Kom dan naar de Landelijke dag AardwetenschappenDovnload 21.15 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte21.15 Kb.
Coole dag over hot items: IJsland en de IJstijd

Nieuwsgierig naar hoe het hier was tijdens de laatste ijstijd?


hoe interessant IJsland voor aardwetenschappers is?

Kom dan naar de Landelijke dag Aardwetenschappen:


zaterdag 29 november 2008, Studiecentrum Utrecht, Open Universiteit Nederland

Beste student, beste docent,

Op zaterdag 29 november 2008 organiseert de faculteit Natuurwetenschappen de Landelijke dag Aardwetenschappen in SC Utrecht.
Het thema van het ochtendprogramma (lezingen en workshops) past bij de ‘aardwetenschappelijke’ OU-cursussen, zoals Geologie rondom plaattektoniek (N04122), Natuurwetenschappen, technologie, samenleving (N08111), Bodem & milieu (N05312), Remote sensing (N12211), Geologie rondom ijstijden (N14211) en Geo Information Systems (GIS) (N35221). Voor ieder van deze cursussen is er een begeleidingsworkshop in het middagprogramma. Met nadruk nodigen we ook studenten in de propedeuse uit voor deze dag, omdat aan de hand van de lezingen en workshops de samenhang tussen de verschillende cursussen duidelijk wordt. Bovendien is er tijdens de lunch volop gelegenheid tot een informele kennismaking met andere studenten en de docenten.

Allereerst zal drs. Guido Timmermans een lezing houden over IJsland. Hij verzorgt jaarlijks een excursie naar IJsland voor leerlingen uit de examenklas VWO (vgl. 3e graad ASO in Vlaanderen) van het Sintermeertencollege in Heerlen. Guido is fysisch geograaf en docent aardrijkskunde/ directeur bovenbouw van deze middelbare school. Een dag in de week zet hij de directietaken aan de kant en werkt hij, als docent van de faculteit Natuurwetenschappen van de Open Universiteit, mee aan de ontwikkeling van aardwetenschappelijke cursussen.

In de lezing gaat Guido in op de vraag, die zijn rectoren bestuur ook regelmatig stelt: Waarom gaat hij naar IJsland met die examenleerlingen VWO? Hoezo is dit land een speeltuin voor geologen en fysisch-geografen? En waardoor raken leerlingen zo in de ban, dat zij zelf ook een aardwetenschappelijke studie kiezen? Deze vragen worden in de lezing beantwoord. U wordt meegenomen op de excursie voor de leerlingen. Daarbij ziet u, net als hen, de interessante aardwetenschappelijke fenomenen langskomen. Er wordt over het landschap verteld en u ziet het landschap en leert de landschapselementen kennen en herkennen.

In de workshop, die Guido organiseert, krijgt u antwoord op de vraag ‘waardoor ziet het landschap van IJsland er zo uit?‘. Stap voor stap gaan we samen de logica van het IJslandse landschap verklaren. Dat gebeurt aan de hand van kaarten, satellietbeelden en andere geografische hulpmiddelen. Na afloop zult U waarschijnlijk net zo enthousiast zijn over IJsland als de VWO leerlingen waarvan er jaarlijks een groep naar dit fascinerende land mag afreizen.

Vervolgens zal dr. Daisy Tysmans een lezing houden over klimaatreconstructie van de laatste ijstijd. Daisy is fysisch geograaf/sedimentoloog en sinds 1 april 2008 universitair docent bij de faculteit Natuurwetenschappen, waar ze zich onder meer bezig houdt met de ontwikkeling van aardwetenschappelijk onderwijsmateriaal.

In haar lezing laat Daisy bijna voelbaar zien hoe bijster, bijtend koud het in onze streken kon zijn tijdens de laatste ijstijd door de snerpende winden en lage temperaturen. In warmere periodes zagen dezelfde gebieden er weer heel anders uit: met een prachtig bloeiende steppe-toendra-vegetatie en bevolkt met kuddes mammoeten. Allemaal leuk om weten, maar waar halen onderzoekers deze informatie over het klimaat in vroegere tijden? Hoe kunnen we terug in de tijd kijken? Welke technieken en trucjes worden gebruikt om de omgeving en het klimaat te reconstrueren en hoe nauwkeurig zijn deze methoden? Kunnen mammoeten een stukje van de sluier lichten en hoe oud is het oudste stukje ijs? Al deze vragen komen aan bod in deze lezing. De lezing zal gaan over West-Europa tijdens de laatste ijstijd en over een nieuwe methode om specifieke aspecten van het klimaat te reconstrueren. Recente onderzoeksresultaten uit de praktijk illustreren de theorie waarop de methode gebaseerd is.

Na de lezingen schotelt Daisy u in een workshop verschillende gebruikelijke en ongebruikelijke reconstructiemethodes voor. Hier komt het erop aan om te kijken of alle methodes samen een eenduidige en nauwkeurige reconstructie van omgeving en klimaat kunnen verzekeren.

Natuurlijk is er na de lunch tijd ingeruimd voor presentaties in het kader van de cursus Academische Vaardigheden in de Milieuwetenschappen (AVM, N61311). Studenten die deze cursus volgen, kunnen een klein colloquium houden of een poster presenteren. We zoeken nog twee studenten voor AVM-presentaties. Als u een poster wilt presenteren, of een klein colloquium wilt houden op deze dag, meldt u zich dan aan bij Jikke van Wijnen (Jikke.vanWijnen@ou.nl ).

Het middagprogramma bestaat uit cursusbegeleiding, in de vorm van parallelle workshops, bij een aantal cursussen. Studenten kunnen zich aansluiten bij de cursus die ze op dit moment volgen. De workshops zijn voor iedere cursus anders ingevuld. Voor de organisatie van de dag is het van belang te weten hoeveel studenten aan de begeleiding van een bepaalde cursus meedoen en wij vragen u dan ook uw keuze te melden als u zich opgeeft voor deze landelijke dag. Bij een gering aantal aanmeldingen voor de begeleiding bij een bepaalde cursus zullen we een gezamenlijke workshop inrichten voor de studenten van twee cursussen aan de hand van een gemeenschappelijk thema.

Ook dit jaar is er een Live-versie van Vraagenantwoord.ou.nl. Parallel aan de cursusbegeleiding houdt onze onderwijscoördinator Pieter Geluk een ‘spreekuur’ voor vragen over de studie, uw studieprogramma en -plannen. Als u graag wilt deelnemen aan de cursusbegeleiding en ook een algemene studievraag wilt stellen, kunt u tijdens de lunch Pieter aanschieten of een afspraak met hem maken voor telefonisch contact. Overigens is het ook altijd mogelijk om uw vraag te stellen via http://vraagenantwoord.ou.nl of aan uw mentor Milieunatuurwetenschappen.Aanmelden

U kunt zich voor deze landelijke begeleidingsdag aanmelden via www.ou.nl/nw onder nieuws, of rechtstreeks via een e-mail naar Jikke van Wijnen (Jikke.vanWijnen@ou.nl ), met in de onderwerpregel: ‘Landelijke dag aardwetenschappen’. Gelieve bij de aanmelding aan te geven van welke cursusbegeleiding, onder vermelding van de cursuscode, u in het middaggedeelte gebruik wenst te maken.


Deelname aan de dag is gratis, inclusief lunch. Vanwege de indeling in workshops en de te maken kosten voor de lunch willen we weten wie er komt, dus graag aanmelden en bij onverhoopte afwezigheid: tijdig afmelden!

Met vriendelijke groeten,

Angelique Lansu, Jikke van Wijnen, Daisy Tysmans en Guido Timmermans
faculteit Natuurwetenschappen

Open Universiteit Nederland


www.ou.nl/nw


Programma van de Landelijke dag Aardwetenschappen

(SC Utrecht, 29 november 2008)

COOLE DAG OVER HOT ITEMS: IJSLAND EN DE IJSTIJD


10.00 - 10.20 uur: Ontvangst met koffie en thee in OUNL-studiecentrum Utrecht.

10.20 - 10.30 uur: Welkomstwoord en nadere informatie over de landelijke dag Aardwetenschappen

10.30 - 11.00 uur: Lezing: Fysisch geografische excursie naar IJsland door fysisch geograaf Guido Timmermans (universitair docent faculteit Natuurwetenschappen, OUNL; Guido.Timmermans@ou.nl)

11.00 - 11.30 uur: Lezing: Klimaatreconstructie van de laatste ijstijd door fysisch geograaf/sedimentoloog Daisy Tysmans (universitair docent faculteit Natuurwetenschappen, OUNL; Daisy.Tysmans@ou.nl)

11.30 - 12.30 uur: Parallelle workshops:


  • Workshop IJSLAND: Geomorfologie van IJsland

  • Workshop IJSTIJD: Reconstructie van omgeving en klimaat

12.30-13.15 uur Lunch

13.15 - 14.15 uur AVM


Posterpresentatie/Klein colloquium:
 Nog plek voor twee studenten met presentaties: aanmelden: Jikke.vanwijnen@ou.nl

  • AVM 1

  • AVM 2

14.15 - 16.00 uur Parallelle workshops met cursusbegeleiding van de volgende cursussen:

  • Propedeuse:

N04122 Geologie rondom plaattektoniek.

N08111 Natuurwetenschappen, technologie, samenleving  • Bachelor:

N05312 Bodem & milieu

N12211 Remote sensing

N14211 Geologie rondom ijstijden

N35221 Geo Information Systems (GIS)  • Algemeen:

Live-versie van Vraagenantwoord.ou.nl : ‘spreekuur’ met onderwijscoördinator Pieter Geluk voor vragen over de studie, uw studieprogramma en -plannen.

Datum: zaterdag 29 november 2008

Plaats: Studiecentrum Utrecht, Open Universiteit Nederland
Vondellaan 202, 3521 GZ Utrecht
tel. 030-2511827; fax. 030-2518254
www.ou.nl/studiecentra
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina