Kan geloof een inspiratiebron zijn voor de levenskracht in de samenleving? Ik denk van wel omdat…Dovnload 11.4 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte11.4 Kb.
Kan geloof een inspiratiebron zijn voor de levenskracht in de samenleving?  1. Ik denk van wel omdat….


  1. Ik denk van niet omdat…..


  1. Hoe verklaar je dat?
  1. Indien je 1 beantwoordde : Welke gevolgen verbind je aan jouw visie?

  2. Indien je twee beantwoordde : welke oplossingen stel je voor?


God zei tegen Noach en zijn zonen: 'Nu sluit Ik mijn verbond met u en met uw nageslacht, en met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde die bij u zijn, alle dieren die uit de ark zijn gekomen, alle dieren van de aarde. Ik sluit met u mijn verbond, dat nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.' En God zei : 'Dit is het teken van het verbond, dat Ik sluit tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties. Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak, en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal Ik denken aan het verbond tussen Mij en u en alle levende wezens, aan alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer aanzwellen tot een vloed, om alles wat leeft te verdelgen.

(Genesis 9,8-15)

Daarna ging Hij naar buiten en zag bij het tolkanatoor een tollenaar zitten, Levi genaamd, en zei tegen hem: 'Volg Mij.' Hij stond op, liet alles achter en volgde Hem. Levi richtte een groot feest aan voor Hem in zijn huis. Er was een talrijk gezelschap van tollenaars en andere mensen met hen aan tafel. De farizeeën, en vooral de schriftgeleerden onder hen, klaagden daarover tegen zijn leerlingen. 'Waarom', zeiden ze, 'eten en drinken jullie met tollenaars en zondaars?' Maar Jezus gaf hen ten antwoord : 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke wel. '

Toen de paarden van de farao, met de wagens en de wagenmenners , in de zee gekomen waren, liet de Heer de wateren van de zee over hen terugvloeien. Maar de Israëlieten waren over de droge bedding gegaan, midden door de zee. En Mirjam, de profetes, een zuster van Aäron, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en spelend op de tamboerijn. Mirjam zong het refrein: 'Zing voor de Heer, want Hij is de Hoogste; paard en berijder dreef Hij in zee.'


Enige tijd later ging Jezus voor een van de Joodse feesten naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badinrichting, in het Hebreeuws Betzata geheten, met vijf zuilengangen. Daar lag gewoonlijk een groot aantal zieken, blinden, lammen en kreupelen. Er was ook een man bij die al achtendertig ziek was. Jezus zag hem liggen, en omdat Hij begreep dat Hij al lang ziek was, sprak Hij hem aan: 'Wilt u graag gezond worden?' 'Maar Heer, zei de zieke, 'ik heb geen mens om mij in bad te helpen waneer het water in beweging komt, en terwijl ik mij erheen sleep is een ander mij voor.'Bijlage bij 'Kan geloof inspirerend werken voor de vitaliteit in de samenleving?
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina