Leerpunt Waas & Dender Maatschappelijke Zetel: E. Van Winckellaan 23 9200 DendermondeDovnload 16.31 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte16.31 Kb.
Leerpunt Waas & Dender
Maatschappelijke Zetel:

E. Van Winckellaan 23

9200 Dendermonde


Ter inleiding:
Leerpunt Waas & Dender is een centrum voor Basiseducatie. Wij organiseren in regio Waas en Dender een gevarieerd pakket van cursussen voor laaggeschoolde volwassenen.

De cursussen zijn opgesplitst in vijf leerdomeinen: • Nederlands als Moedertaal (cursussen lezen en schrijven zowel voor analfabeten als voor mensen die functioneel analfabeet zijn).

 • Nederlands als Tweede Taal: taalcursussen voor (gealfabetiseerde) anderstaligen.

 • Alfa NT2: taalcursussen voor (analfabete) allochtonen

 • Wiskunde

 • Maatschappelijke oriëntatie, Vreemde Talen en ICT

Leerpunt Waas & Dender land telt een honderdtal lesgroepen en bereikt jaarlijks meer dan 1500 cursisten.

We zijn met een vijftigtal collega’s.

Het aanbod wordt decentraal georganiseerd.

De taakomschrijving

De job van educatieve medewerker bestaat uit het lesgeven aan laaggeschoolde volwassenen.

Dat wil zeggen dat je:


 • de lessen voorbereidt,

 • mee de inhouden ontwikkelt,

 • andere educatieve taken op je neemt (bijvoorbeeld voortgangsgesprekken met deelnemers)

 • cursusadministratie doet,

 • …..

Er wordt gewerkt in een hecht teamverband.

Je werkt onder de supervisie van een teamleider.Nieuwe medewerkers krijgen een korte interne opleiding en worden intensief gecoacht.

De vacaturesWe hebben momenteel vier vacatures voor een educatief medewerker.

Een voltijdse functie telt 36 werkuren per week.

 • Takenpakket 1: vanaf 1/09/2011 ? tot begin februari 2012: 11 uur les NT2 (Nederlands voor Anderstaligen) in Dendermonde en Sint-Niklaas. Deeltijdse betrekking van 22/36

 • Takenpakket 2: vanaf 1/09/11 ? tot begin februari 2012: 17 uur les NT2 (Nederlands voor Anderstaligen) in Dendermonde (Deeltijdse betrekking van 34/36)

 • Takenpakket 3: vanaf 1/09/11? tot begin februari 2012: 10 uur les NT2 (Nederlands voor Anderstaligen) in Sint-Niklaas (Deeltijdse betrekking van 20/36)

 • Takenpakket 4: vanaf 1/09/11? tot begin februari 2012: 13 uur les Alfa - NT2 (Nederlands voor analfabete Anderstaligen) in Sint-Niklaas en Lokeren (Deeltijdse betrekking van 26/36)


Deze jobs zijn tijdelijk.

Er is kans op verlenging / uitbreiding.

De invulling van de takenpakket (plaats van uitvoering, leergebied) kan wijzigen al naargelang de actuele noden van Leerpunt Waas & Dender.

Kandidaten kunnen hun voorkeur voor de verschillende vacatures duidelijk maken.

Solliciteren

 • Solliciteren voor 10 augustus t.a.v. de directeur Marc Timmerman.

 • Brief en cv richten via mail naar Mevrouw Els D’Eer (e.deer@cbe-waasdender.be.)

 • Geselecteerde kandidaten worden telefonisch uitgenodigd.

 • Sollicitatiegesprekken en sollicitatieproef: woensdag 17 augustus E. Van Winckellaan 23 Dendermonde.


Algemeen


 • Loon: Barema 301 voor lesgevers zonder pedagogisch bekwaamheidsattest onderwijsbevoegdheid, barema 346 voor lesgevers met pedagogisch bekwaamheidsattest onderwijsbevoegdheid.

 • Bediendecontract.

 • Een voltijdse medewerker werkt 36 uur per week.

 • Er is kans op verlenging / uitbreiding van de tewerkstelling.

 • Tewerkstellingsplaats: Leerpunt Waas & Dender organiseert lessen in Sint-Niklaas, Lokeren, Beveren, Temse, Zele, Dendermonde, Wetteren, Hamme, Lebbeke,… De medewerkers werken in één of meerdere lesplaatsen (alles is goed bereikbaar met de trein of bus)

 • Alle medewerkers werken 2 avonden / zaterdagvoormiddag per week.

Profiel van de kandidaat:


 • Vereist minimum diploma: professionele Bachelor.

 • Over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken.

 • Gemotiveerd zijn. Een grote interesse hebben in het werken met laaggeschoolden.

 • Heel goed met mensen kunnen werken.

 • Enerzijds zelfstandig, anderzijds goed in teamverband kunnen werken.

 • Coöperatief zijn.

 • Een ruime mate van flexibiliteit aan de dag kunnen leggen.

 • Creatief zijn, in staat zijn om zelf en/of in teamverband oplossingen te zoeken voor didactische en andere problemen.

 • Een grondig zicht op de werking van een Centrum voor Basiseducatie, ervaring ter zake hebben is een pluspunt.

 • Inzicht hebben in leerprocessen en in de leefwereld van de laaggeschoolde volwassenen.

 • Vertrouwd zijn met informatica

Dendermonde 20 juni 2011

Marc Timmerman

Directeur Leerpunt Waas & DenderLeerpunt Waas & Dender – taakprofiel educatief medewerker spetember 2011

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina