Kerstviering Asster Campus Melveren 18 december 2014 In mensen als sterren komt God ons nabij. Lied: Stille NachtDovnload 62.16 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte62.16 Kb.
Kerstviering Asster

Campus Melveren
18 december 2014


In mensen als sterren
komt God ons nabij.
Lied: Stille Nacht (koor)
Stille nacht, heilige nacht

Alles slaapt, eenzaam wacht

Bij het kindje ´t hoogheilige paar

Rond de kribbe zingt d’engelenschaar

Slaap in hemelse rust

Slaap in hemelse rust


Stille nacht, heilige nacht

Davids Zoon, lang verwacht

Wordt door d´herders begroet in de stal

Op de bergen klinkt vreugdegeschal

Heil de Redder is daar

Heil de Redder is daarWelkom en kruisteken (priester)

Van harte welkom, beste mensen,


die naar hier zijn gekomen om samen Kerst te vieren.
Laten we hier samen zijn onder Gods zegen:
dat Hij als een ster op onze weg mag zijn,
als een hand op onze schouder,
als een broer die naast ons is,
als Iemand die we mogen noemen

+ Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Mensen als sterren’ inleiding (Karen)

Misschien heb je vroeger of nu op de muren van je kamer ook wel ‘sterren’ omhoog gehangen: bekende acteurs, modellen, popidolen of voetbalsterren… Mensen naar wie we opkijken en op wie we soms jaloers zijn. Vandaag is een dag om te voelen dat ook wij kunnen schitteren en stralen. Vandaag kijken we naar Jozef, Maria en Jezus die ons daartoe inspireren. Vandaag denken we aan de mensen in onze omgeving die als sterren zijn. Sterren die ons de weg wijzen, die ons bijlichten in het donker, die ons opbeuren, die hoop geven…


Moment van verzoening (Priester en lector)
Priester:

Ondanks de vele lichtjes die hier branden bij Maria, Jozef en het kindje Jezus, zijn er ook schaduwplekken in onszelf en in ons leven. God, we vragen dat Uw licht daar op mag vallen…


lector:

  • God van Liefde… Maria had vertrouwen in het leven en straalde moederlijke zorg uit voor de mensen om haar heen. We willen wel op haar lijken, maar dat lukt niet altijd. Daarom God, geef ons Uw licht.
  • God van Leven… Jozef zocht een onderkomen voor Maria en bleef trouw aan haar zijde. We willen wel op hem lijken, maar dat lukt niet altijd. Daarom God, geef ons Uw licht.
  • God van Hoop… Het kindje Jezus is pure liefde en goedheid. Hij verbindt ons met elkaar en hoopt dat we van de wereld een mooiere plek kunnen maken, maar dat lukt niet altijd. Daarom God, geef ons Uw licht.


Priester:

God, alles en iedereen heeft licht en schaduw. Verzoen ons met onszelf, de mensen om ons heen en de wereld waarin we leven. Amen.Lied ‘ Mighty is the power of the cross’ – door Joachim
Chris Tomlin - "Mighty Is The Power Of The Cross"

What can take a dying man and raise him up to life again?


What can heal a wounded soul?
What can make us white as snow?
What can fill the emptiness?
What can mend our brokenness?
Brokenness

Mighty, awesome, wonderful


Is the holy cross
Where the Lamb laid down His life
To lift us from the fall
Mighty is the power of the cross

What restores our faith in God?


What reveals the Father's love?
What can lead the wayward home?
What can melt a heart of stone?
What can free the guilty ones
What can save and overcome?
Overcome

It's a miracle to me 

And It's still a mystery 
It's a miracle to me
The power of God
For those who believe

Mighty, awesome, wonderful


Is the holy cross
Where the Lamb laid down His life
To lift us from the fall
Mighty is the power of the cross

Openingsgebed (Priester)
God,

soms opent zich


een deur in ons leven

of openen we zelf een deur.


En zie,
leven en licht stromen binnen,
ondenkbaar, onverwacht, ongedacht:
een vriendelijk gezicht,
een tochtgenoot,

warm vertrouwen,

een uitgestoken hand.
Zo ervaren wij:

in mensen als sterren

komt U ons nabij.

Amen.
Verhaal ‘Het sterretje’


Er was eens een kleine ster die helemaal geen zin meer had om te schijnen.

Ze was immers jaloers op alle andere sterren. Die vertelden altijd over de prachtige dingen die ze zagen op aarde. Daarvan gingen ze zo hard stralen. Maar ik, ik maak nooit iets mee, treurde het sterretje, ik ben maar een hele gewone kleine ster. Niemand heeft mij nodig. Waarom zou ik nog schijnen?

De andere sterren probeerden haar te troosten en moedigden haar aan: Komaan, trek er op uit. Hou je ogen goed open; sta af en toe eens stil en probeer in doodgewone dingen iets bijzonders te zien.

De kleine ster geloofde er nog altijd niet echt in, maar om haar vrienden een plezier te doen, ging ze op pad en vloog ze tot helemaal op de aarde.

Eerst zag ze op een markt hoe een paar kinderen met een kerstboom sleurden. Ze hadden mutsen op en handschoenen aan, want het was koud. Soms glipte de boom uit hun handen en proestten ze het uit. Het sterretje lachte mee. En tot haar eigen verwondering begon ze zachtjes te schijnen.

Erna zag ze op diezelfde markt een bedelaar zitten. Op slag ging haar lichtje uit en voelde ze zich somber worden. Maar toen zag ze dat een heleboel mensen de man vriendelijk toeknikten en hem iets in zijn handen stopten. O, er is toch nog goedheid in de wereld, bedacht het sterretje, en ze voelde een gloed van warmte door zich heen gaan. Ze bleef een tijdje boven de bedelaar hangen en straalde extra veel licht naar hem toe.

Toen vloog ze voorbij een ziekenhuis met de naam Asster. Aha, dacht het sterretje, nu ben ik nieuwsgierig, want die naam betekent ‘ster’. En ze gluurde door een raam en zag mensen in de weer met kerstkransen. En achter een ander raam waren ze kerstliedjes aan het repeteren. Zonder dat ze het doorhad zong ze mee: vrede op aarde aan a-a-alle mensen die van goede wille zijn… En ergens anders was een groepje bezig met koekjesdeeg, en hé, zie aan, er werden sterren uit gesneden. Iemand zwaaide met ovenwanten en vroeg of de sterrenkoekjes al klaar waren. Het sterretje kon de koekjes al ruiken. Woooow, zei ze stil voor zich uit, dit zijn allemaal mensen die het moeilijk hebben en toch willen ze feest vieren en geven wij, de sterren, hen hoop. Ze had er tranen van in haar ogen, maar daardoor schitterde ze nog mooier en intenser.lied: de herdertjes lagen bij nachte
De herdertjes lagen bij nachte,
zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte,


Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d’engelen zingen,
hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Betlehem gingen,
’t liep tegen het nieuwe jaar.

Toen zij er te Betlehem kwamen,


daar schoten drie stralen dooreen.
Een straal van omhoog zij vernamen,
een straal uit het kribje beneen.
toen vlamd’ er een straal uit hun ogen
en viel op het Kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen,
en knielden bij Jezus neer.Het kerstverhaal
https://www.youtube.com/watch?v=vwbElYvixqQ (tot 5 min. 30)


Korte duiding - priester

KOOR: Er is een kindeke geboren

Er is een kindeke geboren op aard. x2
´t Kwam op de aarde voor ons allemaal. x2

t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis. x2

t Kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis. x2

t Kwam op de aarde voor ons allemaal. x2


en ’t wenst ons allen een zalig Nieuwjaar. X2


Voorbeden – Priester en lector
Priester :

Soms breekt het licht door en wordt de wereld weer een beetje meer

zoals Jezus het hoopte.  Zo komt onze God dichterbij. Bidden wij nu voor onszelf en voor iedereen die ons ter harte gaat:
Lector:      

Mogen er mensen als sterren zijn die hoop geven aan hen die wachten op beterschap, wachten op bezoek, wachten op minder pijn, wachten op een goed gesprek, wachten op een beetje geluk en liefde…


Lector:      

Mogen wij zelf mensen als sterren worden die een vriendelijk woord spreken, het goede zien in een ander, een glimlach schenken, een hand uitsteken, anderen bemoedigen…


Lector:      

Denken wij ook aan hen die we verloren hebben: medepatiënten en medebewoners, medewerkers van Asster, familieleden en vrienden. We missen hen, zeker in deze kersttijd. Mogen wij hen in ons hart bewaren als ‘sterren van mensen’…We steken kaarsjes aan…

Lied: ‘stay’ door Joachim

Karen:


Hier vooraan op het podium staan er heel wat kaarsjes. Iedereen mag naar voor komen om een kaarsje aan te steken. [kaarsjes goed over het podium verspreiden!]

In de tussentijd speelt Joachim het lied ‘Stay’.


Jeremy Camp - "Stay"

Well I can feel within your soul,


The more you reason, the more you've shown He's there,
You can see the only way of falling down,
Is when you’re looking everywhere,
So far from this, you can live,
So far from this,

Come On Now, Stay


Right here in the light,
So that you won't walk away, away
Well come on now, Stay
Right here in the light,
Throw your burdens all away, away
Throw your burdens all away

Well, the thought of wondering down,


On this place of open road,
You speak the very part,
Though your actions always show,
How easily you sway,
But isn't He who takes,
All these heart felt cries,
And broken pride, and walks along this hill,
Not far away,
So far from this you can live, So far from this:

Oh, Well... Come On Now, Stay


Right here in the light,
So that you won't walk away, away
Well come on now, Stay
Right here in the light,
Throw your burdens all away, away
Throw your burdens all away 

Well, can you feel those arms around you?


Well, can you see this place surround you?
Well, can you hear the people calling?
Well, I can see your fear!

Come On Now, Stay


Right here in the light,
So that you won't walk away, away
Well come on now, Stay
Right here in the light,
Throw your burdens all away, away
 
Gebed over de gaven – Priester
God,

Vandaag horen wij verhalen en liederen die licht geven.


Breng ons daarom samen rond brood en wijn
zodat we kracht kunnen vinden om

Leven, licht en hoop te delen met elkaar.

Amen.

Dankgebed – Priester
Priester: De Heer zal bij u zijn.
Allen: De Heer zal u bewaren.

Priester: Verheft uw hart.


Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Priester: Brengen wij dank aan de Heer onze God.


Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Pr: God,

We danken u voor deze dagen

waarin we soms iets van het heilige mogen ervaren

door al die lichtjes die branden in het donker.

Ook uw mysterie is heilig.

Dit willen we met de volgende woorden uitdrukken:
Allen: Heilig, heilig, heilig…

Priester: God,

We danken u voor Uw Zoon Jezus

die wij vandaag als een pasgeboren kind verwelkomen.

In Hem toont U wat voor een God U bent:

een God die aanwezig wil zijn bij mensen

in de goede en kwade dagen van hun leven.

Ook Jezus ging op weg met mensen

omdat hij een droom van vrede had.

Op de laatste avond met zijn vrienden

heeft Hij brood gebroken en met hen gedeeld:

Neem en eet,dit is Mijn lichaam

dat voor u gebroken wordt.’

Hij heeft ook een beker met wijn genomen,

U gedankt en gezegend

en de beker aan zijn vrienden doorgegeven

met de woorden:

Neem en drink,dit is de beker met Mijn bloed,

dat voor u vergoten wordt

tot vergeving van de zonden.

Blijf dit doen tot Mijn gedachtenis.’
Verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof:
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Pr: God,

We vragen u tot slot:

zend ons Uw Geest,

om het telkens weer uit te houden

op de weg van donker naar licht.

Amen.
En mogen we in de woorden van het Onze Vader

alles wat in ons hart leeft aan U toevertrouwen.
Allen: Onze Vader…
Vredeswens - priester
Vrede is een oud verhaal dat met een ster begint,
een stal, een houten kribbe en een kind.

Vrede en alle goeds is jullie toegewenst,

vrede, diep in je hart,

vrede, die je de ogen opent

voor de kleine dingen,

voor wie je mag ontmoeten langs je weg.

Moge de eenvoud,

de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap

ons vervullen met Gods vrede,

dat wensen we vandaag aan elkaar.

Geven we elkaar de vrede van ons hart door,
door elkaar warm de hand te schudden…

Lied: door de liefde laat u wekken
Door de liefde laat u wekken, spoed u, herders, op de baan.

Om naar Bethlehem te trekken en om naar de stal te gaan.Vrede, vrede, vrede op aarde aan alle mensen die van goeden wille zijn.
Wie komt hier ons ruste storen, in het midden van de nacht.

Door zo blij muziek en koren, samen spelend onverwacht.Vrede, vrede, vrede op aarde aan alle mensen die van goeden wille zijn.

Communie (priester)
Priester: Zie, dit is het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.

Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.


tijdens de communie: lied: ‘Without you’ door Joachim

Kirk Franklin – “Without You”

I can take a plane high up in the sky and fly for a million miles


Write a melody so sweet, make a tear turn into a smile
I can see the color of spring I can even feel the weather change
And soon the leaves fall and winter calls,
'cause nothing ever stays the same
When I think of where I've been, what I've done and all I own
How I think I know everything, like I made it here on my own
And like the wind that blows, like a flower that grows
Still with all I can do

(Without You) life's a song with no end


Without You, like having a heart that won't mend
Without You, we're just actors on a stage
Like a child who's lost his way
Wouldn't be here today without You

I admit that sometimes pride tries to hide my view


And even this gift that you gave me, I forget it's for You
And all the many days and many ways Your grace I've abused
Still you were patient and Your love loved me through
But the wind still blows and the flower still grows and one thing is still true.

(Without You) life's a wound that won't heal


Without You, nothing in this world is for real
Without You, we're just actors on a stage
Like a child who's lost his way
Wouldn't be here today without You
Can't live, can't see Your will for me
Can't do anything
Anything

Without You, we're like a bride with no groom


Without You, it's like seeing no sunshine in June
Without You, we're just actors on a stage
Like a child who's lost his way
We wouldn't be here today 
Without You, Jesus my life would be lost.
Without You, I'll never know what it cost
To see You, lay Your life down for me
From my past now I'm free
Tell me where would I be without You.
Tell me where would I be without You
Wouldn't be here today without You
Wouldn't be here today without You

I can take a plane high up in the sky and fly for a million milesKorte wens en mededelingen - Karen

En zie,

de ster die ons zoekt


is niet ver.

Ze ligt af en toe

gewoon

in jouw en mijn handen.(Kris Gelaude)
Na de viering worden er sterrenkoekjes uitgedeeld. Die zijn gebakken door mensen van de verschillende afdelingen.


Slotgebed (priester)
God,
we danken U voor dit vreugdevolle samenzijn.
Help ons op deze kerstdag
te geloven in het wonder
dat een andere wereld mogelijk is,
als we naar Jezus’ voorbeeld
voor anderen sterren van mensen zijn.
Amen.

Lied: Kling Klokje (koor)

Kling klokjes, klingelingeling.


Kling klokjes, kling.
Kling klokjes, klingelingeling.
Kling klokjes, kling.

Laat de boodschap horen,


Jezus is geboren.
Met die blijde klanken,
willen wij God danken.

Kling klokjes, klingelingeling.


Kling klokjes, kling.
Kling klokjes, klingelingeling.
Kling klokjes, kling.

Zegen (Priester)
God,
niet in het grote moeten we U zoeken, niet in spektakel of machtsvertoon.

Gij wilt onder mensen komen en doet dat heel bescheiden in kleine, eenvoudige en toch zo bijzondere sterren van mensen.

Geef ons dat dit kerstgeloof ons mag bemoedigen, elke dag opnieuw.

Dat vragen wij U door Christus onze Heer.

Mogen wij dan van hieruit vertrekken

met de zegen van God die onder ons wil zijn

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Dank! (Karen)

Muziek - bij het buitengaan worden de sterren- koekjes uitgedeeld…

Graag ook een *schitterend * kerstfeestop de afdeling gewenst!- dienst Zinzorg en Pastoraal

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina