Ketel water behandelingDovnload 119.9 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte119.9 Kb.
 

MACHINEKAMER HANDBOEK

door R.J.Chr. van den Ende

“  KETEL  WATER  BEHANDELING  “  !!====================================

 

1e   Optie    :   Na het vullen van de ketel gelieve u aan het water toe te voegen : 1 Kg soda per ton water .                         Sel de Soude  =  gecalcimeerde soda .  Chemische naam : Natrium Carbonaat  watervrij .

                         Per dag toevoegen   ¼  Kg  in w.w.bak .

                         Ketelwater checken met behulp van “ Lakmoes-papier “

                 Verkleuring  blauw    =   hoge zuurgraad     ( goed)                     blank    =   evenwicht              ( toevoegen )

                    rood     =   lage zuurgraad       ( fout )

     Deze handelwijze werd bij de V.O.S toegepast tot 1967 .

Voordeel     :   U behoudt een practisch ketelsteen vrije ketel .

     Geen  Giffard gebruiken !!!   C O R R O S I E   !!!

 

2e  Optie     :    Bij gebrek aan deze soda ondervangen met normale huishoud soda . Daar deze niet watervrij is moet u de hoeveelheid vermenigvuldigen met factor 2.7 voor zelfde resultaat . Kilo-prijs  Sel de Soude   :  fl   7,55  excl  BTW     ( 1992 )   Huishoudsoda          1,95  incl  BTW 

 

3e  Optie     :    Ashland  ex  Drew Ameroid heeft als alternatief fosfaat .  De chemische werking gaat eveneens    ketelsteen vorming tegen en houdt uw ketel schoon .

                  Toevoeging per ton water     :     40 gram

                 Gedurende bedrijf per dag    :     10  gram toevoegen via w.w.bak .

Voordeel    :     Fosfaat legt een beschermlaagje rond pijpen , vuurgang , vlamkast en brugstukken , hemel - steun - en

                           steekbouten .

 

Ashland is bereidt gevonden 25 kg te leveren als sponsor-bijdrage . Naar het zich laat aanzien genoeg                           voor  1  vaarseizoen .

 

Advies       :      Voor het beste resultaat is een hoge stoomspanning essentieel .  Houd de stoomdruk , ook in                          Stand-by ,  boven de 10 atm .  Dit spaart uw ketel en kolen .  Uw verbruik om van 11 naar 14,5 atm

te geraken is  35 % lager dan van  8  naar  14,5  atm.

De machine als eind-verbruiker is u hiervoor ook dankbaar .

                         Fosfaat   droog                                                    Fosfaat  nat

                          

                         Trinatrium  Adjunct  F                                         Drew  Phos   2600

 

                            40 gram per ton water                                         1 liter  per ton water                            10 gram per 200 L  supl  water                            200  cl  per 200 L  supl water.

 

 

 

                      !!!!!!!!!        Werkzaamheden  onder het  OPSTOKEN    !!!!!!! 

Onder het opstoken van de ketel zijn er bij de 3de of 4de dag de volgende werkzaamheden uit te voeren voordat men kan gaan varen .  Wij mogen aannemen dat er inmiddels 4 of 5 atm stoomdruk aanwezig

is in de ketel zodat u de beschikking heeft over warm danwel zeer heet water. Hiermede laat zich een

geweldig sopje maken van :  Groene zeep  en soda .  Hiermee kunt u alle vette en zwarte zaken reinigen

alsmede de stelen van stoffers , bezem , hamers en schoppen .  Het staande werk en het onderdeks van de machinekamer  , de werkbank en de AD pomp . Al dan niet uw eigen handen  en de poetslappen .

 

Zorg er voor dat elke hand van u voorzien is van een permanent aanwezige poetslap  of poetskatoen indien  aanwezig . Wilt u handschoenen gebruiken ?  Prima doch zorg wel dat uw handen schoon zijn voor u deze inscheert om de ” pijpen  te vegen “ . Trek ze daarna UIT !!   U voorkomt daarmee dat in de korste keren alles zwart en vet wordt om  u heen . 

Begint U vervolgens in de machinisten hut tegen het achterpiek schot met de daar aanwezige grote vetpot

Deze is gevuld met  “ SCHROEFASKOKER VET “en zorgt er mede voor dat het buitenboordwater daar blijft waar het zich behoort te bevinden . Geeft u deze pot een halve slag met de bijpassende sleutel . Als zij er niet opzit ligt zij wel er onder op de bank .

 

Neem de vloermat weg en de onderliggende vloerdelen . Vergewist u of de schroefas gland niet lekt  ,indien wel , zet dan de moeren een kwart slag door.  Controleer tevens de olievoorraad van het Schroefaslagerblok ook wel Kussenblok genoemd en het  “ likkertje “ .  ( Zijn enige verzamelde katoenen garens  of draadjes )  De olie moet zijn  “ machine olie “  bv  Vitrea  220     Shell\\

Vloer weer dicht leggen en mat terug plaatsen .  Kijkend in de richting van de machine vindt u een hoog

uitgevallen buffetkast .  Deze herbergt de  “ schroefas dynamo “  . Controleer de twee drijfriemen op hun spanning . Indien zij te slap staan heeft dit slip ten gevolge waardoor  de stroomvoorziening door zijn knieen gaat .  Zeker bij varen in nachtelijk duister waarbij alle verlichting  bij staat . Indien deze werkelijk te slap staan dient u een schakel er uit te nemen . Soms twee .  Om de riemen weer terug te leggen op de poelies dient u de machine te tornen . Bent u alleen dan zult u de poelie der dynamo moeten tornen om de riemen terug te leggen . Kast sluiten en de machinisten hut verlaten . Sluit de schuifdeur achter u dicht .

 

Check de verlichting op hun werking middels het Schakelbord of  Stoppenkast .  Deze bevindt zich aanBB zijde tegen het machinekamer achterschot . Dit is een 24 V kast met de normale 220 V porselein stoppen .  Naast deze kast is ter rechter zijde  het schakelbord van de Hoofd dynamo , ook wel  Hoofd generator genoemd alsmede de Hulp dynamo  /  Hulp generator . Deze bevindt zich naast u op het bordes .  De rode schakelaar in de horizontale positie is  UIT  ,  vertikaal   is  AAN .  Laat hun nooit beide gelijkertijd werken !!!!

De kast aan de linker zijde  , midden achter machine , is de 380 V kast . Indien er aan de wal een 380 V

voedingspunt aanwezig is dan kunt u hiervan gebruik maken om de accu  bij te laden en alle verlichting te laten branden . Hiervoor  is als zekering een 500 V porselein stop aanwezig met enige in reserve .

 

De huidige accu is een Chroom nikkel accu .  NOOIT  controleren met gebruikmaking  van een  zo genaamde   ZUURWEGER !!!   De accu overleefd zulks niet en u naar alle waarschijnlijkheid evenmin.Controleer  het water niveau  op het oog . Controleer alle verbindingen . Zij dienen schoon en ingesmeerd met zuurvrije vaseline .  Bijvullen met “ gedistilleerd water “ indien nodig .  Geen  KETEL  1   dit dient u zelf  in uw vrije tijd te gebruiken.!

 

Vergeet u niet in geregelde tussenpozen kolen op het vuur te gooien anders gaat het uit en u dient nu juistlangzaam naar  10 kilo of atm te klimmen . Zet de Hoofdstoom afsluiter op de koelkast “ lekkend “ .

 

Dit wil zeggen . Open draaien en weer nèt dicht zetten . Als u weer beneden bent zult u een zacht getik moeten horen . Na een half uur kunt u dit controleren aan de VS afsluiter , ook wel VS Smoorklep aan de machine . Die moet nu warm zijn . Heet mag ook maar liever niet !!!  

Controleer of alle aftap kranen / afloop kranen aan de cylinders open staan .  Handel haaks op de leiding is dicht .  Deze kranen zorgen voor condenswater afvoer in eerste aanleg .  Is de machine eenmaal doorgewarmd dan is er van water geen sprake meer en is er alleen nog waterdamp . Slechte machinisten en kapiteins varen met dit soort stoom van minder dan 8 kilo . Uw heeft dan de stoommachine tot watermachine gedegradeerd met alle overmatige corrosie verschijnselen binnen in derzelve .

 

Draai de Mollerup pomp een paar slagen door . In deze zit  Cylinder olie .  Valvata  J  680     ShellDeze olie is beduidend dikker en donkerder van kleur . Deze olie gaat via de koperen leiding naar de VS

afsluiter en wordt vervolgens door de stoom de machine mee in genomen ter smering van alle wanden en

spiegelplaten van de bakschuiven en Bosschuiven.

 

Controleer alle oliebakken op de krukas lager blokken . Hierin moet weer genoeg Machine olie staan enhet onafscheidelijke “ Likkertje “ .  Dit nu moet voor de helft in het pijpje hangen zodat door de hevel werking de olie in de lagerkamer kan druppelen .  Als u bij het lager bent aangekomen aan de achterzijde

der machine dan moet u de as vervolgen en komt u uit bij  het Druklagerblok  ook wel Collarblok

 genoemd .  In de spreektaal verbasterd tot  “ kolleblok “ . Dit lager dient om de axiale drukken van machine en schroef op te nemen .  Boven op dit blok treft u 4 of 5 oliebakken aan met alweer die Likkertjes .  Ook hier weer de Machine olie eventueel bijvullen en de katoentjes in de pijpjes hangen.

 

Hou dat vuur in de gaten !!!  Voorkom een ringvuur !! U bent niet op een locomotief  !!!!

 

Aan het gereedschapbord hangt een glimmend messing pompje . Dit gebruiken wij om de oliebakkenonder de spiegelplaten van hun eventuele water te ontdoen . In deze bakken moet u machine olie doen die

bij draaiende machine door een kam aan de onderkant van kruiskop / kruishoofd mee genomen wordt

en zodoende de spiegelplaat en lijbanen smeert . Is de temperatuur in de machinekamer boven de 45 graden is het aan te bevelen i.p.v  Machine olie  de Cylinder olie hiervoor te gebruiken . Voor dit vullen

zult u de machine moeten tornen om meer ruimte te krijgen voor deze handeling .

 

Op de Kruishoofden bevinden zich messing trechtertjes die de leksmering van bovenhangende koperenleidingen krijgen . Als u deze naloopt komt u bij de oliebakken uit aan voor , SB zij en achterkant

cylinders . U raadt het al . Likkertjes en de Machine olie . Controleren en zonodig bijvullen en katoentjes in de pijpjes.

 

Aan het Kruishoofd zit de drijfstang die is voorzien van een messing olievanger . U gelieve nu met de oliekan enig olie hierin te gieten en tevens de eerder genoemde trechtertjes niet vergeten. 

Hoe is het nu met uw vuur gesteld en de stoomdruk ?   Joh  , al  9 kilo !  Gaat goed !  Zij die geloven

haasten niet !!  Is ook beter voor uw ketel .!!

 

Heeft u nog sop staan in die emmer ?  Koud geworden ?  Even de pruttelpijp er in en het stoomkraantjeopen zetten .  Niet te hard anders heb je geen sop meer in je emmer !  Sop vervolgens de bedplaat van de

machine en de lager blokken . Als u gereed bent kiept u het restant sop in de krukput . Spoel de emmer om en werk het afgesopte na met schoon buitenboordwater.  Nu niet meer knoeien met olie  anders blijf je aan de gang . Kijkt u maar of het laatste zonder te morsen door u is te volbrengen .

 

Nu als laatste overgebleven de Hackworth schaar  met haar leibanen , Stauffenpotten op de lagerblokken en dezelfde op de Kruiskoppen van de Stoomschuifstangen .  Aan deze stangen zitten ook weer  oliebakjes die met een leiding naar beneden varen ( lopen mag ook ) voor smering van het onderste pendellager . Deze bakjes bevatten katoen en dient u zoveel te geven tot zij verzadiging vertonen. DeStauffenpotten kunt u controleren door hun er af te draaien en te vullen met  vet indien nodig . Een hele

slag draaien is meestal genoeg . Probeer er één door te draaien en kijk wat er gebeurd ter lering !!

 

Zo langzamerhand heeft u  de 11 kilo bereikt en wordt het tijd voor temperen en een “ bakkie  doen “ .Na het bakkie zullen we maar gaan   “ Opbanken “ . ( Is de ketel naar bed brengen en instoppen . )Dit

werd en wordt  ook bedoeld  als men   “ Afdekken “  gebruikt .  Controleer de warmte van de cylinder beplating . Dit moet nu handwarm zijn inmiddels . Uit de “ Hoge Druk gland “ loopt zo nu en dan wat water langs de zuigerstang ?!  Daar hoeft u niets aan te doen en stopt uit eigener beweging als de machine draait op stoom met een spanning van maximaal 15 kilo of minimaal van 12 kilo.

Zet vervolgens de aftapkranen van de HD cylinder dicht om de warmte daar vast te houden en zet die van

de MD druk half geopend .

 

Als u juichend van uw kooigoed bent op gekomen is het zaak om de ketel  een  :” Goede morgen  “ toe tewensen en haar vuur te controleren . Zorg even voor haar welzijn en overtuig u dat er nog leven in aanwezig is . Zie afdeling  STOKEN  !! 

Als het “ Pijpen vegen “  ook gereed is vergeet dan niet uw handschoenen uit te trekken  anders sopt u zich

weer het  Hoempekeloempus  met die zwart geworden handbedekkers .

Poetskatoen of lappen in stuur en bakboord hand of in de zakken van uw  broek onder direct handbereik.

 

Controleer de temperatuur der cylinder beplating . Als het goed is  zal de hele “ KAR “ warm  aanvoelen .Zet de aftappen van de HD iets open . Het water lekken op de HD is nu gestopt en dit verschijnsel doet

zich nu op de MD voor .  Stopt ook van zelf .

 

Let op je vuur  !!!! 

Aan de voorzijde der machine net boven de Condensor is een  Engelenbak met daarop een oude theepot.

Hierin zit machine olie en als alles is zoals het hoort staat er een Bokkepoot in , tegenwoordig ook wel een

radiateurkwast , maar liever de eerst  genoemde .  Met deze gaat u nu in de weer . De leibanen van de

Hakworth worden hiermee bewerkt  en de spiegelplaten van HD, MD en LD  Leibanen . Eventueel gemorste olie gelijk opnemen met een dotje .

 

Vuur nog steeds goed ? Klimt de manometer weer naar de 12 kilo ? Dan is het nu tijd voor koffie !!Zet gelijk de Hoofdstoom iets meer open . Die van boven op de Koelkast  .  Weet u nog wel ?!!

 

Na twee bakkies koffie gaan we weer  en zullen inmiddels wel op de 14 kilo zitten .  Draai de HS afsluiter 3 slagenopen alvorens weer af te zakken naar onze gratis sauna . De palmbomen moet u er zelf bij denken . Wel eerst nog

even de trossen checken op eventuele  “ te veel  Slek “  ( verbastering van het Engelse  Slack )

 

Beneden geeft u eerst de Mollerup pomp nog een slinger zodat er nog even extra cylinder olie met de stoom meekan . Met de oliekan spuit u vervolgens olie in de smeergaten van het juk aan de aangehangen pomp  zijde en de

katoentjes in de twee potjes . De zuigerstangen van de Voedingpomp  ,  Natte luchtpomp  en Circulatiepomp geeft

u een lik  Schroefaskokervet net boven de glands .

Hierna zet u de grote Buitenboord afsluiter geheel open  om vervolgens de VS handel/Smoorklep in vloeiende beweging  , voor 1/3  naar u toe te trekken . Uw machine zal nu direct tot leven komen  en doordat zij doorgewarmd is kunt u de HD aftappen dicht zetten . Hierdoor zal de machine harder gaan lopen .  Vervolgens zet u de aftappen der MD dicht en ook nu zal het aantal “ klappen “  toenemen  .  Laat haar zo nog even lopen om haar dan iets terug te nemen door de VS afsluiter/ Smoorklep  naar  ¼  opening te zetten . Na 10 minuten kunt u de LD kranen voor de helft sluiten .  U mag zich nu even verlustigen aan ons voorouderlijk vernufd waarmee zij ons tot op het heden hebben verblijd . Betoon haar uw dankbaarheid door te zorgen voor een zo hoog mogelijke stoomdruk . Laat u zich vooral niet wijsmaken dat dit zuiniger zou zijn en beter voor de ketel en het machien  om met een  lage  stoomspanning te werken .  Aan dit soort uitspraken herkent u direct de leek  , de Märklin machinist en  slecht opgeleid  T.O.K.M. personeel .

 

 

Ten overvloede : Een hoge stoomdruk  gaat gepaard met een hoge temperatuur  . Hierdoor  wordt de stoom  droger  en is het vernevelend effect van de meegezogen Cylinder olie  vele malen groter .  Daardoor wordt de machine inwendig beter  gesmeerd  .  Het fosfaat in uw ketelwater doet  optimaal  haar beschermend werk bij temperaturen  boven de  165 graden  C ..  Dit bracht onze voorouders reeds op het idee  om Oververhitters te bouwen .die zorgden voor  OVERVERHITTE   verzadigde  stoom  .  In de binnenvaart  nauwelijks toegepast wegens  o.a. ruimte gebrek als hoofd oorzaak . 

Let op uw vuur  en de manometer . !!  Bij de “ Rooie “  blijven  !!  Alle dikke stokers en machinisten verhalen worden hier getoetst  op hun betrouwbaarheid van de verteller  .

Probeert u nu  , zonder het aantal klappen te verminderen , uw stoomdruk naar de 15 kilo  op te werken .  Het is wel

zweten maar het schept zo’n voldoening  en  “ papen “  aan het eind van zo’n dag !. Papen = droomloos doodliggen

tot de volgende morgen  07.00 uur..

 

U controleert :  Het vuur .  De peilglazen  en  hun waterstand .  Lekt het ?  Even een ¼  slag de moer aanzetten . Demanometer , de DRUK .  De glands van de H ,  M  en LD cylinders . en der  stoomschuifstangen .  Zet  de  LD aftappen  geheel dicht . Controleer  uw  hoofdlagers  door  handoplegging  . Mogen  warm aanvoelen !!   Blazen de  glands  ?   Moeren ¼ slag aantrekken .  Dit geldt evenzeer voor de glands van de aangehangen pompen .  Zorg er voor dat zij zich in een zuiver horizontale positie blijvend bevinden. .

 

Uw Vuur  !!!!   

OK !!   Zet maar dicht die VS handel/Smoorklep  . Gestel dat er niet moet worden gevaren  dan zet u nu de machine met de MD in het  Onderste Dode Punt   of wel   ODP .  U doet zulks om de volgende reden . De zuigerstangen van de aangehangen pompen  zijn van staal vervaardigd . Door nu de MD in  ODP te zetten  staat de hele  pomp huishouding

in  BDP  . Bovenste Dode Punt   . Dus buiten dienst .  Dit betekent dat het staal droog staat en de zuigers met hun touwwerk net in het water blijven staan .  De zuigers  zijn van  fosfor brons gemaakt en dat kan zelfs tegen zeewater .

 

Laat de aftapkranen maar  lekker dicht staan. . Krijgt de “ kar “ ook geen koude zuurstof naar binnen . Zet boven deHS afsluiter maar  dicht .  Hij zit nog steeds op de koelkast .

Buitenboord afsluiter  dicht zetten  als er niet meer gevaren  wordt vandaag  !

 

Nu moet u proberen om niet door de veiligheid te gaan !!!   Jammer  , te laat !!!  Wat heeft u nu geleerd ?    Heel

goed .  Ik had  ca 20 minuten van te voren moeten melden  dat we gingen stoppen  !!

Leuk  he  !!!??    Stoom   !!    Hopelijk sluipt er nooit bij u naar binnen   “ Dr is niks an  “  . Ketel en Machine leren

u dit geheid af !!!!!!!

 

Haal die katoentjes  even uit de pijpjes !!!   Aan het koperdraadje ophangen aan de rand van de oliebakken .

 

 

Staat  er water in de krukput ?   Beetje  Dubro citroen  er bij  en met de  ejecteur de hap naar  ruim 7 .Ruim  7   ?     Ja  !   Staat  gelijk aan   buitenboord  ! 

 

Verder  wordt u dringend verzocht om na  4 gemaakte tochtjes  ,  NIET  komen vertellen dat u alles beter weet dan  de auteur van dit proza  , cq  onze voorouders  constructeurs en machinisten !!!!!!!Het programma : Ik weet het beter  !!!   is  van de   EO  dus moet u daarvoor naar Hilversum !!

 

Ook niet opperen , ja zelfs niet denken aan eventuele technische toevoegingen .  Dit  schip en haar toenmalige eigenaar is beloofd  en voor getekend haar in deze staat te behouden  zoals zij in de Rotterdamse haven heeft gevaren  onder de  V.O.S vlag , 24 uur per dag en 7 dagen in de week !!!!  Dit vanaf haar geboorte in 1929 . 

Gaat u de volgende dag varen ?  Ja ? Dan moet u  nog de vetpotten van de overbrenging aandraaien . U vindt deze

boven u tussen het onderdeks en de versterking  der  beting  , aangenomen dat u  bij de Smoorklep staat .

 

De  AD pomp /  Worthington duplex  aan de stoomzijde bevindt zich een  messing  oliepot  . Deksel losschroeven en vullen met Cylinder olie  en weer dicht schroeven .  Deze olie smeert de stoomschuiven en de cylinders.

De smeergaatjes in het juk  krijgen machine olie  en de zuigerstangen aan de stoomzijde  worden van vet  voorzien .

Nooit aan de waterzijde .  Indien het daar lekt moet u dit verhelpen door de gland moeren een ¼  slag aan te zetten.

Wanneer dit niet helpt zult u hun opnieuw moeten verpakken  .!

 

Auteur:  R.J.Chr van den Ende 

 

                              WERKZAAMHEDEN  TIJDENS   AFLOOP  naar   0 atm

                               ===================================================

 

Na afmeren op de eigen ligplaats  zal de keteldruk nog even oplopen . Aangenomen dat u met 12,5 ato of hoger bent aangelomen zal zij zelfs door haar “ Veiligheid “ gaan .  Als u alles redelijk voorgewerkt hebt is alles al redelijk schoon  in de “ Vetloods “  en zal het vuur op sterven na dood zijn .  Laat  alles vol open staan terwijl u alle katoentjes uit de oliepijpjes der oliebakken haalt en aan de rand ophangt .  Vergeet het “ Collarblock “  haar  katoentjes niet !!!  .  Zet de buitenboord afsluiter van de zeeleiding dicht .  Tegen de tijd dat u dit alles heeft gedaan zal het vuur wel uitgebrandt  zijn .  Laat de machinekamer  voor wat zij is en zet de kap op de schoorsteen .  Er is nu even 24 uur dat u niets hoeft te ondernemen .Als deze tijd is verstreken kunt u op te beginnen  eerst  “ Pijpen vegen “ .  Vervolgens de vuurgang  leeg te trekken alsmede de asla .  U  zult  naar alle waarschijnlijkheid nog  7 ato in de ketel hebben .  Check uw waterstand in de peilglazen .  Staat dit  op de helft  dan hoeft u niets te doen . Staat het op ¼  dan dient u middels de AD-pomp water

te suppleren tot even onder  “ half glas “ .  Had u  lekkages eergisteren verhelp deze dan  nu  en stel het niet uit !!!!!

Nadat u “ assies gewipt “ hebt  is met de huidige stoomdruk nog een goed warm sopje te maken om eventuele laatste

zwarte vegen en halen te lijf te gaan  al dan niet aangevuld met stelen van schoppen , hakers en bezem .

Gebruik  tevens het sop om uw lappen  cq zweetdoeken in uit te wassen . Heeft u in ieder geval schone droge bij de volgende keer als u gaat opstoken .  Spoel met behulp van AD-pomp de machine af  en wel  vanaf boven op de cylinders te beginnen . Vervolgens stookplaat en rest van machinekamer vloer . Werk vervolgens met de “ Ejecteur

de hap buitenboord .

Kom na 24 uur terug en check uw ketel . Is de druk naar ½ ato terug gelopen zet dan de “ejecteur “ open om het laatste beetje druk kwijt te raken . Als deze op  0 is  aanbelandt laat dan deze  stoomafsluiter open staan zodat zij als een soort van snuifklep voor de ketel dienst kan doen . Het is nu immers zaak om het inklinkende water hiertoe de kans te geven . Doet u zulks niet dan zorgt zij uit zich zelf hiervoor !!  Ik garandeer u dat u hier niet vrolijk van wordt .  Zij doet dit namelijk middels uw slikdeksels totdat zij vindt genoeg te hebben . Uw slikdeksel pakking weigert hierna nog dienst te doen met het gevolg dat zij lekt / lekken . U loopt zelfs het gevaar dat de ketel zich zelf heeft afgespuid !!!!! . Kunt u vaststellen als u  5 ton water aantreft onder de vloerplaten en in de krukput van de machine  . Bij het later weer opstoken komt u nog tot de ontdekking dat uw peilglazen ook alles behalve dicht zijn . Deze hebben dus ook nog even meegeholpen  maar konden het tempo alleen niet bijhouden..

Ik raad u aan :  Denk na bij alles wat u doet , maar vooral  denk  basic !!   De ketel en machine staan te boek als

eenvoudige  techniek “  evenwel waren de beiden  de top van het technisch bereikbare en geavanceerd in vergelijk met hun voorgangers .

 

  

                                 !!!!   V E I L I G H E I D S     G E B O D  !!!!

 

              HOUD  UW  MACHINEKAMER  SCHOON    =     VET    en    OLIE    VRIJ 

 

Verzoek  van machinekamer  !!   Wilt u vòòr het bunkeren de schuiven  der bunkers sluiten en wel

            

                                                              G e h e e l    !!

 

                                                          **************** 

OP  UITDRUKKELIJK   verzoek  van  de  Aangehangen pomp  wordt   u   verzocht  de  machine  te 

 stoppen  met  de   MD  in  ODP   zodat  de  zuigerstangen  der  pompen  alsmede  het  touwwerk  om  de  zuigers    

 een   langer    leven  beschoren  worden  !!

 

                                                                ****************** 

Dringend   verzoek  van  de ACCU .   Wilt  u  ons  gedistilleerd  regelmatig  CONTROLEREN  zodat  wij

ons  werk  kunnen  blijven  doen  .  Daar  wij  weten  hoe duur  wij  zijn  stellen  wij  ons  tevreden  met 

 

 

                                                            !!!   W  A  T  E  R   !!!                                                                         *********************

 

 Verzoek  van  de  SCHROEFAS—GENERATOR .  Wilt u mijn  drijfriemen  regelmatig controleren   op  slip .

Mij tijdens  manouvreren  van  het  schakelbord  afnemen .  Ik beloof  u  hierdoor  langer  te blijven  leven .

 

                                                       ****************** 

Verzoek van  SCHAKELBORDKAST .  Wilt  u  mijn  Zekeringen  met  regelmaat  controleren .  Soms hebben

zij  last  van  materiaal  moeheid .   Helaas  kan  ik  het  niet  zelf  bij  gebrek  aan  handjes   !!!

 

                                                                               *************** 

HITTE  BESTENDIGE   VERF

 

Witte  verf  in  bovengenoemde  uitvoering  wordt  niet  meer   gemaakt .  Alternatief  .   E e r s t  1  à  2  lagenSilverpaint  gevolgd  door  Finish  White .   Silverpaint  is  bestand  tegen  temperaturen  tot   350  graden Celsius .

Finish White  ,  Red  and  Black  tot  200 .

 

 

                                                                       *************** 

Schakelbordkast  Navigatie lichten  in stuurhut . Controleer  de  24 V  glaszekeringen  periodiek  en zorg voor

voldoende  reserve !!!

 

                                                                          ************* 

 

Machinekamer brand.


 

Op zondag 8 augustus is de Volharding na een goed dagje varen in de Leuvehaven opgeruimt en schoongemaakt. Het as uit de vuurgang was op de plaat getrokken om af te koelen voor dat het in de aanwezige vuilcontainers gegooid kon worden. In de bakboord bunker lag nog een kleine hoeveelheid hout. Dit hout heeft ’s Nachts vlam gevat dankzij de as. Altans, dit is het vermoeden.

 

Er was gelukkig geen ernstige schade. Wel was alle melk witte verf koffie bruin geworden. En dicht bij het vuur is de verf geblaard. De beschermkap van de net nieuwe tl balk was ook weer kapot en de elktrische bekabeling had schade. 

Niets echt ernstig maar wel erg vervelend. Dit alles had heel veel erger kunnen zijn als er kolen in de bunker gelegen had.

 

De brand had voorkomen kunnen worden door:

 

1.      Geen hout in de bunkers te bewaren. 

Dit is niet erg praktisch als het schip in Rotterdam moet overnachten en met hout moet opstoken in verband met de rook die brandende kolen geeft.

2.      Alle as moet van de plaat.

Dit is een zeer goede oplossing. De machinist moet er wel voor zorgen dat er een apparte container of bak klaar staat om de as in te gooien. Als je de as in een container met vuil gooit dan heb je een goede kans dat de container vlam vat. Reken er op dat de as nog zeker 12 uur zeer warm kan blijven.

3.      Zorg als de as en het hout aanboord moeten blijven dat er meer dan voldoende ruimte is tussen het hout en de as.

Alleen in noodgevallen doen. Het as kan terug de vuurgang in worden geschept, dit lijkt nutteloos en dubbel werk en dat is het ook.

Net als het witten van de machinekamer trouwens.

 

Hier nog een paar algemene opmerkingen.

 

1.      Dit ongeval zal minder snel gebeuren met kolen want kolen moet warmer worden voor dat het vlam vat, de gevolgen zullen wel veel ernstiger zijn.2.      Je moet je ook goed bedenken dat het schip ontworpen en gebouwd is voor kolen. Als je dan met hout aan de slag gaat moet je er goed rekening mee houden dat dit makkelijker vlam vat.

3.      De hitte die door de brand ontstond kon de machinekamer slecht verlaten het stalen schap naast de trap is dan ook erg warm geworden, bewaar hier geen brandbare spullen.

4.        Plaats geen kwik thermometers die tot 50° c gaan in de machine kamer. Deze gaan kapot. En niet alleen door brand. Kwik is giftig.

 

Oja op de bewuste vaardag is er een dode meeuw in de rookkast gevonden, ik ben niet erg bijgelovig maar het voorspelde natuurlijk nooit veel goeds. 

 

                           VAN   LAGER-SPELING   EN   WAT  ER  AAN   TE   DOEN

 

 In de afgelopen jaren hebben wij nogal wat kritiek mogen beluisteren van  allerhande  mensen  die een overmaat aan technische kennis bleken te bezitten  daar waar het onze machine betrof  . Men vond dat

onze machine bonkte .  Bij navraag hoe ze dan wel zou moeten klinken  werd ik vergast op het geluid

van de Wesco  , model  “ huiskamer uitvoering “ .  Als ik vervolgens vroeg of men mij de lager-speling

maten even wilden vertellen heb ik mij gelukkig altijd kunnen inhouden , je bent per slot van de rekening het visite-kaartje van het museum  .  Het techneuten intelect kwam in het beste geval met maten zoals gebruikelijk bij motoren .  Praten wij maar niet  verder over .

Alle oude machinisten die haar bevaren hebben , zowel bij van Loon  als ook bij de V.O.S  hoorde je nooit.

en oude Meesters van  andere sleepboot rederijen al evenmin . Zelfs echte oude NS  Loc meesters hoorde je niet daarover . Misschien waren die doof  ?! of die horen en luisteren kennelijk met andere oren  gelijk de schrijver dezes . Maar het is waar dat zij bonkt  !!  Het waarom kan ik u haarfijn uitleggen .

 

Deze machine heeft vanaf  1951 tot 1965 niets cadeau gekregen . Havenwerk in Rotterdam betekende op je donder krijgen . Van  “ vol vooruit “  naar  “ vol achteruit “  en alles wat er tussen te bedenken was . Machine stil zetten ??  Ja , als ze voor het kantoor lag !  Anders niet  en meestal was dat inderdaad maar “even” . Dat was toen Rotterdam nog Rotterdam was !!  Met havens VOL . Dubbel op palen en boeien. 

Zoals u heeft kunnen lezen is zij bij de V.O.S  aangepast  waar het haar  “schaar bediening “  betreft . Ik wil  u even voor rekenen .  Stel dat deze  30 maal voor  en 30 maal achter uit gezet wordt in 24 uur .  Dit

360 dagen per jaar en 14 jaar lang .  Maakt   302400  keer .  De jaren gerekend vanaf 1974 tot heden zijn

te verwaarlozen .  De overbrenging naar de stuurhut heeft enige draaipunten middels  geslepen 

Pasbouten “ .  Deze hebben dus nu de nodige ruimte . De lijbaan-as  van de Hackworth  Schaar-beweging heeft hierdoor enige extra ruimte gekregen en mist door die ombouw het vaste druk en rustpunt der omkeerbeweging die zich bij de Midden Druk bevond . Op de “ Bedplaat “ kunt u terug vinden waar zij gezeten heeft .

Wij hebben de mogelijkheid om op  “ Expansie “ te varen .  Hadden is een beter woord . Horen en zien vergaat je als je de schaar in deze stand zet .  Is te ondervangen door een houten keg onder de lijbaan-as te

slaan . Helaas is even vlug de schaar bedienen dan niet meer mogelijk  en dat is zeer  ongezond .

Uit vorenstaande kunt u dus , zonder gebruik van een hoop fantasie , opmaken dat er het nodige gebonk al

aanwezig is wat eigenlijk nog niets met de machine zelf te maken heeft nog met  haar eventuele te grote

lager speling . Het meest storende is dat al deze lieden er nooit zijn als de ketel uit is en de lagers open liggen  om te vertellen , nog liever voordoen , hoe het moet !! 

 

Het “ Juk “ heeft ruimte aan de “ aangehangen pomp “ zijde . Maakt u zich niet druk . Ik heb dit reeds in 1991 vastgesteld  dat de lagertappen niet meer  100%  rond zijn . Opgemeten met “ Micrometer “. Elke“ hobby machinst “  is sindsdien verteld dit te smeren met “ Cylinder olie “  i.p.v  “ machine olie “ om dit enigszins te ondervangen . Een zeer beproefd  en zeer ouderwets hulpmiddel is  “ Spekzwoerd “ er in leggen als u vindt dat zij te veel geluid produceert . Doordat het een pendel beweging is die plaats vindt  worden de tappen elips vormig . Zolang er nog vulling in de lagerkappen moet om het gangbaar te houden kun je dus naar hartelust , zelfs met  Volle Kracht  , blijven varen . Heb ooit een Märklin machinist meegemaakt die het  “ even “ regelde  .  Zelfs met 15 kg  kreeg  zij zichzelf ternauwernood rond . Eigenlijk onvoorstelbaar wat zo’n machine kan verdragen zonder aan bonken te vliegen . Was wel schrikken !!  Op naar de volgende goeie !  Zij lopen er bij bosjes .

 

Kruiskoplagers van HD  , MD  en  LD  zijn in 1993  en 1994  open geweest en gecontroleerd  waarbij  de HD  haar  vulling behield . De MD  een vulling van  0.01 voor  en 0.015 achter  inleverde . De  LD  kruiskop  is voor en achter  0.01 weggenomen . De beroemde overtollige ruimte waar alle hobbyisten mee

aan komen draven is in het kruiskoplager zelf niet terug te vinden nog in het drijfstanglager ( Big end bearing ) . Zelfs nog niet met behulp van een “ Koevoet “ .  Het aantal vaardagen gerekend tot heden  ( 1998 ) is een lachertje  en  kan nauwelijks lonen tot het opnieuw  “ Loodje leggen “ .

 

Spiegelplaten  en  Kruiskopsloffen .

De spiegelplaten van alle drie bevinden zich in goede staat . De speling tussen plaat en slof  is bij de HD gelijk nieuw .  Bij de MD is dit een ander verhaal doordat hier het juk meeloopt en het dientengevolge niet

nooit erg veel zal kunnen afwijken van nieuw . De LD heeft in BDP dezelfde waarde als de HD  zo ook op

90 graden  en in ODP   0.03 meer . De  knik die zij vertoont bij langzaam draaiende machine  is er  al  heel

lang  en volgens de zeer oude meesters  is dat normaal . Voordat u “ halve kracht “ heeft bereikt is het verdwenen  doordat een krukas dan gaat “ zweven “  in haar  “ Hoofdlagers “ .

 

Wilt u een fluisterende stoommachine ?  Haal deze dan volledige uit elkaar . Vernieuw de astappen aan de pomp zijde . Schil de krukas tappen en vernieuw alle lagerschalen ( brons  en  witmetaal ) .  Vergeet  aub niet het brons en witmetaal  op haar samenstelling te laten onderzoeken !!!!! Is dat zo belangrijk ?  Ja , wel voor een lang werkzaam leven . Het fabeltje van  “zaggies varen  dan gaatut langer mee “, wordt door haarnog steeds gelogenstraft .  Ga kijken in Zweden en Finland  of  neem een kijkje in een windmolen !

Er is een gerede kans dat u de cylinders ook moet kotteren en hohnen . Kon wel eens daarna nodig wezen om nieuwe zuigers te maken . Zuigerveren zeker !!!  Oude zuigerveren meeleveren . Moet ook weer dezelfde samenstelling hebben als bij haar geboorte in 1928 !!!  De beste firma hiervoor  bevindt zich in Twente welke in 1968 nog twee complete sets zuigerveren maakte voor een  “ Liberty “ triple .

Als u dit alles wilt doen . Prima !  Hoeveel tijd wilt u uittrekken ?  Hoeveel geld heeft u tot uw beschikking

om te spenderen ? 

Als u daarna alles weer gemonteerd hebt en uw  “ speeltje “ zich fluisterend door het water beweegt komt er  Niemand meer iets vertellen  of misschien een Oude Meester  die de vertrouwde bonk mist en vraagt :  “ Nieuwe kar  gekregen ?”

 

  

 

                                                    KLEUR  SCHEMA  MACHINEKAMER

 

 Wit     :  Gehele S- en BB zijde inclusief bunkerschotten , achterschot , onderdeks en rookkast.

              Bovenkant  cylinders . Halfrond van oliespatscherm . Bekleding van de VS leidingen en

              Hoofd ketel voeding water leiding .  Warmwaterbak . Schermplaat van hulp generator.

 

 Teak   : Gehele machine .   De 1 Cyl .

 

Blauw : Cylinder beplating .

 

Silver  : Ketel front.  Hete delen twee maal waarna in kleur afwerken .

 

Zwart  : Afwerkrand S- en BB zijde  boven  vloerplaat .

 

Rood   : Alle handwielen van stoomafsluiters .  Snelafsluiter  Veiligheid  . Deksels van de oliebakken

              der  Hoofdlagers .   Controle bord .

 

Blauw : Alle   handwielen van buitenboord afsluiters .

 

Geel     : Alle handwielen van zoetwater / drinkwater   . Worthington-pomp

 

 

                                                   HOOFD  VOEDING  KLEP  KAST                                       ============================

 

Onze  hoofd-voedingklepkast zit aan BB zijde van de stoomdom .  De Chef  Techn Dienst  van de V.O.S ,de heer A . Niggelie  heeft ooit al deze klepkasten laten ombouwen met een Roestvrij stalen zitting  en een

Chroomnikkel stalen  terugslag klep . Hij deed zulks om nooit meer de klep en zitting op elkaar in te schuren

en van eventueel lekken via zitting verschoond te blijven .  U zult dus op het nog uitstekende spindel geen

handwiel aantreffen . Gaat u hier ook niet naar zoeken want het is niet meer voorhanden en tevens onnodig .

 

Wilt u toch ten overvloede checken dan is er een afloopkraantje voor aanwezig , doch ook  liever niet !!! 

Gedurende het opstoken der ketel kan het voorkomen dat u na enige dagen bij toeval bemerkt dat de voedingpomp pruttelt . Er zijn misschien mensen die tot hun schrik bemerken dat het warm is geworden . Zelfs op het idee komen dat dus  deze Hoofd voedingklepkast  lekt !!   DIT  IS  NOOIT  HET  GEVAL !!

 

Door het opstoken is de stoomdom al zo heet dat  u zich daar reeds aan kunt  branden .  Deze  hitte wordtdirect doorgegeven aan de Hoofdvoedingklepkast . Aangezien de leiding geheel is ingepakt in asbest met gaas en afgewerkt met witte verf  raakt de leiding enige warmte kwijt op de onderscheidene flenzen .  Het

ketelwater daarentegen klimt constant in temperatuur en zal dus uitzetten  na  3 of 4 dagen opstoken verwarmt dit water zelfs de  “ Voorwarmer “ .  Wilt u de ontstane overdruk kwijt kunt u de “ Afloop tapkraan”

iets open zetten en raakt u zodoen de overdruk kwijt in de w.w.bak  waar dit leidingkje in uitkomt . Overigens

is het beter om dit niet te doen  !!!   U loopt de kans dat u lucht in de leiding krijgt . Als u nu  later met de machine gaat werken gaat ook de voedingpomp mee in het arbeidsproces . Die pompt enige slagen voedingwater  en  drukt  tegen een zich gevormd hebbende luchtbel .  Deze is samendrukbaar  en zal het even duren alvorens zij is aanbelandt  bij de  Hoofdvoedingklepkast .  U kunt er zeker van zijn dat uw w.w.bak  gaat overlopen omdat  die luchtbel de terugslagklep nog niet is gepasseerd  en de

natte luchtpomp “  het condensaat  met eenzelfde regelmaat wel kwijt kan .

 

Dat ook de “ Luchthelm “  warm geworden is laat zich eveneens begrijpen . Alles wordt altijd warm aan boord van een zich respecterend stoomschip . Mag even duren in het vroege voorjaar en late herfst ,  maar gaat erg vlug in de zomermaanden .  

De gehele ketelromp is ingepakt in een dikke winterjas van  steenwol en daarover nog extra een metalen

bescherming . De stoomdom is tot boven toe ingepakt in hittebestendig materiaal met een dikte van ca

3,5 cm . Terwijl  op haar mangatdeksel  zich een dik afdekkussen  bevindt . Er is in het verleden zelfs een tijd geweest dat de binnenzijde der koelkast bekleed was met asbestmatten  om zo min mogelijk warmte

verlies te hebben .  Dit gold  in vroeg voorjaar en  late herfst tevens voor de luchtkokers . Of ze werden opgeslagen  of  de toevoeren werden gedicht . Hiermede voorkwam men een directe koude lucht aanval op

ketelfront en bij het kolen opgooien van erg koude lucht over het vuur . 
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina