Kinderen die zich goed in hun vel voelenDovnload 146.99 Kb.
Pagina1/4
Datum24.08.2016
Grootte146.99 Kb.
  1   2   3   4
Hoofdstuk 2


KINDEREN DIE ZICH GOED IN HUN VEL VOELEN


In de levensfasen die we in dit hoofdstuk zullen behandelen, overlap­pen diverse belangrijke motivaties elkaar en volgen elkaar op, zoals golven in de zee zonder ooit echt uit te vloeien.


Kinderen van zes - zeven jaar hebben intussen hun seksuele lichaam en dat van de andere sekse ontdekt en verifiëren - in hun eentje of met een favoriet leeftijdgenootje - nog eens goed of het « object er nog steeds zit ». Ze beginnen hun eigen geslachtelijkheid te aanvaarden, maar hun laatste angst hieromtrent is nog niet helemaal verdwenen.
Tussen acht - tien jaar zijn kinderen moderne wetenschappers : seks inte­resseert hen als studieobject, in al zijn facetten en zonder taboes. Met kameraadjes praten ze vaak over seks en doen ze zelfs wat praktische oefeningen, meer om te weten hoe het precies in zijn werk gaat dan om tot een Iustgevoel te komen.
Preadolescenten wagen een kijkje in de seksuele wereld van tie­ners en volwassenen en willen proberen waartoe ze zoal in staat zijn. Lichamelijk genot intrigeert hen niet alleen, maar interesseert hen al gauw in hoge mate, zowel in theorie als in praktijk.

Gebruikelijke seksuele activiteiten

De hieronder beschreven activiteiten zijn allemaal ( voldoende ) ont­wikkeld ( = gezond ) of normaal ontwikkeld. Ze hebben vooral betrek­king op de genitaliënstreek van het lichaam met werkingsmechanis­men die met de ontwikkelingsfase van het kind mee evolueren.Kijken en inspecteren


Vanaf vijf jaar en vooral tussen zeven en acht jaar tonen kinderen graag hun eigen geslachtsdelen en willen ook die van andere kinderen zien. Ze bekijken hoe die geslachtsdelen eruit zien en hoe ze functione­ren : ze raken ze aan, inspecteren ze en spelen ermee. Wat kinderen vooral drijft, is nieuwsgierigheid en het vervangen naar kennis. Met een speelkameraadje worden deze activiteiten dikwijls in een seksueel rollenspel opgenomen ( bijvoorbeeld zoals bij « doktertje spelen » ), maar op deze leeftijd gaan kinderen meteen recht op hun doel af en verzinnen geen uitgebreide scenario's meer, iets wat de uiteindelijke ontdekkingen en exploraties alleen maar zou uitstellen.
In de caravan ...
Lily ( twaalf jaar ), die zich afvraagt « word ik lesbisch »?; vertrouwt aan het forum Elysa een paar herinneringen toe die steeds bij haar terugkomen : « Toen ik zes was, vroeg mijn nichtje ( acht jaar ) me om mee naar haar caravan te gaan ( N.B. in de tuin ), [...] daarna zei ze dat we onze kleren moesten uittrekken [...]. We hebben ons toen helemaal uitgekleed, maar er gebeurde niets [...].Lacherig hebben we elkaar twee minuten aangekeken en toen zei ik dat we ons weer moesten aankleden ».
Tijdens de prepuberteit kunnen kinderen opnieuw beginnen met inspecteren en experimenteren. Hun activiteiten draaien dan vooral rond inwijding in de seksuele praktijk en erotische verworvenheden van oudere kinderen. Vooral de intieme anatomie en fysiologie van de andere sekse fascineren kinderen enorm. Toch durven veel preado­lescenten de andere sekse nog niet concreet te benaderen en houden ze het bij praten, porno kijken of het begluren van een oudere jongen of een ouder meisje in bad.

Masturbatie

In deze levensfase is masturberen de belangrijkste seksuele activiteit. Jongetjes hebben hun penis allang bij toeval rond zes - zeven maanden ont­dekt, bijvoorbeeld als ze een schone luier krijgen en ze uit nieuwsgie­righeid met hun piemeltje beginnen te spelen, zoals ze dat ook met andere lichaamsdelen ( tenen, vingers, enz.) doen. Meisjes ontdekken hun vulva wat later, rond tien - elf maanden. Tussen een en drie jaar proberen zij uit nieuwsgierigheid soms een boontje of erwt of een klein stukje speelgoed in hun vagina te stoppen, zoals ze ook allerlei dingetjes in hun mond of neus proberen te doen ( www.umich.edu ). Tussen 2 1/2 en 5 jaar raken de meeste kinderen soms hun geslachtsdelen aan, spelen ermee of wrijven erover om zo een lekker gevoel te ervaren. Ongeveer 10 tot 15 % van de kinderen kennen reeds de klassieke geba­ren van het masturberen.


Vanaf zes jaar vermindert het openlijke karakter van zelfbevrediginggenotsbeleving. Hoogstens prutsen en friemelen kinderen af en toe door hun kleren heen aan hun geslacht, zonder te beseffen dat eventu­ele ooggetuigen kunnen doorhebben waar ze mee bezig zijn. Op zo’n moment worden ze snel tot de orde geroepen door hun ouders of zelfs door broertjes of zusjes, die beschaamd zijn over de « onfatsoenlijke manieren van het kind in het bijzijn van iedereen ». Vooral uit angst ingegeven seksuele handelingen en inspecties kunnen zich daarente­gen tot ongeveer acht jaar nog steeds vrij ongegeneerd voordoen.
Bij het begin van de adolescentie ( rond 13-14 jaar ) masturberen bijna alle jongens zich, een minderheid af en toe, de meesten tussen drie keer per week en dagelijks, terwijl een kleine minderheid ( rond 5% ) het zelfs dagelijks meermaals doet. Ook meisjes masturberen zich ( 50-60% ). ( Aangenomen dat deze cijfers, doorgaans afkomstig van vragenlijsten voorgelegd aan middelbare scholieren of jonge volwassenen, echt betrouwbaar zijn ).

Met z’n tweetjes

De haantje-de-voorsten onder de preadolescenten beginnen zoveel mogelijk de seksuele activiteiten van de « groten » te imiteren. Sommi­gen gaan zich zelfs volledig als zodanig gedragen (1). Er bestaat ech­ter een aanzienlijke kloof tussen hun lichamelijk prestatievermogen - dat heel « goed » kan zijn - en hun affectieve en relationele rijpheid : die staat nog op het niveau van elf - twaalf jarige kinderen. Zij kunnen de eventuele gevolgen van hun handelingen dan ook slecht inschatten. Helaas durven ze nauwelijks met volwassenen over hun « hoogstand­jes » te praten noch over hun eventuele problemen hieromtrent. Hier­door vertonen ze vaak risicogedrag : ze denken niet aan voorzorgsmaatregelen in verband met voorbehoedmiddelen, SOA's ( Seksueel Overdraagbare Aandoeningen ) en ultravroege dramatische zwan­gerschappen tot gevolg ). Even een voorbeeld : jonge buren, een meisje en een jongen van twaalf jaar die zich seksueel tot elkaar aangetrokken voelen, ouders vaak van huis, veelvuldige afspraakjes thuis die de gelegenheid vormen de volgende etappes van seksualiteitsbeleving te doorlopen : elkaar kussen en omhelzen, elkaar stevig kussen met pet­ting ( dat wil zeggen elkaar erotisch strelen met kleren aan ), mastur­beren, « bevingeren », orale seks en vaginale penetratie.

  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina