Kardinaal koch: ‘streven naar christelijke eenheid is een plicht’Dovnload 345.42 Kb.
Pagina1/12
Datum17.08.2016
Grootte345.42 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Schrijf een opiniestuk (minimum één bladzijde) over de impact van religie op de hedendaagse samenleving. Maak hiervoor gebruik van minstens vijf nieuwsberichten over de periode 1 januari 2013 – 31 mei 2013. Je vindt deze teksten op http://godsdienstmariagaard.weebly.com/. Je dient dit persoonlijk werk in bij de aanvang van het examen

(2/8 van examentotaal)
zondag, 26 mei 2013

KARDINAAL KOCH: ‘STREVEN NAAR CHRISTELIJKE EENHEID IS EEN PLICHT’

BRUSSEL (KerkNet/Kipa-Apic) – Het streven naar de christelijke eenheid is niet zomaar een bijkomstigheid, maar het is een plicht voor de christelijke Kerken. Dat heeft de Zwitserse kardinaal Kurt Koch, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen, zaterdag gezegd tijdens een toespraak tot de vereniging ‘Unita dei Cristiani’ in het Duitse Ochsenhausen (Baden-Württemberg). De verenging werd in 2001 opgericht om de christelijke eenheid te bevorderen en initiatieven die daartoe bijdragen te ondersteunen. 

De Zwitser benadrukte tijdens de eucharistie dat het geloof in de drie-ene-God het wezenlijke verschil is van de christelijke Kerken met het Jodendom en de islam. “Wij moeten deze edelsteen van ons geloof in de interreligieuze dialoog sterker doen schitteren.” De voorganger van kardinaal Koch, de Duitse kardinaal Kasper, zei in zijn toespraak dat er met de verkiezing van paus Franciscus nieuwe mogelijkheden komen voor de oecumene. “De oecumenische dialoog staat aan het begin van een nieuwe fase. Het belangrijkste is dat het verlangen naar eenheid steeds wakker is gebleven in het hart van mensen.” 
Zondag, 26 mei 2013 

WELZIJNSZORG VRAAGT AANDACHT VOOR BESTRIJDING VAN DE ARMOEDE OP HET PLATTELAND

BRUSSEL (KerkNet) – De Welzijnscampagne van het najaar staat in het teken van de bestrijding van de armoede op het platteland. 

Danielle Colsoul van Welzijnszorg: “Armoede blijft niet beperkt tot de steden. Zo zijn er nog steeds vele plaatsen in Vlaanderen, waar mensen door het concentreren van diensten niet langer hun rechten kunnen laten gelden, omdat zij bijvoorbeeld niet over een wagen beschikken om de diensten te bereiken waar zij een aanvraag moeten indienen. Ook inzake openbaar vervoer stellen wij nog steeds vele blinde vlekken vast die moeilijk bereikbaar zijn. Dat is een probleem voor arme mensen, omdat zij vaak niet over een eigen wagen beschikken.” 

“Mensen buiten de steden, die in armoede leven, moeten vechten tegen een aantal specifieke drempels zoals vervoersarmoede, wegtrekkende dienst- en hulpverlening en onaangepaste huisvesting. Bovendien is de draagkracht van gemeenten en OCMW’s hier vaak kleiner. Ook op het platteland is armoede de harde dagelijkse realiteit voor vele mensen. Met de campagne ‘Armoede (op den) buiten’ willen wij daarop de aandacht vestigen.”


Zondag, 26 mei 2013 

TSJECHEN VIEREN KERSTENING VAN DE SLAVEN

De heiligen Cyrillus en Methodius, de apostels van de Slaven

BRUSSEL (KerkNet/SIR/CNA) – De Tsjechisch-orthodoxe kerk viert dit weekend de 1.150ste verjaardag van de heiligen Cyrillus en Methodius, de apostelen van de Slaven. De Griekse broers uit de negende eeuw werden door de paus in 1980 uitgeroepen tot medepatronen van Europa. De twee heiligen worden dit jaar met grootse plechtigheden herdacht in Bohemen, Bulgarije, Servië, Tsjechië en Slowakije.

Voor de gelegenheid is ook de oecumenische patriarch van Constantinopel naar Praag gereisd om er deel te nemen aan de viering, ook al is er door een aanslepend meningsverschil nog steeds geen nieuwe orthodoxe aartsbisschop in Praag. Binnen zes weken viert de katholieke Kerk de twee belangrijke heiligen. Paus Franciscus werd uitgenodigd voor de katholieke viering van de heiligen op 5 juli. Maar hij laat zich vervangen door pauselijke gezant aartsbisschop Josip Bozanic. Deze viering heeft plaats in het Tsjechische bedevaartsoord Velehrad, de vermoedelijke begraafplaats van Sint-Methodius. 

Cyrillus werd omstreeks 827 geboren in Thessaloniki, in Griekenland. Samen met zijn broer Methodius (geboren rond 825) werd hij door de Oost-Romeinse keizer Michaël naar Moravië gezonden. Daar zouden ze onder nochtans bijzonder moeilijke omstandigheden al snel het evangelie verkondigen aan de volkeren van Moravië en Bohemen, delen van Tsjechië en Slowakije. Cyrillus nam, ondanks de weerstand, het initiatief tot de invoering van de Slavische taal in de katholieke liturgie. Methodius werd later aartsbisschop van Sirmium en werkte als missionaris bij de Hongaren, Bulgaren, Dalmatiërs en de bewoners van Karinthië. Methodius zou ook het bisdom Kiev in Rusland hebben gesticht. 
Vrijdag, 24 mei 2013 

TANZANIAANSE KERK VEROORDEELT GEWELD TEGEN CHRISTELIJKE KERKEN

BRUSSEL (KerkNet/Kipa-Apic) – Bisschop Tarcisius Ngalalekumtwa van Iringa, de voorzitter van de Tanzaniaanse bisschoppen, veroordeelt naar aanleiding van de recente aanval bij de opening van de katholieke parochie van Sint-Jozef in Arausha het geweld tegen christenen in Tanzania. Bisschop Ngalalekumtwa klaagt tevens de machteloosheid aan van het Tanzaniaanse bewind dat er niet in slaagt om paal en perk te stellen aan dat geweld. 

De bisschop uitte zijn scherpe kritiek tijdens de begrafenisplechtigheid van drie slachtoffers van de aanval tegen de Sint-Jozefsparochie. “Steeds vaker zijn er intimidaties tegen de kerk en haar leiders, ook in tijdschriften en op de radio. Kerken worden in brand gestoken of geplunderd. Kerkelijke verantwoordelijken zijn niet langer veilig voor moord en geweld.” 

De bisschop uit in het bijzonder kritiek op enkele extremistische moslimleiders die aansporen tot geweld tegen de Kerk. Zij dringen aan op de sluiting van de pauselijke nuntiatuur en zelfs de uitroeiing van het christendom in Tanzania. De bisschop noemt het bijzonder kwalijk dat de Tanzaniaanse leiders die uitspraken niet veroordelen en al evenmin optreden tegen de extremisten die aansporen tot geweld. 62% van de Tanzanianen is christen, 35% is moslim en 3% behoort tot de traditionele, animistische godsdiensten. 


Vrijdag, 24 mei 2013 

AARTSBISSCHOP VAN DENVER VRAAGT AFSCHAFFING VAN DE DOODSTRAF

BRUSSEL (KerkNet/CNA) – De aartsbisschop van Denver, Samuel J. Aquila, heeft een fel pleidooi gehouden voor de afschaffing van de doodstraf in de Amerikaanse deelstaat. Hij reageerde daarmee op de beslissing van de gouverneur om de uitvoering van het doodvonnis van de terdoodveroordeelde Nathan Dunlap met drie maanden uit te stellen. Aartsbisschop Samuel J. Aquila: “Elke mens heeft het fundamentele recht op leven. Het is verkeerd mensen onnodig van het leven te beroven, hetzij via abortus of geweld. De mensheid is er het best mee gediend indien het menselijk leven al vanaf het begin tot aan de natuurlijke dood wordt verdedigd. Wij moeten ons blijven inzetten voor vrede in ons gezin, onze gemeenschappen en in onze staat."

Sinds het pausbezoek van Joannes Paulus II van 1987 en zijn bekende pleidooi voor de afschaffing van de doodstraf hebben de Amerikaanse bisschoppen al meermaals gepleit voor de afschaffing van de doodstraf. Toch is ook een meerderheid van Amerikaanse katholieken nog steeds voorstander van de straf.
Vrijdag, 24 mei 2013 

PAUS FRANCISCUS VEROORDEELT DE MENSENHANDEL

ROME (KerkNet/VIS) – Paus Franciscus heeft vrijdagmiddag, tijdens een ontmoeting met de afgevaardigden van de Pauselijke Raad voor Migranten en Reizigers felle kritiek geleverd op de mensenhandel. Hij spoorde tegelijk allen die bij mensenhandel en gedwongen prostitutie betrokken zijn aan tot een gewetensonderzoek.

Paus Franciscus: “De katholieke Kerk herhaalt nogmaals haar aansporing om de waardigheid en de fundamentele rechten van elke persoon te beschermen. De internationale gemeenschap en individuele landen worden opgeroepen om te reageren op deze humanitaire nood. Zij moeten wetten opleggen die bijdragen tot de integratie, de bescherming en het herstel van de hoop van al diegenen die op zoek zijn naar een betere toekomst.”
Donderdag, 23 mei 2013 

PAKISTAN: 250 CHRISTELIJKE GEZINNEN VERJAAGD UIT ZUID-PUNJAB

BRUSSEL (KerkNet/Fides) – Volgens ‘Fides’ zijn meer dan 250 christelijke gezinnen, naar schatting 1.500 mensen, verjaagd uit het dorp Chak 31 in Khanewal (Zuid-Punjab). De incidenten gebeurden nauwelijks twee maand nadat honderden mensen ook al werden verjaagd uit een buitenwijk van Lahore. 

Naar aanleiding van dit nieuwe incident roepen twee Pakistaanse mensenrechtenorganisaties, de ‘Mensenrechtencommissie van Pakistan’ en de ‘Organisatie voor Ontwikkeling en Vrede’, de overheid, politieke partijen, Pakistaanse politici en maatschappelijke en religieuze organisaties op om religieuze onverdraagzaamheid sterker te bestrijden en de sociale samenhang in Pakistan te bevorderen. 

De Pakistaanse overheid blijkt volgens Fides opnieuw niet in staat om religieuze minderheden te beschermen. Volgens ooggetuigen nam een politieofficier bij de incidenten in het dorp in Zuid-Punjab persoonlijk de leiding van 60 onruststokers uit aan naburig dorp die huizen en winkels aanvielen. Christelijke gezinnen moesten alles achterlaten en rennen voor hun leven. De plaatselijke politie in Punjab liet de daders ongemoeid, maar arresteerde wel 20 christenen.


Woensdag, 22 mei 2013 

KATHOLIEKE EN ORTHODOXE KERKLEIDERS ROEPEN OP TOT RESPECT VOOR GODSDIENSTVRIJHEID

BRUSSEL (KerkNet/Kipa-Apic) – Katholieke en orthodoxe kerkleiders onderstrepen in een gemeenschappelijke verklaring het belang van de godsdienstvrijheid. Die is het resultaat van hun overleg in het Turkse Istanbul op initiatief van het oecumenische patriarchaat van Constantinopel en de Raad van Bisschoppenconferenties van Europa (CCEE) naar aanleiding van de 1.700ste verjaardag van het Edict van Milaan. De oproep tot godsdienstvrijheid werd namens de aanwezigen ondertekend door CCEE-voorzitter kardinaal Peter Erdö en de orthodoxe metropoliet Emmanuel van Frankrijk.

Godsdienstvrijheid omvat het recht van elke persoon om zijn geloof vrij te beleven, zonder inmenging van de staat of andere instellingen of individuen. In tweede instantie is zij tevens het recht van geloofsgemeenschappen om de eredienst te vieren en om geloofsonderricht en liefdadigheidswerken te organiseren. “De Kerk en de Staat zijn gescheiden, maar zij staan niet los van elkaar. Hun onafhankelijkheid en wederzijdse autonomie mag hun samenwerking voor een sociale orde, die is gebaseerd op de rechtvaardigheid, niet in de weg staan.” De katholieke en orthodoxe kerkleiders beklemtonen nog dat staten niet een bepaalde godsdienst ten koste van andere godsdiensten kan bevorderen. “Staten hebben integendeel de plicht om het gemeenschappelijk welzijn en de harmonie tussen gelovigen van verschillende godsdiensten te bevorderen.” 

Samen met het overleg in Istanbul publiceerde de oecumenische patriarch Bartholomeus een encycliek waarin de actualiteit van het Edict van Milaan wordt benadrukt. Daarin stelt hij vast dat er ook 1.700 jaar na dit edict nog steeds mensen omwille van hun geloofsovertuiging, hun geloof of gewetensovertuiging worden vervolgd. De encycliek vraagt bijzondere aandacht voor de levensomstandigheden van christenen in het Midden-Oosten, waar zij ook slachtoffer zijn van bedreigingen, ontvoeringen of zelfs moord. “Ook vandaag nog heersen onverdraagzaamheid, religieus fanatisme en fundamentalisme in vele delen van de wereld.” Het Edict van Milaan en latere hervormingen van Keizer Constantijn legden volgens de patriarch de basis voor de mensenrechten, door de verankering van het respect voor het denken en de religieuze overtuiging van elkeen. Tegelijk erkent de encycliek nog dat die opvattingen in de loop van de geschiedenis, ook door christenen, zeer vaak werden geminacht.


Dinsdag, 21 mei 2013 

COMECE WIL BETERE BESCHERMING TEGEN TESTS MET MEDICIJNEN

BRUSSEL (KerkNet/Kipa-Apic) – De bio-ethische commissie van de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE), roept de Europese Unie op tot een betere bescherming van kwetsbare mensen en mensen uit de ontwikkelingslanden tegen medicijntests. 

Volgens de specialisten van de commissie bestaat er geen enkele twijfel over dat medicijnen vooraf moeten worden uitgetest. Zij begroeten tevens dat Europa op 29 mei hierover strengere regels wil goedkeuren. Volgens de commissie is er echter, vooral met het oog op de bescherming van de meest kwetsbaren, een ethisch probleem met de betaling van een vergoeding aan mensen die testpersoon willen zijn voor een nieuw medicijn. “Bovendien is het onaanvaardbaar dat medicijnen worden uitgetest op personen die daarvoor geen toestemming kunnen geven.” 

Het Duitse weekblad ‘Der Spiegel’ onthulde onlangs dat er in ziekenhuizen in het voormalige Oost-Duitsland tot in 1989 op meer dan 50.000 mensen medicijnen werden uitgetest, zonder dat die testpersonen daarvoor ooit toestemming gaven.


Dinsdag, 21 mei 2013 

PAUS FRANCISCUS LANCEERT NIEUWSAPP

BRUSSEL (KerkNet/Fides/RadVat) – Paus Franciscus heeft vrijdag, op een ontmoeting met de nationale directeurs van de Pauselijke Missiewerken en medewerkers van de nieuwsdienst ‘Fides’, met een simpele muisklik de nieuwe nieuwsapplet van ‘Missio’ gelanceerd. Via de applet zijn alle nieuwe berichten, foto’s, films en preken van de paus van de nieuwswebsite news.va te raadplegen. Daarnaast zijn ook alle berichten van de nieuwsdienst ‘Fides’, in acht verschillende talen, raadpleegbaar. De ‘Missio’-applet wordt gratis verspreid via iTunes, App Store en Google Play. ‘Radio Vaticaan’ bracht eerder al een nieuwsapplet op de markt, die eveneens gratis wordt verspreid.


Maandag, 20 mei 2013 

AMERIKAANSE VROUWELIJKE RELIGIEUZEN VERSTERKEN STRIJD TEGEN MENSENHANDEL

WASHINGTON (KerkNet/CNS) – Amerikaanse vrouwelijke religieuzen bundelen de krachten in de strijd tegen de mensenhandel in de Verenigde Staten. Volgens het persagentschap ‘CNS’ willen zij bijdragen tot de bewustmaking over de mensenhandel, druk uitoefenen voor strengere wetten en straffen voor mensenhandelaars en betere en efficiëntere hulp verlenen aan vrouwen die slachtoffer zijn van de mensenhandel en die niet zelden tot prostitutie worden gedwongen. Zuster Jeanne Christensen, een van de drijvende krachten achter het initiatief, zegt dat het nieuwe initiatief de vrouwelijke religieuzen die actief zijn in de strijd tegen de mensenhandel helpt om hun stem en hun krachten, op een positieve manier, te verenigen. Afgevaardigden van een dozijn congregaties kwamen half april voor het eerst in Washington voor overleg samen.

Vrijdag, 17 mei 2013 

KATHOLIEKE EN ORTHODOXE KERKLEIDERS OVERLEGGEN OVER GODSDIENSTVRIJHEID

Gedenkplaat voor Edict van Milaan Bron: Siciliani-Gennari/SIR

BRUSSEL (KerkNet) – Het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel en de Raad van Bisschoppenconferenties van Europa (CCEE) organiseren op 17 en 18 mei een conferentie over de godsdienstvrijheid in Europa en elders in de wereld. De studiesessie heeft plaats naar aanleiding van de 1.700ste verjaardag van het Edict van Milaan (313). De Oecumenische Patriarch Bartholomeus, gastheer van de bijeenkomst, opent vrijdagmorgen de conferentie. Ook joodse en islamitische afgevaardigden komen tijdens de studiesessie aan het woord. Op het einde van de tweedaagse bezoeken de deelnemers de plaats waar keizer Constantijn is gestorven. 

Metropoliet Emmanuel van Frankrijk: “Ook 1.700 jaar na het Edict van Milaan sterven er nog steeds mensen wegens hun geloof in Christus, terwijl er in Europa ook een toenemende onverdraagzaamheid en discriminatie is. De verjaardag van dit belangrijke edict is een goede gelegenheid om het belang van de godsdienstvrijheid in Europa en elders in de wereld opnieuw onder de aandacht te brengen.” De metropoliet benadrukt nog de toenemende samenwerking van de katholieke en orthodoxe kerken voor de bescherming van de godsdienstvrijheid.


Vrijdag, 17 mei 2013 

KARDINAAL KOCH OVER JOODS-CHRISTELIJKE RELATIES

Kardinaal Koch Bron: Persdienst Vaticaan

BRUSSEL (KerkNet/Catholicworldreport.com) – De Zwitserse kardinaal Kurt Koch, die verantwoordelijk is voor de relaties met het jodendom, looft de belangrijke bijdrage van de emeritus paus Benedictus XVI tot de versterking van de joods-christelijke dialoog. “Onze joodse gesprekspartners hebben grote verwachtingen van paus Franciscus.” 

Het beloofde land

Met betrekking tot de belofte van het beloofde land benadrukt hij dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de Bijbelse belofte en de politieke verwezenlijking daarvan in 1948 in de vorm van de staat Israël. “Het beloofde land is een onmiskenbaar onderdeel van de joodse identiteit. Maar wij moeten onderscheid maken tussen de belofte en de verwezenlijking daarvan. Palestijnse christenen ervaarden de Israëlische annexatie als ‘nakba’, als een catastrofe die heeft geleid tot het verlies van hun oude vaderland door vlucht en verbanning. Dat is begrijpelijk omdat de belofte moet onderscheiden worden van de politieke manier waarop die vorm kreeg. Palestijnse christenen hebben die ervaren als een onrecht dat gepaard ging met geweld. Bovendien hebben ook Palestijnen recht op een eigen staat.” 

Paus Pius XII 

Met betrekking tot de heiligverklaring van de oorlogspaus Pius XII erkent hij dat dit een negatieve impact kan hebben op de joods-christelijke relaties. Tegelijk benadrukt hij dat er geen enkele twijfel bestaat over het feit dat deze paus joden heeft gered. “Daarom kreeg hij bij zijn dood ook van de joodse gemeenschap zoveel lof. Ook vandaag nog zijn er joden die hem willen voordragen als ‘rechtvaardige onder de naties’.” De curiekardinaal meent dat de opening van de oorlogsarchieven kan bijdragen tot een meer genuanceerd beeld van paus Pius XII.
Vrijdag, 17 mei 2013 

VATICAAN OVER NIEUWE RELIGIEUZE BEWEGINGEN EN SEKTEN

ROME (KerkNet/VIS) – In het Huis van de Heilige Martha vond donderdag een studiebijeenkomst plaats van het Vaticaan over nieuwe religieuze bewegingen en sekten. De studiesessie was een initiatief van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog en de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen. Het Vaticaan publiceerde in 1986 voor het eerst een document over de pastorale uitdagingen die het fenomeen van de nieuwe religieuze bewegingen en de sekten met zich meebrengen. Sinds die tijd verschenen talrijke documenten van het Vaticaan, met in 2003 ook een reflectie over het fenomeen New Age. 

De studiesessie werd bijgewoond door 40 afgevaardigden van Vaticaans dicasteries, pauselijke universteiten, het vicariaat Rome en de Italiaanse bisschoppen. De bijenkomst werd geopend en besloten door kardinaal Jean-Louis Tauran, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog. Aandachtspunten waren onder meer de bijdrage van de nieuwe bewegingen tot de nieuwe evangelisatie en de dialoog tussen de katholieke Kerk en de Pinksterkerken.
Donderdag, 16 mei 2013   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina