Kanaal charleroi brusselDovnload 232.04 Kb.
Pagina1/6
Datum07.10.2016
Grootte232.04 Kb.
  1   2   3   4   5   6
KANAAL CHARLEROI – BRUSSEL
1 Geschiedenis van het kanaal Charleroi-Brussel p.3

2 Het kanaal Charleroi-Brussel en het Zennebekken p.4

3 Functies van het kanaal p.6

3.1 Scheepvaart


   1. Vaartechnische gegevens kanaal Charleroi – Brussel p.6

   2. Sluizen en bruggen p.7

   3. Trafiek p.8

   4. Oeververstevigingen p.9  1. Industrie p.10

  1. Landbouw p.10
3.4 Natuur


3.4.1 Plantengroei p.10

3.4.2 Zoogdieren p.11

3.4.3 Vissen p.11

3.4.4 Natuurgebieden langs het traject p.123.5 Waterafvoer


3.5.1 Zenne en kanaal p.14

3.5.2 Overstromingen in november 2010 p.15


3.6 Recreatie en toerisme p.174. Waterkwaliteit p.18

4.1 Waterkwaliteit van de Zenne p.184.2 Waterkwaliteit kanaal Charleroi – Brussel p.19

4.3 Zuiveringsgraad en rioleringsgraad langs het traject p.19

4.3.1 Wooncentra langs het kanaal en RWZI’s p.20

4.3.2 Impact waterzuiveringsinfrastructuur p.21

5. Steden en gemeenten langs het traject p.22
5.1 Lembeek p.22
5.2 Halle p.22
5.3 Lot p.23
5.4 Sint-Pieters-Leeuw p.24
5.5 Drogenbos p.24

6. Drinkwatervoorziening p.25
6.1 Situatie in Vlaams-Brabant p.25
6.2 Situatie in Brussel p.25

7. Bronnen p.26

1. Geschiedenis van het kanaal Charleroi-Brussel

Tot 1550 was de Zenne de enige waterweg tussen Brussel en de Antwerpse haven langswaar goederen konden worden getransporteerd. Maar de Zenne liep langs Mechelen waar op elke scheepslading tol moest worden betaald. Na veel discussies tussen Brussel en Mechelen gaf Keizer Karel in 1535 de toelating tot de aanleg van een kanaal van Brussel tot de Rupel. In 1550 startten de graafwerken en 11 jaar later werd het kanaal ‘Brussel – Willebroek’ opengesteld.

17de eeuw (1656): Brussel kende een nieuwe groei. Hiervoor moesten steenkool en bouwmaterialen worden aangevoerd die men kon vinden in Henegouwen, Charleroi. De Brusselaars ontwierpen plannen om het kanaal van Willebroek door te trekken tot Charleroi. Verder dan de eerste ceremoniële spadensteek is men echter niet geraakt. De zilveren ceremoniële spade met daarop het schild van koning Karel II gegraveerd, kan men bezichtigen in het Broodhuis te Brussel.

1823 (zo’n 170 jaar later): Eindelijk was er een haalbaar plan en voldoende geld te beschikking om het project uit te voeren.

Van 1827 tot 1832: het kanaal van Charleroi tot Brussel werd met de hand uitgegraven. Diepte: 2m, bovenbreedte: 6m, tonnenmaat: 70 ton, 55 sluizen. Werd bevaren door de typische baquets de Charleroi (zie onderstaande foto).

afbeelding http://projetbabel.org/fluvial/images/baquet_charleroi01.jpghttp://www.kustvaartforum.com/viewtopic.php?p=87242

17 september 1832: feestelijke inhuldiging van het kanaal Charleroi – Brussel dat vooral werd gebruikt om steenkool vanuit Waalse mijnen naar Brussel en Vlaanderen te voeren.

1879: Tijd voor verbreding van het kanaal. Door de toenemende scheepvaart, werd het kanaal al snel te klein en besloot men het kanaal uit te diepen en te verbreden tot spitsenmaat (300 ton). In 1882 gingen deze werken van start.

1914: De verbreding van kanaal Charleroi – Brussel was nog niet helemaal voltooid. De laatste 22 km tot Brussel moesten nog worden aangepast. De toenmalige regering besliste in 1919 om dit deel dan maar onmiddellijk toegankelijk te maken voor schepen tot 600 ton. Zo kon dit deel van het kanaal eveneens als wateropvang dienen ter voorkoming van overstroming van de Zenne ter hoogte van Lembeek. In 1936 werden de werken beëindigd. Er bleven in totaal nog 38 sluizen over.

Na de Tweede Wereldoorlog: Opnieuw een vergroting van het kanaal noodzakelijk (tot 1350 ton). Het aantal sluizen werd verminderd tot 11, het Hellend vlak van Ronquières werd gebouwd.

Sinds de sluiting van de steenkoolmijnen in Wallonië en verminderde economische activiteit van het gewest, liep het gebruik van het kanaal sterk terug.


Momenteel maken slechts enkele bedrijven op het Kanaal Charleroi - Brussel gebruik van het kanaal om hun producten aan- en af te voeren. De eerste taak van het kanaal was een verbinding maken tussen Charleroi en Antwerpen zodat de steenkool gemakkelijk naar Antwerpen kon vervoerd worden. Was, want nu worden de steenkolen vooral vervoerd in de andere richting van Antwerpen naar Charleroi. In Wallonië wordt veel steenkool verbruikt voor de staalnijverheid en voor de zware industrie, echter gaat het er niet goed met de zware industrie zodat er steeds minder steenkool moet worden aangevoerd.
2. Het kanaal Charleroi-Brussel en het Zennebekken

Het kanaal Charleroi – Brussel vormt via de Samber de verbinding tussen de Maas en de Schelde en speelt hierdoor een cruciale rol voor de scheepvaart.

Een overzicht van de steden en gemeenten die je langs het traject Halle – Ruisbroek aantreft:

Lembeek


Halle (Suikerkaai)

Buizingen (Halle)

Lot (Beersel)

Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw)

Drogenbos
(kaart Zennebekken)

De belangrijkste rivier in dit bekken, de Zenne, loopt nagenoeg parallel aan het kanaal. Stroomopwaarts Halle stroomt de rivier aan de linkeroever van het kanaal. Nabij de sluis van Halle stroomt de rivier via een zogenaamde ‘duiker’ onder het kanaal door om vervolgens aan de rechteroever langs het kanaal verder te stromen. Via overstorten komt het Zennewater enkel bij wateroverlast in het kanaalwater terecht. Via overstorten is de enige wijze waarop het Zennewater de kwaliteit van het kanaalwater kan beïnvloeden.

De Zenne: ontspringt te Naast (Henegouwen - 125 m boven zeeniveau), mondt te Heffen (Zennegat) in de Dijle uit.

Het water dat de Zenne / het kanaal voedt: • Regenwater (belangrijke waterafvoer functie)

 • Beken en zijrivieren

Beek / zijrivier

Gemeente / monding

Traject

Sasbeek

Kapelle-op-den-bos / kanaal
Maalbeek

Grimbergen / kanaal
Woluwe

Vilvoorde / Zenne
Tangebeek

Grimbergen / kanaal
Molenbeek

Laken /
Neerpedebeek

Anderlecht /

Ontspringt in St-Martens-lennik, stroomt door Pajottenland, St-Gertrudis-Pede, St-Anna-Pede.

Zuunbeek

Sint-Pieters-Leeuw / Zenne

Ontspringt in Kester, stroomt door Pepingen, Oudenaken, St-P-Leeuw.

Geleytsbeek

Drogenbos / Zenne
Linkebeek

Drogenbos / Zenne
LotbeekMolenbeek

Lot / Zenne

Ontspringt in St-Genesius-Rode, stroomt door Alsemberg, Dworp, Huizingen, Lot.

Senette

Zinnik / Zenne
Brainette

Steenkerke


 • Grondwater

Ter hoogte van steden, vooral rond Brussels Hoofdstedelijk Gewest, sluiten grote bebouwde gebieden met verharde bodems nauw aan. Hierdoor kan neerslag onvoldoende in de bodem dringen en moet het via riolering worden afgevoerd naar de waterlopen. In regio’s van het bekken met lintbebouwing of verspreide bebouwing kan water praktisch ongestoord in de bodem dringen en via grondwater traag naar de rivier afvloeien.

De open ruimten in het Zennebekken zijn vooral ingenomen door akkerbouw en gras- of weiland. Weilanden situeren zich vooral op nattere gronden langs de verschillende waterlopen. Via deze zones oefent de landbouwactiviteit invloed uit op het grondwater en onrechtstreeks op de kwaliteit van het Zennewater.

Belangrijke bossen in het Zennebekken: Hallerbos, Zoniënwoud. Bronbeekjes die er ontspringen hebben een zeer goede waterkwaliteit.

Het debiet van de Zenne kan op een tijdspanne van enkele uren pieken bij grote hoeveelheden neerslag. Dit is een gevolg van de versnelde afvoer van regenwater door de grote bebouwde oppervlakken. De getijdeninvloed op de Zenne in merkbaar tot in Zemst.3. Functies van het kanaal
  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina