Kom naar de Landelijke dag AardwetenschappenDovnload 18.28 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte18.28 Kb.
poolonderzoek en ontpolderen

Kom naar de Landelijke dag Aardwetenschappen:


zaterdag 12 december 2009, Studiecentrum Utrecht, Open Universiteit Nederland

Beste student, beste docent,

Op zaterdag 12 december 2009 organiseert de faculteit Natuurwetenschappen de Landelijke dag Aardwetenschappen in SC Utrecht. Het thema van het ochtendprogramma (lezingen en workshops) past bij de ‘aardwetenschappelijke’ OU-cursussen, zoals Geologie rondom plaattektoniek (N04122), Natuurwetenschappen-technologie-samenleving (N08111), Bodem & milieu (N05312), Remote sensing (N12211), Geologie rondom ijstijden (N14211) en Geo Information Systems (GIS) (N35221). Ook de proeftoetsstudenten van de cursus Bodem & Water (N29211) zijn uitgenodigd. Voor ieder van deze cursussen is er een begeleidingsworkshop in het middagprogramma. Met nadruk nodigen we ook studenten in de Propedeuse uit voor deze dag, omdat aan de hand van de lezingen en workshops de samenhang tussen de verschillende cursussen duidelijk wordt. Bovendien is er tijdens de lunch volop gelegenheid tot een informele kennismaking met andere studenten en de docenten.

Gastspreker is dr. Ad Huiskes van het KNAW-NIOO te Yerseke met een lezing over het Poolonderzoek op de Falklandeilanden. Dit onderzoek maakte deel uit 'International Polar Year' (2008) waaraan de Nederlandse ecologen en geologen hebben deelgenomen. Onderzoekers op de Falklandeilanden simuleren in open klimaatkamers het klimaat zoals dat misschien over 25 jaar bestaat, en kijken naar de veranderingen aan vegetatie en fauna. In de reis met de Beagle: in het kielzog van Darwin zal dit onderzoek ook (op TV en via andere media) worden uitgezonden (www.beagle.vpro.nl).

Een zelfde manier van kijken naar veranderingen aan vegetatie en fauna doen de onderzoekers van het NIOO al tientallen jaren in het Schelde-estuarium. In het Zeeuwse mosseldorp Yerseke ligt het NIOO-Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (CEME), aan de oever van de Oosterschelde. Hier ging in 1957 het onderzoek van start. Oorspronkelijk was dat in het Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek (DIHO) met als opdracht om de ecologisch effecten van de Deltawerken te bestuderen. Inmiddels is het onderzoek veel breder geworden en richt zich op de ecologie van kust en zee. Een voorbeeld uit de onderzoekspraktijk is de studie naar de achtergronden van schorontwikkeling en -afslag, en de rol van de plantengroei daarin. Dit is belangrijk onderzoek in het debat rond de verdieping van de Westerschelde als vaargeul naar Antwerpen en het ‘ontpolderen’ van de Hertogin Hedwigepolder en andere alternatieven om het verlies aan buitendijkse natuur van schorren en slikken te compenseren.

In een workshop rond de multimediale onderzoekscasus Estuarine Systems-The Scheldt maakt u kennis met een nieuw ‘serious game’, ontwikkelt als toetsonderdeel van de nieuwe cursus Bodem & Water (N29211). In deze multimedia casus bestudeert u als een echte junioronderzoeker, werkzaam aan het NIOO, de resultaten van het onderzoek naar achtergronden van schorontwikkeling en –afslag en de bedreigingen van deze buitendijkse natuur. In dit onderzoek zullen vele experts (via multimedia) van binnen en buiten het NIOO u helpen. Tijdens de workshop maakt u kennis met enkele hoogtepunten van dit onderzoek, de volledige casus van 30 uur is straks beschikbaar als onderdeel van de nieuwe cursus Bodem & Water (N29211). De lezing en de workshop zullen laten zien dat er meer gelijkenis is tussen ‘poolonderzoek’ en ‘ontpolderen’ dan die paar letters in de woorden.

Parallel aan deze workshop is er een (vrijwillige) informatiebijeenkomst voor die studenten die graag meer willen weten over het onderzoekswerk dat plaatsvindt in het Virtueel milieuadviesbureau (N5021n). De eindopdracht voor de BSc studie is geïntegreerd in deze cursus. Vanwege de aard van het werk (projectmatig onderzoekswerk aan actuele opdrachten) en de tijdsinvestering die wordt gevraagd (12 – 16 uur per week) is het handig om ruim voor men aan de bachelorafronding toe is al na te denken over de inplanning van deze module. Wilfried Ivens zal in deze workshop uitgebreid ingaan op de opzet van deze module en tips geven voor een optimale voorbereiding, waarbij al uw vragen aan bod kunnen komen. Als u aan de workshop Estuarine Systems wilt deelnemen en ook vragen heeft over Virtueel milieuadviesbureau kunt u natuurlijk in de pauze altijd vragen stellen over dit onderwerp aan Wilfried Ivens of Angelique Lansu.

Het middagprogramma bestaat uit cursusbegeleiding, in de vorm van parallelle workshops, bij een aantal cursussen. Studenten kunnen zich aansluiten bij de cursus die ze op dit moment volgen. De workshops zijn voor iedere cursus anders ingevuld. Voor de organisatie van de dag is het van belang te weten hoeveel studenten aan de begeleiding van een bepaalde cursus meedoen en wij vragen u dan ook uw keuze te melden als u zich opgeeft voor deze landelijke dag. Bij een gering aantal aanmeldingen voor de begeleiding bij een bepaalde cursus zullen we een gezamenlijke workshop inrichten voor de studenten van twee cursussen aan de hand van een gemeenschappelijk thema.

Natuurlijk is er na de lunch tijd ingeruimd voor presentaties in het kader van de cursus Academische Vaardigheden in de Milieuwetenschappen (AVM, N61311). Studenten die deze cursus volgen, kunnen een klein colloquium houden of een poster presenteren. We zoeken nog twee studenten voor AVM-presentaties. Als u een poster wilt presenteren, of een klein colloquium wilt houden op deze dag, meldt u zich dan aan bij Jikke van Wijnen (Jikke.vanWijnen@ou.nl ).

Ook dit jaar is er een live-versie van Vraagenantwoord.ou.nl. Parallel aan de cursusbegeleiding houdt onze onderwijscoördinator Pieter Geluk een ‘spreekuur’ voor vragen over de studie, uw studieprogramma en -plannen. Als u graag wilt deelnemen aan de cursusbegeleiding en ook een algemene studievraag wilt stellen, kunt u tijdens de lunch Pieter aanschieten of een afspraak met hem maken voor telefonisch contact. Overigens is het ook altijd mogelijk om uw vraag te stellen via http://vraagenantwoord.ou.nl of aan uw mentor Milieunatuurwetenschappen.Aanmelden

U kunt zich voor deze landelijke begeleidingsdag aanmelden via www.ou.nl/nw onder nieuws. Daarbij heeft u de mogelijkheid om aan te geven van welke cursusbegeleiding u in het middaggedeelte gebruik wenst te maken.


Deelname aan de dag is gratis, inclusief lunch. Vanwege de indeling in workshops en de te maken kosten voor de lunch willen we weten wie er komt, dus graag aanmelden en bij onverhoopte afwezigheid: tijdig afmelden!

Met vriendelijke groeten,

Angelique Lansu, Jikke van Wijnen
faculteit Natuurwetenschappen

Open Universiteit Nederland


www.ou.nl/nw


Programma van de Landelijke dag Aardwetenschappen

(SC Utrecht, 12 december 2009)

POOLONDERZOEK EN ONTPOLDEREN


10.00 - 10.20 uur: Ontvangst met koffie en thee in OUNL-studiecentrum Utrecht.

10.20 - 10.30 uur: Welkomstwoord en nadere informatie over de landelijke dag Aardwetenschappen

10.30 - 11.30 uur: Lezing: Poolonderzoek(door dr. Ad Huskes, KNAW-NIOO te Yerseke)

11.30 - 12.30 uur: Parallelle workshops over(1) casus Estuarine Systems-The Scheldt (olv Daisy Tysmans, Ad Huiskes & Angelique Lansu) (2) Virtueel milieuadviesbureau (olv Wilfried Ivens)

12.30-13.15 uur Lunch

13.15 - 14.15 uur AVM
Posterpresentatie Hanne Wouters; Klein colloquium Rogier Coolen

14.15 - 16.00 uur Parallelle workshops met cursusbegeleiding van de volgende cursussen:  • Propedeuse:

N04122 Geologie rondom plaattektoniek.

N08111 Natuurwetenschappen, technologie, samenleving  • Bachelor:

N29211 Bodem en Water (proeftoetsafsluiting: alleen voor proeftoetsdeelnemers)

N05312 Bodem & milieu

N12211 Remote sensing

N14211 Geologie rondom ijstijdenN35221 Geo Information Systems (GIS)

  • Algemeen:

Live-versie van Vraagenantwoord.ou.nl : ‘spreekuur’ met onderwijscoördinator Pieter Geluk voor vragen over de studie, uw studieprogramma en -plannen.

Datum: zaterdag 12 december 2009

Plaats: Studiecentrum Utrecht, Open Universiteit Nederland
Vondellaan 202, 3521 GZ Utrecht
tel. 030-2511827; fax. 030-2518254
www.ou.nl/utrecht
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina