kathleen van bremptDovnload 26.12 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte26.12 Kb.
kathleen van brempt

vlaams minister van mobiliteit, sociale economie en gelijke kansen

antwoord

op vraag nr. 81 van 21  

van patrick de klerck
  1. In het goedgekeurde project De Havenbus is er sprake van uitbreiding van de huidige verbinding (Brugge-Zeebrugge) met een aansluiting op de tramhaltes en stationshalte in Zeebrugge zelf. Hoewel de vraag groot is, is – gezien het financiële risico – geopteerd om eerst de resultaten van de verbinding Brugge- Zeebrugge af te wachten vooraleer dit aan te pakken.

Intussen werd vanuit de werkwinkel Blankenberge, vanuit een bedrijf en ook vanwege een potentiële gebruiker de vraag gesteld of de bus niet kan worden uitgebreid tot Blankenberge. De grootste reden hiervoor is dat de tramverbinding enkel de dagploegen bedient: op de starturen van de vroege ploeg en de einduren van de late ploeg rijden er geen trams.

De bedoeling is om de haalbaarheid van een uitbreiding van De Havenbus met een aansluiting op de trambus voor de dagdiensten en een vertrek vanuit Blankenberge en Knokke/Heist voor de ploegdiensten tegelijk te bekijken. In bevestigend geval moet dan nog worden nagegaan of dit kan binnen het bestaande project, dan wel of een nieuw pendelfondsdossier moet worden ingediend.
  1. Onderstaande tabel geeft dit overzicht weer :Aantal reservaties

Aantal bussen

Kost bussen

Inkomsten Pendelfonds

Inkomsten gebruikers

“winst”

Juni 2008

544

118

€ 3540

€ 1770

€ 1088

€ -682

Juli 2008

1436

243

€ 7290

€ 3645

€ 2872

€ -773

Aug 2008

1956

249

€ 7470

€ 3735

€ 3912

€ 177

Sept 2008

2084

263

€ 7890

€ 3945

€ 4168

€ 223

Okt 2008

1568

241

€ 7230

€ 3615

€ 3136

€ -479

Nov 2008

1609

229

€ 6870

€ 3435

€ 3218

€ -217€ -1751

Ter verduidelijking:

reservatie”: een reservatie is een enkele rit die wordt geboekt. In de beginfase was men verplicht om een heen- en terugrit te reserveren; sinds oktober moet dit niet meer. Doorgaans gaat het wel om dubbele ritten (de meeste mensen boeken zowel ’s morgens als ’s avonds), dus kan worden gesteld dat het aantal gebruikers ongeveer de helft van het aantal reservaties bedraagt. Er wordt wel vastgesteld dat de interim-populatie behoorlijk fluctuerend is, maar toch komen sommige namen elke dag terug. Dit betekent dus dat er in de maand juni zeker geen 272 unieke gebruikers waren. Er wordt ingeschat dat ongeveer 20% van de gebruikers de bus elke dag neemt

bussen”: ook hier gaat het om een enkele rit

kost bussen”: de kost van een enkele rit bedraagt 30 €

Inkomsten Pendelfonds”: het pendelfonds draagt bij in de helft van de kosten, zijnde 15 € per uitgevoerde busrit

Inkomsten gebruikers”: de gebruikers betalen 2 € voor een enkele rit.

winst”: dit zijn de inkomsten vanuit het Pendelfonds en de gebruikers, verminderd met de kost van de bussen

De maximum capaciteit van een busje bedraagt 8 personen. Een eenvoudige rekensom leert dat er gemiddeld 7,5 personen op de bus moeten zitten vooraleer het project ‘rendabel’ mag worden genoemd (immers: een enkele rit kost 30 euro, het pendelfonds betaalt de helft (15 euro) en de rest dient betaald te worden door de gebruikers. A rato van 2 euro per gebruiker per enkele rit, zijn er dus 7,5 gebruikers nodig per enkele rit om de kost van de bus te dekken). Gezien deze zeer krappe ruimte is van bij het begin van het project voorzien dat de indieners beroep zou moeten doen op een reservefonds met een jaarlijks budget van 10.000 € om het project maximale groeikansen te geven. Verschillende instanties werden hiervoor aangesproken: de stad Brugge, MBZ (de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen), Apzi (de vereniging van de havenbedrijven), Cewez (de centrale voor havenarbeiders), en het sociaal fonds voor uitzendkrachten). Tot nu toe stort enkel MBZ een jaarlijkse bijdrage van 2.500 € in het fonds, hetgeen dus weinig ruimte laat om te experimenteren met verdere uitbreidingen.

In de zomermaanden steeg het gebruik evenwel buiten verwachting en kon mede door de combinatie van bussen een kleine winst worden geboekt. De huidige economische toestand laat zich echter ook in het busgebruik voelen: sinds oktober is de reservatie door één grote gebruiker fel verminderd.

Hoewel er reeds een klein (en stijgend) deel vaste werknemers onder de gebruikers is, is het gebruik nog niet stabiel: een groot aantal reservaties komt van interimarbeid bij hoofdzakelijk twee bedrijven, waarvan één seizoensgebonden is (verwerking kiwi’s) en het andere momenteel iets minder mensen tewerk stelt.


De andere kosten die aan het project zijn verbonden, zoals de kosten voor de reserveringsmodule, de kosten voor communicatie en bekendmaking,… werden geraamd op 18.620 euro. De helft daarvan wordt door het Pendelfonds gedragen, de andere helft door de POM (projectindiener). Tot op heden is 5.365 euro van dit budget reeds gebruikt (reservatie-module Taxistop, kosten website, belettering bus, kosten persconferentie en promotiemateriaal: folders, affiches en paraplu’s voor de gebruikers van de 1000e havenbus). Hiervan zal dus 2.682,5 euro uit het pendelfonds komen.
De personeelskosten voor de coördinatie, evaluatie en opvolging van het project werden geraamd op 53.518 euro. De helft hiervan (26.759 euro) zal betaald worden door het Pendelfonds. Als blijkt dat deze personeelskosten hoger zijn dan ingeschat, dan zal de project-indiener de bijkomende kost dragen.


  1. Het Pendelfonds subsidieert voor maximaal 4 jaar. Het is de bedoeling dat de geselecteerde projecten na die periode zelfstandig draaien of worden ingebed in een structurele oplossing. Richtinggevend in een eventuele verderzetting van het project (wat op dit moment enkel kan via een nieuwe aanvraag bij het Pendelfonds) zijn de jaarlijkse evaluaties van het project. Daaruit zal moeten blijken of een verdere uitbating na 4 jaar maatschappelijk verantwoord is. In 2009 zal ik evenwel nog een studie starten die moet nagaan onder welke vorm (eigenschappen en voorwaarden) dit soort collectief busvervoer (waar toch een reële vraag naar is) in de toekomst structureel kan worden verder gezet. Niettemin moet dan nog geval per geval worden nagegaan of een bepaalde uitbating maatschappelijk verantwoord is.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina