Kaag polder kaai – aanlegplaats, gier, ka(de), losplaats, rede, ree, perron, waterkant kaaimanDovnload 1.11 Mb.
Pagina7/19
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

kinkhorentje - kauri

kinnebak - kaak, kin, onderkaak

kinnebakspier - kauwspier

kino - looistof

kinstoot - uppercut

Kioesjoe, haven op - Jawata, Modji, Nagasaki

kiosk - paviljoen

kioskbedrijf   A.K.O., bruna, l.L.A.

kip   band, barnevelder, hen, hoen(der), hoepel(tje), kloek, krat, leghen, leghorn, pel, poulet, tiet, wijandot

kipkar – kipwagen, lorrie, stortkar

kip met kuikens   kloek

kiplekker   kerngezond

kippekalkvoer - grit

kippekoorts - pip

kippenbruggetje - kwakel

kippeneigenschap   leg , rui

kippengeluid – kakelen, tokken

kippenhok   hoenderhok, polder, ren

kippenloop   ren

kippenluis - dermanyssus

kippenprodukt   ei

kippenras - barnevelder, kriel, krik, leghorn, pel, wyandotte, zilverpel

kippenrustplaats   nest, roest

kippensoort   Barneveider, kriel, leghorn, pel wyandot,

kippenstal   roest

kippenstok   roest

kippenverblijf - hok, ren

kippenvoer   graan, grit, koren, mais, tarwe

kippenziekte - coccidiose, coccidiosis, dikte, piep, pip, pokken, pullorum, snot, t.b.c., tuberculose, verlammingsziekte

kippig   bijziend, kortzichtig, myoop

kipwagen   kipkar, stortkar

Kirgizië, hoofdstad van - Froenze

Kirov - Vjatka

kirren   koeren, korren

kissen - aanhitsen, tergen,

kissebissen - beuzelen, prutsen

kist   bak, doos, koffer, krat, vat, vliegtuig

kist met stenen tafelen en wetsrollen - ark, arke

kist van latwerk - kip, krat

kist voor bagage - koffer

kist voor kleren - koffer

kist voor relieken   schrijn

kistje voor geld - cassette

kistverpakking - fustage

kit   aker, bak, draagemmer, draagvat, emmer, gom, kan, kleefmiddel, kolenemmer, kolenkit, kroeg, kruik, kuf, lijm, opiumkit, schenkvat, vat

Kitara - Nyoro

kitlijm - kleefmiddel, mastiek

kits - best, goed, grindhoop, o.k., oké, plezier, prima, puik

kitsbok - bokkalf

kitch - leonisch, prullaria

kitsen - braken, ketsen, keilen, kiskassen, overgeven, spugen

kittelaar - clitoris

kittelachtig - lichtgeraakt

kittelen - kietelen, kriebelen, prikkelen, strelen

kitteling - prikkel, prikkeling

kittelorig - balorig, driftig, ketelachtig, kregel(ig), kriegel, lastig, levendig, lichtgeraakt, neetoor, ongeduldig, ongemakkelijk, prikkelbaar, vurig

kittelorig mens - neetoor

kitten - plakken

kitter - lijmer

kittig   aantrekkelijk, aardig, alert, bijdehand, energiek, fel, flink, keurig, kras, kwiek, levendig, lief, net, pittig, puntig, rap, vief, vinnig, vurig

kittig meisje - kwikje

kit voor kolen - kolenemmer

kiwi - snipstruis

klaagdicht - elegie, klaagzang, treurdicht

klaaggeschrei - gejammer, weeklacht

klaaglied   elegie, jammerklacht, jeremiade, klachtlied, klaagdicht, klaagzang, lamentatie, litanie, treurlied, treurzang

klaagliederen van Jeremia - echa

klaaglijk - klagend

klaaglijk gieren - huilen

klaagschrift   bezwaarschrift, doleantie, libel, pamflet, schotschrift, smeekschrift

klaagster - eiseres, reclamante

klaagzang - elegie, treurdicht

klaagzang (muz.)   lamento

klaar   af, afgelopen, afgemaakt, afgerond, afgewerkt, al,

bedreven, begrijpelijk, behendig, bereid, bevredigd, blos, blijkbaar, duidelijk, gedaan, gepiept, gereed, gereedgemaakt, gezwind, (glas)helder, klankrijk, licht, lucide, lumineus, melden, mobiel, onvermengd, paraat, puur, ready, ree, reisvaardig, schoon, sereen, stralend, uit, vaardig, verstaanbaar, vlug, voltooid, wakker, ziezo, zuiverklaarblijkelijk   apert, blijkbaar, evident, duidelijk, flagrant, glashelder, kennelijk, kristalhelder, natuurlijk, notoir, onmiskenbaar, ontegenzeglijk, onweerlegbaar, ostensibel, ostentatief, tastbaar, visibel, zeker, zonneklaar

klaarblijkelijkheid - apertheid, evidentie, kennelijkheid

klaar en helder - apert

klaargemaakt middel   preparaat

klaargemaakte - bereide

klaargemaakte kip - poulet

klaarheid - duidelijkheid, glans, helderheid, klaarte, licht, limpiditeit, liquiditeit, transparentie, zuiverheid

klaarheid van geest - luciditeit

klaarkomen - slagen

klaarkrijgen - fiksen, klaarspelen, redden

klaarlicht   helder(licht), zonneklaar

klaarmaken - aangorden, bereiden, gereedmaken, liquideren, opleiden, prepareren, preparatie, regelen, toebereiden, toebereiding, voltooien, voorbereiden, voorbereiding

klaar met iets - gereed

klaar of gereed - bereid

klaar om te beginnen - startklaar

klaar om te vertrekken - reisvaardig, startklaar

klaaroog - veldsla

klaarover - verkeersbrigadiertje

klaarspelen - afwerken, bolwerken, fiksen, kroppen, lappen, leveren, oeroesen, regelen, rooien, schikken, voltooien

klaarte   duidelijkheid, helderheid, klaarheid

klaasje - speculaasje

Klaas Vaak   zandman

klabak   agent, bink, diender, juut, politieagent, smeris, tuut

klabakarium - politiebureau

klacht   aanklacht, ach, beklag, bezwaar, bezwaarschrift, doleantie, eilaas, geklaag, grief, helaas, klaagschrift, lamentatie, litanie, och, plainte, reclamatie, reclame, smet, spat, vlek, wee,

klacht in behandeling nemen - rechtsingang (verlenen)

klacht indienen - klagen

klad - flard, inktvlek, laster, mop, piek, plakkaat, smet, spat, spet, veeg, vlek, inktmop, inktspat, klodder, klont, ontwerp, plek, schema, spetter, vod

klad, ontwerp van een brief - brouillion (Fr.), minuut

kladblaadje - brouillon

kladblok - blocnote

kladboek - memoriel, werkboek

kladden   kalken, kladderen, kliederen, knoeien, morsen, sabberen, slonzen, smeren, smetten, uitvlakken, vlekken, vloeien

kladder - kladsen, klodder, kluit, knoeier, prulschilder, slordig, vlek

kladderaar - knoeier

kladderen - klodderen, knoeien

kladderig - morsig, slordig, vuil

kladderij - knoeiwerk, morserij

kladdig - bevlekt, kladderig, morsig, slijkerig

kladschilderen - knoeien, rotzooien

kladwerk - knoeiwerk

klagen - grieven, jammeren, kermen, kreunen, kuimen, mokken, mopperen, murmureren, reclameren, stenen, steunen, tobben, treuren, urmen, zaniken, zeuren, zuchten

klagen zonder reden - klieren, queruleren, zaniken, zeuren

klagend   elegisch, kermend, klaaglijk, klagenlijk, klagerig, lacrimoso, lagrimoso, lamentabel, treurend

klagend   (muz.) dolendo, dolente, lamentoso, sospirando

klagend schreeuwen - krijten

klagend steunen - kreunen

klagende geluiden maken - kermen, ste(u)nen

klager - eiser, implorant, jammeraar, kwerulant, mopperaar, querulant, reclamant, urmer

Klaipeda (Litauwen) - Memel

klagerig   elegisch, klagend

klak - claque, gibus, inktmop, klodder, muts, pet, spat, tongbeweging, vlek

klakhoed - gibus

klakkebus   proppenschieter

klakkelings   eensklaps, lukraak, plots, onverwachts, onvoorziens, plotseling

klakkeloos - blindelings, lukraak, nauwelijks, ondoordacht, ongemotiveerd, onnadenkend, onverhoeds, onverwachts, onvoorziens, plotseling, stomweg, voetstoots, willekeurig, zomaar, zorgeloos

klakker   klepper, wentelteefje

klakwilg - knotwilg

klam - bezweet, dampig, domig, kelderkoud, kil, klamp, klef, kleverig, koud, nat, nattig, verkillend, vochtig, vochtigkoud, zweterig

klamboe - muskietennet

klamheid - vochtigheid

klamp   bindhout, bindlat, vlak, bindhout, bindlegstuk, bindijzer, blok, haak, hooischelf, juist, klam, klauw, klis, kloet, klos, koeklauw, lat, mijt, pal, pen, pin, puit, schelf, stapel, strak, stijf, verbindingsstuk,

klamp aan een schip - bolder

klamp om een rad vast te zetten - pal

klampen - bevestigen, enteren, vastgrijpen, vastpakken

klamp hooi - schelf

klamp hout - stapel

klamp op schepen - kikker

klamppin - tichnagel, toognagel

klampspijker - platkop

klander - krab

klandestien   bedekt, heimelijk, illegaal, stiekem, tersluiks, verborgen, verholen, verstolen, zwart

klandestiene taxichauffeur   snorder

klandizie  cliëntele, klanten, nering, winkelnering

klank   akkoord, echo, galm, gekendheid, geluid, gerucht, geruis, muziek, resonantie, stem, toon

klankbeeld - reportage

klankbekken   cimbaal, gong

klankbodem - resonans

klankdemper - sordino, sourdine

klanken vormen - spreken

klankfilm   geluidsfilm

klankgehalte - timbre, tonaliteit

klankgroep van een woord - lettergreep, silbe, syllabe

klankherhaling - alliteratie, assonantie, echo, rijm, stafrijm, weerklank

klankkleur   timbre

klankladder   toonladder

k klankloos - aphoon, hees, hol, insonoor, vol

klankleer   akoestiek, fonetiek, fonologie

klankmaat   cadans, ritme

klankmeter - sonometer, tonometer

klankmeting - echometrie, metrofonie

klanknabootsend woord   onomatopee

klanknabootsing   bam, bim, bom, bonsdzjeng, floep, hee, imitatie, koekoek krak, oehoe, oempa, onomatopee, paf, pang, pief, ping, plens, plof, poef, roetsj, tak, tik, tiktak, waf

klankregisseur - toonmenger

klankrijk - krachtig

klankteken - accent, foneem, letter

klanktint - timbre

klanktrap - interval, kwart, kwint, none, terts

klankverschuiving   ablaut

klankvol   sonoor

klankweerkaatsing   echo, galm

klankwijziging van klinkers - umlaut

klankwisseling - ablaut

klant - abonnee, afnemer, begunstiger, cliënt, kerel, kliënt, koning, koper, zonderling

klanten - volk

klantenkring   clientèle

klantenwerver   acquisiteur

klantenwerving   acquisitie

klap   bons, dreun, ecplosiegepraat, klapper, klep, knal, labberdoedas, lel, mep, oorvijg, opdoffer, opduvel, oplawaai, pats, pets, slag, smak, stoot, tegenvaller, tik, uithaal, val, verlies

klap achteraf - nastoot

klapbes - kruisbes, linzeboom, sneeuwbes

klapbrug   ophaalbrug

klapbus   klakkebus, proppenschieter

klapcilinderhoed - gibus

klapdeksel - flap, flapkan, veldfles

klapekster   babbelaarster, babbelkous, klappei, klauwier

klaphoed - cilinderhoed, gibus

klaphoutje - klepper

klapje - tikje

klaplopen – bedelen, bietsen, bijloper, parasiteren, profiteren, schuimen, smarotsen, tafelschuimen, uitvreten

klaploper   afhaler, bietser, hommel, inhalige, nietsnut, pannenlikker, parasiet, profiteur, schuifelaar, schuimer, smakker, smarotser, sycofant, tafelschuimer, talie, uitvreter

klapmuts - kletskous

klapnet - slagnet

klap op het or - oorveeg

klappei - babbelaarster, klatskous, kwaadspreekster, kwebbel, lameer

klappen - barsten, exploderen, klikken, ontploffen, praten, slaag, snateren

klappen geven - lappen, matsen, slaan

klappend geluid maken   klapperen

klappende zoen - pakkerd, smak, smok

klappen geven - slaan

klapper   amorse, babbelaar, custode, custos, cocos, cocosnoot, dictaat, index, inschrijfboek, kelapa, klapperboom, klapspaan, klepper, kokos, kokosboom, kokospalm, legger, map, molenklep, palmboom, ratel, register, repertorium, slaghoedje, syllabes, verklikker, voetzoeker, zaakregister, zevenklapper

klapper of ratel als kerkklok - zarbat

klapperboom   cocospalm, kalapa, kokospalm

klappereend - bakelman, brilduiker

klapperen - klepperen, ratelen

klapperhoutje - klepper

klapperkruid - dragon

klappermannetje - braamsluiper

klappermolen   molik, stroman, stropop, vogelverschrikker

klakkernoot - kokosnoot

klapperolie - papaverolie

klappersteen - adelaarssteen

klapperrat - badjing, adelaarsteen

klaproos   aba, donderbloem, halsboord, kol, kolgans, kollebloem, kolleroos, korenroos, maankop, papaver, poppy, slaapbol

klaprozenrood - ponceau

klapstaart - goudrenet

klapstuk – hoogtevrees

klap van vuurwerk - knal

klapvleugelvliegtuig - ornithoptère

klapzoen   pakkerd, smak, smok

klare   borrel, jajem, jan, jandoede, jenever

klaren   afdoen, clarificeren, decanteren, herstellen, klaarmaken, ophelderen, opknappen, redden, regelen, reinigen, schoonmaken,verlichten, zuiveren

klarigheid - gereedheid, helderheid

klarinetspeler - klarinettist

klaring - clarificatie, regeling

klaroen - trompet

klas - afdeling, kl, klaslokaal

klasgenoot - medeleerling

klasse - afdeling, categorie, groep, hoedanigheid, kaste, kl., kwaliteit, leerjaar, orde, rang, rubriek, schoollokaal, soort, stand, strafbataljon

klasse bij biljarten - libre

klasse der draken - drakenklasse

klasse in zeiljachten - drakenklasse, finjollen, valkenklasse

klasse of stand - rang

klasse van bezitlozen - proletariaat

lasse van elementen - metaal, metaan, methaan

klasse van mensen - volk

klasse van roofdieren - apen, mensen, primaten, walvissen

klasse van zoogdieren - apen, mensen, primaten, walvissen

klassement   indeling, ranglijst, rangschikking

klassen - ophopen, stapelen, tassen

klassenstelsel der Hindoes - kaste

klasseren - indelen, rangscgikken, rubriceren

klassiek   antiek, uitstekend, voorbeeldig, voortreffelijk

klassiek land in Griekenland - Arcadia

klassiek muziekstuk - concertino, dubbelconcert, nocturne, ouverture, pavane, pianoconcert, prelude, rapsodie, requiem, romance, serenade, suite, symfonie, vioolconcert

klassieke componisten   Bach, Bartok, Beethoven, Berlioz, Brahms, Bruch, Chopin, Debussy, Dvorack, Glazounous, Grieg, Haydn, Korsakoff, Liszt, Mahler, Mendelsohn, Moessorgski, Mozart, Paganini, Purcell, Rachmaninow, Ravel, Rossini, Schumann, Strawinsky, Tsjaikowski, Verdi, Vivaldi, Wagner, Weber,

klassieke God   Amor, Jupiter, Venus, Zeus

klassieke reeks van plagen - Ilias

klassieke schrijvers   Balzac, Beets, Brederode, Corneille, Euripides, Gershwin, Goethe, Hooft, Huygens, Lessing, Molière, Racine, Schiller, Shakespeare, Stendhal, Vondel

klassieke uitroep - acept, dixi, eureka(heureka), nego, veni, veto, vici, vidi,

klassikaal - klasgewijs

klater - klad, rammelaar

klaterabeel - ratelpopulier, trilpopulier

klaterend - verblindend

klaterpeppel - ratelaar

Klausenburg - Cluj

klauter - klim

klauteren - klimmen, heisteren, schreeuwen, stoeien, wildspelen

klauterpaal - klimmast, kokanjemast

klautervis - klimbaars

klauterijzer - klimspoor, klimijzer

klauw - poot, tuinkark

klauw van een dier - krauwel

klauw van een roofvogel - haviksklauw

klauwaard - lelieaard, Vlaming (Fr. gezind)

klauwen - krabbelen, krabben, stelen, wegnemen

klauwer - breeuwer, breeuwhamer, harker, ritsijzer

klauwier - grijpstengeltje, haak, klapekster, klauwkikker, klauwpad, negendoder, rank, spijker, tuinekster, vinkenbijter, wachter, waldheer

klauwieren - laniidae

klauwkikker - xenopus

klauwkoppeling - kluts

klauwschelp - unguliet

klauwtjes die een edelsteen omvatten - chaton

klauwijzer   koevoet

klauwzeer bij schapen - rotkreupel

clavecombel, soort - cembalospinet

klaver   esparcette, kemp, lucerne, luzerne, melote, serradella, trifolium

klaverblad - trifolium

klaverdoek - canvas, kanefas

klaverenaas - basta

klavervreter - bremraap (kleine), priem, spie

klaverzuring   hazenklaver, koekoeksbrood, oxalis, rolklaver,

schapenklaver, schapenzuringklaverzuur - oxaalzuur

klaverzuurachtigen - oxalis

klaviatuur - toetsenbord

klavier   clavecimbel, clavichord, hand, orgel, piano, toetsenbord, vleugel

klavierpennetje - tangent

kledder - klodder, morspot, slet, vuilpoets

kledderen - klodderen, knoeien, morsen

kledderig - modderig, vies

klederdracht   kostuum
kleden - bedekken, dossen, kostumeren

kleden volgens de mode van enige tijd - kostumeren

klederdracht - kledij, kostuum

kledij   dos, dracht, gewaad, kleding, kleren, kostuum, pak, uniform

kleding - avondtoilet, baltoilet, dos, dracht, equipage, gala, galapak, garderobe, gewaad, goed, klederdracht, kledij, klerage, kleren, kloffie, kloft, kostuum, lap, middagtoilet, pak, pakkie, pelsjas, plunje, regenkleding, skikleding, sportkostuum, tenue, textiel, toilet, uniform, werkpak, winterkleding, zomerkleding,

kleding aan doen - kleden

kledingbergplaats - garderobe, vestiaire

kleding bij officiële gelegenheid   gala, jacquet, rok, smoking

kledinghanger - haak, kapstok, knaapje

kledingkleur - jeans, kaki

kledingstukken -

2 bh, pij

3 bef, col, das, eva, fez, hes, hul, jak, jas, lob, lub, lijf,

mof, pak, pet, pon, rok, sok

4 alba, albe, buis, busc, cape, coat, demi, flep, frak, galg,

hemd, hoed, hoos, huif, hulk, jurk, kepi, kiel, klit, kous,

lint, muts, riem, robe, slab, toga, toog, trui, vest, want

5 amict, atour, baret, bloes, boord, broek, caban, cappa,

falie, habijt, japon, keurs, kleed, kraag , lubbe, luier,

lijfje, nylon, palla, panty, parka, pyama, shawl, whirt,

short, sjaal, sjako, stola, stool, strik

6 abolla, alpino, anklet, anorak, atilla, baadje, badjas,

badjoe, badpak, binini, blazer, blous,e boerka, bolero,

bonker, bonnet, bretel, caraco, casula, chiton, corset,

duffel, duster, gewaad, gordel, jekker, jopper, jumper,

kimono, korset, mantel, overal, panama, panier, peplos,

rijglijf, sarong, schort, schulk, slabbe,slipje, sluier,

step in, tartan, t shirt, topper, tunica, tuniek, ulster,

wammes

7 almutia, aumusse, badmuts, baljurk, brarobe, calotte,chemise, chlamys, colbert, coltrui, complet, costuum,

cravate, dophoed, halsdas, handmof, jacquet, kalotje,

keursje, koorkap, kostuum, manchet, morslap, oliejas,

overall, overjas, paenula, paletot, paltrok, pellies,

petasos, polsmof, rokvest, rijbroek, saroeng, singlet,

smoking, soutane, spencer, stofjas, swagger, sweater,

tabberd, tanktop, twinset, uniform, vest rok, wambuis,

windjak, zwempak

8 almaviva, babydoll, badbroek, beremuts, bluejean,

boernoes, bontcape, borstrok, broekpak, camisole,

chaperon, chasseur, ceintuur, corselet, damesjak,

flambard, flaphoed, gummijas, halfhemd, halsdoek,

herendas, herenjas, jarretel, kamerjas, kamizool,

keurslijf, koorhemd, kraagjas, miskleed, morsdoek,

morsjurk, nachtpon, onderrok, overhemd, overjurk,

palatine, pantalon, peignoir, pelerine, plus four,

pluviale, pofbroek, pullover, regenjas, slipover,

slobkous, sombrero, strohoed, tabbaard, truivest,

werkkiel, windjack, zomerjas

9 alpinopet, avondjurk, berenmuts, boezelaar, boezeroen,

bouffante, brassière, crinoline, halsboord, halskraag,

hoepelrok, hoofddoek, huisjapon, huisjasje, kapmantel,

kapothoed, kniebroek, kraaghemd, manteljas, mantelpak,

nachtmuts, overjurk, overkleed, pardessus, parricoat,

plus tour, slaapmuts, slobbroek, sportkous, werkbroek,

winterjas, zwembroek

10 alpinemuts, avondjapon, boerenkiel, bontmantel,

bovenbroek, chemisette, damesjakje, demi saisson,

handschoen, jarretelle, lendenband, nachtjapon,

ochtendjas, omslagdoek, onderbroek, onderkleed,

opperkleed, pandjesjas, stofmantel, voorschoot

11 bustehouder, damesmantel, hoofddeksel, onderblouse

pelerinejas, sjamberloek, sokophouder, spijkerbroek

12 chamber cloak, cocktailjurk, dinner jacket, kousophouder,

ochtendjapon

13 knickerbocker, overhemdbloes

14 pelerinemantel, schoudermantel

kleding van ambtsdrager   ornaat ,toga, toog

kleding van bediende   livrei

kleding van geestelijke   toga, toog, pij, habijt1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina