Kinderrechtenpad groningenDovnload 7.96 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte7.96 Kb.
KINDERRECHTENPAD GRONINGEN

De oorlog
Wat velen niet weten dat er in Nederland op slechts enkele plaatsen een dagenlange oorlog heeft gevoerd om Nederland te bevrijden. De slag om Arnhem is bij iedereen bekend, ·maar bij de andere gebieden?
In oorlogsbegrippen is de “Slag om Groningen” de derde (3e!!) slag in Nederland geweest om gebieden te bevrijden. Bij deze “bevrijding van Groningen “ zijn meer Canadezen omgekomen dan elders in Nederland. Verhoudingsgewijs zijn er bij Groningen zeer zware gevechten gevoerd.

Ontstaan
Eind jaren ’80 ontstond het plan om als dank aan de Canadezen als de bevrijders van Groningen bij de 50e viering van de herwonnen vrijheid een blijvend cadeau aan te bieden: een bos.
In maart 1992 werd de stichting “Het bevrijdingsbos Groningen “ opgericht. Dit initiatief kwam voort uit het toenmalige Gemeentelijk 5 mei Comité. Het gemeentebestuur van Groningen stelde 9 hectare grond beschikbaar. Het plan lukte, velen waren enthousiast. Er werden boomcertificaten verkocht aan bedrijven en instellingen, gemeenten, provincie en burgerij. Er zijn meer dan 5.000 esdoorns ( de boom van Canada) aangeplant verdeeld in 5 soorten. Dit aantal was het resultaat van een actie waarbij certificaten zijn verkocht voor het adopteren van 1 of meerder bomen voor het Bevrijdingsbos. De eerste boom werd geplant op 5 mei 1992.

Zo ontstond het Bevrijdingsbos als een monumentaal geschenk van burgerij, bedrijfsleven en instellingen van stad en provincie Groningen. Op 5 mei 1995 werd het Bevrijdingsbos geopend in aanwezigheid van meer dan 200 Canadese bevrijders en verzetsmensen. Samen met schoolkinderen werd op deze dag ter gelegenheid van de 50-jarige viering van de bevrijding op 16 april 1945, ruim tweehonderd perenbomen geplant in een van de lanen.Opening
Op 5 mei 1995 was de aanleg voltooid en is het geschenk in dank aanvaard door de Canadese veteranen. Het maakte op hen zoveel indruk, dat de Gouverneur generaal van Canada het jaar daarop bij zijn staatsbezoek aan Nederland aangaf het bos te willen bezoeken. Samen met Koningin Beatrix is dat gebeurd en ter gelegenheid daarvan hebben beiden een boom geplant op het voorterrein, het Maple Leaf-eiland.
Het bos en het vrijheidssymbool in de waterpartij zijn een ijkpunt: hier wordt je er met de neus op gedrukt dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, en dat er soms voor gevochten moet worden. Nog steeds.
We moeten aan vrijheid blijven werken.
Juist daarom is er in het bos aandacht voor kinderen: de kinderrechten zijn uitgebeiteld in steen langs het pad dat zich door het bos slingert. Deze rechten zijn een verworvenheid van vrijheid.

Pad
Over de Oude Stadsweg en het Maple Leafpad is het voorste plein bereikbaar waar een plateau staat. Op dit plateau worden de regimenten genoemd die Groningen hebben bevrijd. Op het eiland er achter staan speciaal geplante esdoorns. In het water staat het Vrijheidssymbool.
Langs het pad dat naar het achterste plein voert, staan de 10 kinderrechten te lezen op grote brokken steen.

Kinderrechtenpad
Op 20 november 1989 werd het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen door de Verenigde Naties. In dit verdrag staan regels en afspraken om kinderen over de hele wereld te beschermen. Veel landen hebben deze regels ondertekend, Nederland ook.

Ook al proberen veel landen zich aan de afspraken te houden, niet overal worden kinderen goed beschermd. Elk jaar is 20 november dan ook een dag om niet alleen te vieren dat het verdrag “jarig “is.


Het is ook een dag om stil te staan bij kinderen die het minder goed hebben.

Het betekent ook niet dat het altijd goed gaat met de rechten van de kinderen, maar wel dat er aan gewerkt wordt. Het is belangrijk dat kinderen worden beschermd. Eens per 5 jaar geven de landen aan hoe het staat met de kinderrechten in hun land. Als je de kinderrechten wilt zien, kun je naar het Bevrijdingsbos gaan. Daar kun je langs alle rechten wandelen want door het Bevrijdingsbos loopt het Kinderrechtenpad. Langs dit pad liggen stenen uit tien verschillende landen, waarop je de tien “ Tien Rechten van het Kind “ kunt lezen.

De “ Tien Rechten van het Kind “ luiden als volgt:

1.Kinderen hebben recht op een eigen menig.


2.Kinderen hebben recht op bescherming tegen geweld.
3.Kinderen hebben recht op onderwijs.
4.Kinderen hebben recht op een eigen cultuur.
5.Kinderen hebben recht op voedsel.
6.Kinderen hebben recht op gezondheid.
7.Kinderen hebben recht op vrede.
8.Kinderen hebben recht om op te voeden bij hun ouders.
9.Kinderen hebben recht op gelijke kansen.
10.Kinderen hebben recht op bescherming tegen kinderarbeid.

Aan het eind van het educatieve pad is door de gemeente Groningen een marmeren gedenksteen geplaatst. Deze steen is afkomstig uit het voormalige gemeentehuis.


Op deze steen is een “een elfde recht “ aangebracht, waarmee een verbinding wordt gelegd tussen de bevrijding 1945 en de rechten van kinderen van nu.

Laatste nieuws

In april 2012 werd met het plaatsen van het nieuwe informatiepunt een lang gekoesterde wens van de Stichting Bevrijdingsbos in vervulling gegaan. Er was vraag om informatie van bezoekers en wandelaars.


In augustus 2012 is het Essex and Kent Scottish Regiment uit Canada op bezoek geweest in Groningen. Dit Regiment heeft gevochten voor de bevrijding van Groningen in april 1945 en heeft een van de meest belangrijke toevoerwegen ( de brug) op de bezetter veroverd en zo de toegang tot de binnenstad van Groningen mogelijk gemaakt.

Voor bronvermelding zie


www.bevrijdingsbos.nl

Frits Ronda


voorzitter RCU GroningenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina