Kinderen vanaf 6 jaar ontdekken het spel voetbal in de Voetbalschool. Dit gebeurt volgens de visie van het knvb-masterplan. In deze werkwijze staat beschreven hoe wij te werk gaan binnen de VoetbalschoolDovnload 40.16 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte40.16 Kb.

2011-2012

Kinderen vanaf 6 jaar ontdekken het spel voetbal in de Voetbalschool.

Dit gebeurt volgens de visie van het KNVB-masterplan.

In deze werkwijze staat beschreven hoe wij te werk gaan binnen de Voetbalschool. Dit document is in eerste instantie gemaakt voor trainers en begeleiders maar is ook inzichtelijk voor ouders.

Voetbalschool Sportclub Lochem
Interne 4 tegen 4 competitie voor de jongste pupillen
meer spelplezier en beter opleiden
Al jaren bestaat bij Sportclub Lochem de Sport-In, een inlooptraining voor kinderen vanaf 4 jaar. Op zaterdagmorgen worden daar op een speelse en laagdrempelige manier de eerste voetbalbeginselen geleerd aan de allerjongste spelertjes. Als een speler 6 jaar is geworden, wordt een nieuw F-team gevormd en gaan ze meespelen in de KNVB-competitie. Uit deze opzet komen al jaren goede voetballertjes voort.

Ondanks dit mooie succes zijn we niet helemaal tevreden, want we weten uit verschillende onderzoeken dat veel kinderen in de F-competitie erg weinig balcontacten hebben. Ze spelen regelmatig tegen tegenstanders die 1 a 2 jaar ouder zijn en de betrokkenheid bij het spel is vaak klein, o.a. door het grote (halve) veld. Het ziet er dan wel schattig uit met een kluitje rond de bal, maar al met al komt dit niet ten goede aan de voetbalontwikkeling van de spelers, omdat het leereffect te klein is. De traditionele F-competitiewedstrijd is op deze manier niet het juiste vervolg op de doordeweekse training.


Uit metingen van de KNVB blijkt, dat van de 9 F-spelers (zeker bij de jongste F’jes) er meestal 2 spelers zijn die veel aan de bal komen: ca. 40 x per wedstrijd. Een middengroep van 3 a 4 spelers raakt ca. 10 x de bal en dan blijven er nog 3 a 4 spelers over die slechts 2 a 3 keer de bal raken!
Opleiden bij Sportclub Lochem

Een goede jeugdopleiding is de levensader van de club en van essentieel belang voor een goede voetbaltoekomst. De eerste jaren (Sport-In, F en E) zijn erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van spelers. Bij Sportclub Lochem streven we bij de jeugd naar zoveel mogelijk balcontacten, zowel tijdens de training als in de wedstrijd. Zodoende hebben kinderen plezier in het voetbal en leren ze baas over de bal te worden.


Voetbalschool Sportclub Lochem

Op ons sportpark De Elze klinken op zaterdagmorgen de stoere klanken van bijvoorbeeld The Final  Countdown van Europe. Voor veel publiek worden één voor één de teams aangekondigd die straks gaan spelen. Zij betreden vol trots het hoofdveld van ons sportpark. Een internationaal jeugdtoernooi? Nee, het is de interne competitie voor pupillen, oftewel de Voetbalschool Sportclub Lochem.

Het idee is om kinderen vanaf 6 jaar, in de visie van het KNVB-masterplan, te leren voetballen in een interne 4:4 competitie. Dus in kleine partijtjes, binnen de eigen vereniging, op zaterdagmorgen op het hoofdveld. De veldjes zijn klein met een afmeting van 20 bij 30 meter, hierdoor komen de spelers dus veel vaker aan de bal en er zijn meer doelpogingen. En scoren is natuurlijk het leukste dat er is. Er staan

minder spelers in het veld en dat vergroot het overzicht. Al met al is de betrokkenheid bij het spel veel groter dan in een groot veld met 7:7.
Afhankelijk van het aantal leden worden teams gevormd van 4 of 5 voetballers. Dit zijn vaste teams die een interne competitie spelen. Iedere zaterdag spelen de teams 2 wedstrijden van elk 2 x 10 minuten. Er gelden de bekende 4:4 regels: geen inworp, maar intrap of indribbelen, geen scheidsrechter in het veld, maar wel wedstrijdbegeleiding en na een doelpunt in het midden het spel hervatten. Tijdens de wedstrijden géén coaching, maar wel direct na de wedstrijd.
Het is belangrijk dat wat betreft sterkte, de teams redelijk gelijkwaardig samengesteld worden. Om deze reden kan zo nodig ook gedurende de competitie een team aangepast worden.
Na de winter- en/of zomerstop vormen de spelers, die er voetbaltechnisch aan toe zijn, een nieuw F-team dat in de 7:7 KNVB-competitie gaat meespelen. De overige kinderen blijven in de Voetbalschool en uit de Sport-In stromen weer nieuwe spelertjes door.
Zo wordt de Voetbalschool Sportclub Lochem een belangrijke schakel in het opleiden van jonge voetballertjes, waarbij het spelplezier en de vele balcontacten centraal staan.

Overgang naar de F-pupillen.
Er worden twee keer per jaar besprekingen gehouden over de voortgang van de spelers. Hierbij kan besloten worden spelers over te plaatsen naar een F-team. In Mei is de hoofdtrainer van de F-pupillen hiervoor verantwoordelijk. Hij nodigt kinderen die in aanmerking zouden kunnen komen uit voor een training. Hij maakt de indelingen van de F en zal dus ook, in overleg met ons, bepalen welke spelers er in de F gaan voetballen en welke niet. De hoofdtrainer van de Voetbalschool heeft regelmatig contact met de trainer van de F. Vragen over de overgangen kun je stellen aan de hoofdtrainer van de Voetbalschool. Het besluit over overgang naar de dat er dan genomen wordt staat op dat moment vast. Wel blijven ze de speler goed in de gaten houden. Bij de overgang van de Voetbalschool naar een F-team worden verschillende factoren goed en zorgvuldig bekeken. Hierbij wordt bij de voetballers gekeken naar: leeftijd, inzicht, weerbaarheid, fysiek en talent. Uitgangspunt van de Voetbalschool is dat spelers minimaal één seizoen in de Voetbalschool spelen. We streven er naar dat kinderen ook minimaal een seizoen in de F spelen.

Hoe om te gaan met deze leeftijdscategorie?

Als we als trainers goed met ‘onze’ pupillen willen omgaan is het belangrijk om te weten hoe ze denken en leren. We werken bij de Voetbalschool met kinderen van rond de 6 jaar. Voor opvoeders, dat zijn we, is het erg nuttig om te weten hoe om te gaan met het ´jonge schoolkind´.

Het denken is nog erg concreet. Dit betekent dat de begeleiding een duidelijk voorbeeld moet geven. Het kind moet zien wat de bedoeling is. Geef dus bij elke oefening een voorbeeld, doe het voor en laat de kinderen het nadoen. Zo check je altijd of ze het goed hebben begrepen.

Het jonge schoolkind wil graag leren. Ze zullen alles van je overnemen en het precies hetzelfde willen doen.

Groepsnormen en rolverdeling worden duidelijk. Het kind wil ergens bij horen en de sociale vaardigheden worden nu aangeleerd. Bij sociale vaardigheden aanleren horen ook regels. Deze regels worden in het begin duidelijk gemaakt en daar wijken we niet van af. Werk dus consequent. Voor kinderen is er niets verwarrender dan dat iets de ene keer wel mag, en de andere keer niet.

Als kinderen in een groepje zitten ontstaat er een groepscultuur. Dit houdt in dat je als groep dingen normaal gaat vinden. Er zijn bepaalde meningen in de groep. Bijvoorbeeld de hele groep vindt dat Kees niet kan voetballen en maar beter kan stoppen. Als Kees minder goed is in voetballen dan zal hij al snel worden buitengesloten door een groep. Veel mensen denken dat het op deze leeftijd nog niet speelt, maar wees hier alert op! Je kunt hier oudere kinderen ook een rol in geven, door ze van te voren te vertellen dat zij degene zijn die al heel veel weten en dat zij dus de kinderen die dat nodig hebben, moeten helpen. Dat kan al prima. Zorg dan weer dat alles erg duidelijk en concreet wordt aangegeven. Met de zin: ‘zorg dat hij zich thuis voelt’ kan een kind niets. Zinnen als: ‘Kees vindt het nog een beetje moeilijk soms, jij bent de oudere en kunt het al wel goed. Help jij hem als het niet lukt?’ zijn veel nuttiger en logischer voor het kind.

Kinderen willen ontzettend graag bewegen. Als sportleider is het een taak om hier in tegemoet te komen. Voor het kind in deze leeftijdsgroep is het moeilijk om lang geconcentreerd te blijven (duur concentratie plm. half uur). Doe geen oefeningen waar de speler veel stil moet staan. Kinderen moeten veel bewegen! En het liefst met een bal.

Het kind vindt succesbeleving erg belangrijk. Als een kind iets goed kan doen en daarvoor een compliment krijgt, blijft het gemotiveerd om te leren. Zorg dus dat het kind succesjes kan ervaren. Geef ze een duidelijk voorbeeld en pas opdrachten en taken aan, aan hun niveau. Het is belangrijk goed naar de kinderen te kijken, je kunt dan precies zien of je het als begeleider goed doet.

Hoe vaker belonen, hoe gemotiveerder ze raken! Geef dus veel pluimen aan iedereen.
Als begeleiding is het ook een taak om kinderen te corrigeren. Denk goed na op welke manier je dit doet. Er zijn verschillende manieren voor, zoals een seintje geven (bv. Nee schudden), openlijk straffen, negeren, duidelijk toespreken. Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat kinderen over de schreef gaan. Met schreeuwen en roepen kan het kind niets. Begin hier dus ook niet aan. Want hiermee raak je zelf alleen maar gefrustreerd. Zorg dat het kind weet wat hij/zij beter kan of zelfs moet doen. Leg altijd uit wat ze WEL moeten doen. Dat weten ze blijkbaar niet, anders hadden ze het wel gedaan.

Stel dat Kees het niet leuk vindt dat Hassan beter kan voetballen en hij verkoopt hem een schop. Dit kan een kind frustreren omdat Hassan elke keer de bal van Kees afpakt. Een voorbeeld van een reactie is: ‘Kees, stop!’. Nu weet hij alsnog niet wat hij hier mee aan moet. Je zegt: ‘Kees, je speelt samen met Hassan bij de Voetbalschool. Dus jullie horen bij elkaar. Misschien nu in dit partijtje niet, maar dit is om te oefenen. Alle kinderen van de voetbalschool horen bij elkaar. Dus we gaan normaal met elkaar om.’ Deze benadering is al heel anders dan roepen dat hij niet moet schoppen.


En tot slot zijn kinderen natuurlijk kinderen. Ze willen spelen, lachen, rennen, leren en lol maken. Geef ze hiervoor de ruimte. Maar wel binnen onze richtlijnen. Als er geleerd moet worden, dan moet er geleerd worden. Neem ze hierin ook serieus. Gebruik geen verkleinwoorden. In deze levensfase willen ze zich meten met volwassenen en gaan ze de wereld ontdekken. Zinnen als: ‘en nu moet je het balletje daar in het goaltje schoppen’ horen er niet meer thuis. ‘Schiet die bal in het doel’ is een betere vorm. Kinderen willen zich optrekken aan volwassenen, en dus aan ons als trainer. Wees je daar van bewust, dan is het opvoeden het mooiste dat er is!

Regels 4 tegen 4 op de zaterdag

We volgen hierbij de regels van de KNVB: • Een team bestaat uit 4 spelers en er is geen keeper.

 • Iedereen mag onbeperkt wisselen.

 • Buiten spel bestaat bij 4 tegen 4 niet.

 • Een ‘ingooi’ Wordt genomen door een pass of een dribbel.

 • Ook een doeltrap wordt genomen door een pass of dribbel.

 • Een strafschop wordt alleen bij hoge uitzondering toegekend. Bijvoorbeeld met de hand een doelpunt voorkomen. In dat geval mag een speler vanaf 8 meter aanleggen voor een leeg doel. De tegenpartij mag dus niet het doel verdedigen.

 • Er wordt gespeeld zonder scheidsrechter.

 • De leider staat aan de kant van het veld en bemoeit zich alleen met het spel als de spelers er onderling niet uitkomen. Verder dus geen echte coaching.

 • Eerstgenoemde partij begint met de aftrap.

 • Na een doelpunt wordt er opnieuw afgetrapt vanuit het midden.

 • Een corner is een corner als bij “het echte” voetbal


Taken begeleiders zaterdag

 • Aanspreekpunt voor de spelers op de zaterdag.

 • Opvangen van de spelers op de tribune.

 • Helpen met omkleden, shirts in de broek.

 • Beheer van de shirtjes. (6 teamshirts, 1 keepershirt, 1 paar keeperhandschoenen).

 • Regelen dat shirtjes gewassen worden.

 • Op het veld langs de lijn staan voor als er bijzonderheden zijn.

 • De begeleider geeft geen technische aanwijzingen m.b.t. het spel.

 • Het bijhouden van de stand tijdens de wedstrijd.

 • Er voor zorgen dat spelers elkaar, na afloop van de wedstrijd een hand geven.

 • Er voor zorgen dat spelers drinken krijgen in de rust.

 • Afmelding voor de zaterdag gaat via de begeleider, indien er spelers te kort zijn contact opnemen met de coördinator.

 • De begeleider van het “thuisspelende team” levert het uitslagenbriefje in bij ...

 • Spelers afbellen als wedstrijd niet doorgaat.

 • 1 keer per seizoenshelft een verslagje van de wedstrijd maken voor op de site.

De begeleiders van de Voetbalschool ontvangen een jas, deze wordt alleen tijdens Voetbalschoolactiviteiten gedragen en aan het eind van het seizoen weer ingeleverd.Mocht je een zaterdag niet kunnen regel dan iemand die het van je over kan nemen. Geef dit dan door aan Jeanet Rouwenhorst.

Aandachtspunten voor de ouders
Trainers en begeleiders zijn natuurlijk erg belangrijk binnen de vereniging. De ouders zijn echter minstens zo belangrijk. Zij brengen immers hun kinderen naar de club. Hieronder staan een aantal vuistregels die voor ouders handig kunnen zijn. Deze opsomming is vooral voor het welzijn van kinderen en begeleiders erg belangrijk. Dit zorgt er namelijk voor dat alle ouders op één lijn zitten, en alle kinderen dezelfde behandeling krijgen. Daardoor is er structuur en duidelijkheid. Waardoor het voetballen nog leuker wordt. Ook weten trainers en begeleiders waar zijn aan toe zijn, en dat geldt natuurlijk ook voor de ouders zelf.


 • Breng de kinderen op tijd. Het liefst vijf minuten van te voren. Zo hoeven de kinderen zich niet te haasten en voelen ze zich niet opgejaagd. Het is soms lastig in te passen in het tijdschema. Maar het is erg belangrijk.Niets is vervelender voor een kind dan te laat komen.

 • Moedig uw kinderen alstublieft positief aan. Dit benadrukken we nog eens extra. We kennen allemaal de reclame van SIRE. Kinderen ervaren het positiever als ouders hun aanmoedigen met termen als: ‘je kan het!’of ‘laat maar eens zien wat je allemaal geleerd hebt’. Een dwingende ‘kom op’ of ‘doe eens je best’ helpen absoluut niet! Hierdoor raken kinderen, volwassenen ook, alleen maar dieper in de stress. Ze moeten niet het gevoel hebben dat ze worden gepusht door de ouders. Trots zijn en complimenten maken is altijd goed.

 • Als ouders denken dat trainers iets over het hoofd zien met aanwijzingen of tips. Dan zal dit bewust gebeuren. We coachen niet op alles, omdat het dan voor de speler niet meer te overzien is. We zijn bezig met een aantal dingen. Als een kind bij partijtje 1 tegen 1 een verdedigende fout maakt is dat geen probleem. Aangezien het accent dan ligt op het aanvallen, het actie’s maken. Want dat is het leukste dat er is! Het klinkt vreemd, maar we zien vrijwel alles en negeren het meeste. Voor deze wijze is bewust gekozen.

 • Bij warm weer raden wij het aan om een bidon/flesje water mee te geven. Water is het beste. Ranja is lekker, maar minder goed tijdens het sporten. Dit omdat er stoffen in zitten die de mond droog maken en eigenlijk niet de gewenste dorst lessen. Snacks zijn niet toegestaan tijdens de trainingen en wedstrijden. Na afloop is het natuurlijk geen probleem. Denk hierbij ook eens aan een banaan i.p.v. een zakje chips.

 • Zorg dat de kinderen goede kleding hebben. Voor de trainingen een trainingspak en bij warm weer een luchtend shirt met korte mouwen en een korte broek. Uiteraard zijn voetbalschoenen en scheenbeschermers verplicht. Op zaterdag krijgen ze een shirt van de sponsor. Zwart korte broek en zwarte voetbalsokken dienen zelf te worden aangeschaft.

 • Als een speler niet kan komen trainen, dienen de ouders hem/haar af te melden bij de hoofdtrainer en op de zaterdag bij de begeleider.

 • In verband met ruimtegebrek is douchen na de training en wedstrijden niet verplicht.


 • De trainingen gaan in de winterstop gewoon door. Alleen als de velden niet bespeelbaar zijn wordt er niet getraint. Dit is op de website van Sportclub Lochem te lezen.

 • Op www.sportclublochem.nl staat veel nuttige informatie. Dit kun je vinden onder het kopje Voetbalschool. Hier staan wedstrijdverslagen, tussenstanden en mededelingen

 • En als laatste wensen wij u als ouders ook heel veel plezier. Geniet van het spelletje en vooral van uw zoon of dochter!


Voetbalschool Sportclub Lochem Seizoen 2011-2012 Daan van Riet
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina