Kwaliteit voor en door het kindDovnload 223.96 Kb.
Pagina1/3
Datum24.08.2016
Grootte223.96 Kb.
  1   2   3KWALITEIT VOOR

EN DOOR HET KINDSINT NICOLAASSCHOOL

bezoekadres: Beatrixlaan 1

9752 LN Haren

postadres: Postbus 135

9750 AC Haren

telefoon: 050-5346750

fax: 050-5350448

e-mail: info@sintnicolaasschool.nl

website: www.sintnicolaasschool.nl
Voorwoord
Onderwijs is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen. De samenleving verandert snel. Het leren van kinderen en volwassenen is gericht op aanpassing aan de wisselende omstandigheden, op gedragsverandering van mensen en op verandering van de organisatie. Dat vraagt het nodige van de school. Onze school wil een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we in onze visie op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met elkaar. We passen ons onderwijs daarop aan. Het betekent eveneens dat we onze visie op kinderen en onderwijs niet voor altijd vastleggen. Ook die verandert van tijd tot tijd en passen we aan.
“Zien en gezien worden” is een belangrijk thema in de school. Leerkrachten moeten willen “zien” en kinderen moeten de veiligheid die de leerkracht biedt “voelen”.

We houden van structuur, rust en regelmaat. Hoog goed is om kinderen te laten ervaren dat ze erbij horen: “Wij van de St. Nicolaasschool”. We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen, maar erkennen de verschillen. Er is veel tijd en aandacht voor zorg.

We vinden actief burgerschap belangrijk en proberen daar in de lessen meer aandacht aan te besteden. We willen onze kinderen in aanraking laten komen met een rijk en breed aanbod op kunstzinnig en cultureel gebied. ICT heeft een belangrijke plaats binnen de school.
Wilt u zich een goed beeld van de school kunnen vormen, dan kunt u ook het schoolplan 2008-2012 bekijken. Dit schoolplan kunt u vinden op onze website.

Wanneer u nog geen kinderen op onze school heeft, kan deze gids een eerste kennismaking zijn. Omdat het werkelijke schoolleven zich niet in een boekje laat vangen, kunt u altijd een afspraak maken om de school te bezoeken. U bent van harte welkom.


Alice Duursma

directeurInhoud
1. De school

1.1 De levensbeschouwelijke identiteit 5

1.2 De omgeving 5

1.3 Huisvesting 5

1.4 De medewerkers 5


    1. De groepsbezetting 6

    2. De schooltijden 7

    3. Vakantierooster en vrije dagen 7

2. De organisatie van de school

2.1 Het bestuur 9

2.2 De schoolleiding 9

2.3 De medezeggenschapsraad 9

2.4 De ouderraad 10


3. Het onderwijs

3.1 Onze school 11

3.2 De groepen 12

3.3 De creatieve vakken 12

3.4 Gymnastiek 13

3.5 Excursies 13

3.6 Computers en ICT 13

3.7 Werkwinkel 14


4. Zorg voor kinderen

4.1 Aanmelding nieuwe leerlingen 15

4.2 Rapportage en oudergesprekken 15

4.3 Het volgen van ontwikkelingen van kinderen 15

4.4 School Video Interactie Begeleiding (SVIB) 16

4.5 Kinderen naar het voortgezet onderwijs 16

4.6 Regeling Leerling Gebonden Financiering 17

4.7 Onze grens voor zorg 18

4.8 Procedure bij aanmelding gehandicapte leerling 18
5. Algemene informatie 19
6. Informatievoorziening 23

7. Tussenschoolse opvang 24


8. De GGD op het basisonderwijs 26
9. Leerplicht en verlof 27
10. Groepslijsten 29

1. De school

1.1. Levensbeschouwelijke identiteit


De St. Nicolaasschool is een bijzondere school, waar onderwijs gegeven wordt vanuit de katholieke traditie en het christelijk geloof.

De kinderen leren de bijbelverhalen kennen en leren daardoor ook de achtergrond van onze cultuur.

Daarnaast maken de kinderen kennis met de verschillende godsdiensten van over de gehele wereld.

Dit doen we ondermeer door gebruik te maken van de methoden “Trefwoord” en “Hemel en aarde”.We gaan minstens vier keer per jaar naar de kerk. Ieder jaar behandelen we een godsdienstig thema (bijv. Maria, Franciscus). Ook tijdens het “artelier” wordt aandacht besteed aan gebeurtenissen uit het leven van Jezus (bijv. Laatste Avondmaal, Kruisweg).


Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Alle mensen zijn gelijk in al hun verschillen.

  • Zorg hebben voor elkaar en voor de wereld om je heen.

  • Geloof hebben in de toekomst.

Er wordt van niet-katholieke leerlingen en hun ouders verwacht dat zij de identiteit van de school respecteren. Onze school heeft regelmatig contact met de Sint Nicolaasparochie in Haren, die vlakbij de school haar kerkgebouw heeft.


1.2 De omgeving

De St. Nicolaasschool heeft heel Haren als voedingsgebied. Ook vanuit aangrenzende dorpen en vanuit het zuidelijke deel van de stad Groningen komen leerlingen naar de school. Wel zijn naar verhouding veel leerlingen afkomstig uit het deel van Haren dat gelegen is ten westen van de Rijksstraatweg.

De St. Nicolaasschool ligt dicht bij het centrum van het dorp Haren. Veel kinderen wonen, zoals gezegd, in de buurt van de school en komen, afhankelijk van de leeftijd en de afstand, lopend of met de fiets naar school. Een aantal kinderen wordt per auto naar school gebracht. In de straat waaraan de school ligt, is voornamelijk sprake van bestemmingsverkeer. De directe omgeving van de school is rustig. De wat verderop gelegen Rijksstraatweg en Emmalaan zijn de meer drukke doorgangswegen die het voedingsgebied doorkruisen.
1.3 Huisvesting

Alle lokalen bevinden zich in één gebouw. Het hoofdgebouw is gebouwd in 1955, maar later is er diverse keren bijgebouwd als gevolg van het groeiend aantal leerlingen. Zo is in het schooljaar 2004-2005 een nieuwe vleugel gebouwd. In het schooljaar 2007-2008 is er een extra lokaal op het schoolplein geplaatst. Op dit moment (1 oktober 2008) zijn er voor onze leerlingen 11 leslokalen in gebruik. Binnenkort zal een aanvraag uitgaan voor nog twee extra lokalen. Daarnaast is er binnen de school een speelzaal, een ruimte voor de werkwinkel, de directeur, de intern begeleiders, het team en de conciërge.


1.4 De medewerkers

Er zijn in totaal 21 medewerkers aan school verbonden. Hieronder vindt u de namen van alle medewerkers, hun e-mailadressen en telefoonnummers. Wij vragen u om alleen in geval van nood

’s avonds contact op te nemen met de directeur en/of leerkrachten.
Directeur

Mw. Alice Duursma alice.duursma@sintnicolaasschool.nl


IB/RT/werkwinkel

Dhr. Ron Schrijver ron.schrijver@sintnicolaasschool.nl

Mw. Annebeth van Koldam annebeth.van.koldam@sintnicolaasschool.nl

Mw. Roelie Veenstra roelie.veenstra@sintnicolaasschool.nl


Vliegende keep/administratie

Mw. Edith van Dort edith.van.dort@sintnicolaasschool.nl


Vliegende keep / projecten

Mw. Brigit de Nijs brigit.de.nijs@sintnicolaasschool.nlGroepsleerkrachten

Mw. Alice Sluysmans (1/2a) alice.sluysmans@sintnicolaasschool.nl

Mw. Rieneke Pisuisse (1/2b) rieneke.pisuisse@sintnicolaasschool.nl

Dhr. Booy Vos (1/2c) booy.vos@sintnicolaasschool.nl

Mw. Elly Bosma (1/2c en 1/2d) elly.bosma@sintnicolaasschool.nl

Mw. Claartje Janssen (1/2d) claartje.janssen@sintnicolaasschool.nl

Mw. Ingeborg Pater (3) ingeborg.pater@sintnicolaasschool.nl

Mw. Marike Schepers (4a) marike.schepers@sintnicolaasschool.nl

Mw. Gea Jonkman (4b) gea.jonkman@sintnicolaasschool.nl

Dhr. Sievert Holman (5) sievert.holman@sintnicolaasschool

Dhr. Jelle de Valk (6) jelle.de.valk@sintnicolaasschool.nl

Mw. Marie-José Stassen (7) marie-jose.stassen@sintnicolaasschool.nl

Dhr. Rik Noorman (8) rik.noorman@sintnicolaasschool.nl
Vakleerkrachten

Handvaardigheid:

Mw. Josephine Wortelboer josephine.wortelboer@sintnicolaasschool.nlGymnastiek:

Dhr. Eddie Doesburg eddie.doesburg@sintnicolaasschool.nl


Onderwijsondersteunend

conciërge: vacature
Overige adressen

- Inspectie Basisonderwijs 050-3686000

- Vertrouwensinspecteur Basisonderwijs 0900-1113111

- Sociaal verpleegkundige: Herma Ardech 050-3674000

- Logopediste: Jannie Ezinga 050-5346682

- Cedin educatieve dienstverlening 0880-200300

- Nederlandse Katholieke Oudervereniging (NKO) 0800-5010

1.5 De groepsbezetting

Hierbij geven wij een overzicht van de groepsbezetting. Als er in de loop van het schooljaar wijzigingen optreden dan wordt dit gemeld in de nieuwsbrief.

  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina