Kerken lopen leeg. Geloof neemt toeDovnload 164.94 Kb.
Pagina1/2
Datum26.07.2016
Grootte164.94 Kb.
  1   2


Overdenking

Kerken lopen leeg. Geloof neemt toe.

Er is iets vreemds gaande. Het aantal kerkgangers vermindert drastisch. Er is al jarenlang een dalende trend. Wonderlijk genoeg leidt dat niet tot minder interesse in de geestelijke wereld. In de afgelopen 50 jaar is deze interesse zelfs met 300% toegenomen. Niet altijd ten positieve, maar toch…
Er zijn veranderingen gaande waar wij als Leger des Heils op in mogen spelen om in onze tijd het verhaal over Jezus de wereld in te brengen. Enkele van deze trends zijn;

-Van homogeen naar multicultureel: Nederland is in 50 jaar verkleurd. We kennen nu een schakering aan rassen, talen en culturen. Die hebben ook allemaal weer hun eigen waarden en normen.

-Van een gesloten wereld naar onbegrensde informatie: Internet heeft de wereld drastisch veranderd. Er is heel veel informatie. Vroeger wisten we veel van weinig. Nu weten we weinig van veel.

-Van individualisering naar gemeenschap: Het op jezelf zijn houdt ergens op. Mensen beginnen weer de waarde te zien van kleine gemeenschappen.

-Van consumeren naar duurzaamheid: Duurzaamheid wordt één van de belangrijkste trends in de komende 10 jaar. De kerk van Christus heeft altijd de nadruk gelegd op zorgvuldig handelen, sober leven, de natuur sparen en de medemens recht doen.
In de eindsprint naar de wederkomst van Jezus (hoelang nog maar?) geldt voor ons nog weer eens die oproep van Jezus om een getuige te zijn in deze wereld. Als we uit onderzoek weten dat 70% van de mensen die regelmatig naar een kerk gaan, ooit door een kennis of vriend zijn meegenomen, leert dit ons dat mensen ‘gewonnen’ worden door iemand met wie zij een relatie hebben. Het beste visnet is niet een activiteit van je kerk, maar jóuw leven. Mensen zijn de vrome kerkpraatjes beu. Ze willen echtheid.
Er zou eigenlijk zoiets moeten bestaan als een Zoover website voor kerken. Bezoekers van samenkomsten kunnen dan op zo’n website aangegeven wat hun ervaringen waren. Het is toch heel opmerkelijk dat wanneer mensen hun vakantie boeken en de mooie website met nog mooiere foto’s zien van hun camping, ze toch even Zoover raadplegen. Want op die website staat het commentaar van medemensen die al op de bedoelde camping geweest zijn en hun ervaringen doorgeven. Mensen hechten meer waarde aan de ervaringen van onbekende vakantiegangers, dan aan de deskundige ervaring van de eigenaren van een camping. ‘Lotgenoten’ vertrouwen elkaar meer, dan dat ze vertrouwen stellen in verkooppraatjes. Zo is ons leven eigenlijk het beste ‘verkooppraatje’ als het gaat om geloof. In het dagelijks leven kun je niet altijd doen alsof en de schijn ophouden. Dat houd je niet vol. Je moet vanuit je geloof gewoon jezelf blijven.


Jezus zegt; Gij zult Mijn geltuigen zijn. Dat kun je opvatten als een verplichting, maar je kunt het ook lezen als een belofte! Jezus zal er alles aan doen om ons in staat te stellen getuigen te zijn. Hoe? Door de Geest van God. Dat is onze Pinksterbestemming.


Aalt & Tertia Fikse

Luitenants


Bloemengroet

06 jan. K. Zegers

13 jan. W. Huisman

20 jan. A. van Dijk

27 jan. H. Pol (jr)
03 feb. G. Barneveld

10 feb. Geen bloemen

17 feb. B. Bos

24 feb. B. van Grafhorst


03 mrt. Geen bloemen

10 mrt. M. van de Meulen

17 mrt. N.N.

24 mrt. A. Hoedemaker


Bijbelstudie groep 20+

Wist je dat…………

-Er 1 x in de maand op maandag bijzondere dingen gebeuren…..

-Er mensen op deze maandag wijzer worden…..

-Er gesproken wordt over wat je kunt doen met de Bijbel in je dagelijks leven…….

-Er thema’s worden besproken als orgaandonaties, seksualiteit, andere geloven, hoe om te gaan met mensen die anders denken, engelen, enz.

-Het op die maandagavond heel gezellig is…..

-Je dus ook andere mensen kunt ontmoeten…..

-Elkaar beter kunt leren kennen…………….

-Je je geloof meer diepgang kunt geven………

Ben je hierdoor al nieuwsgierig geworden?

Dan ben je van harte welkom op de bijbelgespreksgroep 20+. Het zou fijn zijn als jij ook deel wilt nemen aan deze avonden. Het is een unieke kans om meer te leren van elkaar en van de Bijbel en dit ook toe te passen in je dagelijks leven. Wil je nog meer weten neem dan contact op met Ellen Steenbergen.Nieuws van de korpsraad
Aan de actie ‘50 dagen op weg met God’ doen ongeveer 10 korpsen mee, die korpsen nemen allemaal een dag voor hun rekening. Wij hebben gekozen om dit te verwerken op de Bijbelstudie op woensdag 8 mei in het korpsgebouw. De Bijbelstudie wordt verzorgd door Masego Kanis. Bij deze een extra oproep aan een ieder om ook naar deze avonden te gaan (verdere uitleg hierover vindt u elders in deze korpsbrief).

De gezamenlijke openluchtdienst met de VEG en de Baptistengemeente is op 26 mei. Arend Keijzer en Anne Woudsma vertegenwoordigen ons in de commissie over deze middag. Het beloofd weer een feest te worden. Het thema is; Geloof, hoop en liefde.


Local Event Group

De groep is vanuit het landelijke Leger des Heils opgericht om de maatschappelijke dienstverlening en de korpsen meer te laten samenwerken. De Dag van de Dienstbaarheid is hieruit voort gekomen (zie onder voor verdere toelichting)

Korps Kampen viert op zondag 9 februari 2014 haar 125-jarig jubileum. Die dag zullen we samen vieren met de Amsterdam Staff Songsters!
Mededelingen uit de Pastorale raad:

*Als lid van de Korpsraad zijn gestopt; Alie Esman, Hans Slaager, Christina Koster. Wij danken hen voor hun inzet. Nieuwe leden zijn; Ahmed Paulos, Jeroen Kanis, Marijke Woudsma en Jaap Kooman. Zij ontvangen binnenkort hun benoeming.

*Jaap Koopman stopt als coördinator van de collecteweek. Wij danken hem hartelijk. Hij heeft de lat hoog gelegd voor zijn opvolger; Herma Pol. Zij krijgt nog assistentie.

*Raymond Bogaerts wordt als heilssoldaat overgeschreven van Emmeloord naar Kampen.

*Arend Keizer is algemeen leider geworden van het muziekkorps en Anita van Dijk van Rainbow. Hans Slaager blijft kapelmeester en dirigent.

*14 april ontvangen Desiree, Arjan, Erica en Anita hun benoeming als muzikant.

*16 juni wordt Juanita van Kooten opgedragen
Nieuwe recrutenlessen!!!

Wie het Leger des Heils als zijn of haar geestelijk huis beschouwd en daarom lid wil worden kan deelnemen aan de jaarlijkse recrutenlessen. In 8 avonden nemen we met elkaar door wat we als gemeenschap geloven en wat onze kenmerken en uitgangspunten zijn. Na die 8 avonden zijn de deelnemers vrij om aan te geven of ze heilssoldaat of Adherent-lid willen worden. Maar dit is niet verplicht. Je mag de avonden ook volgen uit belangstelling. Het is weer een gecombineerde groep met Kampen, Emmeloord en Urk. De eerste gezamenlijke Recrutenles is op dinsdag 11 juni 19.30 uur in Emmeloord. De tweede avond is in Kampen en wel op woensdag 26 juni. Wilt u vrijblijvend meedoen? Geef u op bij luitenant Tertia Fikse of Ellen Steenbergen. Reeds 8 mensen zijn u voorgegaan…


Dag van de Dienstbaarheid

Mede in het kader van het jaar van evangelisatie is gemeend om op zaterdag 25 mei een Dag van de Dienstbaarheid te organiseren. Dit zal zijn in de Wortmanstraat, naast het Ichthus college waar we op zondag samenkomen. We zullen dan vooraf de bewoners vragen wat wij voor hen kunnen betekenen en op die dag dienstbaar zijn. Dit kunnen klusjes zijn, maar ook een bezoekje of iets anders in de ruime zin des woords… We hopen dat we deze dag met een grote groep zullen zijn. Samen kunnen we iets betekenen voor de ander en wie weet maken we hen nieuwsgierig en maken ze op zondagmorgen de oversteek naar het Ichthus college. U hoort hier binnenkort meer over.50 dagen op weg met God’

We willen als korps meedoen met het project ‘50 dagen op weg met God - het gebed als een ontdekkingsreis’. Voor de periode Pasen tot Pinksteren 2013 zijn we dan bezig met het gebed, op zondag in de kerkdiensten, in bijeenkomsten door de week en thuis in het gezin. Andere kerkelijke gemeenten hebben een pilotproject gedraaid en hun ervaringen zijn zeer hoopgevend voor het vervolg: de gemeenten melden een grote betrokkenheid en veel enthousiasme.

Het project ’50 dagen op weg met God’ wordt aangestuurd door het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, in samenwerking met diverse organisaties. Meer informatie is te vinden op www.50dagenopwegmetGod.nl
Medewerking korpsleden in de samenkomst

Zoals u wellicht weet willen we u als korpsleden meer betrekken bij de samenkomst. Al een tijdje loopt het project om korpsleden een deel van de samenkomst te laten doen, de zogeheten voordienst. De voordienst is het deel van de samenkomst vanaf het welkom tot aan de toespraak. Voor 2013 zijn we nog op zoek naar korpsleden die dit willen doen.


Waar gaat het om?

U kunt zich als korpslid aanmelden om dit te coördineren en u vraagt maximaal twee anderen erbij om samen de voordienst voor te bereiden. Dit is dus het uitzoeken van de liederen, eventueel iets doen met kinderen, of aandacht voor getuigenissen. Mag ook iets geheel anders zijn (creativiteit gewenst!). Als u als coördinator dan met 1 of 2 anderen de dienst op papier heeft, mogen zij weer een paar mensen erbij vragen om bijvoorbeeld ook een lied uit te geven, enz.

Voor de goede orde: als je akkoord gaat, zoek je dus 1 of 2 mensen erbij om die bewuste zondag voor te bereiden. En als het op papier staat, dan weer eventueel een paar mensen erbij om samen de uitvoering te doen.

Het gaat dus om het gedeelte vanaf welkom tot de overdenking. Vanaf de overdenking neemt de spreker het over tot de zegen. Indien je een soort thema hebt is het dan ook goed dit tijdig aan de spreker door te geven zodat hij of zij de overdenking daarop kan afstemmen. Een ander punt van aandacht is dat het programma zo'n week voor de bewuste zondag ook wordt aangeboden aan de kapelmeester, in dit geval Hans Slaager en de pianiste, Jenny Westerhuis.


Denkt u na het lezen hiervan: ik wil hier aan meewerken, meldt u zich dan bij de Korpssergeantmajoor, Ellen Steenbergen.
Schone ramen, nette tuinen, frisse kleuren voor ’n stralend vooruitzicht

‘Stichting Nechama’, opgericht door Lucas en Emily Strijker zet zich in voor de pre- en postnatale opvang van alleenstaande tienermoeders. Samen met de nodige instanties en medische hulpverleners willen zij deze vaak wanhopige moedertjes een warm thuis geven waar zij nieuwe moed, troost, zorg en begeleiding mogen ontvangen.


Glazenwasactie

Door het houden van een glazenwasactie wil de stichting geld inzamelen voor het verwezenlijken van haar doelstelling. Door gebruik te maken van deze actie geeft u zowel uzelf, als deze meisjes een ‘schoon vooruitzicht’.


Doet u mee?

Ons tarief: 15 euro voor de begane grond, 20 euro voor de 1e verdieping en 35 euro voor beide. U mag ook vaste klant worden. Onze ervaren schilders staan klaar tegen een mooie prijs uw woning of meubelen te schilderen. Tuinen opruimen doen wij ook. U kunt een afspraak maken via 06-87261155.

Bankrekeningnummer: 1022.45.088

KvK-nummer: 54716284

Contactpersoon: Emily Strijker (voorzitter)

Goede deals

Marijke en Herma zijn 7 maart jongstleden naar de beursvloer Tohopesate in IJsselmuiden geweest en hebben daar namens ons korps een aantal ruildeals gesloten:

-Het bestraten van het binnenplaatsje
-Drukken van folders
-Tijdens ons 125-jarig jubileum in februari 2014 stellen Burgemeester en Wethouders zich dienstbaar op tijdens de inloop

Openluchtdienst 26 mei

De Vrije Evangelische Gemeente, de Baptistengemeente en het Leger des Heils organiseren op 26 mei een openluchtdienst in stadspark ‘De Wijde Blik’. De dienst begint om 16.00 uur. In 2011 ontstond het verlangen om op bepaalde gebieden samen op te trekken. De openluchtdienst is daar een uiting van. De dienst staat onder leiding van de drie voorgangers van de gemeenten: Sjoerd van der Velde, Gijs de Bree en Aalt Fikse. De dienst staat open voor belangstellenden, zowel jong als oud, en er worden bekende liederen gezongen. De begeleiding wordt verzorgd door het muziekkorps van het Leger des Heils.


Agenda april 2013

Ma. 01 apr. Tweede Paasdag

Di. 2-di. 8 apr. Verlofweek luitenants Fikse (voor dringende zaken kunt u de

Plaatselijk officieren contacten – zie adressenlijst achterin.

Zo. 07 apr. Samenkomst (2e coll t.b.v. muziekkorps)

10.00 uur: Envoy Trix Kruisingsa

10.30 uur: Geloofsontmoeting Emmeloord

17.00 uur: Internationale dienst Sozo (nu ook in het Ichthus)

17.00 uur: Geloofsontmoeting Urk (m.m.v. Total cross)

Ma. 08 apr. 19.15 uur: JS/KK les

20.00 uur: Bijbelgespreksgroep 20+

Wo. 10 apr. Cursusdag luitenant Fikse

20.00 uur: Bijbelgespreksgroep 50+

Za. 13 apr. Inspiratie-dag jeugdwerk in Apeldoorn


Zo. 14 apr. Samenkomst (Uitreiking aanstellingen muzikanten)

10.00 uur: Luitenants Fikse

17.00 uur: Internationale dienst Sozo (nu ook in het Ichthus)

17.00 uur: Geloofsontmoeting Emmeloord

Ma. 15 apr. 19.30 uur: Pastorale cursus

Wo. 17 apr. 19.30 uur: Korpsraad Kampen

Do. 18 apr. 15.00 uur: Beraadsgroep van Kerken

19.00 uur: Optreden Rainbow in de Maarlenhof

20.00 uur: 8e Overleg op Urk
Zo. 21 apr. Samenkomst

10.00 uur: Envoy Govert Tromp (muziekkorps in buitenpost Meppel)

10.30 uur: Geloofsontmoeting Emmeloord

17.00 uur: Internationale dienst Sozo (nu ook in het Ichthus)

17.00 uur: Geloofsontmoeting Urk

Ma. 22 apr. 19.15 uur: JS/KK les

19.30 uur: Pastorale cursus

Wo. 24 apr. 19.00 uur: Avondsluiting Maarlenhof

Vr. 26 apr. 19.00 uur: Rock Solid
Zo. 28 apr. Samenkomst

10.00 uur: Luitenant T. Fikse (m.m.v. Total cross)

10.30 uur: Medewerking tentsamenkomst Brunnepe (muziekkorps)

17.00 uur: Internationale dienst Sozo (nu ook in het Ichthus)

17.00 uur: Geloofsontmoeting Emmeloord

Ma. 29 apr. 19.30 uur: Pastorale cursusAgenda mei 2013:

Wo. 01 mei 10.00 uur: Lydiahuis –Winde 24

19.30 uur: Pastorale raad Kampen / Emmeloord

Za. 04 mei Dodenherdenking

Zo. 05 mei Samenkomst (Bevrijdingsdag / 2e coll. t.b.v. Rainbow)

10.00 uur: Luitenants Fikse en voordienst door korpsleden

10.30 uur: Geloofsontmoeting Emmeloord

17.00 uur: Internationale dienst Sozo

17.00 uur: Geloofsontmoeting Urk

Ma. 06 mei 19.15 uur: JS/KK les

20.00 uur: Bijbelgespreksgroep 20+

Wo. 08 mei 20.00 uur: Bijbelstudie/gebed in kader ‘50 Dagen op weg met God’

Do. 09 mei Hemelvaartsdag
Zo. 12 mei Samenkomst (moederdag)

10.00 uur: Aux-kap. G. Arnoldus

17.00 uur: Internationale dienst Sozo

17.00 uur: Geloofsontmoeting Emmeloord

Di. 14 mei 20.00 uur: Buitenpostraad Emmeloord

Wo. 15 mei 20.00 uur: Medewerkin muziekkorps tentsamenkomst Oldebroek

Za. 18 mei 10.30 uur: Pastorale cursus
Zo. 19 mei Samenkomst (Pinksteren)

10.00 uur: Luitenants Fikse (m.m.v. Rainbow)

10.30 uur: Geloofsontmoeting Emmeloord

17.00 uur: Internationale dienst Sozo

17.00 uur: Geloofsontmoeting Urk

Di. 21 mei 19.30 uur: Slot pastorale cursus

Do. 23 mei Brei-sterrendag

Vr. 24 mei 16.00 uur: Werkgroep Missionaire Gemeenschapsvorming - Utrecht

19.00 uur: Rock Solid

24-25 mei Weekend “Ik Officier” – Ede

Za. 25 mei Korpsdag van de dienstbaarheid (zie bericht elders)
Zo. 26 mei Samenkomst (jeugddienst)

10.00 uur: Luit. A. Fikse i.s.m. jeugdwerkers

16.00 uur: Gezamenlijke openlucht (met Baptisten en VEG) – De

Wijde Blik. M.m.v. muziekkorps

17.00 uur: Internationale dienst Sozo

17.00 uur: Geloofsontmoeting Emmeloord (100e keer)

Di. 28 mei 10.00 uur: Viering 90 jarig jubileum Vrouwenbond Nederland in

Lunteren (€ 5,-)

31 mei-02 jun. Jongsoldaten Doedagen
Agenda juni 2013:

Za. 01 jun. EO-jongerendag Arnhem

Zo. 02 jun. Samenkomst (2e coll. t.b.v. Israël)

10.00 uur: Maj. Joke Mondeel

10.30 uur: Geloofsontmoeting Emmeloord

17.00 uur: Internationale dienst Sozo

17.00 uur: Geloofsontmoeting Urk

19.00 uur: Medewerking luit. Fikse in Luctor - Oldebroek

Ma. 03 jun. 19.15 uur: JS/KK les

Wo. 05 jun. 19.30 uur: Korpsraad Kampen


Zo. 09 jun. Samenkomst

10.00 uur: Majoors Kat & Mollema

17.00 uur: Internationale dienst Sozo

17.00 uur: Geloofsontmoeting Emmeloord

Di. 11 jun. 19.30 uur: 1e Gezamenlijke Recrutenles in Emmeloord

Wo. 12 jun. 10.00 uur: Lydiahuis – Winde 24


20.00 uur: Bijbelgespreksgroep 50+

Zo. 16 jun. Samenkomst (Vaderdag – opdrachtdienst van Juanita van Kooten)

10.00 uur: Luitenants Fikse (m.m.v. Rainbow)

10.30 uur: Geloofsontmoeting Emmeloord

17.00 uur: Internationale dienst Sozo

17.00 uur: Geloofsontmoeting Urk

Ma. 17 jun. 19.15 uur: JS/KK les

20.00 uur: Bijbelgespreksgroep 20+

Wo. 19 jun. 19.30 uur: Pastorale raad Kampen / Emmeloord
Zo. 23 jun. Samenkomst

10.00 uur: Luitenants Fikse

17.00 uur: Internationale dienst Sozo

17.00 uur: Geloofsontmoeting Emmeloord

Di. 25 jun. 08.00 uur: Uitstapje vrouwen (Strijbeek, Dussen, Heusden-21.00 uur )

20.00 uur: Buitenpostraad Emmeloord

Wo. 26 jun. 19.30 uur: 2e Gezamenlijke Recrutenles in Kampen

Za. 29 jun. 19.00 uur: Rock Solid

Zo. 30 jun. Samenkomst

10.00 uur: Luitenants Fikse

10.30 uur: Geloofsontmoeting Emmeloord

17.00 uur: Internationale dienst Sozo

17.00 uur: Geloofsontmoeting Urk
Actie Hart & Hand

Het nieuwe Hart & Hand Project is een voorlichtingsprogramma op het gebied van gezondheid en hygiëne. Het Leger des Heils geeft hiermee een vervolg aan het voorlichtingsprogramma van het ministerie van Gezondheidszorg in Angola. Met gezondheidsposters wordt een voorlichtings- en trainingsprogramma opgestart. Dit programma wordt uitgerold in de armste gebieden van het land.


Train de trainer met 150 gezondheidsposters

Twintig jongeren en leden van de vrouwenbonden van het Leger des Heils in Angola gaan starten met dit trainingsprogramma. Vervolgens trainen zij de korpsofficieren en de leiders van de vrouwenbonden. Zij geven op hun beurt weer training aan inwoners van de omgeving.


Minder vaak ziek

Mensen in Angola wordt geleerd hoe ze om moeten gaan met hygiëne. Hierdoor verbetert hun gezondheid en neemt hun levensverwachting toe.


Wij rekenen op u!

Voor dit voorlichtingsprogramma is ongeveer €23.000 nodig. Giften kunt op overmaken op rekeningnummer 147.895.790 t.n.v. Leger des Heils Kerkgenootschap o.v.v. Hart en Hand 2012-2013.


Cruciaal christelijke GGZ

Psychische problemen kunnen zo’n grote invloed op uw leven hebben dat extra hulp nodig is. Cruciaal, christelijke GGZ kan professionele behandeling van de klachten bieden.

Door middel van regelmatig terugkerende gesprekken bieden wij hulp. Dit kan individuele, relatie- of groepstherapie zijn.

Deze hulp is bedoeld voor mensen met stemmingsklachten, angst- en paniekklachten, traumatische ervaringen, identiteitsproblemen, relatieproblemen, problemen op het gebied van seksualiteit en andere psychische problemen.

Behandeling bij ons wordt vanuit de zorgverzekeringswet vergoed.

Voor Kampen is de dichtstbijzijnde locatie in Zwolle aan de Parkweg 14.


Jongsoldaten Doedagen (zie poster)

Ook dit jaar worden weer de Jongsoldaten Doedagen gehouden en wel van vrijdag 31 mei tot en met zondag 2 juni, in 50|50 Hotel Belmont, Ede. Het afgelopen jaar hadden we een geweldig weekend met elkaar rond het thema `Expeditie G-kracht' en ook nu zijn we weer bezig om een spetterend programma voor te bereiden. Een weekend dat de kinderen niet willen en mogen missen! Een weekend waarin de kinderen hun vrienden en vriendinnen weer zullen zien, maar bovenal God mogen ontmoeten en over Hem mogen leren. Dit jaar is het thema “DE TIJD VAN JE LEVEN”. Hoe dat verder zijn uitwerking zal hebben, blijft nog even een verrassing. De Jongsoldaten Doedagen zijn voor (asp)jongsoldaten in de basisschoolleeftijd.


-Van de kinderen wordt verwacht dat ze het hele weekend aanwezig zijn (in geval van gezondheids- of gedragsproblemen is overleg gewenst).

-Zowel kinderen als leiding slapen in tenten. -De kosten voor het weekend bedragen € 70,- per persoon (ook voor de leiding), exclusief reiskosten.


Find Your Mission

‘Find Your Mission’ beoogt: het ontdekken van Gods missie in jouw leven. Vier weken lang, van 20 juli tot 16 augustus 2013, woon, werk, leer en leef jij als deelnemer aan ‘Find Your Mission’ in Amsterdam. Je wordt dan voortdurend uitgedaagd om het maximale uit jezelf te halen om de wereld voor Jezus te winnen.


Wat is Find Your Mission?

Alle activiteiten en onderdelen zijn gericht op het vinden van jouw missie en het vinden van Gods missie in jouw leven. Het is een project voor jonge mensen om hun missie te ontdekken en hier heel actief mee aan de slag te gaan. Het programma is zeer gevarieerd, inspirerend en interactief.
Ben jij tussen de 16 en de 30? Wil jij deze zomer vier weken van je tijd investeren in wonen, werken, leren en leven om jouw missie te ontdekken? Dan is dit iets voor jou! Houd er wel rekening mee dat sommige onderdelen van het programma in het Engels zijn. Heb je vragen of wil jij je aanmelden? Bel naar: 036-5398182. Of: findyourmission@legerdesheils.nl


Korps Apeldoorn gaat verhuizen
Korps Apeldoorn verhuist in het voorjaar van 2013 vanuit de Beekstraat naar Hofveld 21. Het korps neemt zijn intrek in het voormalige pand van uitvaartonderneming Yarden.
Verbouwing
Om het gebouw geschikt te maken is in augustus 2012 gestart met de verbouwing. Er komt een kerkzaal, een ontmoetingsruimte en een kledingwinkel waar gebruikte kleding tegen een bescheiden vergoeding te koop is. Het korps wil in Apeldoorn Zuid graag een sociaal-maatschappelijke bijdrage leveren. Of het nu een bezoek aan de zondagse kerkdienst is, een bezoek aan de kledingwinkel of even binnenlopen voor een kop koffie en een praatje; iedereen is straks welkom!
Reüniedienst 5 mei

Op zondagmorgen 5 mei a.s. om 10:00 uur is er in het gebouw van het LdH aan de Beekstraat 16 te Apeldoorn een reüniedienst voor een ieder die ooit op wat voor een manier dan ook bij ons korps betrokken is geweest. Iedereen is welkom. Wilt u deze morgen meespelen met het muziekkorps, meld u dan aan bij br. B van Laar, e-mail adres: bertvanlaar@kpnplanet.nlEO-Jongerendag

  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina