Kerkgroet Protestantse Gemeente HoogersmildeDovnload 16.68 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte16.68 Kb.
Kerkgroet Protestantse Gemeente Hoogersmilde

www. pkn-hoogersmilde.nl

Redactieadres: Martine Pomper Vaartweg 84, 9422 CT Hoogersmilde

E-mailadres: martinepomper@hotmail.com

Kopij kan ingeleverd worden tot vrijdag 12:00 uur 8e jaargang.nr. 24


Zondag 19 juni

Opendeur dienst Koffie drinken

Zondag 26 juni


09:30 uur Gospelkoor Sola Fide

Schoonoord09:30 uur Ds. A. Donker-Kremer

HoogersmildeOuderling v. Dhr. J. Waninge

Dienst


Ouderling v. Mw. A. Kole

Dienst


Organist

Organist Dhr. W. Stalman

Collecten 1e Kinderen in de knel

2e onkostenCollecten 1e Diaconie

2e kerkDeurcollecte Onderhoud gebouwen

Deurcollecte Kerkgroet

Beamerdienst Auke

Beamerdienst Dineke

Kinderkerk Geen

Kinderkerk Let op!!! Geen kinderkerk

Bloemendienst Mw. R. Werner-Rutgers

Bloemendienst fam. J. Hoeks

Kinderkerk:

Oppasdienst: Jolande de Boer


De bloemengroet:
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar: Fam. Daling Tabak Bosweg 13 d omdat Marten weer thuis gekomen is uit het ziekenhuis Jarigen:
15 juni: Dhr. R. Bakker, Oranjekanaal 4 9423 VC Hoogersmilde 70 jaar
27 juni: Dhr. CM de Moor, p.a. Fam. Lammers- de Moor Schoolstraat 6 , 4697 CL , Sintannaland
82 jaar
Namens de gemeente alle jarige van harte gefeliciteerd en een gezegende dag toegewenst.

Ons grote gezin:
Na jaren een strijd te hebben geleverd tegen kanker, is afgelopen donderdagavond Rineke van der Velde overleden. De afscheidsdienst zal dinsdagmiddag zijn om 14.00 uur in de Schakel. Wij zullen bij haar gedenken in de dienst van zondag 26 juni, gezien het speciale karakter van deze dienst.
Marten Daling, Bosweg, is afgelopen zondag weer met spoed opgenomen geweest in het ziekenhuis te Assen. Door allerlei onderzoeken is men er achter gekomen dat er sprake is van longkanker met uitzaaiingen in het hoofd. Er zal een weg van chemo behandelingen en bestralingen volgen. Met nadruk  is er gevraagd om voorbede. Laten we komende tijd hen gedenken in onze gebeden en met zorg om hen heen staan.
Femmie Koops, Sportlaan heeft afgelopen week ook allerlei onderzoeken moeten ondergaan om meer duidelijkheid te krijgen of de kanker terug is en in welke mate. Femmie, Henk en kinderen wachten nog op de uitslagen. Laten wij ook hen gedenken in onze gebeden.
Harm Bos heeft te horen gekregen van het Revalidatiecentrum in Haren dat hij vanaf 26 juni verwacht wordt voor een traject van 9 weken behandeling. Hij zal dan door de week in het Beatrix verblijven en behandeld worden en in het weekend thuis zijn.  Wij wensen Harm en Jantje toe dat de behandeling mag aanslaan en dat er in de toekomst nog veel gefietst mag worden.

Een tijd van veel verdriet en zorg in onze kleine maar hechte gemeenschap. Wij zullen er zondag 26 juni er uitgebreid bij stil staan. Laten we zorg en aandacht voor elkaar houden en weten dat door alles geldt de belofte van onze Hemelse Vader:"Dag aan draagt Hij ons; die God is ons heil." ( ps 68:20) 

Themadienst
Zondag 19 juni a.s. is er een themadienst, met thema: RESPECT. De dienst wordt verzorgd door gospelkoor Sola Fide uit Schoonoord. Een bijzondere dienst met een aansprekend thema. We rekenen weer op net zoveel belangstelling als vorig jaar. Tot ziens.


KINDEREN IN DE KNEL
Wat we doen
Wereldwijd komen we in actie tegen armoede en onrecht. Samen steunen we honderden projecten in meer dan vijftig landen die zich richten op:
• Vluchtelingen en mensenhandel, denk aan menswaardige opvang en werken aan terugkeer.
• Christenen die een minderheid vormen in hun land of in een conflictgebied leven.
Kinderen in de knel, zoals kinderen met een handicap of kinderen die uitgebuit worden.
• Groepen die achtergesteld worden, zoals vrouwen in conflictgebieden, slachtoffers van oorlogsgeweld en inheemse volkeren.
• Noodhulp na een ramp en rampenpreventie om schade in de toekomst te beperken.
• Kerken en christelijke organisaties die levendige gemeenschappen van hoop willen zijn. Daarnaast ondersteunt het dienstencentrum van Kerk in Actie in Utrecht diaconieën en ZWO commissies bij hun werk in Nederland. Hier is ook materiaal verkrijgbaar voor collectes, campagnes en informatie over verschillende thema’s die in plaatselijke kerken kunnen bieden.

 
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina