Kerndoel Deze activiteit levert een bijdrage aan het kerndoelDovnload 8.71 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte8.71 Kb.
10. kaartjesgetallenlijn tot en met 15


Kerndoel Deze activiteit levert een bijdrage aan het kerndoel:

2 De leerlingen leren rekenhandelingen uitvoeren voor het functioneren in dagelijkse situaties
Leerstofonderdeel Kerndoel 2.1/2.2, niveau 5

Kerndoel 2.3, niveau 6


Doel - de telrij opzeggen tot en met 20 (15)

- getallen tot en met 20 (15) herkennen en benoemen

- getallen tot en met 20 (15) in de juiste volgorde leggen

- de positie van de getallen tot en met 20 (15) ten opzichte van elkaar kennen, aan de hand van een getallenlijn


Materiaal - kaartjesgetallenlijn van activiteit 7 met in drieën gevouwen kaartjes. Aan de ene kant staat het getalsymbool, aan een van de andere kanten het vingerbeeld en een kant is blanco. Aangevuld met de kaartjes voor 13, 14 en 15. De kaartjes 11 tot en met 15 zijn alleen voorzien van een getal (kopieerblad 1).
Activiteiten

- Zorg ervoor dat alle kaartjes met de blanco zijde zichtbaar aan de lijn hangen. Vraag leerlingen eens goed naar de getallenlijn te kijken. Hoeveel kaartjes hangen er? Tel de kaartjes en laat vervolgens de laatste drie getallen omkeren en benoem deze getallen samen (terugtellend: 15, 14, 13).


- Keer vervolgens alle kaartjes weer naar de blanco zijde. Kun je misschien zeggen waar de 6 is? Vraag enkele leerlingen om dit kaartje aan te wijzen. Sommige leerlingen komen misschien tellend tot het antwoord, maar misschien zijn er ook al leerlingen die steun hebben aan de wisseling van kleur. Besteed hier aandacht aan: telkens zijn er vijf kaartjes in (bijvoorbeeld) een witte kleur en daarna vijf in (bijvoorbeeld) een rode en dan weer vijf witte kaartjes.

- Keer alle kaartjes om, maar laat de 5, 10, 15 blanco. Laat de blanco kaartjes eerst door verschillende leerlingen benoemen en keer tenslotte de kaartjes om waarbij alle leerlingen kijken of het klopt.

- Draai alle kaartjes weer met de blanco kant naar voren. Noem nu telkens een getal en geef steeds een leerling de beurt om het juiste kaartje om te draaien. Stimuleer daarbij steeds gebruik te maken van de geboden 5-structuur. Andere leerlingen kijken steeds of het goed is.

- Als alle getallen op de kaartjes te zien zijn, vraagt u de leerlingen de handen voor de ogen te houden en keert u de getalkaartjes 5, 10 en 15 om. Vraag daarna de blanco kaartjes te benoemen.


Kopieerblad 1 Getalkaartjes 13 tot en met 15


13

14

15© Rekenboog.zml, Oefenkatern Getallenlijn, maart 2011De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina