Leden van de Raad van Toezicht (m/v)Dovnload 5.93 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte5.93 Kb.
De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) te Drachten is een brede welzijnsorganisatie. M.O.S. heeft een Raad van Toezicht die uit 6 leden bestaat. In verband met het aflopen van de zittingstermijn van twee leden, zijn wij op zoek naar

Leden van de Raad van Toezicht (m/v)

aandachtsvelden:

- kwaliteit en openbaar bestuur

- juridisch


Functie informatie

Als lid van de Raad van Toezicht bent u belast met het toezicht houden op het algemeen beleid van M.O.S., het bewaken van onze maatschappelijke doelstelling en de bedrijfsvoering. De leden van de Raad beschikken over een diverse achtergrond, deskundigheid en ervaring.


Gelet op de samenstelling van de Raad zijn we op zoek naar een kandidaat met een juridisch profiel en een kandidaat met een inhoudelijke achtergrond op het gebied van kwaliteit en openbaar bestuur. U heeft affiniteit met het welzijnswerk en aantoonbare bestuurlijke ervaring.

Teneinde een evenwichtige opbouw van de Raad van Toezicht te bewerkstelligen gaat bij gelijkwaardige geschiktheid onze nadrukkelijke voorkeur uit naar een vrouw.


De Raad van Toezicht onderschrijft de governance code Welzijn.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden.

Een profiel van de Raad van Toezicht kunt u hier downloaden (in pdf).

Uw reactie

Uw reactie en CV kunt u tot 7 maart 2016 mailen naar: vacature@mosweb.nl, onder vermelding van: vacature Lid Raad van Toezicht of richten aan Stichting MOS, afdeling P&O, Postbus 315, 9200 AH Drachten.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer mr. P. van Zandbergen, te bereiken via telefoonnummer: 0512-515598.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina