Legal team 0473/73 12 77 0495/99 94 73Dovnload 14.39 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte14.39 Kb.

D

LEGAL TEAM


0473/73 12 77

0495/99 94 73

0473/54 53 15

legalteam@caramail.com

e tien basisrechten van de manifestant.


De Grondwet waarborgt de vrije meningsuiting; je mening kan je uiten door actie, betoging, sit-in, dragen van een bordje, uitdelen van een pamflet, scanderen van een slogan enz. Vrije meningsuiting is een “grondrecht”, dat hoger staat dan een eventueel politiereglement. Laat je dus niet te vlug intimideren door de bewering dat een politiereglement je verbiedt je mening te uiten.

Betogen doe je nooit alleen. Laat je daarom niet isoleren en houd je ogen en oren goed open zodat je ingeval van moeilijkheden met de politie niet alleen voor jezelf op kan komen maar ook getuigenis voor anderen af kan leggen.


1. Identiteitscontrole.
De politie in uniform of in burger (als ze zich legitimeren) mag je identiteit controleren.

De politie moet een reden hebben (ordeverstoring of strafbare feiten).

Dan ben je verplicht je identiteitskaart te overhandigen; na verificatie moet ze onmiddellijk teruggegeven worden.

Opkomen voor je mening is niet strafbaar en is geen ordeverstoring.
  1. Administratieve aanhouding.

= wanneer je niet beschuldigd wordt van een misdrijf.

= maximaal twaalf uur.

De politie is verplicht de arrestant een register te laten tekenen bij binnenkomst en vrijlating. Dat is het enige wat je kan ondertekenen.


3. Gerechtelijke aanhouding.
= Bij verdenking van een misdrijf.

= maximaal 24 uur, tenzij de onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel aflevert.


4. Ondervragingen
- Absoluut recht tot zwijgen, geen verplichting tot verklaringen noch ondertekening van wat dan ook.

- Verklaringen worden vaak tegen jou en je mede-actievoerders gebruikt.

- Je hebt het volste recht te wachten met een verklaring tot je een advocaat gesproken hebt.
5. Fouillering
- Veiligheidsfouillering: opsporen “gevaarlijke” voorwerpen.

- Opsporingsfouillering: opsporen van verdachte objecten bij misdrijf waarvan je verdacht wordt.

- Zonder precieze aanwijzingen mag de politie niet fouilleren.

- Bij verplichting tot uitkleden gaan ze hun boekje te buiten.

Naar een manifestatie ga je best met “lege zakken”: geen drugs, ook geen soft drugs,

geen messen of voorwerpen die als “wapen” kunnen beschouwd worden. Geen adresboekjes.

De politie is namelijk erg geïnteresseerd in namen.


6. Fotograferen van manifestanten en arrestanten.
- Fotograferen zonder toelating is een inbreuk op de privacy.

- Vooral bij administratieve aanhouding omwille van een actie, d.i. de uitvoering van een

democratisch recht, is het niet normaal dat men in een politiefotoboek terechtkomt.

- Protesteer hiertegen met klem.


7. Vingerafdrukken.
= nog niet wettelijk geregeld.

- kadert binnen het aanleggen van documentatie voor het commissariaat-generaal voor

gerechtelijke opdrachten

- dit alles voor de strijd tegen de criminaliteit, je mening uiten is geen crimineel feit dus je

hoeft hier niet aan mee te werken.
8. Verwittiging van familie of kennissen tijdens aanhouding
- Je mag politie vragen familie of advocaat te laten verwittigen; je moet van dit recht gebruik

maken; de politie is echter niet verplicht daarop in te gaan.


9. Bijstand advocaat
- Bij administratieve aanhouding heb je geen recht op een advocaat

- Als je na 24 uur toch wordt aangehouden en overgebracht naar de gevangenis dan heb je

onmiddellijk recht op een advocaat

- Deze mag je alle dagen bezoeken tot 21u ’s avonds


10. Sta op je rechten en protesteer
Als politie haar boekje te buiten gaat door bijvoorbeeld te schelden, te slaan of fouillering om

te vernederen neem je best onmiddellijk na je vrijlating contact op met een advocaat om te zien

hoe je het best kan reageren. Ook protest gebeurt best collectief.

Ver.uitg. L. Pepermans, St. Jansplein 49, 2060 Antwerpen


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina