'kohieren van de penningen van rijnland, van 1687 tot 1693 'bestand: rynld16. 304 3017r versie 2 Auteur: P. W. C. van Kessel 'jaartal, bladzijde, tekstregelsDovnload 190.32 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte190.32 Kb.
'KOHIEREN van de PENNINGEN van RIJNLAND, van 1687 tot 1693 'BESTAND: RYNLD16.304 3017r VERSIE 1.2 Auteur: P.W.C.van Kessel 'jaartal, bladzijde, tekstregels. --------------------------------------------------------------------------- 1687 Kohier van de 400e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4582) ----------- 1687 001 Leiderdorp: Willem Heugelenburgh is voogd van Gerrit Cornelisz Batelaen 1687 002 Bouwen jacobsz de Rijck woont in Hazerswoude 1687 003 Jan Dircksz van Toll zoon van de weduwe van Dirck Tijsz van Tol woont in Leiden 1687 004 Dignum is erve van de weduwe van Doude Arentsz Bosch 1687 004 Hendrick Cornelisz Keth overleden. Erven Cornelisgen Hendricks Keth x Laurens Jansz van Egmont; Cornelia Hendricks Keth, beiden te Zoeterwoude-Rijndijk en de 2 minderjarige kinderen van Hendrick 1687 004 de kinderen van Pieter Oloffsz van Swieten zijn Jan Centen van Palesteyn x Cornelia Pieters van Swieten en Carel Jansz de Swart x Maria Pieters van Swieten, beiden te Leiden 1687 004 de kinderen van de weduwe van Jan Lourisz zijn Louris Jansz van Egmont te Zoeterwoude en Jannetje Jans van Egmont x Jacob Jansz Backer te Zwammerdam 1687 005 Cornelis Jansz Victory overleden. 8 erven 1687 005 Leendert Otten Vermij zou in Schipluiden wonen, maar daar niet geaccepteerd 1687 005 de erven van Jan Huybertsz van Swanenburgh zijn de kinderen van Hendrick Fransz Binnendijk 1/3; Louris Jansz van Egmont 1/6; Jannetje Louris 1/6; Jacob Arisz van der Marck x Immetgen Doe 1/6 en Meynsgen Doe 1/6 1687 006 Pieter Dammisz Slooff x jonge Maertie Willems erve van Cornelis Overduyn uit Maassluis 1687 006 Jacob Bruynen van Wassenaer 1/4 erve van de weduwe van Philp Symonsz woont in 't Lage Land onder Alkemade 1687 006 Leendert Pietersz Ramp 1/4 erve van Willem Leendertsz Ramp uit Bodegraven 1687 007 Zoeterwoude: Willem Corsz van der Laen erve van Cornelis Yperen uit de Lier 1687 007 Annetje Onderwater voor 't maken van 't quohier buyten slants vertrocken 1687 008 Jan van Schagen x de weduwe van Louris Willemsz van der Kop beiden overleden. 7 erven 1687 008 Cornelis Cornelisz Stompwijk, bakker, x Jannetje Dircks Bleiswijk 1/6 erve van Joannes Dircksz Bleiswijk uit Pijnakker 1687 009 Maria Daniels van der Vaeck enige erve van Daniel Joosten van der Vaeck 1687 009 Christiaen van Hooren x de weduwe van Hendrick Verburgh beiden overleden 1687 009 Hadewyc Arents, weduwe van Leendert Cornelisz Onderwater 1687 009 -Westeynde: Cors Gerritsz van Leeuwen overleden. Erven Tryntgen Cors van Leeuwen tot 's-Gravenhage op de Lange Graft in "De Blinde Werelt" en Dirckgen Jans Verbree, dochter van Maertgen Cors van Leeuwen 1687 009 Geertje Cornelis is weduwe van Mees Cornelisz Rietvelt 1687 010 -Hoochstraet: Gerrit Jansz van Reewijck overleden. 5 erven, onder wie Tryntgen Cors van Leeuwen tot 's-Gravenhage op de Lange Graft in "De Blinde Werelt" 1/8 en Dirckgen Jans Verbree 1/8 1687 010 -Suytbuyrt: Jan Claesz x de weduwe van Dirck Aryensz Koy overleden. Erve de weduwe, Annetje Pieters van Onderwater, die zelf inmiddels ook is overleden 1687 010 Maerten Pietersz van Onderwater overleden. Erven Jochem Reynen te Voorschoten; Willem Pietersz Graeff x Hillegond Pieters Outshoorn en Cornelis Jacobsz Cole, beiden te Stompwijk; Claes Jacobsz van Assendelft; Geertgen Reynen en Annetgen Reynen, allen te Hazerswoude 1687 011 de kinderen van Annetgen Arents Bergh zijn Wouter van der Pruys en Annetgen Pouls van der Pruys x Frank Claesz van der Aa 1687 011 Hendrick Lourisz Bergh overleden. Erven Ary Lourisz Bergh te Hazerswoude-Rijndijk; Claertgen Gerrits, weduwe van Jan Lourisz Bergh, nu x Cornelis Aertsz op de Rijpwetering in de Kroll; Claes Rocusz van Wouw x Aegie Louris Bergh te Wassenaar in de Laenhoeck en Symon Huybertsz Breloffsbergen x Duyffgen Louris Bergh te Sassenheim achter de Kerck 1687 011 Arent Arentsz Fiolen overleden. Erven Joris Meesen den Elsen x Neeltgen Arents van Phioolen 1/4; Pieter Maertensz van Egmont x Maria Arents van Phioolen 1/4; Gerrit Lucasz Sweringh x Jannetje Arents van Phioolen 1/4; Marcus Arisz van Phioolen en Catharina Aris van Phioolen, weeskinderen van Ary Arentsz van Phioolen in de Romer ? onder Zegwaard samen 1/4; de 2 laatsten echter verantwoord onder Zoetermeer! 1687 012 -Noortaa: Nicolaes de Haes overleden. Erve Symon de Haes te Hazerswoude 1687 012 -Gelderswoude: de kinderen van Willem Cornelisz Immerseel zijn Cornelis Albertsz Broeckhuysen, weduwnaar van Tryntje Willems Immerseel; Jan Willemsz Immerseel de oude; Jan Willemsz Immerseel de jonge; Leendert Huybertsz van de Genuchte x Aeltgen Willems Immerseel te Benthuizen; Jan Claesz van der Willick x Sara Davidts, dochter van Neeltie Willems Immerseel te Hazerswoude 1687 013 Willem Cornelisz van Noortwijck overleden. Erven Cornelis Cornelisz Ouweneel zoon van Neeltgen Willems van Noortwijck te Berkel en Maertgen Willems van Noortwijck 1687 013 Jochem Alewijnsz erve van de weduwe van Cornelis Stoffelsz van den Briel uit Bleiswijk 1687 014 Cornelis Dirck Barentsz is overleden, naerlatenede wel voor 40 50 erffgenamen, alle van geringe conditie; daervan de meeste van de Armen werden onderhouden volgens verclaringe van den gerechte van Soeterwoude aen Burgemeesters gedaen 1687 014 Pieter Hendricksz Keyser overleden. Erven zijn kinderen Claes Pietersz Keyser; Neeltgen Pieters Keyser; Willem Pietersz Keyser en Cornelis Pietersz Keyser 1687 014 Aryen Aryensz Immerseel overleden. Erven Cornelis Ariensz Immerseel; Jan Maertensz van Egmont x Grietie Ariens Immerseel en Bartholomeus Ariensz Immerseel tot Leiden op de Nieuwe Rijn op de Gansoort op de hoeck van de Middelste Graft 1687 015 Tryntje Jans Smetser x de boeckvercoper Pieter Overlant, die voortgaende van 't quohier insolvent & bancqueroet is gespeelt 1687 015 overleden. Erven Maerten Adriaensz Smetser overleden. Erven Annetje Adriaens Smetser wonende tot Leyden op de Nieuwe Hoge Woert over de Bolwerckstraet 1687 016 de boedel van Maertgen Pieters, weduwe van Claes Arentsz Bergh is gesplitst in de helft voor zijn kinderen en de andere helft voor de 4 kinderen van jonge Maertgen Pieters van Noort, zijn weduwe 1687 016 -Rijndijk: Jacob Wolbrantsz Verhagen overleden. Erven Wolbrant Verhagen te Leiden en het kind van Jochem van Arckel, weduwnaar van Maria Verhagen; voogd over hun kind is Cornelis van Arckel 1687 016 Frans de Paau uit Leiden 1687 017 Willem Huybertsz van Arckel overleden. Erven Pieter van Arckel; Cornelis van Arckel; Gijsbert van Arckel; de kinderen van Teuntje van Arckel (voogd is Cornelis van Arckel); het weeskind van Jochem van Arckel en Maria van Arckel x Jan van Dijck, die een zoon was van Jacob Crijnen van Dijk 1687 017 Joannes Keyser erve van Anthony Keyser, zijn vader uit Leiden 1687 018 -Santwegh: Engel Jansz van Tetrode overleden. Erven Aeltgen Jans van Swieten, dochter van Jan Lourisz van Swieten, haar voogd is haar oom Jan Engelsz van Tetrode; Leentgen Engels van Tetrode; Jan Engelsz van Tetrode; Jacob Willemsz Bouman te Voorschoten; Ary Corsz Santwijck te Voorschoten en Gerrit Leendertsz te Voorschoten 1687 018 Aeltgen Francken van Rijn is de weduwe van Pieter Arentsz Wassenaer 1687 018 de 10 kinderen van Dirck Jansz Polderens zijn o.a. Engel Dircksz Polderens x Maria van Zijp 1/2 en Claesie van Zijp te Warmond 1/2 1687 018 Jaepie Pouls woont in Nootdorp 1687 020 Oegstgeest: Louris Jansz Outshoorn overleden. Erven Willem Jansz Trompert x Maertgen Louris; de 2 kinderen van Dieuwertgen Louris x Jan Jansz van der Voort en Dammis Lourisz Outshoorn te Voorschoten 1687 021 Gerrit Jacobsz van Vyanen overleden. Erven zijn 5 kinderen 1687 021 Willem Woutersz van Zijp overleden 1687 022 de erven van Jan Gijsbertsz van der Voort zijn Jan Jansz van der Voort; Mees Jansz van der Voort aen 't Haegsche Schouw op de Morsch van Sassenhem x Annetje Jans van der Voort, 1/9 erve van de weduwe van Jan Dircksz Bruynswijck; Jacob Jansz van der Voort te Leiderdorp; Cornelis Jacobsz Hillenaer x Maertgen Jans van der Voort te Wassenaar; Jan Cornelisz Rozendael x Maertgen Jans van der Voort te Wassenaar en Cornelis Pietersz Paridon x Aeffgen Jans van der Voort te Rijnsburg 1687 023 de weduwe van Pieter Blanckert overleden. Erven Willem Blanckert; Jan Blanckert en Jacob Blanckert tot Haerlem in de Koningsstraet 1687 023 de weduwe van Johan Wygan is voortgaende van 't quohier overleden 1687 024 Hendrick van der Burch woont in Warmond 1687 024 de erven van Jan Gijsbertsz van der Voort, erven van Pieter Gijsen van der Voort uit den Haeg 1687 024 Dirck Rembrantsz van den Burgh zou ten huyse van Ary Leendertsz Bouman uit Absregt onder Delft wonen, maar weer terug naar Absregt 1687 026 Noordwijk: de huisvrouw van Pieter Thonisz Waesdorp overleden. 15 erven 1687 027 Christiaen van Gaasbeeck uit Leiden 1687 028 Flip Jansz de Clerck overleden. Erven Daniel Gideonsz x Grietie Philps, die beyden mede overleden sijn, waervan desselfs kinderen onderhouden werden in 't weeshuys tot Noortwijck, sonder eenige goederen naergelaten te hebben en Cornelis Jansz Riethoorn x Weyntgen Flips 1687 028 Adriaen Mus secretaris van Voorhout, x Sara Valck, erve van Symon Hendricksz Valck uit Haarlem 1687 028 Isack Riemer erve van Isaack van Blenckvlieth uit Rotterdam 1687 028 Jkr. Andries van Outshoorn 1/4 erve van juff. Maria van Outshoorn overleden. Erven zijn kinderen Willem van Outshoorn; Jacob van Outshoorn; Jan van Outshoorn en Yda Maria van Outshoorn x Isaack de Riemer 1687 028 de weduwe van dr. Jacobus Beets woont in Gouda in de Peperstraet, sijnde een vlasvercoopster 1687 028 Jacob van Outshoorn overleden. Erve Jan van Outshoorn 1687 029 Huybert Pietersz Westermolen, op fol 34 aangeduid als Huybert Molenvliet, weduwnaar van Jaepgen Cornelis, eerder weduwe van Barent Harinckman uit Rotterdam 1687 032 juff. Maria van Outshoorn overleden. Erven jkr. Andries van Outshoorn; juff. Englisa van Outshoorn; juff. Christina Hamel Bruynings en Willem Hamel Bruynings als kinderen van juff. Willemina van Outshoorn en Hendrick Willekens, weduwnaar van juff. Jacomina van Outshoorn 1687 034 Gijsbert Tellinghuysen uit Den Haag 1687 035 Noordwijk aan Zee: Jan Puyck van Velsen overleden. Erven Leentgen Jans, weduwe van Cornelis Jacobsz Warmont te Voorhout; Tryntje Jans, weduwe van Teunis Teunisz van der Voort te Lisse en Claes Pietersz van Dreght x Aegie Jans op de Rijpwetering 1687 037 Grietgen Cornelis Verdel x Theodorus Montanus, naar Duytslant vertrocken 1687 041 Wassenaar: Jan Cornelisz Wilteman ... erve van zijn vader uit Bleiswijk 1687 041 Claes Jansz van der Son en Jacob Jansz van der Son overleden. Erven Cornelis Jacobsz Swanenburgh; Claes Bouman te Oegstgeest; Mouring Jansz te Oegstgeest en de 5 kinderen van Jan Dandele 1687 041 Mr. Theodorus Pelt, erve van de weduwe van Pieter Pelt uit Rotterdam 1687 042 dr. Gijsbert van Tol uit Leiden 1687 042 Leendert Cornelisz Molenaer overleden. Erven zijn weduwe Maertgen Jacobs van Wouw, daarna ook weduwe van Pieter Pietersz Overbeeck 1687 043 de kinderen van Tonis Arentsz zijn Neeltie Tonis 1/2; oude Jan Cornelisz Libbe; Huybert Cornelisz Libbe; jonge Jan Cornelisz Libbe en Teunis Cornelisz Libbe, allen kinderen van Bejatris Teunis elk 1/16; Leendert Cornelisz Libbe; de kinderen van Jacob Cornelis Libbe; de kinderen van Neeltie Cornelis Libbe en Ary Leendertsz Meurs x Arentje Cornelis Libbe allen te Haegambacht onder 's-Gravenhage, elk 1/16 1687 043 Dirck Louwen overleden. Erven de kinderen van Pieter Cornelisz Raphorst en de erven van Leendert Huybertsz Eeckelenburgh te Stompwijk 1687 043 de kinderen van Pieter Cornelisz Raephorst zijn Cornelis Pietersz Raphorst; Louris Pietersz Raphorst; Maria Pieters Raphorst en Jasper Cornelisz van Haestert nom. ux. te Veur 1687 043 voogd van het weeskind van Cornelis Symonz Achthoven is Johan van der Kley, schout van Wassenaar 1687 044 Leendert Harpertsz overleden. Erven Harpert Leendertsz; Harmen Leendertsz; Huych Leendertsz; Cornelia Leenderts x Dirck Aryensz Sijdeman; Maertie Leenderts x Ary Jacobsz van Wouw; Ary Cornelisz van Rijn x Annetie Leenderts te Voorburg; Balten Gerritsz van den Bosch x 't weeskind van Tryntie Leenderts te Voorschoten 1687 044 Jan Jochemsz overleden 1687 044 de weduwe van Leendert Huybertsz overleden. Erven Tryntje Leenderts te Katwijk aan de Rijn; Dirck Claesz Hillenaer x Pietertie Leenderts; Jan Leendertsz Duynste; de kinderen van Cornelis Leendertsz en de 5 kinderen van Huybert Leendertsz 1687 045 juff. van Flory buyten slants vertrocken 1687 045 de vrouwe van Uytterbuyrt werd aangeslagen voor F. 175; zij is overleden. Erven de heer van Uytterbuyrt F. 44; de heer van Wassenhoven F. 14.10; de weduwe van jkr. Gerrit van der Laen F. 52; de volgenden zijn allen buytenslants vertrocken: juff. Anna van der Laen F. 14.10; jkr. Anthony van der Laen F. 14.10 en jkr. Niclaes van der Laen F. 35.10 1687 046 Huybert Jaspersz van Heynsbergh alias Huybert de Backer # overleden 1687 046 Bouwen Jacobsz overleden 1687 047 Cornelis Floren van Veen # overleden 1687 048 Maertie Frans overleden 1687 049 Magdalena Meesters overleden. Erven dr. Petrus Hoppestein te Leiden 1687 049 't weeskind van Andries van Boekhorst x Cornelis van Troyen op de Hogewoert tot Leiden 1687 049 de erven van Elsgen Pieters, weduwe van Crijn Gerritsz Moyenkint zijn Cors Moyenkint; Marytgen Moyenkint, vertrokken; Gerritgen Moyenkint x Jop Cornelisz van Veen, eveneens vertrokken; Cornelia Moyenkint x Louris Leendertsz van der Pluym; Anna Moyenkint x Jan Court van Limburgh te Katwijk aan de Rijn; Pieter Cornelisz Dicxheul, weduwnaar van Eemsge Moyenkint ook aldaar; Tryntgen Moyenkint x Cornelis Pietersz Heydra tot Nieuwveen achter den Leytschendam onder Stompwijck 1687 049 Antje Cors, kind van Dirckgen Arents Binnenhaven woont tot de Bode van Wassenaar 1687 050 Valkenburg: de weduwe van Capiteyn Nicolaes Maelhout uit Rotterdam 1687 051 Katwijk aan de Rijn: Jan Willemsz Biltman overleden. Erven zijn weduwe 1687 051 de weduwe van Cornelis van Boekhorst overleden. Erven de weduwe van Jan de Jong, Quirina Boevius en Cornelis de Jong, die insolvent na Oost-Indien is vertrocken 1687 051 Crijn van Eyck, erve van Emmerentia Verwerff uit Gouda 1687 051 Jan Leendertsz van Roon overleden. Erven zijn weduwe 1687 052 Mr Jan de Jongh en Gerrit Cornelisz Verbent uit Rotterdam 1687 052 Cornelis Ipenhuysen x Rusgen de Roo erve van Paulus de Roo en Passchina de Roo uit Naaldwijk 1687 053 Aeltgen Trudenius woont tot Leyden in 't hoffge van den heer Paulis Claesz de Goede 1687 054 Voorschoten: Pieter Claesz x Marytgen Claes, weduwe van Claes Cornelisz Suyker erve van Jan Jansz Eyckehout uit Hillegersberg 1687 054 -in 't Velt: Hendrick Cornelisz Overdevest erve van de zuster van Cornelis Dammisz Vroolant overleden. Erven Dirck Hendricksz 1/3; zijn zuster, die ook erve is van Gerrit Cornelisz Hogendorp 1/3 en van Maertgen Hendricks Overdevest 1/3 en Cornelis Pietersz van Nierop 1/3 1687 054 de weduwe van Pieter Jansz van Mierop overleden. Erven Cornelis Pietersz van Nierop; Jan Pietersz van Nierop; Cornelia Pieters van Nierop; Mouring Cornelisz Persoon x Marytgen Pieters van Nierop; Jan Jansz Backer, molenaar, x een dochter van de weduwe van Pieter Jansz van Nierop, wonend op de Koepoortgraft tot Leyden 1687 054 Cornelis Jan Bouwensz overleden. Erven de kinderen van Cornelis Symonsz Adegeest; de kinderen van Cornelis Cornelisz van Rijn (voogd is Symon Cornelisz van Rijn) en Leuntgen Cornelis van Vliet, weduwe van Ary Nanningsz te Wassenaar 1687 054 de weduwe van Louris Willemsz van Swieten overleden. Erven Pieter Willemsz van Swieten F. 2.10; Neeltie Willems van Swieten x Hendrick Jansz Verhorst te Leiderdorp F. 2.10; het kind van Huych Arents Bijvliet F. 6.5; Jacob Pietersz van Geest x Maertie Ariens Bijvliet te Zoeterwoude F. 3.15 1687 054 de zuster van Cornelis Dammasz Vroolandt overleden. Erven Crijn Claesz Kortswager te Leiden F. 2.2; Roelof Huygen van Raphorst te Noordwijk F. 2.2; de kinderen van Pieter Jurriaensz te Rijnsburg; Willem Cornelisz Rewijck x Maertgen Jochems tot Soeterwoude in de Weypoort, ook als voogd van de kinderen van Huych Jochemsz van Teylingen en de inderen van jonge Maertie Jochems samen F. 2.2; de kinderen van Cornelis Cornelisz Verdel te Noordwijkerhout F. 2.2; de kinderen van Willem Leendertsz Verdel te Roelofarendsveen F. 2.2; Willem Jansz Trompert te Oegstgeest F. 1.1; Dammis Lourisz Outshoorn F. 1.1; Gijsbert Cornelisz Adegeest en Grietie Cornelis, weduwe van Claes Lourisz elk F. 0.14; Hendrick Cornelisz Overdevest F. 0.14; de verdere erven van het totale bedrag van F. 25 zijn uitlandig 1687 055 Jacob Lourisz Ham overleden. Erven Louris Jacobsz Ham; Cornelis Jacobsz Ham; Maertie Jacobs Ham; Pieternella Jacobs Ham; Maria Jacobs Ham en Gerrit Willemsz Dijcxsheul x Aeltgen Jacobs Ham te Zoeterwoude 1687 055 de kinderen van Cornelis Huygen van Noort zijn Tryntgen Cornelis van Noort en Gerrit Cornelisz Persoon x Dignum Cornelis van Noort, beiden te Oudshoorn 1687 055 Huyg Cornelisz Bijvlieth overleden. Erven zijn kinderen 1/2 en Annetgen Harmens, weduwe van Jan van Berckel woonende in de Soute Veene onder Vlaerdinge 1/2 1687 055 -Dorp: de weduwe van Leendert Vechtersz van Vliet, huisvrouw van Gerrit Pietersz overleden. Erven Gerrit Pietersz 1/2; Claes Gerritsz van Staveren te Aarlanderveen; Hendrick van Niel, kleermaker te Zwammerdam; Jan Michielsz Outshoorn te Oudshoorn; Jan Centen van Palesteyn, woonende op de molen van 't Kalff tot Leyden; Carel Jansz Swart op de Garemart tot Leyden 1687 056 Symon Jansz Rietbrouck overleden. Erven zijn weduwe 1687 056 Jan Cornelisz Hogendorp overleden. Erven Cornelis Gerritsz van der Meer x Annetgen Jans Hogendorp en Maertgen Jans Hogendorp, weduwe van Jacob Jansz van der Cop te Hazerswoude 1687 056 de erven van Dignum Leenderts zijn de weduwe van Symon Pietersz Vervlieth; Maertgen Jacobs van Kouwenhoven en Aechie Jacobs van Kouwenhoven 1687 056 de weduwe van Ansem Arentsz van der Werff overleden. Erven Cornelis Leendertsz Wassenaer F. 25; Symon Danielsz van Es F. 62.10 en Gerrit Jacobsz Langevelt F. 62.10 1687 056 Hillegont Arents overleden. Erven Leendert Cornelisz Ysbergh alias Leendert Cornelisz Quakel; Jacob Jacobsz van Leeuwen en Louris Cornelisz van Noort, die naar West-Indien is vertrokken 1687 057 Willem Cornelisz van Noort woont te Veur 1687 057 Apollonia Dircks, weduwe van Leendert Gijsen Isbergen overleden. Erven Claes Jacobsz Hofflant F. 3.15; de kinderen van Cornelis Leendertsz Ysbergen alias Kees Quakel F. 3.15; Cornelis Leendertsz Ysbergen alias Ouwe Koning F. 3.15; Gerrit Leendertsz Ysbergen te Stompwijk F. 3.15; jonge Ary Leendertsz Ysbergen F. 3.15; Jan Arentsz van Tol x Aeltgen Leenderts van Ysbergen F. 3.15; Cornelis Bouwensz van Cralingen x Maertgen Vechters, Adriana Vechters; Cornelia Vechters en Leendert Vechtersz te Veur elk F. 0.18.12; Jan Arentsz Ysbergen; Willem Pellenaers x Leuntgen Ariens Ysbergen en het kind van Schrevel Barentsz jonge Koning allen te Stompwijk elk F. 0.15; Dirck Arentsz Ysbergen te Voorburg en Floris Arentsz Ysbergen te Voorburg elk F. 0.15; het erfdeel van Cornelis Leendertsz Ysbergen wordt verdeeld over Leendert Cornelisz Ysbergen alias Leendert Cornelisz Quakel; Gijs Cornelisz Ysbergen; Maria Cornelis Ysbergen en de kinderen van Leendert Claesz Rodenburgh 1687 057 de erven van Cornelis Claesz Onderwater wonen in Koudekerk 1687 057 -Zuytbuyrt: Ouwe Jan Pietersz Adegeest overleden. Erven Louris Jacobsz Ham x Aeltie Jans; Maertie Jans; Hendrick Vits x Niesje Jans; Claes Jansz; Tryntgen Jans Adegeest te Wassenaar en Jan Jansz Adegeest woonende opte Crayenest bij Haerlem 1687 058 de weduwe van Jan Ariensz Paridon overleden. Erven haar zoons Ary Jansz Paridon F. 7.9; Cornelis Jansz Paridon F. 7.9; Annetgen Cornelis van Swieten te Leiderdorp F. 2.9; de kinderen van Geertgen Cornelis van Swieten F. 2.9 en de kinderen van Huyg Cornelisz Bijvlieth F. 0.4 1687 058 de weduwe van Jan Cornelisz Starrenburgh overleden. Erven Cors Jansz Starrenburgh F. 17.10; Jan Floren Hammerlaen F. 2.10; de kinderen van Huyg Cornelisz Bijvlieth F. 2.10; Pieter Pietersz Adegeest F. 2.10; Hendrick Cornelisz Starrenburgh te Rijnsburg F. 2.10 en de kinderen van Jan Cornelisz Starrenburgh, wiens weduwe hertrouwde met Dirck Pietersz de Bruyn te Zoeterwoude F. 2.10 1687 058 Jan Isbrantsz de Bruyn overleden. Erven de kinderen van Huybert Isbrantsz de Bruyn 2/9; Cornelis Pietersz de Bruyn 1/9; Dirck Pietersz de Bruyn 1/9, beiden te Zoeterwoude; Maertgen Pieters de Bruyn 1/9; Kommertgen Pieters de Bruyn 1/9; Aegie Pieters de Bruyn 1/9; Frans Gerritsz Backer nom. ux. 1/9, allen te Stompwijk; Pieternella N.N., weduwe van Huybert Pietersz de Bruyn, woonend in de Raemsteegh tusschen de Koepoort ende Sinte Jacobsgracht tot Leyden 1687 058 de kinderen van Willem Leendertsz Kerckvlieth zijn Leendert Willemsz Kerckvlieth; Ary Willemsz Kerckvlieth; Dirck Jansz van Tol x Jannetgen Willems Kerckvlieth en Jan Willemsz Kerckvlieth 1687 058 Willem Cornelisz Outshoorn overleden. Erven Cornelis Willemsz Outshoorn te Warmond en Franck Cornelisz x Dirckie Willems Outshoorn te Nootdorp 1687 059 Jan Maertensz van der Horst overleden. Erven Pieter Jansz van der Horst; Grietgen Pieters Dobbe, weduwe van Cornelis Jansz van der Horst en Maerten Jansz van der Horst te Stompwijk 1687 059 Willem Jansz van der Werff woont tot Soeterwoude aen den Hogen Rijndijck 1687 059 Claes Jansz van der Werff woont tot Leyden op 't Nieuwe Levendael, de derde deur voorbij de Wielmakersteegh 1687 059 Jan Pietersz van Raephorst 1/4 erve van Jan Pietersz van Raephorst (sic!) woont aen den Hogen Rijndijk onder Hazerswoude 1687 059 Pieter Ariensz van Santwijck overleden. Erven Kommertgen Leenderts F. 11.13.6; Jacob Jacobsz van Leeuwen F. 1.9.2; Cornelis Jacobsz van Rijn weduwnaar van Cornelia Jans van Egmont F. 2.18.6; de kinderen van Huybert Isbrantsz de Bruyn F. 3.8.2; Ary Willemsz Kerckvlieth F. 1.6.12; Jan Willemsz Kerckvlieth F. 1.6.12; Jannetgen Willems Kerckvlieth F. 1.6.12; Leendert Willemsz Kerckvlieth F. 1.6.12, allen alhier; Cornelis Symonsz Adegeest F. 0.19.8; Leuntie Cornelis, weduwe van Ary Nanningsz Obdam te Wassenaar F. 0.19.8; Claes Pietersz Craen te Noordwijkerhout F. 2.18.6; Jan Corsz Kley en het kind van Cornelis Corsz Cley beiden te Zoeterwoude elk F. 0.19.8; Jan Jansz Backer x Maria Kley, wonende op de Koepoortsgraft tot Leyden F. 0.19.8; de weduwe van Pieter Leendertsz Kerckvlieth F. 1.9.2 en de kinderen van Cornelis Cornelisz van Rijn F. 0.19.8 1687 059 -Noortbuyrt: Cornelis Pietersz Ham overleden. Erven zijn kinderen Hendrick Cornelisz Ham, de erven van Pieter Cornelisz Ham; Jan Pietersz van der Geest x Claesgen Cornelis Ham allen alhier; de weduwe van Jan Pietersz Groenewegh, woonende in de Backersteegh onder Suyt-Rapenburgh tot Leyden; Cornelis Willemsz van Tol x Gerritgen Cornelis te Noordwijkerhout; Gerrit Cornelisz Ham, bij de Wagebrugge over "De Drie Roosters" en Leuntgen Cornelis Ham op de Luysemart, beyde in Den Hage 1687 059 Pieter Leendertsz Kerckvlieth overleden. Erve zijn weduwe 1687 060 Leendert Jansz van Swieten overleden. Erve zijn weduwe 1687 060 Pieter Leendertsz van der Geest overleden. Erven Dirck Pietersz van der Geest x de weduwe van Jan Crijnen Adegeest; Jan Pietersz van der Geest x Claesgen Jans; Maertgen Pieters van der Geest; het kind van Leendert Pietersz van der Geest; en Aeltgen Pieters van der Geest x Ary Jansz Paridon; Jacob Pietersz van der Geest te Zoeterwoude en Pieter Pietersz van der Geest te Warmond 1687 060 Leendert Cornelisz Hogendorp overleden. Erven Maertgen Cornelis Hogendorp en Cornelis Gerritsz van der Meer 1687 060 Evert van Leeuwen woont in Zoeterwoude 1687 060 Cornelis Gerritsz van der Meer erve van Maerten Maertensz van der Lee uit Monster 1687 061 Cors Adriaensz van Santvlieth overleden. Erven Cornelis Jansz van Egmont; Cornelis Corsen van Santvlieth te Noordwijkerhout; Bart Crijnen x Annetje Corsen te Wassenaar; Jan Corsen van Santvlieth te Warmond; Fytje Corsen; Claes Corsen van Santvlieth tot Leyden op den hoeck van Jan Vossensteegh en Ary Corsen van Santvlieth 1687 061 de weduwe van Mr. Cornelis Gijsbertsz overleden. Erven Gijsbert Verhoorn; Joost Lipsius x Annetgen Cornelis; Pieter Helburg x Helena Verhoorn; Cornelia van Willigen, dochter van Cornelia Verhoorn; Ary Verhoorn woonende tot Leyden op den Nieuwen Rijn onder Gansoorde 1687 062 Veur: Crijn Cornelisz van Rit overleden. Erven Leendert Cornelisz van Rit 1/12; de resterende 5/6 van de ene helft verdeeld over 5 personen, o.w. Gijsbert Louwen van Ryt 1/12; de andere helft is verdeeld over 20 staken en 37 personen o.w. Aegie Cornelis, weduwe van Jacob Jacobsz van Haestert 1/40; Gijsbert Florisz Suyderbos 1/40; Jan hendricksz Jongbloet 1/40; Leendert Jeroensz 1/40; de 2 kinderen van Cornelis Jeroensz 1/40; Claes Leendertsz van Roen te Voorschoten 1/40; Huybert Jansz Noortveen te Voorschoten 1/40; Louris Jansz Noortveen te Voorschoten 1/40; Teunis Jeroensz van Koppel te Zegwaard 1/40 en 11 andere staken, bestaande uit 28 personen 1687 062 Fran�ois Points, baljuw te Veur, heeft procuratie van Marytgen Leenderts van Bentvelsen, weduwe van Cornelis Leendertsz Schakenburgh 1/2 erve van Neeltgen Jans uit Amsterdam 1687 063 de kinderen van Gerrit Cornelisz Hogendorp zijn Cornelis Gerritsz Hogendorp en Dirck Hendricksz Overdevest te Voorschoten nom. ux. 1687 063 Mees Jan Bouwensz overleden. Erven Cornelis Jacobsz van Rijn, woonende op de Peldegartmolen onder Oestgeest 1687 064 de weduwe van Adriaen Claes Maertensz overleden. Erven Lysbet Ariens Wassenaer; Claes Ariensz Wassenaer; Cornelis Jansz van Leeuwen x Claesgen Ariens Wassenaer; Jan Huybertsz Moyenkint x Maertie Ariens Wassenaer en de kinderen van Leendert Leendertsz Wassenaer te Voorschoten 1687 064 Dirck Meurs is voor 't maken van het quohier overleden 1687 065 Tryn Ariens, erve van Tryntgen Jans, weduwe van Hendrick Jansz van Schrieck voor 't maken van het quohier overleden 1687 066 de weduwe van Cornelis Pietersz Veen, erve van Neeltgen Bastiaens, weduwe van Pieter Davidtsz uit Voorburg 1687 066 Willem Wassenaer x Annetgen Teunis Roggeveen, erve van Hugo van Schie uit Delft 1687 067 Stompwijk: de kinderen van Dirck Jansz van Eyck zijn overleden. Erven van de F. 50 zijn de kinderen van Jeroen Dircksz van Eyck 1/4; Jan Jeroensz 1/16; Pieter Cornelisz Post 1/16; Cornelis Woutersz van Santen 1/16; Engel Dircksz van der Post 1/16; Gerrit Leendertsz Immerseel te Zoeterwoude 1/16; Pieter Cornelisz van de Miening F. 4.7.8; Dirck Cornelisz van de Miening de oude te Zoeterwoude F. 4.7.8; Dirck Cornelisz van de Miening de jonge te Zoeterwoude F. 4.7.8; Jan Cornelisz van de Miening te Zoetermeer F. 4.7.8 en Adriaen de With x Geertje Cornelis van der Miening te Zoetermeer F. 4.7.8 1687 067 Dirck Adriaensz van Rijn x Maertgen Cornelis Berckhout uit Berkel 1687 067 Reynier Cornelisz Outshoorn overleden. Erven Dirck Jansz van der Hoeff 1/4; Jacob Cornelisz Visser 1/4; Cornelis Outshoorn 1/8; Maerten Outshoorn 1/8 en Dirck Leendertsz Lelyevelt te Zoeterwoude-Westeynde 1/4 1687 067 Leendert Cornelisz Cleyweg erve van de weduwe van Cornelis Cornelisz Cleyweg uit Hillegersberg 1687 068 Gerrit Jacobsz Bosch overleden evenals de weduwe van Pieter Pietersz Cosijn 1687 069 Mensche Claes Witsenburgh overleden. Erven Claes Witsenburgh, naer haer overleden. Erven zijn weduwe x Willem Pietersz van Leeuwen te Voorschoten 1687 070 de voogd van Ary Hillebrantsz is Ary Pietersz van Velsen 1687 070 Pieter Jan Willemsz overleden. Erven Jacob Pietersz; Jan Pietersz en Huyg Arentsz Sman 1687 070 de weduwe van Dirck Crijnen overleden. Erven Leendert Dircksz van der Meer; Cornelis Dircksz van der Meer; Dirck Dircksz van der Meer; Neeltie Dircks van der Meer; Pleuntie Dircks van der Meer; Tryntie Dircks van der Meer; Cornelis Pietersz de Bruyn te Zoetermeer en Franck Cornelisz Verdoes te Zoetermeer 1687 071 Cors Hillebrantsz overleden en ook de weduwe van Ary Reynen 1687 071 Jacob Jansz Backer voor 't maken van het quohier overleden 1687 071 de weduwe van Aryen Jansz Rijneveen overleden. Erven Gerrit Ariensz Schiebroeck te Zoetermeer en Cornelis Ariensz Reyneveen te Pijnakker 1687 072 Leendert Cornelisz Overijnder overleden. Erven van vaders- resp. van moederszijde: Cornelis Leendertsz Overijnder 1/4 + 1/14; Jan Arentsz Bleyswijck te Bleiswijk 1/12 + 1/42; David Dircksz Konijnenburgh alias David Gerritsz Konijnenburgh te Pijnakker 1/12 + 1/42; Ary Symonsz Mostert in de Souteveen onder Schiedam 1/12 + 1/42; Jacob Cornelisz Visser 0 + 1/14; Claes Verzijden te Zegwaard 0 + 1/14; Willem Pietersz Buys te Zoetermeer ) 0 + 1/14; de weduwe van Pieter Pietersz van Rijn te Zoetermeer 0 + 1/14; de kinderen van Louris Pietersz van Rijn tot Delft woonachtich op de Verwmolen 0 + 1/14 1687 072 Cornelis Leendertsz Overijnder erve van Jan Cornelisz Sonne en van de vrouw van Dirck van der Snel, beiden uit Bleiswijk 1687 073 Cornelis Cornelisz Veen overleden voor 't maken van het quohier; idem de weduwe van Cornelis Jaspersz 1687 073 Barent Dammisz overleden. Erven Schrevel Barentsz; Jan Cornelisz Ouwenbroer en Govert Pleunisz 1687 074 de boedel van de weduwe van Jan van der Meer is verdeeld over 2 staken: de erven van Jan van der Meer zelf en de erven van zijn weduwe. Hij heeft 6 erfgenamen, o.w. de kinderen van Louris van der Meer; zij heeft 7 erfgenamen, o.w. de kinderen van Louris Mattheusz van der Meer 1687 074 de weduwe van Ary Amerlant is overleden. Erven Dirck van der Horst en Leendert Aryensz Hamerlaen 1687 075 juff.Schophia Bellevigne voor 't maken van 't quohier buyten slants vertrocken 1687 075 -Wilsveen: Pieter Gerritsz van der Borst, biersteecker, x de weduwe van Maerten Pietersz Huysman uit Nieuweveen onder Delft 1687 075 Ary Maertensz Huysman x Ingetgen Cornelis van Leeuwen 1/5 erve van haar vader uit Nieuweveen onder Delft 1687 075 Jan Jacobsz den Elsen is voogd van Gillis Leendertsz, Jannetgen en Annetgen, kinderen van de huisvrouw van Willem Fransz 1687 076 Huyg Cornelisz van den Bosch overleden voor 't maken van 't quohier 1687 076 de erven van Leendert Huibertsz Eeckelenburgh, erve van Dirck Louwen uit Wassenaar wonen onder Tedingerbroeck onder Delft 1687 076 Maria Huybrechts Hos wonende aen de Vennewech, erve van Huybrecht Leendertsz Hos uit Nootdorp, maar woont nu in Zoetermeer 1687 076 Jan Arien Ewoudsz wonende aen de Vennewech, erve van Leendert van Eyck uit Voorburg 1687 076 Huyg Arentsz x Adriaentgen Ariens en Claes Cornelis Diertsz x Annetgen Ewouts wonen aen de Vennewech 1687 076 Cornelis Ariensz Appelman op de Leytschendam, erve van Jan Cornelisz Sonne en erve van de vrouw van Dirck van der Snel uit Bleiswijk 1687 077 Rijnsburg: Dirck Huybertsz van Egmont overleden. Erven zijn weduwe x Willem Arentsz van Weenen te Oegstgeest 1687 077 Gerrit van Rijn overleden. Erven Cornelis van Rijn; Willem Dircksz van Nierop x Nelletgen van Rijn; Jacob van den Bergh x Lysbet van Rijn; Joris van Adrichem x Bejatricx van Rijn; de kinderen van Cornelis Gerritsz van Rijn de jonge en de kinderen van Cornelis Leendertsz Houtman gewonnen bij Geertie van Rijn 1687 079 de kinderen van Cornelis Symonsz Verdigher zijn Symon Cornelisz Verdigher en Willem Gerritsz van Swieten x Huybertgen Cornelis Verdigher woonende tot Leyden op 't Uytterste Veer 1687 079 Rochus Jansz Liptius overleden. Erven Cornelis van Hoeck woonende tot Rotterdam op de Hooghstraet bij de Vlasmart in de Wintoliemolen 1/2; Pieter Rocusz Lipsius 1/8; Govert Claesz Langevelt x Aeltie Rocus Lipsius 1/8; de weduwe van Cornelis Rocusz Lipsius 1/8; Jan Willemsz Lipsius 1/24; Pieter Leendertsz van Tol x Maertgen Willems Lipsius te Katwijk aan de Rijn 1/24 en Willem Quackenbos x Guyrtgen Willems Lipsius te Valkenburg 1/24 1687 079 Dr. Rampius woont in Leiden 1687 079 de heer Braem overleden. Erven zijn zuster te Kampen 1687 080 de erven van Jacob Adriaensz Kraen zijn Pieter Jacobsz Kraen en Cornelis Jacobsz Kraen op de Oude Ade 1687 080 Duyffgen Jacobs, weduwe van Gerrit Heer overleden. Erve Willem Arentsz van Weenen 1687 080 de kinderen van Jacob Dircksz Keth, erve vande weduwe van Geerit Aelbertsz van Rijn, zijn Dirck Jacobsz Keth; Claes Jacobsz Keth; Adriaentgen Jacobs Keth en Louris Gijsz van Groenendijck x Martyntgen Jacobs Keth te Leiden 1687 080 Hendrick Loff overleden 1687 080 uit Leiden komen de weduwen van Willem Manx en van Jan Cortenbalck; Jan Schrevelbergh, erve van Maria Wouters, weduwe van Pieter Haeck uit Amsterdam 1687 080 Johannes Kam, chirurgijn, enig kind van de weduwe van Elias Kam uit Delft 1687 083 de weduwe van Philp Symonsz overleden. Erven de kinderen van Cornelis Lourisz van 't Weylant; Mees Danielsz Klinckenbergh; Aeltie Dircks, weduwe van Symon Philpsz Achthoven en Jacob Bruynen van Wassenaer, woonende onder Leyderdorp naest de woning van Knolter 1687 083 Aechie Cornelis Suyderhout overleden. Erven Jan Pietersz Sterrevelt; Annetie Pieters Sterrevelt, beyde wonende tot Alphen, elk F. 2.2.4; Dirck Cornelisz van Vliet, molenaar aan de Zijlepoort tot Leyden F. 2.2.4; Leendert Jacobsz van Weenen F. 2.2.4, samen 1/6; Thijs Luyten en Erckie Pieters beiden te Hazerswoude elk F. 1.14; Pieter Abrahamsz Keurant in de Crommenellebooghsteegh tot Leyden F. 1.14; Johannes Marcelisz van den Heuvel in de Bogaertsteegh tot Leyden F. 1.14; Hendrick Schinkel in de Nieuwe Steegh tot Leyden F. 1.14, samen 1/6; Gerrit van Thol op de Vliet tot Leyden F. 2.16.6; Aelbert Cornelisz van der Meer op 't Amsterdamse Veer op de Melcmart tot Rotterdam F. 2.16.6; Jan Cornelisz van der Meer in de Lombertstraet in "'t Varcken sonder Leer" tot Rotterdam F. 2.16.6, samen 1/6; Jan Louwen x Neeltie Claes in de Sevenhuysen onder Alkemade F. 2.10; Symon Jansz Buytendijck en Jan Jansz Buytendijck elk F. 2.10, samen 1/10; Maerten Jansz Buytendijck en Jan Jansz Buytendijck elk F. 1.5; Maertie Jans Buytendijck F. 1.5; Maerten Nanningsz x Aeltie Jans Buytendijck te Lisse F. 1.5, samen 1/10; de kinderen van Leendert Cornelisz Buytendijck 1/10; Jan Jansz van Leeuwen en Cornelis Jansz van Leeuwen elk F. 1; Claes Engelsz van Leeuwen F. 1; Frans Symonsz van Leeuwen en Jannetie Symons van Leeuwen elk F. 1, ook 1/10; Jan Pietersz Kraen F. 1.5; Pieter Groenendijck F. 1.5; Jan Jansz Groenendijck te Oegstgeest F. 1.5; Catharina Hendricks #; Hendrick Hendricks #, Maertie Hendricks # en Pieter Hendricks # allen te Leiderdorp, samen F. 1.5 1687 084 Dirck Ponsen van Swanenburgh overleden. Erven Doe Jansz Entepoel 1/2 en Cornelis Cornelisz Rous 1/6; Pieter Cornelisz Rous 1/6 en Willem Danielsz van Leeuwen x Jannetie Cornelis Rous 1/6 1687 085 Dirck Sonnevelt 1/6 erve van Pieter Drijfan uit Rotterdam 1687 086 de weduwe van Willem Cornelisz Roskam overleden. Erven Cornelis Roskam; Baerthout Roskam en Heymen Roskam, allen wonende in "'t Wapen van Oestgeest" te Oegstgeest 1687 086 Ary Pietersz Groen woont in Noordwijk 1687 087 de weduwe van Cornelis Tymansz overleden. Erven Tyman Cornelisz Overzijll; Pieter Cornelisz Overzijll en Pieter Cornelisz Rous x Cornelia Overzijll 1687 087 Machtelt Jacobs van Zijp, erve van Ary Claesz Entepoel en van Claes Tijsz, overleden. Erven Willem Cornelisz van Egmont x Duyffgen Claes Entepoel 1/2; de 2 meerderjarige dochters van Gijsbert Jacobsz, genaemt Barbara Gijsberts en Machtelt Gijsberts te Oegstgeest elk 1/6; Cornelis Claesz Duyndam x Tryntgen Gijsberts te Rijnsburg 1687 087 de voorkinderen van Cornelis Jacobsz Rous zijn Cornelis Cornelisz Rous; Pieter Cornelisz Rous en Willem Danielsz van Leeuwen x Jannetgen Cornelis Rous tot Hazerswoude aen den Hogen Rijndijck 1687 088 Joris Cornelisz x Neeltgen Dircks te Rijnsburg 1687 088 ds. Quyrinuis Bosch, predicant tot Warmont, woont tot Leyden op de Haerlemstraet bij de Blauwe Poort 1687 090 Mattheus Willemsz erve van Marytgen Willems, weduwe van Jan Pietersz Bingh uit Leiden 1687 090 de moeder van de 3 minderjarige kinderen van Pieter Thijsz van Striemen x Leendert Jansz van Dreft aen de Zijll 1687 090 Jacob Bruynen, erve van Arent Arentsz Pijnaker uit Rotterdam, woont nu onder Alkemade 1687 090 Aeltgen Leenderts en Grietgen Leenderts erven van Jacob Cornelisz Koens uit Rotterdam 1687 091 Vrije Boekhorst: de 3 minderjarige kinderen van Pieter Tijsz van Striemen, erve van Tryntgen Mees, in haer leven huysvrouw van Hendrick Jansz Doornevelt, wonen nu onder Warmont aen de Zijl 1687 092 Voorhout: Ary Leendertsz voor 't maken van 't quohier overleden 1687 095 Jacob Sprong, heere van Sluypwijck, uit Leiden 1687 096 Sassenheim: Claes Cornelisz Briele overleden. Erve zijn enige dochter x Jan Lourisz in de Sevenhuysen onder Alckemade 1687 097 de weduwe van Jan Dircksz Bruynswijck overleden. Erven Cornelis Florisz Moerkercken te Voorhout; Mees Gijsen x Annetgen Jans te Oegstgeest; Kees Jan de Laen x Tryntgen Leenderts van der Son te Noordwijkerhout; Antgen Cors, kind van Dirckgen Ariens Binnenhaven te Wassenaar bij de Bode; Pieter Jansz Weynen; Neeltgen Dammes, weduwe van Jan Florisz Moerkercken; Annetgen Jans Weynen; Jan Leendertsz van Recxsen x Marytgen Jans en de 2 kinderen van Jan Jansz Weynen t.w. Maertgen Jans Weynen en Gerrit Jansz Weynen 1687 097 Jan Jacobsz van der Werff overleden. Erven Abraham Copaert x Maertgen Jans van der Werff; Jacob Cornelisz Adrichem x Grietgen Jans van der Werff; Jacob Jansz van der Werff en Claes Jansz van der Werff 1687 097 Floris Cornelisz Moerkercken overleden. Erven Cornelisgen Jansz Moerkercken, zijn kindskind, dat als voogd heeft Crijn Jacobsz Kercklaen en Cornelis Florisz Moerkercken te Voorhout 1687 098 de 3 kinderen van Floris Pietersz zijn Ary Willemsz Steenvoorde x Geertgen Floris Heemstede te Noordwijkerhout; Jacob Florisz Heemstede te Voorhout en Maertgen Floris Heemstede 1687 098 Teunis Cornelisz van der Meer x oude Maertgen Willems, erve van Cornelis Verduyn uit Maassluis; woont nu in Warmond 1687 099 de weduwe van Cornelis Willemsz Guldemont woont in Noordwijkerhout 1687 100 dr Hendrick van der Linden uit Amsterdam woont nu in Koudekerk 1687 101 Leendert Jacobsz Soetermeer overleden. Erven Engel Jacobsz van Heemskerck alhier 1/10 en de overige 9/10 naar Aelbert Leendertsz Soetermeer; Banckert Leendertsz Soetermeer; Jacob Leendertsz Soetermeer en Cornelia Leenderts Soetermeer allen te Sassenheim 1687 102 Maertgen Jans, weduwe van Huyg Gerritsz Nest overleden. Erven Gerrit Huygen Langevelt en Maerten Huygen Langevelt 1687 102 Cornelis Arentsz overleden. Erve Cornelis Cornelisz Roode, zijn zoon te Sassenheim 1687 102 Jan Deyserman, erve van Jan Dircksz Deyserman overleden. Erven Gerrit Huygen Langevelt 1/4; Maerten Huygen Langevelt 1/4; Gerrit Jansz 's-Gravemade x Neeltgen Jans Deyserman te Voorhout 1/2 1687 103 Jacob Pietersz Keyser overleden. Erve van vaders zijde Martyntgen Pieters Keyser, laatst weduwe van Dirck Cornelisz Knol tot Haerlem op de Burchwal, ten huyse van een pottebacker 1/8; Cornelis Jansz Langevelt e.a. 1687 103 Pieter Jansz Moerkercken te Hillegom 1687 103 Symon Leendertsz van Sonnevelt overleden. Erven Adriaen Leenderts Sonnevelt te Sparwoude en Cornelis Jeroensz van Cleeff x Maertgen Leenderts van Sonnevelt tot Amsterdam, sijnde een wagemaker bij 't Leytseplein 1687 103 Tryntgen Claes, weduwe van Gerrit Claesz overleden. Erven o.a. Gerrit Cornelisz Wassenaer F. 1; Jan Cornelisz Wassenaer 15 st.; Dirck Cornelisz Oostdam x Aegie Cornelis Wassenaer 15 st. en Neeltgen Cornelis Wassenaer 15 st. 1687 103 Dammis Dammisz overleden. Erve zijn weduwe 1687 103 Jacob Abrahamsz overleden. Erve Jan Cornelisz Wassenaer; Maertgen Jacobs Cock en Abraham Jacobsz Cock 1687 105 de weduwe van Mr. Jan de Molijn overleden. Erve zijn 3 kinderen 1687 105 de kinderen van Engel Jacobsz zijn Niesgen Hendricks Rietvelt, weduwe van Jacob Engelsz alhier; te Warmond: Pieter Cornelisz van 't Sweylant x Margriet Engels; Maria Engels en Leendert Gijsbertsz van Sijp x Catarina Engels 1687 105 Tomas Mourixe van Eede overleden. Erven Claes Ottensz Kranenburgh, weduwnaar van Baeffgen Tonis van Eede; Rijckie Tonis van Eede en Dammis van Kranenburg te Woubrugge, allen kinderen van Maertgen Willems van der Kodde 1687 105 de weduwe van Oth Claesz erve van Marytgen Jacobs Langevelt 1687 106 Marytgen Jacobs Langevelt overleden. Erve de weduwe van Ottho Claesz 1/4; Jannetgen Jacobs Langevelt 1/4 en Jacob Arentsz Doornevelt 1/2 1687 106 Franchoys Dublette, heer van Groenevelt, over sijn aangekogt lant in Lisse van den heer Carel van Valckenaer woont in 's-Gravenhage 1687 107 Aegie Cornelis Duyndam, weduwe van Floris Maertensz Warmont erve van Marytgen Joosten, weduwe zowel van Jan Pietersz Heemstede als van Cornelis Claesz Duyndam, x Jan Symonsz Fits tot Noordwijkerhout in de Groothack 1687 107 Jannetgen Cornelis Duyndam, weduwe van Willem Arentsz, erve van Marytgen Joosten, weduwe van Cornelis Claesz Duyndam, x Ary Jacobsz van Heemskerck 1687 108 Zoetermeer: Jacob Lievensz Kroneveen, 1/5 erve van Dirck Lievensz Kroneveen uit Pijnakker, is ook voogd van zijn zuster Cornelia Lievens Kroneveen 1687 108 Willempgen Gerrits erve van Baeltgen Claes uit Nootdorp 1687 108 Leendert Langelaen, woonende in de Driemanspolder, x Annetgen Gabriels van der Hoeff, erve van haar moeder Grietgen Jans uit Pijnakker 1687 108 de weduwe van Ary Jacobsz de Cocq overleden. Erve Huyg Cornelisz van den Bosch te Stompwijk 1/4; Dirck Jacobsz de Cocq te Berkel 1/4; Huych de Bruyn 3/8 en Cornelia Ariens van den Bosch 1/8 1687 108 Agnietie Jans Visscher, weduwe van Pieter Leendertsz, 1/4 erve van haar vader uit Hogeveen onder Delft, woont nu in Stompwijk 1687 108 Marcus Arisz van Phioolen en Catarina Aris van Phioolen weeskinderen van Aris Arentsz van Phioolen, 1/4 erve van Arent Arentsz van Phioolen uit Zoeterwoude, maar nu te Zegwaard 1687 109 de weduwe van Cornelis Jacobsz Visscher woont in Stompwijk 1687 109 Cornelis Pietersz van der Schilde erve van de weduwe van Pieter Pietersz van der Schilde is voor 't maken van 't quohier overleden 1687 109 Pieter Jan Tymansz overleden. Erven de kinderen van Arent Cruyningh te Bleiswijk en de kinderen van Jan Pietersz Hogendijck 1687 109 -Broeckwegh: Claes Symonsz van der Lee overleden. Erven zijn 4 kinderen Judith Claes van der Lee x N. N. Roodenburgh; Adriaentgen Claes van der Lee x Pieter Jansz Cleywegh, beyden tot Stompwijck aen de Soetermeerse Meer; Symon Claesz van der Lee en Cornelis Claesz van der Lee 1687 109 Dirck Claesz Comen alias Dirck Claesz van der Weyde erve van Ary Bastiaensz Comen, woont nu in Boskoop 1687 110 Ary Danielsz Schieback erve van zijn vader Daniel Arentsz uit Schiebroek 1687 110 -Vlieth: de weduwe van Dirck Joosten overleden. Erve Dirck Dircksz van Vlieth 1/3, Maerten Dircksz van Vlieth 1/3 en vele anderen 1687 110 de weduwe van Cornelis Joostensz Prins overleden. 16 erven 1687 110 -Tweede Weegje: Dirck Poulsz Sevenhuysen overleden. Erve Dirck Ariensz de Cocq nom. ux. te Berkel; Jan Dircksz Sevenhuysen en Tyman van der Does 1687 110 Annetgen Louris Rijneveen, even verder aangeduid met Jannetgen Louris Rijneveen, x Dirck Pietersz Douw te Roelofarendsveen en Geertgen Louris Rijneveen x Willem Verburg te Berkel, erven van Louris Jansz Rijneveen 1687 111 dr. Bormans als administraterende de goederen van Aeffgen Groenhout, erve van Aeffgen Andries Groenhout, erve van de weduwe van Inge Willemsz van Coeffwegen uit Rotterdam en erve van Adriaen Jacobsz van Brakel, ook uit Rotterdam 1687 112 -'t Eerste Weechge: Cornelis Jansz van der Claeuw overleden voor 't maken van 't quohier 1687 112 Floris Cornelisz van der Meer erve van Baeltgen Claes naar Leiden 1687 112 de weduwe van Jacob Arentsz Rino woont in Zegwaard 1687 113 Willempgen Gerrits weduwe van Jan Roelen de oude, erve van Baeltgen Claes naar Nootdorp 1687 113 de kinderen van Cornelis Cornelisz Stompwijck wonen te Zegwaard 1687 113 de weduwe van Johan Harlaer overleden. Erven haar kinderen Nicolaes Harlaer; Cornelia Harlaer x N.N. Isenbaert, wijncoper tot Delft; Senette Hogenhoeck x den predicant Venecolius in 't lant van Cuyck; Gijsbert Persoon nom. ux. te Voorschoten en Nicolaas Harlaer, kleinkind van de weduwe van Harlaer, zijn grootvader 1687 113 Cornelis Doessen zijn zoon Dominicus Doessen 1/2 en het weeskind van Justus Doesen, waarvan moeder is Catarina Planck, getrout met Frederick Raephoven, woonende tot Amsterdam opte Heeregraft naest "De Bonte Mantel" 1687 114 -Delffsche Walle: de weduwe van Ary Aryensz Visser woont in Zegwaard 1687 115 de weduwe van Pieter Lourisz Glasemaker woont in Zegwaard 1687 116 de weduwe van Pieter Isbrantsz de Bruyn, genaemt Tetterode overleden. Erve haar kinderen Dirck Pietersz Tetterode te Zoeterwoude; Aechgie Pieters de Bruyn en Maertgen Pieters de Bruyn, beiden te Stompwijk en Cornelis Pietersz de Bruyn 1687 116 Grietgen Jans, weduwe van Mr. Cornelis Valckenoog uit Ruyven onder Delft 1687 116 de weduwe van Pieter Jansz Robol woont in Nootdorp 1687 117 Zegwaard: Cornelis Cornelisz Roggeveen erve van zijn vrouw uit Waddinxveen, x Jannetgen Jacobs Joncker, enige erve van de weduwe van Jacob Jansz Backer uit Noord-Waddinxveen 1687 117 Meynsgen Jans van Ereckelens erve van Annetgen Ariens, in haar leven huisvrouw van Jan Huygen Broertjes, x Aelbert Cats tot Leyden in de Backersteegh 1687 117 Gerrit Jansz van Greuningen overleden. Erve Apollonia van Greuningen, weduwe van Mr. Salomon Baron en Claes Bleyswijck x Aegie van Greuningen 1687 117 de weduwe van Louris Joosten van Zuylen overleden. 14 erven 1687 118 Claes Claesz Pey voor 't maken van 't quohier overleden 1687 118 Gillis Lambertsz de Cocq overleden 1687 118 Gerrit Weyten overleden. Erve Maltha Rietvelt, zijn weduwe, wonend in 's-Gravenhage op de Lange Graft bij Aelbert Schouten 1/2; Johanna Weyten met haar zuster, tot Leyden opte Hoygraft, elk 1/4 1687 118 Cornelis Anthonisz van Zuylen overleden. Erve Aeltie Cornelis x Aelbrecht de Vries, bode te Hazerswoude 1687 118 Cornelis van der Spoor overleden. Erve Ary van der Spoor, kruydenier tot Delft over de Vismarckt 1687 118 Sara Adriaens Berckel overleden 1687 119 Leendert Cornelisz de Cocq overleden. Erve Frans van der Does x Jannetgen Leenderts de Cocq, zijn enige dochter 1687 119 de weduwe van Jan Claesz Pey overleden. Erve Jacob Jansz Backer 1/6 en Frans van der Does 5/6 1687 119 Pieter Willemsz Berckel overleden. 4 erven 1687 119 Pieter Dignaersz de Graauw overleden 1687 119 Claertie Ariens Stomwpijck, huisvrouw van Cornelis Cornelisz Dielof overleden. Erve hij, wonend tot Leyden aen den Burgh tot Bode Andries Roest 1/2; Mees Ariensz Stompwijck 1/8; Cornelis Ariensz Stompwijck 1/8; Sytge Ariens Stompwijck 1/8; Willem Ariensz Stompwijck 1/24 en zijn kinderen 1/12, allen te Zoetermeer 1687 119 Sytge Ariens Stompwijck woont tot Delft buyten de Rotterdamse Poort in 't Westeynde 1687 120 Pieter Hendricksz Broeckhoven overleden. Erven Hendrick Pietersz Broekhoven F. 10; Leendert Jansz Broekhoven F. 10; Adriaen Pietersz Palesteyn grutter te Gouda F. 8.15 en Mr. Cossemis van Balen F. 1.5 1687 120 Jacob Joosten van der Sloth overleden. Erve zijn weduwe Maertgen Cornelis de Rouw woont in Bleiswijk 1687 120 Pieter Hendricksz Leeuw overleden. Erven de weduwe van Willem Kerckhoven 1/3; Jacob van Leeuwen 1/6; Pieter van der Wilt 1/6; Adriaen Besemer te Leerdam 1/6 en Hendrick Verdonck 1687 121 Hendrick Verdonck x Adriaentie Pey, erve van Adriaen Jansz Pey woont tot Rotterdam op de Leuvehave 1687 121 de weeskinderen van Evert Langevelt zijn Cornelis de Blom x Ante Everts Langevelt, pachter te Delft en Leendert Jansz Broekhoven x Maria Everts Langevelt 1687 121 -Catwijk en Veur: Leendert Cornelisz Verzijden erve van Cornelis Cornelisz Verzijden overleden. Erven Claes Verzijden; Adriaentgen Verzijden en Leendert Verzijden, woonende op de Bergh onder Rotterdam 1687 122 Cornelis Jansz Starrenburgh, erve van Matthijs Adriaensz overleden. Erven Ary Jansz Starrenburgh; Gerrit Jansz Starrenburgh, 't weeskind van Angenietje Gerrits en Pieter Davidsz x Jannetgen Jans Starrenburgh te Bleiswijk 1687 122 Meeuwis Jacobsz van der Walle overleden. Erven Cornelis Leendertsz van der Does x Maertgen Meesen, zijn dochter 1687 122 Leendert Pieter Symonsz overleden evenals de weduwe van Dirck Cornelisz de Groot 1687 123 de weeskinderen van Dirck Jacobsz van de Walle zijn Crijn Claesz nom. ux. en Jan Burchoorn nom. ux. 1687 124 -Slootwegh: Claes Cornelisz Mouringh overleden voor 't maken van 't quohier 1687 124 -Segwaartsteegh: de weduwe van Ary Claesz van Lingen woont in Boskoop 1687 124 de weduwe van Adriaen Gerritsz Roggeveen overleden. Ontallijke erven 1687 124 de weduwe van Jacob Jansz Grotejaep voor 't maken van 't quohier overleden 1687 124 Claes Claesz Robol overleden. Meer dan 50 erven 1687 125 Pieter Cornelisz Cruyningh overleden 1687 125 Anthony Hendricksz van der Does overleden. Erven Hendrick Hendricksz van der Does; Pieter Jacobsz van Leeuwen nom. ux. en de 2 kindskinderen van Anthony, beyden uytlandich 1687 125 Cornelis Symonsz Bon overleden. Erven Cornelis Bon; Jan Cornelisz Bon; Philps Cornelisz Bon te Delfgauw; Pieter Cornelisz Bon te Nieuwerkerk; Frans Cornelisz Bon te Hazerswoude en Leendert Davidsz Berckel te Berkel 1687 126 Abraham Rockeveen overleden. Erven Frans van der Does 1/2; Cornelis Claesz 1/4 en Annetgen Leenderts Roggeveen 1/4 1687 126 -Aen Den Hoorn: de weduwe van Louris Pietersz van Hoorn overleden. Erven Gerrit Roggeveen 1/4; de weduwe van Ary Leendertsz van Eyck x Cornelis Somer 1/4 en vele anderen 1687 127 -Rokkeveen: de weduwe van Adriaen Pietersz Segwaert overleden. Erven het weeskind van Maertgen Ariens, die in 't weeshuys binnen Leyden is overleden; Dignaer Pietersz de Graeu; Geertgen Ariens en Leentgen Ariens 1687 128 de weduwe van Jacob Jansz Robol is 80 jaren out ende inpotent 1687 128 Hillebrant Ariensz de Bruyn overleden. Erven Adriaen Willemsz de Hoogh x Maertgen Hillebrants de Bruyn en de weduwe van Claes Hillebrantsz de Bruyn te Zoetermeer 1687 128 Jan Jansz Robol overleden 1687 129 Zegwaard-Achtersegwaert: Appplonia van Greuningen, weduwe van Mr. Salomon Baron woont in 's-Gravenhage op de Lange Graft tot Aelbert Schouth 1687 129 Frans Gerritsz Wassenaer woont in Hazerswoude 1687 129 Gerrit Counweynssen van Genonbergen, kuiper, woont in 's-Gravenhage op de Houtmart 1687 130 Jacob Jansz Pijnacker 1/4 erve van zijn vrouws moeder uit Pijnakker 1687 130 Jacob Meesen van Alphen uit Berkel 1687 130 Pieter Cornelisz Bleyswijck woont in Boskoop 1687 130 Leendert Dircksz Konijnenburgh overleden. Ontelbare erven 1687 130 voogd van de kinderen van Aelbert Jansz Koot is Ary Paulsz Oosterdam 1687 130 Claes Dircksz Bleyswijck erve van zijn vader uit Den Haag en1/6 erve van Johannes Dircksz Bleyswijck uit Pijnakker 1687 130 Hoogeveen: Leendert Jacobsz Hoogbrugge en Crijn Claesz Hogeveen x een dochter van Dirck Jacobsz van der Walle zijn beiden overleden. Ervenn Maertgen Ariens Bent, weduwe van Claes Crijnen Hogeveen; Adriaen van Duuren x Marytgen Crijnen Hogeveen en Jasper van Erpekum x Neeltje Crijnen Hogeveen 1687 132 Benthuizen: Johannes Kerckering 1/4 erve van zijn moeder uit Berkel 1687 132 Johannes Vaeck overleden. Erven de huisvrouw van Boudewijn van Yselendoorn, schout tot Boskoop 1687 133 Jacob Pietersz Conijnenburgh overleden. Erve zijn weduwe, die in de Katwijkse Buurt onder Pijnakker woont 1687 133 Ary Pietersz Verkade overleden. Erven zijn 5 kinderen Pieter Ariensz Verkade te Hazerswoude; Aert Ariensz Verkade te Hazerswoude; Jan Ariensz Verkade aen de Bergh onder Rotterdam; Emmetgen Ariens Verkade x Pieter Diepwater te Boskoop en Pietertie Ariens Verkade x Claes van der Wolff te Noord-Waddinxveen 1687 133 de weduwe van Tijs Bouwensz overleden. Erven zijn 3 kinderen Annetgen Tijs x Dirck Jacobsz van Venetien; Neeltie Tijs, weduwe van Jan Hendricksz Vermeulen en Joris Tijsz Hogeboom 1687 133 Jan Cornelisz van Genuchten overleden 1687 133 Gabriel Jansz Keyser overleden. Erve zijn weduwe te Zoeterwoude 1687 133 de weduwe van Cornelis Willemsz Keyser x Aryen Verkade te Boskoop 1687 134 Hendrick de Reus voor 't maken van 't quohier overleden 1687 134 Dirck Jacobsz van Venetien x Annetgen Tijs, erve van Jacob Dircksz van Venetien woont in Wassenaar 1687 134 Wouter Claesz Walingh overleden. Erve zijn weduwe, die als naestbestaende heeft Ary Barentsz 1687 134 Cornelis Pietersz Scheepmaker woont in Hazerswoude 1687 134 de erven van Leendert Huybertsz zijn Neeltgen Jans Conijnenburgh x Daniel Barentsz te Zegwaard en Leendert Jansz Conijnenburgh te Zoetermeer 1687 134 erven van Jan Hendricksz de Reus zijn Cornelia Jans de Reus x Jacobus Backer, secretaris te Stolwijk 1/3; de rest naar anderen 1687 135 het weeskind van Huyg Geeleveen woont in Bleiswijk evenals Leendert Arentsz Backer 1687 135 de weduwe van Jacob Stuart overleden 1687 135 Philp Philpsz Broer overleden 1687 135 de aanslag van Dirck Pietersz Konijnenburgh, erve van Leendert Huybertsz en de kinderen van Jan Huybertsz komt nu ten laste van Dirck zelf 1/3; Leendert Jansz Konijnenburgh te Zoetermeer 1/3 en Daniel Barentsz x Neeltgen Jans Konijnenburgh te Zegwaard 1/3 1687 136 Dirck Val is te Zoeterwoude overleden. Erve zijn weduwe x Cornelis Dircksz Ouwerkerck te Zoeterwoude 1687 136 Hazerswoude: Ary Jansz Wouters overleden. Erven Jan Arentsz van der Plas; Claes Dircksz Heyselendoorn x Lysbet Ariens van der Plas; de kinderen van Cornelis Jansz van der Hart en Jan Hendricksz Houweling x de weduwe van Pieter Cornelisz Keyser 1687 136 het kind van Marytgen Ariens uit Blommendael is Ary Jansz Blommendael of Ary Pietersz Blommendael 1687 136 Jacob Jansz Jongejan uit Blommendael woont op een watermolen 1687 137 erven van de weduwe van Symon Cornelisz Buyen zijn Jan Symonsz van Leeuwen; Dirck Symonsz van Leeuwen; Adam Dircksz Hogeveen x Claertie Symons van Leeuwen en Ary Pietersz x Neeltgen Symons van Leeuwen 1687 137 de weduwe van Jan Cornelisz van der Hart overleden. Erven Ary Pietersz Keyser, baggerman, x Tryntie Jans van der Hart tot Leyden in de Koesteegh en de kinderen van Cornelis Jansz van der Hart 1687 138 Gerrit Jacobsz van Rijn overleden. Erven Cornelis Woutersz van Swieten 1/4; Teunis Aertsz van Rijn wonende aen den Hogen Dijck onder Haestrecht 1/4; Gijsbert Gielen Vergou tot Gouda op de Karnemelcxsloot 1/8; Jan Pietersz Stolwijck wonende aen Goejanverwellesluys onder Oudewater 1/8 en 1/4 voor de kinderen van Dirck Symonsz Stopenburgh 1687 138 de weduwe van Pieter Jansz Keyser voor 't maken van 't quohier overleden 1687 138 Dirck Govertsz Koenekoop erve van Franck Jacobsz van Waddingsveen overleden. Erven het weeskind van Govert Koenekoop en Annetje Dircks Koenekoop, weduwe van N.N. Smetser tot Zoeterwoude in de Weypoort 1687 138 Ewout Cornelisz Craen 1/2 erve van Cornelis Cornelisz Craen overleden. Erven Cornelis Ewoutsz Craen; Leendert Sachariasz Akerslooth x Aeltie Ewouts Craen en Cors Willemsz Kraen x Maertgen Ewouts Craen 1687 139 de weduwe van schout Hendrick Veenbergen overleden. Erven zijn kinderen Pieter Corenwinder x Barbara Veenbergen en diens zoon F. 36.5; Cornelis Veenbergen met zijn zuster F. 36.5 en Mr. Jacob de Zeeuw, schout, F. 20 1687 139 Pieter van Heyningen, secretaris, overleden. Erven zijn kinderen Anna Pieters van Heyningen; Gerrit Pietersz van Heyningen; Margrieta Pieters van Heyningen; Ingnatius Pietersz van Heyningen en te Rijnsaterwoude Willem Pietersz van Heyningen 1687 139 Cornelis Cornelisz Kraen overleden. Erven Ewout Cornelisz Kraen 1/2; Cornelis Ariensz Kraen 1/6; Jacob Westerlaen x Maertgen Ariens Kraen 1/6 en Willem Ariensz Kraen 1/6 1687 139 Mr. Abraham van Heuckelom voor 't maken van 't quohier overleden 1687 139 de erven van Ewout Jansz van Groenendijck zijn Michiel Ewoutsz van Groenendijck 7/11 en het weeskind van Jan Ewoutsz van Groenendijck 4/11 1687 139 Dirck Dircksz van Venetien x de weduwe van Ary Willemsz Vairle 1687 140 Cornelis Dircksz Keyser voor 't maken van 't quohier overleden 1687 140 de kinderen van Jaepge Jans Sonne x Abraham Elsthout 1687 140 Frans Claesz van Poelgeest erve van de weduwe van Cornelis Inggensz Bonifaes uit Bleiswijk 1687 140 Jan Cornelisz Vos is van 'slantswegen over verlopen imposten op de Voorpoort in Den Haegh gegijselt 1687 142 Gerrit Mouringsz van Leeuwen woont tot Leyden op de Oude Vest 1687 142 Jan Joppen Craen overleden. Erven de kinderen van Cornelis Quiringsz van Arckel en Govert Corsz Vall x Annetgen Quirings van Arckel 1687 142 Gerrit Dircksz Cop overleden. Erven de kinderen van Gerrit Ariensz Poelgeest 1/4; de kinderen van Dirck Willemsz Swanenburgh 1/4; Jan Joppen Craen 1/4; de weduwe van Cornelis Quiringsz van Arckel 1/8 en Govert Corsz Vall x Annetgen Quirings van Arckel 1/8 1687 143 de vrouw van Ary Cornelis Pouwelsz overleden. Erven haar zoons Cornelis Ariensz Kraenhoorn en Jan Ariensz Kraenhoorn 1687 143 erven van de weduwe van Claes Florisz van de Bent zijn Cornelis Claesz van de Bent; Ewout Claesz van de Bent en Pontiaen Dobbe x Annetgen Claesz van de Bent 1687 144 Steven Dobbe overleden. Erven Pieter Stevensz Dobbe; Pontiaen Stevensz Dobbe; Hendrick Stevensz Dobbe en Cornelis Sachariasz Akersloot x N. N. Stevensdr. Dobbe 1687 144 Abraham Ariensz Elsthout erve van Jan Cornelisz Sonne en van de vrouw van Dirck van der Snel uit Blijswijk 1687 144 Cornelis Cornelisz Baersge overleden 1687 144 Ary Hendricksz Elsthout overleden. Erven zijn kinderen Abraham Ariensz Elsthout; Jacob Ariensz Elsthout; Isaack Ariensz Elsthout; Cornelis Ariensz Elsthout; Hendrick Ariensz Elsthout; Davidt Ariensz Elsthout, Ewout Jansz Molenaer x Neeltie Ariens Elsthout allen F. 3.18.8 en Annetgen Jacobs, weduwe van Ary Hendricksz Elsthout F. 2.10 1687 144 het meerderjarige weeskind van Rusgen Dircks, Dirck Ewoutsz Batelaen is voor 't maken van 't quohier overleden 1687 145 Ary Jansz van der Does overleden. Erven Claertgen Ariens van der Does en Ary Abrahamsz Bent x Adriaentgen Ariens van der Does 1687 145 Ary Ignaertsz overleden. Erven Grietgen Ariens, weduwe van Ary Jacobsz Hogerscheyt; Cornelis Ariensz van der Willick en de kinderen van Jochem Ariensz van der Willick, beiden te Bleiswijk 1687 146 Reyer Florisz Akersloot overleden. Erven Marytgen Reyers Akersloot 1/3; Claes Reyersz Akersloot 1/3 en zijn kleinkinderen Leendert Sachariasz Akersloot en Cornelis Sachariasz Akersloot elk 1/6 1687 147 -Achterwegh: Ary Leendertsz van der Bergh is voogd van de kinderen van Symon Jansz van der Gellinck 1687 147 Ary Amen van Griecken overleden 1687 149 -Rijndijk: Willem Ariensz Craen, erve van Cors Gerritsz overleden. Erven Cors Willemsz Craen; Jan Willemsz Craen en Jan Pietersz Vermij x Jannetgen Willems Craen 1687 150 de weduwe van Dirck van Leeuwen overleden. Erven Maerten Dircksz van Leeuwen; Aeltgen Dircks van Leeuwen en Symon Claesz van der Valck x Meynsgen Jacobs, die een dochter is van Geertgen Dircks van Leeuwen te Zoetermeer 1687 150 Pieter Willemsz Swanenburgh voor 't maken van 't quohier overleden 1687 151 de oudste kinderen van Wouter Cornelisz van Swieten zijn Tijs Woutersz van Swieten; Joost Pietersz Vroom, weduwnaar van Grietie Wouters van Swieten en Cornelis Woutersz van Swieten 1687 151 Neeltgen Dircks van Arckel is de weduwe van Tijs Woutersz van Swieten 1687 151 Jan Roelofsz van Leeuwen erve van Symon Oloffsz overleden 1687 152 Marytie Claes en Grietgen Claes zijn erven van Hendrick Meesz uit Stolwijk 1687 152 de kinderen van Dirck Claesz Broeckwech zijn Claes Dircksz Broeckwech; Cornelis Jansz Luyck x Aeltgen Dircks Broeckwech en het kind van Neeltgen Dircks Broeckwech, genaemt Neeltgen 1687 153 Reynout Michielsz van Arckel overleden. Erven Neeltgen Dircks van Arckel; Cornelis Keth x Maertgen Dircks van Arckel te Koudekerk en Dionys Dircksz van Arckel 1687 153 Jacob Cornelisz van Weenen overleden 1687 154 Cornelis Ariensz van Leeuwen is erve van Claes Ariensz van Fyolen, erve van Marytgen Ariens van Fyolen 1687 155 Gerrit Jansz Outshoorn, zoon van de weduwe van Jan Willemsz Outshoorn, woont in Bodegraven 1687 156 Alphen: Dirck Mattheusz van Teylingen erve van Cornelis Dircksz Veen uit Voorburg 1687 156 Jacobus van Dijck, woonende aen off bij de Goutse Sluys, erve van Cornelis van Dijck uit Vlaardingen 1687 156 Hendrick Lips, weduwnaar van Neeltgen Louris, erve van Lysbet Maertens uit Capelle op de Yssel 1687 157 de weduwe van Cornelis Symonsz overleden 1687 157 Joris Symonsz van Rijn, erve van Hendrick Symonsz van Rijn overleden. Erven van F. 8: Jan Lambertsz x de weduwe van Joris Symonsz van Rijn F. 3; Cornelis Jorisz van Rijn tot Amsterdam in de Spiegelstraet F. 1.13.6; Ary Dircksz Buytendijck, weduwnaar van Aeltgen Joris van Rijn te Joudekerk F. 1.13.6 en Gerrit Dircksz Keth x Geertgen Joris van Rijn F. 1.13.6 1687 157 Cornelis Dircksz Keth en Gerrit Dircksz Keth, erven van Floris Claesz Keth, zijn beyden gebannen vermits Gerrit manslagh hadde begaen; zijn goederen verbeurt verclaert ten behoeve van 't lant 1687 158 Dirck Dircksz Turckenburgh overleden 1687 158 voogd van de kinderen van Ary Hendricksz Breecklant is Hendrick van Dobbe 1687 158 voogd van de kinderen van Jan Evertsz Blaser, erve van Hendrick Danielsz Breecklant is Joris Isacxz van Cralingen 1687 159 de kinderen van Maerten Bogaert zijn Maerten Bogaert; Mees Jacobsz Ruys x Grietgen Bogaert; Catarina Bogaert; Cornelis Doeff, weduwnaar van Anna Bogaert, woonende bij 't Cathuysers Kerckhoff tot Amsterdam en Elisabeth Bogaert; Maria Bogaert en Davidt Bogaert allen in 't Sticht 1687 159 de 4 kinderen van Matheus van Heyningen zijn Steven Mattheusz van Heyningen; Haesgen Mattheus, weduwe van Hendrick Oostenrijck; Jacob Mattheusz van Heyningen te Aarlanderveen en Cornelis Tonisz Lelyvelth, weduwnaar van Marytgen Mattheus, ook te Aarlanderveen 1687 160 de weduwe van Frans van Leeuwen voor 't maken van het quohier overleden 1687 162 de erven van Claes Jansz van Vlieth zijn Jan Tomasz Cock of Jan Tomasz Cop 1/2 en de kinderen van Symon Jansz van Vlieth, te weten Aert Symonsz van Vlieth te Leiderdorp 1/4 en Leendert Cornelisz Rewijck x Lysbet Symons van Vlieth te Zoeterwoude 1/4 1687 162 Cornelis Jorisz van Rijn woont tot Amsterdam in de Spiegelstraet 1687 163 Claes Jacobsz van den Acker, nom. ux. erve van Maerten Arentsz van der Enden uit Pijnakker, woont in Aarlanderveen 1687 163 Gerrit Gerritsz Kop 1/6 erve van zijn moeder, de weduwe van Gerrit Kop uit Amsterdam 1687 164 de kinderen van Gijs Huyberden, erve van Huybert Gijsen, zijn Jacob Gijsbertsz van Dam te Oudshoorn; Cornelis Claesz de Haen de jonge x Jannetgen Gijsberts van Dam en Willem Willemsz Capel x Marytgen Gijsberts van Dam te Mijdrecht 1687 164 de kinderen van Cornelis Gerritsz zijn Aryen Huybertsz Blonck x Lysbet Cornelis te Oudshoorn; Crijn Cornelisz x Grietgen Cornelis in de Zillick onder Noortwijkerhout en Engel Cornelisz x Jannetgen Cornelis onder Velsen bij 't Princebos onder Haerlem 1687 165 de kinderen van Willem Pietersz Poelgeest zijn Jan Willemsz Poelgeest en Ary Tijsz Bosch x een dochter van Willem Pietersz 1687 166 Louris Claesz Ruth woont tot Leyden op de Zijtgraft in "De Spaerpot" 1687 166 Dirck Govertsz Schenckevelt is de zoon van de overleden Govert Jansz Schenckevelt 1687 166 Oudshoorn en Gnephoek: de weduwe van Leendert Arentsz Doeff overleden. Erven haar man Dirck Marcelisz 1/2 en de 3 kinderen van Leendert Arentsz Doeff 1/2 1687 166 Ds. Haeck erve van Annetgen Bone uit Delft 1687 167 Daniel Woutersz Overvoorde 1/6 erve van zijn vader uit Wateringen 1687 167 Mouring Leendertsz van Leeuwen x 't weeskind van Willem Cornelisz van Tol 1687 167 Aechgen Jans Verdam en Johanna Jans Verdam x Pieter Jacobsz van Ruyten te Alphen en Jan Jansz Verdam 1687 167 Dirck Reyersz van der Clyff overleden. Erven de kinderen van Catarina Wouters van Poelgeest 1/2 en Marytgen Reyers van der Clyff, weduwe van Ewout Leendertsz tot Leyden op de Hogelantse Kerckgraft 1687 168 Symon Lourisz overleden. Erven zijn dochter Jannetgen Symons Lelyvelt 3/4 en Willem Florisz van Outshoorn x de weduwe van Tomas Dircksz van Swieten, die weduwnaar was van de weduwe van Symon Lourisz te Koudekerk 1/4 1687 168 Marytgen Cornelis woont te Alphen 1687 169 de weduwe van Dammas de Groot overleden. Erven Jochem Claesz x de weduwe van Jacob Dammasz en haar zoon Jan Dircksz van Tol te Rijnsaterwoude 1687 170 de weduwe van Symon Cornelisz Schenckevelt overleden. Erven Geertgen Symons Schenckevelt, weduwe van Cornelis Symonsz Vermij; Cornelis Symonsz Schenckevelt; Jan Symonsz Vermij x Marytgen Symons Schenckevelt; de weduwe van Dirck Symonsz Schenckevelt, nu x Dirck Dircksz Kalckoven en Cornelis Jansz de Ruyg x Annetgen Symons Schenckevelt wonende in de Kaag 1687 170 de weduwe van Pieter Willemsz Ouwen zijn Huych Pietersz Ouwen te Leiderdorp; Lysbet Pieters Ouwen x Willem Jansz Versloot en Pieter Dircksz van den Bos, weduwnaar van Maertgen Pieters Ouwen 1687 170 Symon Huygen overleden. Erven Willem Jansz Capiteyn x Geertgen Symons en Dirck Dircksz Kalchoven x Marytgen Symons 1687 171 de kinderen van Dirck Cornelisz de Heere zijn Huyg Dircksz de Heer; Jacob Jansz nom. ux.; Symon Willemsz nom. ux; Pieter Mouringsz nom. ux. en Cornelis Dircksz de Heer 1687 172 erven van de weduwe van Pieter Gijsen zijn Gijsbert Pietersz van Dam; Dirck Jochemsz x Juntgen Pieters van Dam; te Langeraar: Cornelis Pietersz van Dam; Willem Pietersz van Dam; Dirck Pietersz van Dam; Symon Pietersz van Dam en tot Leyden op de Jacobsgraft Jan Jansz Westereynde x Annetgen Jans Hooglant, kleinkind van de weduwe van Pieter Gijsen 1687 173 Hendrick Jansz van Leyden alias Hendrick Jansz van Leeuwen, bakker, x Marritie Ariens Rijderwaert, erve van Aryen Jansz van Rijderwaert te Boskoop 1687 174 Jan Claesz Oudevliet woont in Koudekerk 1687 176 Zwammerdam: Aechie Melis Gouwe uit Rotterdam 1687 176 Dirck Stopenburgh, erve van Jan Stopenburgh, eigenaar van 15� mergen lants gelegen in Bodegraven 1687 176 de weduwe van Gerrit Arentsz van der Swan uit Bodegraven, vermits haer overleden mans' vrunden de helfte van goederen genoten hebben, deselve helfte wederom op Bodegraven gerescribeert 1687 178 Martinus Verrijn, loco jkr. Rietwijck, bruycker Harmen Leendertsz de Jongh, woont tot Gouda op de Gouwe bij de Brouwerij van "De Swan", teruggeboekt naar Zwammerdam 1687 178 Cornelis Thomasz Lelyvelt x de weduwe van Jan Jacobsz Lelyvelt 1687 179 Claes Werreboutsz erve van Lysbet Willems van Leeuwen uit Reeuwijk 1687 180 Rijnsaterwoude: Grietgen Dircks Hammevelt, weduwe van Willem Schoneman overleden. Erven Gerrit Dircksz Hammevelt, wonend op 't Francepadt op 't hoeckie van de Wijdegangh tot Amsterdam 1/6; Jan Dircksz Hammevelt op de Vette Varckemart 1/6; Dirck Dircksz Hammevelt in de Westwagestraet in "'t Varcken" 1/6; Marytgen Dircks Hammevelt in de Pannekoeckstraet 1/6; Jan Volckertsz x Aeltgen Hammevelt, dochter van Balten Dircksz Hammevelt in de Lombertstraet over de Molewerff 1/6, alle tot Rotterdam woonachtich; Hendrick van Doorn, grutter opte Nieuwe Hoge Woert tot Leyden, zoon van Marytgen Dircks Hammevelt 1/18; Grietgen van Doorn en Marytgen van Doorn haar zuster, wonende tot Rotterdam op de Hoeck van de Vranckestraet elk 1/18 1687 180 Marytgen Adams Verduyn overleden 1687 181 Cornelis van Heyningen overleden. Erve Pieter van Heyningen te Hazerswoude 1687 181 de erve van Mr. Jacob Overschie is Willem van Heyningen 1687 182 Willem Cornelisz Croock overleden. Erven Johannes Sterckenburgh x Susanna Willems te Esselyckerwoude; Cornelis Kroock, jonge Cornelis Kroock; Pieter Willemsz Kroock; Cornelis Dircksz Outshoorn x Elsgen Willems Kroock; Dirck Claesz van der Lucht x Anna Willems Kroock en Maertgen Willems Kroock 1687 182 de kinderen van Willem Corsz wonen in Leimuiden 1687 183 Dr. Johannis van Cralingen x Anna de Later, erve van haar oom Abraham de Later uit Amsterdam 1687 184 Leimuiden: de kinderen en kindskinderen van Willem Dircksz Mastenbroeck, erven van Cornelis Pietersz van Wieringen, zijn Pieter Willemsz Mastenbroeck te Alkemade; het weeskind van Dirck Willemsz Mastenbroeck; Annetgen Willems Mastenbroeck en de 3 weeskinderen van Leentgen Willems 1687 184 Dirck Bouwensz woont op de Googh onder Alkemade 1687 185 de kinderen van Jacob Gerritsz Kroock zijn Gijsbert Boommaecker x Leuntgen Jacobs op de Oude Wetering; Pieter Cornelisz van Veen x Applonia Jacobs te Woubrugge en Aeltgen Jacobs, ook te Woubrugge 1687 186 Gerrit Jansz Backer overleden. Erven Adriaen Gerritsz Backer; Jacob Teunisz van der Bout x Leuntgen Gerrits en Andries Pietersz Strengeraet x Marytgen Gerrits te Aalsmeer 1687 186 Claes Adriaen Damen overleden 1687 187 Leendert Jansz Rijsen overleden. Erven Jan Lourisz Houtcoper x Marytgen Jans en de kinderen van Aert Thonisz Backer, beiden te Alkemade 1687 189 Kalslagen: Aryt Heyndricksz Schoutjannen overleden 1687 189 Pieter Cornelisz Theunen overleden. Erven Cornelis Pietersz; Jan Cornelis Huygh x Annetgen Pieters en Claes Heere van Kralingen x Ermpgen Pieters die beiden inmiddels zijn overleden 1687 189 Louris Cornelisz Stouthandel is het enige kind van Cornelis Thomasz Stouthandel en Jannetgen Louris die voor 't maken van 't quohier is overleden 1687 190 het weeskind van Jan Philipsz heeft als voogd Jan Cornelis Huygen 1687 190 Cornelis Jansz Ploege voor 't maken van 't quohier overleden. Erven wonen in het Sticht 1687 190 Jan Alytsoon van Groningen voor 't maken van 't quohier overleden 1687 192 Vriesekoop: de weduwe van Jacob Arisz Arymaet overleden. Erve zoon Arent Jacobsz Arymaet, wonende aen de Overtoom onder den gerechte van Slooten onder Amsterdam 1687 194 Aalsmeer: de weduwe van Jan Dircksz Ploegh overleden. Erven 4 kinderen 1687 194 Pieter Jansz van Strengeraet 1/4 erve van zijn nicht Grietgen Huyberts uit Amsterdam 1687 194 Marcelis Marcelisz 1/2 erve van Marcelis Marcelisz zijn grootvader en erve van Cathalyntie Gerrits beiden uit Amsterdam 1687 195 Jan Cornelis Maertsz overleden 1687 196 Jan Jacobsz Heermans overleden 1687 197 Marytgen Cornelis weduwe van Baert Hendricksz overleden. Erve Antgen Pieters, huisvrouw van Jan Egbertsz Timmerman te Amsterdam 1687 197 Tryn Jan Vreecks overleden. Erven Jan Cornelisz Jongefrans; Zeger Jansz nom. ux.; de 2 kinderen van Pieter Cornelisz en de 4 kinderen van Tryntgen Cornelis 1687 197 Jacob Gerritsz overleden. Erve zijn weduwe 1687 198 Aldert Hendricksz overleden. Erven zijn zoons Pieter Aldertsz en Jacob Aldertsz 1687 198 Vreeck Reyersz overleden. Erven Ary Gerritsz van Teylingen x Aegie Vreecks te Nieuwkoop en Reyer Vreecksz 1687 198 Pieter Gerbrantsz en Annetie Gerbrants zijn kinderen van Gerbrant Pietersz 1687 199 de boedel van Jan Olphertsz (blijkens fol 197 overleden) wordt verdeeld als volgt: Olphert Jansz; Jacob Jan Olphertsz; de kinderen van Aelbert Jansz tot Saerdam aen de Westzijde; de kinderen van Ary Jan Olphertsz en de kinderen van Gebbetje Jan Olpherts 1687 201 Jan Gerritsz overleden. Erven zijn 6 kinderen 1687 201 Joris Claesz Scheepmaker overleden. Erven zijn 5 kinderen 1687 201 -Slinckerhoorn: Cornelis Leendertsz overleden. Erven Ary Leendertsz 1/4; Aelbert Leendertsz 1/4; Leendert Leendertsz c.s. woonende op de Santhoeck tot Amsterdam 1/4; Jan Louwen op de Oude Wetering x Marytgen Jans 1/8 en de 3 kinderen van Aert Teunisz, gewonnen bij Marytgen Jans te Oude Wetering 1/8 1687 201 Aelbert Leendertsz, 1/4 erve van Cornelis Leendertsz, overleden. Erven Aris Leendertsz 1/3; Leendert Leendertsz c.s. woonende op de Santhoeck tot Amsterdam 1/3; Jan Louwen op de Oude Wetering x Marytgen Jans 1/6 en de 3 kinderen van Aert Teunisz, gewonnen bij Marytgen Jans te Oude Wetering 1/6 1687 202 Pieter Joosten overleden. Erve zijn weduwe 1687 203 Aelbert Dircksz overleden 1687 203 -Uytterweg: Neeltgen Alderts overleden. Erven Dirck Claesz Hartloop; Aldert Claesz Oom en Jacob Gerritsz 1687 204 de weduwe van Cornelis Maertensz overleden. Erven Jan Pietersz Lucht 1/3; Aelbert Gerritsz 1/6 en Pieter Jansz 1/6, die beyden bij de waerheyt verclaert hebben en de 5 kinderen van Jacob Pieter Gijsen 1/3 1687 204 Claes Cornelisz Beucker overleden. Erven zijn 5 kinderen 1687 205 Willem Jongkees en zijn huisvrouw kinderloos overleden; 35 erven 1687 205 Willem Pieter Jorisz overleden. Erve zijn weduwe Marytgen Claes x Pieter Cornelisz Nieuwenhoven tot Cudelstaert in de provincie van Utrecht 1687 205 Olphert Jansz, 1/5 erve van Jan Olphertsz, en zijn vrouw beiden overleden. Erven Jacob Jan Olphertsz 1/8; de kinderen van Ary Jansz 1/8; de kinderen van Aelbert Jansz tot Saerdam aen de Westzijde 1/8; de kinderen van Gebbetje Jans 1/4; Jacob Jan Olphertsz x Styntgen Jacobs 1/8; de weduwe van Pieter Jacobsz 1/8; Annetgen Jacobs 1/8 en Marytgen Jacobs opte Blaeck tot Amsterdam 1/8 1687 205 Pieter Reyersz overleden. Erve Aeltgen Gerrits Buyser, ook overleden. Erve haar zoon Ysbrant Willemsz woonende in de Orangestraet tot Amsterdam 1687 206 Vreeck Pieter Gijsen overleden. Erve Sybert Hendricksz, chirurgijn aen den Uythoorn in 't Sticht 1687 206 Jan Claesz van der Pol overleden. Erven Pieter Dircksz en Cornelis Dircksz, beiden woonende in Den Ilp onder 't gerecht van Purmerland tot Purmereynde 1687 207 Jan Kock, schout, overleden. Erven Harmanis Snel x Margrieta de Kock; Pieter Nisius x Catharina Kock te Leiden; Maria Jans Kock; Johanna Jans Kock en Dirck Jansz Kock zijn onmondige kinderen 1687 207 Joosgen Thymans overleden. Erven haar 4 kinderen 1687 207 Cornelis Teeuwisz voor 't maken van 't quohier overleden 1687 208 de weduwe van Mr. Aert Jacobsz overleden. Erven 6 neven en nichten 1687 208 de weduwe van Cornelis Gerritsz Caersemaker overleden. Erven zijn 9 kinderen 1687 208 Dirck Gerbrantsz krijgt een erfenis uit Zoutveen onder Schiedam 1687 208 de weduwe van Pieter Jan Hendricksz overleden 1687 210 Zevenhoven: Albertus Cruysbergen voor 't maken van het quohier overleden. Erve zijn enige zuster, die 8 dagen later is overleden. 20 erven, waarvan 1 te Moor(drecht) onder Gouda en de anderen in Utrecht 1687 210 Jacob Americx, secretaris, overleden; Schout en schepenen verklaarden dit 30.10.1687 1687 210 Ds. Wubbuius, predikant, voor 't maken van 't quohier vertrocken onder 't Sticht 1687 211 Jacob Cornelisz van der Aer, x de weduwe van Pieter Cornelisz Visscher, overleden. Erve zijn weduwe 1/2 en zijn kinderen te Oudshoorn 1/2 1687 212 de erve van Willem Elbertsz Huysman zijn Pieter Symonsz van Wieringen F. 6.10; de weduwe van Elberts Willemsz Huysman F. 6.10; Symon Willemsz Huysman F. 9; Jan Jansz van Vleuten F. 3 en Bastiaen Symonsz Frets F. 5 1687 212 Neeltgen Ariens overleden. 1687 212 de Schoutinne overleden. Erven haar kinderen Aechgen van Sevenhoven; Marytgen van Sevenhoven; Jannetgen van Sevenhoven (die inmiddels ook is overleden) en Cornelis van Sevenhoven x een dochter van Pieter Erasmusz Heerman 1687 213 het weeskind van Jan Pietersz overleden. Erven o.a. Bastiaen Symonsz Frets en Dirck Jansz Vermij elk 1/6 1687 213 Claes Dircksz Stroo, weduwnaar van Geertgen Willems Janoom te Mijdrecht 1687 217 Nieuwkoop: Josina Barleus, weduwe van Cornelis van Leeuwen 1/4 erve van Gasper Barleus uit Amsterdam 1687 235 Korteraar: Adriaen Clementsz overleden 1687 238 Aarlanderveen: erven van Maerten Aryensz Stichter zijn o.a. het weeskind van Cornelis Maertensz Stichter 1/4 en Cornelis Maerten Neelen x Lysbet Willems van den Bos 1/4 1687 239 Pieter Josephsz Breetvelt overleden. Erven 20 1687 240 de erven van de weduwe van Jacob Abrahamsz van Swanenburgh zijn Jacob Gruys nom. ux. en zijn dochter te Westsanen 2/3 en Jacob Jansz Groenendijck x Lysbet Jacobs 1/3 1687 240 Willem Cornelisz van der Laen overleden. Erven de kinderen van Cornelis Cornelisz Sael te Alphen 1687 241 de vrouw van jonge Cornelis Gerritsz Outshoorn overleden. Erven overleden. Erven hij 1/2; Jan Arentsz Hogenboom en Claes Arentsz Hoogenboom elk 1/6 en de weduwe van Ary Cornelisz Hogeveen 1/6 1687 242 Bouwen Gerritsz Outshoorn overleden. Erven Pieter Bouwensz Outshoorn en Claes Bouwensz Hoogenboom nom. ux. 1687 242 Pieter Cornelisz Verhoeff woont in Oudshoorn 1687 243 Hendrick Jansz van Wieringen overleden. Erven Hendrick Jansz van den Hoorn 1/6; Dirck Cornelisz van Wieringen 1/6; Cornelis Cornelisz van Wieringen 1/6; Roel Jansz van Wieringen 1/8; Cornelis Gerritsz Verhaer 1/8; de kinderen van Aert Jansz van Wieringen 1/8 en de kinderen van Ary Jansz van Wieringen 1/8 1687 246 Willem Heerman overleden. Erven Pieter Claesz Heemskerck te Nieuwkoop; de kinderen van Jacob Jansz van Swieten en het weeskind van Erasmus Heermans 1687 246 de kinderen van Pieter Erasmusz Heermans zijn Mouring Pietersz Heermans en Cornelis Cornelisz van Swanenburgh x Jaepie Pieters Heermans 1687 247 de erven van Jan Gijsen Turckenburgh zijn Jacob Elbertsz Vermij te Oudshoorn 3/4 en de kinderen van Cornelis Jansz Turckenburgh te Oudshoorn 1/4 1687 247 de weduwe van Cornelis Cornelisz van der Aer, erve van de weduwe van Cornelis Corsz van der Aer, overleden. Erven, allen te Oudshoorn: Dirck van der Aer; Alida van der Aer; Niclaes van Schellingerhout x Barbara van der Aer en de kinderen van Cornelis van der Aer de jonge 1687 247 Neeltgen Gijsberts van der Sluys, weduwe van Cornelis Pietersz van Diemen wonende op de Aerdijck, is voor 't maken van het quohier overleden 1687 248 Jan Pietersz Lindenburgh x Marytgen Gerrits Kop; Mattheus van der Hoeve x Elisabeth Gerrits Kop en Pietertie Gerrits Kop, weduwe van Abraham Martini elk 1/6 erve van haar moeder uit Amsterdam 1687 249 Nieuwveen: Pieter Willemsz van der Geer woont in Zevenhoven 1687 250 Maerten Jansz van Swieten woont tot Alckmaer in de Capelsteegh; vercoopt haringh en soute vis 1687 252 Cornelis Leendertsz van der Veer overleden. Erven zijn weduwe Aeltie Tonis 3/4 en Cornelis Cornelisz van der Veer 1/4; zij is inmiddels ook weduwe van Abraham Starrevelt 1687 252 -Uytterbuyrt: de weduwe van Jacob Gerritsz van Veen overleden 1687 255 Alkemade: Wouter Isbrantsz Houtkooper, erve van Aeltgen Wouters, weduwe van Pieter Cornelisz Keyser overleden. Erven Mr. Anthony van Staden x Agata Wetering en de kinderen van de overleden Maria Wetering bij Pieter Gorisz 1687 255 Joost Woutersz x Aegchie Dircks van Ouderkerck overleden. Erven zijn vader Wouter Isbrantsz 1/2; Mr. Anthony van Staden x Agata Wetering 1/4 en de kinderen van de overleden Maria Wetering bij Pieter Gorisz 1/4 1687 255 de 2 kinderen van Clement Woutersz van Outshoorn, erve van Aeltgen Wouters, weduwe van Pieter Cornelisz Keyser, zijn Pieter Clementsz van Outshoorn, wonend op de Hooghstraet bij het Schathuys tot Rotterdam, en Jan de Wael x Machtelt Clements van Outshoorn, wonend op de Vismarckt in "De Steur" tot Leyden. Het derde kind van Clement is in Oost-Indien overleden 1687 256 Mr. Boudewijn Vergeyl, baljuw en schout van Alkemade, erve van Jan Vergeyl uit Leiden 1687 256 Pieter Leendertsz Cluts overleden. Erven Ary Pietersz Cluts en Jan Aertsz Scheepmaker x Maertgen Pieters Cluts 1687 256 de 3 kinderen van Aert Teunisz x Marytgen Jans, 1/8 erve van Cornelis Leendertsz zijn Ary Pietersz Clus nom. ux.; Jan Arentsz Scheepmaker en Teunis Aertsz 1687 257 de weduwe van Gerrit Jansz Backer overleden. Erven Jeroen Jansz Swanevelt x Elisabeth Gerrits; de kinderen van Willem Gerritsz Backer te Lisse; Dirck Cornelisz van der Meulen x Grietie Gerrits te Rijnsaterwoude en Steven Jansz Broer x Maertgen Gerrits te Aalsmeer 1687 257 de weduwe van Willem Gerritsz Backer, erve van Gerrit Jansz Backer x Jacob Ottensz Backer te Lisse 1687 257 de weduwe van Louris Pietersz overleden. Erven Pieter Lourisz Houtkoper x Immetgen Thomas; Jan Lourisz x Marytgen Jans van Rijsen; Maria Louris en de erven van Hendrick Lourisz haar broer 1687 257 Leuntgen Bruynen, weduwe van Arys Jansz overleden. Erven Aelbert Borritsz x Neeltgen Bruynen; Jan Borritsz x Annetgen Bruynen; Borrit Claesz, de minderjarige zoon van Claes Bruynen; Gerrit Pietersz van der Meer, zoon van Pieter Bruynen wonende buyten de Schalckwijkerpoort tot Haerlem en de 2 kinderen van Marytgen Bruynen 1687 257 -de Googh: Jan Willemsz Bijman, erve van zijn zuster Emmitgen Willems Bijman, overleden. Erven Willem Willemsz Bijman; de kinderen van Willem Dircksz Loots, woonde op 't PrincenEylant bij "De Vliegende Brugge" tot Amsterdam en Maertgen Willems Bijman, weduwe van Mees Jansz Hoogkamer te Heemstede 1687 257 de weduwe van Engel Dircksz Pereboom overleden. Erven Cornelis Engelsz Pereboom;Jacob Engelsz Pereboom; Isbrant Engelsz Pereboom2 te Roelofarendsveen en Michiel Willeboortsz van der Lucht, weduwnaar van Grietie Engels Pereboom 1687 258 Cornelis Cornelisz Koeck overleden. Erven Cornelis Claesz Koeck; Jacob Corsz van Zijl x Annetgen Claes Koeck; Hermanis Jansz van Leeuwen x Aeffgen Claes Koeck en Cornelis Cornelisz Keyser x Jannetgen Claes Koeck te Ade 1687 258 -Roelofarendsveen: Grietie Dircks Pereboom overleden. Erven Pieter Dircksz Pereboom 2/3; de 3 kinderen van Aelbert Cornelisz Ruych 1/6; Cornelis Dircksz Pereboom 1/12 en Cornelis Engelsz Pereboom; Jacob Engelsz Pereboom; Isbrant Engelsz Pereboom en jonge Cornelis Cornelisz Ruych samen 1/12 1687 258 de weduwe van Jacob Willemsz Speelknegt overleden. Erven Pieter Dircksz Pereboom 1/8; de 3 kinderen van Aelbert Cornelisz Ruych 1/8; Cornelis Dircksz Pereboom 1/8; Cornelis Engelsz Pereboom; Jacob Engelsz Pereboom en Isbrant Engelsz Pereboom elk 1/24; de kinderen van Hendrick Jansz x Aeltie Willems wonende in 't Oosteynde van Aelsmeer 1/4 en Jochem de Raven x een dochter van Marytgen Willems Speelknegt tot Amsterdam in de oude Teertuynen 1/8 en Symon Maertensz Googh, weduwnaar van een dochter van Marytgen Willems Speelknegt, wonende op de Noordermarckt tot Amsterdam 1/8 1687 258 Neeltgen Willems Speelknegt overleden. Erven de kinderen van Hendrick Jansz, geprocreert bij Aeltie Willems te Aalsmeer 1/2; Jochem de Raven nom. ux. en Symon Maertensz Googh te Amsterdam, beiden 1/4 1687 258 Annetgen Jans, weduwe van Gijsbert Cornelisz Bickbergen overleden. Erven o.a. Jan Gijsbertsz Bickbergen 1/6 1687 259 de weduwe van Willem Pietersz x Isbrant Engelsz Pereboom; Maertgen Willems is een dochter van Willem Pietersz 1687 260 Aem Jansz van Leeuwen, erve van Jan Cornelisz van Leeuwen overleden. Erven de weduwe van Jan Aemsz van Leeuwen en Pieter Jansz Bickbergen, minderjarige zoon van Marytgen Aems 1687 260 Jacob Symonsz van Kints overleden voor 't maken van 't quohier 1687 260 de 4 jonge kinderen van Claes Cornelis Jansz zijn Jan Claesz Bickbergen; Pieter Claesz Bickbergen; Applonia Claes Bickbergen en Grietie Claes Bickbergen 1687 261 Jan Anthonisz Veenswijck overleden. Erven zijn weduwe en 5 kinderen 1687 261 Jacob Jacob Aldertse overleden. Erven zijn kinderen Jan Claesz Bickbergen x Neeltie Jacobs; Pieter Claesz Bickbergen x Jopgen Jacobs en Jaepie Jacobs 1687 261 -Nieuwe Weteringh: de 6 kinderen van Pietertgen Cornelis, erve van Cornelis Pietersz Kuypertgen zijn Pieter Cornelisz van der Meer, overleden. Erven Cornelis Claesz van der Meer; Pieter Cornelis Arisz nom. ux. en de erven van Cornelis van der Aer en Claes van der Aer 1687 261 Engel Claesz van der Meer overleden. Erven Cornelis Claesz van der Meer en Annitgen Claes, weduwe van Pons Cornelisz van Zijp 1687 261 Jan Cornelisz Hogertuyn overleden. Erven Dirck Pietersz de Goede x de weduwe van Willem Jansz van Egmont en Cors Pietersz de Goede 1687 262 Jan Jansz Matge overleden. Erven Jan Pietersz de Goede x Machtelt Jans 1687 262 Gerrit Pietersz van Egmont overleden 1687 262 Jan Joosten van Raephorst overleden. Erven Cornelis Gerritsz van Egmont en het weeskind van Cornelis Joosten van Raephorst, dat is overleden. Erven Maertgen Jans, weduwe van Floris Cornelisz van Raphorst, wonend op de Burghwall in de Pottebackerij tot Haerlem 1687 262 -Ade: Marytgen Louris, weduwe van Jan Mouringsz Graeff overleden. 40 erven 1687 263 de weduwe en het kind van Cornelis Jacobsz Krul beiden overleden. Erve Willem Cornelis Pietersz 1687 263 de weduwe van Matthijs Lourisz overleden. Erven Louris Mattheusz Kleypoel en Cornelis Mattheusz Kleypoel 1687 263 de weduwe van Willem Jansz Quackenbosch overleden. 7 erven, o.m. Cornelis Willemsz Quackenbosch; Pieter Willemsz Quackenbosch en Krijn Willemsz Quackenbosch 1687 263 Gerrit Pietersz van der Meer erve van Aeltgen Wouters, weduwe van Pieter Cornelisz Keyser, woont tot Haerlem bij de Schalckwijcker Poort 1687 263 Dirck Leendertsz den Boer overleden. Erven Leendert Dircksz den Boer; Pieter Dircksz den Boer en jonge Cornelis Cornelisz Endelstraet, weduwnaar van Jannetgen Dircks 1687 263 Maertgen Dircks, erve van Dirck Jacobsz Ruyg overleden. Erve Aris Pietersz Krul 1687 263 de weduwe van Cornelis Pietersz van Wieringen overleden. Erven Teunis Claesz van Wieringen; Huybert Claesz van Wieringen; Leendert Dircksz den Boer x Tryntgen Claes; de kinderen van Pieter Quiringsz van Wieringen; de 3 kinderen van Pieter Teunisz van Wieringen en de 3 kinderen van Willem Teunisz van Wieringen allen F. 2.10; Syburch Dircks F. 4.7.8; Machtelt Jans van Doesdorp, naergelaten dochter van Jannetgen Quyrings van Wieringen te Hoogmade F. 2.10; de kinderen en kindskinderen van Willem Dircksz Mastenbroeck te Leimuiden F. 4.7.8; Cornelis Cornelisz Mastenbroeck te Aalsmeer F. 4.7.8 en de rest ad F. 4.7.8 naar 3 onvermogenden 1687 264 Leendert Pietersz Gaergelt overleden. Erven Cornelis Pietersz Gaergelt; Jacob Pietersz Gaergelt en Maddalena Pieters Gaergelt 1687 264 Gerrit Pietersz van der Meer woont bij de Schalckwijcker Poort tot Haerlem 1687 265 -Cage: Marytgen Cornelis, weduwe, legataris van Anna Stoffels uit Amsterdam 1687 265 Pieter Hendricksz Graeff overleden. Erven zijn 8 kinderen 1687 265 Jan Hendricksz Heyt en zijn vrouw beiden overleden 1687 265 Aeffgen van den Boeckhorst overleden. Erven Hester van den Boekhorst, weduwe van Mr. Gerrit van Loon te Noordwijk 1/6; Mr. Cornelis van Troyen x Cornelia van den Boekhorst tot Leyden op de Nieuwe Hogerwoert 1/6 en de rest naar vele anderen 1687 265 ds. Johannes Bogardus, predikant in de Cage overleden. Erven Elardus Verstege, predikant tot Putten in Gelderland x Ewouda de Riemer, voordochter van Clara van der Zegen die laest getrout geweest is met ds. Johannes Bogaert tot Leyden; dr. Cornelis van Groenevelt, schepen, x Clara Bogaert tot Leyden; Philippus Douw x Johanna Bogaert tot Leyden; Petrus Hoppesteyn x Adriana Bogaert tot Leyden en Johan van der Cley, bailliu tot Wassenaer, getrout met Maria Bogaert 1687 266 Gerrit Cornelisz Boytelaer overleden. Erven zijn 6 kinderen 1687 266 -Rijpwetering: Leonart Jacobsz Hartoogh overleden. Erve zijn weduwe Maertgen Pieters 1687 266 Annetgen Jans, dochter van Jan Lourisz overleden. Erven haar broer Louris Jansz en de weduwe van Cornelis Jansz Backer te Esselyckerwoude 1687 268 Dirck Jacobsz Hoogertuyn naar Esselyckerwoude 1687 268 Willem Matthijsz overleden. Erve zijn weduwe 1687 269 Marytgen Louris, minderjarige dochter van Louris Pietersz overleden. Erven haar man Cornelis Keyser en Jan Lourisz 1687 269 de kinderen van Louris Mattijsz erve van de weduwe van Cornelis Pietersz Keyser zijn Jan Lourisz 1/3; Aris Cornelisz Butterman nom. ux. 1/3; Cornelis Keyser 1/6 en Jan Lourisz 1/6 1687 269 Tonis Cornelisz Veenswijck is de voorzoon van Cornelis Tonisz Veenswijck en woont in Leimuiden 1687 270 Claes Cornelisz Veenswijck overleden. Erven de weduwe van Jan Willemsz van Santen te Esselyckerwoude F. 15; de kinderen van Cornelis Arentsz Veenswijck te Esselyckerwoude F. 19.5; de 3 kinderen van Pieter Quiringsz van Wieringen F. 8.11.7; de weduwe van Cornelis Thonisz Veenswijck F. 8.11.7 en de 5 kinderen van Jan Thonisz Veenswijck F. 8.11.7 1687 270 Cornelis Mouringsz Deyserman overleden. 25 erven 1687 271 Jan Jacobsz Hogertuyn overleden. Erven de kinderen van Cornelis Arentsz Veenswijck te Esselyckerwoude 1/4 en de erven van Maertgen Dircks Ruys 2/3 1687 271 Jaepje Cornelis, dochter van Cornelis Maerten Tijsz overleden. Erven de kindskinderen van Neeltgen Engels en Cornelis 't Rietvelt x Claertgen Ariens te Koudekerk 1687 271 Jan Huybertsz en zijn vrouw overleden 1687 271 Mattheus Willemsz van Sevenhuysen uit Leiden 1687 272 Jan Tijsse overleden. Erven zijn 2 kinderen 1687 272 Dirck Leendertsz van Griecken x de enige dochter van Louris Backer overleden. Erven Cornelis Michielsz Verkade x Teunissie Dircks van Griecken; Maertgen Dircks van Griecken; Dirck Jansz van Leeuwen x Ermpgen Dircks van Griecken en Pieter Aelbertsz van Abbenes x Annetgen Dircks van Griecken te Esselyckerwoude 1687 273 Esselyckerwoude: Huybert Jan Pieter Gijsen voor 't maken van 't quohier uytlandich vertrocken 1687 273 Cornelis Symonsz Vermij van Outshoorn overleden. Erven zijn weduwe te Oudshoorn 1687 274 de erven van Maerten Adriaen Bleycker zijn Dirck Maertensz Bleycker; de kinderen van Ary Maertensz Bleycker en de kinderen van Jan Maertensz 1687 276 Evert Crijnen Beekenes overleden. Erven zijn weduwe 1687 277 Jan Philipsz voor 't maken van 't quohier overleden 1687 280 Koudekerk: Daniel Florisz overleden. Erven zijn weduwe 1687 280 de weduwe van Cornelis Claesz Ket is hertrouwd met Cornelis Schenckevelt aen de Hoge Rijndijk onder Hazerswoude 1687 280 Pieter Baerthoutsz van Leeuwen x Machtelt Claes overleden. Erven Marytgen Pietersz van Leeuwen x Pieter Overzijl te Warmond; Baerthout Pietersz van Leeuwen; Magdalena Pieters van Leeuwen en Willem Pietersz van Leeuwen, wiens voogd Baerthout is 1687 280 Claes Jorisz overleden. Erve zijn kind 1687 280 de kinderen van Hendrick Danielsz zijn Cornelis Hendricksz Breecklant; de kinderen van Ary Hendricksz Breecklant te Alphen, over 'smeulenaers brugge; de kinderen van Jan Evertsz Blaser te Alphen en Geertgen Hendricks Breecklant die voor 't maken van 't quohier overleed 1687 280 doorgehaald: Aechgen Craen x Willem Spel, schipper te Oudshoorn 1687 280 doorgehaald: Claes Jorisz voor 't maken van 't quohier overleden. Erve 1 kind 1687 280 doorgehaald: Floris Cornelisz Iperlaen overleden. Erven Jannetgen Floris, weduwe van Claes Jansz van Staveren te Leiderdorp F. 11.5; de kinderen van Willem Florisz Iperlaen F. 11.5; Maertgen Floris Iperlaen met de kinderen van Jan Clementsz F. 11.5; Cornelis Jansz Iperlaen de oude F. 2.16.4; Cornelis Jansz Iperlaen de jonge F. 2.16.4; Jan Jansz Iperlaen F. 2.16.4 en Annetgen Jans x Willem Bedoes te Warmond F. 2.16.4 1687 281 Floris Leendertsz Outshoorn overleden. Erven Leendert Florisz Outshoorn en Willem Florisz Outshoorn 1687 281 Cornelis Jansz Groenedijck overleden. Erve zijn weduwe 1687 281 Jan Daemen overleden. Erven Jan Dircksz van Diemen; Dirck Cornelisz van Diemen en Jan Willemsz Vermij te Oudshoorn elk 1/9 en de rest naar 6 anderen 1687 281 Adriaen Abrahamsz overleden. Erven zijn weduwe Ariaentge woont tot Rotterdam op de Kipstraet in "De Peperboom" 1687 281 Mattijs Luyten, erve van de dochter van Pieter Adriaensz Clevesteyn woont in 't Rietvelt te Hazerswoude 1687 282 Pietertgen Jans van Tol en Floris Jansz van Tol overleden. Erven Pieter Pietersz Alckemade F. 1.5; Jan Michiel Jansz van Tol F. 1.15; Machtelt Pieters Alckemade te Oegstgeest F. 1.5; Cornelis Pietersz Alckemade te Oegstgeest F. 1.5; Geertgen Pieters Alckemade x Cornelis Gerritsz Wassenaer te Alphen F. 1.5; Claes Jansz Weysloot op de Vrije Boekhorst F. 1.15 en Geertgen Gielen te Hazerswoude aan de Rijndijk F. 1.15 1687 282 Hendrick Symonz van Heyningen woont in Alphen bij Langerode 1687 282 Bouwen Willemsz Verhoeff voor 't maken van 't quohier overleden 1687 282 Symon Florisz overleden. Erve een dochter die gaat bedelen 1687 283 de weduwe van Jan Banen overleden. Erven Baen Jansz 1/2; Maria Jans 1/4 en Hendrick Jansz van den Bergh x Marytgen Jans 1/4 1687 283 de kinderen van Huybert Gerritsz zijn Dirck Huibertsz; Jannetgen Huiberts; Jan Huibertsz te Alphen, zijnde de bode; Luytgen Huiberts x Louris Jansz van Griecken en de weduwe van Jan Clementsz Ket x Cornelis Huiberts te Zegwaard 1687 283 Thyman de Haas voor 't maken van 't quohier overleden 1687 283 Mr. Adriaen Maat overleden. Erven zijn broer Jan Dircksz Maat eveneens overleden 1687 284 Dirck Pietersz Lelyvelt overleden. Erven Jan Jansz van Heyningen x de weduwe van Cornelis Dircksz Lelyvelt; Maerten Dircksz Lelyvelt; Tryntgen Dircks, weduwe van Jasper Verhoeff te Valkenburg; Maertgen Dircks voor 't maken van 't quohier overleden en Symon Pietersz Lelyvelt wonende tot Amsterdam in de Kalverstraet, zijnde een kabinetmaker 1687 284 Jan Florisz Iperlaen overleden. Erven Cornelis Jansz Iperlaen den ouden; Cornelis Jansz Iperlaen de jonge; Jan Jansz Iperlaen en Annetgen Jans x Willem Bedoes te Warmond 1687 284 doorgehaald: de kinderen van Pieter Willemsz en de weduwe van Matthijs Cornelisz Poelwijck: de post ad F. 60 te verdelen a.v.: Johannes Groenendijck, backer, x Jannetgen Pieters Poelgeest wonende op de Oude Hogewoert bij "De 3 Morianen"; Johannes Coetster, backer, weduwnaar van Marytgen Pieters Poelgeest aen de Vischbrugge; Willem Pietersz Poelgeest, backer in de Maersmansteegh; Pieter Abele, metselaer op de Koepoortsgraft op 't Steenschuyr x Cornelia Pieters Poelgeest; Dirckgen Pieters Poelgeest x Jan Jacobsz, werkende in portaerde te Alphen en Geertgen Pieters Poelgeest te Leiderdorp, wonende bij de vrouwe van Schagen 1687 285 Maria Bruynen, erve van Arent Arentsz Pijnaker woont tot Leyden op den Ouden Rijn bij Guilljaem Basse 1687 285 Claertgen Ariens, weduwe van Claes Gerritsz van der Laen en eerder van Michiel van Tol en van Cornelis Claesz Onderwater aliasCornelis Claesz 't Rietvelt 1687 285 Cornelis 't Rietvelt en Claertie Adriaens overleden. Erven Ary Jansz van der Werff x Aeltie Cornelis 't Rietvelt in de Weypoort 1/6; de kinderen van Meynsgen Claes Onderwater in de Oostbuurt 1/6; Matthijs Maertensz van Immerseel; Ary Maertensz van Immerseel; Willem Maertensz van Immerseel; Jan Pietersz den Elsen x Marytgen Maertens van Immerseel; de kinderen van Isbrant Dircksz in de Zuytbuyrt, elk F. 2.16.4 (N.B.: 1/6 = F. 18.15), allen te Zoeterwoude; Cornelis Ariensz van Immerseel in de Weypoort F. 7.0.10; Leendert Pietersz van der Plas x Neeltgen Claes Onderwater te Noordwijk 1/6; Cornelis Woutersz van Swieten en Mattijs Woutersz van Swieten te Hazerswoude in de Groenendijck elk F. 7.0.10; Cornelis van Leeuwen op de Gansoorde op den hoeck van de Middelste Graft tot Leyden F. 1.7 en de kinderen van Bartholomea van Leeuwen op Steenschuyr op den hoeck van de St Jacobsgraft F. 1.7 1687 286 Hoogmade: Marytgen Jans Butterman overleden =========== 1688A Kohier van de 1e 200e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4584) ----------- 1688A 001 Leiderdorp: de weduwe van Floris Willemsz Keyser overleden. Erven Huybert Arentsz; de kinderen van Dirck Arentsz in den Groenendijck tot Haserswoude en Pieter Gerritsz Backer x de dochter van Cornelis Arentsz wonende tot Leyden opte Heeregraft 1688A 001 Claes Pietersz van Achthoven overleden. Erven David Rocusz Huysman x Helena Claes te Bleiswijk en Jacob Coolsoon x Maria Claes wonende tot Leyden op de hoeck van de Mostertsteegh 1688A 001 Dirck Joosten de Rijck overleden. Erven zijn weduwe x Cornelis Jansz Olyerhouck 1688A 002 de weduwe van Cornelis Cornelisz Victory woont in Alphen in Alpherhoorn 1688A 002 Pieter Lourisz Krom overleden. Erven Neeltgen Pieters x Cornelis Jacobsz van Venetien; Aegie Pieters x Cornelis Claesz Spierenburgh en Annetgen Pieters x Walingh Barentsz van Wormer te Oudshoorn 1688A 004 Leendert Cornelisz van Griecken overleden. Erven de weduwe van Cornelis Leendertsz 1/4; Annetgen Leenderts 1/4; Gijsbert Willemsz Turckenburgh x Jannetgen Leenderts, wonende op de Oude Rijn over "De Posthoorn" tot Leyden 1/4; Maertgen Jans van Outshoorn x Jacob Willemsz de Man ten huyse van de voorszeyde Turckenburgh 1/8 en Leendert Jansz wonende aen de Geestbrugge onder Rijswijk 1/8 1688A 005 Teuntie Jans van Aeckeren, weduwe van Tonis Hagen van Cats overleden. Erve de weduwe van Jan van Aeckeren, wonende op den Ouden Rijn bij de St-Jansbrugh tot Leyden 1688A 006 Willem Pietersz Groenewegen, bouman, 1/4 erve van Pieter Jacobsz Groenewegh uit Den Haag 1688A 009 Zoeterwoude-Mieningh: Jacob Buytevest, timmerman, x Dorethea Hens, dochter van Elenaer Drepen, zuster van Michiel Drepen uit Amsterdam 1688A 011 -Zuytbuyrt: de weduwe van Cornelis Tijsz Overvliet overleden. Erven Willem Willemsz Outshoorn 1/4; Ary Cornelisz Stockert tot Valckenburg op 't huys te Hoornvlieth 1/4 en de rest naar 50 anderen 1688A 016 -Weypoort: de kinderen van Claes Aertsz Bergh zijn Ary Claesz Bergh; Jan Claesz Bergh en Pieter Claesz Bergh 1688A 016 -Rijndijk: Cornelia Pieters Groenewegen x Jacob Teunisz, 1/4 erve van de weduwe van Pieter Jacobsz Groenewegen uit Den Haag 1688A 022 Oegstgeest: Cornelis Cornelisz van der Does overleden. Erven Cornelis van der Does, per adres Jan Paulusz Driebergen op de Oude Cingel over de Jan Vossenbrugge tot Leyden en Annetgen Cornelis van der Does x Dirck Verbij, meebrouwer te Waddinxveen 1688A 022 Hendrick Jansz Wassenaer: Zijn meerderjarige zoon heet Cors Hendricksz en voogd over de minderjarige kinderen is Maerten Jansz 1688A 027 Noordwijk: Aeltgen Louris is een dochter van Louris Jeroenen; haar zuster Neeltie Louris x Jan Willemsz Rotteveel 1688A 029 de boedel van Dirck Cornelisz Alckemade is gesepareert; Cornelis van Alckemade erft de helft van zijn moeder 1688A 030 Pieter Dircksz Wassenaer overleden. Erven de weduwe van Cornelis Pietersz Lijndrayer 1688A 031 de dochters van Jannetgen Jeroenen zijn overleden. Erve Dirck Dircksz Wassenaer 1688A 033 Jan Cornelisz van der Speck woont in Noordwijkerhout 1688A 033 Cornelis Jacobsz van Goutsesluys x Marytgen Bouwens, krijgt legaat van Vincent Bouwensz uit Rotterdam 1688A 035 Noordwijk aan Zee: Jop Dircksz uit Tessel 1688A 037 Noordwijkerhout: de erven van Cornelis Cornelisz Hoeckman zijn Wouter Cornelisz van der Speck en Cornelis Cornelisz van der Speck; Wouter is overleden. Zijn erven zijn Cornelis Cornelisz van der Speck en Jan Cornelisz van der Speck 1688A 037 de erven van Pieter Symonsz Groenendijck zijn Mattheus Dircksz Sprockenburgh, Jeroentgen Pieters van Groenendijck; Jan Pietersz van Groenendijck te Warmond; Dirck Michielsz te Hoogmade en Jan Pietersz Langevelt te Hillegom 1688A 037 de weduwe van Hendrick Matthijsz overleden. Erven Huybert Hendricksz Heemskerck; Huybert Hendricksz Heemskerck de jonge x Annetgen Pieters; Grietgen Hendricks Heemskerck; de kinderen van Maerten Hendricksz Heemskerck; Mattheus Hendricksz Heemskerck te Oegstgeest; Pieter Hendricksz Heemskerck en de kinderen van Tryntgen Hendricks Heemskerck, nl. Jan Pietersz; Meyndert Pietersz 's-Gravendijck x Willemijntgen Pieters; Huybert Pietersz; Jacob Pietersz en Pieter Pietersz, allen te Lisse 1688A 037 Cornelis Verdel overleden. Erven Cornelis Verdel de jonge en Ary Symonsz van Nes nom. ux. te Oegstgeest 1688A 037 Maertgen Symons overleden. Erven Symon Cornelisz Oosdam 1/4; de kinderen van Cornelis Maertensz van der Linden, weduwnaar van Tryntgen Cornelis 1/4; Pieter Pietersz Kerckvliet x Leentgen Cornelis te Noordwijk 1/4; Hendrick Jansz van Dam x Maartgen Jans 1/12; Leentgen Jans Verdel 1/12 en Leendert Pietersz Kerckvliet x Grietgen Jans te Voorschoten 1/12 1688A 038 Willem Dircksz Steenvoorden overleden. Erven Ary Willemsz Steenvoordenx Geertgen Florisz Heemstede; Huybert Willemsz Steenvoorden; Jacob Pietersz 's-Gravendijck x Maertgen Willems Steenvoorden; Pieter Gerritsz Haesbergh x Maertgen Willems Steenvoorden te Oegstgeest op Poelgeest en Cornelis Cornelisz Princes alias Cornelis Cornelisz Cudelstaert x Tryntgen Willems Steenvoorden in de Kaegh 1688A 038 Pieter Jansz Fits overleden. Erven Louris Pietersz van der Fits; Huybert Hendricksz Heemskerck x Annetgen Pieters en Jan Pietersz van der Fits te Lisse 1688A 038 Pieter Dircksz Akersloot overleden. Erven Willem Arisz van Weenen te Oegstgeest 1/6; Maertgen Jacobs te Lisse en anderen 1688A 042 Wassenaar: de kinderen van Pieter Claesz van der Son zijn Gijsbert Pietersz van der Son en Arent Claesz x Annetgen Pieters van der Son 1688A 045 Dirck Cornelisz van Roon overleden. Erven Cornelis Cornelisz Briole te Lisse; Cornelis Pietersz Raphorst; Cornelis Dircksz van Roon; Dirck Cornelisz Klinckenbergh en Anna Dircks van Roon 1688A 052 Katwijk aan den Rijn: de kinderen van Claes de Jong zijn Floris van Leeuwen nom. ux.F. 2.12.8; Ary Pietersz Nijgh nom. ux. F. 2.12.8; Mees Pietersz van Swieten nom. ux. F. 2.12.8 en Jacob Gerbrantsz Haesbroeck F. 1.2.8 1688A 056 Voorschoten-Dorp: jonge Jan Pietersz Adegeest is uytlandich 1688A 056 -Zuytbuyrt: Jan Ariensz van Tettrode overleden 1688A 063 Dirck Hendricksz Overdevest is 1/6 erve van Cornelis Cornelisz Somer 1688A 066 Veur: Jasper Cornelisz van Haestrecht nom. ux. 1/4 erve van Pieter Cornelisz Raephorst uit Voorburg 1688A 075 Leendert Willemsz Louwen overleden. Erven Louris Michielsz van Noort; Commertgen Leenderts x Gijsbert Cornelisz Adegeest te Voorschoten en de 5 kinderen van tryntgen Leenderts 1688A 077 Stompwijk: Jan Symonsz van Overvoorde overleden. Erve de weduwe van Dirck Symonz Overvoorde, die nu in Delft woont 1688A 082 Warmond: de kinderen van Jan Cornelisz Buytendijck zijn Maerten Jansz Buytendijck; Jan Jansz Buytendijck; Maertgen Jans Buytendijck en Maerten Nanningsz Beverwijck x Aeltgen Jans Buytendijck te Lisse 1688A 082 Aegie Cornelis Zuyderhout, weduwe van Leendert Cornelisz Buytendijck, overleden. Erven haar kinderen Jan Leendertsz Buytendijck; jonge Jan Leendertsz Buytendijck; Cornelis Leendertsz Buytendijck; Jaepie Leenderts Buytendijck x Ary Pietersz van den Bos; Annetgen Leenderts Buytendijck x Pieter Willemsz van der Geest en Jannetgen Leenderts Buytendijck 1688A 082 Maerten Leendertsz Buytendijck overleden. Erven Jan Leendertsz Buytendijck; jonge Jan Leendertsz Buytendijck; Cornelis Leendertsz Buytendijck; Jaepie Leenderts Buytendijck x Ary Pietersz van den Bos; Annetgen Leenderts Buytendijck x Pieter Willemsz van der Geest; Jannetgen Leenderts Buytendijck en Claes Maertensz x Grietgen Leenderts Buytendijck te Lisse 1688A 082 Claes Engelsz van Leeuwen, het weeskind van Engel Fransz, x Marytgen Hollants, erve van haar moeder en 1/6 erve van de weduwe van Maerten Cornelisz Excelant, beiden uit Overschie 1688A 082 de erven van Claes Jansz Lutsenburgh zijn Maertgen Teunis Lutsenburgh x Cornelis Cornelisz Rous F. 3.11.10; Jan Teunisz Lutsenburgh F. 3.11.10; Aegie Pieters Broeckwegh x Teunis Jansz Lutsenburgh, peuynvaerder, wonende in de Molewerff Steegh aen de Korte Lange Graft tot Leyden F. 1.15.13; Gerrit Pietersz Anderlaen en Jan Pietersz Anderlaen, minderjarige kinderen van Geertie Jans Lutsenburgh F. 3.11.10; Jan Taerling tot Amsterdam op de Emster bij de Halvemaenbrugh F. 1.15.12; Cors Meesz Backer te Rijnsburg F. 1.15.12; Maertie Mees x Johannes van Doorn, schoolmeester aen de Noortsyde van 't Levendael onder Hogewoert (te Leiden) F. 1.15.12; Nelletie Taerling wonende op de Nieuwe Hogewoert tot de schipper Eleman F. 1.15.12; Joost Bruynen te Rijnsburg F. 0.18.12; Maria Bruynen te Zoeterwoude F. 0.18.12 en de weduwe van Ary Bruynen F. 0.18.12 1688A 084 de weduwe van Dammas Cornelisz Cranenburgh overleden. Erven Neeltie Dammas Cranenburgh, weduwe van Gerrit Pietersz van den Bos; Willem Dammasz Cranenburgh te Woubrugge; Geertie Dammas tot Leyden in de Klocksteegh en Jannetgen Dammas weduwe van Cornelis Bouwensz van Eyck 1688A 085 de erven van Jan Corsz van Vliet zijn Jacob Corsz van Vliet; Hendrick Corsz van Vliet; Neeltie Jans van Vliet tot Doccum in Vrieslant en Cors Jansz van Vliet x Engeltgen Cornelis van Leeuwen 1688A 087 Dirck Cornelisz Deken is erve van Cornelis Dircksz Deken 1688A 089 Jan Willemsz Visser overleden. Erven Willem Meesz Scheepmaker x Claesgen Willems Visser op de Rijpwetering 1/8; Grietgen Ariens van Alphen op de Kaegh 1/10; de kinderen van Cornelis Willems Visser te Hillegom 1/8; Hendrick Cornelisz Starrenburgh x Tryntgen Ariens van Alphen 1/10; Claes Ariensz van Alphen op de Vrouweven tot Rijnsburg 1/10; Geertgen Maertens, weduwe van Hendrick Cornelisz Cranenburgh in de Groene Steegh tussen de Middelste en de Uyterste Graft tot Leyden 1/10; Ary Pietersz van Sijp x Leentgen Cornelis van Cranenburgh tot Hoorn op de Vismart 1/10 1688A 089 Pieter Jacobsz van Leeuwen overleden. Erven Jan Pietersz van Leeuwen en Jacob Pietersz van Leeuwen te Oud-Ade 1688A 089 Willem Cornelisz Scheepmaker x Duyffgen Claes Entepoel, erve van Machtelt Jacobs van Zijp en erve van Philips Cornelisz van Egmont 1688A 090 Barber Jans weduwe van Adriaen Bruynen 1688A 091 de 2 kinderen van Simetgen Jans van der Waert x Engel Engelsz van Egmont, dochter van Jan Symonsz van der Waert en Jannetgen Symons, erve van Jan Symonsz van der Waert, die zelf 1/4 erve was van Claes Symonsz Poortenburgh, zijn Geertgen Engels x Jan Willemsz van Egmont op Meerhuysen onder Alckemade en Engel Engelsz de jonge 092 Voorhout: Cornelis Jansz Vogelesang overleden. Erven Jan Cornelisz Vogelesang te Sassenheim en Joris Gerritsz Haesbergh te Noordwijk 1688A 093 Cornelis Jansz Moeyekint overleden. Erven Harmen Cornelisz Moeyekint en Symon Cornelisz Cortwil nom. ux. te Rijnsburg 1688A 094 Cornelis Florisz Moerkercken x Jannetgen Jans Rietvelt 1688A 095 ds. Haseu erve van Jan de Cheret uit Leiden 1688A 096 Sassenheim: Cornelis Jansz Warmerdam is de zoon van Jan Cornelisz Warmerdam 1688A 097 Maerten Claesz Gravesloot overleden. Erven zijn weduwe Marytgen Joris 's-Gravendijck te Noordwijk 1688A 098 Cors Jansz van Vliet x Guyrtgen Thomas Slingerlant, dochter van de weduwe van Jan Arentsz van der Werff, wonen in Warmond 1688A 099 Huybert Willemsz van den Bos overleden. Erven Jacob Huybertsz van den Bos te Voorhout; Tryntgen Huyberts x Jan Dammisz Santvliet te Lisse; Ary Huybertsz te Lisse; Pieter Huybertsz te Warmond; Maertgen Huyberts; Willem Huybertsz en Jannetgen Huyberts 1688A 100 Lisse: Dieuwera Arents is dochter van Maertgen Jacobs, weduwe van Willem Arentsz 1688A 108 Zoetermeer: Jacob Gijsen van den Bosch x Pleuntgen Abrahams van Dijck erve van haar grootvader Adriaen Adamsz van Dijck uit Berkel 1688A 110 -Broeckweg: Ary Danielsz Schiebroeck 1/2 erve van zijn moeder Rusgen Ariens uit Schiebroek 1688A 113 -'t Eerste Weegje: de weduwe van Ary Cornelisz Robol zoon van Cornelis Claesz Robol 1688A 116 de kinderen van Leendert Meesen cum sociis, erven van Adriaentgen Cornelis, weduwe van Arent Cornelisz Pinakel, zijn 1/3 erven; Willem Arentsz van der Meer 1/12 erve en vele anderen 1688A 116 Jacob Roelen van der Marck, erve van zijn moeders vader uit Maasland 1688A 117 Zegwaard: Louris Arisz Visser, zoon van de weduwe van Ary Aryensz Visser 1688A 117 Dirck 's-Gravezande uit Leiden 1688A 117 Willem Arentsz Kock, erve van Jan Cornelisz Vormer uit Hillegersberg 1688A 119 Anna Jacobs Pijnaker, erve van Corstiaen van Zijl uit Pijnakker 1688A 127 -Den Hoorn: Jan Meesen Pieter Jan overleden. Erven Dirck Claesz Conijnenburgh en Mees Jansz, die innocent is 1688A 137 Hazerswoude: Jacob Jansz Jongejan woont op een watermolen 1688A 139 Cornelis Veenbergen en zijn zuster Barbara Veenbergen x Pieter Coornwinder zijn beiden overleden 1688A 139 Cornelis Ewoutsz Kraen x Tryntgen Joris van Alphen, weduwe van Cornelis Cornelisz Dierthout overleden. Erven zijn weduwe die hertrouwde met Leendert Joosten van Vliet te Rotterdam 1688A 140 het kind van Hendrick Ariensz Kranenhoorn overleden. Erven Ary Cornelisz Kraen; Fytgen Cornelis Kraen en Dirck Ariensz Kraen; voogd over de laatste is Fytgen Jacobs Dobbe 1688A 141 Jan Willemsz Swanenburgh overleden. Erven Cornelis Kraen x Maria Swanenburgh en Gerrit van Heyningen x Marytgen Swanenburgh 1688A 142 ds Johannes Batelier uit Hoorn 1688A 143 Dirck Willemsz Swanenburgh overleden. Erven zijn weduwe 1688A 143 de zoon van de weduwe van Willem Ariensz van der Sluys overleden 1688A 144 de weduwe van Cornelis Cornelisz Somer overleden. Erven Cornelis Cornelisz Somer te Zegwaard 1/2; Jan Cornelisz Hogendorp; Leendert Cornelisz Hogendorp; Symon Cornelisz Hogendorp; Leuntgen Cornelis Hogendorp en Leendert Jansz van Swieten x Maertgen Cornelis Hogendorp, allen te Voorschoten; Gerrit Cornelisz Hogendorp te Veur; Mees Cornelisz Rietvelt x Geertgen Cornelis Hogendorp te Zoeterwoude en Louris Cornelisz Hogendorp op de Rijpwetering elk 1/16 1688A 145 Claertgen Ariens van der Does en Willem Dircksz van Leeuwen zijn v��r 't maken van 't quohier overleden 1688A 147 Anthony Dircksz van Terheyde overleden 1688A 148 Arys Leendertsz Hoogbrugge overleden. Erven Leendert Hoogbrugge en Leendert Cornelisz Dobbe x Lysbet Ariens Hoogbrugge 1688A 149 -Rijndijk: Gerrit Michielsz van Borselen overleden. Erven de weduwe van Jan Michielsz van Borselen tot Leyden op de Nieuwe Heregraft 1/5; de kinderen van Adriana Michiels van Borselen, met name Willem Leendertsz Ramp ontrent 't weeshuys tot Leyderdorp 1/20; Pieter Leendertsz Ramp tot Leyden 1/20; Annetgen Leenderts Ramp 1/20; Gerrit Jansz Outshoorn x Aegie Leenderts Ramp 1/20, beiden te Bodegraven; het kind en het kinds-kind van Weyntgen Michiels van Borselen x Jan Matthijsz Verhooch, met name Frans Jansz Verhooch op 't Steenschuyr tot Leyden 1/10; tevens krijgt deze nog 1/5 wegens 't leenlant bij hem vooruytgetrocken; Neeltie Pieters Poelgeest, kind van Annetgen Jans Verhooch en Pieter Poelgeest tot Leyden bij de vorige wonende 1/10; de kinderen van Johanna Michiels van Borselen x Claes Pietersz van Achthoven, met name David Rocusz Krijsman x Elena Claes van Achthoven te Bleiswijk 1/10 en Jacob Coolsoon x Maria Claes van Achthoven te Leiden 1/10 1688A 150 Joris Cornelisz van Leeuwen overleden. Erven Pieter Jorisz van Leeuwen; Jacob Jorisz van Leeuwen; de kinderen van Tryntgen Joris van Leeuwen en Ermpgen Joris van Leeuwen 1688A 150 Geertgen Gielen, erve van Pietertgen Jans van Tol en van Floris Jansz van Tol woont in Hoogmade 1688A 151 Joost Pietersz Vroom, 1/5 erve van zijn vader Pieter Joosten Vroom uit Piernis 1688A 153 de kinderen van Oloff Cornelisz Vromesteyn zijn Jan Oloffsz Vromesteyn en Marytgen Oloffs Vromesteyn 1688A 153 Leendert Leendertsz Vermij overleden. Erven Jan Willemsz Hogerwaert x Cytgen Leenderts Vermij; Neeltgen Leenderts Vermij; Gerrit Leendertsz Vermij; de kinderen van Cornelis Leendertsz Vermij te Oudshoorn en Marytgen Leenderts Vermij 1688A 155 Leendert Cornelisz van Tol v��r 't maken van 't quohier overleden; Fran�ois Viry overleden 1688A 155 Thijs Luyten, erve van Erckgen Pieters, is verhuisd naar Hazerswoude-Rietvelt 1688A 160 Alphen: de weduwe van Frans van Leeuwen v��r 't maken van 't quohier overleden 1688A 160 de boedel van Jan Dircksz van Tol en zijn zuster, erven van Dirck Abrahamsz van Tol, is verdeeld over Hendrick Woutersz van Swieten x de weduwe van Jan Dircksz van Tol en Adriaen Havelaer, weduwnaar van Neeltgen Dircks van Tol 1688A 160 Van de 5 kinderen van Hendrick Verbeeck heeft de weduwe van Samuel Verbeeck, wonende tot Leyden op 't Steenschuyr bij de nieuwe brugge, verclaert 1688A 160 de kinderen van Willem Bruynen zijn Bruyn Willemsz Stam; Hendrick Willemsz Stam en Jacob Willemsz Stam te Oudshoorn 1688A 161 de weduwe van Pieter Claesz Schouten woont bij de kerck van Leyderdorp 1688A 161 de kinderen van Cornelis Ariensz Honscoop zijn Anthony Corsz van der Hoeve x Annetgen Cornelis Honscoop; Ary Cornelisz Honscoop, beiden te Wateringen en Cornelis Cornelisz Honscoop, die naar Oost-Indien is vertrocken 1688A 167 Annetgen Symons, weduwe van Jan Claesz Halvenrack, 1/3 erve van haar broer Claes Symonsz, overleden. Erven de kinderen van Dirck Claesz Halvenrack; Tomas Claesz Halvenrack te Esselyckerwoude; Pieter Pietersz Post en Symon Cornelisz Rijck, beiden te Boskoop 1688A 164 de kinderen van Maerten Hendricksz van Vliet zijn Ary Maertensz van Vliet; Hendrick Maertensz van Vliet en Lysbet Maertens van Vliet 1688A 166 Otgen Willems van Swieten woont in Bodegraven bij de schans aen de Zuytzijde 1688A 166 Oudshoorn en Gnephoek: de kinderen van Jan Cornelisz van Tol zijn Jacob Willemsz Stam x Marytgen Jans van Tol en Pieter Gijsbertsz van Leeuwen x Aechgen Jans van Tol 1688A 169 de kinderen van de weduwe van Claes Claesz Francken zijn Nicolaes Honscoop en Cornelis Honscoop 1688A 169 de erven van Dirck Cornelisz van Swieten, erve van de weduwe van Pieter Cornelisz Sprongh zijn Dircks weduwe; Dirck Dircksz van Swieten; Pieter Dircksz van Swieten; Tonis Dircksz van Swieten; Niesgen Dircks van Swieten; Cornelis Symonsz Schenckevelt x Tryntgen Dircks van Swieten; de weduwe van Symon Dircksz van Swieten; Gijsbert Pietersz van Dam nom. ux.; het weeskind van Tomas Dircksz van Swieten en Willem Willemsz Ouwen nom. ux. 1688A 175 Willem Spel x Aechgen Kraen en Jan Michielsz Outshoorn wonen in Alphen 1688A 177 Zwammerdam: Louris Swaenhil, erve van Eva Gerrits Swaenhil uit Gouda 1688A 177 Cornelis Tonisz Lelyvelt x de weduwe van Jan Jacobsz Lelyvelt woont in Aarlanderveen 1688A 181 Rijnsaterwoude: de weduwe van Cornelis Jansz van der Meulen overleden. Erven Dirck Cornelisz van der Meulen; de kinderen van Jan Cornelisz van der Meulen; Willem Cornelisz van der Meulen te Aarlanderveen en Hendrick Cornelisz van der Meulen te Aarlanderveen 1688A 185 Leimuiden: de kinderen van Jan Claesz Ruyter zijn Claes Jansz Ruyter en Jacob Jansz Ruyter te Boskoop 1688A 185 Maerten Wallicx Hertogh overleden. Erven Jan Maertensz Hertogh en 5 anderen 1688A 186 Claes Gerritsz Bisschop overleden. Erve zijn weduwe 1688A 194 Aalsmeer: Marcelis Marcelisz 1/3 erve van Claes Dircksz Hovenier zijn Amsterdamse oom 1688A 194 Jan Jansz van Strengeraet 1/4 erve van Grietgen Huyberts, zijn nicht uit Amsterdam 1688A 211 Zevenhoven: de huisvrouw van Matthijs Voorburg overleden. Erven hijzelf 1/2; Claes Willemsz Baes; Cornelis Willemsz Baes en Aert Willemsz Baes elk 1/6 1688A 214 Leendert Cornelisz Verdam overleden. Erven zijn weduwe 1688A 217 Nieuwkoop: Jan Rutten van Bommel weduwnaar van Barbara Huyberts van Eyck uit Noord-Waddinxveen 1688A 223 Neeltgen Louwen, weduwe van Jan Ariensz Goetknecht, 1/2 erve van Michiel Louwen overleden. Erven Cornelis Poolen Griffioen x Tryntgen Jans Goetknecht te Aarlanderveen 1/3 en 2 anderen de rest 1688A 229 Langeraar: Jasper Symonsz overleden. Erven Hendrick Pietersz nom. ux. 1688A 230 Gijsbert Pietersz Banen overleden. Erven zijn huisvrouw 1688A 232 Hendrick Jacobsz v��r 't maken van 't quohier overleden 1688A 242 Aarlanderveen: Dirck Huygen Eyckhout woont in Nieuwkoop 1688A 246 de voogden van Christiaen Cornelisz van der Aer zijn D. van der Aer en Matthijs Cornelisz Loenersloot 1688A 248 Hendrick Woutersz van Swieten overleden. Erven Jan Hendricksz van Swieten en Wouter Hendricksz van Swieten 1688A 249 Nieuwveen: Jan Cornelisz de Lange overleden. Erven zijn weduwe 1688A 249 Leendert Cornelisz Stouthandel overleden. Erven Cornelis Dircksz van der Geer; Jan Dircksz van der Geer en Cornelis Claesz van der Geer, weeskind van Claes Cornelisz van der Geer 1688A 267 Alkemade-Rijpwetering: Claes Symonsz Poortenburgh overleden. Erven zijn weduwe 1/2; de 2 kinderen van Simetie Jans van der Waert x Engel Engelsz van Egmont, erve van Jan Symonsz van der Waert, die erve was van Claes Symonsz Poortenburgh, wonend op de Vrije Boekhorst; Jan Dammasz Burger; Dirck Cornelisz van der Meulen; de 3 kinderen van Marytgen Dammas en de 4 kinderen van Cornelis Jansz van Sijp, samen kinderen en kleinkinderen van Marytgen Symons Poortenburgh 1688A 272 Sevenhuysen, Oude Ade ven 't Lage lant: het enige kind van Cors Jansz op den Tuyn is jonge Maertie Cors wonende tot Bennebroek tot een backer 1688A 273 Esselyckerwoude: Cors Gijsbertsz woont in Rijnsburg op de Vrouwenven 1688A 273 Huybert Jacobsz van der Does overleden. Erven Jacob Huybertsz van der Does en Maria Huyberts van der Does 1688A 273 Gerrit Jansz Cleermaker overleden. Erven de weduwe van Cornelis Suyderdijck tot Leyden; Willem Florisz op de hoeck van de Minnebroedersgraft tot Leyden; Gerbrant Raephorst op de Rijn op de hoeck van de Caersmaeksteegh; Adriaentgen Spierenburgh op 't Steenschuyr op de hoeck van de Scheepmakersteegh; Wouter Cornelisz Buytendijck met zijn broer en zuster te Leiderdorp ontrent de eerste steenplaets; de kinderen van Engel Jansz Spierenburgh; Tonis Jansz Spierenburgh; Jan Jansz Spierenburgh en Duyffgen Jans Spierenburgh, allen te Zoeterwoude op de hoeck van Meerburgh en de kinderen van Hendrick Florisz Spierenburgh 1688A 273 de boedel van de weduwe van Reynout Jansz Groenenbergh is verdeeld over Cornelis Reynoutsz Groenewegh; Jacob Huybertsz van der Does en Willem Willeboortsz Kortswager te Oegstgeest 1688A 275 Cornelis Joosten Byevelt overleden. Erven Andries Joosten Bijevelt te Amsterdam op 't Smalle Padt bij de Haerlemmerpoort; de kinderen van Tomas Joosten Bijevelt en de weduwe van Jan Bamen op de Rijpwetering 1688A 275 Dirck Pietersz Poel is de enige zoon van Pieter Dircksz Poel 1688A 276 -Woubrugge: Symon Jansz overleden. Erven zijn weduwe x Gijsbert Claesz Poel 1688A 276 de weduwe van Willem Gerritsz Vos woont nu in Hazerswoude 1688A 277 Geertgen Claes Spruytwater te Roelofarendsveen is erve van het weeskind van Hendrick Claesz Spruytwater 1688A 278 de weduwe van Louris Dammasz van Griecken overleden 1688A 279 -Vroonland: Cornelis Willemsz de Groot overleden. Erven Marytgen Cornelis de Groot en Crijntgen Cornelis de Groot, weduwe van Pieter Pietersz van Veen te Calslagen en 5 anderen 1688A 279 Aechgen Willems de Groot en Cuniertgen Willems de Groot overleden. Erven Huybert Willemsz de Groot; Marytgen Cornelis de Groot; Cryntgen Cornelis de Groot en 5 anderen 1688A 279 Leendert Corsz Akerboom overleden 1688A 287 Hoogmade: Geertgen Michiels enige erve van Jan Jacobsz Verkade =========== 1688B Kohier van de 2e 200e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4586) ----------- 1688B 001 Leiderdorp: Claes Pietersz van Achthoven overleden. Erven Davit Rocusz Huysman x Helena Claes te Bleiswijk en Jacob Coolsoon x Maria Claes tot Leyden op de hoeck van de Mostertsteegh 1688B 004 Wouter Cornelisz Buytendijck woont ontrent de eerste steenplaets 1688B 006 Coenraet Buytendijck x de weduwe van Louris Jacobsz van Teylingen 1688B 007 Zoeterwoude: de kinderen van de weduwe van Jochim Huygensz zijn Willem Cornelisz Rewijck x Neeltgen Jochems; Claes Francken als vader van de kinderen van Maertgen Jochems en de kinderen van Huych Jochemsz 1688B 009 -Westeynde: Willem Cornelisz van Egmont overleden. Erven te Alkemade, elk 1/5: Cornelis Jansz van Egmont; Willem Egbertsz van Pijlen x Niesgen Jans van Egmont, op de woningh Korteman; Isbrant Pereboom x Maertgen Jans van Egmont; Teunis Pietersz van Wieringen x Maria Jans van Egmont en alhier elk 1/120: de kinderen van Maerten Jansz van Egmont; de kinderen van Cornelis Jansz van Egmont; de kinderen van Maertie Jans van Egmont en Neeltie Jans van Egmont 1688B 011 -Suytbuyrt: Leendert Maertensz van Egmont is de zoon van Maerten Jansz van Egmont en diens weduwe Maertgen Leenderts van Roon 1688B 018 -Bleyckers en Volders: Dammas Cornelisz Schama overleden 1688B 029 Noordwijk: Cornelis van Alckemade woont in Rotterdam 1688B 033 Cornelis Jacobsz van Goutsluys x Maertgen Bouwens overleden. Erven zijn weduwe, die woont tot Rotterdam op de Delfse Vaert naest "Het Paradijs" 1688B 041 Wassenaar: Cornelis Jacobsz Swanenburgh, 1/4 erve van Claes Jansz van Son en van Jacob Jansz van Son, x Lysbet Jans 1688B 051 Katwijk aan de Rijn: Jan Engelsz Wijckerhelt woont in Oegstgeest 1688B 051 Claes Cornelisz van Berendrecht overleden. Erven Jan Claesz Berendrecht en Bartholomees van der Broeck x Aeltgen Claes Berendrecht te Noordwijk 1688B 052 de weduwe van Jan Jansz Hoofteylingen is hertrouwd met Dirck Pietersz van der Cool op de Kaag 1688B 052 Tryntgen Leenderts Duyster woont onder Stompwijk bij de molenaer die haer dochter heeft 1688B 053 Cornelis Florisz Oosterbaen woont tot Delft op de hoeck van de Gasthuyssteeg tegenover de brouwerij van "De Verkeerde Werelt" 1688B 054 Voorschoten-in 't Velt: de kinderen van Leendert Claesz Rodenburgh erven van hun grootvader uit Monster 1688B 055 -Dorp: Leendert Hogendorp, 1/8 erve van Cornelis Cornelisz Somer, en zijn kinderen erven van Paulus Mattheusz van der Meer uit Naaldwijk 1688B 068 -Stompwijk: Willem Pietersz Rodenburgh 1/6 erve van zijn vader uit Monster 1688B 071 Adriaentgen Jacobs, dochter van Jacob Cornelisz Jongedecker woont tot Delft in 't Oosteynde op de hoeck op een camer 1688B 075 Leendert Willemsz Louwen overleden. Erven Louris Michielsz van Noort; Commertgen Leenderts x Gijsbert Cornelisz Adegeest te Voorschoten en de 5 kinderen van Tryntgen Leenderts 1688B 077 Rijnsburg: de weduwe van Jacob Cornelisz Decker overleden. Erven Louris Hofwey x Tryntgen Jacobs Heemstede; Willem Jansz van Veen x Maertgen Jacobs Heemstede en Claes Cornelisz van der Beelt x Annetgen Jacobs Heemstede 1688B 077 Havick van Vliet x Margrieta van Noort uit Amsterdam 1688B 081 Warmond: Leendert Jacobsz van Weenen is voogd van Jan Jansz Buytendijck 1688B 097 Sassenheim: Jan Hendricksz van Ceulen overleden. Erven zijn weduwe 1688B 104 Lisse: Cornelis Huygensz x Maertgen Jacobs Kock 1688B 105 Adriana van der Codde is het weeskind van Maertgen Pieters Oosten 1688B 108 Zoetermeer: ds. Abrahamus Verspree, predikant, 1/7 erve van Catharina de Marees, weduwe van Antonis Verspree uit Amsterdam 1688B 109 -Broekwegh: Cornelis Ariensz Stompwijk erve van Cornelis Dieloff uit Rotterdam 1688B 117 Zegwaard: Jacobus Leenpoel x Grietgen Jacobs Koster, erve van haar vader, Jacob Pietersz Koster uit Bleiswijk 1688B 117 Abraham Bubbeson x Aeltgen Jacobs van de Arent, erve van haar vader uit Overschie, is ook voogd van het kind van Arent Jacobsz van de Arent en van die van Cornelis Jacobsz van de Arent, allen erven van hun grootvader 1688B 133 Benthuizen: Maria Adriaens Decker erve van Leendert Pietersz Decker uit Bleiswijk 1688B 136 Hazerswoude: Jan Jansz Bos is voogd van de kinderen van Marytgen Ariens 1688B 137 Jan Adriaensz van der Plas is voogd van de kinderen van Cornelis Jansz van der Hart 1688B 160 Alphen: Jacob Amet woont in Delft 1688B 166 Leendert Gerritsz van de Capelle uit Capelle aan den Yssel 1688B 168 Oudshoorn: de kinderen van Marytgen Dircks Bouwman zijn Dirck Cornelisz Witsenburgh wonend bij de Rotterdamse Poort in de platteelbackerij van "De Star" tot Delft; Ary Cornelisz Witsenburgh, schoenmaker in de Hagelstraet tot Haerlem; Jan Willemsz Verduyn x Maertgen Cornelis Witsenburgh en Dirck Cornelisz van Diemen 1688B 183 Rijnsaterwoude: Aris Arisz Berckel x Maria Cornelis van der Lee, dochter van Cornelis Michielsz van der Lee uit Moordrecht 1688B 197 Aalsmeer: Pieter Jacobsz is de zoon van de weduwe van Jacob Pietersz 1688B 199 -Den Hoorn: Gijs Willem Gijsen overleden. Erven zijn weduwe Grietgen Aris en Jacob Gerbrantsz zijn schoonzoon 1688B 213 Zevenhoven: Pieter Dircksz Taal overleden 1688B 214 Jacob Jacobsz van der Bijl overleden 1688B 220 Nieuwkoop: de weduwe van Jan de Rijcq overleden. Erven Ary Jansz van Leeuwen nom. ux. en de kinderen van de weduwe van Wyt Stouthandel wier voogd is Claes Stouthandel 1688B 225 de weduwe van Aert Maertensz overleden. Erven Willem Cornelisz Col x Aechgen Aerts, Herman Jansz van Spengen x Magdaleentgen Aerts en de kinderen van Matgen Aerts 1688B 226 ds. Jacobus de Baudoes erve van Johanna Slicker, weduwe van Lieven de Peyster uit Amsterdam 1688B 226 de weduwe van de advocaat Mr. Pieter Swartendijck uit Den Haag 1688B 245 Aarlanderveen: De kinderen van Cornelis Heermansz van der Heyden zijn Heyman Cornelisz van der Heyden; Neeltgen Cornelis van der Heyden; Frederick van den Bergh x Geertgen Cornelis van der Heyden, die wonen op de Gouwe in "De Drie Tafel Kaerssen" te Gouda en Ary Dircksz van Sonnevelt x Marytgen Cornelis van der Heyden wonende op de Raem, ook onder Gouda 1688B 251 Nieuwveen: Gerrit Jacobsz van Ruyten overleden. Erven Catharina van Ruyten x Jacobus Marius en Claes van Ruyten 1688B 252 de weduwe van Jan Cornelisz van Griecken overleden. Erven Catharina van Ruyten x Jacobus Marius en Claes van Ruyten 1688B 262 Alkemade-Ade: Hendrick Cornelisz van Starrenburgh woont op de Zuytbuyrt onder Rijnsburg 1688B 263 de kinderen van Willem Pietersz van Egmont zijn Jan Willemsz van Egmont x Geertgen Engels; Jacob Willemsz van Egmont; de onmondige Cornelis Willemsz van Egmont; Annetgen Willems van Egmont en Pieter Willemsz van Egmont 1688B 264 de kinderen van Pieter Quyringsz van Wieringen zijn Quyring Pietersz van Wieringen; Tryntgen Pieters van Wieringen en Louris Pietersz Houtkoper x Huybertgen Pieters van Wieringen 1688B 265 Annetgen Frans van Bruynswijck overleden. Erve Pancras Huybertsz Poeltuyn 1688B 266 de weduwe van Huybert Jansz overleden. Erve haar zoon Pancras Huybertsz Poeltuyn 1688B 266 -Rijpwetering: Leentgen Heymans, weduwe van Jan Jacobsz Knottiger overleden. Erven Frans Symonsz van Leeuwen en Dirck Willemsz Vermij nom. ux. 1688B 267 Grietgen Cornelis Diepenhoeck is weduwe van Willem Tonisz van Wieringen 1688B 270 -Sevenhuysen, Oude Ade en 't Lage Lant: Jan Mouringsz overleden. Erven Cornelis Jacobsz Kraen x Neeltgen Jans; Pieter Cornelisz Backer x Geertgen Jans en het weeskind van Leentgen Jans, overleden huisvrouw van Teunis Pietersz in de Vrije Boeckhorst 1688B 273 Esselyckerwoude: de weduwe van Jan Willemsz van Santen is erve van Jan Mouringsz van Veenswijck, die erve was van zijn zuster Grietgen Mourings 1688B 274 de kinderen van Cornelis Arentsz Veenswijck zijn Jan Cornelisz Veenswijck en Dirck Michielsz Verkade x Engeltgen Cornelis Veenswijck; voogd over Jan zijn Michiel en Cornelis Jansz van Santen. De eerste vrouw van Dirck, Maertgen Pieters van Warmenderdam, erfde ook van haar grootvader Pieter Symonsz, zodat Dirck van 2 kanten erfde. 1688B 274 Matthijs Arentsz Veenswijck overleden. Erven Jan Cornelisz Veenswijck en Dirck Michielsz Verkade x Engeltgen Cornelis Veenswijck 1688B 277 -Woubrugge: de weduwe van Ewout Roelofsz van Leeuwen heet Engeltgen Gerrits 1688B 280 Koudekerk: Maria Christina Abberdina van Merode, weduwe van jkr. Gerrit van Poelgeest heeft als oudste zoon Gerard van Poelgeest 1688B 286 Hoogmade: Dirck Michielsz Verkade woont in Esselyckerwoude =========== 1689A Kohier van de 1e 200e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4588) ----------- 1689A 005 Leiderdorp: de erven van Jan Huybertsz van Swanenburgh zijn de kinderen van Hendrick Fransz Binnendijck 1/3; Jannetgen Louris 1/6 en Jacob Arisz van der Marck x Immetgen Doe 1/6 1689A 010 Zoeterwoude-Mieningh: Cornelis Arentsz de Wit overleden. Erven Gijsbert Cornelisz van Adegeest 1/3; de kinderen van Hendrick Cornelisz Overdevest 1/8; de weduwe van Claes Lourisz Rosenburgh te Voorschoten 1/24 en 1/3 naar de kinderen van Leendert Claesz Rosenburgh te Voorschoten 1689A 018 -Santwech: Tonis Jansz Spierenburgh en Jan Jansz Spierenburgh beiden overleden. Erve Duyffgen Jans Spierenburgh 1689A 026 Noordwijk: Cornelis Willemsz de Haes overleden. Erven Pieter Teunisz van Gelenhuysen x de weduwe van Willem Cornelisz de Haes te Noortwijk aan Zee 1/2; de weduwe van Jan Jansz Oosterbaen 1/8; Cornelis Jansz Oosterbaen 1/8; Leendert Jansz Oosterbaen 1/8 en Willem Jansz Oosterbaen 1/8 1689A 058 Voorschoten: Dirck Jansz van Tol woont in Woubrugge 1689A 067 Stompwijk: Maertgen Jans van der Voorde, dochter van Jan Adriaensz van der Voorde van Delft overleden. Erven Marytgen Jans Groenewegen; Marytgen Jans Paridon; Marytgen Leenderts van der Voorde x Jan de Graeff, backer tot Leyden opte Gansoorde en Ary Leendertsz van der Voorde, molenaar bij de Hogewoertse Poort tot Leyden 1689A 068 de weduwe van Willem Leendertsz van Roon woont te Zoeterwoude 1689A 098 Sassenheim: Cornelis Bouwensz van Adrichem overleden. Erven Dirck Cornelisz van Adrichem; Jan Cornelisz van Adrichem; Cornelis Cornelisz van der Werff x Niesgen Cornelis van Adrichem en Jacob Cornelisz van Adrichem 1689A 102 Lisse: Jannetgen Jans, weduwe van Pieter op 't Nest overleden. Erven Gerrit Pietersz Langevelt; Annetgen Pieters Langevelt en Aechgen Pieters Langevelt x Jan Jacobsz Backer te Bennebroek 1689A 112 Zoetermeer-'t Eerste Weegjen: de weduwe van Hendrick van Swieten woont tot Leyden op de Nieuwe Hogewoert 1689A 116 -Delffse Walle: Dirck Jacobsz van Hensbrouck, gorter, x Annetgen Leenderts Heulsloot erve van haar vader uit Pijnakker 1689A 117 Dirck van 's-Gravesande uit Leiden 1689A 165 Alphen: Evert Cornelisz Blaser x Aechgen Jans Verdam 1/3 erve van Jan Jansz Verdam 1689A 189 Kalslagen: Alsoo maer ��n kint is overgebleven van Claes Pietersz Jongenelen, genaemt Pieter Claesz Jongeneel, 1/3 erve van Guyrtgen Claes 1689A 190 Guyrtgen Claes overleden. Erven de kinderen van Claes Pietersz Jongeneel; de kinderen van Pieter Cornelisz van Veen en de kinderen van Claes Claesz Boot 1689A 220 Zevenhoven: Magteltgen Jans overleden. Erven o.a. Ary Jansz Schenckevelt 1689A 229 Langeraar: Hendrick van Blijdesteyn x Cornelia van Stopenburgh, erve van haar moeder uit Zwammerdam 1689A 256 Alkemade: Mr. Boudewijn Vergeyl, baljuw en schout van Alkemade overleden 1689A 256 Engel Matthijsz overleden. Erven Clement Jaspersz van den Hoorn 1/2; Mattheus Quant 1/4 en Jan Cornelisz Wijckbrugh nom. ux. 1/4 1689A 259 -Roelofarendsveen: Matthijs Bouwensz Quant overleden. Erven Mattees Quant en Jan Cornelisz Wijckbrugh 1689A 261 -Nieuweteringh: Pieter Ponsen overleden. Erven Jan Pieter Ponsz en de 3 kinderen van Tryntgen Pieter Ponsz 1689A 261 Anna Stouthandel overleden. Erven de kinderen van Jacob Clementsz 1689A 262 Cornelis Gerritsz van Egmont overleden. Erven Gerrit Cornelisz van Egmont x Magdalena Pieters Gaergelt; Neeltgen Cornelis van Egmont en Aechgen Cornelis van Egmont 1689A 265 -Ade: Ary Cornelisz van Erffort is de enige zoon van Tryntie Marinus =========== 1689B Kohier van de 2e 200e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4590) ----------- 1689B 004 Leiderdorp: Isbrandt van Couwenhoven erft uit Amsterdam 1689B 007 Zoeterwoude: Dirck Willemsz van Roon overleden. Erven Willem Dircksz van Roon; Huybertgen Dircks van Roon en Cornelis Leendertsz Wassenaer x Maria Dircks van Roon te Voorschoten 1689B 010 -Westeynde: de erven van Cornelis Arentsz de With zijn Jan Arentsz de Wit 2/3; Leendert Leendertsz van Wouw te Esselyckerwoude 1/6 en Philps Ros te Leiden 1/6 1689B 012 -Noorta: de erven van Dirck Clementsz zijn Maertgen Dirck Clementsz en de kinderen van Huybert Jansz Berch 1689B 014 -Weypoort: de kinderen van Jan Cornelis Pieter Gijsen zijn Leendert Jansz Gijsen 1/3; Pieter Jansz Gijsen x Annetgen Cornelis en de kinderen van Huych Jochemsz x Tryntgen Jans Gijsen 1689B 014 Annetgen Dircks Koenekoop, weduwe van Smetser is erve van de kinderen van Cornelis Adriaensz Smetser en van Cornelis Arentsz Smetser 1689B 015 Cornelis Jansz Achthoven overleden. Erven zijn kinderen 2/3 en zijn weduwe Maertgen Claes van der Voort 1/3 1689B 015 de kinderen van Tijs Jansz van der Post zijn Johannis Tijs van der Post; Annetgen Tijs van der Post, weduwe van Cornelis Crijnen van der Meulen en Engeltgen Tijs van der Post x Tijs Maertensz Immerseel 1689B 017 -Rijndijk: Gerrit Berckhuysen overleden. Erven Johannis Berckhuysen wonende in de Westwagenstraet bij "De Vier Winden" tot Rotterdam en Floris van der Lugt x Cornelia Berckhuysen op de Bredestraet tot Leyden 1689B 034 Noordwijk-Noort-en Suytbuert: het weeskind van Jan Jansz Waelsdorp x Lysbet van Werckhoven uit Rotterdam 1689B 037 Noordwijkerhout: de kinderen van Maerten Hendricksz Heemskerck zijn Neeltgen Pieters en Jannetgen Leenderts 1689B 042 Wassenaar: Cornelis Aelbertsz overleden. Erven Jan Cornelisz Rosenburgh x Maertgen van der Voort en 't weeskind van Ary Cornelisz Rosenburgh 1689B 051 Katwijk aan de Rijn: Pieter Gerbrantsz Hazebroeck overleden 1689B 059 Voorschoten-Noortbuyrt: Cornelis Jacobsz van Rijn woont in Zoeterwoude 1689B 065 Veur: Jacob Jansz Vernust en Jan Wielemaecker overleden 1689B 066 de weduwe van Cornelis Pietersz Veen out en dootarm overleden 1689B 066 Willem Wagenaer is voor bootgesel in zee gegaen 1689B 068 Stompwijk: de weduwe van Willem Leendertsz van Roon overleden. Erve Willem Dircksz van Roon x haar enige dochter te Zoeterwoude 1689B 069 Jan Jansz van der Aa woont in Oegstgeest 1689B 069 Mees Jorisz van Elsem, in het vorige kohier aangeduid als Mees Jansz van Elsem, woont in Zoeterwoude 1689B 069 Gerrit Jeroensz overleden. Erven Jeroen Nanningsz te Voorhout F. 3.4; Gerrit Leendertsz Immerseel te Zoeterwoude F. 4.8; de 4 kinderen van Cornelis Jansz van der Aa F. 3.4 en Jan Lourisz Reineveen wonende aen de Nieuwe Veen te Nootdorp F. 3.4 1689B 070 Willem Pietersz Willem Jan en weduwe overleden 1689B 072 de weduwe van Cornelis Pietersz Alwijn overleden. Erven Gerrit Willemsz Schakenbosch te Voorburg en Pieter Leendertsz den Elsen bij de Haeghpoort tot Delft 1689B 073 Jan Willemsz Broeckhoorn overleden. Erven Maerten van Alphen; Jacobus Spoors te Zegwaard; Jan Dircksz van der Werff en Arent Pijnaker 1689B 073 de weduwe van Cornelis van Keyserswaert woont in Leiden 1689B 073 Jan Cornelisz Starre overleden. Erven zijn kinderen te Veur 1689B 073 de weduwe van Jacob van Dalen overleden. Erven Hendrick van Dalen; Hendrick Verhage x Guurtgen van Dalen; Bastjaen van Dalen, molenaer bij de Coepoort tot Leyden; Cornelis Jacobsz Jongelam x Marytgen Jacobs van Dalen, wonende in 't Westeynde van 's-Gravenhage; Ingetgen van Dalen, weduwe van Cornelis Schouten en de kinderen van Jacob Cornelisz Starre, beiden te Veur 1689B 078 Rijnsburg: Willem Philipsz overleden. Erven Jurriaen Willemsz Anderlaen; Gerritgen Willems Anderlaen en Bouwen Huygen Brero x Barber Willems Anderlaen te Wassenaar 1689B 078 Adriaen Jansz Kuyper overleden. Erven Cornelis Arisz Cromhout; Leendert Pietersz Noortaa x Pietertgen Aris Cromhout; Pieter Gerbrantsz Hazebroeck x Neeltgen Aris Cromhout te Katwijk aan de Rijn; Cornelis Dircksz van Dijck x Annetgen Aris Cromhout te Oegstgeest en Cornelis Willemsz van den Over x Maertgen Aris Cromhout tot Leyden bij de Rijnsburgerpoort 1689B 079 Hendrick Cornelisz Starrenburgh x Tryntgen Aris van Alphen 1689B 079 Willem Arentsz Broekman overleden. Erven Ary Verkade x Tryntgen Jans Prins; Jacob Samuelsz Buytenom tot Leyden op de Nieuwe Straet naest daer erffhuys gehouden wert; de rest, 1/4, naar de erven, die buytenslants in 't lant van Teeckelenburgh woonachtich sijn 1689B 082 Warmond: Ariaentgen jacobs Keth x Pieter Adrichem naar Warmond 1689B 082 Frans Symonsz van Leeuwen en Jannetgen Symons van Leeuwen wonen in de Kaegh 1689B 085 Cors Jansz van Vliet is voogd van Hendrick Jansz van Vliet 1689B 092 Voorhout: de weduwe van Claes Dircksz overleden. Erve haar zoon Dirck Claesz van Elstgeest 1689B 108 Zoetermeer: Jan Jansz Poyer uit Rijswijk 1689B 114 -Delfsche Wallen: de weduwe van Joost Ariensz de Bruyn is dootarm ende wert door de vrienden onderhouden 1689B 114 Cornelis Paulsz Batelaen nom. ux. erve van de weduwe van Willem Gerritsz Vos, die hertrouwde met Pauls Cornelisz Batelaen, timmerman 1689B 139 Hazerswoude: Sara van der Reyt is 1/8 erve van Jan van Halteren uit Dordrecht 1689B 141 de weduwe van Lodewijk Dircksz van Kampen woont in Bleiswijk 1689B 143 de weduwe van Willem Arentsz van der Sluys overleden. Erven Martyntgen Cornelis Coninxbrugh; Ary Huygen van der Plas, die inmiddels uit Hazerswoude is verdwenen; de kinderen van Huyg Huygen van der Plas; Sara Wouters van der Plas en Claes Leendertsz Wijs x Annetgen Wouters van der Plas 1689B 145 Lysbet Pieters, huisvrouw van Paulus Cornelisz Batelaen overleden. Erven hijzelf 1/2; Cornelis Paulusz Batelaen; Jop Pietersz Vis x Marytgen Paulus Batelaen; Catharina Paulus Batelaen; Cornelis Joosten Kerckhoven x Pietertgen Paulus en Cornelis Dircksz x Neeltgen Cornelis Batelaen, eerder gehuwd met Dirck Claesz Val die een voorzoon was van Lysbet Pieters te Zoeterwoude, allen 1/10 1689B 145 Cornelis Joosten Kerckhoven en zijn vrouw overleden 1689B 152 -Rijndijk: Gerrit Florisz Rijnhoven overleden 1689B 162 Alphen: Nicolaas voor de Wint is zoon van de weduwe van Pieter Claesz voor de Wint 1689B 167 Oudshoorn: de erven van Ary Cornelisz van Tol zijn Cornelis Claesz van Tol de jonge, ook als erve van zijn broer Cornelis Claesz van Tol de oude; Pieter Gijsbertsz van Leeuwen x Aechgen Jans van Tol; Jacob Willemsz Stam x Marytgen Leenderts van Tol en Mouring Leendertsz van Leeuwen x Marytgen Willems van Tol, weeskind van Willem Cornelisz van Tol 1689B 177 Zwammerdam: de voogden van Joost Pietersz Butterman zijn Dirck Huygen Eyckhout en Joost Arisz Twaelffhoven 1689B 182 Rijnsaterwoude: Annetgen Arents van der Geer overleden. 5 erven 1689B 183 Ary Arisz Berckel x Maria Cornelis van der Lee, dochter van Cornelis Michielsz van der Lee uit Moordrecht 1689B 196 Aalsmeer: Hendrick Jan Hendricksz overleden. Bij Aeltgen Willems had hij de volgende kinderen: Dirck Hendricksz; ouwe Grietgen Hendricks; Willem Hendricksz; Jan Hendricksz wonende op Rietwijckeroort onder Haerlem; Teunis Jansz x jonge Grietgen Hendricks en het weeskind van Aeltgen Hendricks, beiden in 't Sticht 1689B 196 Maertgen Spruyt en Marytgen Spruyt beiden overleden. Erven Gerrit Jansz Spruyt; de 5 kinderen van Cornelis Jansz Spruyt; de 4 kinderen van Willeboort Jansz Spruyt; de 3 kindskinderen van Claes Jansz Spruyt en de dochter van Pieter Jansz Spruyt x Hendrick Jansz de Jongh 1689B 197 de kinderen van Gebbetgen Jan Olphertsz x Pieter Cornelisz Jongefrans zijn Jacob Gerritsz Soet x Annetgen Pieters en Claes Pietersz 1689B 197 de kinderen en kindskinderen van Annetgen Hendricks erven van Aelbert Hendricksz 1689B 197 de kinderen van Ary Jan Olphertsz zijn Dirck Hermansz Backer x Willemtgen Willems, weduwe van Heertge Ariensz; Duyffgen Ariens en Marytgen Ariens 1689B 198 Dirck Willemsz Broer, erve van Gerrit Fransz overleden. Erven Claes Jacobsz x Marytgen Dircks Broer en de kinderen van Heertgen Dircksz Broer 1689B 198 Maerten Cornelisz Buys overleden. Erven zijn 5 kinderen 1689B 198 Jan Cornelisz Buys overleden. Erven zijn 7 kinderen 1689B 200 -Westeynde: Willem Jansz Steyne overleden. Erven zijn kinderen en kleinkinderen 1689B 202 -Uytterbuyrt: Gijs Crijnen overleden 1689B 203 De boedel van Aalbert Freecksz is verdeeld over zijn weduwe 1/2; Freeck Albertsz 1/8; Jasper Albertsz 1/8; de weduwe van Cornelis Albertsz 1/8 en de kinderen van Aaltgen Alberts 1/8 1689B 206 Willem Jansz van der Schamp woont op de Lauriersgraft bij de Princegraft in een Poort van het Trompet tot Amsterdam 208 Cornelis Cornelisz Mastenbroeck woont op 't Realeneylant tegenover de herberge daer de Giltos uythangt tot Amsterdam 1689B 210 Zevenhoven: Machteltgen Jans overleden. Erven o.m. Ary Jansz Schenckevelt 1/16 1689B 238 Aarlanderveen: de kinderen van Hendrick Bouwensz, 1/4 erve van Dirck Corsz van den Burgh wonen in Langeraar 1689B 240 de weduwe van Cors Matthijsz van Swanevelt overleden. Erve de weduwe van Gerrit van der Put in de Boeckhorststraet in "'t Gecroonde Mostaerthuys" in 's-Gravenhage 1689B 256 Christiaen Cornelisz van der Aer overleden. Erven Dirck Willemsz Kleyenburgh x Eemsgen Christaens van der Aer te Oudshoorn en 3 minderjarige kinderen 1689B 261 -Roelofarendsveen: Willem Jansz is erve van Jan Mouringsz 1689B 265 -Kaghe: Dirck Willemsz Vermij is weduwnaar van Jannetgen Symons van Leeuwen 1689B 282 Koudekerk: Hendrick Oosterling woont in Leiden =========== 1690A Kohier van de 1e 200e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4592) ----------- 1690A 008 Zoeterwoude-Miening: Abraham Roevroy uit Leiden 1690A 008 ds. Benjamin Beeckius, predicant tot Britsum in Vrieslant, uit Leiden 1690A 010 -Westeynde: Adriaentie Maertens Peet naar Stompwijk 1690A 017 -Rijndijk: de weduwe van Claes Cornelisz van Spierenburgh overleden. Erven Annetgen Claes Spierenburgh x Ary Jansz van Griecken te Hoogmade; Jan Claesz Spierenburgh, die fugityst ende gebannen is; Geertgen Claes Spierenburgh, weduwe van Jacob Helburgh; Willem Pietersz Outshoorn x Neeltgen Claes Spierenburgh en Cornelis Claesz Spierenburgh allen te Leiderdorp bij de kerck 1690A 022 Oegstgeest: de weduwe van Ary Cornelisz Schuyt x Jan Barentsz Pannebakker uit Delft 1690A 025 Willem Pietersz van Dam x Aaltgen Jacobs van de Arent, erve van Pieter Dircksz Houwaert uit Delft, woont in den tuyn van de Toncke 1690A 045 Wassenaar: de weduwe van Huybert Cornelisz overleden. Erven Hendrick Huybertsz Briole en Pieter Willemsz x Neeltgen Huyberts Briole elk 1/6; Jan Dircksz van der Voort x Jaepie Huyberts van Briole te Lisse; Jan Pietersz van Raphorst x Simetgen Huyberts van Briole aen den Groenendijck tot Haserswoude; Jan Pietersz van den Maerl x Maria Huyberts van Briole en Ary Pietersz van den Maerl x Tryntgen Huyberts van Briole beiden te Wateringen 1690A 046 Sybrant Willems, erve van Maerten Maertensz van der Lee uit Monster, maar niet te vinden in Wassenaar 1690A 048 Mr. Petrus Ignatius Pelt erve van Cornelis Pelt uit Rotterdam 1690A 053 Katwijk aan den Rijn: Cornelis Claesz Westerbaan v��r 't maken van het quohier overleden 1690A 053 de kinderen van Willem Florisz Blinckenburgh zijn Ary Cornelisz Amerlaen x Erckie Willems te Wateringen; Gijsbert Cornelisz Obdam x Leuntgen Willems en Jan Hendricksz van der Lip x Maertgen Willems, beiden te Wassenaar 1690A 054 Voorschoten-in 't Velt: het kind van Huyg Arentsz Bijvliedth woont in Zoeterwoude 1690A 057 -Dorp: de erven van Dirck Jansz vander Plas zijn Dirck Dircksz van der Plas en Johannes van der Waert x Geertruyt Dircks van der Plas 1690A 057 Theodorus van der Hoogh overleden. Erven Johan Bigge, secretaris te Koudekerk x Bejatricx van der Hoogh te Koudekerk 1/4; Adriana van der Hoogh, ook te Koudekerk 1/4 en Johan van der Hoogh te Leiden, p.a. de notaris van Swieten 1/2 1690A 058 -Suytbuyrt: Cornelis Pietersz Adegeest overleden. Erven Louris Jacobsz Ham x Aaltgen Jans Adegeest F. 3.16.3; Maertgen Jans Adegeest F. 3.16.3; Pieter Pietersz Adegeest F. 2.17.3; de kinderen van Jan van Noort x Niesgen Pieters Adegeest F. 2.17.3; Ary Huigen Breroe x Tryntgen Jans Adegeest te Wassenaar F. 3.16.3; Hendrick Symonsz Fits, weduwnaar van Niesgen Jans Adegeest te Voorhout F. 3.16.3; Mees Symonsz Cruyswegh x Maertgen Dircks Croon, eerder weduwe van Jan Jansz Adegeest te Noordwijk F. 3.16.3; Claes Jansz Adegeest F. 3.16.3; Aeltgen Jans Adegeest F. 2.17.3; Pieter Gijsbertsz Adegeest en Maertgen Gijsberts Adegeest elk F. 1.8.10 1690A 058 de kinderen van Willem Pietersz Coppel zijn Maria Coppel; Leuntgen Coppel; Leendert Claesz van Roon x Cornelia Coppel en Cornelis Coppel te Hazerswoude, bij de weduwe van Jacob Jansz Backer 1690A 060 Louris Cornelisz Overdevest overleden. 32 erven, waarvan de voornaamsten zijn Barber Louris Ham F. 2; Jochem Reynen Outshoorn x Neeltgen Dircks Overdevest F. 2; Dirck Hendricksz Overdevest; Maertgen Hendricks Overdevest en Cornelis Pietersz van Nierop x Niesgen Hendricks Overdevest elk F. 1.6.10 (totale erfenis F. 24); Pieter Dircksz van Rijn F. 0.12.10; Louris Jacobsz Ham; Cornelis Jacobsz Ham; Gerrit Dijcxheul x Aeltgen Ham; Petronella Jacobs Ham elk F. 0.6.10; de kinderen van Claes Jacobsz van Wouw op Westerbeeck; de weduwe van Joost Arisz Groen bij de Slickmolen; Michiel Jansz van Eyck op Engelenburgh; Claes Leendertsz Ruygrock in 't Voorburghstraetgen, allen in 's-Gravenhage F. 0.12.10 en Harmen Huygen Breroe x Marytgen Claes van Roen te Voorhout F. 1 1690A 064 Joris Claesz Wassenaer overleden. Erven Ary Dircksz Vermeer te Pijnakker 1/8; Cornelis Leendertsz Wassenaer te Voorschoten 1/16; Leendert Huybertsz Wassenaer te Pijnakker 1/16; Cornelis Dircksz Swanenburgh in Poeldijk onder Loosduinen 1/16; Cornelis Jansz in De Lier 1/8; de kinderen van Arent Cornelisz Slobbe aen 't Vlaerdinger Gath onder Schiedam 1/8; Claes Arentsz Wassenaer; Cornelis Jansz van Leeuwen; Pieter Leendertsz Wassenaer te Voorschoten; de kinderen van Jan Huybertsz Moyenkint; Lysbet Ariens Wassenaer, weduwe van Dammis van Griecken te Roelofarendsveen; Claes Arentsz Vermeer in Hodenpijl bij Schipluy; Jan Arentsz Vermeer te Pijnakker; Maerten Arentsz Vermeer te Pijnakker; Dirck Arentsz Vermeer te Berkel en Aeltgen Arents Vermeer te Berkel allen 1/20 1690A 068 Stompwijk: ouwe Annetgen Jans overleden. Erven Ary Harmensz Delffgauw te Schipluiden; Jan Jansz van Merenburgh alias Jan Jansz Leenebroer te Voorschoten; jonge Annetgen Jans Leerebroeck en Leendert Jansz Outshoorn 1690A 068 Willem Dircksz van Roon x de enige dochter van de weduwe van Willem Leendertsz van Roon 1690A 104 Lisse: de weduwe van Cornelis Cornelisz Keyser overleden. Erven Jan Cornelisz Keyser en Cornelis Cornelisz Keyser op de Rijpwetering 1690A 106 Jan Cock x Magdalena Ysbrants beiden overleden. Erven Jan Cock, later gehuwd met Cornelia Gerrits Brederode 1/2; Pieter Ariensz Geel x Cathalyna Jans Cock 1/10; Gerrit Vechtersz van Welteren x Maertgen Jans Cock 1/10 en 3/10 naar de 3 minderjarige kinderen 1690A 108 Pieter de Cock, zoon van Martyntgen Cornelis Dieloff en Maertgen Cornelis Dieloff, huisvrouw van Mees Stompwijk beiden 1/3 erve van Cornelis Cornelisz Dieloff 1690A 109 Ary Jacobsz van Heemskerck x Jannetgen Cornelis Duindam wonen in Sassenheim 1690A 108 Zoetermeer: Ds.Abrahamus Verspree uit Amsterdam 1690A 140 Hazerswoude: Maerten Jansz Schenaert overleden. Erven Hendrick Nieuwenhuysen x Leentgen Maertens Schenaert; Aeffgen Maertens Schenaert, weduwe van ds. Franciscus Nisius tot Leyden op de Rijn, daer tusschen de Vestestraet ende de Heeregraft en de kinderen van Johannes Maertensz Schenaert te Esselyckerwoude, t.w. Jacob Swanenburgh x Baertgen Jans Schenaert; Maerten Jansz Schenaert; Marytgen Jans Schenaert en Catharina Jans Schenaert 1690A 140 de kinderen van Jonas Wassenaer zijn Cunera Jonas x Carel Isaacksz en Maria Jonas x Evert Pietersz Dincklagen 1690A 145 Grietgen Ariens, weduwe van Ary Jacobsz Hogerscheyt uit Delft 1690A 161 Alphen: Hendrick Willemsz Stam 1/3 erve van Willem Bruynen, woont in Oudshoorn 1690A 167 Oudshoorn: Jan Jansz Verdam overleden. Erven Pieter Jacobsz van Ruyten x Johanna Jans Verdam; Evert Cornelisz Blaser x Aegie Jans Verdam, beiden te Alphen en Erckie Jans Verdam wonende in Vrieslant 1690A 172 Jacob Gijsbertsz van Dam woont in Zwammerdam 1690A 174 de kinderen van Cornelis Leendertsz Vermij zijn Claes Cornelisz Bosman x Tryntgen Cornelis Vermij en Symon Cornelisz Bosman x Marytgen Cornelis Vermij te Langeraar 1690A 175 de kinderen van Jacob Cornelisz van der Aer zijn Cornelis Jacobsz van der Aer; Ary Jacobsz van der Aer; Jochem Claesz x Meynsgen Jacobs van der Aer en Pieter Aertsz de Bruyn x Jannetgen Jacobs van der Aer te Bodegraven 1690A 175 de kinderen van Cornelis van der Aer zijn Dirck Cornelisz van der Aer; Alida Cornelis van der Aer; Nicolaes van Schellingerhout x Barbara Cornelis van der Aer en de kinderen van Cornelis van der Aer de jonge 1690A 175 Zwammerdam: Willem van der Neut woont in Bodegraven 1690A 213 Zevenhoven: Gerrit Cornelisz van der Jagt overleden. 8 erven, waarvan 2 elk voor 1/8 zijn: Leendert Jansz Blanckert nom. ux. alhier en Jacob Claesz Lous x Neeltgen Gerrits van der Jagt te Nieuwkoop 1690A 219 Nieuwkoop: Jacob Pietersz van Leeuwen is erve van Pieter Huygen van Leeuwen 1690A 219 de boedel van Symon Roelen is verdeeld a.v.: 3/4 voor het weeskind van Roel Symonsz van Beyeren en 1/4 voor Elbert Cornelisz Zael nom. ux. 1690A 223 Jan Gijsbertsz van Leeuwen overleden. Erven zijn kinderen Ary Jansz van Leeuwen en Gijsbert Jansz van Leeuwen 1690A 223 de weduwe van Cornelis Jansz Warten overleden. Erven Pieter Cornelisz Warren en Elbert Cornelisz Warren 1690A 223 Cornelis Claesz van Leyden overleden. Erven Jan Cornelisz Bouwman 1/3 en Adriaen Cornelisz Heeren, weduwnaar van Annetgen Cornelis van Leyden, die ook erve van haar broer was, 2/3 1690A 224 Elbert Fransz van Wieringen overleden. Erven zijn 2 kinderen Gijsbert Elbertsz van Wieringen en Cornelis Jansz Bouwman, weduwnaar van Tryntgen Elberts van Wieringen 1690A 226 Engeltgen van Wieringen, weduwe van advocaat Mr. Pieter Swartendijck, erve van haar moeder, de weduwe van Gijsbert van Wieringen en erve van haar moeye Catharina Bisschop uit Amsterdam 1690A 227 Willem Egbertsz Fent van Peylen woont in Alkemade 1690A 245 Aarlanderveen: de kinderen van Cornelis Jacobsz Tibbe zijn Ewout Cornelisz van Leeuwen x Aegie Cornelis; Gerrit Cornelisz Tibbe; Aelbert Cornelisz van Leeuwen x Maertgen Cornelis te Esselyckerwoude; Roel Dircksz x Lysbet Cornelis te Oudshoorn en Aelbert Florisz Jongendoorn x Annettgen Cornelis in de Mije onder Bodegraven 1690A 257 Alkemade-Nieuwe Wateringh: Pieter Willemsz van Egmont naar Hoogmade 1690A 258 Pieter Hendricksz Groen overleden. Erven Hendrick Pietersz Groen 1/2; Pieter Aelbertsz Dobbe en Hendrick Pietersz Heyt elk 1/4 1690A 272 -Sevenhuysen, Oude Ade en 't Lage Lant: jonge Jan Leendertsz van Veen overleden. Erven zijn 3 kinderen Cornelis Jansz van Veen; Adriaen Jansz van Veen en Jan Jansz van Veen =========== 1690B Kohier van de 2e 200e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4594, dd 11 Aug 1690) ----------- 1690B 007 Zoeterwoude: Cornelis Isbrantsz van Alckemade x Aeltgen Jans van der Aer, weduwe van Cornelis Willemsz Blommendael, woont in Oegstgeest 1690B 009 -Westeynde: de kinderen van Maerten Jansz van Egmont zijn Jan Maertensz van Egmont; Pieter Maertensz van Egmont; Leendert Maertensz van Egmont en Aris Cornelisz Groots x Annetgen Maertens van Egmont 1690B 009 de kinderen van Maertgen Jans van Egmont zijn Isbrant Elstgeest en Cornelis van Noort x Maertgen Elstgeest 1690B 009 de weduwe van Arent Cornelisz Onderwater overleden. Erven Jan Arentsz Onderwater; Ary Arentsz Onderwater en Ary Meesz van der Meer x Marytgen Arents Onderwater 1690B 010 Machtelt Maertens Peet overleden. Meerdan 40 erven 1690B 010 de kinderen van Jan Francken van der Aer zijn Ary Teunisz van Egmont x Maria Jans van der Aer; Willem Cornelisz Onderwater x Leuntgen Jans van der Aer; Cornelis Isbrantsz van Alckemade x Aeltgen Jans van der Aer en Magdaleentgen Jans van der Aer 1690B 011 -Suytbuyrt: Maerten Jansz van Egmont en zijn vrouw overleden. Erven Pieter Maertensz van Egmont; Leendert Maertensz van Egmont; Aris Cornelisz Groots x Annetgen Maertens van Egmont en Jan Maertensz van Egmont. Zie ook fol. 009 1690B 015 -Weypoort: Jan Cornelisz van den Bos overleden. Erven zijn weduwe Hadewy Francken 1690B 017 -Rijndijk: Maria Bruynen Wassenaer woont in Leiden 1690B 027 Noordwijk: Aeltgen Willems, dochter van Willem Pietersz Wijckerhelt overleden. Erven Jan Pietersz Wijckerhelt; Jacob Jacobsz van der Voort; Willem Jacobsz van der Voort; Cornelis Jacobsz van der Voort en Cornelis Eliasz x Aeltgen Jans van Zijll 1690B 027 Cornelis Jansz Oosterbaen overleden. Erven enerzijds die van zijn overleden vrouw Grietgen Jans Breeckhout, nl Ermpgen Jans Breeckhout; Bejatricx Jans Breeckhout; Reympgen Jans Breeckhout; de kinderen van Leendert Jansz Breeckhout allen 1/10; Dirck Ouwelant 1/20 en de kinderen van Joost Rijshouwer te Leiden 1/20; anderzijds de zijne: Jan Jansz Oosterbaen, Gerrit Jansz Oosterbaen; Dirck Jansz Oosterbaen; Geertgen Jans Oosterbaen; Aeltgen Jans Oosterbaen; Philpie Jans Oosterbaen; Jan Willemsz Oosterbaen; Cornelis Willemsz Oosterbaen; Philpie Willems Oosterbaen en Joost Willemsz Oosterbaen, elk 1/20 1690B 028 ds. Johannis de Riemer c.s. erve van Maria van Couwenhoven, de overleden huisvrouw van Gerard van Vredenburgh uit Rotterdam 1690B 029 Guyrtgen Dircks overleden. 10 erven 1690B 032 de weduwe van Jacob Jansz Paerdecoper x Cornelis Wilten te Rijswijk 1690B 032 Willem de Vogel x Christina Hamel Bruyninx 1690B 039 Noordwijkerhout: Louys Francois Pijnse van der Aa erve van Cornelia Pijnse van der Aa 1690B 047 Wassenaar: de kinderen van Pieter Pietersz Overbeeck uit Den Haag wonen op de woning van de geschutgieter Nieuwpoort 1690B 052 Katwijk aan den Rijn: Maerten Ariensz Klaen, zoon van Aeltie Maertens Peeck, erve van Marytgen Pieters Verdel, overleden vrouw van Cornelis Maeswijck, eerder weduwe van Maerten Lucasz van Cuylenburgh uit Leiden 1690B 052 Maerten Jacobsz Verhoeff x Martyntgen Claes Cuylenburgh uit Leiden 1690B 056 de weduwe van Symon Pietersz van Overvliet overleden. Erven Pieter Symonsz van Overvliet en Gijsbert Jacobsz van Haestert 1690B 057 Voorschoten-Dorp: de erven van Dirck Jansz van der Plas zijn Dirck Dircksz van der Plas en Johannes van der Waert x Geertruyt Dircks van der Plas 1690B 063 Maerten Willemsz Coppens 1/3 erve van zijn vader uit Voorburg 1690B 067 Stompwijk: Jan Fransz van Leeuwen overleden. Erven Gerrit Gerritsz van Leeuwen; Frans Gerritsz van Leeuwen; de kinderen van Gerrit Cornelisz Outshoorn; de kinderen van Huyg van den Bos; de kinderen van Cornelis Kroneveen; Cornelis Dircksz van der Meer; Pieter Cornelisz Outshoorn; de kinderen van Huyg Woutersz van Velsen te Rijpwetering; Jan Cornelisz Outshoorn en de dochter van Symon Cornelisz Outshoorn beiden te Zoeterwoude 1690B 071 Willem Jansz Schakenbosch overleden. Erven Jan Willemsz Schakenbosch; Cornelis Willemsz Schakenbosch; Daniel Willemsz Schakenbosch; de kinderen van Tryntie Willems Schakenbosch; Cors Willemsz Schakenbosch en Leendert Willemsz Schakenbosch 1690B 071 Jan Pietersz Alewijn overleden. Erven Ary Jansz van der Meer; Cornelis Willemsz van Rijn x Annetgen Jans van der Meer en Jan Meesz den Elsen x Aeltgen Jans van der Meer te Zoeterwoude 1690B 072 Leendert Cornelisz Schout overleden. 40 erven, o.w. Claes Crijnen 1/8 1690B 073 Adriaen Outshoorn overleden. Erven de kinderen van Hendrick van Swieten te Leiden een legaat en de rest naar Maerten van Alphen 1690B 073 Lieve van der Walle uit Leiden, woont nu in Amsterdam in de Hasselaersteegh in "'t Fortuyn" 1690B 074 de erven van Jan van der Meer zijn Hendrick van Leeuwen x Geertgen Jans van der Meer alhier; Bastiaen Jacobsz van Dulkum x Baertgen Jans van der Meer; Symon van Meurs x de weduwe van Adam Jansz van der Meer, beiden te Veur; Dammis Engelsz, Capiteyn op 't Admiraliteytsjacht tot Rotterdam, x Annetgen Jans van der Meer en Jacob Claesz van Dulkum x Neeltgen Jans van der Meer, jegensover het Delffse Wageveer tot Rotterdam. De erven van de weduwe van Jan van der Meer, zijn de bovengenoemden, allen nom. ux., en Teunis van Leeuwen 1690B 080 Rijnsburg: Jan Gerritsz van Delft x Geertgen Maertens Peeck, erve van Marytgen Pieter Verdel, overleden huisvrouw van Cornelis Maeswijck en eerder weduwe van Maerten Lucasz van Cuylenburgh uit Leiden 1690B 084 Warmond: Willem Bartholomeusz Klinckenbergh x de weduwe van Jan Claesz Immerseel zijn beiden overleden. Erven Anna Jans van Alckemade als weduwe van Willem 1/2; Dirck Willemsz Klinckenbergh 1/8; Daniel Willemsz Klinckenbergh 1/8; Odilja Willems Klinckenbergh en het nagelaten kind van Maertie Willems Klinckenbergh 1/8 1690B 098 Sassenheim: Symon Dircksz Elstgeest overleden. Erven Dirck Symonsz Elstgeest; Pieter Symonsz Elstgeest; Michiel Christiaensz den Hamel, schuytvoerder, wonende op de Appelmarct tot Amsterdam en Ary Engelsz de Bruyn x Geertgen Symons Elstgeest te Noordwijk 1690B 108 Zoetermeer: Pieter de Cock, zoon van Martyntgen Cornelis Dieloff, 1/3 erve van Cornelis Cornelisz Dieloff, woont in Zegwaard bij Ary Meesz Stompwijk, zijn voogd 1690B 108 Maertgen Cornelis Dieloff, huisvrouw van Mees Stompwijk, ook 1/3 erve van Cornelis Cornelisz Dieloff, woont te Zevenhuizen bij Rotterdam 1690B 108 Jan Cornelisz van der Miening woont in Zegwaard evenals Ary de With 1690B 109 -Broekwegh: Symon Claesz van der Lee woont in Stompwijk bij Cornelis Jansz Klover 1690B 109 Mees Ariensz Stompwijk woont te Zevenhuizen bij Rotterdam 1690B 111 -Tweede Weegje: de wedwue van Louris Jan Tymansz overleden. Meer dan 50 erven 1690B 115 -Delffsche Wallen: de weduwe van Claes Hillebrantsz de Bruyn woont in Zegwaard 1690B 116 Symon Claesz van der Valck x Meynsgen Jacobs overleden. Erven Jasper Dircksz Langerack x zijn weduwe 1690B 117 Zegwaard: Teunis Jeroensz Cappel x Jannetgen Jans, 1/6 erve van de weduwe van Huybrecht Davitsz Lelyvelt, haar grootmoeder uit Voorburg 1690B 120 de weduwe van Willem Kerckhoven overleden. Erven Willemtgen Willems Kerckhoven x Leendert Pietersz Kout 1/3; Neeltgen Aryens Kerckhoven 1/6; Marytgen Aryens Kerckhoven 1/6 en Ingetie Hendricks Broeckhoven x Cornelis van Leeuwen te Voorburg 1/3 1690B 136 Hazerswoude: de weduwe van Pieter Teunisz Blommendael overleden. Erven Teunis Pietersz Blommendael; Pieter Ariensz Vercade x Barbara Pieters Blommendael; de kinderen van Symon Pietersz Blommendael en de kinderen van Jan Pietersz Blommendael 1690B 146 Arentgen Willems Loosjet x Alewijn Symonsz Langendam (blijkens een losinlegvel) 1690B 176 Zwammerdam: ��n van de kinderen van Jan Hendricksz Backer is Claes van der Putte x Teuntie Jans Backer te Aarlanderveen 1690B 198 Aalsmeer: de kindskinderen van Dirck Jacobsz Scheepmaker zijn Jan Aelbertsz; Symon Claesz Heyntjes en Pieter Claesz Coogh, allen te Westsardam onder Haerlem 1690B 202 -Uyttenwegh: de kinderen van Dirck Jansz Piet zijn Jacob Claesz Houck, bouman, x Annetgen Dircks Piet te Alkmaar en Jan Dircksz Piet, nergens geen domicilium is houdende en sijn schip in 'slants dienst en hier en daer is varende 1690B 203 Jan Jacob Maertensz overleden. Erven Jan Jacobsz Hans x Tryntgen Jans 1/2; de andere helft naar 4 anderen 1690B 203 Willem Jacob Jansz overleden. Erven Vreeck Willemsz; Lubbert Willemsz x Annetgen Willems en Jacob Willemsz, die v��r 't maken van 't quohier is overleden 1690B 211 Zevenhoven: Marytgen Pieters Stouthandel x Dirck Jansz Vermij overleden. Erven Marytgen Jans, weduwe van Jan Aertsz in de Wijnstraet bij 't Nieuwe Hooft tot Rotterdam en Cornelis Hermansz Molevliet x Marytgen Aerts 1690B 229 Langeraar: Weyntgen Symons, weduwe van Jan Pietersz Willick, erve van Pieter Cornelisz van Vliet 1690B 260 Alkemade-Roelevaertgensveen: Leendert Jansz is de zoon van de weduwe van Jan Adriaensz Craen 1690B 261 de 5 kinderen van Jan Anthonisz Veenswijck zijn Teunis Jansz Veenswijck; Claes Jansz Veenswijck; Haesgen Jans Veenswijck; Grietgen Jans Veenswijck en Marytgen Jans Veenswijck 1690B 264 -Ade: Jan Jansz in de Buyrt overleden 1690B 264 Jan Borritsz overleden. Erven Borrit Jansz en Neeltgen Jans x Cornelis Pietersz van Egmont 1690B 264 de 2 jonge kinderen van Pieter Dammisz van Egmont zijn Jan Pietersz van Egmont en Cornelis Pietersz van Egmont 1690B 266 -Kaeg: Crijn Cornelisz Boytelaer overleden. Erven Maertgen Crijnen Boytelaer; Willem Ariensz Borst x Dieuwertgen Crijnen; Pieter Ponsz Noortwijck x Annetgen Crijnen en Gerrit Crijnen Boytelaer 1690B 266 -Rijpwetering: Lourens Jansz overleden. Erven Maertgen Jans, weduwe van Cornelis Jansz Backer te Esselyckerwoude 1690B 275 Esselyckerwoude: de weduwe van Cornelis Jansz van Zijl overleden =========== 1691 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4595 dd 7.3.1691) ----------- 1691 006 Leiderdorp: Jan Pietersz Erffurt overleden. Erve zijn weduwe Marytgen Gerrits 1691 014 Zoeterwoude-Weypoort: Jan Pietersz van Veen 1/4 erve van zijn vader uit Tedingerbroek onder Delft 1691 017 -Rijndijk: Frans de Pauw en zijn vrouw wonen in Leiden 1691 018 -Santwegh: Evert van Leeuwen woont in Voorschoten in de Noortbuyrt 1691 025 Oegstgeest: Symon Dircksz Westgeest en de 5 kinderen van Marytgen Dircks Westgeest zijn erven van Engel Symonsz Alckemade en Annetie Dircks Brouwer uit Haarlem. Marytgen wordt op dezelfde bladzijde ook Maertgen Dircks Westgeest genoemd 1691 026 Noordwijk: de weduwe van Gerrit Symon Meesz overleden. Erven Geertruyt Leenderts; Symon Leendertsz; Cornelis Florisz van 't Ent x de weduwe van Dirck Leendertsz en Teunis Dircksz Decker x Guyrtje Claes 1691 026 Maertgen Joris van 's-Gravendijck, weduwe van Maerten Claesz Gravesloot, woont in Sassenheim 1691 028 Maertgen Jans, weduwe van Dirck Jansz Treurnier, erve van Anna Jans, haar zuster uit Hillegom 1691 028 Ds. Isaacus de Riemer c.s.: Jkr. Johan van Outshoorn 1691 032 Willem Vogel is voogd van Willem Hamel Bruninx 1691 034 Pieter Arentsz overleden. Erven Ary Pietersz te Warmond; Leendert Pietersz te Hillegom en Pieter Jacobsz Spakenburgh x Huybertgen Pieters te Overveen 1691 037 Noordwijkerhout: Jannetgen Leenderts van Leeuwen te Lisse 1691 041 Wassenaar: Mr. Pieter Pelt is erve van de weduwe van Pieter Pelt uit Rotterdam 1691 047 de kinderen van Pieter Pietersz Overbeeck wonen op de woning van de geschutgieter Nieupoort 1691 056 Voorschoten-Dorp: Jan Jansz Heetcamp x Lysbet Leenderts Nagtegael 1/2 erve van haar vader en 1/5 erve van Neeltgen Jans, beiden uit 't Hoff van Delft 1691 063 Veur: Crijn Jan Danielsz overleden. Erven Joris Crijnen Daemen; het kind van Jan Crijnen Daemen; ouwe Leuntgen Crijnen, weduwe van Jacob Gijsen Halfwassenaer en jonge Leuntgen Crijnen Daemen 1691 066 Jacob Jansz de Lange erve van zijn vader Jan Gerritsz de Lange uit Zuid-Waddinxveen 1691 072 Stompwijk: Maerten Jansz van der Horst woont in Katwijk 1691 073 Maerten Cornelisz van Alphen 1/6 erve van zijn vader uit Delft 1691 073 Tryntie Leenderts Duynste woont in Katwijk aan den Rijn 1691 075 -Wilsveen: Bastiaen Pietersz van Veen 1/4 erve van zijn vader uit Tedingerbroek 1691 077 Rijnsburg: Havick van Vliet x Margaretha van Noort woont in Leiden 1691 084 Warmond: Jan Pietersz Kraan x Marytgen Jacobs van der Voort overleden. Erven Maertgen Jans Kraan 1/4; Neeltgen Jans Kraan 1/4 en de weduwe 1/2 1691 090 Alphertie Crijnen, weduwe van Adriaen Jansz Bijl overleden. Erven Aryen Jansz Bijl; Jan Floris Crijnen en Huybert Hendricksz 1691 092 Voorhout: Jannetgen Pieters Erffurt en Claes Jorisz van der Cluft zijn beiden overleden. Erven van F. 70: Claes Pietersz Erffurt 1/3 + 1/6; Jaepie Tijs van der Linden, weduwe van Huybert Pieters Erffurt te Noordwijk 1/6; Marytgen Gerrits, weduwe van Jan Pietersz Erffurt te Leiderdorp 1/6; Marytgen Joris van der Cluft 1/9; Dirck Willemsz van der Mij 1/18; Annetgen Pieters van der Cluft beiden op de Aa onder Alkemade en Cors Pietersz van der Cluft allen F. 1.9.4 1691 101 Lisse: de weduwe van Willem Meesz Scheepmaker uit Alkemade is hertrouwd met Hendrick Hendricksz 1691 106 Zoetermeer-Delfse Wallen: Jacob Teunisz vander Spelt x Annetgen Arents Pijnakker erve van haar vader uit 't Hof van Delft 1691 137 Hazerswoude: Gerrit Verwer, erve van de weduwe van Daniel Maertensz uit Gouda, overleden 1691 140 Maertgen Jans Schenard x Jan Cornelisz van der Bout, smid te Zwammerdam 1691 145 Claertgen Ariens van der Does v��r 't maken van het quohier overleden 1691 145 Egbert Hendricksz van der Does overleden. Erven Hendrick van der Does; de weduwe van Abraham van der Does; Jacob Jacobsz Geerlof x Tryntgen van der Does; Cornelis Crijnen Hogeveen x Claertgen van der Does; Maertgen van der Does, allen F. 9.2 en Jacob Claesz Suydervliet x Hillegont van der Does F. 4.10 1691 145 Ary Abrahamsz Bent werd weduwnaar van Adriaentgen van der Does. Hij krijgt de helft; de andere erven zijn Ary Aryensz Bent, Maertgen Aryens Bent en Johannes Aryensz Bent te Overschie 1691 154 -Rijndijk: Pieter Cornelisz van Arckel overleden. Erve Jan Cornelisz van Arckel te Woerden 1691 154 Cornelis Cornelisz Elsthout x Leentie Lodewijks van Kempen erve van Lodewijk Dircksz van Kempen uit Bleiswijk 1691 155 Alphen: Jacob Dircksz Outshoorn overleden 1691 166 Marytgen Cornelis overleden 1691 166 Oudshoorn: Ds. Haeck erve van Annetie Bonen uit Delft 1691 168 Cornelis Claesz van Tol v��r 't maken van het quohier overleden. Erven zijn kinderen Marytgen Cornelis van Tol en Claes Cornelisz van Tol 1691 169 de meeste erven van Pieter Jacobsz Kop wonen in het Sticht 1691 175 Dirck van der Aer nom. ux. erve van Alexander Suermond uit Gouda 1691 176 Abraham Aernoutsz Clignet te Leiden x Maria van Stopenburgh, erve van Dirck Stopenburgh die hertrouwde met Martina Plemper, 1/8 erve van Ary Willemsz Brabander 1691 181 Rijnsaterwoude: de kinderen van Gerrit Jan Huybertsz zijn Jan Gerritsz; Huybert Gerritsz, beiden wonend in de Kerckstraet tot Amsterdam; Cornelis Gerritsz wonend op de Lindegraft tot Amsterdam en zijn kleinkind Cors Cornelisz te Kalslagen 1691 196 Aalsmeer: de weduwe van Jan Jacobsz Soet overleden. Erven Claes Jansz Soet; Haesgen Jans Soet en de kinderen van Styntgen Jans Soet 1691 196 De erven van Neeltgen Pieters van Galen, weduwe van Pieter Jacobsz Goekoop uit Amsterdam zijn Marytgen Pieters Goekoop, weduwe van Dirck Jacobsz de Jong 1/4; Leendert Claesz Soet x Grietgen Claes Goekoop 1/8 en Jacob Claesz Goekoop 1/8 1691 201 -Westeynt: Willem Jansz Mantge heeft bij de waerheyt verclaert 1691 212 Zevenhoven: Aechgen van Sevenhoven x Cornelis Welsen chirurgijn op 't hoeckje van 't Wijstraet tot Gouda 1691 215 Pieter Willemsz van der Geer woont in Nieuwveen 1691 217 Nieuwkoop: Jan Rutten van Bommel weduwnaar van Barbara Huyberts van Eyck en daarom erve van zijn grootvader Jan Gerritsz de Lange uit Zuid-Waddinxveen. (NB: zijn erfenis begraagt 1/3 van die van zijn oom Jacob Jansz de Lange uit folio 066) 1691 221 Aechgen Pieters Paviljoen woont op de Hogewoert tot Leyden in "'t Paert" 1691 231 Langeraar: Jacob Bartholomeusz van Swanenburgh en Cornelis Bartholomeusz van Swanenburgh beiden overleden. Erve Johan Capoen, baljuw te Esselyckerwoude, nom. ux. 1691 267 Alkemade-Rijpwatering: Claes Willemsz Keyser overleden v��r 't maken van het quohier 1691 268 de weduwe van Willem Meesz Scheepmaker woont in Lisse 1691 268 Mouring Claesz Verkade overleden. Erven zijn kinderen Cornelis Mouringsz Verkade; Louris Symonsz Hogendorp x Marytgen Mourings Verkade en de 3 minderjarige kinderen van Mouring 1691 269 Wouter Cornelisz van Santen x Maertgen Willems Keyser, weduwe van Jacob Cornelis Pietersz 1691 273 Esselyckerwoude: de weduwe van Jan Willemsz van Santen overleden. Erven haar kinderen Jan Jansz van Santen; Cornelis Jansz van Santen en Jacob Jansz van Santen in Roelofarendsveen 1691 274 Frank Maertensz van Zijl overleden. Erven zijn 4 kinderen Maerten Franken van Zijl; Salomon Franken van Zijl; Jan Franken van Zijl en Gijsbert Cornelisz Ouwelant nom. ux. 1691 274 Tonis Dircksz Stijne woont in Rijpwetering =========== 1692A Kohier van de 1e 100e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4596 dd 1.2.1692) ----------- 1692A 003 Leiderdorp: Willem Leendertsz Ramp, erve van de weduwe van Jan Michielsz van Borselen uit Leiden 1692A 011 Zoeterwoude-Suytbuyrt: de weduwe van Cornelis Cornelisz van de Miening overleden. Erven haar kinderen Dirck Cornelisz van de Miening den oude; Dirck Cornelisz van de Miening d'jonge; Pieter Cornelisz van de Miening te Stompwijk; Jan Cornelisz van de Miening en Ary Maertensz de Wit x Geertie Cornelis van de Miening, beiden in Zegwaard 1692A 015 -Weypoort: de weduwe van Dirck Claesz Immerseel overleden. Erven van F. 24: Cornelis Dircksz van Swanenburgh te Monster in de Poeldijck F. 10.6; Mattijs Aelbertsz van Tol x Maertgen Leenderts Berg te Hazerswoude; Dirck Pietersz van Swanenburgh; Gijsbert Pietersz van Swanenburgh en Jan Pietersz van Swanenburgh elk F. 3.8.8 1692A 018 -Santwegh: Gerrit Willemsz Dixheul x Aeffgen Jacobs Ham wonen in Voorschoten 1692A 020 Oegstgeest: de weduwe van Pieter Pietersz van Alphen overleden. Erven Symon Jacobsz Uytterdijck; Nanning Cornelisz en Gerrit Baggerman 1692A 022 de erven van Jan Arentsz Wassenaer zijn Ary Jansz Wassenaer en Dieuwertgen Jans Wassenaer 1692A 030 Noordwijk: Dirck Willemsz van Steenvoorden overleden. Erven Jacob Cornelisz van Doorn, weduwnaar van Annetie Dircks van Steenvoorden en Huybertie Dircks van Steenvoorden x Jan Dammesz van der Beek te Voorhout 1692A 031 de weduwe van Claes Cornelisz Duyndam overleden. Erven Cornelis Joosten van Diest nom. ux. en Claes Jansz van 's-Gravendijck 1692A 034 -Noort-en Zuytzijde: Gijsbert Tellinghuysen overleden. Erven Barbara van Queborn, wonende in 's-Gravenhage ten huize van Symon Molenhoeck op de Paviljoensgracht 1/3 en de rest naar de huisvrouw van Ds. Johannes Palten, predicant tot Denekamp; de 2 kinderen van Hendrick Tellinghuysen; Tryntie; de 4 kinderen van Harmen van Lodde en de kinderen van sijne nichte Bijckhaerts, die allen buiten Holland wonen 1692A 041 Wassenaar: Dirck Arisz overleden. Erve Maertgen Ariens, weduwe van Hendrick Willemsz van Rijn 1692A 041 Mr. Theodorus Pelt overleden. Erve Petrus Ignatius Pelt 1692A 043 Neeltie Tonis overleden. Erven Cornelis Claesz van der Bon, haar schoonzoon en Theodorus van der Plas. dochterszoon 1692A 045 Gerrit Willemsz Dijxheul, zoon van Willem Gerritsz woont in Voorschoten 1692A 048 Leendert Pietersz Santvliet overleden 1692A 051 Katwijk: Petronella Schepeling, weduwe van Jan Rembrantsz van Schagen, erve van Ds. Cornelis van Rossum uit Leiden, koet nas de overschrijving overleden 1692A 054 Voorschoten-in 't Velt: Gijsbert Cornelisz Adegeest overleden 1692A 055 -Dorp: Leuntgen Hogendorp overleden 1692A 057 de weduwe van Reynier Mouringsz van Tol overleden 1692A 058 -Suytbuyrt: de kinderen van Leendert Leendertsz Wassenaer zijn Huybert Leendertsz Wassenaer; Pieter Hofman x Gerretie Leenderts Wassenaer; Lysbet Hofman, weduwe van Leendert Leendertsz Wassenaer, beiden wonende in de Donckersteegh tot Leyden; Harmen Huygen Breroe, weduwnaar van Antje Leenderts Wassenaer en de kinderen van Marytgen Leenderts Wassenaer, allen te Voorhout 1692A 061 -Noortbuyrt: Dammas Lourisz Outshoorn naar Oegstgeest vertrokken 1692A 061 Cornelis Jansz van Egmont en Fytje Cornelis zijn in Voorschoten onbekend 1692A 061 de kinderen van Isbrant Danielsz van Es, erve van de weduwe van Ansem Arentsz van der Werff zijn Dirck Isbrantsz van Es en Cornelis Isbrantsz van Es, beiden te Oegstgeest 1692A 070 Stompwijk: Neeltgen Dircks van der Meer is weduwe van Pieter Jansz van der Clau 1692A 078 Rijnsburg: Claes Cornelisz van der Codde overleden. Erven het kind van Cornelis Gerritsz van Rijn 1/3; de kinderen van Cornelis van Rijn de jonge 1/9; Cornelis Arentsz Cromhout 1/3 en de kinderen van Louris Gijsz Groenendijck x Leentje Claes van der Codde 2/9 1692A 082 Warmond: Cornelis Leendertsz Buytendijck en Jannetgen Leendertsz Buytendijck beiden overleden. Erven Jan Leendertz Buytendijck; jonge Jan Leendertz Buytendijck; Jaepie Leenderts Buytendijck en Annetie Leenderts Buytendijck x Pieter Pietersz van der Geest 1692A 082 Jacob Jacobsz Rous overleden. Erven Machtelt Cornelis van der Codde zijn weduwe en zijn 3 kinderen 1692A 084 Jannetie Dammes x Cornelis Bouwensz overleden. Erven haar kinderen Dammes Cornelisz van Ycke en Jan Jansz Klinckenbergh x Annetgen Cornelis van Ycke 1692A 099 Sassenheim: Grietgen Pieters van der Cluft, zuster van Joris Pietersz van der Cluft, erve van Pieter Cornelis Ariensz te Voorhout, overleden. Erven Maertie Joris, minderjarige dochter van Joris Pietersz en Cors Pietersz, minderjarige zoon van Pieter Jorisz, beiden te Voorhout; Dirck Willemsz van der Mij op de Oude Ade en Annetgen Pieters, dochter van Pieter Jorisz ook op de Ade 1692A 099 Jacob van der Horst, kind van Annetie Gijsberts van der Mij de oude, erve van Annetie Bruynen uit Rotterdam 1692A 100 Lisse: Maertgen Ariens overleden. Erven de enige dochter van de weduwe van Willem Arentsz; Gerrit Jorisz van der Cluft; Cornelis Cornelisz Rode te Sassenheim en Jan Cornelisz x Pietertgen Pieters Rode te Warmond 1692A 103 Barnard van Gorcum overleden. Erven Maria van Linschoten, weduwe van Willem Post tot Amsterdam op de Heylige Wech tot een silversmith F. 7.10; Pieter van der Linden, weduwnaar van Geertruyt van Gorcum te Delft op de Gasthuyslaen; Mr. Adriaen Annoque, Mr. Cornelis Annoque en Cornelia Annoque, weduwe van Adriaen Pijll junior, allen te 's-Gravenhage; Maria Willems van Outshoorn, weduwe van Pieter Gerritsz Speelman tot Rotterdam in de Lombaertstraet; Maria van der Hoeve, weduwe van Harmen Willemsz van Outshoorn te Stompwijk; Cornelis Ariensz Gardijn tot Gouda op de Nieuwe Have over de Vrouwentoorn elk F. 2.10; Annetie Matheus Buys tot Delft op de hoeck van de Molestraet F. 3.15 en nog 26 anderen 1692A 108 Zoetermeer: ds. Abrahamus Verspree overleden. Erven de weduwe van Mr. Pieter Burgersdijck tot Leyden; Anna Verspree, weduwe van Willem Bollaert tot Amsterdam op de Keysersgraft aen de Oostzijde bij de Leytsegraft en Anthony Verspree, lantschrijver ende vendumeester van den lande van Kuyck in Den Hage, per adres Bernard Stuyrman, advocaet op de Groenmarckt in 's-Gravenhage 1692A 111 -Tweede Weegje: Ds. Bormans administrateur van de boedel van Aeffie Groenhout, woont in Zegwaard 1692A 118 Zegwaard: Weyntgen Willems, huisvrouw van Claes Pey overleden. Erven van F. 72: Jan Bouman x Maria Abrahams in de Lommerstraet bij de Kalverstraet tot Rotterdam F. 16.2.14; Sara Abrahams, weduwe van Joris Borman op de Nieuwe Have bij de Pannesteeg tot Rotterdam F. 16.2.14; Pieter van der Plas, voogd over de weeskinderen van wijlen Catharina Abrahams op de Grootmarct tot Rotterdam F. 17.8.8; Hendrick van Doorn x Hester Abrahams in de Rijnstraet tot Leyden F. 16.2.14 en Cornelis van Stuy x Aeltie Abrahams alhier F. 16.2.14 1692A 123 Leendert Claesz Conynenbergh overleden 1692A 137 Hazerswoude: de weduwe van Cornelis Pietersz van Staveren overleden. Erven Pieter Cornelisz van Staveren te Oudshoorn en Baertge Cornelis van Staveren 1692A 141 Cors Govertsz Vall overleden. Erven Govert Corsz Vall; Louris Claesz Ruth x Tryntgen Cors Vall en Cornelis Gerritsz Broeckhuysen x Marritgen Cors Vall te Zoeterwoude 1692A 142 Willem Stevensz Dobbe overleden. Erven Willem Cornelisz Dobbe; Maerten Cornelisz Dobbe; Gerrit Cornelisz van Toll elk 1/9; Steven Bartholomeusz van den Bergh en Christiaen Bartholomeusz van den Bergh elk 1/6; Ary Jansz van Cruyningen en Ary Dircksz de Bruyn x Aeltgen Jans van Cruyningen, beiden te Zoetermeer en Pieter Maertensz van der Haeck x Marytgen Jans van Cruyningen te Zegwaard allen 1/9 1692A 144 Annet Jacobs, weduwe van Ary Elsthout overleden 1692A 157 Alphen: Johan van Egeren woont in Amsterdam 1692A 158 de kinderen van Ary Hendricksz Breecklant zijn Cornelis Pietersz Maes nom. ux. en Hendrick Breecklant 1692A 169 Oudshoorn: Niclaes Honskoop en Cornelis Honskoop wonen in Wassenaar 1692A 171 Claes Dircksz Reynsburger overleden. Erven Dirck Claesz Reynsburger; Symon Claesz Reynsburger; Willem Claesz Reynsburger te Alphen; Jacob Claesz Weselenburgh x Annetgen Claes Reynsburger; Huyg Claesz Weselenburgh x Marytgen Claes Reynsburger beiden te Langeraar en Dirck Harmensz x Aeltie Claes Reynsburger te Zevenhoven 1692A 171 Dirck Jansz van Tobbe x Geertgen Jans van Velsen, weduwe van Cors Willemsz Kolen te Aarlanderveen 1692A 179 Nelletie Cornelis van Es uit Bodegraven 1692A 180 Rijnsaterwoude: de dochter van Lambert Gijsen overleden 1692A 182 Embreght Meltensz Bos overleden. Meer dan 10 erven 1692A 210 Zevenhoven: Dirck Jansz Vermij overleden. Erven Jacob Dircksz Vermij en zijn weduwe Neeltie Pieters, die naar 't Sticht is verhuisd 1692A 217 Nieuwkoop: Jan Dircksz Outshoorn overleden. Erven Cornelis Jansz Outshoorn; Aert Jansz Outshoorn en Willem Andriesz van Staveren nom. ux. op de Mije onder Bodegraven 1692A 217 Cornelis Luyten van Staveren overleden. Erven Jacob Cornelisz van Staveren; Neeltje Cornelis van Staveren; Ary Cornelisz Hogeveen; Leendert Jansz Braeck x Jannetje Cornelis van Staveren en Leendert Gijsbertsz Ramp x Maria Cornelis van Staveren op de Mije onder Bodegraven 1692A 217 Jan Bastiaensz woont op de Mije onder Bodegraven 1692A 219 Elbert Cornelisz Sael nom. ux. woont in Reewijk 1692A 220 de weduwe van Cornelis Jansz Bouman overleden. Erven Jan Cornelisz Bouman; Grietje Cornelis Bouman, weduwe van Harmen van Griecken; Willem Jansz van Staveren x Aeltje Cornelis Bouman en Gerrit Koy de jonge 1692A 220 de weduwe van ds. Dionysius Marsbach woont in Zevenhoven 1692A 221 ds. Theodorus Gesteranus woont in Gouda. De weduwe van dr. Johan van Leeuwen overleden. Erven Alida van Leeuwen woont op de Have tot Gouda 1692A 221 de kinderen van de weduwe van Hendrick van Halteren wonen tot Leyden op 't Steenschuyr; Aechgie Pieters Paviljoen op de Hoge Woert 1692A 222 Elbert Dierten Verhoeff overleden. Erven zijn kinderen Willem Andriesz Blijleven nom. ux.; Symon Cornelisz Teysterman nom. ux. en de kinderen van Cornelis Elbertsz Verhoeff 1692A 223 de weduwe van Ary Cornelisz Heeren woont in Zevenhoven 1692A 225 Claes Maertensz woont in Kalslagen 1692A 225 Segerum Jansz van Besuyen overleden. Erven de weduwe van Cornelis Besuyen en het weeskind van Erasmus Heerman te Aarlanderveen 1692A 225 Pleun Jansz Bos uit Zuid-Waddinxveen 1692A 225 de kinderen van Gerrit Gijsen zijn Gijsbert Gerritsz Sethoven en het weeskind van de weduwe van Jan Gerritsz Sethoven, dat in Teckop onder Woerden woont 1692A 226 de kinderen van Huybert Jaspersz zijn Maerten Huybertsz; Dirck Huybertsz en Jan Hendricksz Kruyswijck nom. ux. 1692A 235 Korteraar: Gerrit Gerritsz Oudewater naar Nieuwkoop 1692A 255 Alkemade: Abraham Dircksz Huycker overleden 1692A 257 -de Gogh: Jan Cornelisz van Tol overleden 1692A 258 Cornelis Joppen Scheepmaker overleden. Erven Jan Cornelisz Wijckbrugh; Jan Clementsz Quant x Neeltie Cornelis; Pieter Jansz Bickbergen x Maertie Cornelis en Leuntje Cornelis Wijckbrugh 1692A 258 -Roelofarendsveen: Willem Jacobsz Biersteker x Neeltie Aelberts Ruygh 1692A 260 Geertie Claes Spruytwater overleden 1692A 261 de 3 kinderen van Tryntie Pieter Ponsen zijn Jan Clemmentsz Quant x Neeltie Cornelis; Pieter Jansz Bickbergen x Maertie Cornelis en Leuntje Cornelis Wijckburgh. Zie ook fol 258 1692A 269 -Rijpwetering: Jacob Cornelis Pietersz overleden. Erven Wouter Cornelisz van Santen x zijn weduwe 1/2; Marytje Jacobs x Cornelis Reynoutsz Groenewegen te Esselyckerwoude; Martgen Jacobs Lelievelt; Willem Jacobsz Lelievelt en Cornelis Jacobsz Lelievelt elk 1/8 1692A 271 de kindskinderen van Neeltie Engels zijn de 3 kinderen van Hendrick Dircksz van den Bosch en de 2 kinderen van Claertje Dircks van den Bosch elk 2/15; de 3 kinderen van Engeltje Dircks van den Bosch, t.w. Dirck Cornelisz Bout, weduwnaar van Cornelia Pieters Doesdorp; Leendert Cornelisz Bout, weduwnaar van Neeltje Pieters Doesdorp en Aefje Pieters Doesdorp elk 1/9 1692A 271 Annetje Pieters van der Kluyt overleden. 15 erven 1692A 279 Esselyckerwoude-Woubrugge: Oth Arentsz Turckenburgh woont in Koudekerk =========== 1692B Kohier van de 2e 100e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4597 dd 1.2.1692) ----------- 1692B 003 Leiderdorp: Dirck van Stopenburgh x Martyntgen Plempers, weduwe van Cornelis Jacobsz Heugelenburgh woont in Zwammerdam 1692B 008 Zoeterwoude-Miening: de weduwe van Ary Cornelisz van der Miening overleden. Erven Willem Willemsz Verhoeff, wonend in het Sticht 1/3; Jan Joosten Weldam 1/6; Clemment de Graeff 1/6; Petronella van Diemen 1/6 en Johanna van Diemen 1/6 1692B 013 -Gelderswoude: Annetje Cornelis Verdoes overleden. Erven Bruno Pietersz Overlant en Jacob Jansz Smetser 1692B 022 Oegstgeest: Meynsje van der Vaeck, eerder weduwe van Cornelis van Egmont, nu x Isack Heemskerck, overleden. Erven Abraham van Egmont en Johannes van Brelofsbergen x Annetie van Egmont, wonende op den Rijn bij de Gansoortbrugge tot Leyden 1692B 025 Willem Pietersz van Dam x Aeltge Jacobs van den Arent woont in Zoeterwoude 1692B 045 Wassenaar: Cornelis Dircksz van Roon en Anna Dircks van Roon overleden. Erven Cornelis Pietersz Raephorst; Dirck Cornelisz Blinckenbergh en de kinderen van Cornelis Cornelisz Briole 1692B 116 Zoetermeer-Delfsche Wallen: Jacob Roelen van der Masel erve van Maertie Pleunen uit Maassluis. Deze post werd genoteerd onder die van Jacob Roelen van der Marcq; identiek? Zie ook fol 160 1692B 138 Hazerswoude: de erve van Crijntie Jans de Rouw, weduwe van Cornelis Hendricksz Bovewater uit Zevenhuizen onder Rotterdam zijn Ermpie Cornelis F. 1.8; de kinderen van Corstiaen Keyser, wier voogd Willem Pietersz Koningsbrug is, F. 0.7 evenals de voogd zelf, die dan Willem Pietersz Koningsburg heet; wijlen Crijn Jansz van Heyningen F. 0.7; Jan Gijsen en Pieter Gijsen samen F. 0.7 1692B 142 de weduwe van Jacob Cornelisz Ouweneel overleden. Erven Ewout van den Bent; Ary Leendertsz Slootwegh te Zoetermeer; de kinderen van Jacob Govertsz; Hendrick Stevensz Dobbe; Pontiaen Dobbe; de kinderen van Cornelis Govertsz; Pieter Ariensz Kraan en de kinderen van Gerrit Ariensz Kraan 1692B 146 de kinderen van Jan Cornelisz Ouwelant zijn wijlen Cornelis Jansz Ouwelant en Maartje Jans Ouwelant; de erve van Cornelis is Maartje x Ary Cornelisz Swanenburgh 1692B 156 Alphen: Jacob van Dijck, aen off bij de Gouwe Sluys, erve van Maartie Pleunen uit Maassluis. Zie ook fol 116 1692B 160 de weduwe van Cornelis Loendersloot overleden. Erven Charles Payen x Jannetgen Cornelis Loendersloot te Aarlanderveen; Ary Cornelisz Loendersloot woont buyten de Hoffpoort van Rotterdam onder Den Bergh; de weduwe van Cornelis Vermij alhier; de kinderen van Pieter Cornelisz Loendersloot en de weduwe van Johannes van Hassel beiden te Enkhuizen 1692B 170 Oudshoorn: de weduwe van Jan Jacobsz Capiteyn overleden. Erven Willem Jansz Capiteyn; Claes Jansz Capiteyn; Pieter Dircksz nom. ux.; de kinderen van Dirck Jansz Capiteyn; Jacob Jansz Capiteyn en Annetje Jans Capiteyn, weduwe van Symon Jacobsz Weselenburgh beiden te Langeraar 1692B 189 Kalslagen: Pieter Jansz van Sanen x Crijntje Cornelis de Groot, weduwe van jonge Pieter van Veen, woont in Roelofarendsveen 1692B 190 Grietje Claes Boot x Jan Jansz Timmerman, dochter van Claes Claesz Boot, woont in Roelofarendsveen 1692B 195 Aalsmeer: de weduwe van Reyer Dircksz overleden. Erven de kinderen van Symon Reyersz tot Amsterveen; de kinderen van Neeltje Reyers, wier zoon Reyer Sieuwertsz woont op de zuytzijde van de Lindengraft bij de Kathuysersbrugh op een camer; Claes Reyersz wonende op de Palmgraft bij de Brouwersgraft en Claes Dircksz x Aeffge Reyers wonende op de Palmgraft in een gangh achter het huys daer Abbekerck in de gevel staet, allen tot Amsterdam 1692B 195 de kinderen van Willem Cornelisz zijn Lubbert Willemsz x Antje Willems; Baert Willemsz en Dirck Willemsz, allen op de Uyterwegh alhier 1692B 196 de weduwe van Jacob Cornelisz Heermans overleden. Erven Pieter Claes Hillebrantsz; de kinderen van Dirck Claes Hillebrantsz en de kinderen van Neeltje Jacobs Heermans 1692B 212 Zevenhoven: Jan Jansz van Vleuten overleden. Erven Pieter Symonsz van Wieringen x Tryntgen Willems Kuysman 1/3; Symon Willemsz Kuysman 1/3; Aegien Elberts Kuysman, dochter van Elbert Willemsz Kuysman 1/6 en Cornelis Willemsz van Dam x Niesien Elberts Kuysman op Der Aer 1/6 1692B 214 de weduwe van Dirck Cornelisz Lelievelt woont in Nieuwkoop 1692B 214 Gerrit Claesz overleden. Erven de kinderen van Marritge Gerrits en Claes Gerritsz 1692B 226 Nieuwkoop: Pieter Ariensz van der Velden erve van Ary Pietersz van der Velden uit Zevenhuizen onder Rotterdam 1692B 231 Langeraar: Pieter Gerritsz Lelievelt overleden. Erven Jacob Pietersz Lelievelt en Jan Pietersz van Zijll x Marytje Pieters Lelievelt 1692B 241 Aarlanderveen: de erven van Jan Arysz Hoogeboom zijn Claes Arysz Hoogeboom en Cornelis Gerritsz Nedersticht 1692B 244 Neeltje Cornelis van der Heyden x Jan Danielsz te Zwammerdam 1692B 244 Ary Mouringsz van Tol woont in Alphen 1692B 263 Alkemade-Nieuwe Watering: Huybert Claesz van Wieringen overleden. Erven Teunis Claesz van Wieringen 2/5 en Leendert Dircksz 3/5 1692B 264 Borrit Claesz overleden 1692B 268 -Rijpwatering: Lourens Symonsz Hogendorp overleden 1692B 269 Mattheus Thijssen v��r 't maken van het quohier overleden 1692B 278 -Woubrugge: Hendrick Cornelisz Turckenburgh erve van Lysbet Herperts van Leeuwen woont in Oudshoorn 1692B 279 Oth Arentsz Turckenburgh woont in Koudekerk =========== 1693A Kohier van de 1e 100e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4598 dd 7.2.1693) ----------- 1693A 001 Leiderdorp: Gilles Verbalcken en Gerrit Verbalcken erven van Pieter Verbalcken uit Leiden 1693A 004 Annetje Leenderts Ramp 1/4 erve van haar vader, van de weduwe van Jan Michielsz van Borselen en van Gerrit Michielsz van Borselen, allen uit Bodegraven 1693A 008 Zoeterwoude-Mieningh: Ewout Claesz van de Bent x het weeskind van Gerrit Cornelisz Hogelant woont in Hazerswoude 1693A 026 Noordwijk: Marritie Jacobs weduwe van Pieter Maertensz Kaegman en Pieter Oostdam x Vrouwtie Pieters, weduwe van Jacob de Graeff, allen uit Amsterdam 1693A 057 Voorschoten-Dorp: de erven van Pieter Leendertsz van der Geest, 1/6 erve ab intestato van Claes Cornelisz Corteman uit Leiden, zijn Ary Jansz Paridon x Aeltje Pieters van der Geest; Maertje Pieters van der Geest; Dirck Pietersz van der Geest; Jan Pietersz van der Geest; het weeskind van Leendert Pietersz van der Geest; de 5 kindskinderen van Jacob Pietersz van der Geest te Zoeterwoude en Annetge Leenderts Buytendijck, weduwe van Pieter Pietersz van der Geest te Warmond 1693A 077 Rijnsburg: de erven van Huybert Jacobsz van Egmont, 1/6 erve van Claes Cornelisz Corteman uit Leiden (zie fol 57; zelfde bedrag) 1693A 078 Jan Pietersz Schoenmaecker x Gerritie Willems Ammerlaen woont in Wassenaar 1693A 079 Pieter Rocusz Lipsius woont in Katwijk aan den Rijn 1693A 095 Voorhout: het enig ovvergebleven kind van Joris Pietersz van der Cluft, erve van Pieter Cornelis Ariensz te Voorhout is Maertje Joris van der Cluft 1693A 108 Zoetermeer: Ary Jansz van Cruyningen overleden. Erven zijn weduwe te Bleiswijk 1693A 113 -'t Eerste Weegje: de kinderen van Cornelis Claesz Robol zijn Jacob Cornelisz Robol; Cornelis Cornelisz Robol en Leendert Cornelisz Robol die in Hillegersberg woont 1693A 115 -Delfsche Wallen: Gijsbert Pelgrom, papiermaecker, x Anna Maria Hemmerick 1/4 erve van Abraham Hemmerick haar vader uit Amsterdam, blijkt niet hier te wonen maar tot Amsterveen aen den Heyligen Wech 1693A 116 Joris Leendertsz Tas overleden. Erven Winant Niemans tot Leyden op de Oude Vest nom. ux. F. 8; Claes Pietersz van Leeuwen nom. ux. F. 3; Dirck Claesz van der Weyden te Boskoop F. 5; Leendert Joris Tas; Crijntie Joris Tas en Jannetie Joris Tas allen te Noord-Waddinxveen samen F. 14 1693A 120 Zegwaard: Cornelis Adriaensz Backer overleden 1693A 134 Benthuizen: de weduwe van Hendrick Jansz Steenwijck woonde tot Rotterdam op de Luysemarckt maar is nu weer terug 1693A 139 Michiel Ewoutsz van Groenendijck x Tryntgen Jacobs, dochter van Neeltie Costers en Jacob Christiaensz uit Haastrecht 1693A 140 Isaack Karelse de Hey overleden. Erven Charel Isaacksz de Hey; Jacomina Isaacks de Hey en de 5 kinderen van Neeltgen Isaacks de Hey 1693A 142 Claes Jansz van der Wilck overleden. Erven Jan Claesz van der Wilck; Symon Claesz van der Wilck; Maerten Claesz van der Wilck; Gerrit Verlaen x Marytgen Claes van der Wilck tot Leyden op de Oude Vest, over de verwerij van "De Clock" 1693A 167 Oudshoorn: de erven van Cors Michielsz van Swanenburgh zijn lakenkoper Daniel van Overvoorde en Mattheus Gijsbertsz Kop. Cors Michielsz van Swanenburgh wordt ook geschreven Cornelis Michielsz van Swanenburgh 1693A 167 Daniel van Overvoorde is erve van Jan Jacobsz Walenburgh en diens vrouw uit Maassluis 1693A 176 Zwammerdam: Dirck Stopenburgh x Martina Plemper 1/8 erve van Aryen Willemsz Brabander uit Bodegraven 1693A 197 Aalsmeer: Pieter Aelbertsz overleden. Erven Louris Pietersz F. 3; Jan Pietersz en Cornelis Pietersz elk F. 7.10 1693A 197 de 3 kinderen van Tryntje Cornelis zijn Louris Pietersz F. 1; Jan Pietersz en Cornelis Pietersz elk F. 4.10 1693A 198 de huisvrouw van Reyer Pietersz Jongekees overleden. Erven de schoonzoon Cornelis Pietersz 1/2 1693A 204 Willem Baertsz is de zoon van Baert Jacobsz 1693A 211 Zevenhoven: Symon Jansz Frets overleden. Erven Bastiaen Symonsz Frets; Jacob Dircksz Vermij x Aeltie Symons Frets en de kinderen van Grietie Symons Frets 1693A 211 de weduwe van Claes Willemsz Baes woont in Aalsmeer 1693A 215 Anthony Terlouw 1/5 erve van zijn moeder, weduwe van Anthony Rutten te Amsterdam 1693A 275 Esselyckerwoude: de weduwe van Cornelis Jansz Backer woont op de Rijpwetering =========== 1693B Kohier van de 2e 100e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4599 dd 15.7.1693) ----------- 1693B 010 Zoeterwoude-Westeynde: Magdaleentje Jans van der Aa overleden. Erven Ary Teunisz van Egmont nom. ux.; Willem Cornelisz Onderwater en Cornelis Isbrantsz Alckemade te Oegstgeest 1693B 020 Oegstgeest: Symon Cornelisz van Es overleden. Erven Ary Symonsz van Es 1/2; Louris Maertensz Verdel 1/10; Leendert Jansz van der Meulen x Marytgen Maertens Verdel te Hazerswoude 1/10; Reynier Maertensz Verdel 1/10; Albert Maertensz Verdel 1/10 en Annetie Maertens Verdel 1/10, allen te Leiden 1693B 024 Trijntie Pieters van Broeckhuysen, kind van Pieter Ariensz van Broeckhuysen woont in Noordwijk 1693B 024 Jan Cornelisz van der Kluft is de zoon van Cornelis Jansz van der Kluft 1693B 043 Wassenaar: Jacob Jacobsz overleden. Erven Teunis Cornelisz Vermeulen x de weduwe van Jacob Jacobsz en Jan Cornelisz van der Cley x Petronella Jacobs 1693B 051 Katwijk aan den Rijn: de weduwe van Jan de Jongh overleden. Erven Pieter le Coincte nom. ux., Cornelis de Jongh en Cornelia van der Mey, dochter van Cornelia de Jongh 1693B 052 Jacob Huybertsz van Egmont, erve van Huybert Jacobsz van Egmont, uit het Proveniershuys van Rijnsburg is in 't Gasthuys van Catwijk overleden 1693B 077 Rijnsburg: de erven van Huybert Jansz van Egmont, 1/6 erve ab intestato van Claes Cornelisz Corsteman ad F. 66.14 zijn Jacob Huybertsz van Egmont te Katwijk aan den Rijn 1/5; Willem Arisz van Weenen te Oegstgeest 1/5; Jacob Jansz van der Voort te Leiderdorp 1/5; Cornelis Jansz van der Cluft te Oegstgeest F. 1.4.12; Jan Cornelisz van der Cluft te Oegstgeest F. 4.18.14; Gerrit Teunisz x Tryntie Pieters Broeckhuysen te Noordwijk F. 4.18.14; de kinderen van Leendert Huybertsz van Egmont te Katwijk aan den Rijn 1/5; Pieter Jansz Warmont te Oegstgeest F. 2.4.8 en Claes Jansz Warmont te Zoeterwoude F. 2.4.8; Maerten Jansz Warmont; Jan Jansz Warmont en Leuntje Pieters Hillenaer, dochter van Pieter Cornelisz Hillenaer te Wassenaar elk F. 2.4.8 1693B 082 Warmond: Jan Arentsz van Teylingen overleden. Erven de erven van Jan Jansz van Leeuwen 1/2; Jan Arentsz Gardijn tot Voorburgh bij de Gheestbrugge bij de scheepmaeckerij 1/12; Engel Engelsz van Egmont x Annetje Ariens Gardijn in de Vrije Boeckhorst 1/10; Gerretie Ariens Gardijn en Leuntie Ariens Gardijn, beiden ten huyse van Willem Capel te Veur elk 1/10; Ary Jansz van Duyvenvoorde x Maertie Ariens van Teylingen te Noordwijkerhout 1/10; Maria Adams Gardijn 1/20 en Bastiaen Adamsz Gardijn 1/20 1693B 082 de kinderen van Jan Fransz zijn de erven van Jan Jansz van Leeuwen 1693B 085 Cornelis Harmensz Harp overleden. Erven Harmen van der Harp en Pieter Cornelisz Heemskerck x Jannetje Cornelis van der Harp 1693B 086 Pieter Overzijl x Marytie Pieters van Leeuwen woont in Koudekerk 1693B 090 de kinderen van Annetje Pieters Heemstede zijn Cornelis Isbrantsz van Alckemade te Oegstgeest; Wouter Cornelisz Alphijn te Noordwijk; Dirck Isbrantsz van Nes en de kinderen van Symon Jansz Buytendijck 1693B 090 Louris Willemsz van Nierop x Barber Jans, weduwe van Bruynen, enige dochter van Jan Cornelisz Vromesteyn 1693B 090 Alphertie Crijnen weduwe van Adriaen Jansz Pijl woont in Lisse 1693B 090 Annetje Leenderts Buytendijck x Pieter Pietersz van der Geest 1693B 100 Lisse: Tryntie Huyberts en Jan Dammasz Santvliet, weduwnaar van Catharina Huygens van der Linden, die 1/8 erve was van Huych Pietersz van der Linden, samen 1/7 erven van Willem Huybertsz van den Bos zijn beiden overleden. Erven Bartholomeus Mattijsz van Monnickendam x Catharina Isbrants Westgeest 1/2; Huybert Jansz Santvliet 1/4 en Willem Jansz Santvliet 1/4 1693B 102 Huych Pietersz van der Linden overleden. Erven Cornelis Huygen van der Linden 1/4; Elisabeth Huygen van der Linden x Jeroen Willemsz Bronsgeest 1/4; Jan Dammisz Santvliet 1/8; Willem Jansz Santvliet, zoon van Catharina Huygen van der Linden 1/8 en Jan Pietersz van der Fits x Agnietie Huygen van der Linden 1/4 1693B 104 Willem Adriaensz Heemskerck overleden. Erven zijn weduwe Cornelia Huygen Moerkercken, die hertrouwde met Adriaen Jeroensz van Steyn 1/2; Agniesie Willems Heemkerck 1/6; Adriaen Willemsz Heemkerck 1/6 en Willemgen Willems Heemkerck 1/6 1693B 117 Zegwaard: Leendert Francken en Pieter Adriaensz de Kock zijn ouderlingen van de Remonstrantse Gemeente geweest 1693B 117 Teunis Jeroensz van Coppel x Jannetje Jans, enige erve van de weduwe van Adriaen Hendricksz Broeckhoven 1693B 118 Gerrit Wyten overleden. Erven Martha Rietvelt zijn weduwe 1/2 = F. 110; Johanna Wyten en Cornelia Wyten, beiden te Rotterdam elk F. 15 1693B 119 Frans van der Does woont in Stompwijk 1693B 122 Zegwaard-Catwyck en Veur: de weduwe van Jan Arentsz Starrenbergh zou tot Schipluyen wonen, maar is daar onbekend 1693B 130 -Rockeveen: de weduwe van Dirck Ariensz de Cock 1/4 erve van Ary Jacobsz de Cock en erve van Dirck Poulisz Sevenhuysen uit Berkel 1693B 130 Johan van Diest x jkvr. Amelia Morsvelt, enig kind van Johan van Morsvelt nom. ux. erve van de heer van Benthuysen 1693B 195 Aalsmeer: Gerrit Jansz Pruyt overleden. Erven Frans Gerritsz Spruyt; Jan Gerritsz Spruyt; Vreeck Willemsz Noone x Aechgie Gerrits Spruyt en Cornelis Jansz de Boer x Lysbet Gerrits Spruyt 1693B 196 de kinderen van Dirck Claesz Hillebrants, 1/3 erven van de weduwe van Jacob Cornelisz Heermans, wonen in het Sticht 1693B 218 Nieuwkoop: Jan van Bemmel, weduwnaar van Cornelia Wildeman 1/3 erve van haar ouders uit Beverwijk 1693B 264 Alkemade-Ade: de weduwe van Reynout Jansz Coyman woont in Warmond 1693B 266 -Cage: de kinderen van Cornelis Engelsz van Egmont zijn Engel Cornelisz van Egmont; Claes Cornelisz van Egmont; Dirck Cornelisz van Egmont; Jan Gijsbertsz van Slingerlant x Marytje Cornelis van Egmont; Cornelis Gijsbertsz van Slingerlant x Lysbet Cornelis van Egmont en het weeskind van Pietertgen Cornelis van Egmont ===========De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina