Kent u de kracht van vruchtgebruik?Dovnload 7.61 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte7.61 Kb.
Kent u de kracht van vruchtgebruik?
Het voorjaar lonkt en alles komt snel in bloei. Het is wonderlijk hoe snel struiken en bomen van groene bladeren worden voorzien. De bloesems bloeien.
In het oude Romeinse recht kenden de rechtsgeleerden de kracht van vruchtgebruik al. Vruchtgebruik is het recht om zaken te gebruiken en daarvan de vruchten te plukken. In een boom kun je klimmen en een hut bouwen. Je kunt die bomen dus gebruiken. Een appelboom brengt appels voort en die appels mag je plukken om daarvan te kunnen leven.
Zo is het ook met recht van vruchtgebruik. Als je een partner met wie je samenwoont wilt beschermen na overlijden dan is belangrijk dat die partner een woonrecht krijgt over het huis waarin die samen met u heeft gewoond. Een aandelenportefeuille of een bankrekening brengt vruchten voort: dividenden of renten. Van die vruchten kun je leven.
Dit is het klassieke vruchtgebruik zoals dat in het Romeinse recht en in de zuidelijke landen nog steeds wordt gebruikt. De boom zelf moet in stand blijven; zo ook het kapitaal bij de bank. Het hout mag u niet kappen en opstoken in de winter. Dat kunt u doen toekomen aan de kinderen. Zo blijft de boom - het vermogen - in stand terwijl de vruchten naar de langstlevende partner gaan. Die boom -het vermogen-gaat naar de kinderen.
Omdat het vermogen in belaste staat, namelijk belast met vruchtgebruik ten behoeve van de langstlevende overgaat, kan het relatief goedkoop worden doorgeschoven naar de kinderen. Het woonrecht is immers waardedrukkend. De waarde-aangroei tussen overlijden van de eerste ouder en dat van de tweede (de vruchtgebruiker) kan belastingvrij voor de erfbelasting aanwassen bij de kinderen. Om dit te bereiken moet na het overlijden van de eerste ouder een akte van verdeling worden gemaakt waarbij het vruchtgebruik wordt gevestigd. Die akte wordt bij het kadaster ingeschreven en bij de bank ook geregistreerd. De bank zal dan het vermogen op naam van de kinderen zetten, met de aantekening dat het vruchtgebruik (de renten) aan de langstlevende toekomt. Die verdeling noemen we een turboverdeling. Het woord zegt het al daar valt – na enig rekenwerk - wat te verdienen.
Anders dan in de zuidelijke landen kunnen we het vruchtgebruik in Nederland uitbreiden met een recht tot vervreemding en vertering. De langstlevende mag de goederen waarop het vruchtgebruik rust dan verkopen en de opbrengst opmaken.

Dan hebben we het beste uit twee werelden: een bescherming van de partner en een belastingbesparing voor de kinderen later.

Voor Box 3 hoeft u niet bang meer te zijn; de bezittingen en vorderingen die uit zo’n turboverdeling voortvloeien zijn sinds 2012 voor de inkomstenbelasting namelijk neutraal. Alleen de langstlevende geeft bijvoorbeeld een huis aan in Box 1. Daar verandert niets aan.
Een vruchtgebruikconstructie kunnen we combineren met oplossingen die we zoeken wanneer tot het gezin bijvoorbeeld een kind met een beperking behoort. Dan geven we de langstlevende een recht van vruchtgebruik en het bedoelde kind een opvolgend recht. Als erfgenamen benoemen we de overige kinderen die een gedeelte van hun verkrijging voor het kind met een beperking beheren. Op deze wijze heeft geen dubbele vererving van het kind met een beperking naar de overige kinderen plaats. Het kind kan maximaal profiteren van zorgvoorzieningen.
Vruchtgebruik is ook heel goed voor het geval de langstlevende ouder later van de zorg (AWBZ) gebruik zou willen maken. We kunnen immers bepalen dat het recht van vruchtgebruik verdampt op het moment dat de langstlevende zorg nodig heeft. En dan is het vermogen geheel van de kinderen.
Om het verhaal compleet te maken: we willen ook graag de belastingvrije sommen voor de erfrechtelijke verkrijging van de partner benutten. Die vrijstelling is € 616.880. Dat doen we door naast het vruchtgebruik de langstlevende het recht toe te kennen een som uit de nalatenschap te nemen. Dit noemen we een opvullegaat. En door dat legaat deels onder een ontbindende voorwaarde te vestigen kan het vervolgens de belastingvrije sommen van de kinderen of zelfs van de kleinkinderen weer opvullen. (dat is per (klein)kind € 19.535). We combineren het vruchtgebruik dan met een tweetrapsconstructie.
Dat is de kracht van vruchtgebruik. U belt maar eens voor een afspraak: geniet van het voorjaar!
Hermus Notaris Son

www.notarissonenbreugel.nlTel 0499-470480De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina