Kerstviering inhoud van de vieringDovnload 28.15 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte28.15 Kb.

KERSTVIERING

Inhoud van de viering

 • Welkomstwoord

 • Band Aid’s: Do they know it’s Christmas?

 • Licht (Mieke de Jong)

 • A Christmas carol deel 1

 • Kate Winslet: What if

 • A Christmas carol, vervolg

 • Video: Muppetshow

 • Het Kerstkind (Hans Cieremans)

 • Voorbeden / wensen met kaarsjes

 • Dankwoord

 • Eventueel: Gedicht: Hart (Leo Heijkoop)

 • John Lennon & Joko Ono: Happy Xmas (War is over)

Deze kerstviering is - in het kader van een project Lb - samengesteld door Lisanne Secker, Yasmila Rast en Marieke Visman, Stanislascollege Delft, V5f, 2004

De viering kan worden aangepast aan doelgroep en omstandigheden en is - samen met de DVD (Muppets) en met de CD-rom (songs) - digitaal opvraagbaar bij Vera Roest en Bert ten Berge sj
De DVD is overigens bestelbaar op bol.com en de songs komen van “The best Christmas album ever”

Welkomstwoord(Bijvoorbeeld:)
Hartelijk welkom allemaal. Zoals jullie weten wordt met Kerstmis de geboorte van Jezus gevierd. Maar waar denken de meeste mensen tegenwoordig aan bij het woord “kerstmis”?
(Eventueel wordt aan de aanwezigen gevraagd wat bij het woord ‘kerstmis’ bij hen opkomt)
Ja, vaak antwoorden mensen: gezellig samenzijn, kerstboom, lekker eten, cadeautjes. Maar….zijn dit de belangrijkste dingen van Kerstmis?

Is het niet zo dat Kerstmis ook een moment is om stil te staan bij dat deel van de wereldbevolking dat het moeilijk heeft; moeilijker dan jij.

Je even een moment betrokken voelen bij mensen die eenzaam, ziek of arm zijn; die wonen in oorlogsgebieden of plaatsen waar rampen zich voordoen? Deze mensen zou je wat extra aandacht kunnen geven, zodat ze zich niet zo eenzaam voelen. Je zou voor hen straks een kaarsje kunnen aansteken.


Band Aid’s: Do they know it’s Christmas?In dit lied wordt duidelijk verwezen naar andere mensen in de wereld die het moeilijk hebben. Mensen in Afrika zijn blij als ze nog een jaar kunnen leven. Voor hen bestaat er geen kerstmis. Sta met kerstmis eens stil bij arme mensen, zoals de mensen in Afrika waar leven niet vanzelfsprekend is.
It's Christmas time
There's no need to be afraid
At Christmas time
We let in light and we banish shade
And in our world of plenty
We can spread a smile of joy
Throw your arms around the world
At Christmas time

But say a prayer


Pray for the other ones
At Christmas time it's hard
But when you're having fun
There's a world outside your window
And it's a world of dread and fear
Where the only water flowing
Is the bitter sting of tears
And the Christmas bells that ring
There are the clanging chimes of doom
Well tonight thank God it's them instead of you

And there won't be snow in Africa


This Christmas time
The greatest gift they'll get this year is life
Where nothing ever grows
No rain nor rivers flow
Do they know it's Christmas time at all?

Here's to you, raise a glass for everyone


Here's to them underneath that burning sun
Do they know it's Christmas time at all?

Feed the world, feed the world.


Let them know it's Christmas time

Licht (Mieke de Jong)
In ieder kind gloeit een licht.
Daar wordt het mee geboren.
Je ziet het op zo'n klein gezicht

in alle lachjes gloren.

Dat licht is 's mensen hoogste goed;

behoed dat sprankje hemelgloed,

dan gaat het niet verloren!
In alle mensen gloeit een licht,

in mijn hart. . . ook in 't jouwe.

Dat licht straalt uit van ons gezicht

naar mannen en naar vrouwen.

Wees onbevreesd en toon het blij.
Dan springt een vonk van jou naar mij

in vriendschap en vertrouwen!


In ieder leven gloeit een licht,

hoeveel ook wordt geleden.

Blijf op dat lichte punt gericht,

wat mensen je ook deden.

Weerkaats dat licht,

hoe zwak ook maar.

Geef iets van warmte aan elkaar;

dan is het even vrede.A Christmas Carrol (Charles Dickens) deel 1
Dit verhaal gaat over Ebenezer Scrooge, een gierige, kille man die alleen leefde voor zijn geld. Hij deed niet aan liefdadigheid, want hij vond dat iedereen maar voor zichzelf moest zorgen. Het was dan ook niet anders op kerstavond. Zijn neefje Fred had hem uitgenodigd voor het kerstdiner, maar Scrooge had geen zin in al die onzin. Scrooge vond kerstmis pure geldverspilling.
Op kerstavond gaat Scrooge naar huis, maar hij heeft het gevoel dat er steeds iemand bij hem is. Als hij ‘s avonds een boek zit te lezen voor de haard, verschijnt er de geest van zijn vroegere zakenpartner Marley. Marley wil Scrooge waarschuwen. Een mens die in zijn leven niets leert, zal het namelijk na zijn dood moeten doen. Die persoon zal als een geest moeten dolen, terwijl hij hele zware ketenen draagt. Scrooge gelooft hem maar half. Daarom besluit Marley hem drie geesten te sturen.
Als eerste komt de geest van het verleden. Deze geest laat hem de kerstdagen van vroeger zien, waarop Scrooge het heel erg naar zijn zin had tussen alle gelukkige mensen. Dan neemt de geest hem mee naar een gesprek tussen een jonge Ebenezer Scrooge en zijn toenmalige liefde Belle. Belle zegt tegen Scrooge dat hij alleen maar voor zijn geld leeft en zijn geld belangrijker vindt dan zij. Ze maakt een einde aan de relatie.

Kate Winslet: What if?We kunnen het lied ‘What if?’ van Kate Winslet in de mond van Belle leggen. De ex-geliefde van Scrooge zingt dan over wat er gebeurd zou zijn als Scrooge niet alleen oog had gehad voor geld.
Here I stand alone
With this weight upon my heart
And it will not go away
In my head I keep on looking back
Right back to the start
Wondering what it was that made you change

Well I tried


But I had to draw the line
And still this question keeps on spinning in my mind

What if I had never let you go


Would you be the man I used to know
If I'd stayed, if you'd tried
If we could only turn back time
But I guess we'll never know

Many roads to take


Some to joy. some to heart-ache
Anyone can lose their way
And if I said that we could turn it back
Right back to the start
Would you take the chance and make the change?

Do you think how it would have been sometimes


Do you pray that I'd never left your side?

What if I had never let you go


Would you be the man I used to know
If I'd stayed, if you'd tried
If we could only turn back time?
But I guess we'll never know.

If only we could turn the hands of time


If I could take you back would you still be mine
'Cos I tried
But I had to draw the line
And still this question keep on spinning in my mind

What if I had never let you go


Would you be the man I used to know
What if I had never walked away?
'Cos I still love you more than I can say
If I'd stayed, if you'd tried
If we could only turn back time?

But I guess we'll never know.Vervolg van 'A Christmas Carol'

Dan volgt de geest van het heden. Hij neemt Scrooge mee naar het kerstdiner van zijn werknemer, Bob Cratchit. Bob en zijn gezin zijn erg arm, want Scrooge betaalt hem namelijk te weinig. Maar ondanks dit gemis weten ze er een gelukkig kerstfeest van te maken met het weinige dat ze zich kunnen veroorloven. Kleine Tim, de jongste zoon van het gezin, is gehandicapt. Vooral deze kleine Tim raakt Scrooge. De geest vertelt hem, dat als alles bij het oude blijft, Tim zal sterven. Dan ziet Scrooge zijn neefje Fred met zijn gezin het kerstfeest vieren. Daar hoort Scrooge het volgende gesprek. Een gesprek dat hem erg aan het denken zet.


Fred: ‘Zowaar als ik leef’, zo zei hij, ‘kerstmis is onzin!’ En
hij meende het ook nog!

F. vrouw: Des te beschamender voor hem, Fred. Hij moet schatrijk zijn, Fred. Dat neem ik tenminste aan, omdat hij dat zo zegt.

Fred: Hij is een gekke oude baas, dat is waar, en niet zo prettig als hij kon zijn. Maar zijn hebbelijkheden straffen zichzelf. En ik heb niets tegen hem. (Even stil)

Maar wat betekent het voor hem dat hij zo rijk is? Ik kan niet boos op hem zijn, zelfs als ik het zou willen. Wie lijdt er onder zijn kwade buien? Hijzelf het meest. Hij wil niet bij ons komen eten. Wat is het gevolg? Hij mist een fijn kerstdiner.

F.vrouw: Een zeer goed kerstdiner, liefste. Ik heb medelijden met
hem.
Dan komt de geest van de toekomst. Hij laat Scrooge zien dat kleine Tim dood gaat. Scrooge zelf zal doodgaan, heel alleen, zonder mensen

die van hem houden.


De volgende morgen wordt Scrooge wakker als een heel ander mens en besluit zijn leven te beteren. Eerst laat hij de grootste kalkoen, die er maar te vinden is, bezorgen bij de familie Cratchit. Vervolgens koopt hij heel veel cadeautjes en gaat hij toch kerstfeest vieren bij neef Fred en zijn gezin. Na de kerstdagen geeft hij Cratchit een salarisverhoging. Het maakt niet uit wat het kost. Scrooge is nu in staat om anderen te helpen en daar wordt hij heel gelukkig van.

DVDfragment
Het voorgaande verhaal wordt door de poppen van de Muppets verbeeld.


Het kerstkind (Hans Cieremans)

(Kan ook gezongen worden: Mel. O little town of Bethlehem)

Als 't Kerstkind nu op aarde kwam, waar zou dat kunnen zijn?


Misschien dichtbij in Rotterdam, of ver weg in Bahrein?
Is Het dan blank of zwart, hoe wordt Het dan herkend?
Schijnt op die plaats een ster als toen, hoog aan het firmament?

Als 't Kerstkind nu op aarde kwam, wie ligt dan in het veld?


Is dat die vredesdemonstrant die strijdt tegen 't geweld?
Of is het die soldaat, die voor de vrijheid vecht?
Aan wie wordt door de engelen het Blijde Nieuws gezegd?
Als 't Kerstkind nu op aarde kwam, wie zijn de wijzen dan?
Zijn dat de wereldleiders soms uit o zo verre land?
Wat is dan hun geschenk, waar 't Kind mee wordt verblijd?
Zou dat een vredesboodschap zijn, of oproep tot de strijd?

Als 't Kerstkind nu op aarde kwam, of is dat Kind er al?


Is het misschien nooit weggeweest, ligt Het nog in die stal?
Kom ga dan mee op zoek, naar waar die stal dan staat.
Dan komt de vrede toch misschien en is 't nog niet te laat.


Voorbeden / wensen met kaarsjes
Er worden kleine gebedjes of wensen uitgesproken. Bij elk gebedje of wens wordt een kaars bij de kerststal aangestoken of een kaarsje naar de kerststal toegebracht.

Dankwoord
(Met eventueel aankondiging van een deurcollecte)


Als er een collecte is:

Gedicht: Hart (Leo Heijkoop)

Het is niet nodig iets te kopen
Geef cadeautjes uit je hart
Sla een arm om een schouder
Bied een steun aan jong of ouder

Het mooiste dat je geeft


Komt rechtstreeks uit je hart
Een lach op het gezicht
Is een beloning in het licht

De smart die je ziet om je heen


Gaat rechtstreeks naar je hart
Door het verzachten van die pijn
Zal een glimlach de beloning zijn

Toon medeleven, toon een traan


Maak vrede in je hart
De mensen worden rijk, al zijn ze arm
Zij die zich koud voelen worden warm

Toch is het soms zo moeilijk


Te geven met je hart
Maar als je hart zich openbaart
Is het leven veel meer waardJohn Lennon & Yoko Ono: Happy Xmas (War is over)
In dit lied wordt de vraag gesteld wat je allemaal gedaan hebt in een jaar tijd? Heb je dingen gedaan waar je trots op bent of juist niet? Verder wordt er gezegd dat kerstmis voor iedereen is ; niet alleen voor de rijken maar ook voor de armen en zwakkeren, voor zwarte en blanke mensen. Verder is er een verwijzing naar de oorlog. De oorlog is voorbij als jij dat wilt. De oorlog is nu voorbij. Met kerst moet je niet alleen met jezelf bezig zijn maar ook met de mensen om je heen.
So this is Xmas
And what have you done
Another year over
A new one just begun

And so this is Xmas


I hope you have fun
The near and the dear ones
The old and the young

Refrein:

A very merry Xmas

And a happy New Year

Let’s hope it’s a good one

Without any fear.

And so this is Xmas

For weak and for strong
For rich and the poor ones
The world is so wrong

And so happy Xmas


for black and for white

For yellow and red ones

Let’s stop all the fight.


Refrein

And so this is Xmas

And what have we done

Another year over

A new one just begun
And so happy Xmas

We hope you have fun

The near and the dear one

The old and the young.
Refrein

War is over


If you want it
War is over now


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina