Korps landelijke politiedienstenDovnload 14.75 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte14.75 Kb.


Postbus 3016  Korps landelijke politiediensten

2700 KX Zoetermeer Divisie Recherche

Telefoon (079) 345 8900 / 9300 Dienst Nationale Recherche Informatie

Telefax (079) 345 8792 / 9396 unit Financiële Criminaliteit

Datum: :

Betreft: : Onderzoek naar fraude / zwendel

Referentie : C. Schep

Telefoon : 0031- 79- 3458900

Fax : 0031- 79 -3458792

E-mail: : 

Het Landelijk Bureau Fraude van de unit Financiële Criminaliteit van de Dienst Nationale Recherche Informatie doet momenteel onderzoek naar wereldwijde fraudepraktijken die onder andere bekend staan als Nigeriaanse “Advance fee-fraude” of “419-fraude”.
Voor meer informatie kunt u op internet de volgende websites raadplegen:


 1. onder “What is 419”

 2. 

 3. 

 4. 

 5. home.rica.net/alphae/419coal/index.html

 6. 

Mocht ook u contact hebben gehad met verdachten in Nederland en het slachtoffer zijn geworden van deze fraude, verzoeken wij u dringend geen geld meer over te maken. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u aan ons onderzoek zou willen meewerken door ons een schriftelijk verslag te doen toekomen waarin u de volgende gegevens vermeldt in de onderstaande vorm:


“Ik, : uw volledige naam;

: geboortedatum, -plaats en –land;

: beroep en nationaliteit;

: volledig adres en land;

: telefoon- en faxnummer en e-mailadres
doe hierbij officieel aangifte van fraude / zwendel bij de Nederlandse gerechtelijke autoriteiten.

Gelieve een chronologisch overzicht van de zaak te geven, met inbegrip van de volgende aspecten:
 1. Hoe is het eerste contact met de verdachte tot stand gekomen?

 2. Hoe bent u benaderd?

 3. Wie heeft u benaderd? (a.u.b. volledige naam, telefoon-/faxnummer en e-mailadres geven)

 4. Wat was de rol/functie van deze persoon?

 5. Hoe werd de zaak door de verdachte voorgesteld?

 6. Met wie heeft u nog meer contact gehad, en wat was de rol/functie van deze persoon?

 7. Geef een opsomming van al uw contacten met de verdachte (datum, tijdstip, per telefoon, fax of e-mail)?

 8. Heeft u een of meer verdachten persoonlijk ontmoet?

 9. Zou u de personen die u heeft ontmoet kunnen herkennen?Gelieve te vermelden of u betalingen heeft verricht, en zo ja, waarom.

Maak een lijst van de betalingen die u heeft verricht, onder vermelding van het bedrag, de datum, de begunstigde en de wijze van betalen (contant, overmaking of storting op een bankrekening).

Vermeld hierbij de gegevens van de bank, het rekeningnummer en de naam van de begunstigde.


Gelieve te verklaren dat uw verklaring in een gerechtelijke procedure tegen de verdachten mag worden gebruikt, en vermeld tevens dat u het door u betaalde geld terugvordert van de verdachten.
Tot slot dient u te verklaren dat u de aangifte naar waarheid hebt ingevuld. Vergeet niet het formulier te ondertekenen.
Stuur, tezamen met uw aangifte, alle documenten op die u heeft ontvangen of verzonden en alle ontvangstbewijzen die u heeft, en vermeld deze ook in uw verklaring.

Dienst Nationale Recherche Informatie

Landelijk Bureau Fraude

Postbus 3016

2700 KX Zoetermeer

Nederland
04/avt-nl/BZ73614A
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina