stil zijn, bezinnen, bidden.


Goed nieuws naar Dorestad

De van oorsprong Friese handelsstad Dorestad was een springplank voor de verspreiding van het christendom.

Willibrord, Bonifatius e.a. kwamen uit Engeland de Rijn opvaren en gingen bij Dorestad aan land. Ze hebben hier de fundamenten gelegd voor een geloofsgemeenschap die al meer dan 1300 jaar het geloof in Christus doorgeeft en richtinggevend is geweest voor de ontwikkeling van Nederland.
Toen Willibrord met gezellen in 690 hier kwam, was het gebied tussen de Noordzee en Dorestad vooral moeras en water. Utrecht was nog klein. Bij het grotere Dorestad kon je in verschillende richtingen verder reizen. Dorestad was tussen 600 en 900 een handelsknooppunt in Europa met een langgerekte haven en een paar duizend inwoners. In Dorestad waren tal van kerken, priesters en andere geestelijken. Er werden ook veel Denen en Zweden gedoopt.
Bonifatius nam in 716 vanuit Engeland een enkele reis van Londen naar Dorestad. Zijn komst heeft veel betekend voor het christelijke geloof in Nederland en Duitsland.

In 754 reisde hij via Dorestad en Utrecht naar Dokkum waar hij werd vermoord.


Als u in de Kloosterhof vanaf de kloostermuur langs de achtergevel van de pastorie omhoog kijkt ziet u dit glas-in-loodraam met Willibrord en Bonifatius:

Maria Magdalenaklooster

Tussen 1398 en 1401 is hier in Wijk bij Duurstede een klooster gebouwd voor zusters dominicanessen: het Maria Magdalenaklooster. Ze hebben er tweehonderd jaar gewoond, gebeden en gewerkt.

Het Maria Magdalenaklooster werd gebouwd door Willem van Abcoude en Duurstede, toen deze regeerde over Wijk bij Duurstede. De bisschop van Utrecht gaf in 1399 zijn goedkeuring en de paus in 1400. Op 12 mei (Hemelvaartsdag) 1401 werd het klooster ingewijd door de Utrechtse hulpbisschop Hubertus Schenck o.p. en konden de zusters er beginnen aan een leven van gebed en werk. Het was een slotklooster. De muur om het klooster zorgde ervoor dat de zusters ongestoord konden bidden. Er was ruimte voor vijftig zusters.
Einde van het klooster

In 1578 werd een deel van de kloostermuur neergehaald en de nieuwe protestantse overheid bepaalde in 1583 dat er nog maximaal zestien zusters mochten wonen. In 1604 woonden er nog vijftien zusters waarvan er toen elf door een besmettelijke zieke stierven. Daarmee eindigde de gemeenschap. De overheid beschikte over de resterende gebouwen.


Overblijfsel kloostergebouw

Een gedeelte van de muur die om het hele klooster heen gebouwd was, is bewaard gebleven en nu een gemeentelijk monument. Deze muur kunt u bezichtigen in de Kloosterhof.

Er zijn ook nog keldergewelven van het Maria Magdalenaklooster over. Die zitten onder Klooster Leuterstraat 31 (niet toegankelijk voor publiek), een gebouw dat nog vaak 'het klooster' wordt genoemd. In dit gebouw woonden en werkten Zusters van Liefde die zich van 1858 tot 1956 in Wijk bij Duurstede hebben ingezet voor ouderenzorg en onderwijs.
Bisschopsstad Wijk bij Duurstede

De bisschoppen van Utrecht woonden van 1459 tot 1580 in Wijk bij Duurstede. Tot 1528 hadden zij ook de wereldlijke macht.


Wijkse heilige

In de pastorie bij de Kloosterhof zit de Cornelis van Wijk zaal. In ca. 1548 werd in Wijk bij Duurstede in de Muntstraat een jongen geboren die de naam Cornelis kreeg. Nog geen 25 jaar later werd hij in Brielle onschuldig gedood, omdat hij het katholieke geloof niet wilde afzweren. Op 7 juli 1572 stierf hij aan een galg, samen met anderen. Ze zijn als de heilige Martelaren van Gorcum door de paus heilig verklaard.


Kruis

Aan de oude kloostermuur hangt sinds 11 augustus 2011 een groot houten kruis met de tekst ‘Komt allen tot Mij’. Dit kruis is hier geplaatst door alle kerken van Wijk bij Duurstede gezamenlijk.

Ze stellen daarmee een symbolische daad. Ze getuigen samen dat voor hen allen centraal staat: Jezus Christus die zijn leven voor ons allemaal gaf.
De tekst

De woorden van Jezus op het kruis komen uit de Bijbel: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (Matteüs 11 vers 28 t/m 30, Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

Het kruis is van hetzelfde hout als de planken van de zitbanken ernaast: esdoornhout. Zoals de banken je dragen als je er op gaat zitten, zo wil Jezus dragen wie tot Hem komen.
Schuin voorover

Het kruis hangt iets boven de grond en een beetje schuin voorover. Daarmee is uitgebeeld dat Jezus heeft gezegd: ‘Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen’ (Johannes 12,32; vgl. 3,14; 8,28).Staande voor het kruis kunt u uw eigen zorgen, pijn of vragen aan God toevertrouwen.

Heer, ik vertrouw mijzelf aan U toe en wil van U leren. Heer, ontferm U over mij.
Heilig Hartbeeld

Tegenover het kruis, aan de buitenmuur van de dagkapel van de kerk, staat een beeld van Jezus als de verrezen Heer. Opvallend is dat zijn hart zichtbaar is. Dat drukt uit dat de liefde van Jezus uitgaat naar alle mensen. Wij mogen zijn liefde ontvangen en samen met Hem alle mensen liefhebben.

Veel rooms-katholieke gezinnen hadden vroeger zo’n beeld in huis. De Heilig Hart-verering komt voort uit een visioen dat Margaretha-Maria Alacoque (Frankrijk, 1647-1690) kreeg in 1675. Deze verering werd in 1856 door paus Pius IX officieel goedgekeurd.
Staande voor dit beeld kunnen we in ons hart reageren. Heer Jezus, ik ontvang uw liefde voor mij.

Wijs mij de weg.
Hemelboom

Midden in de Kloosterhof staat een boom met een bank er om heen. Deze boom is geplant op 11-11-2010 (feest van Sint Maarten) en geschonken door het platform Wijk bij Duurzaam en de Stichting Nu en Later. Ze streven ernaar om Wijk bij Duurstede een duurzame gemeente te maken, onder meer door de Dag van nu en later te organiseren en mee te werken aan de organisatie van de Boomplantdag. De Bijbel inspireert ons tot actieve inzet voor natuur en samenleving.


Wandelroute

Als je vanaf de Peperstraat door het Kerkstraatje en de Plantsoensteeg naar het Walplantsoen loopt, dan loop je langs de voormalige kloostermuur. Via Walplantsoen en Wildemansteeg kom je weer bij de Klooster Leuterstraat. Voorbij nr 41 ga je het voormalige kloosterterrein op waar de hoofdingang was. Daar is rechts de ingang van de Kloosterhof.

Als je vanaf de Veldpoortstraat via de Klooster Leuterstraat het Kerkstraatje kruist, dan loop je ook het voormalige kloosterterrein op: hier is in 1578 de kloostermuur omvergeworpen.
K.S. juli 2012
Veel meer informatie op:

www.johannesdedoper.net/kloosterhofVan harte welkom
R.-K. geloofsgemeenschap St. Johannes de Doper, onderdeel van de parochie paus Johannes XXIIIDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina