Kwalificatieprofiel: Medewerker natuur en groene ruimte 2 Vakbekwaam medewerker natuur en groene ruimte 3 Manager natuur en groene ruimte 4 Examenstandaard: Niet specifiek van toepassing Leeractiviteit: De aanpak van ambrosia OefensituatieDovnload 16.82 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte16.82 Kb.


Kwalificatieprofiel: Medewerker natuur en groene ruimte 2

Vakbekwaam medewerker natuur en groene ruimte 3

Manager natuur en groene ruimte 4

Examenstandaard: Niet specifiek van toepassing
Leeractiviteit: De aanpak van ambrosia
Oefensituatie: De aanpak van ambrosia
Beschrijving van de activiteit:

Ambrosia is een plant die heftige hooikoortsklachten kan veroorzaken. Deze plant is in opkomst in Nederland. Als de plant zich vast in ons land vestigt kan dit grote problemen met zich mee brengen. Zo zorgt de plant de laatste jaren al voor steeds meer gezondheidsproblemen in Zuidoost-Europa. Hier vormt de plant ook een groot probleem voor de landbouwsector. Het is daarom belangrijk om als bos- en natuurbeheerder deze plant te kunnen herkennen en ook een mening te hebben over bestrijding van ambrosia.


Deze opdracht sluit aan op de oefensituatie. Je voert de opdracht uit alsof je een medewerker van de afdeling groenbeheer van een gemeente bent. Je hoort in het nieuws over de opkomst van de plant ambrosia en dat deze plant hevige hooikoortsklachten kan veroorzaken (bekijk het filmpje ‘Wat is hooikoorts?’ van Kassa). Je gaat uitzoeken op welke manier het groenbeheer hier volgens jou rekening mee zou moeten houden.
Je zoekt informatie over ambrosia en leert de plant herkennen. Je zoekt uit of ambrosia in de gemeente voorkomt, en op welke plekken de plant groeit. Op basis van deze informatie maak je een advies voor de gemeente. Hierin beschrijf je hoe de gemeente om zou moeten gaan met ambrosia.
Opdracht 1:

Bekijk het filmpje ‘Wat is hooikoorts?’ van Kassa. Zoek daarna informatie op over ambrosia. • Hoe ziet ambrosia eruit? Voeg ook een foto toe.

 • Wat is de geschiedenis van de ambrosia?

 • Hoe komt de plant in Nederland terecht?

 • Wat is de verwachting voor de verspreiding van de plant in Nederland?

 • Wat kunnen de gevolgen zijn als deze plant zich steeds verder verspreidt binnen Nederland?

 • Waarom is het belangrijk om als gemeente na te denken over hoe je met deze plant om moet gaan?


Opdracht 2:

Zoek contact met de gemeente. Dit kan de gemeente Almelo zijn of de gemeente van je woonplaats. Ga na of er bij het groenbeheer rekening wordt gehouden met hooikoorts. Zoek uit of men op de hoogte is van de ontwikkelingen rond ambrosia. Vraag of er binnen de gemeente een plan van aanpak is met betrekking tot ambrosia. Wat zou in een plan van aanpak aan bod moeten komen?


Beschrijf wat je voor deze opdracht gedaan hebt in een verslag volgens de checklist.
Opdracht 3:

Bij deze opdracht ga je op zoek naar ambrosia.


Neem contact op met een lokale natuurorganisatie, bijvoorbeeld KNNV Twente, Floristische Werkgroep Twente (FWT) of IVN Almelo. Vraag of zij de plant in de omgeving van Almelo hebben gezien. Mogelijk kunnen zij tips geven waar je de plant kunt vinden.
Ga op zoek naar de plant en neem een foto.
www.ivn.nl/almelo

www.knnv.nl/twente

www.fwtwente.nl
Beschrijf wat je voor deze opdracht gedaan hebt in een verslag volgens de checklist.
Opdracht 4:

Gebruik de informatie die je bij de vorige opdrachten verzameld hebt om een plan van aanpak voor de gemeente te maken. Hierin geef je een advies voor de bestrijding van ambrosia in de gemeente. Leg ook goed uit waarom je dit advies geeft.


Tips voor de uitvoering:

De informatie die je voor opdracht 1 hebt verzameld kan je gebruiken om de inleiding bij het plan van aanpak te schrijven.


Toelichting, gewenst resultaat en criteria:

Het advies kan een plan van aanpak zijn voor de gemeente. In het advies moeten in ieder geval de volgende punten aan bod komen: • Inleiding

 • Plan voor bestrijding van ambrosia:

Moet de gemeente beheersmaatregelen treffen? Zo ja, welke maatregelen?

 • Plan voor voorlichting en communicatie:

 • Communicatie naar medewerkers afdeling groenbeheer; hoe moeten zij met de plant omgaan?

 • Communicatie naar inwoners gemeente: hoe moeten zij met de plant omgaan?


Bronnen:

 • Wat is hooikoorts? Filmpje in Kassa over hooikoorts, hierin komt ook een stuk over ambrosia aan bod: kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/wat-is-hooikoorts/speel/1/

 • De Natuurkalender, onder “hooikoorts” vind je informatie over ambrosia: www.natuurkalender.nl

 • Natuurbericht, zoek op “ambrosia”: www.natuurbericht.nl

 • Allergieradar: www.allergieradar.nl

 • Veelgestelde vragen Ambrosia: www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=142,2268041&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=36825 (of www.minlnv.nl en zoek op ‘ambrosia’)

 • Filmpje over ambrosia op www.natuurbericht.nl (geen geluid): www.natuurbericht.nl/Default.asp?id=1789&zoekterm=ambrosia&zoekterm2=

 • Soortenbank: www.soortenbank.nl

 • Flora- en faunakennisoverzicht
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina