Leiden of volgen?Dovnload 8.98 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte8.98 Kb.
Leiden of volgen? (Jeroen de Boer)
EEN BEHEERDER VAN EEN BELEGGINGSFONDS IS ZIJN GELD WAARD, ZEGT ROBECO. MAAR IS DAT ZO?
Wie zelf vermogen opbouwt voor zijn pensioen komt al snel uit bij beleg­gingsfondsen. Die bieden de moge­lijkheid om met een geringe inleg een breed gespreide aandelen- of obligatieportefeuille op te bouwen. Pensioenbeleggers moeten wel rekening houden met het verschil tussen tra­ditionele beleggingsfondsen en zogeheten trackers. Laatstgenoemde fondsen volgen slechts de koersbeweging van marktgraadme-ters, zoals de Amsterdamse AEX-index.

Stel: een pensioenbelegger wil een deel van zijn geld in een wereldwijd aandelen-fonds stoppen. Al sinds 1929 kunnen beleg­gers terecht bij Robeco, het aandelenfonds dat investeert in grote, wereldwijd opererende ondernemingen. Maar sinds anderhalf jaar is er op de Europese markt voor trackerfond-sen een vergelijkbaar alternatief: de Dow Jones Global Titans Master Unit, een op Eu ronext genoteerd beleggingsfonds dat de be­ be­weging van de Dow Jones Global Titans In­dex volgt. Die index omvat een selectie van vijftig grote multinationals, met bekende na­men als Microsoft, Shell en Toyota. Aanbie­der van de Titans-tracker is de Franse vermo gensbeheerder Lyxor Asset Management.
De prijzen van participaties in Robeco en de Titans Master Unit verschillen niet veel. De koers van Robeco schommelde recente­lijk rond de 23 euro; de waarde van een Titans Master Unit - eentiende van de Global Titans Index - bedroeg zo'n 20 euro. Robeco heeft een bredere spreiding, want het Rotterdamse fonds belegt in ongeveer tweehonderd multi­nationals. Daarvan komt de helft uit Amerika, zo'n 35 procent uit Europa en 15 procent uit Azië. De vijftig titanen zijn vrijwel alle Ame­rikaans of Europees.

Robeco en de Titans-tracker keren beide eens per jaar dividend uit. Bij de Titans Mas­ter Unit heeft dit een speciale reden. De trac-ker moet het koersverloop van de Global Ti­tans Index zo nauwkeurig mogelijk volgen, exclusief de dividenduitkering. Maar doordat de bedrijven waarin wordt belegd dividend uitkeren, stijgt het fondsvermogen en ontstaat een afwijking tussen het index-rendement en de waardeontwikkeling van de tracker. Dat verschil poetsen beheerders van de Titans Master Unit eens per jaar weg door het divi­dend terug te sluizen naar beleggers.

Voornaamste verschil tussen Robeco en de Titans Master Unit is het kostenniveau. Bij Robeco bedragen jaarlijks terugkerende kos­ten 1,12 procent van de fondswaarde, bij de Titans Master Unit is dit slechts 0,4 procent. Vanwaar dit forse verschil?

Traditionele beleggingsfondsen als Ro­beco geloven in de kracht van individuele fondsmanagers - bij Robeco stond goeroe Jaap van Duijn tussen 1995 en september 2003 aan het roer, en sindsdien bestiert Mark Glazener het fonds. Door de fondsmanager actief te laten handelen kan deze 'de markt' verslaan, zo is de gedachte.

Robeco spiegelt zich aan de breed gesor­teerde MSCI Global Index. Doel is om het beter te doen dan deze index, maar de afgelo­pen tien jaar lukte dat niet, gemiddeld geno­men. Lichtpuntje is dat Robeco het sinds drie maanden wel beter doet dan de MSCI Index.Trackerfondsen hanteren een andere filo­sofie. Hoe slim individuele beleggers ook zijn, op lange termijn kan niemand 'de markt' verslaan. Dus waarom niet de markt volgen? Vandaar dat de beheerders van de Global Ti­tans Master Unit de koersontwikkeling van de Global Titans Index zo nauwkeurig mogelijk nabootsen. Dat scheelt in de beheerkosten. Hoewel Robeco zich niet direct met de Global Titans Index vergelijkt, is het koersverloop sinds 1992 vrijwel identiek aan de ontwikke­ling van Titans Index. De Titans Master Unit bestaat pas sinds 2003, maar in beginsel kan die Robeco dus prima bijbenen.

Wie gelooft in de superioriteit van de indi­viduele fondsmanager, betaalt daarvoor ook meer in de vorm van hogere beheerkosten. De belegger, die liever blind vaart op de markt, is beter af met een fonds dat de markt volgt. •De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina