Kaag polder kaai – aanlegplaats, gier, ka(de), losplaats, rede, ree, perron, waterkant kaaimanDovnload 1.11 Mb.
Pagina19/19
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

kwaadwilligheid - baldadigheid, euvelmoed, misdaad, moedwil, onwilligheid, opstandigheid, sabotage, vermetelheid, vernieling

kwaad worden - opwinden

kwaal - aandoening, astma, euvel, evel, gebrek, idioot, jicht, krankjorum, krankzinnig, mal, maladie, misstand, ongemak, ongesteldheid, podagra, spit, zenuwzinking, ziekte, zinking

kwab   Iel, lob, log, medusa, puitaal, wam, zaadbol, zaadlob

kwabaal - aalgeerkwab, aalkwab, aalpad, magaal, puitaal

kwab(be) - klomp, kossem, lel, lob{be), longdeel

kwabje (med.) - lobulus

kwade dank - ondank

kwade dunk - achterdocht

kwade geest   A(h)riman, Asmodee, demon, demoon, duivel, Lucifer, Mefisto, satan

kwade kans   gevaar, risico

kwade luim   balorigheid

kwade naam - miskrediet

kwade reuk   stank

kwade roep   diskrediet

kwade tijd   crisis, depressie, ontij

kwade tijding – Jobspost

kwade toestand - gevaar

kwade trouw   arglist, dolus, malafide, opzet, verraad

kwadraat   machtsverheffing , vierkant, carré

kwadraat x wortel van een getal - pronikgetal

kwadrant   cirkelsector, graadboog, hoekmeter, hoogtemeter, poolmeter

kwajongen - aap, apenkop, beersem, belhamel, bengel, berebijt, blaag, deugniet, doerak, gannef, guit, hansop, loboor, loeder, lummel, ondeugd, rakker, rebel, rekel, schalk, schelm, slungel, snaak, snotaap, snotbaard, snotjongen, snotneus, straatjongen, snotkoker, vlegel, vlerk, wijsneus

kwak - palmwijn, slap, sukkel

kwaken - kwekken, snateren, worken

kwaker - schreeuwer

kwakkel - kwartel, kwek

kwakkelen   sukkelen

kwakkelkoning - riethoen

kwakken   gooien, neersmijten, ploffen, smijten, werpen

kwakzalver   amethodist, bedrieger, beunhaas, charlatan, fopper, kakadoris, knoeier, kwak, medicaster, medicijnman, oliekoop, oplichter, orvitaan, wonderdokter

kwakzalver die geneesmiddelen uitvent - kakadoris

kwakzalver in Pakistan - hakim

kwakzalversmiddel - kwakzalf, lapzalf, nostrum, prulzalf

kwakzalverij - bedriegerij, boerenbedrog, charlatannerie, fopperijkwal - engerd, fluim, gal, lob, Medusa, mispunt, neteldier, verkeersoog

kwalificatie   benaming, betiteling, bevoegdheid, deugdelijkheid, eigenschapstoekenning, kenschetsing, proefwedstrijd

kwalificeren - benoemen, beoordelen, betitelen, bevelen, evalueren, heten, kenschetsen, noemen

kwaliteit - aard, bekwaamheid, deugdelijkheid, eigenschap, functie, gehalte, genre, gesteldheid, hoedanigheid, klasse, rang, soort, staat, waardigheid

kwaliteit van grond en opstand - boniteit

kwalm   damp, nevel, rook, walm

Kwangtsjou - Kanton

kwallen - cnidaria

kwalster - fluim, rochel, spuug

kwalsteren - kwijlen, spuwen

kwalijk - bezwaarlijk, gebrekkig, funest, kwaadwillig, min, misselijk, moeilijk, nauwelijks, onbehoorlijk, onpasselijk, onwel, onvolkomen, slecht, waardeloos

kwalijk aangebracht - gedeplaceerd

kwalijke lucht - stank

kwalijk nemen - euvel, evel, duiden, kwaad, kwaal, misduiden

kwalijk persoon - mefisto

kwalijk riekend - garstig

kwalijk riekende lucht - stank

kwalijk ruiken - stinken

kwalijke lucht - stank

kwam - lob

kwanselaar - knoeier, scharrelaar, sjacheraar

kwanselen - knoeien, morsen, pronselen, roeren, schacheren tuisen, tuitelen

kwansuis   alsof, quasi, schijnbaar, zgn, zogenaamd

kwanswijs - quasi, schijnbaar, verbeelden

kwant   achterblijver, cadee, clown, gast, gezel, grapjas, grappenmaker, guit, hekkesluiter, hekkespringer, klown, knoest, kwar, kwibus, jongeman, liefhebber, nar, olijkerd, pias, schalk, sinjeur, sijs, snaak, snuiter, vent, zonderling

kwantiteit   bedrag, grootte, hoeveelheid

kwantum - aantal, dosis, hoeveelheid, part, portie

kwar - knoest

kwark - hangop, kwarrelig, misgroeidwittekaas, wrongel

kwarrelig -gedrongen, ineengegroeid, knoestig, misgroeid

kwart   kwartier, verrel, vierde, vierde maat, vierel, vierendeel

kwart eindstrijd - kwartfinale

kwartaal - trimester, vierendeeljaars

kwartaalcijfers - trimesterbalans

kwartanker - kwartje, wijnflessental

kwartboek - kwartijn

kwartel - kwakkel, patrijssoort, trekvogel, veldhoen, wachtel

kwartel hond - spaniël

kwartelkoning - griet, sprit, spriet, wachtelkoning

kwartet   viertal

kwartetten - kaarten

kwartgulden - kwartje

kwartier - buurt, maanfase, oord, stadsdeel, stadswijk, streek, wijk

kwartiermuts - soldatenpet, veldmuts

kwartileren   vierendelen

kwartje   heitje, maf, maffie , stalie

kwartje (Ind.) - stalie

kwartjesplant - judaspenning

kwartjesvinder -flessentrekker, lokvogel, oplichter

kwartnoot - kwart

kwarts   kiezel, kristal

kwartsachtig mineraal - vuursteen

kwartshoudend gesteente - agaat, kwartsiet, zandsteen

kwartsporfier - liporiet, ryoliet

kwartsstof - dioxsil

kwartsvariëteit - prasem

kwartijn - kwarto, quarto

kwasie   alsof

kwasie antiek   novantiek

kwassiehout - bitterhout, quassia

kwast   citroensap, dwaas, fat, flap, flapkan, gek, gesel, knoest, kwastelorum, kwibus, kwispel, lemmonsquash, limoensap, losbol, mallerd, malloot, modepop, nar, noest, pedant, penseel, snob, snoever, snuiter, troetel, veldfles, verfborstel, verfgerei, verkwister, war (in hout), ijdeltuit, zot

kwast aan een sabel - dragon

kwast als versiersel - sabelkwast, troetel

kwast in het hout - (k)noest, kwar, war

kwasten en smeren - verven

kwasterig   fatterig, ingebeeld, kakkineus, pedant, verwaand, zelfingenomen, zot

kwasterigheid - verwaandheid, zotheid

kwastig - ijverig, knoesterig, knoestig, noesterig, vlijtig

kwast in hout   (k)noest, kwar, war

kwastje - penseel

kwast of zot - kwibus

kwast op uniform - troetel

kwab - kletskous

kwebbel - babbel, gekakel, kakelaar, kalle, klappei, kletskop, mondratel, snoever,

kwebbelaar - kletser, ratel, tatelaar, taterbek

kwebbelen - kletsen, ratelen, snateren, tateren

kwebbel of bek - mond

kwee   haringbuis, hoekerbuis, schijnvrucht

kweedoren   zuurbes

kweek   aanplant, agropyron, cultuur, fok, jongen, tarwegras, teelt, verbouw

kweekbak   broeibak, kas, serre

kweekgras   kruipgras, lidgras, paan, palet, tarwegras

kweekhuis - broeikas, glashuis, kas, kweekkas, oranjerie, serre, stookkas, trekkas, warenhuis

kweekplaats   bed, broeikas, broeinest, kas, nursery, serre

kweekplaats van bepaalde gewassen in de tropen - plantage

kweekplaats van oesters - oesterbak, oesterbank

kweekplaats voor weekdieren - oesterbank

kweekplant   asperge

kweekplantje van rijst   bibit

kweekruimte - broeibakkas, kas, serre, warenhuis

kweekschool - alumneum, pedagogische akademie

kweekschool voor priesters - seminarie

kweektuin - kruidentuin, kwekerij, plantentuin, planthof

kweekvijver - nursery

kweern - handmolen

kweernen - klauwen

kwek - kletskop, kletskous

kwekeling   aspirantonderwijzer, cadet, elève, pupil

kweken   aankweken, aanwakkeren, fokken, grootbrengen, opfokken, opleiden, opvoeden, produceren, teelt, telen, verbouwen, verwekken, verzorgen

kweken van bollen - bloembollencultuur

kweken van zuivere bacteriën - reincultuur

kweker   bloemist, fokker, planter, teler, tuinder, tuinman, verbouwer

kweker van een zekere sierplant - azaleakweker

kwekerij - bloemisterij, tuincentrum

kweking   aanplant

kweking van groenten en vruchten   teelt

kweking van zuivere bacteriën   reincultuur

kwekken   kakelen, kleppen, kletsen, kwaken

kwel - bron, hartzeer, hel, kwelling, kwelwater, plaag, smart, verdriet, wel

kweldam - binnendijksdam

kwelder   buitendijksgrond, gors, kardoes, nes, schor

kwelduivel - gnoom, plaag, plaaggeest

kwelen   zingen

kwelgeest - demon, guit, judas, kabouter, kobold, kwelduivel, kwelgast, kweller, larf, larve (Rom. myth.),loeder, lutin, nachtmerrie, plaagduivel, plaaggeest, sadist, sar, treiter

kwellage - kwelling, verdriet

kwellen - chagrineren, dringen, folteren, grieven, judassen, klemmen, knellen, koeieneren, kwetsen, martelen, negeren, nijdassen, pesten, pijnen, pijnigen, plagen, sarren, tanen, taquineren, teisteren, temperen, tenteren, tergen, tourmenteren, tormenteren, tortureren, treiteren, vexeren, vervolgen, verwonden,

kwellend - drukkend, nijpend, tergend, vexatoir

kwellende gedachte - berouw, dwangvoorstelling, kwelling, naberouw, obsessie, spijt, wroeging, zelfverwijt

kweller - folteraar, kwelgeest, pestkop, pijniger, sadist, sar

kwelling   foltering, grief, hartzeer, kommer, kwaal, last, marteling, moeite, molestatie obsessie, onrust, pijn, plaag, temptatie, torment, tortuur, tourment, verdriet, verzoeking, vexatie, wroeging, zorg

kwelling veroorzaken - vervelen

kwelm - grondwater, weiwater

kwelwater - drangwater, grondwater

kwelziek - plaagziek

kwelzucht - flagellantisme, sadisme

kwelzuchtig persoon - sadist

kwerulant   querulant, ruziezoeker, twistziek

kwestie - aangelegenheid, affaire, geschil, geschilpunt, onderwerp, onenigheid, onzekerheid, opgaaf, probleem, ruzie, story, strijdpunt, strijdvraag, twijfel, twist, twistvraag, verwikkeling, vraagpunt, vraag(stuk), zaak

kwestie (Ind.) - perkara

kwestie van het hoogste belang - levenskwestie

kwestie waarbij niet het verstand maar het hart spreekt   gevoelszaak

kwestieus - discutabel, dubieus, onzeker, twijfelachtig

kwets - pruim

kwetsbaar   bro(o)s, fragiel, gevoelig, kleinzerig, ontvankelijk, overgevoelig, susceptibel, teer, vulnerabel, zwak

kwetsbaarheid   broosheid, brosheid, fragiliteit, gevoeligheid, overgevoeligheid, sensibiliteit, teerheid

kwetsbare deel van Achilles - hielkwetsbare plek   achilles, hiel

kwetsen - beledigen, beschadigen, bezeren, blesseren, blutsen, deren, ergeren, grieven, kneuzen, krenken, kwellen, misvormen, ontheiligen, ontwijden, pijnigen, schaden, schenden, smaden, tergen, toetakelen, toucheren, uitschelden, vernielen, verwonden, wonden

kwetsend - aanstotelijk, beledigend, bitter, bijtend, ergerlijk, grievend, honend, krenkend, scherp, smadelijk

kwetsing - belediging, beschadiging, kneuzing, krenking, kwetsuur

kwetsuur - blessure, blessuur, bluts, breuk, kneuzing, laesie, letsel, snede, snee, trauma, verwonding, wond(e)

kwetteren - babbelen, keuvelen, schateren, tateren

kwezel   begijn, beuzelaar, dibbe, domvrome, femel, fezelaar, huilebalk, suffer, sul, zeurpiet

kwezelachtig - beuzelachtig, bigot, femelig

kwezelachtigheid - pruderie

kwezelarij - bigotterie

kwezelen - femelen

kwezelig   bigot, devoot

kwibus   clown, dwaas, fratsenmaker, gast, gek, grapjas, grappenmaker, guit, kwant, kwast, liefhebber, paljas, pias, potmus, snaak, snuiter, snijboon (rare), uilenspiegel, zot

kwiek - aantrekkelijk, aardig, energiek, fel, flink, gemakkelijk, kittig, kras, kwik, levendig, lief, opgewekt, pittig, rap, snel, tierig, vief, vinnig, vlot, vlug, vrolijk, vurig, wakker, zwierig,

kwiekheid   levendigheid, zwierigheid

kwik - hg, beuzeling, levendig, mercurius, zief

kwik- en metaallegering - amalgaan

kwikbarometer - bakbarometer, kwikkolom

kwikchloride - kalomel, mercurichloride, sublimaat

kwikdamplamp - uviollamp

kwikfulminaat - knalkwik

kwikkolom - kwikzuil

kwiklegering - emalgaan

kwikmedit - kwartel

kwikstaart   akkermannetje, bouwmeestertje, koevinkje, motacilla, wipstaartje

kwikstaartsoort - pieper

kwikstof   amalgaam

kwikvergiftiging - mercurialisme

kwikzilver - hg

kwikzwavelverbinding - cinnaber

kwinkeleren - babbelen, fluiten, kneuteren, tierelieren, zingen

kwinkslag   bonmot, geestigheid, grap, joke, mop, scherts, ui

kwintaal   centenaar

kwintappel - bitteraugurk, kolokwint

kwintessens - fijnste, kern, keur

kwispedoor - spuwbakje

kwispel - gesel, kwast

kwispelen - geselen

kwistig   gul, mild, overvloedig, prodigaal, rijkelijk, royaal, ruim, verkwistend (fig.), vrijgevig

kwistigheid - gulheid, ontvangstbewijs, prodigaliteit, royaliteit, spilzucht, vrijgevigheid

kwitantie   acquit, kwijtbrief, kwijting, kwijtschrift

kwiteren - voldoen

kwijl - mondvocht, speeksel, spuug, zever

kwijldoekje - slabbe, slab

kwijlen - kwalsteren, zeveren

kwijlwortel - bertram

kwijnen - afzwakken, etioleren, pratten, sukkelen, treuren, uitteren, (weg)teren, verflauwen, verminderen, versmachten, verteren, verwelken, verzwakken

kwijnend - armetierig, smachtend

kwijt - bijster, foetsie, los, ontheven, spoorloos, vergeten, verloren, vrij, weg, zoek

kwijtbrief - kwitantie

kwijten - betalen, kwijtschelden, ontheffen, ontlasten, vergeven, voldoen

kwijtgeraakt - verloren

kwijting - acquit, afdoening, afrekening, betaling, clearing, decharge, klaring, kwitantie, kwitering, nakomst, prestatie, storting, vereffening, verrekening, voldoening

kwijtraken - lozen, missen, spuien, verliezen, verspelen

kwijtschelden   absolveren, begenadigen, kwiteren, ontheffen, remitteren, vergeven

kwijtschelding   abolitie, absolutie, aflaat, remise, vergeving

kwijtschelding van schuld   abolitie, absolutie, vergeving, vergiffenis

kwijtschelding van straf   amnestie, gratie, pardon

kwijt zijn - missen, vermissen

kijf   geschil, heibel, jaloezie, nijd, onenigheid, ruzie, twist

kijfachtig - heibelig, querelant, snibbig, twistziek, vinnig

kijfachtige vrouw - haaibaai, ka

kyfose - bochel

kijfzieke vrouw   feeks, heibei, helleveeg, ka, katrijn

kijfzuchtig - snauwachtig

kijk   blik, doorkijk, gezicht, inzicht, mening, oordeel, opinie, uitkijk, uitzicht, vergezicht, visie, zienswijze

kijken - blikken, gluren, kans, loeken, loeren, neuzen, ogen, staren, turen, waarnemen, zien

kijken naar   aanzien, bekijken, ogen, opletten, overleggen, overwegen

kijker   aanschouwer, gluurder, loerder, oogglas, toeschouwer, verrekijker

kijkers - publiek, toeschouwers

kijkgat - diopter, sleutelgat, vizier

kijkglas - caleidoscoop, jumelle, kijker, lens, loep, loupe, lunet, oculair, vergrootglas

kijkgraag - nieuwsgierig

kijkkast - kijkdoos, monitor, rarekiek

kijk of begrip - inzicht

kijkspel   diorama, kaleidoscoop, kermistent, panorama, ronzebons, show, opera, operette, parade, poppenkast, rarekiek, revue, schouwspel

kijkspleet op een instrument   diopter, vizier

kijktoestel - televisie

kijktoren - belverdere, kaap, wachttoren

kijven - bekken, bekvechten, harrewarren, herriën, kibbelen,

kiften, krakelen, ruziën, schelden, twisten, uitvaren, vechtenkyfose   bochel

Kymrische taal - Welsh

kynologie   hondenkennis

kynoloog   hondenkenner

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina