Korte omschrijving Wanneer te gebruikenDovnload 52.62 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte52.62 Kb.

Naam Werkvorm

doel

Korte omschrijving

Wanneer te gebruiken

Wat heb je nodig?

Event. voorbeeld
Tableau vivant

Leerlingen leren door inleving een periode/gebeurtenis vorm en inhoud te geven

*De leerlingen worden verdeeld in groepjes van 4.

*Ieder groepje krijgt een periode toebedeeld (en een land).

*Iedere deelnemer krijgt (individueel) als opdracht iets kenmerkends binnen de opdracht te bedenken (2 minuten)

*Vervolgens bespreken de deelnemers hoe ze het tijdvak/land een beeld gaan geven. Iedere leerling beeld daarbij een kenmerkend aspect uit die tijd uit. Ze mogen een 10-tal seconden een mimestukje uitvoeren alvorens de vooraf benoemde leerling doormiddel van een klap in de handen het moment van bevriezen aangeeft. (5 minuten)

*De ‘klapper’ is tevens verteller en licht toe wat elk persoon uitbeeldt (2 minuten per groep)


Deze werkvorm is goed te gebruiken om behandelde stof nog eens terug te vragen en daarmee op te halen aan het einde van een lessenserie.

Of indien een gebeurtenis wordt aangereikt kunnen leerlingen uiting geven aan hun beeld van die tijd
Strookjes met daarop een periode/land

(Goede instructie, ze mogen NIET de periode uitbeelden op een zgn. ‘hints-wijze’)

Crisisjaren ’30 Nederland

Jaren ’70 Midden-Oosten

Jaren ’60 Koude Oorlog

Jaren ’30 Duitsland

De bouw van de Berlijnse Muur

De Holocaust

Werkverschaffingsprojecten


Varianten:

* Via een soortgelijke opzet kunnen leerlingen ook een hoorspel maken of een poppenkastvoorstelling bedenken en uitvoeren.


Vragencarrousel

Leerlingen leren door vragen te stellen, te beantwoorden en te corrigeren begrippen en personen in context te zien

*De leerlingen zitten in groepjes van vier.

*Elk groepje krijgt 4 kaartjes van 1 kleur. Op elk kaartje staat de openingswoorden die de leerlingen moeten afmaken met een vraag over het onderwerp, zoals:

-Waarom…..?

-Hoe verklaar je …...?

-Noem…..?

-Leg uit…..?

*Na deze ronde gaan de vier vragen met de klok mee naar het volgende groepje. In deze ronde gaan de leerlingen de 4 vragen beantwoorden op de achtergrond van het kaartje

*In de derde ronde schuiven de kaartjes weer door naar de volgende tafelgroep. Nu gaan de leerlingen de antwoorden corrigerenAls de stof behandeld is van een periode kunnen leerlingen de stof nogmaals doornemen. Doordat ze zelf vragen bedenken leren ze samenhang te zien. Doordat de leerlingen op 3 verschillende manieren door de stof heen gaan (vragen, antwoorden, corrigeren) leren ze de inhoud op 3 verschillende manieren te benaderen.


Voor elke groep 4 kaartjes (in een eigen kleur)

De Eerste Wereldoorlog 1914-1918

Het Interbellum 1918-1939

De Tweede Wereldoorlog 1939-1945

Europa en de wereld 1945-1989

Een nieuwe wereldorde vanaf 1990
Waar hoor ik?

De leerlingen krijgen inzicht in kaart- en tijdsbepaling

*De leerlingen werken in tweetallen.

*Ze vullen achter de gebeurtenis/persoon met een letter de periode(s) uit de tijdbalk in, vervolgens het cijfer van het continent en indien het in Europa heeft plaatsgevonden de letter van het betreffende gebied uit kaart CDeze werkvorm kan goed als ordeningsopdracht om de hele eeuw nog eens door te nemen.

Deze werkvorm kan gebruikt worden als voorbereidende activiteit op de werkvorm “Wie, wat ben ik”

Lijst met gebeurtenissen

Bijlage 1 met tijdbalk en kaartenZie bijlage: Werkblad Waar hoor ik?Interview:

Wie, wat ben ik?

De leerling leren om de periode/tijdvak door systematisch vragen in gebeurtenissen en personen op te delen.

*De leerlingen zitten in groepjes van vier. De schouderpartners werken als duo samen tegen het andere duo.

*Iedere leerling krijgt een dichtgevouwen strookje met daarop een historische persoon of gebeurtenis. (De andere groepsleden mogen het niet lezen)

*De leerlingen mogen in het boek eventueel informatie over hun persoon of gebeurtenis opzoeken

*De schouderpartners mogen elkaars naam weten en mogen elkaar helpen bij de juiste beantwoording op vragen van de beide andere groepsgenoten.

*De vragen mogen alleen met ja of nee beantwoord worden

*Er is maximaal twee minuten per kandidaat tijd om achter de gebeurtenis of de identiteit van de historische persoon te komen

*Enkele niet gekozen gebeurtenissen kunnen eventueel klassikaal bevraagd worden


Deze werkvorm kan goed gebruikt worden om leerlingen overzicht te krijgen over een tijdvak of over die periode. De werkvorm kan per periode of als afsluiting


Dichtgevouwen strookjes met daarop een historische persoon of gebeurtenis

Gorbatsjov

Koningin Wilhelmina

Colijn

ChroesjtsjovDe val van de Muur

Februaristaking

Werkblad: Waar hoor ik?

Jullie zien hieronder een lijstje met gebeurtenissen.

Voor deze opdracht hebben jullie het blad Tijdbalk en kaarten nodig.  • Lees de gebeurtenis en zoek dan in de tijdbalk de periode op wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

  • Zet nu in het schema hieronder onder het kopje Tijd de jaartallen van de periode waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden

  • Zoek nu op in welk werelddeel de gebeurtenis is gebeurd en zet in onderstaande tabel onder Werelddeel het cijfer van dat continent

  • Als je het werelddeel Europa hebt genoteerd moet je ook proberen de derde kolom in te vullen. Kijk naar kaart C en kijk waar de gebeurtenis in Europa heeft plaatsgevonden. Zet dan in de kolom onder Europa de letter van dat gebied

Succes!!!Gebeurtenis

Tijd

Werelddeel

Europa

1

D-day


2

Vrede van Versailles


3

Republiek van Weimar


4

Februaristaking


5

Cubacrisis


6

Gorbatsjov


7

Europees Parlement


8

Drees


9

Atoombommen op Hirosjima en Nagasaki


10

Beurskrach op Wallstreet


11

Moord op FransFerdinand in Sarajevo


12

De Centralen


13

Anne Frank


14

Blitzkrieg


15

Koningin BeatrixTijdbalk en kaarten


  1. Tijdbalk1914-19181918-1939


1939-


1945

1945-


1989

Vanaf


1990

B. Kaart werelddelen2
5

3

1


6
4

C. Europa


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina