Kumulatiewe onderwerpsregister op drie versamelings navorsingsmateriaal oor die voc-tyd aan die KaapDovnload 279.66 Kb.
Pagina1/3
Datum23.07.2016
Grootte279.66 Kb.
  1   2   3
msbreg

13.5.2008

bygewerk 22.8.2008

Kumulatiewe onderwerpsregister op drie versamelings navorsingsmateriaal oor die VOC-tyd aan die Kaap (lêers A1-227, B1-39; versameling C moet nog toegevoeg word). Die betrokke groep dokumente (fotokopieë en rekenaardrukstukke) is in die besit van die Africana-biblioteek, Universiteit van Stellenbosch.


Die register sluit die name in van skrywers van artikels waarvan daar volledige kopieë in die betrokke lêers is, maar nie dié uit wie se werk daar slegs uittreksels verskyn nie.

Lêernommers wat tussen hakies aangegee is en nie deur 'n letter voorafgegaan word nie (1-27), verwys na die versameling MSB 1005 Armosyn van de Kaap, in die Nasionale Biblioteek Kaapstad (vir ‘n lys, sien die Aanhangsel by die lys van die items in groep A)..

aanspreekvorms, A7. Sien ook ranglys (VOC).

Aarsborg, S.W., A34

Abrahams, G., A41, A46, A110

adel (Nederland), A18

adellike titels (Brits), A3

afbeeldings: van Khoikhoi, A176. Sien verder visuele materiaal.Afgeperste verweering (P. Kalden, 1713), A82

Afrikaanse taal, A115

agitasie teen W.A. van der Stel (1705-07), sien vryburgeragitasie

alfabetisering, sien geletterdheid

Amalia van Solms, A14

ambagsmanne, A109, A193, B26. Sien ook Kompanjieslawe:opleiding.

Ambon (Indonesië), A191

Amersfoort (skip), A53

amok, A199, B21

ampsede (VOC), A65

ampswonings, A68

amptenare (VOC), sien onder Kompaniesdienaars

Amsterdam (Nederland), A12, A19, A20, A26, A27; as inligtingsentrum, A2

Andaya, L.Y., A198

Angel, Philips, A77

Angela van Bengale, A175

Anglo-Nederlandse Oorloë, A10-A11, A71, in Ooste, A207, A210, A216

Angola, A222, (5)

Angolese slawe, A53

Anna van Dapoer, A58

Anthony (Khoi-tolk), sien Doman

Antille: slawewetgewing, A172

Antonides van der Goes, J.: De Ystroom (1671), A28

Apollonia van die Kaap, B30

Appel, A., A31

Appel, Ferdinandus, A134

Arasaratnam, S., A171, A190, A201

Arentz, Eduard, B33

argeologie, A41, A46, A80, A96, A110

argitektuur, sien bouwerk & geboue

armesorg, A113, A129

armoede, A47, (22)

armosyn (tekstiel), A60

Armosyn, Groot, van die Kaap, A57

Armosyn van die Kaap, A56-60

Armstrong, J.C., A96, A167, A171, A181, A226, B30

Arnhem (Nederland), B14, B18; visuele materiaal, B40

Arnhem, Jan baron van, B19

Ary van Bengale, A157

Asië, sien Ooste

Australië, A222

Autshumao (Khoi), A179
Baarsen, R., A13

Baartmans, M.J.H.M., A224

bagasie (op VOC-skepe), A194, A235

Baggerman, A., A116

Bal, E., A28

Baldaeus, Philippus, A190, A202

bandiete, sien Oosterse bannelinge & bandiete

bannelinge, sien Oosterse bannelinge & bandiete

Bantam (Indonesië), A179

Barendse, R.J., A167

Barrington, Charles, B22

Basson, Willem, B30

Batavia (Indonesië), A140, A195-197, B38, (14)-(18); Kasteel, B35

Batavia (skip), A222

Bax, D., A81

Bax, Joan, A74

Beatrice van Kotsjin, A57

Beck (familie), B1

Beck, Aletta, B2

Beck, Henricus, B3-6; geldsake, B5; slawetransaksies, B5; boedeldokumente, B6; bloedvriende, B6

beddens (meubelstukke), A5

bediendes: huisvesting, A5

Beeck, Jurriaan, A194

Beeckman, Andries, A176

begraafplase (Tafelvallei), A113

begrafnisgebruike, A66, A110, A188, A211, B39. Sien ook grafte (opgrawings).

begunstiging (sosiaal), A2, A9

Belge, sien Vlaminge

beligting, A5

Bentinck, Hans Willem, A18

Bergh, Oloff, A81

beroepe (Nederland), A22

beskerming (sosiaal), sien begunstiging

besoekende kommissarisse (VOC), sien kommissarisse

besoekende skepe (Kaap), A96

besoekers (Kaap), A45, A63, A100, A102, A186, A187, A191, A207, A209, A216, A220-221, B20-23 passim, (23)

bevolkingsyfers, sien statistieke

bevoorregting (sosiaal), sien begunstiging

bewindhebbers (VOC), A28

Bibault (familie), sien Biebouw

biblioteke, sien boekbesit

Biebouw (familie), A143, B32

Biermann, B., A104

Biewenga, A., A114

binnenshuisversiering, sien woninginrigting

biografieë, sien familiekomplekse; slawe:biografiese inligting; en die onderverdeling individue onder die volgende: Khoikhoi; kommandeurs & goewerneurs; Kompanjiesdienaars; Mauritius; Nederland; vroue; vry gekleurde gemeenskap; vryburgers.

Blaeu (familie), A69

Blanck, Jochem, A140

Blesius, Joan, A81

Blok, A., A26

Blommaert, W., A52

Bloys van Treslong Prins, P.C., A76

Bock, Christian, A175

Boddijs, Jannetje, A140

boedeldokumente (H. Beck, 1755), B6

boedelinventarisse (alg.), A107 (Nederland & Kaap)

boedelinventarisse (voorbeelde), A24, A44, A91, A94, A141-143, A188, A204, A208, B2, B6-8, B21, B26, B30, B32, B33, B35, B39. Sien ook vendurolle.

Boeginees (taal), B32

Boeginese (Indonesië), A198

boekbesit, A79, A116-120, A121, A212

boekbinders, A63

boerdery (Nederland), A22

boerehuise, A104-105

boerekleding (Nederland), A25

Böeseken, A.J., A31, A42, A173; Nederlandsche commissarissen (register), A66; Slaves and free blacks (1977), A145, A147 (met korreksies deur L.J. Hattingh), A173; register op slawetransaksies, A149

Bogaert, Abraham, A88, A102; Historische reizen (1711), A88; Verantwoording (1712), A90

Bol, P., A227

Bolling, Frederik, A102, A186

bome, A31; boomaanplanting, A47. Sien ook natuur (Tafelvallei).

Boom, Hendrick, A49

boomaanplanting, A47

Boone, A.Th., A152

Boreel, Jacob, B36

Borghorst, Jacob, A71

Bort, Jannetje, A175

Boscawen, Edward, B20

Boschouwer, Marcellis de, A214

Bosman, D.B., A178

botanie, A63, A84

Botha, C. Graham, A144

Botma, Cornelis, A132

Botma, S.J., A130

Boucher, M., A96, A127, A169, B22

Bourbon (Réunion), A218

Boursse, Esaias, A189

bouwerk & geboue, A5, A42. Sien ook galderye, galerye (argitektuur); vlegwerk.

Boxer, C.R., A216, A222Brak (skip), A169

Brasilië, A69, A223, (7)

Braunius, S.W.P.C., A29

Bredekamp, H.C., A177

Bredius, A., B1

Breyne-versameling (botanies), A63

Brink, L.Y., A80, A104

Britten, J., A84

Browne, Edward, A102

Brugmans, I.J., A28

bruilofsvierings, sien huweliksvierings

Buijze, W., A182, A191

buite-egtelike kinders, A136, B29

bulle (pouslik), A213

Buning, E., A127

Burema, L., A22

burgerskap (Nederland), A22

Burlamachi (familie), B21

Bybel: verwysings na slawe & slawerny, A166

bygeloof, A2


'Caabs kind'-episode (1696), A135

Cairns, M., A56, A141, A148, A175, B30, B39

Caron, François, A205

Castelein, Cornelis, B35

Cats, Jacob, A10, A12, A13

Celebes (Indonesië), A198

Cense, A.A., A182

Cevaal, Bastiaan, A133, B33

Ceylon (Sri Lanka), A77, A171, A181, A189, A201-202, A207, A213

Chaudhuri, K.N., A28

China, A200

Chinese gemeenskap (Kaap) , B30

Chinesemoord (Batavia, 1740), B38

chirurgyns (beroep), A40

Chumsriphan, S., A216

Claas (Khoi-kaptyn), sien Dorha

Claas van Bengale, B32

Claas van Malabar, A157

Claasz, Armosyn, sien Armosyn van die Kaap

Claudius, Heinrich, A63, A189

Cleyer, Andreas, A189

Cloppenburg, Abraham, B26

Cochin (Malabarkus), sien Kotsjin

Code Noir (Antille, 1685), A172

Coetsé, Gerrit, B34

Colbert, Jean-Baptiste, A7

Constantia (landgoed), A78Contra-deductie (1712), A87

Cook, M.A., A106, A154

Coolhaas, W.Ph., A40, B36

Cortemünde, Jan Pietersz, A102

Couplet, Philippe, A216

Courten, Pieter Boudaen, A12

Cowley, Ambrose, A102

Coyett, Frederik, A204

Cranendonk, Abraham, B21

Cruse (familie), B21

Cruywagen, W., A28

Culemborg (Nederland), A40

Cunaeus, Joannes, A206

Cunaeus, Petrus, A206

Cunnington, C.W. & P., B27

Cuper, Gijsbert, A20


d'Ableing, J.A., A90

d'Ailly, Johan, B29

d'Outrein, Johannes, B14; Afscheidsreden Arnhem (1703), B14; Roosendaalsche vermakelykheden (1700), B19

Dahl, F., A12

Dalgård, S., A214

Damen, P., A224

Dampier, William, A83

Dangor, S., A181

dans, A3, A110

Dapper, O., A164

datering (kalender), A1

Davids, Achmat, A182

de Beer, J.D., A132

de Boschouwer, Marcellis, sien Boschouwer, Marcellis de

de Bruin, Cornelis: Reizen (17014), hfst.LIII (Batavia), A197

de Chaumont, Chevalier, A102

de Chavonnes (familie), B20, B21

De Chavonnes-verslag (1717), B20

de Cretser, Cornelis, A94

de Flacourt, Étienne, A219

de Graaff, Nicolaus, A23, A102

de Graeff, Cornelis, A19

de Grandpreez, Josephus, B8

de Grevenbroeck, J.W., B32

de Groot, E., A176

de Groot, S.J., A116

de Haan, F., A212

de Hullu, J., A184

de Jager, Hubertus, A189

de Jong, C., A40

de Jong, E., A13

de Klerk, E., A143

de Kock, Victor: Those in bondage (endnote), A144

De la Fontaine-verslag (1732); transkripisie, red. L. Guelke e.a. (1990), B24

de la Haye, Jacques, A220

de la Porte, Charles, hertog van La Meilleraye, sien La Meilleraye, Charles de la Porte, hertog van

de la Queillerie, Maria, A40. Sien verder Quevellerius.

de Man, Roeloff, A44

de Marre, Jan: Eerkroon voor de Caab de Goede Hoop (1746), B23

de' Medici (familie), A28

de Meurs, Samuel Martini, B11

de Molier, Paulius, A44

de Mondevergue, markies, A220

de Mortier, B.M., A22

de Moucheron, Balthasar, A28, A219

de Neyn, Pieter, A93

de Ruyter, Michiel, A222

de Saint Martin, Isaac, sien Saint Martin, Isaac de

de Vries, A., A13

de Vries, Simon, A116

de Wet, C., A222

de Wet, J.C., A121, A196

de Wet, Jacobus, A81

de Witt, Johan, A18

Deense Oos-Indiese Kompanjie, A214

Defence (The) of W.A. van der Stel: register, A86

Dehérain, H., A222

Dekker, R., A93

Delagoabaai (Maputobaai), B20

Delmas, A., A29

Demmer, Gerard, A204

den Besten, H., A189

den Boer, P., A110

Den Haag, A14, A18

den Heijer, H.J., A28

Denemarke, sien Deense Oos-Indiese Kompanjie

denke, A2

deportasie na Ooste, B35

d'Espinosa (familie), A9

Dibbits, H.C., A4, A24; 'Als men sooverre van den anderen is…' (1989), B37

Diemer, Elbert Dircx, A140

Diepenauw, C.H., A134

digkuns, A93, B15, B16

digteresse, B17

Diu (Indië), A213

Does (familie), A140

Does, Christina, B26

Doman (Khoi-tolk), A179

doodstraf, A26

doop van slawe, sien slawedoop

doopregister (Kaapse gemeente, 1713-42), B29

Dordrecht (Nederland), A76, B14

Dorha (Khoi-kaptyn), A179

Drakenstein, A124, B34

Drakestein (Nederland), A210

drankpagte, drankpagters, sien pagstelsel

drankvoorsiening, A110. Sien ook pagstelsel.

Dreyer, A., B29

Dromedaris (skip), (26)

drostery (alg.), A32, A98. Sien ook slawe:drostery.

du Toit, Guillaume, A134

Dubertin, Jan Baptiste, A73, A94

Duitstalige gebied, A22, A24, A25, A27, A29. Sien ook A9-A27 passim. Vir spesifieke plekke, sien Flensburg; Lübeck; Meurs (Mörs); Munster.

Dupleix, J.-F., B20

dwerge (as kuriositeite), A4
ede (VOC), A65

Edwards, P.L., A84

eergevoel, A26

Eerkroon voor de Caab de Goede Hoop (De Marre, 1746), B23

eeufeesviering (1752), B29

Egmond aan Zee (Nederland), A23

Eksteen, H.O., B32

elite (Kaapse individue) A129-134

Elmina (Wes-Afrika), A40

Elsevier, Samuel, A81, B2, B10

emigrasie na Ooste, B35

Emms, M., A46

empalering (geregtelik), A157

Engeland, A22, A26; adellike titels, A3. Sien ook Anglo-Nederlandse Oorloë; Karel II, koning; Stuarts (koningshuis).

Engels, L.J., A102

Engelse in Wes-Afrika, A222

Engelse Oorloë, sien Anglo-Nederlandse Oorloë

Engelse Oos-Indiese Kompanjie, A215

erdewerk, A108

erekettings, A73

ete, sien voeding

Étienne, Nicolas, A221

etiket, A2, A7. Sien ook ranglys (VOC).

Europa (alg.), A1-A6. Sien ook Duitstalige gebied; Engeland; Frankryk; Nederland.

Eva (Khoi-tolkin), sien Krotoa

Everaert, Pieter, A44

Evertsz, Maria, A175


Faber, J.A., A24

Fagan, G., A97

Fagel, Gaspar, A20

familie-invloed (patrisiaat), A19

familiekomplekse (vryburgers), A140-143

familiename, A59

familieverwantskappe (patrisiaat), A19

familiewapens, A68, A75

February, E.C., A46

finansiële transaksies, sien geldtransaksies

fiskaals (VOC), A196, B20

Flacourt, Étienne de, sien de Flacourt, Étienne

Flensburg (Duitsland), A27

foltering (geregtelik), A26, A121

Fontanges, Mme de, A6

Formosa (Taiwan), A200

Fort (Tafelvallei), A41

Fouché, L., A45

Fourshé, K.Z., A46

Francken, Jacob, B22

Franken, J.L.M., A133, A143, A183

Frankryk, A7, A8. Sien ook Frans-Nederlandse Oorlog (1672-78); Versailles.

Frans-Nederlandse Oorlog (1672-78), A11

Franse in die Ooste, A216-217

Franse in Noord-Amerika, A224

Franse kolonies (alg.), A172

Franse Oos-Indiese Kompanjie, A216-221

Franse op Madagaskar, A217-221

Franse taal, A127

Franse Vlugtelinge (Hugenote), A127

Fransina, nonje (Francina Grutting), A75

Frederik Hendrik, stadhouer, A14

Frick, Christoph, A102

Frijhoff, W., A22

Frisius, Andries, A39, A200

Froidevaux, H., A219


gaanderye (argitektuur), sien galerye, galderye

Gaastra, F.S., A196, B5

galderye, galerye (argitektuur), A5, A104

Galle (Ceylon), A201

Garlam, I.G., A93

garnisoen, A41, A98, B20

geboue, sien bouwerk & geboue

gedigte, B19, B23, B26. Sien verder Nederlandse letterkunde.

Geervliet (Nederland), A190

gekleurde gemeenskap, sien vry gekleurde gemeenskap

Gelderland (Nederland), A11, B16, B18, B19. Sien ook Arnhem; Rosendaal.

geldstelsel, A122; Frankryk, A7

geldtransaksies (H. Beck), B5

geleentheidspoësie, B15

geleerdenetwerke, A2

geletterdheid, A22, A42Gelukzoeker (De) over zee (1694), sien van Spaan, Gerrit

Gemeentearchief Amsterdam, A12

'gemengde' huwelike, A54, A143

Generale Instructie (VOC, 1651), A185

Generale Missiven (VOC), A38

Genua (Italië), A215

geografiese herkoms van Kompanjiesdienaars, sien herkoms van Kompanjiesdienaars

Gereformeerde (Hervormde) Kerk, sien kerksake

Geringer, H.C., A175

Geudeke, L., A12

geweldpleging, A26

Gibbs, G.C., A12

gildes (Nederland), A22

Glamann, K., A214

Gleichmann, P.R., A22

godsdiens, sien kerksake

goewerneurs (VOC), sien kommandeurs & goewerneurs

goewerneurs-generaal (VOC), B36-38

Goewerneurswoning (Kasteel), A91

Goodwin, A.J.H., A177

gordyne, A24

Goris, J.-M., A74

Goske, Isbrand, A72, A73, A203

Goue Akker (Kaapstad), A96

grafte (opgrawings), A46

Gresnich, H.E., A132

Grimpe, H.J., A132

Groenewald, G., A63, A112, A115, A177, B22, B26, B32

Groeneweg, I., A19

Groenhuis, G., B13

Groot Armosyn van die Kaap, A57

Groot Constantia (landgoed), sien Constantia

Groot-Brittanje, sien Engeland

Grutting, Francina, A75

Guelke, L., A125, B24

Guët, I.: Les origines de l'Île Bourbon (1888), A218

Guinee (Wes-Afrika), (1)-(6). Sien ook Angola; Elmina; Kongo; Loango.

Guinese slawe, A53

Gulix, Helena (geh. Ten Damme), A81, B21

guns (sosiaal), sien begunstiging
Haak, S.P., B19

Haarlem (skip), (24)

Hackius, Pieter, A72

Hall, Martin, A104

Hallema, A., A17, A29

handel, A7, A9, A30. Sien ook privaat handel (VOC).

handelsgoedere (VOC), A30. Sien ook Oosterse tekstiel; peper; porselein; privaat handel.

handelskompanjiee, sien Deense Oos-Indiese Kompanjie; Engelse Oos-Indiese; Franse Oos-Indiese Kompanjie; V.O.C.; Wes-Indiese Kompanjie

handelspatrisiaat (Nederland), sien regente

handelsroetes, A177

Haringh, G., A177

Harris, S., B2

Hasselt (skip), A53

Hattingh, J.L., A80, A 146, A147, A148, A152, A162, A170; registers, A149

Heeck, Gijsbert, A45

heemrade (Batavia), A196

Heems, Guillaume, A132

Heese, H.F., A136, A159; Groep sonder grense (teksgedeelte, met register op persoonsname), A173

Hekker, R.C., A105

heksevervolging, A2

Helot, Willem, B21

hemde, A42

hemelbeddens (meubels), A5

Hemsinck, Pieter, A188

Hendricx, Thielman, A142

Heniger, J., A189

heraldiek, A68

herkoms van Kompanjiesdienaars, A34, A42, A109

herkoms van slawe, sien slawe:herkoms

Hermanszn, Wolphert, A29

Herport, Albrecht, A45

Herry (Khoi), sien Authsumao

Hesse, Elias, A102

Heurnius, Justus, A63

Hicks, M., B27

Hilton, J., A162

Hinlopen (familie), A74

hofballet, A3

hofetiket, A2. Sien ook titulatuur.

Hoffman, C.F., B39

Hoffmann, J.C., A102, A187

'hofkliek' (W.A. van der Stel), A81-85

hoflewe, A8, A14

hoflikheid, sien etiket

hofsake, A42

hoftolke, A153

Hoge, J., A69

Holmes, Robert, sir, A222

Hortus Botanicus (Amsterdam), A20

hospitaal (Tafelvallei), A96

houtbosse, A31

hubare leeftyd, A113

Hudson, Henry, A224

Hugenote, sien Franse Vlugtelinge

Hugo, Hubert, A204

Huijsing, Cornelia, A133

Hulshof, A., A65

Hüsing, Henning, A133

huweliksgebruike, sien huweliksvierings; troubelofte

huweliksregister (Kaapse gemeente, 1683-84), A79

huweliksvierings, A18, A75, A188, B22

Huydecoper, Joan, A20

Huygens, Constantijn, A18
illustrasies, sien visuele materiaal

immigrasie, A125-126; Nederland, A27, A126; Nieu-Nederland, A224

Indië, A203. Sien ook Diu; Koromandelkus; Malabarkus.

Indiese Oseaan, A222. Sien ook Bourbon (Réunion); Madagaskar; Mauritius.

Indiese slawe, A171

'Indisch' (benaming & begrip), A188

Indonesiese Argipel (alg.), A185-194 passim, A198-199. Sien ook Boegenese.

Indonesiese Argipel (plekke), sien Ambon; Batavia (Jakarta); Celebes; Java; Molukke; Soembawa; Spesery-eilande

instruksies (dokumente), sien memories & instruksies

intellektuele lewe, A114. Sien ook boekbesit; geleerdenetwerke; navorsing; onderwys.

Iran, sien Persië

Islam, A181-182

Israel, J.I., A28

Iversen, Volquard, A102


jaarmark, A99, A110

jag, A110

Jakarta (Indonesie), sien Batavia

Jamaika, A223

Jan (Johannes) van Bengale, B30

Japan, A200

Japonse rokke, A25

Java (Indonesië), A199. Sien ook Batavia.

Jering, J.E., A79

Jode, A113

joernalistiek, A2, A12

Johannes (Jan) van Bengale, B30

Jonasz, Claas, A57, A79

Jonker, kaptein, A199

Joock, J., A2

Junius, Johannes: weduwee, A136

Junius, Robertus, A190

Juynboll, H.R., A30


Kaajan, H., A152

kaak (strawerktuig), A121

Kaapse leeus, A61

Kaapse Vlakte, A31

Kaapstad, sien verwysings onder Tafelvallei

Kaempfer, Engelbert, A189

'kaffer' (benaming), A164

kaffers (geregsdienaars), A164; Batavia, A196

Kalden, Petrus, A82; Afgeperste verweering (1713), A82

kalender, A1

Kalff, S., A204, A207

Kanada, A224

Karel II, koning van Engeland, A15

Karibiese gebied, sien Antille; Jamaika

kaste (meubels), A24

Kasteel (Batavia), B35

Kasteel (Tafelvallei), A97. Sien ook Goewerneurswoning.

Kasteel van Medemblik (skip), A98

Katolieke Kerk, sien Rooms-Katolieke Kerk

Kaufmann, F.J.R.: Catalogue of the Dessinian Collection (1821), A119

Keblusek, M., B1

Kerala (Indië), A203

Kerkorde (Batavia), A113

kerksake, A12, A38, A113, B18, B29, B32, B34. Sien ook doopregister (Kaapse gemeente, 1713-42); huweliksregister (Kaapse gemeente, 1683-84); predikante; preke; sieketroosters; slawedoop.

kermis, A110

kerslig, sien beligting

kettings (eerbewys), sien erekettings

Khoikhoi, A176-180, A189, B32; afbeeldings, A176; individue, A178-180; verwestersing, A180; gedig (B. Toerien), A177

Khoi-taal, A63, A94

kinders, A42. Sien ook buite-egtelike kinders; onderwys.

Klaas(z), sien Claas(z)

Klassieke verwysings, A63

kleding, A6, A19, A25, A27, A42, B27; tweedehands (handel), A22. Sien ook slawekleding.

Klein, P.W., A200

kleinhandel, A110, B26

Kloek, J., A116

Kloeke, G., A35

Klose, J., A108

knegte, A129

Koelenhof (Stellenbosch), B3

koerante, sien perswese

Kolb, Peter, A103

kolonisering, A40, A61, A124-128; boomaanplanting, A47. Sien ook verkenning; vryburgers.

koloniste, sien vryburgers

kommandeurs & goewerneurs (VOC), A65, A68; individue, A40, A69-85

kommissarisse (VOC), A66-67, B9, B36-37. Sien ook memories & instruksies.

Kompanjiesdienaars (VOC), A28, A29, A34, A42, A81-85, A92-94, B21; individue (verspreide biografieë), A95, A189-192, A204-212, B3-11, (17). Sien ook bewindhebbers; fiskaals; goewerneurs-generaal; kommandeurs & goewerneurs; kommissarisse; landdroste; mandoors; politieke kommissaris; predikante; sieketroosters. Sien verder ook kosgeld; privaat handel; ranglys; skeepskiste; statistieke.

Kompanjieslawe, A68, A163-164; statistieke (1692), A162; opleiding, A164

Kompanjiestuin (Tafelvallei), A100

Kongo (Wes-Afrika), (5)

konvooiskepe, A29

Kooijmans, L., A19; Liefde in opdracht (2007), A17

Koonings, J., A76

Koot, T., A73

kopersmede, B26

Koromandelkus (Indië), A188, A214

Kort verhael van 't veroveren van de stercke stadt Cochin (1663), A202

Korte deductie (W.A. van der Stel), A86

kos, sien voeding

kosgeld (VOC), A43

Kotsjin (Malabarkus), A202, A213

Kouwenhoeven (Nederland), A85

Kraack, D.A., A27

kramats (geboue), A181, A182

Kromme Rhee (Stellenbosch), B3Kronos (tydskrif), A146-149

Krotoa (Khoi-tolkin), A178

kwispedoors, A108
La Maréchale (skip), A221

La Meilleraye, Charles de la Porte, hertog van, A219

Lacus, Hendrick, A92

Lahrkamp, H., A29

Laing, R.A., A74

Lammens-susters, B22

Lamotius, Isaac Johannes, A183, B4

Lancaster, James, sir, A215

landdroste (Stellenbosch), B31

Landman, C., A178

Langhansz, Christoffel, A102

Lapaaij van Boegies, B4

laster, A139

le Boucq, E.F., B2, B29

Le Sueur (familie), B21

ledekante (meubels), sien hemelbeddens

leeus, A61

Leeuwenhof (Tafelvallei), B2

Leguat, François, A102

Leibniz, G.W., A63Leidsman (skip), A169

Lenger, F., A25

Lens, Frans, B4, B30

letterkunde, sien Nederlandse letterkunde

Leupe, P.A., A70, A187, A204, A207

lewenstyl, B35. Sien verder boedelinventarisse; etiket; prag-en-praalwetgewing; ranglys (VOC); vendurolle; woninginrigting.

Libertas (plaas), A133

Liesbeekvallei, A41, A50, A57, A148. Sien ook Newlands House; Nuweland; Rustenburg; wilde-amandelheining.

liggaamsbou, A22

Lindenhovius, Maria, A133

linne (kleding), A6

Linnes, C.P., A132

Lisse (Nederland), A79

Loango (Wes-Afrika), (5)

Lockyer, Charles, A102

Lodewyk XIV, A7. Sien ook Versailles.

Lons, Joost, A138

Lopez, R.S., A213

lotery (Stellenbosch), B33

Lourens, P., A22

Lubberhuizen-van Gelder, A.M., A25, A188

Lübeck (Duitsland), A24

Lucassen, J., A22

Lunsingh Scheurleer, P., A21

Lunsingh Scheurleer, Th.H., A13

Lutum-Lenger, P., A25

lyke (opgrawings), sien grafte
Maai Monica, A77

maaltye, sien voeding

maatskaplike indelings (Nederland), A9, B13

Madagaskar, A217-221; slawehandel, A167-169

Mahieu, Jan, B33

Maingard, L.F., A177

Makassarse prinse (bannelinge), A181

Malabarkus (Indië), A202

Malakka (Melaka), A40, A198

Malan, A., A104, A107, A154, A173

Malan, J., A42

Maleise taal, A153

Manda Gratia van die Kaap, A57

mandoors (amptenare), A164

Maputobaai, sien Delagoabaai

Marais, Anna: B32Maréchale (skip), sien La Maréchale

Maria (skip), A53

Maria II Stuart, koningin, A15, A16

Maria Stuart van die Kaap, A57

Markell, A.B., A80

Marks, S., A177

Marquardt, Tobias, A132

marteling (geregtelik), sien foltering

Martini, Martino, A63

Masurier (Franse besoeker), A102

matrose, A29

Mauritius, A77, A142, A183, A204, A214; individue, A183

mediese dienste, sien chirurgyns (beroep)

Meijer, Lodewijk, A69

Meijhuijsen, Godfried, A157

Meilleraye, Charles de la Porte, hertog van, sien La Meilleraye, Charles de la Porte, hertog van

Melaka (Maleisië), sien Malakka

memories & instruksies (VOC), A38-39, A67, A69, B36

Menssink, Willem, A160

mentaliteit (kultureel), A2

Merian, Maria Sibylla, B17

Merklein, J.J., A45

mesvegtery, A26

meubelkuns, A109, A193

meubels, A5, A24, A68. Sien ook hemelbeddens; kaste; kwispedoors; voetbank; woninginrigting.

Meurs (Mörs) (Duitsland), A126

Mey…, sien Meij…

Michel, W., A69, A189, A200

Middellandse Seegebied: slawerny, A171

mielies, A47, A61

migrasie, sien emigrasie na Ooste; herkoms van Kompanjiesdienaars; immigrasie

Mijdrecht (Nederland), A210

militêre uniforms, B20

Mill, Adiel, A102

misdade & oortredings, A121, A138, A142, A143

mode, sien kleding

Mohrmann, R.-E., A24

Molijn, Jacob, A183

Molukke (Indonesië), A198

mondigheid, A136

Monomotapa, A62

monsterrolle (VOC), A33-35, A65. Sien verder statistieke.

Morgan, Charles, sir, A40

Morkel, Philip, A143

Morris, A.G., A46

Mörs (Duitsland), A126

Mosambiek, A222

Moslems, A181-182

Mossop, E.E., A158

Mostaert, Grisella, A131

Mostaert, W.C., A131

Mostert, Jan, A132

Mouton, Maria, A159

Muchembled, R., A3

Munckerus, Henricus, A94

Munster (Duitsland), A29; Vrede (1648), A28

munte, A122. Sien ook geldstelsel.

musiekbeoefening, A8, A12, A75, A79, A85, A110

Mydrecht (Nederland), sien Mijdrecht


naamkunde, A59

Nasionale Biblioteek (Kaapstad), A119-120

Nassau-Dietz, sien Willem Frederik van Nassau-Dietz

Nationaal Archief (Den Haag), A28

natuur (Tafelvallei), A31

natuurbelewing, A31

natuurondersoek, A61

navorsing, A2, A61, A63, A84, A189

Nederland (alg.), A9-A27, A107, A127, A235, B12-19, (19)-(22). Sien ook Oranjehuis; V.O.C.

Nederland (plekke), sien Amsterdam; Arnhem; Culemborg; Dordrecht; Drakestein; Egmond aan Zee; Geervliet; Gelderland; Kouwenhoven; Lisse; Mijdrecht; Rotterdam; Waveren

Nederland (illustrasies), A23, A236-240, B40

Nederlandse letterkunde, B15, B16, B17, B19, B23; Ooste, A189. Sien ook de Neyn, Pieter; Meijer, Lodewijk; van Overbeke, Aernout; Vondel, Joost van den.

Nederlandse taal, A40

Negejarige Oorlog (1688-97), A1

Negombo (Ceylon), A201

nepotisme (patrisiaat), A19

netwerke, sien geleerdenetwerke

Neutrale gedagten (ca. 1712), A89

New York, sien Nieu-Amsterdam

Newlands House (Liesbeekvallei), A80

Newton-King, S., B34

Nieu-Amsterdam (New York), A224

Nieu-Frankryk (Kanada), A224

Nieu-Nederland (Noord-Amerika), A138, A224

Nieuw Delft (skip, 1646-47), A29

Nieuwhof, Claas, B21

Nolthenius, Daniël, B9

Nooitgedacht (Tafelvallei), B2

Noord-Amerika, A224

Noord-Duitsland, A9-A27 passim. Sien verder Duitstalige gebied.

Noorweë, A27

Noot, P.G., B21

Nuwe Styl (datering), A1

Nuweland (Liesbeekvallei), A80


Odendaal, Willem, A143

Olivier, G.C., A48

onderkoning (Portugees), A213

onderwys, A114, B20, B29. Sien ook skoolmeesters; Skoolordening (1714).

Ongkonko (Chinees), B30

ontspanning, sien sport & ontspanning

oorlandroete (Oosterse handel), A187

Oortmans, Nicolaes, A90

oortredings, sien misdade & oortredings

Oos-Afrika, sien Bourbon (Réunion); Delagoabaai; Indiese Oseaan; Madagaskar

Ooste, A185-217, A235, B35, (14)-(18); visuele materiaal, A237, B40

Oosterland (skip), A96a

Oosterse bannelinge & bandiete, A181-182, B35, B39

Oosterse handelsgoedere, sien porselein; Oosterse tekstiel; peper

Oosterse slawe & slawerny, A171

Oosterse tekstiel, A30, A60

Oosterse versamelobjekte, A4

opgaaf (sensus): drukstukke, A64, A129, B24. Sien verder statistieke.

opgrawings, sien argeologie

Oranjehuis (Nederland), A14, A16

Origo, I., A171

Ormoes (Ooste), A 60

Ou Styl (datering), A1

Overbeek, A127
P.J. Meerstensinstituut (Nederland), A107

Paarl, sien Drakenstein

Padtbrugge, Robertus, A204

pagstelsel, pagters, A112

Paludanus, Bernardus (Berend ten Broeck), A20

Pama, C., A68

Panaaij van Boegies, B26

papegaaiskiet, A110

patrisiaat (Nederland), sien regente

Penn, N., A160

peper, A30

Pepys, Samuel, A10, A171

perde, A123

Persië (Iran), A77, A206

persoonsname, A59

perswese, A2, A12

Pescatello, A.N., A171

Peters, M., A21, A188

Petiver, James, A84

Pfeil, Daniël, B11

Phijffer, Johannes, A132

Pieters, V., B2

plaasarbeid (slawe), A165

plaasknegte, A129

plakkate (wette), A37, A65, A99, A104, A110, A124. Sien ook slawewetgewing.

plantegroei, A31

plantkunde, A63, A84

Pleunis, Jacob, A143

Poelmans, W.J.L., B1

poësie, sien digkuns; gedigte

pokke-epidemies, A177, B25

politieke kommissaris (VOC), A113

Politieke Raad, A65

Pondichéri (Indië), A216

Poolse (Spaanse) bok (strafmetode), A157

porfirie, A143

porselein, A4, A108

Port Royal (Jamaika), A223

Portugese in Afrika, A222

Portugese in Ooste, A202, A207, A213

Portugese kolonies (alg.), A171

Portugese slawehandel, A171

Portugese taal, A153, A213

Posthumus, N.W., A25

pottebakkery (gebou) (Tafelvallei), A178

pouslike bulle, A213

prag-en-praalwetgewing: B28; Batavia, A188, B28

predikantdigters, B15

predikante, A113, A136, B4, B13-15, B29, B35

preke, B29

prente, sien visuele materiaal

presedensie (etiket), sien ranglys (VOC); voorrang (sosiaal)

Pretorius, C.: B32

Pretorius, F.J., A183

Pretorius, J.: A137

Pretorius, Josina: A139

priseersters (beroep), A107

privaat handel (deur Kompanjiesdienaars), A110, A194, A235, B35Progresso (skip), A169

pruike, A6

pynbank (Nederland), A26

pyniging (geregtelik), sien foltering

pype (rookmiddel), sien tabakverbruik
Quevellerius (familie), A40. Sien ook de la Queillerie, Maria.

Quevellerius, Anna, B21


Raad van Indië, A196

Raath, H., A42, A121

Raidt, E.H., A115

'rampjaar' (Nederland, 1672), A11

ranglys (VOC), A196, B20, B39

Rangton van Bali, A175

rantsoen (slawe), sien slawe:voeding

Ras, Hans, A141

Ras, Trijn, A141

Rasmussen, P.R., A214

regente (Nederland), A19, A20, A21

regsboeke, A121

regstelsel, A26, A42, A121, A136. Sien ook fiskaals (VOC); kaffers (geregsdienaars); strawwe (geregtelik); slawewetgewing.

Regte en waare oorsprong (De) (…) (Neutrale gedagten), A89

Rehbaum, A., A187

Reichstein, R., A24

retoervloot (VOC), A30, A96

Réunion (eiland), sien Bourbon (Réunion)

Robbeneiland, A31, A99

Roberge, P.T., A115

Rochlin, S.A., A171

Rodrigo, Daniel, A175

Romeins-Hollandse reg, A121, A136

Roodenburg, H., A12, (21)

Rooijakkers, G., A4

Rooms-Katolieke Kerk, A216, A221; sendelinge, A63, A102, A216, A221

Roorda, D.J., A19

Roos, H., B17

Rosendaal (Gelderland), B19

Ross, R., A177, B25

Rotterdam (Nederland), A128

Rouffaer, G.P., A30

Rudner, I., A63

Rumphius, G.E., A191

Russell-Wood, A.J.R., A171

Rustenburg (Liesbeekvallei), A68

Ruysch, Frederick, A20

Ruysch, Rachel, B17

rysvoorsiening, A96

rytuie, sien vervoermiddels
s'Jacob, H.K., A203

Saar, J.J., A45

Sabantino Lopez, R., A213

Sacharias, Jan, A54

Sailing Letters (transkripsieprojek), A29

Saint Martin, Isaac de, A212

Saldanhabaai, A220

Saldanhavaarders, A47

Sambouwa (Indonesië), sien Soembawa

Sara (Khoi-vrou), A180

Saragossa (Verdrag, 1529), A213

Schenkeveld-van der Dussen, M.A., B16

Scheurleer, D.F., A12

Schoorl, Marc, A20

Schouten, Justus, A29

Schouten, Wouter, A45, A102, A186

Schreyer, Johann, A102

Schrire, C., A154

Schuling, W., A224

Schulze, F., A191

Schutte, G.J., A81, A94, A152, A166, A176, A187, B2, B10

Schweitzer, Christoph, A102

Scott, R.E., A108

seemanne, sien matrose

See-Oorloë, sien Anglo-Nederlandse Oorloë

seerowers, A29

seilroetes, A29

selfmoord (Sara, 1671), A180

sendingwerk (Ooste), A187. Sien verder Rooms-Katolieke Kerk:sendelinge.

sensusse, sien De La Fontaine-verslag (1732); monsterrolle; opgaaf; statistieke.

seremonieel (VOC), A68. Sien ook etiket; ranglys (VOC).

sewentiende eeu (kultureel), A2

Shattuck, M.D., A224

Shell, R., A125, B24

Siam (Thailand), A207, A216

sieketroosters, A113, B29

Sijmon de Arabier (Sijmon Mockadon), A167

silwersmede, A109

Simond, Pierre, A127; Les veilles Afriquaines (1704):preface, A127; Die Afrikaanse nagwake (2002):voorwoord, A127

Sint Helena (eiland), A184

Six (familie), A75

Six, R.C., B10

Six van Chandelier (familie), B10

sjeich Yusuf, A181, A182

Skandinawiërs, A34

skeepskiste (VOC), A194, A235

skeepswrakke & strandings, A96a, A143, A222, B22

skeepvaart (VOC), A7, A9., A29, A96, B2211)-(13). Sien ook bagasie (op VOC-skepe); skeepskiste.

skepe, sien Batavia (skip); Dromedaris; Haarlem; Kasteel van Medemblik; La Maréchale; Nieuw Delft; Oosterland; Visch; Waddinxveen; Zuiddorp. Sien ook konvooiskepe; slaweskepe.

skilderkuns, A189, B17

skilderye, sien visuele materiaal

skole, sien onderwys

skoolmeesters, A114

Skoolordening (1714), B20, B29

slavinne, A54, A159

slawe & slawerny, A51-60, A144-165, B32; biografiese inligting, A150; drostery, A55, A157, A158; gesinslewe, A159; herkoms, A166, A171; huisvesting, A165; 'huwelike', A159; misdade & oortredings, A157, B4; mishandeling, A157; onderwys, A58, A153; seksuele lewe, A159-160; strawwe (geregtelik), A157; taalgebruik, A159; vervoer (tussen Ooste en Nederland), A161; verwysings in Bybel, A166; visuele materiaal, A150; voeding, A156; vrystelling, A148, A162. Sien ook kaffers (geregsdienaars); Kompanjieslawe; Oosterse slawe & slawerny; vryburgers:slawe.

slawebesit (individueel), A54, A70, A80. Sien ook boedelinventarisse.

slawedoop, A151-152, A190

slawehandel, A166-172. Sien ook Madagaskar:slawehandel; Oosterse slawe & slawerny.

slawehuis (Tafelvallei), A154

slawehuise (op plase), A165

slawekleding, A155

slawekompanie (militêre hulpgroep), A155

Slawelosie (Tafelvallei), A58, A154; amptenare, A164

slawename, A148, A155

slaweskepe, sien Amersfoort; Brak; Hasselt; Leidsman; Maria; Progresso

slawetransaksies (plaaslik), A80, A147, A148, A170, B5

slawewetgewing, A144, A157, A165, A172; Batavia, A196, (18)

Sleigh, D., A78, A183, B20

Slicher, Lambertus, B29

Slotsboo, K.J., A155, B7

Slotsboo, Louisa Adriana, B8

Slotsboo, Maria Judith, B9

Slotsboo, P.J., B7

Sluyter, Willem, B15

Smiesing, Johannes, A58

Smit, Jan (dood 1696), A135

sodomie, A29, B34

Soembawa (Indonesië), A198

Sogner, S., A27

soldate, A41, A98

Somerset, Charles, lord, A144

sosiale indelings (Nederland), A9, B13

sosiale lewe, A110, A188; Europa, A2, A12, A13

Souillier, Martha, B21

Spaanse bok (strafmetode), sien Poolse (Spaanse) bok

Spaanse Suksessie-oorlog (1701-1713/14), A1, B18

Spanje, A213

Speelman, Cornelis, A211

Spelling, Johanna Elisabeth, B8

Spesery-eilande (Indonesië), A198

Spierenburg, P., A26

Spinoza (familie), A9

Spinoza, Baruch de, A2

Spoelstra, C., A38

sport & ontspanning, A110

Spufford, M., A22

Sri Lanka, sien Ceylon

St Helena (eiland), sien Sint Helena

stadsbestuur (Nederland), sien regente

stadsburgerskap (Nederland), A22

stadspatrisiaat (Nederland), sien regente

Stapel, F.W., A204, A205; De Archipel en het Maleische Schiereiland in 1684 (1931), A185

Starrenburg, Johanna, sien Victor, Johanna

Starrenburg, Johannes, A83-85

statistieke, A32-35, A64, A129, B20, B24. Sien ook Kompanjieslawe:statistieke.

Statute van Batavia, A121, A196

Stearns, R.P., A84

Steendam, Jacob, A189

Stellenbosch, A124, B2, B3, B31-33; landdroste & sekretarisse (lys), B31

Sterrevelt, Ariaentje, A138

Sterthenius, Pieter, A75

strawwe (geregtelik), A26, A121

Strutt, D., A42

Strydom, C.J.S., A41, A96

Stuart, Maria, van die Kaap, sien Maria Stuart van die Kaap

Stuarts (koningshuis), A15

Subramanyam, S., A214

Suid-Nederlanders, sien Vlaminge

Sumbawa (Indonesië), sien Soembawa

Sutherland, H., A187

Swart, S., 123

swartmense in die kuns, A150

Sweers, Salomon, A204

Swellengrebel (familie), B21

Switserse immigrante, A125


taalgebruik, sien Afrikaanse taal; slawe & slawerny:taalgebruik; tolke

tabakverbruik, A46

Tachard, Guy, A102, A216

Tafelbaai: besoekende skepe, A96. Sien ook besoekers (Kaap).

tafelmaniere, A3

Tafelvallei, A99-101, B22. Sien ook begraafplase; Fort; hospitaal; Kasteel; Kompanjiestuin; Leeuwenhof; natuur; Nooitgedacht; pottebakkery (gebou); slawehuis; Slawelosie; Tuynhuys; waterhaalplek.

Taiwan, sien Formosa

Tambora, radja van (banneling), A181

tapperye, A110

Tas (familie), A133

Tas, Adam, A133

Tavenrath, Petrus, A79

Tavernier, Jean, A195

tekstiel, sien linne (kleding); Oosterse tekstiel

tekstielnywerheid (Nederland), A25

ten Broeck, Berend (Paludanus), A20

ten Damme, Helena (Gulix), B21

ten Damme, Willem, A81

ten Rhijne, Willem, A102, A189

teregstellings, A26

Tersteeg, J., B16

Tessin, Nicodemus, A13

Thailand, sien Siam

Theal, G.M. (G.M.T.), A93

Thielemans, Jannetje, A142

Thisgingnio (Chinese vrou), B30

Thom, H.B., A40

Thomas, Pascoe, B22

Thyssen, Johan: Journael (1669), met register, A185

titulatuur, A3, A7

Titus van Bengale, A159

Toerien, B., A177

tolke, A153

Tonkin (Viëtnam), A200

toordery, A2

Torrentius, Jan, A26

Toussaint van Hove, Th., A21

Trankebar (Indië), A214

Trip, Hendrik, B21

troubelofte, A113

tuinaanleg, A13, A20

Tuynhuys (Tafelvallei), A68

tweedehandse klere, A22
Ufftincx, Catharina (Trijn Ras), A141

Uit die Raad van Justisie, A42

uitdraagsters (beroep), A107

uniforms, sien militêre uniforms

Upas (slaaf), B32

Upham, M., A56, B21
V.O.C., A28-30, A76, B20, (8)-(13); in Ooste, A185-212, B28, B35-39. Sien ook ampsede; Generale Missiven; handelsgoedere; Kompanjiesdienaars; Kompanjieslawe; Mauritius; memories & instruksies; monsterrolle; ranglys; retoervloot; seremonieel; Sint Helena; skeepvaart.

vakmanskap, A109, A193

Valckenier, Adriaan, B38; inventaris (1741), B38

Valckenrijck, Jan, A132

Valentijn, François, A102, A192

Valkenier, P., A12

van Alphen, M.A., A29

van Arnhem, Jan baron, B19

van Assenburg, Louis, A91

van Beaumont (familie), A140

van Beaumont, Simon, A20

van Beuningen, Coenraad, A19

van Beveren, Cornelia Johanna, A188

van Brakel, S., A28

van Breda, Engela, B26

van Breugel, Albert, A93, A94

van Breugel, Albert Jansz, A167

van Dam, Pieter, A28, A167

van de Wall, V.I., A205

van den Berg, Mayken, A142

van den Brouck, Mattheus, A66

van den Burg, Pieter, A102

van der Bijl, Gerrit, A132

van der Bijl, Pieter, A134

van der Burg, Pieter, A102

van der Haeghe, Carolus, A102

van der Heijden, Jacobus, A134

van der Kraan, A., A207

van der Marel, B., A224

van der Spuy, Petrus, B29

van der Stel (familie), A76

van der Stel, Adriaen (seun), A85

van der Stel, Adriaen (vader), A77

van der Stel, Frans, A85

van der Stel, L.J., A76

van der Stel, Lodewijk, A85

van der Stel, Simon, A67, A75-78

van der Stel, W.A., A79-90; 'hofkliek', A81-85; slawebesit, A80. Sien ook vryburgeragitasie (1705-07).

van der Storm, Aletta, B21

van der Woude, A.M., A59

van Deventer (familie), A143

van Diemen, Antonio, A77, A204

van Dijk, H., A19

van Drunen, D., B18

van Gelder, R., A189

van Gent, Hendrik, A76

van Gijselen, Leendert Jansz, A135

van Goens, Rijckloff, die jonge, A208; Memorie Ceylon (1679), A201

van Goens, Rijckloff, die oue, A38, A203, A207, A216; 'Vertooch' (1655), met register, A185; 'Aantekeningen betreffende de Kaap' (1654-57), A207

van Harwaerden, Jan, sien van Herwerden, Jan

van Hasselt, M., A3

van Herwerden, Jan, A140

van Hoorn, Joan, A209

van Hoorn, M., B18

van Hoorn, Pieter, A209

van Imhoff, G.W., B36-37

van Kan, J., A196

van Koolbergen, A24

van Leenhof, Frederik, B15

van Linschoten, Jan Huygen, A20, A29

van Mandelslo, J.A., A45

van Meerland, Jan, A134

van Oosten, Elisabeth, A204

van Oudenaarden, Stevelina, B7

van Overbeke, Aernout, A71, A72, A93

van Quaelberg, Cornelis, A70; slawebesit, A70

van Reede (familie), A210

van Reede tot Drakestein, H.A., A67, A202, H.A., A210

van Rensburg, A.M., A 56, A182

van Riebeeck, Abraham, A102, A204

van Riebeeck, Jan, A36, A37, A40, (25), (26); slawebesit, A54

van Riebeeck, Johanna Maria, A102, B22

van Riebeeck, Maria, sien de la Queillerie, Maria

van Rietbergen, P.J.A.N., A21

van Ronkel, Ph.S., A212

van Royen, P.C., A29

van Schalkwijk, T.D., A132

van Schevichaven. H.D.J., B18

van Spaan, Gerrit, A126

van Stekelenburg, A.V., B32

van Stipriaan, A., A28

van Suerwaerden, Hendrick, A130

van Sypesteyn, C.S., A18

van Thienen, F.W.S., A25

van Wijngaarden, H., A22

van Zanden, J.L., A27

Vaux le Vicomte (Frankryk), A8

Veenendaal, J., A208

vendurolle, A139, B6, B10

vendusies, sien vendurolle

Verburgh, Nicolaes, A204

verdedigingstelsel, A41. Sien ook Fort; Kasteel; slawekompanie.

Vergelegen (landgoed), A80

Verhage, J.A., A40

Verkaik, M., A79

verkenning, A61-62

verkragtings, A159

vermaak, sien sport & ontspanning

Vermeer (familie), A29

Versailles (Frankryk), A8. Sien ook hofetiket.

versamelaars, A20, A21

versamelings, A4, A63

Verster, F., A189

Verveer, J., A127

vervoer van slawe (tussen Ooste en Nederland), sien slawe:vervoer

vervoermiddels, A42, A123

verwantskappe (patrisiaat), A19

verwestersing van Khoikhoi, A180

Verwoerd, C., A221

Veth, P.J., A190, A210

Victor, Gerrit, A132

Victor, Johanna, A83, A139, A165

Viëtnam, sien Tonkin

Vigne, R., A102, A127

Viljoen, R.S., B25

Vink, M., A171Visch (skip), B22

Vissermoord (1692), A157

vissery, A47

visuele materiaal, A12a, A23, A40, A236-240, B40; swartes & slawe, A150

Vivier, Elisabeth: buite-egtelike kind, A136

Vlaminge, A34

Vlasvath, Tobias, A131

vlegwerk (bouwerk), A105

voeding (Nederland), A22 . Sien verder slawe:voeding.

voetbank (meubelstuk), B26

Vogt, J.L., A171

volkslewe (Nederland), A22, A23

Von Dessin-versameling (Nasionale Biblioteek Kaapstad), A119-120

von Manger, J.H.W.: Catalogue of the Dessinian Collection (1821), A119

Vondel, Joost van den, A28, A69, A74, A207

Voorgelegen (Stellenbosch), B2

voorrang (sosiaal), A2, B21. Sien ook ranglys (VOC).

Vos, H., B31

Vosloo (familie), B30

vriendskap (sosiaal), A9

vroedvroue, A136

vroue, A12, A29, A34, A47, A115, A125, A128, A136; A188, A224, B17; individue, A137-139, A140-142 passim; geregtelike posisie, A136; in mansklere, A136. Sien ook slavinne.

vry gekleurde gemeenskap, A56-58, A148, A173-175, B4; individue, A175, B30

vryburgeragitasie (1705-07), A82, A86-90, A117, A133-134, A143, A174, B4

vryburgers, A47-50, A125, A129, B26; individue, A129-135, B32; familiekomplekse, A140-143; slawe, A165; in Ooste, A94, (16). Sien ook kolonisering.

vryswart gemeenskap, sien vry gekleurde gemeenskap

vuurwerkvertonings, A3
W.I.C., sien Wes-Indiese Kompanjie

waardeerster (beroep), A107Waddinxveen (skip), A96a

waens, sien vervoermiddels

Wagenaer, Zacharias, A69, A200

Walker, E.A., A41

wapens, A41

Ward, K., A181; 'Bounds of bondage' (2002), A181a

waterhaalplek (Tafelvallei), A96

Waveren (Nederland), A76

weduwees, A136

Weenix, Jan, A75

weeskinders (alg.), A29

weesmeisies, A128, A143

Welch, S.R., A222

werknemers (VOC), sien Kompanjiesdienaars

Wertheim-Gijse Weenink, A.H., A11

Werz, Bruno E.J.S. Werz: Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval (2003), A96a

Wes-Afrika, sien Guinee

Wes-Indiese eilande, sien Antille; Jamaika

Wes-Indiese Kompanjie (WIC), A28, A69, A222-A225, (2). Sien ook Brasilië; Elmina (Wes-Afrika).

Westra, P.E., A126

wette, sien plakkate; slawewetgewing

Whitehouse, D., A108

Wijlant, Bernert Willemsz, A42

Wijsenbeek-Olthuis, T., A24

wilde-amandelheining (Liesbeekvallei), A41

Willem III, stadhouer, A 14, A16, B19

Willem Frederik van Nassau-Dietz, A17

Wilre, D., A40

Wilson, M.L., A21

Witsen, Nicolaes, A21

woningbou, sien bouwerk & geboue

woninginrigting, A5, A24, A68, A94, A106. Sien ook beligting; gordyne; meubels; porselein. Verder ook boedelinventarisse; vendurolle.

wonings, sien bouwerk & geboue

Woodward, C.S., A106, A111

Woutersz, Jan, A54

Wrede, G.F., A94

Wuestman, G., A12

Wurffbain, J.S., A30


Yusuf, sjeich, A181, A182
Zaaiman, Daniël, A183

Zilverberg, S.B.J., A127Zuiddorp (skip), A143
A. NASLAANMATERIAAL GEBRUIK VIR:

ARMOSYN VAN DIE KAAP (DEEL 2); KINDERS VAN DIE KOMPANJIE;

KOLONIE AAN DIE KAAP (DEEL 1-5); & EARLY SLAVERY AT THE CAPE OF GOOD HOPE

Nuwe reeks lêers, gedeeltelik aanvullend op en oorvleuelend met die materiaal in

manuskripversameling MSB 1005 by die Nasionale Biblioteek Kaapstad

(opgeneem in as lêers 1-26 in Aanhangsel hieronder) wat gebruik is virArmosyn van die Kaap (deel 1)
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina