Kaho sint-lieven initiële lerarenopleidingDovnload 143.99 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte143.99 Kb.
KAHO SINT-LIEVEN INITIËLE LERARENOPLEIDING

9100 Sint-Niklaas LAGER ONDERWIJS
Plezantstraat 157 Tel. 03 760 08 86 Fax. 03 766 06 74

Kasteelstraat 6 Tel. 03 776 48 20 E-mail: kahosl.bns@pandora.be

stagelesvoorbereiding

Student(e):

Wendy Van Laere

Stageschool:

Heilige Familie

Klas (ON):

2 onA

Stageklas:

5b

Stageles nr.:

30

Mentor:

Juf Annemie Bosteels

Leergebied:

Wiskunde

Datum stageles:

30/04/03

Vaklector:

Mevr. Monique Hendrickx

Begin- / einduur:

10.50u – 11.40u

Stagelector:

Dhr. Jacques Van Holen


LESONDERWERP:

Les 120: GET: Deelbaarheid door 2, door 4, door 5, door 10, door 100 en door 1000.

LEERPLANSITUERING:

G31: De kenmerken van deelbaarheid door: 2, 4, 5, 10, 100, 1000 gebruiken.

B21: De delingstafels die horen bij de vermenigvuldigingstafels tot en met 10 paraat kennen.

B23: Delen door:


 1. 10 en 100

 2. 5

 3. 1000

BEGINSITUATIE:

  • De maal – en deeltafels beheersen.

  • De leerlingen hebben reeds rond de kenmerken van deelbaarheid van natuurlijke getallen gewerkt.

  • Kunnen oefeningen van verschillende types uit het hoofd oplossen.

DOELEN:

1. Verwoorden wanneer een natuurlijk getal deelbaar is door 2, door 4, door 5, door 10, door 100 of door 1000.

2. De kenmerken van de deelbaarheid door 2, door 4, door 5, door 10, door 100 of door 1000 toepassen.

3. Verwoorden hoe men handig kan delen door 4.

4. Verwoorden wanneer een getal deelbaar is door 2 en door 4, door 2 en door 5, door 2 en door 10, door 5 en door 10, door 10 en door 1000.DIDACTISCH
MATERIAAL:


  • Werkboek

  • Kopieerblad 11/1

  • Bord

  • Oplossingenboek

BRONNEN:

Zo gezegd, zo gerekend:

  • Handleiding p. 81 – 85

  • Werkboek p. 77 – 80

  • Kopieerblad 11/1

AANTAL BIJLAGEN:

  • Bijlage 1: Werkboek

  • Bijlage 2: Kopieerblad 11/1


Fase 1: Introductie.


5’
K11/1

LK deelt K11/1 uit.

Kijken

K11/1K11/1

OG: Los de oefening per twee op.

Lossen op

K11/1


LK: De oefening is zoals een trekking van de nummers uit een tombola.

Luisteren


K11/1


OG: Kijk naar de getallen en voer de opdracht uit:

Trekking 1: de winnende nummers zijn de getallen die deelbaar zijn door 2 in reeks A, omcirkel deze getallen.Kijken en voeren uit.

K11/1


Trekking 2: de winnende nummers zijn de getallen die deelbaar zijn door 4 in reeks B, onderstreep deze getallen.

Trekking 3: de winnende nummers zijn de getallen die deelbaar zijn door 5 in reeks C, kleur deze getallen in het blauw.Trekking 4: de winnende nummers zijn de getallen die deelbaar zijn door 10 in reeks D, zet deze getallen in een hokje.
LK verbetert de oefening in volgende fase.

Verbeteren


Fase 2: Instructie – leerproces.


2’
1. Herhaling: rekentaal.
De getallen aanduiden die deelbaar zijn door …, de veelvouden van … aanduiden.

OG: Herhaal de opdracht die je daarnet heb moeten uitvoeren.

Herhalen


Deelbaarheid wil zegen dat bij deling door … de rest 0 is.

VS: Wat is deelbaar door?

Antwoorden


Een veelvoud van een getal is een product uit de maaltafel van dat getal.

VS: Wat is een veelvoud van?

Antwoorden
5’

1-2

2. Deelbaar door 2:
Bord 1

LK brengt de getallen van reeks A aan bord.

Kijken

K11/1, bord2, 14, 16, 90, 258, 300, 674, 5618, 10254, 60002.

VS: Welke getallen heb je aangeduid als deelbaar door 2?

Antwoorden

K11/1Bord 1

LK duidt de getallen aan die deelbaar zijn door 2.

Kijken

K11/1, bordEen getal is deelbaar door 2 als het eindigt op 0, op 2, op 4, op 6, op 8.

Een even getal is altijd deelbaar door 2.VS: Wanneer is een getal deelbaar door 2?

Antwoorden
5’

1-2-3

3. Deelbaar door 4:
Bord 2

LK brengt de getallen van reeks B aan bord.

Kijken

K11/1, bord24, 60, 64, 148, 5700, 3872, 20148, 40208.

VS: Welke getallen heb je aangeduid als deelbaar door 4?

Antwoorden

K11/1Bord 2

LK duidt de getallen aan die deelbaar zijn door 4.

Kijken

K11/1, bordDe getallen die deelbaar zijn door 4 zijn ook deelbaar door 2, maar niet alle getallen die deelbaar zijn door 2 zijn ook deelbaar door 4.

Een getal is deelbaar door 4 wanneer het tweemaal na elkaar kan worden gedeeld door 2.

Een getal is deelbaar door 4 als het gesplitst kan worden in een som van twee getallen die deelbaar zijn door 4.

Een getal is deelbaar door 4 als de twee laatste cijfers een getal vormen dat deelbaar is door 4 of als de twee laatste cijfers nullen zijn.VS: Wanneer is een getal deelbaar door 4?

Antwoorden
3’

1-2-3-4

4. Deelbaar door 2 en door 4:
Bord 3

LK maakt drie kolommen aan bord.

Kijken

BordK11/1

OG: Gebruik de getallen uit reeks A.

Gebruiken

K11/12, 14, 16, 90, 258, 300, 674, 5618, 10254, 60002.

VS: Welke getallen zijn deelbaar door 2?

Antwoorden

K11/1, bord16, 300.

VS: Welke getallen zijn deelbaar door 4?

Antwoorden

K11/1, bordZe eindigen allemaal op een even cijfer.

VS: Welke kenmerken hebben de getallen die deelbaar zijn door 2?

Antwoorden


Een getal is deelbaar door 4 wanneer het tweemaal na elkaar gedeeld kan worden door 2, als het gesplitst kan worden in een som van twee getallen die elk deelbaar zijn door 4, als de laatste twee cijfers een getal vormen dat deelbaar is door 4 of als de laatste twee cijfers nullen zijn.

VS: Welke kenmerken hebben de getallen die deelbaar zijn door 4?

Antwoorden


80, 120, 540, 700, 60880.

VS: Welke getallen zijn nu deelbaar door 2 en door 4?

Antwoorden

K11/1, bord


LK: Een getal dat deelbaar is door 4 is ook deelbaar door 2.

Luisteren
5’

1-2

5. Deelbaar door 10:
Bord 4

LK brengt de getallen van reeds D aan bord.

Kijken

K11/1, bord50, 80, 470, 870, 700, 8510, 60880.

VS: Welke getallen heb je aangeduid als deelbaar door 10?

Antwoorden

K11/1Bord 4

LK duidt de getallen aan op bord.

Kijken

K11/1, bordEen getal is deelbaar door 10 als het eindigt op 0.

VS: Wanneer is een getal deelbaar door 10?

Antwoorden
3’

1-2

6. Deelbaar door 100:
K11/1

OG: Bekijk alle reeksen.

Bekijken

K11/1300, 5700, 700.

VS: Welke getallen zijn deelbaar door 100?

Antwoorden

K11/1Een getal is deelbaar door 100 als het eindigt op 00.

VS: Wanneer is een getal deelbaar door 100?

Antwoorden

K11/1

3’

1-2-4

7. Deelbaar door 10 en door 100:
Bord 5

LK maakt drie kolommen op bord.

Kijken

BordK11/1

OG: Maak gebruik van K11/1.

Gebruiken

K11/190, 300, 60, 610, 5700, 80, 120, 540, 5550, 70550, 50, 80, 470, 870, 700, 8510, 60880.

VS: Welke getallen zijn deelbaar door 10?

Antwoorden

K11/1, bord300, 5700, 700.

VS: Welke getallen zijn deelbaar door 100?

Antwoorden

K11/1, bordZe eindigen allemaal op een 0.

VS: Welk kenmerk hebben de getallen die deelbaar zijn door 10?

Antwoorden


Ze eindigen op twee nullen.

VS: Welk kenmerk hebben de getallen die deelbaar zijn door 100?

Antwoorden


300, 5700, 700.

VS: Welke getallen zijn nu deelbaar door 10 en door 100?

Antwoorden

Bord


LK: Een getal dat deelbaar is door 100 is ook deelbaar door 10.

Luisteren
3’

1-2

8. Deelbaar door 5:
Bord 6

LK brengt de getallen van reeks C aan bord.

Kijken

K11/1, bord65, 80, 120, 540, 705, 5550, 7665, 70550.

VS: Welke getallen heb je aangeduid als deelbaar door 5?

Antwoorden

K11/1Bord 6

LK duidt de getallen aan die deelbaar zijn door 5.

Kijken

K11/1, bordEen getal is deelbaar door 5 als het eindigt op 5 of 0.

VS: Wanneer is een getal deelbaar door 5?

Antwoorden
3’

1-2-4

9. Deelbaar door 5 en door 10:
Bord 7

LK maakt drie kolommen op bord.

Kijken

BordK11/1

OG: Gebruik reeks C.

Gebruiken

K11/165, 80, 120, 540, 705, 5550, 7665, 70550

VS: Welke getallen zijn deelbaar door 5?

Antwoorden

K11/180, 120, 540, 5550, 70550.

VS: Welke getallen zijn deelbaar door 10?

Antwoorden

K11/1Ze eindigen allemaal op 0 of 5.

VS: Welk kenmerk hebben de getallen die deelbaar zijn door 5?

Antwoorden


Ze eindigen allemaal op 0.

VS: Welk kenmerk hebben de getallen die deelbaar zijn door 10?

Antwoorden


80, 120, 540, 5550, 70550.

VS: Welke getallen zijn nu deelbaar door 5 en door 10.

Antwoorden

K11/1


LK: Een getal dat deelbaar is door 10, is ook deelbaar door 5.

Luisteren
3’

1-2

10. Deelbaar door 1000:OG: Bekijk alle reeksen.

Bekijken

K11/1Geen enkel getal

VS: Welke getallen zijn deelbaar door 1000?

Antwoorden

K11/1Een getal is deelbaar door 1000 als het een product is uit de maaltafel van 1000, als het getal eindigt op drie nullen.

VS: Wanneer is een getal deelbaar door 1000?

Antwoorden

K11/1Fase 3: Verwerking.


10’

1-2-3-4

Werkboek p. 77 – 78

OG: Maak oefeningen 1 – 8, werkboek p. 77 – 78.

Maken oefeningen

WerkboekWerkboek p. 77 – 78

OG: Verbeter met het oplossingenboek.

Verbeteren

Werkboek
1-2-3-4

Werkboek p. 79 – 80

OG: Maak oefeningen 1 – 4, werkboek p. 79 – 80.

Maken oefeningen

WerkboekWerkboek p. 79 – 80

OG: Verbeter met het oplossingenboek.

Verbeteren

Werkboek
BORDSCHEMA
(manueel in te vullen in bordschrift)


Linker zijbord

Middenbord

Rechter zijbord

Bestand : Laatst gewijzigd: 29/4/03 p. /
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina