Leerplan Basiseducatie Leergebied WiskundeDovnload 1.02 Mb.
Pagina1/15
Datum18.08.2016
Grootte1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Leerplan Basiseducatie


Leergebied Wiskunde
Opleiding Doorstroom
(AO BE 019)

31 mei 2011.

Vlaams Ministerie

van Onderwijs en VormingOnderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15

1210 BRUSSEL

Tel. 02 553 65 87
jeanlouis.leroy@ond.vlaanderen.be

www.onderwijsinspectie.be


Onderwijsinspectie centra voor basiseducatie

Advies tot goedkeuring van leerplannen


 1. Administratieve gegevens

  1. Benaming van het leerplan:Adviesnummer

2011/539/5//B

Code indiener

VOCVO nr AO BE 019

Onderwijsniveau

Centra Basiseducatie

Studiegebied / Leergebied

Wiskunde

Opleiding

Wiskunde Doorstroom

Rangschikking

Basiseducatie

Organisatievorm

Modulair
Gaat van kracht vanaf

1 februari 2012


  1. Datum van ontvangst: 26/05/2011

  2. Behandelende inspecteurs:
  1. Gegevens m.b.t. de indiener van het leerplan:

Vocvo

Kardinaal Mercierplein 1

2800 Mechelen


 1. Advies

Advies betreffende het leerplan met kenmerk 2011/539/5//B: definitieve goedkeuring

  1. Het leerplan

Het leerplan wordt definitief goedgekeurd en kan van kracht gaan als definitief goedgekeurd leerplan voor de vermelde doelgroep vanaf 1 februari 2012.

  1. De doelstellingen

Het leerplan bevat ten minste en herkenbaar de doelstellingen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de eindtermen, basiscompetenties en sleutelvaardigheden van het opleidingsprofiel Wiskunde – Doorstroom AO BE 019, versie 1.0 BVR.

  1. Eigen inbreng

Het leerplan geeft aan waar de ruimte voor eigen inbreng zich situeert.

  1. Opbouw

Het leerplan maakt de systematiek duidelijk volgens welke het is opgebouwd. Het geeft de samenhang aan met voorafgaande of daaropvolgende leerjaren of modules.

  1. Consistentie

Het leerplan bevat geen doelstellingen die strijdig zijn met de eindtermen, basiscompetenties en sleutelvaardigheden van het opleidingsprofiel Wiskunde – Doorstroom AO BE 019, versie 1.0 BVR.

  1. Materiële uitvoerbaarheid

Het leerplan vermeldt duidelijk welke materiële vereisten minimaal noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering.

  1. Verantwoordelijkheid indiener

De indiener is verantwoordelijk voor de eindredactie van het leerplan: vorm, lay-out en taalcorrectie hebben geen deel uitgemaakt van deze advisering.
Eventuele notities bij lezing van het leerplan (maken geen deel uit van de advisering):

Dit leerplan biedt een echt houvast voor de leerkrachten Wiskunde en dit zowel voor hun lespraktijk als hun evaluatiepraktijk.
1 Inleiding
6

1.1. Hoe is het leerplan tot stand gekomen? 6

1.2. Wat vind je in dit leerplan? 7

1.3. Flexibilisering leergebied Wiskunde 7

1.4. Wie werkte er aan mee? 7

2. Het leergebied Wiskunde 9

2.1. Doelstelling van het leergebied Wiskunde 9

2.1.1. Visie van het leergebied Wiskunde 9

2.1.2. Algemene doelstellingen 10

2.1.3. Specifiek voor Wiskunde – Doorstroom 11

2.1.4. Beschrijvingskader 11

2.2. Organisatie 14

2.2.1. Studieduur 14

2.2.2. Onderwijsvorm 14

2.2.3. Modules (overzicht) 14

2.2.4. Leertraject (schema) 14

HOE LEEST MEN EEN MODULEOVERZICHT? 15

Overzicht modules Wiskunde – Doorstroom AO BE 019 16

3.1. Beschrijving module Wiskunde functioneren 01 (BE 077) 16

3.1.1. Situering module


16

3.1.2. Instapvereisten 16

3.1.3. Moduleoverzicht 17

3.2. Beschrijving module Wiskunde functioneren 02 (BE 078) 29

3.2.1. Situering module
29

3.2.2. Instapvereisten 29

3.2.3. Moduleoverzicht 30

3.3. Beschrijving module Wiskunde functioneren 03 (BE 079) 40

3.3.2. Instapvereisten 40

3.3.3. Moduleoverzicht 41

3.4. Beschrijving module Wiskunde functioneren 04 (BE 080) 52

3.4.1. Situering module


52

3.4.2. Instapvereisten 52

3.4.3. Moduleoverzicht 53

3.5. Beschrijving module wiskunde participeren (BE 081) 68

3.5.1. Situering module. 68

3.5.2. Instapvereisten 68

3.5.3. Moduleoverzicht. 69

3.6 Beschrijving Module Wiskunde Doorstroom 01 (BE 082) 78

3.6.1. Situering module 78

3.6.2. Instapvereisten 78

3.6.3. Moduleoverzicht. 79

3.7. Beschrijving Module Wiskunde Doorstroom 02 (BE 083) 95

3.7.1. Situering module 95

3.7.2. Instapvereisten voor de module 95

3.7.3. Moduleoverzicht 96

3.8. Beschrijving Module Wiskunde Doorstroom 03 (BE 084) 109

3.8.1. Situering module 109

3.8.2. Instapvereisten voor de module 109

3.8.3. Moduleoverzicht 110

4. Evaluatie leerinhoud 116

5. Minimale materiële vereisten 120

Minimum materiaal wiskunde voor alle modules 120

Minimum materiaal wiskunde per niveau/module 121

6. Bibliografie 122

6.1 Artikelen 122

6.2 Tijdschriften 122

6.3 Achtergrondliteratuur 122

6.4 Websites 124

6.5 Lesmateriaal 126

7. Bijlage 132


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina