Kinder reanimatie Sanne de RooijDovnload 184.51 Kb.
Pagina1/4
Datum25.07.2016
Grootte184.51 Kb.
  1   2   3   4
Stage opdracht 3
Deskundigheidsbevordering

Kinder reanimatieSanne de Rooij

VR3B2A

Afdeling: Dagcentrum Amc

Begeleiders stage: Floor Bendt & Kitty Rijk

Begeleider school: Yvonne van Marle

Inhoudsopgave

1. Inleiding -3-


2. Keuze verantwoording -4-

3. Artikelen -5-

3.1 Zoektermen -5-

3.2 Zoek methode -5-

3.3 Beoordeling artikelen -5-

4.Uitkomst artikelen -6/7-

4.1 Leeftijdsdefinitie -6-

4.2 Verschillende soorten reanimatie -6-

4.3 Medicatie gebruik tijdens reanimatie van kinderen -6/7-

5. Werkwijze tijdens reanimatie -8 t/m 12-

5.1 Basale reanimatie van kinderen -8/9-

5.2 Specialistische reanimatie van kinderen -9 t/m 11-

5.3 Basale reanimatie van zuigelingen -11/12-

5.4 Stoppen met reanimeren -12-

5.5 Consequenties tijdens reanimatie -13-

6. Uitvoering in de praktijk -14-

7. Bronvermelding -15-

8. Bijlage -16 t/m 44-

8.1 Specialistische reanimatie van kinderen - 16 t/m 22-

8.2 Basale reanimatie van kinderen -23 t/m 28-

8.3 Reanimation im krankenhaus -29 t/m 44-

1. Inleiding
Deze opdracht gaat over kinder en zuigeling reanimatie. Ik vind het belangrijk dat de afdeling hier wat meer over leert omdat het een onderwerp is wat niet veel meer behandeld of getoetst wordt bij de collega’s op de afdeling.

Uit deze opdracht komt een klinische les voor die ik ga presenteren voor alle collega’s om zo hun kennis over kinder reanimatie weer up to date te maken.

Eerst leg ik een keuzeverantwoording uit waarom ik precies voor dit onderwerp gekozen heb, vervolgens geef ik kort weer wat mijn manier van zoeken was voor de benodigde artikelen. Hierna laat ik door middel van ‘subkopjes’ zien wat er in de artikelen beschreven staat, logisch vloeit hier uit voort dat ik het stappenplan van reanimatie bij kinderen en zuigelingen weer geef. Als afsluiting bekijk ik hoe de praktijksituatie is en geef ik een conclusie. Na de bronvermelding voeg ik als bijlage nog alle gebruikte artikelen bij.

2. Keuze verantwoording

Voor deze opdracht heb ik eerst gekeken naar welke activiteiten er in het NIC (Nursing Intervention Classification) voorkwamen. De activiteiten waarvan ik dacht dat deze overeen kwamen met de afdeling heb ik opgeschreven. Hieruit kwam geen goed onderwerp voor deze opdracht naar voren. Hierna heb ik gekeken naar welke activiteit er vaak op de afdeling voor kwam, in eerste instantie dacht ik aan de Surpass1 registratie. Dit bleek achteraf ook geen goed onderwerp.

Na een les Basic life support bedacht ik mij dat wij op de afdeling heel weinig kinderreanimatie lessen krijgen terwijl wij wel kinderen en baby’s verzorgen/verkoeveren. Daarom kwam ik bij het onderwerp kinderreanimatie. Ik denk dat het erg belangrijk is voor de afdeling om hier ook wat meer over te weten en mee te oefenen omdat op het moment dat het nodig is mijn collega’s wel moeten weten wat ze moeten doen. Tevens vind ik het onderwerp zelf ook erg interessant en heb ik van verschillende collega’s gehoord dat zij dit ook een interessant onderwerp vinden. Kinder reanimatie is een ruim begrip, ik ga daarom de leeftijdscategorie vanaf zuigeling tot 12 jarige gebruiken bij deze opdracht.

Als afsluiting van deze opdracht ga ik ook een klinische les geven in kinder reanimatie.


3. Artikelen

3.1 Zoektermen

Voor deze opdracht heb ik naar verschillende artikelen gezocht over kinderreanimatie. Dit is ook de enige term die ik gebruikt heb om artikelen te vinden voor deze opdracht. Ik hoefde niet meer termen te gebruiken omdat ik via deze zoekterm genoeg waardevolle artikelen kon vinden.

3.2 Zoekmethode

Ik heb eerst via de databanken Pubmed en Cochrane gezocht naar artikelen, helaas kon ik hier geen goede artikelen vinden. Toen ben ik via google op zoek gegaan naar richtlijnen over kinderreanimatie. Hierop vond ik verschillende artikelen waaronder een aantal richtlijnen over ‘basale reanimatie van kinderen’, ‘specialistische reanimatie van kinderen’ en ‘reanimatie van pasgeboren baby’s’. Ook heb ik hierdoor een duits artikel gevonden over ‘reanimation im krankenhaus’.

3.3 Beoordeling artikelen


Om de juiste artikelen te vinden heb ik door middel van een aantal eisen artikelen geselecteerd. Hier onder staan de eisen die ik gesteld heb aan de artikelen:4. Uitkomst artikelen

In dit hoofdstuk beschrijf ik wat er in de artikelen gezegd wordt over kinderreanimatie en de wijze waarop dit gebeurt. Door middel van de verschillende artikelen ontstaat er een duidelijk beeld van reanimeren bij kinderen en zuigelingen. Dit is belangrijk omdat er voor sommige leeftijdscategorieën verschil zit in de manier van reanimeren. De preciese stappen van ‘hoe te handelen bij reanimatie van kinderen’ wordt in het volgende hoofdstuk uitgebreid besproken.


4.1 Leeftijdsdefinitie

Voor kinderen en zuigelingen gelden niet dezelfde reanimatie regels. Daarom is het belangrijk om een duidelijke grens te trekken tussen wanneer iemand een zuigeling of een kind is.

Er bestaat voor zuigeling ook nog een benaming, namelijk neonaat. Dit betekent de baby vanaf de geboorte tot 30 dagen daarna.

Een zuigeling ben je vanaf 30 dagen tot aan een jaar.

De definitie kind is vanaf 1 jaar tot de puberteit, nu is de puberteit een breed begrip. Omdat het moeilijk is om een goede leeftijdsdefinitie te geven van ‘puberteit’ wordt er over het algemeen het volgende gehandteerd. Als de hulpverlener moet reanimeren en hij/zij denkt dat het om een kind gaat dan worden de regels voor reanimatie bij kinderen gehanteerd.2 Volwassenen houd in vanaf puberteit tot aan overlijden.
4.2 Verschillende soorten reanimatie

Er zijn drie verschillende soorten van reanimatie. Dit heeft te maken met de leeftijdscategorieën binnen de reanimatieregels, volwassenen, kinderen en zuigelingen.

Deze verschillende manieren van reanimeren hebben er mee te maken dat bij kinderen de oorzaak van de circualtiestoornis vaak met de ademhaling te maken heeft terwijl bij volwassenen de oorzaak vaker bij het hart ligt. Ook bij zuigelingen ligt de oorzaak vaak bij de ademhaling.

Naast de ‘standaard’ manier van reanimeren is er tegenwoordig ook de AED, Automatische Externe Defibrilator. Deze meet of er hart activiteit is en zo niet kan het een schok toedienen via twee plakelektroden3. De normale AED wordt gebruikt voor kinderen boven de acht jaar. Er bestaan ook AED’s die speciale aanpassingen hebben voor kinderen, deze kunnen gebruikt worden voor kinderen van één tot acht jaar. Het is echter wel zo dat als er alleen een AED beschikbaar is voor volwassenen dat deze dan wel gebruikt mag worden bij kinderen vanaf één jaar.Error: Reference source not found


4.3 Medicatie gebruik tijdens reanimatie van kinderen

Medicijngebruik tijdens een reanimatie gebeurt alleen op het moment dat het in het ziekenhuis of in de buurt van een ambulance of EHBO-post gebeurt.

Er worden verschillende medicijnen gebruikt, ik zal ze allemaal kort bespreken.  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina