Kenmerk: 2008-1704 MvdM/rkDovnload 0.81 Mb.
Pagina9/9
Datum22.07.2016
Grootte0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Begeleidingscommissieleden en onderzoekers


        1. In de begeleidingscommissie werden de volgende organisaties door de volgende personen gerepresenteerd:


tabel 22. Begeleidingscommissieleden

Branche

Organisatie

Personen (alfabetisch per organisatie)

Vakbonden

Algemene Onderwijsbond

Mevr. L. Verheggen

Belangenorganisatie

Primair Onderwijs Raad

Dhr. E. van Bokhoven

Dhr. B. Keizer

Dhr. J. Looise


Beleidsdepartement

Directie Primair Onderwijs van het ministerie van OCW

Mevr. L. Heppe

Dhr. H. Swarts


Audit Dienst van het ministerie van OCW

Dhr. H. de Pooter

Onderzoekers

PricewaterhouseCoopers

Dhr. K. van Herwaarden

Dhr. R. Klaar

Dhr. M. van der Meulen

Mevr. J. van Zwieten

  1. Risicopercentage leerlingenfluctuatiestabel 23. Berekening risicopercentage Leerlingenfluctuatie: 95eperecentiel


categorie bekostigingsomvang 5

Leerlingen-aantal 1998

Leerlingen 99 tov 98

00to99

01to00

02to01

03to02

04to03

05to04

06to05

07to06

Gemiddelde fluctuatie

Prijs

Fluctuatie

*prijs

zeer kleine besturen

15.120

-11,98%

-9,10%

-10,04%

-12,47%

-13,23%

-9,88%

-11,40%

-12,11%

-12,42%

-11,4%

45,0%

-5,1%

kleine besturen

104.501

-6,40%

-7,41%

-6,87%

-7,27%

-7,81%

-6,90%

-6,60%

-8,60%

-7,08%

-7,2%

68,0%

-4,9%

middelgrote besturen

83..052

-4,18%

-5,54%

-4,43%

-4,55%

-4,26%

-5,62%

-4,81%

-4,91%

-3,75%

-4,7%

68,0%

-3,2%

grote besturen

367020

-2,89%

-3,63%

-3,61%

-4,30%

-3,78%

-3,12%

-3,64%

-3,27%

-3,38%

-3,5%

68,0%

-2,4%

zeer grote besturen

708.001

-1,69%

-2,58%

-2,13%

-3,72%

-3,31%

-3,21%

-3,37%

-3,42%

-2,70%

-2,9%

68,0%

-2,0%


  1. Interviewlijst


Bijgaande lijst zijn de personen die in het kader van het onderzoek zijn geïnterviewd. Deze interviews zijn afgenomen op het departement van OCW of op de locatie van het schoolbestuur, dan wel telefonisch.
Naam

Organisatie

Naam

Organisatie

Berens, Dhr. J.

’t Blokhuus

Poppe, Dhr. M.

Vlissingse schoolvereniging

Bos, Dhr W.

Besturenraad

Schalkwijk, Dhr. H.J.M.

RVKO Rotterdam

Duyvenvoorden, Mevr. K. van

Stichting Haagsche Scholen

Schings, Dhr. P.

Orion

Esch, Dhr. F.J.M. van

INOS

Schulderman, Dhr.

Jenaplan Onderwijs Uithoorn

Evertse, Dhr. P.

Stichting BOOR

Stadhouders, Dhr. A.

KPO Roosendaal

Gazendam, Dhr. R.

Montessori Hoofddorp

Stam, Dhr. D.

SBO Henry Dunantschool

Graaf, Dhr. J. van der

OSG

Thomassen, mw.

Ver. De Kralingsche School

Houwelingen, Dhr M. van

Nieuwe Regentesseschool

Venema, Dhr. P.R.

PCOK

Keizer, Dhr. B.

VOS ABB

Walraven, Mevr. J.H.

VBS

Kellen, Dhr. H. van der

SBO Hoogvliet

Welleman,dhr. M.J.

Dyade

Klerk, dhr. P.M. de

Aloysios

Wiederholt, Marijke

Nieuwe Regentesseschool

Looise, Dhr J.

Koorschool Utrecht


1 De huidige bekostiging van de Materiële Instandhouding (MI) van schoolbesturen en de jaarrekeningen over het jaar 2006 zoals die zijn gedeponeerd bij CFI.

2 Hieronder vallen inventaris, apparatuur, leermiddelen en onderhoudsactiva zoals vloerbedekking, kapstokken en brandblussers.

3 Het vermogensmodel is door de commissie Koopmans (1999) ontwikkeld en toegepast voor de universiteiten en is later ook gebruikt in het HBO door de commissie Smits (2003).
4 Het bedrag van EUR 68 miljoen wordt in de jaarrekeningen voor het grootste deel gespecificeerd als “overige financiële vaste activa”.

55 De schoolgebouwen in de PO -sector zijn voor het grootste deel eigendom van de gemeente. Wanneer schoolbesturen inventaris aard- en nagelvast in scholen plaatsen, redeneert het bestuur doorgaans dat die inventaris niet geactiveerd kan worden omdat de inventaris bij vertrek uit het gebouw niet meegenomen kan worden.

6 Vervangingswaarde komt, hoewel bedacht door bedrijfseconomen, momenteel in de boekhouding van PO schoolbesturen nog niet voor.


7 Aan het begin van het jaar wordt telkens geherinvesteerd, de boekwaarde stijgt dan naar 25, en deze daalt in het jaar door afschrijvingen weer naar 15.

8 Normaliter zou men ook liquide middelen voor tijdelijke voorzieningen kunnen aantreffen. Er zijn echter nauwelijks tijdelijke voorzieningen in het PO.


9 In het onderzoek is aangenomen dat de op de macro balans gerapporteerde langlopende leningen betrekking hebben op besturen die wel onroerend goed bezitten.

10 Alleen in een situatie van wijziging in de berekeningsmethode, zoals nu voor de deur staat met de aanbevolen werkwijze voor de BAPO -voorziening in RJ 660, is een eenmalig fors effect te verwachten. Een effect dat bedrijfseconomisch gezien eigenlijk niet reëel is en derhalve eigenlijk niet serieus hoeft te worden genomen.

11 Voor de lijst van geanalyseerde risico’s zie Bijlage C

12 voor een overzicht van onder de restrisicogroep geschaarde risico’s zie bijlage C.

13 Dit betekent ook dat een eventueel exploitatietekort door een eenmalige wijziging in de berekening van de BAPO -voorzieningen geen probleem is en dat een dergelijk eenmalig tekort geen reden zou zijn om tot een bezuiniging te besluiten.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina