Koninklijk Natuurkundig Genootschap Groningen opgericht in 1801Dovnload 17.17 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte17.17 Kb.


Koninklijk Natuurkundig Genootschap

Groningen

opgericht in 1801


Ter bevordering van de belangstelling voor

de natuurwetenschappen in ruime kring

Groningen, september 2008

Secretaris: dr. A.J. Scheffer

Moddermanlaan 20

9721 GN Groningen

telefoon: (050) 525 6834

e-mail: a.j.scheffer@med.umcg.nl

Geachte mevrouw / heer,


Het is mij een bijzonder genoegen u namens het Bestuur van het Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen uit te nodigen om lid te worden van ons genootschap.
Het KNG is in 1801 opgericht met als doel de belangstelling voor de natuurwetenschappen in ruime kring te bevorderen. Iedere maand van het verenigingsseizoen dat loopt van oktober tot en met april, wordt een lezing gehouden over een actueel onderwerp uit de natuur­wetenschappen en aanverwante gebieden. De sprekers zijn meestal zelf bij het onderzoek betrokken zodat de toehoorder uit de eerste hand van de nieuwste ontwikkelingen kan kennisnemen.

Van de sprekers wordt verlangd dat hun voordracht begrijpelijk is voor de belangstellende ontwikkelde leek. De lezingen worden toegelicht met lichtbeelden, films en soms zelfs met experimenten en demonstraties die ter plekke worden uitgevoerd.


Voor het seizoen 2008-2009 heeft het KNG de volgende lezingen op het programma staan:
21 oktober 2008 prof. dr. G.J. ter Horst De meting van breinfuncties

Neuro Imaging Center, RuG


18 november 2008 prof. dr. ir. R. Rabbinge, Biobased economy: de plant als Wageningen Universiteit & fabriek

Research Centrum


16 december 2008 mw. prof. dr. G. Molema, Van Aspirine tot Glivec: hoe smart Medische Biologie, UMCG zijn smart drugs echt?
16 december 2008 Uitreiking van de Van Swinderen prijs
10 januari 2009 Symposium Nobelprijzen 2008
20 januari 2009 prof. dr. E.W. Meijer Supramolekulaire chemie

Chemische Technologie,

TU Eindhoven
17 februari 2009 prof. dr. B. Poolman, Synthetische biologie: kansen

Biologisch Centrum, RuG creëren


17 maart 2009 mw. dr. M. Merrow, The clock in the cell: from yeast

Biologisch Centrum, RuG to humans


21 april 2009 prof. dr. J. Zaanen, “Das Weltall” in een korrel roest

Instituut Lorentz,

Universiteit Leiden
De lezingen worden dinsdagsavonds, doorgaans de derde dinsdag van de maand, gehouden in de bioscoopzaal van het gebouw van het KNG, “Images”, Poelestraat 30, en zijn vrij toe­ganke­­­lijk voor de circa 750 leden van het KNG en hun partners. Studenten behoeven geen lid te zijn van het KNG maar hebben zonder meer gratis toegang tot de bijeenkomsten.
De lezingen beginnen precies om 8 uur en duren tot ongeveer half elf. In de pauze is er gelegenheid om koffie e.d. te gebruiken. Na afloop bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Op zaterdagmiddag 10 januari 2009 zal voor de zesde keer het symposium over de Nobelprijzen worden gehouden, ook in de bioscoopzaal van “Images”. Als bekend is aan wie de Nobelprijzen 2008 voor scheikunde, natuurkunde, en geneeskunde c.q. fysiologie zijn toegekend, zullen de leden nader over het symposiumprogramma worden geïnformeerd.
Naast het organiseren van lezingen voor een breed publiek looft het KNG ieder jaar een prijs uit voor diegene die in het voorafgaande academische jaar met succes een proefschrift heeft verdedigd in de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen of in de faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en in deze dissertatie de beste Nederlandse samenvatting van het onderwerp van het proefschrift heeft gegeven. Deze samenvatting wordt vooral beoordeeld op leesbaarheid en begrijpelijkheid en daarmede op de toegankelijkheid van het onderzoek voor een bredere kring. De prijs is genoemd naar de oprichter van het KNG, prof. van Swinderen. De prijs 2006-2007 is in de vergadering van 15 januari 2008 uitgereikt aan dr. D. Bodewits.
De contributie bedraagt € 10 per jaar. Indien u de benoeming als lid van het Genootschap wenst te aanvaarden, verzoek ik u het bijgaande antwoordformulier in te vullen en op te sturen. De verschuldigde contributie zal dan automatisch van uw bank- of girorekening worden geïncasseerd, en de uitnodigingen voor de lezingen zullen u maandelijks worden toegezonden.
Namens het bestuur,

Dr. A.J. Scheffer, secretaris

Aan de ledenadministratie van het Koninklijk Natuurkundig Genootschap

p/a Kapteyn Instituut

Postbus 800

9700 AV Groningen

e-mail adres : m.g.alberts@astro.rug.nl

tel.: 050 363 4079


Ondergetekende


Naam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorletters : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straat + huisnr : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaats : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

stelt het op prijs om lid te worden van het Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen.


Zij/hij verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van het Genootschap, p/a Kapteyn Instituut, Postbus 800, 9700 AV Groningen, om jaarlijks het bedrag van de verschuldigde contributie af te schrijven van haar/zijn
bank-/gironummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , d.d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .handtekening : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina