Kleine tips voor het werken met de Casio cfx-9850gb +Dovnload 17.29 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte17.29 Kb.
Kleine tips voor het werken met de Casio CFX-9850GB +
Bij het werken op de Grafische rekenmachine ligt niet alles voor de hand. En de gebruiksaanwijzing is ook nogal dik.

Hieronder volgen een aantal

“het staat wel in de gebruiksaanwijzing, maar ik ontdekte het pas na een jaar”-tips.
Heb je ook van dit soort tips? Stuur ze naar en ik zet ze erbij.
Nieuwe tips komen bovenaan deze lijst.
TIP ? Volgens de CEVO hoeft een rekenmachine niet gereset te worden voor het examen. Dat houdt in dat een leerling programma’s mee mag nemen. Als een programma niets anders doet dan wat een andere, toegestane rekenmachine ook kan, is hier volgens mij niets op tegen.

Voorbeeld: een door mijn leerlingen veel gebruikt programma is

NORMV G, of NORMV MS. Dit laat een grafiek tekenen bij een linker, rechter, mu en sigma waarde waarbij drie keer een getal en een keer X werd ingevoerd.

Bij een opgegeven domein wordt nu kansen berekend en een grafiek geplot. Dit kan een Texas zonder programma, dus zal een tweede corrector nooit bezwaar tegen deze methode op de Casio kunnen hebben.


TIP 13 Een Riemann som bij functie f(x) = √x + 1 en interval van 0 t/m 4 en breedte van de rechthoekjes 0,04 en berekend via de linkergrens van de intervallen gaat als volgt:

MENU, RUN, OPTN, LIST(F1), (F6), (F6), SUM(F1), (F6), Seq(F5) en dan zorg je voor

Sum Seq ( √x + 1 , x , 0 , 3.96 , 0.04 ) × 0.04 en het antwoord wordt 9,291703577

deze methode werkt ook bij niet gehele getallen


TIP 12 In menu GRAPH geeft Y1={1,2,3}X+8 drie lijnen.

Maar Y1=AX+8,[A=1,2,3] werkt ruim drie keer zo snel.

Y1= (A-X2),[A=1,4,9,16] plot elk van de vier grafieken op zijn eigen domein, terwijl Y1=({1,4,9,16}-X2) de vier grafieken alleen tussen -1 en 1 plot. Dit is een methode die Dynamic Func helaas ook doet.
Een nadeel van deze [ ] haken is dat Y1={1,2}X+{4,8} alleen lukt met accolades. (dit worden twee lijnen)
TIP 11 Y1=6X-8,[0,7] en Y2=-X+41,[7,10] Geeft een mooie “plak functie”.
TIP 10 Maak een tabel met Y1=X2 en RANG 0 t/m 10 met pitch 1

Ga met de cursor op een X-waarde staan en typ 100 en exe in.

De oude regel wordt vervangen door een nieuwe.

Handig bij een tabel met X=0, 1, 10, 100, 1000


TIP 9 In menu EQUA Simultaneous kunnen twee lijnen van de vorm 2X+4Y=8 en -2X+5Y=7 ingevoerd worden waarna het antwoord wordt 2/3 en 1 2/3.

Desgewenst om te zetten in decimale getallen met de F-D knop.

Erg handig bij lineair programmeren, omdat gegevens meestal in de juiste vorm worden bedacht of gegeven.
TIP 8 In menu EQUA zit bij Polynomial de abc en zelfs de abcd-formule.

Ook een SOLVER is daar aanwezig. Typ daar een vergelijking in ( met = erin) geef een X om het zoeken te beginnen en de Casio vindt een X-waarde daarbij in de beurt. Bij HAVO B1 en B12 kon dit in 2004 nogal eens op het examen worden gebruikt. Bij VWO A12 was de “vrij vertaalde” methode “STOP HET IN DE SOLVER MET X= .... “wel 2 punten waard volgens het correctiemodel.


TIP 7 Y1=X2 en Y2=2X

De verschilfunctie Y3=Y1-Y2 typ je als volgt in:

VARS GRPH Y(met F1) 1 - VARS GRPH Y(met F1) 2

LET OP: ALPHA Y geeft net zo’n Y maar werkt nu niet als functie maar als geheugen Y

Y1 kan ook in menu RUN worden gebruikt. Vooraf 123 º X geeft bij intypen van Y1 en EXE de functiewaarde bij 123
TIP 6 Als je in menu STAT in list 2 frequenties invoert, bijvoorbeeld 2, 4, 6

is daar in een keer een cummulatieve list in procenten van te maken. Ga met de cursor op het woord list 3 staan. Doe dan OPTN LIST F6 F6 cuml % List 2 EXE Je krijgt dan 16,6666.. 50 en 100


TIP 5 Bij menu RECUR geeft shift setup de mogelijkheid om 3 display op “on” te zetten. Bij a(n+1) = a(n)x2 met rang a(1) = 3 en START 10 en END 20 krijg je naast de gewone tabel ook de Som tabel. Bij 10 staat de som van a(1) t/m a(10).

MAAR LET OP bij a(n)=3n krijg je bij rang START 10 en END 20 ook een Som tabel maar nu staat bij 10 alleen a(10) en bij 15 alleen maar a(10) t/m a(15) opgeteld.


TIP 4 ( f(4,01) - f(4) ) : 0,01 doe ik via d/dx. Deze methode gebruik ik toch ook al bij een moeilijk te differentieren functie, dus heb je zo maar een methode.

Je doet dus d/dx( functievoorschrift , 4.005 , 0.005)

( f(X + 0,01) - f(X) ) : 0,01 gaat net zo in menu TABL of GRAPH

dus Y1 = d/dx( functievoorschrift , X + 0.005 , 0.005)

Een betere benadering voor de hellingen is natuurlijk

d/dx( functievoorschrift , 4) en dus Y1 = d/dx( functievoorschrift , X)


TIP 3 Shift Setup en zet dan bij display (bijna de laatste regel) op Norm2 (F3)

Dit geeft wat langer gewone decimale getallen. Dus 3:1000 wordt 0.003 i.p.v. 3.E-03


TIP 2 In menu RUN geeft X EXE (en ALPHA Y EXE) de coördinaat van het laatst berekende punt uit menu GRAPH (tenzij later X als geheugen is gebruikt) Ook in menu RUN na gebruik van Bcd , Bpd , Ncd of InvN geeft Ans het antwoord.
TIP 1 Als de F-D knop, omzetten van breuk naar decimaal getal en omgekeerd, niet meer werkt, doe dan menu Link Image (F6) Off (F1)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina