Korpsnieuws april / meiDovnload 41.44 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte41.44 Kb.

Korpsnieuws

april / mei


Korps Hilversum

Bussumerstraat 27 a/b

1211 BH Hilversum

Tel. korps: 035-6239912/06-51961362

KO: 036-5343851; 06-51316760

Tel. winkel: 035-6219704

e-mail: korps.hilversum@legerdesheils.nl

Website: www. legerdesheils.nl/korpshilversum

Kerk TV: via website

Facebook: facebook.com/legerdesheilshilversum

Bankrekeningnummer: NL09RABO0154656208

t.n.v. Leger des Heils Hilversum

INHOUD:

Voorwoord

Personalia

Korpsnieuws

Landelijk nieuws

Agenda

Telefoonlijst

Weekoverzicht

De mens wikt…


Donatie kleding aan het Leger des Heils
Huizen – Het Fletcher Hotel Nautisch Kwartier doneert voortaan het gros van de gevonden voorwerpen aan het Leger des Heils in Hilversum.
Maar liefst zes rolcontainers met kleding e.d. – de ‘oogst’ van drie maanden – zijn onlangs overgedragen op initiatief van Jan Lenstra, de hotelmanager. ‘De unieke samenwerking brengt twee positieve zaken bij elkaar. In ons hotel blijven op jaarbasis heel wat verschillende gevonden voorwerpen achter. Deze bewaren we 2 maanden maar wanneer het niet wordt opgehaald, werd dit voorheen weggegooid. Dat is zonde, zeker als we er een ander mee kunnen helpen. Het Leger des Heils in Hilversum heeft een kledingzaak en ook speelgoed kan via de organisatie zijn weg naar een nieuwe eigenaar vinden.’
Uit: De Huizercourant van 25 februari
VOORWOORD
De Koning heeft integere ministers nodig

In de afgelopen maanden hebben we een aantal fijne zondagen, activiteiten en bijzonderheden met elkaar beleefd. De lijdens-zondagen in februari en maart brachten ons bij Palmpasen, de Stille Week, Goede Vrijdag en Pasen. Maar daar blijft het niet bij. Vol verwachting kijken we uit naar bijzondere Warm Welkom diensten, Moederdag, Pinksteren en de zondag met ons kinderkoor. We hebben veel om naar uit te zien!

Waar we echter in het Leger meestal

nauwelijks bij stil staan is de Koningsdag.

En dat terwijl er wel een aantal

koningspsalmen in de Bijbel staan.

Psalm 72 (NBG) is er zo een. ‘God verleen

de koning uw macht, laat hij rechtvaardig

zijn als u’, lees ik daarin bijvoorbeeld.

Willem-Alexander is koning bij de gratie Gods.

Dat wil niet zeggen dat het Opperwezen hem persoonlijk heeft geroepen tot deze zware taak. Het betekent veel meer dat je honderdmaal koning kunt zijn, maar dat je je opdracht toch altijd ontleent aan de grote Koning. De aard van het koningschap en hoe deze functie in te vullen, wordt in Psalm 72 bijzonder benadrukt.
De koninklijke waardigheid was in de oudheid vaak van religieuze aard. Bij de Babyloniërs, Kretenzers, Spartanen, Romeinen en Germanen had de koning een religieuze positie. De koning was verantwoordelijk voor het welzijn van het rijk.

In naam heeft onze landsheer die verantwoordelijkheid nog, maar vroeger was de koning ook aanspreekbaar op zaken als vruchtbaarheid van volk en vee, regenval, oorlog en vrede.


Het klassieke land van de koningscultus was Egypte. De koning werd geïdentificeerd met de zonnegod Horus en sinds 2500 v. Christus gold de koning als de lichamelijke zoon van de zonnegod Ra. In het oude Israël leefde een opvatting die hieraan verwant is: de koning werd beschouwd als een door God aangenomen zoon. Door zijn ambt was hij een door God gezalfde. Hij vertegenwoordigde de Eeuwige op aarde en het begrip ‘regeren bij de gratie Gods’ was destijds onomkeerbaar.

Gebleven is de verantwoordelijkheid die het beroep met zich meebrengt. Volgens onze grondwet zijn de ministers verantwoordelijk en is de koning onschendbaar. Niettemin legt het staatshoofd de eed op de grondwet af en verplicht zich daarmee tot de dingen ‘die een goed koning schuldig is te doen.’ Psalm 72 geeft koninklijke taken aan die in onze tijd nog steeds opgeld doen. ‘Laat hij uw volk besturen naar recht en billijkheid, laat hij opkomen voor de verdrukten’, staat er in vers 2. Een goede koning staat aan de kant van de verdrukten. Hij vecht voor gerechtigheid en vrede

(vers 7). Onze koning kan vanuit zijn positie wel degelijk de strijd om gerechtigheid en vrede sturen. Hij doet dit dan ook met grote voortvarendheid en vakkennis. De grootste republikein zal toegeven dat de Oranjes door de eeuwen heen goed opgeleide managers hebben afgeleverd. Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix en nu Alexander, het waren en zijn geen kleintjes.
De eerste zin van Psalm 72 vind ik prachtig: ‘God, verleen de koning uw macht, laat hij rechtvaardig zijn als u.’ Die bede was bestemd voor de koning van Israël, maar kan moeiteloos worden uitgesproken voor onze vorst. Maar een vorst, hoe briljant ook, kan het nooit in zijn eentje. Hij heeft integere ministers nodig. Minister is overigens Latijn voor dienaar. Ook de grote Koning heeft integere, rechtvaardige dienaren nodig!
Wij hebben dus een koning, omdat we dat zelf willen. De koning zelf, had hij iets te willen? Wij hebben hem tot het ambt geroepen. De manier waarop hij ‘ja’ blijft zeggen is een Koningsdag waard, nog steeds. Alexander betekent: ‘hij die beschermt.’ Psalm 72 gaat daarover.
D
ini Veenendaal-v.d.Zee, majoor


PERSONALIA
Zieken

- Voor Silvi Boeschoten (de dochter van zr. Nel Achilles), Swanenbloem 32, 1241 VM Kortenhoef, is de behandeling voorbij en ze heeft goede berichten gekregen. Er is toekomst voor haar!

- Zr. Greta Smid, Eemnesserweg 5a, 1221 CS Hilversum, is weer thuis om daar verder te revalideren.

- Zr. W. Ham, Aaltje Noorderwierlaan 1m, 1403 JA Bussum is aan het herstellen van een ingrijpende operatie.

- Zr. Lijfering, Dalplein 3, 3762 BN Soest maakt een moeilijke tijd door met veel chemokuren en is daardoor soms erg ziek.

- De gezondheid van br. Siep Heidstra is een stuk beter! Zijn adres is: Regentesse 128, 1273 JZ Huizen.

- Br. Guy Joseph, Lommeroord 62, 3743 BZ Baarn, blijft onze zorg en aandacht nodig hebben.

- Ook zr. Bep Vogt, Kamerling Onnesweg 72-26, 1223 JL Hilversum kon door ziekte enige weken niet komen, maar gelukkig gaat het nu beter met haar.

- Zr. Gerie Blom, Johannes Huslaan 8, 1216 RB Hilversum, wacht op de volgende operatie.

- Majoor Vroukje Mercier, Johannes Geradtsweg 72 fl.21, 1222 PW Hilversum, moest voor een behandeling naar het ziekenhuis en wacht nog op de uitslag.

- Zr. Annie Vogt moet een operatie in haar schouder ondergaan. We wensen haar veel sterkte.- Zr. C. van Vliet, Koningsstraat 139, 1211 NM Hilversum is overgeplaatst naar de Trappenberg en zal daar verder revalideren.

- Zr. Sj. v.d. Broek, Hilvertsweg 206, 1214 JN Hilversum kon vanwege haar gezondheid geruime tijd de diensten niet bezoeken. Het gaat nu steeds beter met haar.

- Dhr. Van der Klits (vriend van zr. Kooiman) is na een periode in Gooizicht weer naar zijn eigen huis gegaan: Horn 781, 1381 HC Weesp.

- Majoor A. Haagen, Mollerusstraat 11, 3743 BW Baarn heeft een ontsteking achter haar oogleden gehad. Gelukkig is ze hiervan weer opgeknapt.
De bloemen gingen naar:

07 februari - envoy T. Plantinga 06 maart - dhr. Smid

14 februari - majoor V. Mercier 13 maart - zr. C. v. Vliet

21 februari - zr. W. Olijve 20 maart - zr. C. v. Leeuwen

28 februari - zr. D. Dekker 27 maart - zr. A. Veerman


KORPSNIEUWS
Korpsavond

Het gaat ervan komen: we gaan weer beginnen met geloofsgesprekken.

Hoe we dat gaan doen? Daarover willen we graag met u in gesprek. Sterker nog: we willen een voorbeeldavond met elkaar beleven. We nodigen u allemaal uit voor maandag 2 mei om 19.30-21.00 uur.

U wordt ontvangen met een lekker kopje koffie, een korte inleiding en uitleg over de avond en dan gaan we in drie groepen uit elkaar o.l.v. uw korpsofficieren. Aan het eind van de avond kunt u aangeven wat u ervan vindt, wat uw verwachtingen zijn en hoe u mee wilt gaan doen. Het wordt een bijzondere belevenis waar we hoge verwachtingen van hebben.

Maak u dus vrij en beleef het mee!
NCD (Natural Church Development)

Natuurlijke gemeente ontwikkeling (NCD) is een uitdrukking die in de komende jaren veelvuldig gehoord zal worden. In de afgelopen tijd zijn daar voorbereidende gesprekken over gevoerd in de pastorale raad en met enkele korpsgenoten die hiermee aan de slag zullen gaan, t.w. majoor Henny v. Pelt, Luc Fennema, Jolanda Kruijt en Maureen Timmer. Op 16 april zullen zij de eerste instructie krijgen waarna een inventarisatie van ons korps zal plaatsvinden. Met de verworven inzichten over de stand van zaken in ons korps kan dan een strategie uitgezet worden om te werken aan onze zwakke plekken. Groei en bloei, heiligmaking en nieuwe mensen voor Gods Koninkrijk zijn en blijven onze uitgangspunten. Natuurlijk houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.


Vacatures in ons korps

De laatste jaren zijn er door diverse omstandigheden een flink aantal vacatures in ons korps ontstaan. Wat zou het geweldig zijn voor de voortgang van ons korps als we daar verandering in konden aanbrengen. Misschien bent u wel de aangewezene om daaraan een steentje bij te dragen. Wij zijn op zoek naar een penningmeester, secretaris, korpssergeantmajoor, BvU-secretaris.


Als u denkt dat u het korps van dienst kunt zijn door het vervullen van een van deze functies, schrijf dan een briefje aan de pastorale raad en vermeldt daarin waarom u de betreffende functie wilt bekleden, wat u erin aantrekt en waarom u denkt aan de hieronder genoemde voorwaarden te kunnen voldoen. Dat briefje kunt u in het postbakje van het korps deponeren of per mail sturen naar: korps.hilversum@legedesheils.nl
Maar ook als u iemand kent waarvan u denkt dat hij/zij geschikt zou zijn voor een van deze functies, schrijf dan op dezelfde manier een briefje aan de pastorale raad.

Alle inzendingen worden vertrouwelijk behandeld en iedere brief wordt beantwoord.


NB. We hopen tussen de diverse opgaven dan de juiste persoon te vinden. Dus niet iedere opgave kan gehonoreerd worden, maar de kans is groot als u aan het volgende kunt voldoen:
Vacature: Penningmeester

Functieomschrijving: Inkomsten en uitgaven bijhouden; maken van de maandelijkse boekhouding; samen met Luc Fennema de nationale

collecte organiseren; zitting nemen in de

korpsraad.

Voorwaarden: Met geheimhouding kunnen omgaan. Over financieel inzicht beschikken. Verantwoordelijkheid durven dragen.

Met de computer kunnen omgaan.Tijd: Ongeveer 1 à 2 dagdelen per week

Vacature: Secretaris

Functieomschrijving: Korpsadministratie (brieven, weekpost en

korpsnieuws) verwerken; Sail programma

en statistieken bijhouden;

Voorwaarden: Over administratieve vaardigheden

beschikken; met de computer kunnen

omgaan; goed kunnen samenwerken;

zitting nemen in de pastorale raad.Tijd: Ongeveer 1 à 2 dagdelen per week
Vacature: Korpssergeantmajoor

Functieomschrijving: Mede leiding geven aan het korps; diverse roosters maken, o.a. van aandachtspersonen en begroetingsteam. Zitting nemen in de pastorale raad.

Voorwaarden: Over goede communicatieve vaardigheden beschikken, pastoraal gevoelig zijn; betrokken zijn; met geheimhouding kunnen omgaan.

Tijd: Onregelmatig
Vacature: BvU-secretaris

Functieomschrijving: Leiding geven aan het BvU-team, 1 à 2 maal per jaar een gezellige middag organiseren, éénmaal een middag verzorgen in de Bolder; huissamenkomsten leiden.

Voorwaarden: Pastoraal bewogen zijn, leiding kunnen

geven en contacten onderhouden, over

communicatieve vaardigheden

beschikken.

Tijd: Ongeveer 1 dagdeel in de maand
Sociaal Spreekuur

Gelukkig hebben we een opvolger gevonden voor Daniël Wagenaar. Teus Veenendaal zal vanaf heden het sociaal spreekuur van hem overnemen. Iedere dinsdag van 10.00-12.00 uur kunt u binnenlopen.KAPITEIN MEVR. BOR: ‘Ik hoor er nog altijd bij.’

(Voor het jubileumboekje)
Iets later dan afgesproken vanwege de drukte op de weg stap ik bij haar binnen. ‘Oei, ik was al een beetje in slaap gesukkeld, maar ik heb op je gerekend hoor. Trek maar gauw je jas uit.’ ‘U weet wel waarvoor ik kom?’, vraag ik voor de zekerheid. ‘Ja, je wilt met me over Hilversum praten, maar het is lang geleden dat we daar woonden. Ik hoop dat ik het nog weet!’
In haar mooie appartement in De Esdoorn in Zwolle geniet kapitein mevr. Bor van de laatste jaren van haar leven. Haar man is 10 jaar geleden overleden en dat is nog altijd een enorm gemis. Maar haar drie dochters, Eefje, Marja en Petra vergeten haar niet. Eefje woont al jaren in Zweden en in het verleden ging mevrouw Bor ieder jaar naar haar toe. Nu dat niet meer gaat, komt Eefje met zekere regelmaat bij haar.

Marja en Petra komen echter iedere week en daar is ze heel blij mee. Ook met de kleinkinderen – 4 van Marja en 2 van Petra - die haar bezoeken. ‘Nee, ik vereenzaam hier niet. Ik ben heel blij met hen allemaal en ik heb een mooi leven gehad. We moesten wel heel hard werken en waren eigenlijk nooit klaar, maar het was ook heel mooi dat we dat mochten doen.’


Hoe bent u ertoe gekomen om officier van het Leger des Heils te worden? U kwam niet uit een Leger des Heils gezin, toch?

‘Nee, zeker niet, maar Henk kwam wel uit het Leger. Hij was wat je noemt zaalbezoeker van korps Hilversum. Toen we elkaar leerden kennen via een vriendin (Ans Bleker) en wilden trouwen, hebben we een woning gezocht in Hilversum, in de Laan 1940 - 1945 en vanaf dat moment zijn we samen naar het Leger gegaan. Kolonel Ligtelijn heeft daar ons huwelijk ingezegend en we zijn beiden heilssoldaat geworden. Het was een fijne tijd, want we voelden ons erg thuis in het korps. We werden jeugdwerker en zangbrigadelid en ik was korpskadettenleidster. Onze drie kinderen zijn er ook jongsoldaat geweest.

Maar Henk wilde op zeker moment toch graag officier worden. Ik dacht eigenlijk dat we daar te oud voor waren, maar toen we hoorden dat het nog kon, zijn we met onze drie kinderen naar de kweekschool in Amstelveen gegaan. We zijn uitgezonden door de envoy’s Van de Roest en we kregen als cursusnaam ‘Boodschappers van het geloof’.

Samen bekijken we een plakboek met foto’s uit de kweekschooltijd, maar ik zie ook een mooie foto van een grote jongsoldatengroep uit korps Hilversum.


Kunt u zich namen herinneren van mensen die in uw tijd in Hilversum soldaat waren?

‘Moeilijke vraag hoor, want veel is weggezakt. We zijn in 1954 getrouwd en 12 jaar soldaat geweest in Hilversum. Dus vanaf 1966 zijn we er al weg.’ Maar met haar 92 jaar weet ze toch nog wel een aantal te noemen. ‘Jo Rog’, is de eerste die in haar opkomt. En dan beginnen toch steeds meer herinneringen te komen: ‘Sjouk en Wim v.d. Broek, Nel Bosma, Rina Soethout, zr. Beem, br. Louise, br. en zr. v. Mierlo en hun kinderen, Kees van Beek, Wim Gudde. Br. v. d. Grift was jeugdsergeantmajoor en natuurlijk Neeltje en Dina. Dat waren twee zusters. Ze woonden bij elkaar, weet ik nog. En ze waren heel actief, deden samen met alles mee en hielpen waar maar nodig was. Ze stonden meteen klaar als er iets gedaan moest worden. Hen herinner ik me nog heel goed. Trouwens ook de gezinsbondsecretaresse zr. Van Kesteren. Zij is ook officier geworden.’


U hebt met uw man diverse korpsen gehad – Delfzijl, Sneek, Zwolle, Zaandam, Meppel, Emmen, HK, om maar een paar te noemen die ik toevallig weet. Mist u het Leger nu ook?

Nee hoor, ik ga nog iedere

week naar de samenkomst.

Petra komt me op zondag-

morgen halen en dan gaan

we samen naar de dienst.

Ik ben heel gelukkig dat ik

er nog altijd bij hoor. Die

liefde voor het Leger is in

Hilversum begonnen!’


DVDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina