Leerproject: Als ik kan werken. Ik wil mijn steentje bijdragen tot de uitbouw van de wereld. Werken in de BewelDovnload 36.94 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte36.94 Kb.

Jaar/groep: vijfde jaar OV 2

Leerproject: Als ik kan werken. Ik wil mijn steentje bijdragen tot de uitbouw van de wereld. Werken in de Bewel.

Geplande timing (wanneer en hoelang):als voorbereiding op de stage; 4 lessen Gerealiseerde timing:

Knooppunten:

Ben je boos omdat ik goed ben? Mt. 20, 1 – 16 .

Slavenarbeid in Egypte.

Ik wil later…worden.


Blikopener:

Mensen moeten hoopvol naar de toekomst kunnen kijken en niet werkloos de avond afwachten.

Tewerkstelling is een belangrijke hefboom in de armoedebestrijding.

Beginsituatie:

Leerlingen zien werkloosheid rondom zich. Op het eerste zicht lijkt het fijn, niets moeten doen en toch een uitkering krijgen. De stages zijn voor sommigen een last. Ze hebben nood aan een concreet voorbeeld van iemand die ze nog kennen van vroeger in de school. Hoe ervaart zij (hij) het werken in Bewel. Deze kan de leerlingen motiveren om positief tegenover werken in Bewel te staan en het als een voorrecht te beschouwen daar te mogen werken omdat ze hier extra beschermd worden.Terrein- en ontwikkelingsdoelen:

5.1.1. Diepere inhoud geven aan het begrip arbeid.

5.1.5. Illustreren hoe arbeid het leven van mensen en gezinnen beïnvloedt.

5.1.7. Gevoel van geluk, tekort komen en onmacht rond prestatie uitdrukken.

5.1.3. Arbeid als meewerken aan het bewoonbaar maken van de wereld, bespreken.

5.1.11. Een taak goed afwerken.


Waaraan wil ik werken? Wat wil ik bijbrengen?

Gevoelens rond slavenarbeid uiten

Gevoelens rond de werkers van het elfde uur uiten

Motiveren om te gaan werken.

Zich een positieve werkhouding aanmeten.

Elk op zijn eigen plaats en met zijn eigen mogelijkheden een bijdrage tot de uitbouw van de wereld leveren.

Arbeid vormt je als mens.

Ons christelijke geïnspireerd zijn tonen door waarden als eerlijkheid, oprechtheid, dienstbaarheid, eerbied voor het werk van anderen te hanteren.
Ingrediënten. Hoe en waarmee wil ik het doen?

Tennisbal gooien naar de volgende ll met de vraag: Wat wil jij later worden?

Videofragment uit de film ‘De prins van Egypte’ i.v.m. slavenarbeid.

Videofragmenten over de werking van de Bewel ‘De late shift. Beschut of niet beschut’.

Parabel van de werkers van het elfde uur. Mt. 20, 1 – 16.

De bijbel voor jongeren. Verhalen en feiten in woord en beeld. J.H. Gottmer.

Mooie tekeningen van mensen die in de wijnbouw aan het werken zijn, vind je in de boekenreeks ‘Kijk op bijbel’ deel 8: Leven en wonen in Israël.

Klassikaal vragen opstellen over alles wat we willen weten over werken in een Bewel.

Een oud-leerling uitnodigen en de vragen stellen bij een kop koffie.

Toepassing: bandwerk: letters uitknippen en samen een slogan maken

EEN TAAK GOED AFWERKEN

Lied beluisteren ‘Bedankt’ van Philippe robrecht.

gebed

Terugblik en brug naar een ander project:


Terugblik op het lesgebeuren:


Terugblik op de ingrediënten:


De arbeiders van de wijngaard (Mt 20)

Op een dag vertelde Jezus een gelijkenis over een man, die een grote wijngaard bezat. Op een morgen ging hij naar het marktplein en huurde daar een paar arbeiders; hij bood ze allemaal een dagloon aan van één zilverstuk. Wat later, zag hij een paar mannen bijeen staan die niets te doen hadden. 'Kom maar in mijn wijngaard werken,' zei hij tegen hen. Gretig namen ze zijn aanbod aan. Nog drie keer huurde de man er arbeiders bij, tot de zon laag aan de hemel stond en de dag bijna voorbij was.

Die avond zei de man tegen zijn opzichter dat hij de arbeiders bijeen moest roepen en hun loon moest uitbetalen. 'Die het laatst begonnen zijn, moet je het eerst betalen,' zei hij, 'en geef iedereen één zilverstuk.'

Maar toen de mannen die vanaf 's ochtends vroeg in de volle zon geploeterd hadden, zagen dat ze niet meer kregen dan degenen die aan het eind van de dag begonnen waren, begonnen ze te mopperen. "Wij hebben meer uren gewerkt, dus hebben we recht op meer geld,' klaagden ze.

‘Nee,' zei de man. 'Ik heb jullie een zilverstuk aangeboden, en dat vonden jullie goed. Ik wil jullie allemaal gelijk behandelen.'

Ben je boos omdat ik goed ben?


BEN JE BOOS OMDAT IK GOED BEN?

EEN OUD-LEERLING KOMT IN ONZE SCHOOL VERTELLEN OVER HAAR

WERK IN DE BEWEL IN DIEST.

1 . IS HET FIJN OM DAAR TE WERKEN? GA JE ER GRAAG NAARTOE?

2 . WELK WERK DOE JE? VERTEL ER EENS OVER.3 . IS HET GEMAKKELIJK OF MOEILIJK?4 . MOET JE ALTIJD HETZELFDE WERK DOEN?5 . HOU JE DAT WERK GEMAKKELIJK VOL? IS HET LEUK?6 . WAT ALS JE EEN WERK ECHT BEU BENT? EN ALS JE IETS NIET GOED KAN?7 . KUNNEN JULLIE ALLEMAAL GOED MET ELKAAR OPSCHIETEN? EN MET DE

BAAS?
8 . MOET JE DAAR SNEL WERKEN?9.WERK JE TOT ’S MIDDAGS OF TOT ’S AVONDS?10 . HOE IS JE DAGINDELING? VERTEL EENS HOE DAT GAAT.11 . WAT ALS ER WERK TUSSEN KOMT DAT DRINGEND AF MOET?12 . MOET ER OOK IEMAND MET EEN HEFTRUCK WERKEN?13 . WIE DOET DE BESTELLINGEN?14 . HOEVEEL VERDIEN JE PER MAAND?15 . WAT KUN JE ZOAL KOPEN MET HET GELD DAT JE VERDIENT?16 . HEB JE NOG GELD OVER VOOR IETS LEUKS?17 . HOE GA JE NAAR JE WERK? MET DE BUS? AUTO? FIETS?18 . HOE LAAT MOET JE VERTREKKEN? HOE LAAT KOM JE THUIS?19 . HOEVEEL VERLOFDAGEN HEB JE? IS DAT GENOEG?20 . WAT DOE JE ALS JE EEN DAG ZIEK BENT? LANGER DAN EEN DAG?21 . WAT DOEN JULLIE ALS ER GEEN WERK IS?22 . IS ER OOK STRESS OP HET WERK? WORDT ER GERUZIED? GEPLAAGD?

GEPEST ?
23 . HEB JE ER VRIENDEN?24 . HEB JE NOG TIJD OVER VOOR ANDERE DINGEN? EEN HOBBY

BIJVOORBEELD ?

25 . MAG JE IN BEWEL DE HELE DAG PRATEN ?26 . MAG JE ZELF KIEZEN NAAR WELKE BEWEL JE WIL GAAN ?
Lied: "Bedankt" van Philippe Robrecht.
"Ik heb je niet meer nodig, je hebt je werk gedaan

jouw werk wordt overbodig, zoek maar een and're

baan.

Bedankt, jij bent welbedankt,hier nog een ruiker bloemen voor je vrouw.

Bedankt, ja hartelijk.bedankt

voor al die jaren welgemeende trouw. "

:

We hebben grote plannen,we gaan nu wereldwijd,

het heeft geen zin te praten

over verleden tijd.
En jij, jij werkte altijd hard,

we zijn heel erg tevreden over jou. ":

Er is Europa dat ons wacht

maar voor die strijd ben jij toch veel te oud.


Je hebt je tijd gehad ...
Na twintig jaar paraat moet je weer stemp'len gaan,

één keer per maand volstaat, niet in de rij gaan

staan.
Maar dan begint een eeuwigheid

van hopen op een beetje zekerheid

en 's nachts denk jij de hele tijd:

"Wie is het die m' n leven leidt ?"


Je hebt je tijd gehad ...

Heer,


Ik word nu volwassen en denk na over mijn toekomst.

Onzeker.


Onwennig.
In de school hebben ze me grondig voorbereid.

Mijn talenten heb ik ontwikkeld ,

Waardoor ik het gevoel heb iets te kunnen.

Nu is het aan mij om te laten zien wat ik geleerd heb.


Steun me bij mijn stage.

En help me om een verdraagzaam, eerlijk, beleefd,

Kortom, een fijne werknemer te worden,

Met respect voor mijn baas.


Met jouw hulp, Heer, kom ik er wel.

Help me bij mijn zoektocht.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina