Leden van de afdeling Achterhoek en bestuurDovnload 14.27 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte14.27 Kb.
Leden van de afdeling Achterhoek en bestuur.
Ik ben Harry van Mosseveld, 64 jaar en heb de laatste jaren gewerkt als ambtelijk secretaris bij Sensire. In de industrie heb ik werkervaring maar ik heb het langst gewerkt in de zorg.

Nu ben ik in de VUT en woon in Emmerich Am Rhein, dus hier net over de grens. Wel ben en blijf ik Nederlander.

Ik heb aardig wat vakbondservaring maar daar kom ik dadelijk op terug.
Eerst wil ik het huidige bestuur bedanken dat zij mij als hun kandidaat voordragen voor de functie “voorzitter van de afdeling”.

Een duidelijkere motie van vertrouwen bestaat er niet, denk ik.


Voor de leden die mij nog niet kennen vertel ik nu wat over mijn vakbondsachtergrond.
Ik ben in 1944 geboren en eigenlijk was dat in een vakbondswieg. Mijn vader was vakbondsbode, een functie die niet meer bestaat vanaf de tijd dat de contributie via een bankrekening geïnd wordt.

Mijn vader was het rondfietsende hulpje van de penningmeester van de St. Eloy afdeling Dongen.

Ikzelf werd op 10 augustus 1959 daar lid van omdat ik na de LTS bij Ericsson ging werken.

Zo ging dat toen in een vakbondsgezin. Ging je werken dan werd je gelijk lid van de vakbond.

En al redelijk spoedig werd ik onbewust actief voor die bond.

Terwijl ik in militaire dienst was werd mijn vader ziek. Er werd niet gevraagd wie de contributie bij de leden ging ophalen, ik ging dat op zaterdag als ik thuis kwam gewoon doen. Totdat mijn vader beter was.

Vandaar dat ik toen ook nog niet werd ingeschreven als kaderlid.
Ik bleef een stil lid tot na mijn studies die ik in de avonduren deed.

Wel werd ik in 1966 namens de industriebond lid van de OR van Philips. De directeur was toen nog voorzitter van de OR, iets wat nu niet meer voor te stellen is.


In 1982 was ik klaar met mijn studies en in 1983 vertelde ik aan de toenmalige plaatselijke vakbondsafdeling Neede dat ik wel actief wilde worden. Toen bleek dat ik werkelijk al die tijd een stil lid geweest was want men kon niets van mij vinden.

Nadat een en ander gecorrigeerd was werd ik snel benaderd met de vraag of ik in Neede de kar van de FNV opnieuw op poten zou willen zetten.

Met enkele andere enthousiastelingen is dat inderdaad gelukt. De eerste vakbondswinkel in de Achterhoek is onder dat bestuur toen geopend.
De vakbond gaf kaderleden ook de gelegenheid om zich te scholen voor het vakbondswerk en voor mij lag de kadercursus AbvaKabo dus voor de hand. Daarna volgde de kadercursus FNV.
Omdat mijn toenmalige werkgever (FESTOG) in Doetinchem gehuisvest was, behoorde ik bij de AbvaKabo afdeling Doetinchem en kwam in het bestuur terecht, eerst als notulist. (dat deed ik beroepsmatig ook namelijk als ambtelijk secretaris van OR-en)

Als voorzitter van de groep Welzijn was ik ook actief in het groepenwerk.


Het samensmelten van de afdelingen Zevenaar en Doetinchem tot de afdeling West Achterhoek Liemers heb ik als secretaris van die nieuwe afdeling meegemaakt.

Ook was ik afgevaardigde naar de bondsraad en enkele keren naar het bondscongres.


Voor ABVAKABOFNV ben ik zolang het fenomeen introductie nieuwe leden bestaat al voorlichter.

Daarom mag je verwachten dat ik redelijk goed de weg weet in vakbondsland.

Die vakbondskennis wil ik de komende jaren gebruiken om samen met de andere bestuurders van de huidige afdeling Achterhoek de voorwaarden te scheppen voor de leden in de;


  1. collectieve belangen behartiging,

  2. individuele belangen behartiging,

  3. maatschappelijke belangen behartiging.

In het kader van de collectieve belangenbehartiging moet de afdeling mogelijkheden creëren voor leden. Zij moeten kenbaar kunnen maken wat ze belangrijk vinden in de onderhandelingen van de CAO. Hoe dat moet gaan plaatsvinden, moet nog besproken worden. Immers we leven nu in 2008 en het beleggen van grote ledenvergaderingen is niet zo eenvoudig meer als in de periode dat mijn vader actief was in de bond. Maar we hebben nu wel meer mogelijkheden om met elkaar te communiceren. Er is al een website ABVAKABOFNV en er is ook een afdelingswebsite.

Misschien moet de afdeling die website nog meer en verder ontwikkelen.
Voor de individuele belangen behartiging zal de afdeling moeten onderzoeken op welke manier ze bijvoorbeeld opnieuw een spreekuur kan opzetten. Mogelijk dat het te realiseren valt met ander bonden van de FNV in de Achterhoek.
Voor de maatschappelijke belangen behartiging dient de samenwerking in FNV verband voortvarend opgepakt te worden. Op dat platform dienen de maatschappelijke kwesties met de leden bediscussieerd te worden. Hoe we dat in FNV verband handen en voeten kunnen geven wordt dus een zaak van goed overleg met collega bonden.
Er is dus volop beleidsmatig werk te doen maar ook het werk voor de eigen vereniging moet goed geleid worden.

Immers we zijn en blijven een vereniging en in een vereniging zijn de leden de baas.

Natuurlijk is er een hoofdbestuur waar we veel van verwachten. Maar de afdelingen zullen namens de leden moeten vertellen wat het hoofdbestuur zoal moet doen en in welke volgorde.
Hoe wil ik daaraan meewerken?

Ik wil geen voorzitter zijn die al het werk zelf doet. Ik wil een voorzitter zijn die een team voorzit. Samen bepalen wat we als afdeling belangrijk vinden en daar prioriteiten in aanbrengen.


Ik wil een goed gestructureerde afdeling leiden met duidelijke afspraken onder elkaar wie wat doet. Maar ook hoe men elkaar ondersteund en indien nodig waarneemt. Dat laatste vind ik van wezenlijk belang omdat mijn vrouw en ik ook nog wel eens naar Australië gaan, naar de kinderen en kleinkinderen, en het gewone vakbondswerk hier dan gewoon door moet gaan.
Een aardige vakbondsklus ligt er dus te wachten, maar gelukkig heb ik als vutter daar tijd voor.
Als deze vergadering wil dat ik daar aan begin dan zal ik me daar graag veel voor inzetten.

Ik dank jullie wel.

- -
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina