Koppeling Square  Beaufort-LoonverdelingDovnload 13.73 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte13.73 Kb.Koppeling Square  Beaufort-Loonverdeling


Er is een koppeling, waarmee de loonverdeling in Beaufort vanuit Square kan worden aangestuurd. Deze koppeling werkt met een exportbestand van Square, dat via een proces “indirekte mutaties” in Beaufort kan worden ingelezen.


Hiertoe zijn voorbereidingen nodig aan de kant van Square en Beaufort.

De volgende voorbereidingen zijn noodzakelijk aan de kant van Square:


  1. In de Database/Organisatie moeten van alle afdelingen de kostenplaatsnummers in Square gegeven zijn (als afdelingsnummers); indien de units eigen kostenplaatsen zijn, moeten deze kostenplaatsen als unitnummers gegeven zijn.
  1. In de Database/Organisatie moet de tabel Adm.functies (functiecode +kostensoorten) worden geladen (eerste drie kolommen). Dit kan handmatig of via de functie Database/Import vanuit een tekst- of CSV-bestand.
  1. In de Database/Personeel moet van alle medewerkers de administratieve functie (functiecode) ingevuld zijn. Dit kan handmatig of via de functie Database/Downloading vanuit een tekst- of CSV-bestand.
  1. Er moet een filtergroep en een filter URENLV worden gedefinieerd, waarmee de uursoorten bepaald worden, die relevant zijn voor de verdeling. De aktiviteiten, die hiertoe relevant zijn, moet men voorzien van een categorie, die elders nog niet wordt gebruikt, bijv. Y. De volgende velden van het filter moeten niet standaard worden ingevuld (zie figuur):

Salcode = 000

A-Cat = 0Y (cijfer 0)

Indien slaapdiensten van toepassing zijn, moet een tweede filtercomponent worden toegevoegd met

Volgnr = 2

Salcode= 000

A-Cat = S (indien S de categorie van Slaapdienst)

Factor = 0.5Tijdfilter voor de aansturing loonverdeling


De volgende voorbereiding is noodzakelijk aan de kant van Beaufort:
Er moet naast het reeds bestaande proces SQU (voor het inlezen van de ORT-gegevens) een tweede proces SQX worden gedefinieerd:
Menu a la Carte

Nummer = 200502 (aanleverende processen)

Code proces SQX

Omschrijving SQUARE-Loonverdeling

Functie-identificatie 8888

Toepassen gebruikersidentificatie NIET aanvinken

Gegevenssoort DV + LV

DV: nieuwe objekten toegestaan NIET aanvinken

LV: nieuwe objekten toegestaan WEL aanvinken

Om de aansturing van de loonverdeling vanuit Square te aktiveren moet in het menu van RAPPORT/SALARISVERWERKING de optie inklusief-loonverdeling worden aangevinkt. Het koppelbestand DPIA100.TXT bevat dan gegevens m.b.t. beide processen SQU (ORT-gegevens) en SQX (aansturing loonverdeling).


Via de functie DIVERSEN/INDIREKT-MUTEREN kan men het bestand dan in Beaufort inlezen, beoordelen en verwerken..

Ondersteuning bij enkele stappen door Wolf Informatica


De stappen 2, 3 en 4 aan de Square-kant kunnen ook door ons via e-mail worden uitgevoerd.

Hiertoe moet een Excelbestand met de volgende lolommen vanuit Beaufort worden aangemaakt:


  • personeelsnummer

  • dienstverbandvolgnummer

  • functiecode

  • functie-omschrijving

  • kostensoort

Tevens moet een kopie van de database worden opgestuurd. Een gezipte kopie van de database maakt U via Database/Tools/CopyDatabase. Nadat U deze kopie heeft gemaakt, mag in de Square-database niet worden gemuteerd, totdat de bijgewerkte database terug is ontvangen en terug is geplaatst
Uitvoering van de aansturing van de loonverdeling

Indien alle voorbereidende stappen zijn afgerond, kan de maandelijkse uitvoering plaats vinden bij het aanmaken van het koppelbestand voor de salarisverwerking. Hiertoe moet men het hokje inkl-loonverdeling aanvinken.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina