Landelijke standaard chemotherapie-geinduceerde alopecia (cia)Dovnload 332.44 Kb.
Pagina1/8
Datum25.07.2016
Grootte332.44 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Standaard

Chemotherapie-

geïnduceerde Alopecia


Augustus 2014

LANDELIJKE STANDAARD CHEMOTHERAPIE-GEINDUCEERDE ALOPECIA (CIA)


Samenvatting 3

Introductie 4

Samenstelling werkgroep 5

1 Incidentie en verloop van CIA 7

1.1 Incidentie chemotherapie-geïnduceerde alopecia 7

1.2 Incidentie chemotherapie-geïnduceerde permanente alopecia 7

1.3 Overige oorzaken haarverlies 7

1.4 Haargroei 8

2 Preventie van CIA
9

2.1 Methoden ter preventie van CIA 9

2.2 Hoofdhuidkoeling 9

2.3 Indicaties en contra-indicaties van hoofdhuidkoeling 12

3 Camouflage van CIA 15

4 Patiëntenvoorlichting 17

4.1 Haaruitval en hoofdhuidkoeling 17

4.2 Haarverzorging 18

4.3 Omgaan met haarverlies (coping) 19

Colofon 21

Bijlagen 22

A1 Literatuur bespreking: risico op hoofdhuidmetastasen 23

A2 Geen hoofdhuidkoeling bij hematologische maligniteiten 27

B1 Implementatieplan hoofdhuidkoeling 29

B2 Overzicht middelen en incidentie van alopecia, gesorteerd per wijze van toediening (intraveneus of oraal) (zie schema in Excel op www.hoofdhuidkoeling.nl) 34

B3 Incidentie van alopecia en effectiviteit hoofdhuidkoeling per (combinatie van) middel(en) (zie schema in Excel op www.hoofdhuidkoeling.nl) 34

B4 Instructie praktische uitvoering hoofdhuidkoeling 35

B5 Patiënteninformatie 37

Referenties 44


Samenvatting

In deze ‘standaard voor CIA’ is informatie over chemotherapie-geïnduceerde haaruitval (CIA) en hoofdhuidkoeling gebundeld. De standaard beschrijft onder meer de incidentie, oorzaak, verloop, preventie en camouflage van CIA. Ook worden de resultaten, veiligheid, (contra-)indicaties en praktische uitvoering van hoofdhuidkoeling beschreven. Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan patiënteninformatie over CIA en hoofdhuidkoeling.


De informatie is waar mogelijk evidence-based, maar ook gedeeltelijk practice-based. De standaard werd geschreven door een werkgroep van verpleegkundigen, oncologen, patiëntvertegenwoordigers en onderzoekers.

Introductie


Aanleiding voor ontwikkeling van de standaard

De incidentie van kanker neemt toe en er wordt steeds meer chemotherapie gegeven. In de periode van 2000 tot 2008 nam in Nederland bijvoorbeeld het aantal borstkankerpatiënten dat initieel behandeld werd met chemotherapie toe met 40%.2 Een stijging in de toediening van chemotherapie leidt eveneens tot een stijging in de incidentie van haaruitval oftewel chemotherapie-geïnduceerde alopecia (CIA). CIA is een belastende bijwerking voor veel patiënten met kanker. Hoofdhuidkoeling is tot op heden de enige methode om CIA te voorkomen.3 Meer dan 80 Nederlandse ziekenhuizen bieden patiënten hoofdhuidkoeling aan (2014). Zorgprofessionals in Nederland geven aan behoefte te hebben aan een overzicht van de stand van zaken omtrent hoofdhuidkoeling, zoals kennis over de effectiviteit en veiligheid van hoofdhuidkoeling, uniformiteit in de praktische uitvoering en een overzicht van aspecten voor de voorlichting aan patiënten.4


Houderschap standaard

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is houder van de landelijke standaard CIA en draagt zorg voor beheer en actualisatie.


Algemeen

CIA is een veelvoorkomende bijwerking van de behandeling met chemotherapie tegen kanker. Het is een bijwerking die door het merendeel van de patiënten als belastend wordt ervaren en waarvan de impact door zorgprofessionals (zowel medische als verpleegkundige disciplines) vaak wordt onderschat.5Doelstelling

Het doel van deze standaard is enerzijds bundeling van informatie met betrekking tot CIA en –daar waar van toepassing- bundeling van informatie met betrekking tot hoofdhuidkoeling. Anderzijds heeft het tot doel om te zorgen voor meer uniformiteit in de praktische uitvoering van hoofdhuidkoeling (zowel binnen een ziekenhuis als tussen verschillende ziekenhuizen).
Centrale uitgangsvraag

De centrale vraag bij de ontwikkeling van deze standaard was ‘Welke kennis en vaardigheden dienen zorgprofessionals te hebben met betrekking tot CIA?’


Doelgroep

Deze standaard is bedoeld voor professionals die zorgdragen voor patiënten die behandeld (gaan) worden met intraveneuze chemotherapie die CIA kan veroorzaken.
Patiëntenpopulatie

Deze standaard is van toepassing op alle patiënten met kanker die behandeld (gaan) worden met intraveneuze chemotherapie die CIA kan veroorzaken.


Afbakening van het onderwerp

De standaard richt zich op alle aspecten van CIA: van voorlichting aan de patiënt over het risico op CIA, het verloop van haarverlies, coping, mogelijkheden ter camouflage (haarwerken en andere hoofdbedekkingen), hoofdhuidkoeling ter voorkoming of vermindering van CIA en (na)zorg en begeleiding.


Methodiek

Bij de ontwikkeling van de standaard is zoveel mogelijk het proces van Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO) gevolgd.6
Samenstelling werkgroep


De werkgroep die is samengesteld voor de ontwikkeling van de standaard bestaat uit de volgende personen:


Naam

Ziekenhuis / Instelling

Functie

L. Beers

Medisch Centrum Alkmaar

afgevaardigde V&VN Oncologie / oncologieverpleegkundige

S. Beijer

IKZ

senior-onderzoeker

R. Booltink

Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar

oncologieverpleegkundige

E. Boot

Havenziekenhuis

verpleegkundig specialist longgeneeskunde

W. Breed

Stichting Geef Haar een Kans

internist-oncoloog, haematoloog / voorzitter Stichting Geef Haar een Kans

W. Dercksen

Máxima Medisch Centrum

internist-oncoloog

M. Dorst

st. Antoniusziekenhuis

oncologieverpleegkundige

C. Drijvers

st. Elisabeth Ziekenhuis

oncologieverpleegkundige

J. van den Eijnden-van Raaij

Stichting Geef Haar een Kans

Secretaris

G. van der Heide
afgevaardigde NFK / ervaringsdeskundige

J.J.M. van der Hoeven

LUMC

internist-oncoloog

C. van den Hurk

IKZ

onderzoeker hoofdhuidkoeling

P. Hendriks

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Verpleegkundig specialist oncologieP. Keizer-Heldens

Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar

verpleegkundig specialist oncologie

M. Komen

Medisch Centrum Alkmaar

researchcoördinator oncologie

K. van der Knaap

IKZ

hoofd sector Zorg en Scholing IKZ / procesbegeleider richtlijnontwikkeling

E. Maassen

TweeSteden Ziekenhuis

Coördinator Research Oncologie

J. van de Meijden
afgevaardigde BVN / ervaringsdeskundige

M. Moerenhout-Verhoeven

Catharina Ziekenhuis

oncologieverpleegkundige

F. Mols

Tilburg University / IKZ

psycholoog / senior-onderzoeker

J.W.R. Nortier

LUMC

internist-oncoloog

P. Offerman

Albert Schweitzer Ziekenhuis

oncologieverpleegkundige

M. Peerbooms

MUMC

Casemanager

W. Peters

Catharina Ziekenhuis

hematoloog

K. Schram

CZ Zorgverzekering

zorginkoper ketenzorg

C. Smiesing-Sneijders

Stichting Geef Haar een Kans

afgevaardigde BVN / ervaringsdeskundige

R. Snijders

Stichting Geef Haar een Kans

ervaringsdeskundige

C. Verschuren

Catharina Ziekenhuis

oncologieverpleegkundige

G. Ypenga

Ziekenhuis Bethesda

verpleegkundig specialist oncologie, voorzitter werkgroep standaard CIA

Revisies


Versie

dd

door

inhoud

Akkoord

1.1

Augustus 2014

Corina

  • Bundeling patiënteninformatie in bijlage B5

Gea


- Samenvatting toegevoegd

- Aangepast: nakoeltijd docetaxel naar 20 minuten

- Update referenties

- Informatie over verdraagbaarheid toegevoegd: sites -> default -> files -> bestanden
bestanden -> Leiden, 4 maart 2015 Windkracht’21: er valt iets te kiezen: Rijnland lanceert ’guerrilla’-campagne waterschapsverkiezingen Vandaag lanceerde het hoogheemraadschap van Rijnland de publiekscampagne voor de waterschapsverkiezingen op 18 maart
bestanden -> Nederlandse fruittelers organisatie
bestanden -> Introductie van de boeken Oldenhave, M. Flits – De roze rapper Korte beschrijving
bestanden -> Zwangerschap, postpartumperiode en werk
bestanden -> Meer informatie? Bel Hi Ho Silver Management +31(0)40-2075747 (Jaap) Persfoto, demo etc
bestanden -> Bewegen, natuur en gezondheid: Wat doet de huisarts ermee?
bestanden -> Bron: Stigas en rivm plukartikel Week van de teek 2015 Een teek? Pak ‘m beet!
bestanden -> Aanvraagformulier vakantie en verlof
bestanden -> Inschrijfformulier ponykamp zomer 2016
bestanden -> Programme Thursday 15th of October Creativity and Innovation in Programme Design following tuning


  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina