Kiezen Voor Gezond LevenDovnload 47.85 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte47.85 Kb.


Plan van Aanpak

“Kiezen Voor Gezond Leven”


Organisatie - Opdrachtgever:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Opdrachtnemer:

Maas Design


Teamleden:
Ilias Saebu dair Mendes “0785698” “ ? ”

Bas Savert “0793967” < 0793967@student.hro.nl >

Benny Aartman “0798900” < 0798900@student.hro.nl >

Arin Avanesi “0799025” < 0799025@student.hro.nl >

Odair Mendes “0785698” < 0785698@student.hro.nl >
Hogeschool Rotterdam

Mr. W. Goderie

20 september 2007

Jaar 1PO
InhoudsopgaveInhoud: Blz.:
Voorblad 1

Inhoudsopgave 2

Hoofdstuk 1 “Achtergronden van het project” 3

Hoofdstuk 2 “Projectopdracht” 4

Hoofdstuk 3 “Projectactiviteiten” 5

Hoofdstuk 4 “Projectgrenzen” 6

Hoofdstuk 5 “Producten” 7

Hoofdstuk 6 “Kwaliteit” 8

Hoofdstuk 7 “Projectorganisatie” 9

Hoofdstuk 8 “Planning” 10

Hoofdstuk 9 “Kosten en baten” 11

Hoofdstuk 10 “Risico's” 12


Hoofdstuk 1 “Achtergronden van het project”
Organisatie
De organisatie heet “Maas Designs”. We zijn een jong en flexibel team van 5 personen allemaal met onze eigen expertise. Het team bestaat uit de volgende personen:


 • Bas (GMT student, technische kant van het project)

 • Benny (CMD student, grafische kant van het project)

 • Arin (GMT student, technische kant van het project)

 • Kim (CMD student, grafische kant van het project)

 • Odair (CMD student, grafische kant van het project)

Wij zijn net begonnen met onze opleidingen aan de Hogeschool Rotterdam. We zullen voor de komende periode samen een “Organisatie” zijn die een opdracht die vanuit de regering gegeven is uit moeten voeren.

Opdracht

Aangezien er 40% van de volwassen Nederlanders overgewicht heeft en 10% ernstig overgewicht (obesitas), wil de regering iets aan dit probleem doen. De regering gaat van het volgende motto uit: preventie is beter dan genezen. Daarom wil de regering in een vroeg stadium dit probleem voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat in 1998 1 op de 15 kinderen overgewicht hadden, in 2005 was dit aantal gestegen naar 1 op de 5 kinderen.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heef aan ons de opdracht gegeven om een multimedia product te ontwikkelen. Het product moet kinderen met een overgewicht helpen om hun leefsituatie en gezondheid te verbeteren

Opdrachtnemer / opdrachtgever

Uiteindelijke opdrachtgever is Minister A. Klink van de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Opdrachtnemer is Odair Mendes / Arin Avanesi, uitvoerende organisatie is “Maas Designs”.


Hoofdstuk 2 “Projectopdracht”
De opdracht is om een multimedia product te ontwikkelen voor kinderen die een overgewicht hebben en zodat hiermee hun leefsituatie en gezondheid verbeterd. Om te voorkomen dat in de toekomst enorm veel geld word uitgeven aan overgewichtsproblemen, is het beter om het probleem nu aan te pakken bij jonge kinderen. Het is een probleemstelling wat de overheid aan ons voorschrijft, maar ergens is er ook een doelstelling waardoor de overheid deze opdracht geeft. Uiteindelijke doel van dit project, gezien vanuit de overheid is om geld te besparen op langere termijn en mensen gezonder te laten leven.
Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen of de ouders van de kinderen ervan bewust te maken dat hun leefsituatie verbeterd moet worden doormiddel van betere voeding en meer beweeging. Het eindproduct is een product dat de ouders ervan bewust maakt dat ze gezonder om moeten gaan met hun voeding. En uiteindelijk gezondere leefstyle ontwikkelen per individu.
Hoofdstuk 3 “Projectactiviteiten”
Opstellen van Plan van Aanpak (PvA):


 • Verzamelen en bestuderen van informatie over het probleem wat wij op willen lossen. Informatie als wat de precieze oorzaak van het probleem is;

 • Contact hebben met onze opdrachtgever, in dit geval het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • Een voorlopig Plan van Aanpak opzetten;

 • Dit concept voorleggen aan de opdrachtgever, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • Maken van definitief Plan van Aanpak, na goedkeuring.


Organisatie:


 • Projectleider kiezen

 • Notulist kiezen

 • Taken verdelen


Concept Presentatie:Product:
Ontwikkelingsfase:


 • Brainstormen;

 • Ontwerpen van een concept product; hoe wij denken dat het product het beste zal functioneren en het aantrekkelijkst is voor de consument;

 • Voorleggen van dit concept aan de opdrachtgever;

 • Eventueel na een gesprek met de opdrachtgever het concept aanpassen;

 • Uitwerken van het definitieve product;

 • Ontwerpen van posters, flyers en dergelijke ter promotie van het product.


Promotie:


 • Het product aan de markt brengen aan de hand van, posters en flyers.


Afhandelingfase:


 • Onderzoeken of het product ook daadwerkelijk aan geslagen is bij de doelgroep;

 • Gesprek met de opdrachtgever over het uitgebrachte product en het effect ervan.


Presentatie:


 • Voorbereidingen treffen voor de presentatie van het defenitieve concept en het eind product: zoals het regelen van spullen voor presentatie, wat er gezegt moet worden enz.


Hoofdstuk 4 “Projectgrenzen”
Ons project neemt een periode van ongeveer zeven weken in beslag. De deadline is op vrijdag 2 november 2007.
Het belangrijkste doel van dit project is kinderen ervan bewust maken dat ze een gezondere leefstijl aan moeten nemen. Dit willen we bereiken door middel van een nieuw multimediaproduct. Maar het produceren van dit product valt niet binnen onze projectgrenzen. Wat verder ook niet binnen de grenzen valt is de plek of de manier waar(op) de posters opgehangen worden of waar de flyers uitgedeeld worden. Wij zijn verantwoordelijk voor de promotie van het product, het aan de man brengen dus. Het maken van de televisiespot ter promotie van ons product valt wel onder onze verantwoordelijkheid.
Hoofdstuk 5 “Producten”
Het begrip product houdt in dit geval meer in dan alleen een voorwerp. Belangrijke gebeurtenissen, rapporten en schetsen vallen hier ook onder. Hieronder staat een lijst met data waarop bepaalde producten geleverd worden.

Week 37: Plan van Aanpak

Week 38: Drie concepten
Week 39: Voorlopig concept:
- Uitgebreide beschrijving ideeën

- Beschrijving van de doelgroep

- Promotie

Week 40: Schetsen

Functioneel ontwerp
Week 42: Definitief ontwerp van het product
Week 44: Eindproduct

Kosten analyse


Hoofdstuk 6 “Kwaliteit”
Door constant de kwaliteit die de opdrachtgever heeft opgegeven in te gaten te houden zorgen we ervoor dat het uiteindelijke eind product aan die eisen voldoet. Na elke uitgevoerde stap aan het concept zullen we de kwaliteit van het concept laten testen door vakbekwaamde mensen van buitenaf. Na deze controles zullen we de opdrachtgever op de hoogte houden of de kwaliteit nog aan de eisen voldoet die ze in eerste instantie hadden opgeven. We kunnen deze kwaliteit realiseren door vakbekwaamde mensen het product in de tussen fasen te laten controleren op gebreken. Deze controles vinden plaats bij het concept uitwerking, het uiteindelijke concept en het eindproduct. Methodes om de kwaliteit van het product te testen zijn proefpersonen uit onze doelgroep. De methodes van de mensen van buitenaf zijn nog niet bekend.
Hoofdstuk 7 “Projectorganisatie”
Projectleider: Arin Avanesi / Odair Mendes

Email: 0799025@student.hro.nl / 0785698@student.hro.nl

Telefoonnummer: 06 – 17 36 28 24 / 06 – 26 96 98 47
Notulist: Kim Lindeman

Email: 0795390@student.hro.nl

Telefoonnummer: 06 – 36 19 32 58
Projectlid: Bas Savert

Email: 0793967@student.hro.nl

Telefoonnummer: 06 – 36 18 89 35
Projectlid: Benny Aartman

Email: 0798900@student.hro.nl

Telefoonnummer: 06 – 12 29 16 20
Projectleider is ook gelijk onze projectsecretariaat, maar deze heeft niet bepaalde bevoegdheden, iedereen in de groep heeft gelijke rechten en evenveel zeggenschap. De projectleider is er om knoppen door te hakken en zorgen dat alles spoel loopt.

Iedereen moet in principe beschikbaar zijn voor het project. Maar we houden natuurlijk rekening met het feit dat we niet allemaal hetzelfde rooster hebben.


Communicatie met de opdrachtgever gaat via de groepsleider, hij zorgt dat de opdrachtgever op de hoogte word gehouden over het voor uit gang van het project en eventuele problemen en vertragingen. Interne communicatie gaat via mail voor het grootste deel. Als er dringende problemen zijn zorgen we dat elkaar kunnen bereiken door middel van telefonie.
Urenregistratie is persoon geregeld, iedereen houdt zijn of haar eigen uren in de gaten. We proberen zoveel mogelijk bij elkaar te komen in een vorm van een vergadering. Aangezien we niet in dezelfde klas zitten zal dit beperkt worden tot een paar keer per week dat we daadwerkelijk bij elkaar komen naast de aangeven 3 uur in een week.
Alle notulen worden door gestuurd naar de projectleider en hij stuurt ze door naar de opdrachtgever indien hij ernaar vraagt. Archivering gebeurd doormiddel van een webblog online, hier kan iedereen van de groep komen en alles bekijken of zijn of haar documenten invoegen.

 1. Hoofdstuk 8 “Planning”
Uitleg opdracht
 1. wk 37


Brainstormen
 1. wk 37/38


Opstellen van Plan van Aanpak (PvA)
 1. wk 38


Concepten presentatie
 1. wk 39


Product ontwikkelingsfase
 1. wk 39/40


Product promotie
 1. wk 40

 1. Werken aan het product

 1. wk 41

 1. Werken aan het product

 1. wk 42

 1. Werken aan het product

 1. wk 43


Product opleveren / Eindpresentatie maken
 1. wk 44


Presentatie geven
 1. wk 45


Beoordeling / evaluatie
 1. wk 46

Hoofdstuk 9 “Kosten en Baten”Kosten:
mens-uren:

Ongeveer veertien uur per week in een projectperiode van tien weken. Dat is dus 14 x 10 =140 mens-uren.


Hulpmiddelen:

We hebben in ieder geval een camera apparatuur, vier computers en een aantal hulpmiddelen nodig. Deze moeten worden gehuurd of worden gekocht.


Exploitatiekosten:

Als het product eenmaal ontworpen is en het daadwerkelijk word uitgevoerd komen er kosten bij als; productiekosten van het product en uitzendtijd voor de reclame.


Baten:
Bij dit project zijn er in principe geen baten als: winst, meer klanten en kostenbesparingen. Dit is een overheidsproject. Hierbij willen we mensen met overgewicht zich ervan bewust maken dat ze ongezond leven. Als dat lukt is dat onze grootste ‘winst’.

Hoofdstuk 10 “Risico’s”
In principe is het geen probleem dat als er risico’s aan het project zijn verbonden dat deze daadwerkelijk worden vrijgegeven. De overheid is de opdrachtgever. De overheid is er voor de mensen en voor de veiligheid van de mensen. Als er risico’s aan een overheidsproject zijn verbonden moeten de risico’s worden gemeld. Verder zouden er zich een aantal risico’s voor kunnen doen.
De haalbaarheid van het project
Je zal altijd met elk project moeten kijken of het wel haalbaar is. Je hebt namelijk met verschillende factoren te maken: een doelgroep, een organisatie, een projectteam en natuurlijk met geld. Je moet je aan al die dingen aan zien te passen en er het beste van maken.
De onervarenheid met het werken in projecten
Natuurlijk heeft elk teamlid wel eens in groepjes aan een project of een werkstuk gewerkt. Maar dat zal niet ontzettend veel geweest zijn. Daarom zijn we allemaal nog onervaren en valt er dus nog veel te leren!
Natuurlijk blijft het hele project een risico, je weet nooit of het daadwerkelijk aanslaat. Omdat kinderen heel veranderlijk zijn. De ene keer vinden ze dit leuk en de andere keer vinden ze dat leuk. Ze klampen zicht nooit op de lange termijn aan iets vast. En daarom is het zo ontzettend moeilijk een project op te zetten voor kinderen met overgewicht. En ze te leren omgaan met eten, drinken en bewegen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina