Landelijk bestuurDovnload 158.3 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte158.3 Kb.
LANDELIJK BESTUUR

Voorzitter : mevr. C.M. Jacobsen Jensen

Secretaris : W.W. Koek-Faber

Penningmeester : H. van der BergLeden


S.D. Bouwes Bavinck-v.d. Wal

W.W. Würdemann

F.W. Prins

Drs. Z. Albada (namens het Convent van Voorgangers)


Voor contact met de leden van het landelijk bestuur kunt u contact opnemen met het landelijk bureau, Spoorstraat 1, 3811 MN Amersfoort, 033-4689000, bureau@vrijzinnigen.nl
ERELEDEN

M.L. Baud-van Suchtelen van de Haare, Gregoriuslaan 35, k. 106,

3723 KS Bilthoven, tel: 030-2284622

Drs. M. Roos, Vreewijkstraat 20, 2311 XH Leiden,

tel: 071-5146389 roo@kpnmail.nl

T.G.L. Schneider, Dorresteinweg 55, 3762 KH Soest,

tel/fax: 035-6014266 t.g.l.schneider@wanadoo.nl

Drs. R. Olthof-Hazekamp, W. de Zwijgerlaan 22, 3722 JR

Bilthoven, tel: 030-2287628 ro.olthof@planet.nl
FUNCTIONARISSEN

Wies Houweling, algemeen secretaris

Elsbeth Goettsch, bureaucoördinator
BUREAU

Spoorstraat 1, 3811 MN Zwolle, tel: 033-4689000

e-mail: bureau@vrijzinnigen.nl

website: www.vrijzinnigen.nl of www.vrijzinnigen.org

Het bureau is geopend op maandag t/m donderdag van 9-17 uur. Postbank: 9992; banknummer: 69.94.61.901, Van Lanschot Bankiers te Utrecht. Beide rekeningen t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB te Zwolle/Amersfoort
DOCUMENTATIECENTRUM/BIBLIOTHEEK

Adres: zie bureauCONVENT VAN VOORGANGERS: BESTUUR

Mevr. ds. M.F. de Vries, voorzitter, Castricummerweg 8, 1911 GA Uitgeest,

tel: 0251-312388/06-22325913 vanaller@dds.nl

Mevr. Foekje Dijk, Welsummerweg 12, 7722 RS Dalfsen,

tel: 0529-435598 steen.dijk@planet.nl

Drs. Z. Albada, Arkelse Onderweg 116, 4206 AH Gorinchem,

tel: 0183-622529 zandriealbada@hotmail.com

A. Manenschijn-Ponsteen, penningmeester, Dille 80, 7443 ED Nijverdal,

tel: 0548-617227 alimanenschijn@hotmail.com

Mevr. drs. L.J. Houweling, p/a Spoorstraat 1, 3811 MN Amersfoort.

tel: 033-4689000, bureau@vrijzinnigen.nl

REDACTIE RUIMTE


Ir. F.H. Klokke, Wipstrikkerallee 116, 8023 DM Zwolle, tel: 038-4526090

klokke.zelders@ziggo.nl

G.J. Oldekamp, Mozartlaan 32, 3741 HV Baarn, tel: 035-5412536

ger.oldekamp@12move.nl

Drs. A. van Lunteren, D. van Barneveldweg 6, 3711 CC Austerlitz,

tel: 0343-756401 a.van.lunteren@solcon.nl

Mevr. E. Goettsch, p/a Spoorstraat 1, 3811 MN Amersfoort

tel: 033-4689000 ruimte@vrijzinnigen.nlFINANCIELE COMMISSIE


J. Verhagen, Koninginneweg 5, 3261 CA Oud-Beijerland,

tel: 0186-612763 verhkru@xs4all.nl

B.A. Schutte, Potmarge 5, 8032 LC Zwolle, tel: 038-4536287

barteleschutte@gmail.com

D. Ruys, Dobbelmannduin 19, 2202 CW Noordwijk,

tel: 071-3614915, m.ruijs@tele2.nl
COMMISSIE VAN BEZWAAR

Mr. F. Grootenboer, Berkenlaan 18, 4356 HH Oostkapelle,

tel: 0118-581540, fredgroote@zeelandnet.nl]

G.P. Boogaard, Mesdaglaan 1, 3735 LK Bosch en Duin,

tel: 030-6931457 gpboogaard@zonnet.nl

Mevr. Foekje Dijk, Welsummerweg 12, 7722 RS Dalfsen,

tel: 0529-435598 steen.dijk@planet.nl

WERKGROEP SUBSIDIE

G.J. Oldekamp, Mozartlaan 32, 3741 HV Baarn, tel: 035-5412536

ger.oldekamp@12move.nl

W.W. Koek-Faber, Vlasakker 29, 3124 AJ Schiedam,

tel: 010-4714106 fam.koek@kabelfoon.nl

W. Würdemann, Broekemalaan 16, 6703 GM Wageningen,

tel: 0317-426903

Drs. M. Roos, Vreewijkstraat 20, 2311 XH Leiden, tel: 071-5146389

roo@kpnmail.nl

Dr. M.S. Knaap-van Meeuwen, Witte Singel 34, 2311 BH Leiden,

tel: 071-5146864 rietje.knaap@online.nl
ST. OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR VRIJZINNIG PASTORAAT

Postbanknummer: 8415090 tnv stg. opl. instituut v. vrijzinnig religieus pastoraat te Loosdrecht


Bestuur:

De heer R.J. Kracht, voorzitter, Burg. Grothestraat 52, 3761 CN Soest,

tel: 035-6017867 krach077@planet.nl

Mevr. J. Doeven, secretaris, Molenstraat 33, 7921 KL Zuidwolde,

tel: 0528-373118 doeven@hccnet.nl

Mevr. D. van Dorsser, penningmeester, Nootweg 101,1231 CS Loosdrecht,

tel: 035-5825162 dietvandorsser@cs.com

M. Nieuwenhuis-den Dulk, D. van Wassenaarstraat 34, 3117 PE

Schiedam, tel : 010-4260756, convent NPB, majanieuwenhuis@kabelfoon.net

Drs. D. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen aan

de Rijn, tel: 0172-421357, Convent VVP, dcpeters@wanadoo.nl
Rectoraat:

Dr. J.H. Sonderen, rector, Ministerlaan 69, 8014 PM Zwolle,

tel: 038-4608944 jhsonderen@hetnet.nl

Drs. A. van Lunteren, mentor/decaan, D. van Barneveldweg 6, 3711 CC Austerlitz,

tel: 0343-756401 a.van.lunteren@solcon.nl

F. Muller, coördinator, Claustrum 28, 6515 GK Nijmegen

info@instituutovp.nl
STICHTING Allegoeds

Bureau: Molenweg 49-A, 6741 KK Lunteren

tel: 0318-485183/fax: 0318-486158

giro: 2277700 t.n.v. St. Allegoeds te Lunteren


Raad van Toezicht:

Mevr. D. Bonink, voorzitter, Klein Heiligland 14-D,

2011 EG Haarlem, tel: 023-5512963

Mevr. J. Timmerman, Tuinfluiterstraat 161, 3852 WG Ermelo,

tel: 0341-561991/fax: 550707

Het Bosgoed

Molenweg 49, 6741 KK Lunteren

tel: 0318-484501

Bedrijfsleider: F. Abma


VRIJZ. PROT. STICHTING VOOR BEJAARDENZORG VAN DE NPB

Molenweg 49-A, 6741 KK Lunteren, tel: 0318-485183/fax: 0318-486158

Bestuur:

G.J. Oldekamp, secretaris/voorzitter, Mozartlaan 32, 3741 HV Baarn,

tel: 035-5412536 (NPB) ger.oldekamp@12move.nl

Mr. A.P. Punt, penningmeester, Nassaulaan 8, 4301 MX Zierikzee,

tel: 0111-416701, noudpunt@zeelandnet.nl

Drs. A. van Lunteren, D. van Barneveldweg 6, 3711 CC Austerlitz,

tel: 0343-756401 a.van.lunteren@solcon.nl

Mevr. J. Timmerman, Tuinfluiterstraat 161, 3852 WG Ermelo,

tel: 0341-561991/fax: 550707

W.W. Koek-Faber, Vlasakker 29, 3124 AJ Schiedam,

tel: 010-4714106 wwkoekfaber@gmail.com

L. Kool, Van der Molenallee 127, 6865 CC Doorwerth,

tel: 026-3391203 leokool@planet.nl
STICHTING IKOS-NPB (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken)

Bestuur:

M.E. Rosen Jacobson-van Dam, voorzitter, M. Dijkshoornlaan 8

3055 AT Rotterdam, m.rosenjacobson-vandam@planet.nl

Mevr. A. van Wijngaarden, secretaris, Joliotplaats 600, 3069 TR Rotterdam

tel. 010-4202933 avanwijngaarden@versatel.nl

P. Witteveen, Swartfean 24, 9218 SC Opeinde, tel: 0512-372604

pieter.witteveen@planet.nl

Ds. R. Immink, Groningerstraat 175, 9493 PB De Punt, tel: 050-4063289rjimmink@hetnet.nl

Mevr. M.J.C. Eberson, Raadhuisstraat 41, 6711 DS Ede,

tel: 0318-655751 mjceberson@tele2.nl
VERTEGENWOORDIGINGEN VAN DE NPB IN ANDERE ORGANISATIES
Raad van Kerken in Nederland

Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort,

tel: 033-4633844

Vertegenwoordigers: mevr. drs. L.J. Houweling (primus) drs. Z. Albada (secundus)


Interkerkelijk Contact in Overheidszaken CIO

(waarnemend lidmaatschap)

Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, tel: 030-2326925

Vertegenwoordiger: W.W. Koek-Faber, Vlasakker 29, 3124 AJ Schiedam,

tel: 010-4714106 wwkoekfaber@gmail.com
International Association for Religious Freedom ltd.

2 Market Street, Oxford OX1 3EF, United Kingdom

tel: 00-44.1865.202744, fax: 00-44.1865.202746

Vertegenwoordiger: mevrouw A.A. Trenning, Paduaweg 65,

3734 GJ Den Dolder, tel: 030-2281777
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

Ds. K. Holwerda, secretaris, Stenen Beer 20, 1035 JN

Amsterdam, tel: 020-3310793 kholwerda@hetnet.nl

Vertegenwoordiger: Drs. H. Schram, van Beethovenlaan 3, 3741 HW Baarn,

tel: 035-5417840 h.schram@hetnet.nl, primus

vacature, secundus


Vereniging voor Vrije Geloofsopvoeding NVVZ

J. Kanbier-van het Spijker, secretaris, Egelantierlaan 4, 2015 KJ Haarlem,

tel: 023-5241154

Vertegenwoordiger: Drs. R. Olthof-Hazekamp, W. de Zwijgerlaan 22,

3722 JR Bilthoven, tel: 030-2287628 ro.olthof@planet.nl
St. Nieuwe Vrijzinnige Omroep NVO

G.A.IJ. van Ginkel, secretaris, Burg. v. Dijkeplein 112, 6711 MD Ede,

tel: 0318-693723

Vertegenwoordiger in bestuur: Dr. G.G. Geyskes, Gezichtslaan 48,

3723 GG Bilthoven, tel: 030-2287521
IKON

Bergweg 16, Postbus 10009, 1201 DA Hilversum, tel: 035-6727272/fax: 035-6215100

Website: www.ikon.nl

Vertegenwoordiger Media Advies Commissie: Drs. H.R. Knoop, Molenweg 2,

8121 PP Olst, tel: 0570-593414 harmknoop@hetnet.nl
ICUU

Rev. Steve Dick,Executive Secretary, 345 Addiscombe Road, Croydon CR0 7LG, UK +44 20 8407 2866 execsec@icuu.net


ORGANISATIES WAARMEE DE NPB LANDELIJK SAMENWERKT
Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Singel 454, 1017 AW Amsterdam

tel: 020-6230914, info@ads.nl


Remonstrantse Broederschap, Nieuwegracht 27-A, 3512 LC

Utrecht, tel: 030-2316970/fax: 2311055, info@remonstranten.org


Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland, J. Haydnlaan 2-A,

Postbus 8094, 3503 RB Utrecht, tel: 030-8801497/fax: 8801588,

info@vrijzinnig.nl
Zwinglibond, p/a de heer B. Grave, Hanedoorn 4, 6226 TB Maastricht,

Tel: 043-4504122/06-51610165, info@zwinglibond.nlVOORGANGERS VAN DE NPB

Mevr. I. Adriaansz, Hofstraat 7, 8261 BW Kampen,

tel: 06-15177638, inekeadriaansz@gmail.com

Drs. Z. Albada, Arkelse Onderweg 116, 4206 AH Gorinchem,

tel: 0183-622529 zandriealbada@hotmail.com

Mevr. C.A. van Ark, Arboretumlaan 1-A, 6703 BD

Wageningen, tel: 0317-422972 corien.vanark@planet.nl

Mevr. ds. K. Bezemer, A. van Ostadelaan 9, 2343 EL Oegstgeest

tel: 071-5320438 kbezemer@cistron.nl

H.G. Bleumink-Nieuwenhuis, Spoorstraat 2, 6971 CA

Brummen, tel: 0575-562746 hermien.bleumink@solcon.nl

Mevr. M.T. Bregman, Eikenlaan 4, 1399 HC Muiderberg,

tel: 06-12117411 m.t.bregman@gmail.com

Mevr. Foekje Dijk, Welsummerweg 12, 7722 RS Dalfsen,

tel: 0529-435598 steen.dijk@planet.nl

Mevr. drs. D.R. van Dorsser, Nootweg 101,1231 CS Loosdrecht,

tel: 035-5825162 dietvandorsser@cs.com

Ds. G.J.J. van Hiele, Arboretumlaan 1-A, 6703 BD

Wageningen, tel: 0317-422972 gerke.vanhiele@planet.nl

Mevr. ds. L.C. Jansen, Torenlaan 32, 3743 HH Baarn,

tel: 035-5421219 dscjansen@gmail.com

Ds. I.M. de Jong, Enklaan 21, 7437 PM Bathmen,

tel: 0570-542859/06-53455966 ivodejong@krik.nl

Mevr. J.M. van Kampen, Mackaylaan 33, 7003 AS Doetinchem,

tel: 0314-345030 jokelien.van.kampen@wxs.nl

Mevr. M.J.C. Eberson, Dubbelhof 5, 6715 ED Ede,

tel: 0318-655751 mjceberson@tele2.nl

Drs. H.R. Knoop, Molenweg 2, 8121 PP Olst,

tel: 0570-593414 harmknoop@hetnet.nl

Ds. P.J.C. Korver, Zuidermeent 16, 1218 GW

Hilversum, tel: 035-6945242 peterkorver@upcmail.nl

Mevr. C.A. van de Kuil, Pr. Hendriklaan 114,

3721 AW Bilthoven, tel: 030-2285961 c.a.vandekuil@ziggo.nl

Mevr. L.P.H. van Laar, Middelbeek 3, 6715 HS Ede,

tel: 06-15110184 lphvanlaar@gmail.com

Drs. A. van Lunteren, D. van Barneveldweg 6, 3711 CC Austerlitz,

tel: 0343-756401 a.van.lunteren@solcon.nl

A. Manenschijn-Ponsteen, Dille 80, 7443 ED Nijverdal,

tel: 0548-617227 alimanenschijn@hotmail.com

Mevr. ds. H.A. van de Poppe, Smeepoortenbrink 42, 3841 EM Harderwijk,

tel: 0341-421253 anjavandepoppe@kpnplanet.nl

M. Punt-Boomgaardt, Nassaulaan 8, 4301 MX Zierikzee,

tel: 0111-416701 miekepunt@zeelandnet.nl

P. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,

tel: 0315-242080/06-40359838 p.samwel@kpnplanet.nl

Mevr. J.L. Schepers, Schokker 8, 3891 DN Zeewolde,

tel: 036-5227653 jl_schepers@yahoo.com

Mevr. L.C. Spelberg, Kometenlaan 100, 3721 JW Bilthoven, tel: 06-40260466

laukspelberg@casema.nl

N. Swen-Fischer, Van Speijckstraat 15, 7141 VX Groenlo,

tel: 06-22497969 nicoline@swen.nu

E. Vester-Schinkel, Rembrandtlaan 22, 3117 VK Schiedam,

tel: 010-4271517 vesterschinkel@zonnet.nl

Mevr. ds. M.F. de Vries, Castricummerweg 8, 1911 GA Uitgeest,

tel: 0251-312388/06-22325913 vanaller@dds.nl

R.H. van der Weij-Blommendaal, Valklaan 5, 3722 ZJ Bilthoven,

tel: 030-2287768 leo.weij@wxs.nl

Drs. mr. J. de Wit, Postbus 3, 1619 ZG Andijk, tel: 0228-596733/

06-53533268 ebenhaezer@planet.nl

Drs. K. Yntema, Nieuwlandplein 64, 3118 AG Schiedam,

tel: 06-40990923 klsyntema@gmail.com

Mevr. M. Zandbergen, Nagtglasstraat 21, 4331 WK Middelburg,

tel: 0118-853572/06-12372459 mjzandbergen@gmail.com
EMERITI en OUD-VOORGANGERS/PASTORALE WERKERS NPB

(niet iedereen wil nog preekbeurten vervullen!)

E. Bast-Fokkema, Zandbergenlaan 18, 3817 GN

Amersfoort, tel: 033-4631926 jan.bast@inter.nl.net

Ds. M.E. Boersma, Oudegracht 275-A, 3511 NN Utrecht,

tel: 030-2292746/0618094226 me.boersma@ziggo.nl

Drs. J.W. Bok, Niersenseweg 28, 8171 BG Vaassen,

tel: 0578-571008

Ds. H. Bosma, Entingheweg 18, 7991 CC Dwingeloo,

tel: 0521-591467

J.P. Breman, Bisonspoor 2274, 3605 LS Maarssen,

tel: 0346-572840

Dr. R. van den Broek, Domicanenstraat 4 V, 6521 KD Nijmegen,

tel: 024-3233130 roelofvandenbroek@hetnet.nl

J.A. Broström-Bruin, Zuidkade 42-A, 2771 DB

Boskoop, tel: 0172-211408 j.brobru@casema.nl

Sj.C. Buit-van Lennep, Binnenweg 9, 2244 BA Wassenaar,

tel: 070-5140345 kbuit175@freeler.nl

Mevr. ds. A.C. Dorhout Mees, Tusseler 115,

7241 KD Lochem, tel: 0573-281878

Ds. J. Euwema, Valeriuslaan 12, 6865 JA Doorwerth,

tel: 026-3335238

Ds. F.H. Fockema Andreae, Nwe Parklaan 36-B, 2597 LD Den Haag,

tel: 070-3062470/fax: 3062471

Ds. J. Frey-v.d. Meijden, Michaelplein 76, 1115 CM Duivendrecht,

tel: 06-27005360 janne.frey@hccnet.nl

Mevr. A.E. Gescher, 2, Rue Carlesse, appt. 6, 81500 Laveur, Frankrijk

C.W. Grijns-Hoedemaker, Julianalaan 88, 3722 GS

Bilthoven, tel: 030-2286170/fax: 2251133

Ds. M.C.A. Groot-Aris, Glazenwagen 55, 1625 GC Hoorn,

tel: 0229-247043

Mevr. W.J. Groot-van der Linden, Elburgerweg 15-A, 8181 EM Heerde,

tel: 0578-691652 wilma.degroot@chello.nl

Mevr. J. van der Horst, Bellestein 209, 6714 DR

Ede, tel: 0318-623265 horstjvdm@hetnet.nl

Mevr. W.I.J. Hörst, K. Doormanstraat 24, 6712 EW Ede,

tel: 06-51843436 irenehorst@wanadoo.nl

S.M.H. Huisman-Lamoré, Torenvalkstraat 4, 3145 AN

Maassluis, tel: 010-5912556

G.T. Jacobs-Lukkien, Utrechtseweg 145, flat 36,

6812 AB Arnhem, tel: 026-4425119

Drs. L. Jansen, Kasteellaan 101, 7325 RN Apeldoorn,

tel: 055-5214134 l.jansen69@kpnplanet.nl

Mevr. G. de Jong, de Sav. Lohma­nlaan 7-4, 6823 BD

Arnhem, tel: 026-4434715 GdeJ@hetnet.nl

Ds. A. Joosten-Waale, Dooiweg 3, 3958 BD Amerongen,

tel: 0343-453117

A.C. Kaat-de Jongh, Kazernelaan 1, 6711 RJ Ede,

tel: 0318-614093

M.H. Kersjes-de Muinck Keizer, Graaf Janlaan 23,

3708 GH Zeist, tel: 030-6921830

Mevr. ds. L.A. van Ketel, D. van Barneveldweg 6, 3711 CC Austerlitz,

tel: 0343-756400

Ds. J.F. Klijnsma, Beverhof 15, 2623 EP Delft,

tel: 015-2855307 klijnsma@wanadoo.nl

Drs. B. Koek, Dr. A. Kuyperstraat 36, 7556 DZ Hengelo,

tel. 06 20714608 bkoek@home.nl

Mevr. I.M. Kool, Gerrit Riet­veldhof 15, 3583 ET

Utrecht, tel: 030-2512951 imkool@zonnet.nl

Ds. E.W.H. Laman Trip-Klein Starink, Rijksstraatweg 2,

7231 AE Warnsveld, tel: 0575-521843

Dr. A. van der Meiden, ’t Capittelgoed 10,

7441 DK Nijverdal, tel: 0548-622069/fax: 622082

Mevr. H.M.J. Meijer, Wolfkaterweg 54, 7554 PM Beckum (Hengelo),

tel: 074-3676360 margreetmeijer@hetnet.nl

A.M.J. Meijer, Résidence Ulysse TB 23,11370 Port Leucate

Frankrijk, tel: 00 33 6 82 39 59 04

M. Nieuwenhuis-den Dulk, D. van Wassenaarstraat 34, 3117 PE

Schiedam, tel : 010-4260756 majanieuwenhuis@kabelfoon.net

Dr. L.D. Oosterveld, Belieslaan 14, 1852 HH

Heiloo, tel: 072-5333732

A.M. Oudenaarden-Loois, Havinga’s Reed 3, 9861 TH

Grootegast, tel: 0594-612650 oudenaarden.loois@planet.nl

Drs. D. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen aan

de Rijn, tel: 0172-421357 dcpeters@wanadoo.nl

Mevr. ds. B.J.C. Piso, Schutsplein 92, 7907 CZ

Hoogeveen, tel: 0528-275635

J. Polling-Wichers, Grote Spie 247, 4819 CT Breda,

tel: 076-5720075/fax: 5720576 j.wichers@inter.nl.net

F. Pors, Plantageweg 117, 3333 GZ Zwijndrecht,

tel: 078-6129879 f.pors9@upcmail.nl

Drs. M. Roos, Vreewijkstraat 20, 2311 XH Leiden,

tel: 071-5146389 roo@kpnmail.nl

Dr. mr. P.D. van Royen, Emmastraat 1, 9401 HD

Assen, tel: 0592-310832

Mevr. drs. J.M. Saal, Claustrum 28, 6515 GK

Nijmegen-Oosterhoud, tel: 024-3483846

anet.saal@chello.nl

M.E. Scheijgrond-Verhulst, Dunantsingel 7, 2806 JA

Gouda, tel: 0182-513559

Ds. T.R. Scholte, Rembrandtlaan 118, 6717 NN Ede,

tel: 0318-430420 teade@fam-scholte.demon.nl

C.A. Schoonenberg-Lems, Pr. Clausstraat 21, 2691 CR

's Gravenzande, tel: 0174-414740

c.a.schoonenberg@planet.nl

Drs. H. Schram, van Beethovenlaan 3, 3741 HW Baarn,

tel: 035-5417840 harry912@tele2.nl

Mevr. J. Timmerman, Tuinfluiterstraat 161, 3853 WG

Ermelo, tel: 0341-561991/fax: 550707

A.B. Traas-Hageman, Tubantiasingel 87, 7514 AB

Enschede, tel/fax: 053-4351834 jeannetraas@versatel.nl

H. Visser-Locht, Pedro de Medinalaan 168, 1086 XR Amsterdam,

tel: 020-8463239/06-16872478 hermavisserlocht@hotmail.com

G.W. van Wenum-Boers, Parkzijde 28, 8224 MG Lelystad,

wenum.boers@upcmail.nl

J. v.d. Wijk-Janmaat, Spoorstraat 33, 7091 ZT

Dinxperlo, tel: 0315-651055

Mevr. ds. J.J. Wijle, Valkenstein 333, 6714 BH Ede,

tel: 0318-638217

Mevr. ds. J.W. Zuidema, v. Heutszlaan 1000/1902,

6711 LT Ede, tel: 0318-612905
NAMEN EN ADRESSEN VAN ENIGE VOORGANGERS EN PASTORALE

WERKERS, die soms in NPB diensten voorgaan:

T. Barnard, Glasblazerij 42, 2993 CM Barendrecht, tel: 0180-649576/

fax: 649733 tjaardbarnard@hotmail.com

D.J. van Beek, Rhenendael 33, 3911 RM Rhenen,  

tel: 0318- 584162 dirk.jvanbeek@casema.nl

M.I. van Beek-den Hoed, Meester Lokstraat 17A,

8427 RC Ravenswoud. tel: 0516-426832 margaret@van-beek.org

H.H.A.B. Bergman, Weegbree 14, 8265 ER

Kampen, tel: 038-3329775 bergman.h@hccnet.nl

M.I.E. Boon-Giltjes, Odinksveld 11, 7491 HD

Delden, tel: 074-3764970

Mevr. C.J.M. Borgers, Snekerstraat 30, 8701 XE Bolsward,

tel: 0515-431503 c.borgers@worldonline.nl

G.J. Bos, Cruyshoevelaan 42, 6957 AV Laag-Soeren,

tel: 0313-619571

Mevr. E. van den Brink, Rietveldlaan 12, 6708 SB Wageningen,

tel: 0317-425347 alimabrink@hetnet.nl

Ds. F. Brinkman, Zuidzijde 1, 7874 TD Odoornerveen,

tel: 0591-512405/fax: 513356

Ds. E.I.T. Brussee-v.d. Zee (D), Waterhoen 31,

1613 SG Grootebroek tel: 0228-511685 lbz@planet.nl

F. ten Cate-Bleij, Seine 104, 1186 NW Amstelveen, tel: 020-4414793

Dr. C. Cup, Standaardmolenerf 1, 7241 MZ Lochem,

tel: 0573-430733

Dr. A. Dicou, Veenweidestraat 2-A, 1441 NH

Purmerend, tel: 0299-437509 dicou@tiscali.nl

Mevr. dr. J.J. Dijk, Hoofdstraat 177, 2351 AG Leiderdorp,

tel: 071-8877880/06-36427986 denise.dijk@ziggo.nl

R. van Dijk, Wilgenoord 9, 2411 TC Bodegraven,

tel: 0172-650144 roelof.vandijk@hetnet.nl

Mevr. drs. W. Dijkstra, Meidoornpad 95, 3732 VS De Bilt,

tel: 030-2210239 wytskedijkstra@casema.nl

Mevr. J. Doeven, Molenstraat 33, 7921 KL Zuidwolde,

tel: 0528-373118

Ds. Z. Drees-Roeters, Van Slingelandtlaan 3, 2334 CA

Leiden, tel: 071-5150375

Mevr. ds. M.L.E. Dutilh, Van Aerssenstraat 29, 2582 JE Den Haag

tel/fax: 070-3542510 info@mldutilh.com www.mldutilh.com

B. Eerland-van Vliet, Rhederoord 62, 3079 JM

Rotterdam, tel: 010-4825803

Ds. A.J. Engels, van Oosthuyse 1, 3971 PD Driebergen,

tel: 0343-512130

Mevr. ds. C.M. Geels, Arie van Heuvelstraat 29, 3981 CT Bunnik,

tel: 030-2368873/06-16119206 cm.geels@planet.nl

W.C. de Graaf, Achterburg 19, 2641 LA Pijnacker,

tel: 015-3693644

Mevr. dr. S. Hennecke, Vrouwjuttenstraat 20, 3512 PS Utrecht,

tel: 06-52718665 susanne.hennecke@casema.nl

Mevr. J.W. Hengeveld, Beltrumseweg 36, 7151 EW Eibergen,

tel: 0545-475969 jwhengeveld@chello.nl

W.Th. Hollart, Willem-Alexanderpark 31,2202 XX Noordwijk,

tel: 071-3616003 hollart@voorhout.speedxs.nl

Ds. R.M.M. Hoogewoud-Verschoor (D), Parklaan 100,

2011 KZ Haarlem, tel: 023-5315799

M. Immink-Rijpma, Mauritsstraat 53, 3583 HG

Utrecht, tel: 030-2513496

Mevr. ds. C.J. Jacobs, H. de Keijserlaan 21, 1222 NE

Hilversum, tel: 035-6833538

Mevr. M.L.H. de Jong, S. Sjaerdemalaan 11, 8651 AZ IJlst,

tel: 0515-533182 mlhdejong@wanadoo.nl

M.W.M. Jonker-Stierhout, Statenlaan 17, 6828 WB

Arn­hem, tel: 026-4421610 mjonker@edominee.nl

Ds. J.G. Jullens, Terhorst 16, 9411 TR Terhorst (Beilen),

tel: 0593-543850 hannes.jullens@hetnet.nl

Mevr. M. Kok, Groen van Prinstererstraat 30,

6828 VX Arnhem, tel: 026-4459551 margriet.kok@upcmail.nl

Dr. M.D. Koster (R), Bronsvoorderdijk 6, 7437 PZ

Bathmen, tel: 0570-543745

Drs. J. Krijnen-Kriek, Andoorn 16, 1273 BL Huizen,

tel: 035-5260008 joke.krijnen@hotmail.com

Mevr. E. Kruyt, W. Druckerstraat 78, 2401 KG Alphen a/d Rijn,

tel: 06-41398589 e.kruyt@yahoo.com www.levenmetlev.nl

Mevr. S. van der Laan, Ellen 10, 9406 HR Assen,

tel: 0592-461036

J.H. Landheer-Versteeg, Binsfeldstraat 15, 6371 VH

Landgraaf (L), tel: 045-5310564

Mevr. A. Lang, Dorpsplein 18, 2995 BS Heerjansdam,

tel: 078-8438826/06-12553319 amandalang@itinera.nl

Mevr. drs. S. Lange, Waemelslant 80, 6931 HN

Westervoort, tel: 026-3115160

Mevr. drs. A.S. Manneke, Voerlieden­hoek 39, 3981 TS

Bunnik, tel: 030-6563196

Mevr. A.F.R. van der Meiden (VH), Westerweg 48, 1445 AD

Purmerend, tel: 0299-640598

W. Middelhoven, Wolfhezerweg 100, 6874 AH Wolfheze,

tel: 026-4821615

Dr. R.M. Nepveu, Kuyperlaan 21, 1412 EV

Naarden, tel: 035-6943771

P.W.A. Overdiep, Burg. s’Jacoblaan 2/A, 1401 BM Bussum,

tel: 035-6937732

A.J. Overmars-Groen, Ruygenbosweg 27, 6961 VA Eerbeek,

tel: 0313-651651

Mevr. ds. J.F. Postma (D), van Imhoffplein 3, 2595 SH

Den Haag, tel: 070-3853522

Th. van Reen, Industriestraat 134, 5931 PK Tegelen,

tel: 077-3731468

H. de Reus-Aurik, Wisselseweg 60, 7345 CE Wenum-Wiesel,

tel: 055-3121844

E.I. Rombach-Rauws, Torckpark 39, 6701 EE Wageningen,

tel: 0317-413965

Drs. J. Röselaers, Herengracht 52a, 2312 LE Leiden,

tel: 06-55776713 jhroselaers@orange.nl

S.W.F. Rosenbaum, Scholtenska­naal OZ 61, 7884 VD

Barger Compascuum, tel: 0591-349022

Mevr. J.L. van Sante, Bakkersstraat 46, 2513 TK Den

Haag, tel: 070-3602660

Ds. M.A. Sijbrandij-Verbist, Margrietstraat 12,

2555 PW Den Haag, tel: 070-3688492

Mevr. L.C. Spelberg, Kometenlaan 100, 3721 JW Bilthoven,

tel: 06-40260466 laukspelberg@casema.nl

L.M. van der Toolen-van Boven, Pr. Bernhardlaan 83,

6713 MB Ede, tel: 0318-612352

Drs. J.B. Veerbeek, 't Kofschip 123, 3904 RR

Veenendaal, tel: 0318-565030

Mevr. T.H. Verspui, Jan Steenhof 51, 3862 MC Nijkerk,

tel: 033-2461114

J. van der Vlis-Ruseler, R. Brolsmawei 2, 8915 DH

Leeuwarden, tel: 058-2135452

Mevr. D. Vogel, J. van Gaesbeek­laan 35, 3971 BR

Driebergen, tel: 0343-514189

Mevr. M.H. Voorhans, Heemstrasingel 24, 9062 GG Oenkerk,

tel: 058-2561759

Ds. C.M. Vos-Wiegand (R), Tentendijk 3, 7255 LW Hengelo,

tel: 0575-467007 reinaerd.vos@hccnet.nl

J.H.B. de Waard, Rubensstraat 1, 3351 JT Papendrecht,

tel: 078-6155044

Ds. J.W. Wery, Dennenlaan 7, 7244 AP Barchem,

tel: 0573-441614

M. van Zetten, Gasthuislaan 18B, 6883 JC Velp,

tel: 026-3790306/ 06- 237 284 97 marjanvanzetten@kpnmail.nl


straat 48, 7417 VM Deventer,

oegd.predikanten van de VrijzAFDELINGEN
AMEIDE/TIENHOVEN sept 1890

't Spant, Liesveldweg 67, 4233 HG Ameide.

Ie­dere 14 dagen 10.30.

Voorz.: G. Streefkerk, Pr. Marijkeweg 34, km 247, 4233 HM Ameide,

tel: 0183-601369

Secr. : Mevr. A. Plieger, Kerkpad 7, 4235 VN Tienhoven,

tel: 0183-602375

Pennm.: E.G. v.d. Grijn, Stobbe 1, 4233 GR Ameide,

tel: 0183-602655 eddievdgrijn@kpnmail.nl

Voorg.: Drs. Z. Albada, Arkelse Onderweg 116, 4206 AH Gorinchem,

tel: 0183-622529 zandriealbada@hotmail.com
AMERONGEN/LEERSUM 31-3-1947

Rijnkapel, Imminkstraat 1-A, 3958 CG Amerongen, tel: 0343-456998.

Iedere week 10.30 uur.

Voorz.: A.C. Ackers-Boerwinkel, Bergweg 15, 3958 AA Amerongen,

tel: 0343-451143 j.ackers@tiscali.nl

Secr. : G. Waller, Donkerstraat 19, 3958 BH Amerongen

tel: 0343-454356 g.waller@planet.nl

Pennm.: H.J. Hangelbroek, Burg.Jhr.H.van den Boschstraat 9, 3958 CA

Amerongen, tel: 0343-451982/06-22437479 h.hangelbroek@kpnplanet.nl

Voorg.: Drs. H.R. Knoop, Molenweg 2, 8121 PP Olst,

tel: 0570-593414 harmknoop@hetnet.nl
AMSTELVEEN 25-9-1956

Wijkcentrum Alleman, In den Bloeyende Wijngaerdt , 1183 JM Amstelveen,

tel: 020-6453945. Iedere maand 10.30 uur.

Voorz./pennm.: W. Stronkhorst, Laurierkerslaan 27, 1185 DE,

tel: 020-6450139 wimstronkhorst@kpnmail.nl

Secr. : A.A.J. de Mare-Homan, Str. v. Mozambique 3, 1181 GP,

tel: 020-6451031

Voorg.: pastorale ondersteuning door mevr. ds. Riermersma


APELDOORN mei 1880

Regentessekerk, Regentesselaan 14-B, 7316 AD, tel: 055-5212720.

1e Zondag van de maand behalve jan. en aug. 10.00 uur.

Voorz./Pennm.: Mevr. D. Bosveld, R. Kochstraat 100, 7316 HG,

tel: 055-5211975 dbosveld@solcon.nl

Secr. : Mevr. Ph. van der Ben, Moeflonstraat 65, 7314 PN,

tel: 055-3560595 pvdben@hotmail.com

Voorg.: Mevr. ds. H.A. van de Poppe, Smeepoortenbrink 42, 3841 EM Harderwijk,

tel: 0341-421253 anjavandepoppe@kpnplanet.nl

ARNHEM 11-2-1871

Voorz.: vacant

Secr. : P.B. Boersma, Pr. Hendriklaan 12, 6881 HW Velp, tel: 026-3621365

boersma5@xs4all.nl

Pennm.: A.G. Companjen, Heijenoordseweg 54, 6813 GB, tel: 026-3516961,

bert.companjen@gmail.com


BAARN 21-12-1882

Kampstraat 8, 3742 AR, tel: 035-5420652. Iedere week 10.30 uur.

Voorz.: vacant

Secr. : mevr. Ch.J. Switzer, Acacialaan 47-hs, 3741 WB,

tel: 035-5423733 cjswitzer@kpnmail.nl

Pennm.: Mevr. A.M. Janson, Altalaan 4, 3743 CR,

tel: 035-5421568 adrienne.janson@xs4all.nl

Voorg.: Mevr. ds. L.C. Jansen, Torenlaan 32, 3743 HH Baarn,

tel: 035-5421219 dscjansen@gmail.com
BENNEKOM 20-9-1937

Ontmoetingskerk, Emmalaan 1, 6721 ET (geen postadres),

tel: 0318-430226. Iedere week 10.30 uur.

Voorz. : D. Gorter-Scheffer, Boterbloem 15, 6721 RC,

tel: 0318-419593 diengorter@hetnet.nl

Secr.: Mevr. G. Rijlaarsdam, Kamperfoelielaan 13, 6706 CV

Wageningen, tel: 0317-420010 gcrijlaarsdam@upcmail.nl

Pennm.: E.F. Rietzschel Pr. Bernhardlaan 51, 6721 DP,

tel: 0318-416124 rietzschel@planet.nl

Voorg.:
DE BILT/BILTHOVEN 12-3-1923

De Woudkapel, Beethovenlaan 21/hoek Sweelincklaan, 3723 JJ

Bilthoven, tel: 030-2284669. Iedere week 10.30 uur.

Voorz.: D. von Meyenfeldt, Vermeerlaan 9, 3723 EM

Bilthoven, tel: 030-2291086 voorzitter@woudkapel.nl

Secr. : D.A.E. van Egmond-Bleumink, Hasebroeklaan 37, 3723 DJ

Bilthoven, tel: 030-2280184 secretaris.woudkapel@gmail.com

Pennm.: T. Luijckx, Sweelincklaan 85, 3723 JC

Bilthoven, tel: 030-2250881 penningmeester@woudkapel.nl

Voorg.:

Past. werker: Mevr. L.C. Spelberg, Kometenlaan 100, 3721 JW Bilthoven, tel: 06-40260466 laukspelberg@casema.nlBRIELLE e.o. 22-4-1875

Kerkstraat 10, 3231 VG, tel: 0181-410503. Iedere week 10.00 uur.

Juli/aug. om de 14 dagen

Voorz. a.i.: M. van der Kraats-Brandt, Moriaanseweg West 95, 3222 AC

Hellevoetsluis, tel: 0181-399631 ruudvander@kraats.demon.nl

Secr. : G. van Brussel, Egge 1, 3232 RD, tel: 0181-411554

gvbrussel@gmail.com

Boekh.: J.V. v.d. Enden, Voorstraat 150, 3231 BL Brielle, tel: 0181-415412

josvandenenden@gmail.com

Voorg.:
BRUMMEN Vrijzinnigen IJsselstreek 27-12-1905

D.A. van Vuurenstraat 10, 6971 EW. Iedere 14 dagen 10.00 uur. Eenmaal

per maand een lezing om 10.00 uur.

Voorz.: M. Klein Nagelvoort-Meijlis, Juliana van Stolberglaan 4, 6971 CW

Eerbeek, tel: 0313-652190 m.meijlis@kickmail.nl

Secr./ Pennm. : J.G. Jansen, Oude Larenseweg 32, 7214 PC Epse,

tel: 06-51645015 jgjansen@gmail.com

Voorganger: H.G. Bleumink-Nieuwenhuis, Spoorstraat 2, 6971 CA

Brummen, tel: 0575-562746 hermien.bleumink@solcon.nl


DEDEMSVAART 15 6-11-1989 (heroprichting)

't Centrum, Julianastraat 54, 7701 GM, tel: 0523-612135.

1 x per maand van sept. t/m mei om 15.00 uur.

Voorz.: M. Gol, de Magnolia 16, 7701 VV, tel: 0523-612613

Secr.: zie voorzitter

Pennm.: mevr. A. Veenbaas, Den Kaat 6, 7707 PG Balkbrug,

tel: 0523-656794 anna.veenbaas@kpnmail.nl

Voorganger: A. Manenschijn-Ponsteen, Dille 80, 7443 ED Nijverdal,

tel: 0548-617227 alimanenschijn@hotmail.com
DOORN 11-7-1946

Ludenkapel, Berkenweg, hoek Ludenlaan (geen postadres), tel: 0343-420628.

Iedere week 10.15 uur.

Voorz.: Mevr. M.C. Schaap, Weidelaan 31, 3956 EH Leersum,

tel: 0343-456695 mirjam.schaap@bsi.nl

Secr. : Mevr. M.C. Reedijk, Austerlitzseweg 26, 3941 WK,

tel: 0343-412335 m.c.reedijk@kpnplanet.nl

Pennm.: A.D. Boogert, Sterkenburgerlaan 25, 3941 BB, tel: 0343-514477

ton.boogert@wxs.nl

Voorg.: vacant


DRIEBERGEN 20-1-1924

Parklaan 7, 3972 JX (geen postadres), tel: 06-23086617.

Iedere week 10.15 uur.

Voorz.: M.M. van Heemstra, Rosariumlaan 54, 3972 GK,

tel: 0343-518426 info@maukvanheemstra.nl

Coörd. : mevr. B. Waardenburg, Jachtlaan 32, 3972 TV,

tel: 0343-521996 berte.waardenburg@hetnet.nl

Pennm.: L.L. Janssen, Arnh. Bovenweg 223, 3971 MG, tel:

janssenfiscaat@gmail

Voorg.: vacant

Pastoraal medewerker: P. Stegenga, Veenendaal
EDE oktober 1911

Ericakerk, Ericalaan 1, 6711 MZ, tel: 06-24852798. Iedere week 10.30 uur.

Voorz.: W. Steursma, Lange Akkers 61, 6711 TL,

tel: 0318-484989 voorzitter@vrijzinnigen-ede.nl

Secr..: S. van Leeuwen, Dorpsstraat 84, 6732 AG Harskamp,

tel: 0318-456883 secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

Pennm.: T.J. Kooistra, Liebeek 27, 6715 HP, tel: 0318-634944

penningmeester@vrijzinnigen-ede.nl

Voorg.: Mevr. L.P.H. van Laar, Middelbeek 3, 6715 HS Ede,

tel: 06-15110184 lphvanlaar@gmail.comEIBERGEN 1-11-1889

Kerkstraat 45, 7151 BV. Iedere 14 dagen 10.00 uur.

Voorz. : B.J.H. Simmelink-Meddeler, ’t Meuke 88, 7481 JH

Haaksbergen, tel: 053-5728640

Adm.: J. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld

j.w.meerdink@chello.nl

Pennm.: F.H. Teunissen-Veldink, Ramsbeekweg 15, 7152 JT,

tel: 0545-261570 fene-teunissen@hetnet.nl

Voorg.: vacant
ELBURG 3-9-1942

't Huiken, Lange Wijden 33, 8081 VS, tel: 0525-6­8­2­2­42.

Ie­dere 14 da­gen 10.30 uur.

Voorz.: R. Ipenburg, Westerwalstraat 8, 8081 CZ Elburg,

tel: 0525-3200308 rien@ipenburg.net

Secr. : Mevr. H. Vane, Tra 20, 8084 CX 't Harde,

tel: 0525-651871 hcpvane@yahoo.com

Pennm.: (fin.adm.) P. Crucq, Hertogstraat 19, 8081 BH, tel: 0525-682285

Voorg.: vacant

HARDERWIJK 1884


Het Mierennest, Verkeersweg 2, 3841 DD, tel: 0341-4­1­3­5­74.

Voorz.: C.J. Noorlag, p/a Verkeersweg 2, 3841 DD, tel: 0341-4­1­3­5­74

Secr.: K.K.H.W. Bolhuis, p/a Verkeersweg 2, 3841 DD, tel: 0341-4­1­3­5­74

Pennm.: F.H.A. van de Visse, p/a Verkeersweg 2, 3841 DD, tel: 0341-4­1­3­5­74

Voorg.: vacant

HARDINXVELD/GIESSENDAM 29-4-1890

Peulenstraat 167, 3371 AL (geen postadres), tel: 0184-611759.

I­e­d­ere week 10.00 uur.

Voorz. wnd.:T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, 3371 EE, tel: 0184-612002

Secr. wnd. : M.A. de Groen-v.d. Berg, Postbus 284, 3370 AG, tel: 0184-617365

tilly@degroen.eu

Adm.: K. Bohré, Pauwtjesmolen 4, 3371 RM, tel: 0184-614359

wfbohre80@zonnet.nl

Voorg.: Drs. Z. Albada, Arkelse Onderweg 116, 4206 AH Gorinchem,

tel: 0183-622529 zandriealbada@hotmail.com


HATTEM/WEZEP/HATTEMERBROEK 1917

De Notenhof, Sparrenlaan 3-A, 8051 BB. Iedere 14 dagen 10.15 uur.

Voorz.: mevr. W. Wassens, De Waag 5, 8051 VG Hattem, tel: 038-4446898

wassensw@hotmail.com

Secr. : J. Hoeksema, Novalieweg 22, 8051 AH Hattem,

tel: 038-4443362 hoeksema-visscher@planet.nl

Pennm : B. Dane, Veldweg 47, 8051 NN Hattem,

tel: 038-4443781 b.dane@planet.nl

Voorg.: Mevr. Foekje Dijk, Welsummerweg 12, 7722 RS Dalfsen,

tel: 0529-435598 steen.dijk@planet.nl


HEERDE/EPE/WAPENVELD 1-1-1973

Julianalaan 2, 8181 AS Heerde. Iedere 14 dagen 10.00 uur.

Voorz.: W.J.J. Leeuwis, Pr. Hendriklaan 14, 8181 AL Heerde,

tel. 0578-691800/06-54628390 lepex@planet.nl

Secr. : Mevr. A.W.B. Bredenoord, Gelriaweg 19, 8161 RK Epe,

tel: 0578-612129 d.bredenoord@12move.nl

Pennm.: A. Eilander, Hagedoornstraat 2, 8181 GX Heerde,

tel: 0578-691893 aeilander@apsheerde.nl

Voorg.: mevr. I.A. Adriaansz, Hofstraat 7, 8261 BW Kampen,

tel: 038-4651987 inekeadriaansz@gmail.com


HILVERSUM 25-11-1901

Rem. Kapel, 's-Grave­landseweg 144, 1217 GA, tel: 035-6211465.

Iedere week 10.30 uur.

Voorz.: F.W. Prins, Hindelaan 23, 1216 CS, tel: 035-6217017,

feikoprins@planet.nl

Secr.: zie voorzitter

Pennm.: C.G. van der Wijst, Orionlaan 37, 1223 AC,

tel: 035-6832876 cees.vanderwijst@freeler.nl

Voorg.: Ds. P.J.C. Korver, Zuidermeent 16, 1218 GW

Hilversum, tel: 035-6945242 peterkorver@upcmail.nl


HUIZEN 1-6-1944

César Francklaan 13, 1272 EC, tel: 035-5254754. 2 Maal per maand 10.30 uur.

Voorz./secr./Pennm.: C.W. Hoencamp, Boslaan 12, 1272 CX, tel: 035-5254106/06-53785958 coen.hoencamp@planet.nl

Voorg.: vacant


LAREN/BLARICUM en WEESP e.o. 1904

Velthuijsenlaan 17, 1251 KK Laren. 3 x per maand 10.30 uur.

Voorz. : H. Blokland, Zevenend 54, 1251 RP Laren

tel. 035-5312811 hblokland@ziggo.nl

Secr. : B. Isherwood, Thorbeckestraat 25,1272 HB Huizen,

tel.:035-5821820 barrie.isherwood@planet.nl

Pennm.: R. Olthof-Hazekamp, W. de Zwijgerlaan 22, 3722 JR Bilthoven,

tel: 030-2287628 ro.olthof@planet.nl

Coördinator Weesp: R. van Koolbergen

Voorg.: Mevr. C.A. van de Kuil, Pr. Hendriklaan 114,

3721 AW Bilthoven, tel: 030-2285961 c.a.vandekuil@ziggo.nl
LUNTEREN 8-10-1928

Dr. Kimmijserlaan 28, 6741 DR. 1 x per 14 dagen, 10.30 uur.

Voorz.: W. Zonneveld-Aantjes , Dorpsstraat 24, 6741 AK,

tel: 0318-482963 wilnazonneveld@hotmail.com

Secr. : L.M. van Dalen-Vercouteren, Julianastraat 20, 6741 AV,

0318-485254 fienekevandalen@gmail.com

Pennm.: H. Huisman, Munnikhofsestraat 29, 6653 AB Deest,

info@adviesbureau-huisman.nl

Voorg.: Ds. I.M. de Jong, Enklaan 21, 7437 PM Bathmen, tel: 0570-542859

ivodejong@krik.nl


MAARSSEN/BREUKELEN 1897

Wilhelminaweg 7, 3603 CR Maarssen. Iedere 14 dagen 10.30 uur.

Voorz.: Mevr. N. Hendrikse, M. Hofstedelaan 52, 3601 BS Maarssen,

tel: 0346-556028 n.hendrikse@planet.nl

Secr.: W.H.J. Ulijn, Kamelenspoor 352, 3605 TB Maarssen,

tel: 0346-564571 w.ulijn@vodafonevast.nl

Pennm.: R. Lubbert, Longkruid 2, 3621 TX Breukelen,

tel: 0346-264453 r.lubbert@hetnet.nl

Voorg.: vacant
MAASSLUIS 1-10-1882

C. Huygensstraat 1, 3141 TA. Iedere 14 dagen 10.15 uur.

Voorzitter: F. Abbas, Meresteijn 12, 3155 XK Maasland, tel: 010-5925809

f.abbas@caiway.nl

Secr.: T.J. Vroon, Prinsekade 7, 3142 GJ, tel: 010-5910373

theo@vroon.org

Voorg.: vacantMIDDEN-DRENTHE 1897

Weijerdstraat 9, 9411 CJ Beilen. Iedere 14 dagen 10.00 uur.

Voorz.: E.J. Steenbergen, Breekamp 67, 9412 AS Beilen

tel: 0593-525834 stesa@hetnet.nl

Secr. : F. Offringa, Veldkampen 3, 9431 KA Westerbork,

tel: 0593-370077 f.offringa@lijbrandt.nl

Pennm.: L.E. Mulder, Brink 32, 9411 KR, tel: 0593-522438

mulde75@hetnet.nl

Voorg.:
NAARDEN/BUSSUM 21-3-1882

Iepenlaan 26, 1406 PW Bussum, tel: 035-6913548. I­e­d­ere week 10.30 uur.

Voorz.: M. Katerberg-Muns, Kamperfoeliestraat 7,

1402 GC Bussum, tel: 035-6934276 gkaterberg@solcon.nl

Secr. : J. Vos, Gooilandweg 120, 1272 LA Huizen, tel: 06-12950059

npbbussum@gmail.com

Pennm.: G.J. van Rooijen, Overscheenseweg 2, 1412 AA Naarden,

tel: 035-6944714 g.j.v.rooijen@casema.nl

Voorg.: Ds. P.J.C. Korver, Zuidermeent 16, 1218 GW Hilversum,

tel: 035-6945242 peterkorver@upcmail.nl

Past. medewerker: J. Werner-van Slooten
OOST-TWENTE

Johanneskerk, Twekkelerweg 110, 7547 RN Twekkelo (gem. Enschede).

Iedere maand 10.00 uur.

Voorz.: H.R. Eijgelaar, Vorspoellanden 24, 7542 MG Enschede,

tel: 053-4764975 h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl

Secr. : A.L. Romkes, Teusmanlanden 4, 7542 DM Enschede,

tel: 053-4775303 secretaris.npboosttwente@hotmail.com

Pennm.: H.A. Bosch-Huve, Weerninklanden 32, 7542 SC Enschede,

tel: 053-4765862 haboschhuve@home.nl

Voorg.: N. Swen-Fischer, Van Speijckstraat 15, 7141 VX Groenlo,

tel: 06-22497969 nicoline@swen.nu
OUD-BEIJERLAND 22-12-1891

Beneden Molendijk 35, 3262 AA, tel: 0186-621971.

Iedere week 10.30 uur behalve juli/aug.

Voorz..: D. Vermeij, Wagenschuur 16, 3262 CK,

tel: 0186-620274 dvermeij@chello.nl

Secr. : Mevr. M.L. Melis, Evertsenstraat 19, 3262 PA Oud-Beijerland,

tel: 0186-846661 marleenmelis@hotmail.com

Pennm.: zie voorz.

Voorg.: vacant
RENKUM 11-3-1882

Utrechtseweg 119, 6871 DR. Iedere week 10.00 uur.

Voorz.: Mevr. R.A. Wierenga, Veltheimweg 12, 6871 CD,

tel: 0317-315671 hoornstra-wierenga@planet.nl

Secr.: J. Weel, Postadres Utrechtseweg 119, 6871 DR Renkum,

tel: 026-3336792 j.weel@kpnmail.nl

Pennm. : Mevr. T.E. Kolle, De Smidse 11, 6861 CZ Oosterbeek,

tel: 026-3337305 tkolle@hetnet.nl

Voorg.: Drs. A. van Lunteren, D. van Barneveldweg 6, 3711 CC Austerlitz,

tel: 0343-756401 a.van.lunteren@solcon.nl


RHENEN 29-9-1916

De Vlam, Beukenlaan 2, 3911 XK. Iedere week 10.30 uur.

Voorz.: G.E. van der Voet-Stam, Molenberg 26, 3911 PS,

tel: 0317-612669 grietje.vandervoet@planet.nl

Secr.: W.F. Korver, Bremlaan 7, 3911 XH,

tel: 0317-619194 w.f.korver@kpnplanet.nl

Pennm: A. F. van Holst, Cuneralaan 68,3911 AD,

 tel. 0317 - 613 597 vanholst@ziggo.nl

Voorg.: Mevr. ds. H.A. van de Poppe, Smeepoortenbrink 42, 3841 EM Harderwijk,

tel: 0341-421253 anjavandepoppe@kpnplanet.nl


ROTTERDAM 7-5-1890

Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, 3075 HH, tel: 010-4194548.

1x per maand 10.00 uur.

Voorz. (waarn.): Drs. M.H.S. Pothuis-Karreman, Noordsingel 14-A, 3032 BD,

tel: 010-4663828 r.pothuis@kpnplanet.nl

Secr.: H. Koekoek, Arendsweg 7c, 3082 NA, 010-4296942

Pennm. (waarn.): H. v.d. Pols, Wemeldingestraat 51, 3086 JS, tel: 010-2100369

Voorganger: Drs. K. Yntema, Nieuwlandplein 64, 3118 AG Schiedam,

tel: 010-4261881 kyntema@kabelfoon.net
RIJSSEN/NIJVERDAL 18-12-1890

Henricuskapel, Reggeland de Parkstede, Parkstraat 32, 7461 BS Rijssen,

tel: 0900-9606. Iedere 14 dagen 10.00 uur.

Voorz.: J. G. Wassink-Getkate, De Aa 128, 7642 HG Wierden,

tel: 0546-573501 jannelore-wassink@home.nl

Secr.: M.J. Keizer, V.L. Stirumstraat 11, 7443 CE Nijverdal,

tel: 0548-616447 secr.aanderegge@gmail.com

Pennm.: E.H. Roelofs, Scholendijk 11-A, 7475 TB Markelo, tel: 06-10206948

eef.hermanda@gmail.com

Voorganger: A. Manenschijn-Ponsteen, Dille 80, 7443 ED Nijverdal,

tel: 0548-617227 alimanenschijn@hotmail.com
SCHIEDAM 1874

Westvest 90-92, 3111 BZ, tel: 010-4266681. Elke week 10.30 uur

Voorz.: H.A. Werner, Kerkweg 40, 3155 EE Maasland,

tel: 010-5920785 hawerner@kabelfoon.nl

Secr. : M. Bijl, Hooiland 11, 3121 XD, tel: 010-4707522

bijlhoudt@hotmail.com

Pennm.: C. Kreber, Stadhouderslaan 113, 3116 HM, tel: 06-53279442

kees.kreber1@gmail.com

Voorg.: Drs. K. Yntema, Nieuwlandplein 64, 3118 AG Schiedam,

tel: 06-40990923 klsyntema@gmail.com


SOEST 5-9-1921

Rembrandtlaan 20, 3761 AH, tel: 035-6016248. I­e­d­ere week 10.15 uur.

Postadres: Postbus 416, 3760 AK Soest secretariaat@npbsoest.nl

Voorz.: C.J. Vroon, Hoogwinde 52, 3764 TN, tel: 035-6025987

c.jvroon@freeler.nl

Secr. : M. den Otter-Slechtenhorst, Gentiaanlaan 5, 3768 BL,

tel: 035-6016036, secretariaat@npbsoest.nl

Pennm.: J.M.F.P.P. Philips, Nassaulaan 30, 3761 BT, tel: 035-6017588

phillips@ziggo.nl

Voorg.: Mevr. M.T. Bregman, Eikenlaan 4, 1399 HC Muiderberg,

tel: 06-12117411 m.t.bregman@gmail.com

THOLEN 20-5-1887

Oudelandsestraat 11, 4691 BG. Om de 14 dagen 10.30 uur.

Voorz.: M.D. Geuze, Lange Zandweg 1, 4693 PB Poortvliet,

tel: 0166-612465/fax: 612617 geuze@zeelandnet.nl

Secr. : A. Vroegop-de Jonge, Wilhelminastraat 9, 4694 BS Scherpenisse,

tel: 0166-662873 a.vroepop@planet.nl

Pennm.: B.P.M. Nefs, Burg. Mastboomplein 1, 4661 HX Halsteren,

tel: 0164-684238 b.p.m.nefs@planet.nl

Voorg.: M. Punt-Boomgaardt, Nassaulaan 8, 4301 MX Zierikzee,

tel: 0111-416701 miekepunt@zeelandnet.nl


VARSSEVELD/DINXPERLO/AALTEN /ZELHEM 31-10-1873

Doetinchemseweg 5, 7051 AA. Iedere week, behalve 1e zondag van de maand,

10.00 uur.

Voorz.: G. ten Brinke-Kuiperij, Kon. Emmastraat 5, 7051 AM

tel: 0315-241253 brinkekuiperij@chello.nl

Secr.: mevr. A. Eeltink, Postbus 42, 7051 AA, tel: 0543-461618/

06-55908560 secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Pennm.: G. Wisselink-Radstake, Vlakkeeweg 8, 7051 GH,

tel: 0315-241199 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Contactpersoon Zelhem: W.H. Beunk, Klaverdijk 9, 7025 VC Halle,

tel: 0573461362 wbeunk@kpnplanet.nl

Voorg.: P. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA,

tel: 0315-242080/06-40359838 p.samwel@kpnplanet.nl

Voorg.: Mevr. J.M. van Kampen, Mackaylaan 33, 7003 AS Doetinchem,

tel: 0314-345030 jokelien.van.kampen@wxs.nl

VEENENDAAL 8-6-1907

Vijftien Morgen 2, 3901 HA, tel: 0318-519125. Iedere week 10.00 uur.

In de z­o­m­e­r­m­a­a­n­den elke 14 dagen. www.npb.nu

Voorz. : M. Schuitemaker, Patrimoniumlaan 77, 3904 AC, tel: 0318-512124/

06-49970733 .schuitemaker.martin@hotmail.com

Secr. : J. van 't Riet, Dijkhorstmeen 33, 3907 NB, tel: 0318-517888

j.vantriet@tiscali.nl

Pennm.: Mevr. W. Gouda, Beukenstuklaan 47, 3903 DN, tel: 0318-820357/

06-40717655 wil.gouda@casema.nl

Coördinator pastoraat: J. van 't Riet


VELP e.o. 25-1-1885

Dr. Fabiusstraat 12, 6881 RZ, tel: 06-20677034. Iedere 14 dagen 10.30 uur.

Voorz..: Mevr. O. Verbrugge, Schonenbergsingel 34, 6881 NS

tel: 026-3644844 olga.verbrugge@telfort.nl

Secr. : W. Oosterhof-Gankema, Worpplein 2, 7006 AM Doetinchem,

tel: 0314-330646 a.oosterhof8@upcmail.nl

Pennm.: C.G. Nauta, Rietganssingel 55, 6883 DP, tel: 026-3646425

nautacor@xs4all.nl

Voorg.: Ds. I.M. de Jong, Enklaan 21, 7437 PM Bathmen, tel: 0570-542859

ivodejong@krik.nl


VOORBURG/SASSENHEIM/LISSE E.O. 18-12-1906

Rozenboomlaan 119, 2274 HK, tel: 070-3863413.

Iedere week 10.30 uur behalve laatste zondag van de maand.

Voorz.: S. van Proosdij, Burg. den Haan Groenpark 135, 2272 AZ,

tel: 070-3868685/06-52088057 proosdij@hetnet.nl

Secr. : J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK, tel: 06-20617539

jagerjjan@gmail.com

Pennm.: M.P.E. Geervliet-Struiken, Hendrinaland 16, 2596 PK Den Haag,

tel: 070-3831515 penningmeesterhoeksteen@gmail.com

Voorg.: Mevr. ds. K. Bezemer, A. van Ostadelaan 9, 2343 EL Oegstgeest,

tel: 071-5320438 kbezemer@cistron.nl
WAGENINGEN 17-10-1878

Doopsgez. Kerk, A. Faliseweg/Arboretumlaan, tel: ­0­317-414841.

Iedere maand 10.00 uur.

Voorz. a.i.: zie secretaris

Secr. : Mevr. J. Kok, Zwanebloemstraat 26m, 6871 WN Renkum,

tel: 0317-319811 jm.kok@kpnplanet.nl

Pennm.: W. van Eck, Selterskampweg 57, 6721 AS Bennekom,

tel: 0318-415988 whvaneck@planet.nl

Voorg.: Ds. G.J.J. van Hiele, Arboretumlaan 1-A, 6703 BD,

tel: 0317-422972 gerke.vanhiele@planet.nl

Pastoraal medewerker: Mevr. C.A. van Ark, Arboretumlaan 1-A, 6703 BD,

tel: 0317-422972 corien.vanark@planet.nl


WASSENAAR 2-5-1919

Lange Kerkdam 46, 2242 BW, tel: 070-5115771.

Iedere week 10.30 uur.

Voorz. : C.J.M. de Boer-Vogelaar, Lange Kerkdam 84, 2242 BZ,

tel: 070-5116260 cjmvogelaar@gmail.com

Secr. : Mw. E. Slager, Hogeweg 2, 2244 GR,

tel: 070-5177406, evahavelaar@hotmail.com

Pennm.: J.L.P. Thorissen, Laan van Oostenburg 47, 2271 AN Voorburg

tel: 070-3862551 p.thorissen@hetnet.nl

Voorg.: Mevr. ds. M.F. de Vries, Castricummerweg 8, 1911 GA Uitgeest,

tel: 0251-312388/06-22325913 vanaller@dds.nl
WESTERKWARTIER

Kerkt in Romaanse kerk, Noorderringweg 41, 9363 HA Marum

Voorz.: vacature

Secr.: mevr. E. Opheikens, C. Posthuisstraat 3, 9728 AR Groningen, tel:

vgw@vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl

Pennm.: Mevr. A. Oudenaarden, Tom Mandersstraat 48, 7558 MP Hengelo

tel: 074-2783772 oudenaarden40@zonnet.nl

Voorg.: pastorale ondersteuning door mevr. S. van der Laan


WOUBRUGGE/NIEUWVEEN 6-10-1886

Gereformeerde kerk, Dr A. Kuyperweg 1, 2481 LC Woubrugge.

Van sept. t/m mei iedere 14 dagen 11.15 uur.

Voorz./secr./pennm.: L. Scheele, Sterrenkroos 15, 2481 CM Woubrugge,

tel: 0172-519301 levien.scheele@planet.nl

Voorg.: vacant


ZEIST 1907

Kerkweg 19-23, 3701 HD, tel: 030-6924482. Iedere week 10.30 uur (40 x per jaar).

Voorz.: G.P. Boogaard, Mesdaglaan 1, 3735 LK Bosch en Duin,

tel: 030-6931457 gpboogaard@kpnmail.nl

Secr.: J.D. Krediet, Steniaweg 7, 3702 AE, tel: 030-6923828 hjkrediet@ziggo.nl

Pennm: P.D.A. Olthof, W. de Zwijgerlaan 22, 3722 JR Bilthoven,

tel: 030-2287628 pda.olthof@planet.nl

Voorg.: Drs. mr. J. de Wit, Postbus 3, 1619 ZG Andijk, tel: 0228-596733/

06-53533268 ebenhaezer@planet.nl

Pastoraal medewerker: R.H. van der Weij-Blommendaal, Valklaan 5, 3722 ZJ

Bilthoven, tel: 030-2287768 leo.weij@wxs.nl
ZUID-KENNEMERLAND 4-5-1876

De Kapel, Potgieterweg 4, 2061 CT Bloemendaal, tel: 023-5266025.

Iedere week 10.30 uur behalve juli en augustus.

Voorz. /Pennm.: T. Barends, zie De Kapel, tel: 023-5275676

barendsschoenen@planet.nl

Secr. : R. Keene-Fiolet, zie De Kapel, tel: 023-5290910 riakeene@concepts.nl

Voorg.: Mevr. drs. K. Bezemer, A. van Ostadelaan 9, 2343 EL Oegstgeest,

tel: 071-5320438 kbezemer@cistron.nl


ST. ZUID-WEST VELUWE

Voorz.: H. Rijken, Valkseweg Oost 45, 6741 ZI Lunteren,

tel: 0318-484272 hri@live.nl

Secr.: D. Gorter-Scheffer, Boterbloem 15, 6721 RC Bennekom,

tel: 0318-419593 diengorter@hetnet.nl

Penn.: H. van der Werf, Padberglaan 20, 6711 PD Ede,

tel: 0318-651079 hans@vanderwerfbelastingadviseurs.nl
KRING ACHTERHOEK/TWENTE

Secr.: D.J. Faber, Boerhaavelaan 27, 7002 HT Doetinchem,tel: 0314-360844 do.faber@planet.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina