Kopij voor de nieuwsbriefDovnload 70.14 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte70.14 Kb.
NIEUWSBRIEF

Tel: 0161-491693 e-mailadres voor de nieuwsbrief: nieuwsbrief@bs-driesprong.nl website: www.bs-driesprong.nl


KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF
Kopij voor de nieuwsbrief graag mailen naar nieuwsbrief@bs-driesprong.nl
TELEFOON
Tussen de middag staat onze telefoon van 12.15 – 12.45 uur op het antwoordapparaat. In NOODGEVALLEN kunt u ons altijd bereiken via telefoonnummer 0161 – 49 25 91.
NIEUW OP SCHOOl

Groep 1/2C:

Fien Mannaerts

Naomi van den Broek

Groep 1/2B:

Abdullahi Hassan Abdi

Fenne Geerts

Groep 1/2A

Pieter de JongProficiat!

Op 24-9-2012 is Romy van Eil geboren, zusje van Lindy in groep 1-2A


Op 06-11-2012 is Boris Nagelkerke geboren, broertje van Happy in groep 4 en Ciska in groep 3.
VEEL GELUK!

In overweeg een klacht. Wat moet ik weten?
Kijk op de kalender.

Kijk op de site: www.-driesprong.nl

Onder schoolgids: algemeen.

KlachtenprocedureRapporten: nieuwe lay-out.
Dit schooljaar zijn we van start gegaan met een nieuw programma Parnassys geheten, waarmee o.a. de rapporten worden gemaakt.

U zult aan de vormgeving merken dat deze er anders uitziet. Qua inhoud is er nauwelijks iets gewijzigd. Wanneer het rapport vragen voor u oproept, kunt u deze tijdens het oudercontactmoment, eind november aan de leerkracht voorleggen.GOEDE OPBRENGST JANTJE BETON LOTERIJ 2012!
Van 5 tot 12 september gingen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van onze school op pad om loten te verkopen van de jaarlijkse Jantje Beton Loterij. Sommige leerlingen hadden niet genoeg aan één lotenboekje en een aantal leerlingen heeft zelfs twee boekjes verkocht! Hartstikke goed gedaan!

De helft van de opbrengst is bestemd voor de scholen en clubs die met de loterij meedoen. Voor De Driesprong is dit € 1.517,15 ! De school zal hiervan tablets aanschaffen.

De andere helft is voor Jantje Beton. Jantje Beton werkt al ruim 40 jaar mee aan projecten van ouders

en verenigingen in Nederland die met en voor kinderen bezig zijn.

Alle kopers en verkopers van de loten: hartelijk bedankt! Wij houden de uitslag van de trekking op 22 november in de gaten. En wie weet valt de hoofdprijs dit jaar eens een keer in Chaam!

INLOOPOCHTEND:

Op zaterdag 3 november organiseert de peuterspeelzaal een inloop-ochtend van 9.00 tot 10.30. Dezeochtend is vooral bedoeld voor ouders van peuters die voor 1 juli 2013 2 jaar worden. Heeft u

iemand in de buurt die nog niet bekend is met de peuterspeelzaal, nodig ze dan uit om eens kijkje te

komen nemen. Iedereen is van harte welkom.


KERSTVIERING

Het lijkt nog ver, maar 'achter de schermen' is de

kerstwerkgroep al weer begonnen met de voorbe-

reidingen voor de kerstviering. Het thema dit jaar:

Kerstmis, een feest van sterren.

De kerstviering zal plaats vinden op DONDERDAG

20 DECEMBER 2012, voor de groepen 1 t/m 4 van

17.30 - 19.00 uur en voor de groepen 5 t/m 8 van

18.00 - 19.30 uur.

Binnenkort kunt u hier meer informatie over verwachten!De kerstwerkgroep


In het onderstaande bericht vindt u alle informatie over de ouderavond Veilig Internet die bij u op school heeft plaatsgevonden.
Wat doe je op internet? We maken hierbij een onderscheid in gamen, communiceren (msn, chat, twitter) en publiceren (hyves, youtube, facebook).

Gebruik de informatie over www.mybee.nl (kinderbrowser) en www.netwijs.nl (nederlandse youtube) voor uw kind.

De digitale identiteit:

www.zoekplus.nl: wat is er over jou op internet te vinden via www.wieowie.nl ? Maak een eigen site aan via www.about.me en leg je naam vast!

Op www.spyderweb.eu kun je allerlei informatie vinden, van ip-adres tot je buurt-en straatgenoten.

Op www.archive.org (the waybackmachine) en www.google.nl onder CACHE kun je verloren informatie terugvinden. (regel 2: zet niet alles op internet, alles is hervindbaar). Zet in Google Safe Search aan. (Via youtube te vinden)

Publiceren:

Hyves is een profielensite voor personen boven de 16 jaar (wettelijk gezien). Omdat dit nagenoeg niet te controleren is, kun je bij het aanmaken van een profiel zo eerlijk mogelijk je gegevens invullen, waaronder je leeftijd. Dan wordt jouw pagina automatisch op ‘prive’ gezet, als je onder de 16 bent. Alleen je vrienden kunnen dit dan zien. http://mijnkindonline.nl/uploads/mijn_kind_op_hyves1.pdf

Als je foto’s wilt publiceren, bedenk dan eerst of je de foto wilt delen op internet, en vraag toestemming
als er iemand anders op staat. http://www.iusmentis.com/boek/

Communiceren:

Chat niet zomaar met iemand die je niet kent of nog nooit in het echt hebt gezien. Blokkeer iemand als je het geen fijn gesprek vindt. Habbo hotel: http://mijnkindonline.weblog.nl/geen-categorie/tweede-wijkagent-voor-habbo/

Let op, met de webcam is veiliger chatten. Die ander kan zich niet anders voordoen, wat wel kan als je alleen een foto van iemand ziet.

http://www.youtube.com/watch?v=b6UaabZIYPk Maar let wel goed op met wie je webcamt.

Wachtwoord: http://www.youtube.com/watch?v=RhKFqkK_qWc en www.wisseljewachtwoord.nl

Voor Internet regels: www.mijnkindonline.nl en film Phineas en Ferb: http://www.youtube.com/watch?v=6Kme7mGksiM

Voor meer informatie: www.kinderconsument.nl! of mail ivo.wouters@nomc.nl of @ivowouters (twitter).

Voor ouders: http://mijnkindonline.nl/publicaties/57.htm Hier staan veel boekjes, brochures en publicaties over uiteenlopende onderwerpen. Zoals http://overupc.upc.nl/pdf/over-upc-maatschappelijk-sociale-media.pdf

Op http://mediawijsheid.yurls.net/nl/page vindt u alle links over de onderwerpen.

Bronnen: www.meldknop.nl, www.vraaghetdepolitie.nl, www.mediaopvoeding.nl

Ivo Wouters (1974) richtte na een loopbaan als leraar, het onderwijsadviesbureau Bureau C&I (www.bureauceni.nl) op, voor training, coaching en advies rondom onderwijs en ICT, en is verantwoordelijk voor www.ouderavond.nl. Informatievaardigheden en mediawijsheid in onderwijs professionaliseren is zijn passie, gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden van alle actoren binnen onderwijs, van docenten en leerlingen tot directie en ouders.STARTTIJDEN BRIGADIERS
School is te leuk!!

Dat moet wel want er staan vaak al vroeg kinderen te wachten bij de oversteekplaatsen.

Aangezien de school ook pas op bovenstaande tijden opengaat heeft het geen zin vroeger naar school te gaan. Daarom mijn verzoek om de kinderen niet vroeger dan deze tijden naar school te laten gaan om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan als zij staan te wachten.

De brigadiersouders zullen pas op bovenstaande tijden starten met oversteken.

Oda Dujardin, verkeersouderOP DONDERDAG 8 NOVEMBER GAAN WE NAAR DE RAADSVERGADERING
We willen aandacht vragen voor het belang van de bieb, het belang van lezen voor alle leerlingen van onze school.

Als er voldoende spreektijd is, zullen een aantal leerlingen uit groep 8 versjes voordragen, die het belang van lezen in alle facetten laten horen.


TSO in de herfst

De blaadjes vallen weer van de bomen. Dit bleef ook niet onopgemerkt door een aantal kinderen tijdens het overblijven. En dan kunnen we ook weer heel trots zijn op "de jeugd van tegenwoordig!” Zij opperden het plan om de boel maar eens te gaan opschonen. Zelfs pionnen werden door deze volleerde werkmannen geplaatst. Hiermee zijn ze dagen aan een stuk bezig geweest. De bladeren werden tot in de vuilcontainer weggebracht. Petje af voor dit initiatief!


Jannie.

WIE MAAKT DE GROOTSTE BOL?
Het viel mij al een tijdje op dat er zoveel kinderen aan het vingerhaken zijn tijdens het overblijven. Na een gesprekje met Martijn Bernaards en Teun van Raak ben ik geheel op de hoogte van de vingerhaakwedstrijd die tussen de beide groepen 8 gaande is.
Het gaat er dus om wie de grootste vingerhaakbol maakt. Dit gaat als volgt: individueel gaan de kinderen met wol aan de slag. Vervolgens worden de gemaakte stukken aan elkaar geknoopt, wat resulteert in 2 enorme bollen bontgekleurde vingerhaakwerken. Deze bezigheid (wat volgens Martijn ook nog eens goed is voor je motoriek) werkt aanstekelijk, want steeds meer kinderen (met name kleuters) zijn aan het haken geslagen. De door hen gemaakte stukjes worden dan weer “gedoneerd”aan een van de groepen 8.
Mocht U thuis nog restjes wol hebben waar u niets meer mee doet, de kinderen zullen u dankbaar zijn als u die wol op school af wilt geven.
Op Voeten en Fietsen
In de week voor de herfstvakantie hebben we met de gehele school stilgestaan bij de actie

“Op Voeten en Fietsen”. Het was een groot succes omdat veel ouders en kinderen heel bewust hebben gekozen voor het vervoer van en naar school.


Hieronder nog eens de redenen waarom we aan deze actie hebben meegedaan.


  • We vinden het belangrijk om kinderen bewust te maken van de manier waarop ze zichzelf naar school vervoeren.

  • We zijn als BVL-werkgroep actief om zaken die met verkeer en veiligheid te maken hebben jaarlijks een plaats te geven in ons onderwijs.

  • Kinderen leren sneller en beter om te gaan met verkeersregels, wanneer ze zelf actief deelnemen.

  • Hoe eerder kinderen oefenen met vader of moeder hoe eerder ze zelfstandig in het verkeer kunnen functioneren.

  • Ze kunnen samen gaan met kinderen uit de buurt. Dat is gezellig!

  • Wanneer kinderen niet met de auto worden gebracht is dit beter voor het milieu.

  • Hoe minder auto’s bij school, hoe veiliger het is om bij de school te kunnen komen.

Bedankt,
Namens de BVL werkgroep

DE WERELD OVER: IN CHAAM.
Dat kon. Op 4 oktober tijdens de presentatie avond van het project: Hallo wereld. Het ontmoeten van andere culturen in en door verhalen.

U hebt al kunnen lezen over de opening van het project op maandag 17 september. Toen werd langs alle werelddelen een muzikale reis gemaakt.

De daarop volgende weken werd de wereld op heel uiteenlopende wijze verkend. Een Afrikaanse mevrouw kwam op bezoek, een vroegere bewoner van Africa kwam vertellen, er werd Milanees gegeten, we kwamen meer te weten over Cuba, het scheelde niet veel of onze groep 3 leerlingen werden echte fransmannen of fransaises. In groep 4 spreekt men inmiddels een aardig mondje Tjechisch en die mondjes proefden de smaak van Tsjechische koekjes. Groepen trommelden de mooiste ritmes en fabriceerden de fraaiste instrumenten. Er werd geoefend op judogrepen en Pencak Silat (Indonesische verdedigingskunst). Schrijver Peter Vervloed vertelde en de groepen 7 maakten mooie presentaties van Suriname en Indonesië. Groepen 8 maakten hun eerste animaties. De wereld werd bezongen en betreurd in mooi gepresenteerde gedichten. En er werd gedanst.

Dit alles was te zien, life of op film op de school, bij Bellevue, waar de percussiegroep een heerlijk ritmespel ten gehore bracht, het Chaamsche Wapen, waar de volksdansgroep acte de precense gaf met speciaal gekozen dansen en de Locobar.


U begrijpt hoe dit verslagje gaat eindigen. Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de voorbereidingen en uitvoering van dit project.


HOOFDLUIZEN
Iedereen kan hoofdluizen krijgen. Vooral schoolgaande kinderen worden erdoor getroffen.

Hoofdluizen zijn ongevaarlijk; ze brengen geen ziekten over. Wel kunnen ze voor heel wat ongemak zorgen.

Vaak worden hoofdluizen in verband gebracht met een gebrek aan hygiëne, maar dat is onterecht: iedereen kan luizen krijgen, zelfs al wast u uw haren elke dag. Zoals U griep of mazelen kan krijgen, zo kan u ook plots besmet worden met luizen. Wie met dit vervelende probleem wordt geconfronteerd, hoeft zich dan ook NIET te schamen of schuldig te voelen. Luizen hebben is zeker geen schande!!!!!!!

Het is echter wel belangrijk dat u de directe omgeving (klasgenootjes,kinderoppas,grootouders en vrienden) inlicht over de luizenplaag. Als iedereen dan een steentje bijdraagt, kan het luizenprobleem snel opgelost worden.ENQUETE NAAR AANLEIDING VAN SCHOOLFOTO’S

Het is inmiddels al weer enige tijd geleden dat de schoolfotograaf op school was. Graag wil ik weten wat U er dit jaar van vond. Vooral omdat de opzet anders was dan andere jaren. Ik zou het fijn vinden om U mening te weten en als er opmerkingen zijn hoor ik die ook graag.


1. Bent U tevreden over de kwaliteit van de geleverde foto’s;

2. Bent U tevreden over de snelheid waarmee de foto’s geleverd weren na betaling;

3. Heeft U misschien nog tips en suggesties voor het komend jaar waardoor de kwaliteit nog verbeterd kan worden.
Wilt U zo vriendelijk zijn om deze enquete zo snel mogelijk in te leveren bij de groepsleerkracht , die zorgt er dan voor dat ik het in mijn bezit krijg. Alvast bedankt voor de medewerking namens de ouderraad.

Marianne Honcoop-Mommers (ouderraad BS De Driesprong)Actie Basisschool De Driesprong Chaam
Wij willen dat de bieb blijft
Ongeveer 400 leerlingen en leerkrachten van Basisschool De Driesprong en Peuterspeelzaal IKKE kwamen maandag jl. in actie tegen het plan van het college om de bibliotheek in Chaam te sluiten.

Grote belangstelling ook van talrijke ouders, bejaarden en uiteraard vele liefhebbers van het geschreven woord.


Levend lint
Sinds het bekend worden van het plan om de bibliotheek te sluiten is de bieb het gesprek van de dag. Op straat, in de winkels, op de Brouwerij, in de Geerhof, zelfs bij de voetbalclub, het lijkt wel of de wereld vergaat, the talk of the Town is de bieb. Verbijstering, verontwaardiging en boosheid vechten om voorrang. Bij de ludieke actie van de kinderen zijn er verschillende volwassenen zelfs erg kwaad, “weten ze op het gemeentehuis wel waar ze mee bezig zijn, laten ze op andere zaken bezuinigen”, zo klinkt het.

Voor de kinderen is het allemaal leuk begonnen, er zijn spandoeken gemaakt, boeken met speciale teksten worden meegenomen, op het schoolplein klinkt vrolijke muziek en iedereen zingt luidkeels mee : “weet je waar ik gister liep ?, in de bieb ja in de bieb”. In een lang, levend lint wordt keurig en gedisciplineerd, klas voor klas, gelopen naar het plein bij Taxandria, waar al veel belangstellenden zich hebben verzameld.

Juffrouw Marij balanceert met een microfoon op een haastig geïmproviseerd wankel podiumpje en begint met een hartelijk welkom, “ in het bijzonder Burgemeester en wethouders en leden van de gemeenteraad, ik weet niet wie er van de uitnodiging gebruik heeft gemaakt , u wordt van harte uitgenodigd om naar voren te komen, onze woorden zijn voor uw oren bedoeld “.

Geen leden van het college, twee raadsleden schuiven naar voren, F. Aerts uit Chaam en W. van den Brandt uit Galder. Op weergaloze wijze bespeelt juffrouw Marij de vrolijke kinderen : “ wij hebben een boodschap, een heel belangrijk bericht, wij willen dat de bieb blijft omdat lezen belangrijk is “.Anders rekenen
Dan richt de juf zich tot Groepen 1 en 2, “ wat zeggen jullie van lezen ?, “fijn” klinkt het in koor en alle Groepen kunnen zich uitspreken, “ informatie, een eigen mening”, heel belangrijk als jullie straks naar de grote stad gaan, zo vat juf Marij het allemaal samen. Met een schuine blik naar de raadsleden: iedereen snapt dat het belangrijk is dat de rekening klopt onder aan de lijn, maar er is nog iets anders dan rekenen of hoe je misschien anders kunt rekenen.

Met alle kinderen samen wordt er symbolisch met boeken gebouwd, tot slot nog een klein gedicht :

In dit gedicht is geen woord teveel

Neem je er iets af


Dan is het niet meer heel

In Chaam is geen bieb teveel

Neem je de bieb af

Dan is Chaam niet meer heel

Tot besluit van de actie klinkt nog maar eens het vrolijke lied “ weet je waar ik gister liep ? in de bieb ja in de bieb en de slotwoorden : kom er bijna elke week in de bibliotheek.

Het woord is nu aan de raad of dat ook in Chaam waar mag zijn.AGENDa


7 nov.

Klussengroep

14 nov.

Ouderraadsvergadering

16 nov.

½ C bloembollen planten21 nov.

Rapport 1

22 nov.

Groepen 5 blijven over en bezoeken het speelgoedmuseum

26 nov.

Ouderavond

27 nov.

Sint op school

Ouderavond28 nov.

Ouderavond

12 dec.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 7 november 2012
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina