KЀЀrktied nieuws van de H. H. Simon en Judas – Tilligte parochie Lumen ChristiDovnload 41.17 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte41.17 Kb.


KЀЀRKTIED
Nieuws van de

H.H. Simon en Judas – Tilligte

parochie Lumen Christi

Jaargang 31, nr. 10

week 28-05-2011

t/m 10-06-2011
Overweging
BLIJF NIET STAREN
Hemelvaart
Vandaag op Hemelvaartsdag

worden wij eraan herinnerd

dat het wel goed is

omhoog te kijken;

maar we mogen niet blijven staren.

We moeten de hand aan de ploeg slaan

en niet omzien.

Niet treuren om wat voorbij is,

niet kankeren voor wat

buiten onze macht ligt.

Maar doen wat mogelijk is:

een kleine stap, een vriendelijk gebaar,

een woord van troost, een gedachte van vrede.

Geef mij daartoe de kracht, Heer, Jezus.


KERKBERICHTEN

Gebeds/eucharistievieringen
Week zaterdag 28 mei t/m vrijdag 3 juni 2011
Za. 28 mei : 19.30 uur Eucharistieviering Voorganger Pastor J. Derksen. Lectrice Marietje ten Berge.

Do. 2 juni: 10.00 uur Hemelvaart. Eucharistieviering Voorganger Pastor J. Berntsen. Lectrice Annie Busscher. M.m.v. Dames- en Herenkoor.

Vr. 3 juni: Vrijdagviering. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken in Terra Nova.


Week zaterdag 4 juni t/m vrijdag 10 juni 2011
Zo. 5 juni: 10.00 uur Eucharistieviering. Voorganger Pastor B. Schrijver. Lectrice Anja Ribbert. M.m.v. het Dames- en Herenkoor.


GEBEDSINTENTIESWeek zaterdag 28 mei t/m vrijdag 3 juni 2011

Jgd. Jan Beijerink en Anna;

Jgd. Lies Rekers-Kienhuis;

Jgd. Truus Hemmelder-Reerink;

Jgd. Theo Oude Hengel;

Truus Blokhuis-Roeleveld; Gerrit en Marietje Kuiphuis-Velers; Fam. Morsink-Velers; Ouders Bodde-ten Brink; Ben Overmars nms. de noabers; Johan en Marietje Koehorst; Ouders Voorpostel-Boomkamp; Trees Voorpostel; Toos Tijink-Masselink;

Leida Lansink nms. goede bekende; Ouders Rekers-Blokhuis;

Jan en Marietje Goosink; Pater Ben Ribberink; Teun Postel;

Jette Arends; Gerard Oude Nijhuis; Erik Kienhuis;

Overleden fam. Wolbert-Niehof.
Week zaterdag 4 juni t/m vrijdag 10 juni 2011

Jgd. Ouders Haamberg-Meinders en Bernard Haamberg;

Jan Mollink achter het kanaal nms. de noabers; Gerard ter Braak (Rietmolen); Toos Tijink-Masselink; ouders Beijerink-Meijners; ouders Borgerink-Nijhuis; Ben Overmars; Ouders ten Dam-Tijhuis; Gerald Borggreve; Gerard Borggreve (Schoe);

Hennie en Marietje Scholtenhave; Bernard Scholtenhave;

Ouders Meinders-van der Aa; Gerard Meinders; Erik Kienhuis; Ouders Rekers-Blokhuis en Lies Rekers-Kienhuis; Bernard en Mathilde Oude Egberink; Truus Hemmelder-Reerink;

Johan Ribberink.PASTOR PRAAT
Wie dichtbij is moet je niet ver weg zoeken.
Het zijn voor mij gouden tijden. Elke zondag feest. Elke zondag een eerste communiefeest wel te verstaan. 4 zondagen achter elkaar

Zo’n viering heet wel EERSTE COMMUNIE, maar er zijn  maanden van voorbereiding aan vooraf gegaan, op school, door de werkgroep, thuis in kleine groepjes en in de kerk. Er is een groot werkboek dat van voren naar achteren moet worden doorgewerkt. Er is een ouderavond aan vooraf gegaan en een presentatieviering van de kinderen. Er is over de hele linie veel medewerking van heel veel mensen.

Er is ook een valkuilen, misschien wel meerdere valkuilen. Het moet allemaal goed gaan, met name de viering van de eerste communie moet goed gaan, daarom moet je oefenen in de kerk. Hoe moet je je handen houden om de H. Hostie te  ontvangen, wanneer moet iemand wat zeggen en doe je dat goed. Er is een versiering, er zijn tekst boekjes, welke liedjes moeten er gezongen worden en moeten die nog aangeleerd worden ook ; er zijn attenties voor de kinderen en wie zorgt er voor en hoe moeten die attenties er uitzien.

Er moet gewoonweg heel, heel veel geregeld worden.

Maar…waar gaat het om en kunnen we de kinderen dat duidelijk maken.

We vertellen het verhaal van het LAATSTE AVONDMAAL. Een laatste avondmaal, voor de laatste keer samen aan tafel, breken van het brood om het uit te delen.

 En de opdracht DOE DIT TOT MIJN  GEDACHTENIS.

Niet er zomaar een keer aan terug denken, terloops, niet een keer er samen nog maar eens een keer over praten, maar Doen, doe dit tot mijn  gedachtenis.

Brood nemen, zegenen, breken, ronddelen en hardop zeggen: Lichaam van Christus.

Breken en delen zijn woorden die voor kinderen heel vertrouwd zijn. Dat maken ze mee thuis, op school, overal. Niemand leeft voor zich zelf.

Maar moeilijker wordt het als je moet gaan uitleggen dat  door dat gebaar van zegenen, breken en delen,  Jezus in ons leven komt, zoals brood dat je eet  in ons leven komt.

Dus…heel dicht bij.

Schrikt u daarvan ?  zo dichtbij !!!

En toch kan ik het niet anders zeggen.

Niet ver weg, niet van heel lang geleden,

Maar nu, vandaag en heel dichtbij.

Ik vind wel dat dat zichtbaar moet zijn in ons als je met die kinderen de H. Communie ontvangt.

Zien kinderen dat aan mij ? merken ze dat, voelen ze dat. Dat Jezus ook voor mij het voorbeeld is.

Durf je dat te laten zien, durf je daar over te praten, of zijn we daar bang voor geworden;  schaamte, daar praat je toch niet over.

Kinderen kijken naar ons, grote mensen. Van wie moeten ze het anders leren. Het is een feest met een opdracht.

EERSTE COMMUNIE, een feest, van harte gefeliciteerd
Henk Jacobs em. pastor

De LutteDopenAls u uw kindje wilt laten dopen kunt u zich aanmelden bij het parochiesecretariaat aan de Ootmarsumsestraat 138, telefoon 221206.

Nadat u uw kindje heeft aangemeld neemt de doopwerkgroep contact met u op.

Doopdata


  • Zondag 10 juli 2011 om 13.00 uur.

Het doopgesprek is op woensdag 6 juli om

20.00 uur in Terra Nova.

Graag aanmelden voor 14 juni.
Geboren
Op 11 mei is geboren Maud Lucia Maria Ribberink, dochter van Louis en Allison Ribberink. Zij zijn woonachtig aan de Westenveldweg 8a te Tilligte.

Ouders van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochtertje.


Mutatie bestuur
Bestuurslid Mariëlle Timmerhuis heeft aangegeven dat het voor haar in verband met drukke werkzaamheden niet langer mogelijk is haar bestuurslidmaatschap van Lumen Christi te continueren. Het bestuur heeft begrip voor haar standpunt en is Mariëlle erkentelijk voor haar werkzaamheden voor Lumen Christi gedurende de afgelopen periode. 

Vooruitlopend op de beoogde vermindering van het aantal bestuursleden zal de ontstane vacatureruimte niet worden ingevuld. 

 

Bestuur Lumen Christi


Week van de Nederlandse Missionarissen

De actieweek van de Week Nederlandse Missionaris loopt van Hemelvaart tot en met Pinksteren (2 t/m 13 juni 2011) en heeft dit jaar als thema ‘Achter het masker van Brazilië’. In alle parochies in ons land wordt voor de WNM gecollecteerd voor het werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers. Een onmisbare steun in de rug.Samen sterk

Geïnspireerd door hun geloof zetten nog altijd honderden missionarissen zich in Afrika, Azië en Latijns-Amerika in voor mensenrechten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke opbouw. De Week Nederlandse Missionaris voert campagne voor het werk én persoonlijk welzijn van deze krachtige mensen. Vanuit dezelfde inspiratie zetten meer dan dertig, door de Week Nederlandse Missionaris uitgezonden lekenmissionarissen, zich momenteel in. De WNM hecht grote waarde aan het betrekken van jonge mensen bij de missionaire traditie. Zij verbinden zich aan groepen mensen die zich niet neerleggen bij hun situatie, maar actief werken aan een beter bestaan.

Voor deze mensen, die zich in vaak moeilijke omstandigheden inzetten voor de armsten, vraagt de WNM uw aandacht.
Achter het masker van Brazilië

De campagne vertelt dit jaar het verhaal van de landloze boeren in het Noordoosten van Brazilië. Het verhaal van de hardwerkende vrouwen die onder erbarmelijke omstandigheden hun gezin proberen te onderhouden. En in het bijzonder het verhaal van de missionarissen en missionair werkers die, met steun van de Week Nederlandse Missionaris, de lokale bevolking bijstaan in hun strijd tegen armoede en uitsluiting.

Dankzij úw steun kan de Week Nederlandse Missionaris er voor zorgen dat missionarissen en missionair werkers dagelijks hulp kunnen bieden aan mensen die dat het meest nodig hebben.
In het pinksterweekend 11 t/m 13 juni is de 2de collecte bestemd voor de week van de Nederlandse Missionarissen.

Hartelijk dank voor Uw bijdrage

Werkgroep MOV Tilligte

Mariakapellendag 29 mei
Op de laatste zondag in mei ( 29 mei) wordt voor de vierde keer onze jaarlijkse Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen zijn die dag open.

Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.


Mariaparochie (101) aan de Almeloscheweg 14.00 tot 14.30

Weerselo (57 )aan de Haerstraat 15.00 tot 15.30

Zenderen op de Esch (staat niet in het boek) 16.00 tot 16.30

Borne (97) bij het verzorgingshuis “ ‘Dijkhuis” eindviering 18.00 uur Koppelsbrink (no 97)

De activiteit in Zenderen zal plaatsvinden in het Carmelitessen klooster van de zusters in de kapel. Daarna kan men naar de Mariakapel op de Esch lopen/rijden om deze te bekijken.

De Zwanenhof heeft zijn “poorten “geopend om eventueel koffie te drinken en er kan gewandeld worden in de tuin, waar een Mariagrot staat.

Bij de kapel in Borne zal de hele dag muziek zijn en gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

Verder zijn er in de regio meerdere kapellen die mensen in de gelegenheid stellen om een kaarsje op te steken.

In Saasveld wordt u in de gelegenheid gesteld om de tuin te bekijken bij de kerk. Deze tuin is van 14.00 uur tot 15.30 open. Ook de gebrandschilderde ramen in de kerk zijn de moeite waard.

In Hertme zal bij de kapel aan de Lodieklanden (64) iemand aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.


Bij de organiserende kapellen kan een kaart worden gekocht voor € 3,00 waar alle kapellen met plaatsaanduiding staan aangegeven. Sinds de uitgave van het boek zijn er 11 nieuwe kapellen bijgekomen. Ook de nieuwe kapellen staan op de nieuwe kaart aangegeven.
Met het aartsbisdom naar de springprocessie in Echternach op maandag en dinsdag na Pinksteren
De vicariaten Utrecht (vicaris Woorts), Deventer (vicaris Cornelissen) en Arnhem (vicaris Pauw) vertrekken op maandag 13 juni a.s. met bussen naar het graf van de stichter van het Aartsbisdom en de patroon van de Nederlandse kerkprovincie: Sint Willibrord, voor de jaarlijkse Springprocessie. Met deze tweedaagse reis zal ook aartsbisschop Eijk mee reizen naar Echternach.

Op de heenreis bezoeken de pelgrims eveneens de OLV kathedraal in Luxemburg stad. Op de terugreis doen de bedevaartgangers nog de Belgische bedevaartplaats Banneux aan. Deze tweedaagse reis is een echte pelgrimstocht met gebedsmomenten, bezinning en twee eucharistievieringen. Uiteraard is er daarnaast aandacht voor cultuur en ontmoeting.Programma
Op maandag 13 juni rond 07.00 uur is het vertrek vanuit diverse opstapplaatsen in de drie vicariaten. Rond 12.00 uur komen de bussen aan in Luxemburg-stad, waar wordt geluncht. Na de lunch is er een rondleiding in de Kathedraal van Onze Lieve Vrouw waar zich een 17de eeuws beeldje van Maria Troosteres der Bedroefden bevindt. Eenzelfde afbeelding kennen we in Kevelaer. Het bezoek aan Luxemburg besluit met een Eucharistieviering in de kathedraal.

Na deze viering reizen de pelgrims naar Echternach voor het diner, gevolgd door het plechtig openingslof in de Willibrord basiliek.


Dinsdag 14 juni start na het ontbijt met een pontificale mis in de basiliek. Vervolgens begint om half tien de springprocessie. Twaalf- tot veertienduizend pelgrims doen elk jaar op Tweede Pinksterdinsdag mee met deze processie, onder hen zijn zo’n negenduizend springers. Na de lunch rijden de pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht naar Banneux voor de Mariavespers en het diner. Om 19.30 uur vangt de terugreis aan, in de loop van de avond worden de deelnemers afgezet op één van de opstapplaatsen.

Praktische informatie

Kosten van deze bedevaart zijn € 195 voor volwassenen, € 30 toeslag eenpersoonskamer (dit is inclusief 2x lunch, 2x diner, overnachting met ontbijt, vervoer per luxe touringcar).


Inschrijven voor deze bedevaart kan rechtstreeks als (parochie)groep of individu bij VNB. Wij moedigen u aan om u aan te sluiten bij de groep uit uw eigen vicariaat. Op de website is te zien welke groepen zich hebben aangemeld. Meer informatie: www.vnbreizen.nl

of tel.: 073 6818111.

Informatie is ook te verkrijgen bij het Aartsbisdom Utrecht, tel.: 030 2361570.

Ronald Cornelissen

Vicaris van het vicariaat Deventer
Collecte
De collecte wereldroepingendag zondag 14 mei jl. heeft

€ 106,64 opgebracht. Allen dank voor uw bijdrage.


DORPSNIEUWS EN MEDEDELINGEN
Opbrengst Collecte Astmafonds 2011

De opbrengst van de huis-aan-huiscollecte voor het Astmafonds bedraagt € 499,07 ( vorig jaar € 498,16 )


Het Astmafonds bedankt u allen voor uw bijdrage en de collectanten voor hun inzet.

Opbrengst Collecte EHBO
De opbrengst van de collecte voor de EHBO bedraagt € 371,00.

Ouderensoos Tilligte.
Woensdag 8 juni gaan we op excursie naar de aardbeienkwekerij van de familie Hendriksen in Manderveen.

De aardbeien zijn nu rijp, je kunt ze ter plekke kopen, maar ook zelf plukken.

Wij rekenen er op dat iedereen meegaat, want het wordt een leerzame en gezellige middag.

We vertrekken vanaf de parkeerplaats bij Café ten Dam om 14.00 uur en zijn om ongeveer 18.00 uur weer thuis.

In verband met de benodigde auto's dient men zich hiervoor vroegtijdig op te geven en wel voor zaterdag 4 juni a.s.

Opgave is mogelijk bij Ine Pross, tel. 221358 of Tonnie Arends, tel. 221438.


Het bestuur.


K.V.O.
Op woensdag 22 juni gaan we fietsen.

De start is om 18.30 uur bij Frida Haafkes Ootmarsumsestraat157.


We gaan dan met de fiets via de mooie landelijke omgeving naar ons doel. Wij hopen vele leden te begroeten deze avond.
Dit is de laatste bijeenkomst voor de vakantie. Opgave bij Frida tel. 221489.

Dauwtrappersmis
Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar op Hemelvaartsdag, 2 juni 's morgens om half zeven in het openluchttheater van Hertme (bij Borne) de traditionele Dauwtrappersmis gevierd.

De vier parochies van de regio Borne, Hertme en Zenderen dragen zorg voor de organisatie hiervan en bij toerbeurt verlenen die hun medewerking aan deze sfeervolle Eucharistieviering. Dit jaar wordt dat gedaan door de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Zenderen. De voorganger in de viering is pastor L. Calis. Het dames- en herenkoor van deze parochie zingt en ondersteunt de samenzang.


Na afloop is er in de kantine bij het openluchttheater gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie, chocolademelk of limonade nog even na of bij te praten.

P.S.


Het openluchttheater wordt in deze periode eveneens gebruikt voor de passiespelen. De viering van de Dauwtrappersmis hoeft hier gelukkig geen hinder van te ondervinden. Veeleer kan met genieten van een decor dat nog fraaier is dan gewoonlijk.

De bezoekers wordt aangeraden om een kussentje mee te nemen, omdat de zitplaatsen in het theater op dit vroege tijdstip nogal koud optrekken.


Centrale Agenda: tel. 221407, e-mail: agenda@tilligte.com

wo. 8 juni: 14.00 uur vertrek met auto's vanaf de parkeerplaats Café ten Dam voor excursie naar de aardbeienkwekerij in Manderveen.Weekend- en avonddiensten artsen

Bij spoedeisende huisartsenhulp in de avond-, nacht- en weekenduren en op officiële feestdagen dient u te bellen met de huisartsenpost Oldenzaal, tel:. 088-5551122


Bij overlijden

Bij overlijden graag contact opnemen met Giny Leeferink tel: 221434 of 06-23376993 of

Annie Busscher tel. 221379.

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.


Bezoek-pastor

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te ontvangen van een pastor, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen secretariaat, tel. 221206 of bij het secretariaat van LUMEN CHRISTI dat elke werkdag tussen  09.00 – 11.30 uur bereikbaar is, telefoonnr. 0541-35 35 51 (de pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis).


Ziekenzalving – ziekenzegening

Voor het ontvangen van de ziekenzalving – ziekenzegening kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie Lumen Christi (iedere werkdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur tel. 0541-35 35 51).

Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als geen van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, bellen met het mobiele nummer: 06-57 94 09 01. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Bloemversiering begrafenis/huwelijk/jubilea:

Mariëtte Damhuis/Tilligte: 221362 of Karin Groeneveld-Leeferink 352190 of een bloemist naar eigen keuze.


Informatie over grafmonumenten

Jan Pol tel. 0541-221411


Kerkelijk huwelijk

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen, dit i.v.m. de voorbereidingen.

Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het secretariaat van de parochie Lumen Christi, telefoonnr. 0541 – 35 35 51.
Pastorale nood:

Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als geen van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, bellen met het mobiele nummer: 06 -57 94 09 01. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.


Colofon
Pastoraal team
V.J.W. Bulthuis, pastoor (liturgie)

Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp

tel.: 0541-35 42 20

Email: v.bulthuis@lumenchristi.nl


J. Kerkhof Jonkman, diaken, (diaconie, gemeenschapsopbouw)

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen

tel.: of 0546 - 62 33 96 of 06-34 36 16 91

Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl


N.A.T. Nijhuis, pastoraal werker (catechese)

F. Zernikestraat 117, 7553 EA Hengelo

tel.: 074 - 85 12 764

Email: n.nijhuis@lumenchristi.nl


L. Ros, pastoraal werker (diaconie)

Vossenbrinkweg 80, 7491 DE Delden

tel.: 074 – 376 66 73 (privé) of 06-22 68 98 67

Email: l.ros@lumenchristi.nl


Emerituspastor
P.C. Ruhe-Louwerse (aandachtsveld ouderen)

Markerichter 44, 7603 GA Almelo

tel.: 0546 - 49 90 13

Email: pc.ruhe@hetnet.nlSecretariaat parochie LUMEN CHRISTI :

Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur

tel. : 0541-35 35 51 fax: 0541-35 63 80

email : secretariaat@lumenchristi.nl

website: www.lumenchristi.nlLOCATIE TILLIGTE
Locatiesecretariaat
Opening locatiesecretariaat: Maandagavond: 18.00 - 19.00 uur.

Vrijdagmorgen: 9.00 - 10.00 uur.Adres :Secretariaat, H.H. Simon en Judas Tilligte

Ootmarsumsestraat 138,

7634 PR Tilligte
voor zaken die het secretariaat locatie Tilligte aangaan, zoals het bestellen van misintenties, informatie over doopdata enz:

parochiesecretariaat@hotmail.com

tel. : 0541-221206 ( b.g.g. 221403 of 221379 )

e-mail : parochiesecretariaat@hotmail.com

Bank : Rabobank 12.72.01.920 t.n.v. Locatieraad Tilligte alleen voor kerkbijdrage

1361.07.796 t.n.v. Lumen Christi voor de overige betalingen
Volgende nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte

Het eerstvolgende nieuwsblad ontvangt u op vrijdag/zaterdag

10/11 juni. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne vóór woensdag 1 juni a.s.

U kunt deze afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat te Tilligte, deponeren in de brievenbus aan de kerk of mailen naar: redactie.parochienieuws@hetnet.nlPostadres: Secretariaat H.H. Simon en Judas Tilligte, Ootmarsumsestraat 138, 7634 PR Tilligte. Tel: 221206.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina