Lekker door het leven 1 In voedingsmiddelen zitten voedingsstoffenDovnload 45.67 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte45.67 Kb.

Lekker door het leven

1 In voedingsmiddelen zitten voedingsstoffen


1.1 Voedingsmiddelen en voedingsstoffen

- plantaardige en dierlijke voedingsmiddelen

- de vier groepen voedingsstoffen

1.2 Eiwitten en mineralen zijn bouwstoffen

- eiwitten

- mineralen

1.3 Vetten en koolhydraten zijn brandstoffen

- verzadigde en onverzadigde vetzuren

- enkelvoudige en meervoudige koolhydraten

1.4 Vitamines zijn beschermende stoffen

- vitamines

1.5 Vezelstoffen verwijderen ballast

- vezelstoffen of ballaststoffen

1.6 Voedingswaarde van voedingsmiddelen

- energiewaarde van voedingsmiddelen

2 De voedingsdriehoek


- de voedingsdriehoek

- water


3 Ongezond eten … ongezond leven


3.1 Boosdoener cholesterol

- cholesterol

- tips om te hoog cholesterolgehalte te vermijden

3.2 Een snelle hap

- fastfood

- snacks


3.3 Te dik ... te mager ...

- over- en ondergewicht

- BMI

- ideale gewicht- anorexia en boulemie

4 Verpakking doet eten?


4.1 Eten met neus en ogen

- verpakking van voedingsmiddelen

4.2 Etikettering van voedingsmiddelen

- verplichte vermeldingen

- additieven

5 Anders gaan eten … en leven?


5.1 Voedselschandalen bij de vleet

- voedselschandalen en gevolgen

- hormonen in veeteelt

5.2 Vegetariërs en veganisten

- vegetariër

- veganist

5.3 Biolandbouw

- biolabels

- bioboeren

- vergelijking biolandbouw/gewone landbouw
Onze rusteloze aarde

1 Wij wonen op een vuurbol


1.1 Een dunne schil rond een hete kern

- doorsnede van de aarde

- aardlagen

- magma


1.2 Aardlagen schuiven, maar niet soepel

- aardplaten of schollen

- breuklijnen

1.3 Pangea, het oercontinent

- het oercontinent Pangea

- ontstaan van de continenten

- ontstaan van bergketens en oceanen

2 De aarde brandt


2.1 Schoorstenen van kacheltje aarde

- vulkaanuitbarstingen

- doorsnede van een vulkaan

- bijkomende rampen

2.2 Vuurspuwende bergen

- soorten vulkanen

- kratermeren

- geisers

2.3 Onbetrouwbaar magma

- Pompeji en de Vesuvius

- lavastromen en aswolken

2.4 Lava als vriend?

- aantrekkingskracht van vulkanen

- vulkanoloog, seismograaf3 De aarde beeft en scheurt


3.1 Als aardschollen botsen ...

- aardbevingsgordels

3.2 ... op de schaal van Richter

- seismogram, seismograaf


- schaal van Richter en Mercalli


- verwoestende aardschokken

3.3 Stromen van sneeuw, modder, puin ...

- sneeuwlawine

- modder- of puinlawine

3.4 Een ware zondvloed!

- ontstaan van een vloedgolf

- een zeebeving of tsunami

4 Helpende handen


4.1 Zoeken naar levenden

- reddingshonden

4.2 Het Rode Kruis: wereldwijde hulp

- doelstellingen

- organisatie

4.3 Met een stethoscoop als wapen

- Artsen Zonder Grenzen

- Nobelprijs

- Verenigde Naties

Afval ... ook grondstof!
1 Een berg afval
1.1 Steeds meer afval?
- soorten afval
- waar terecht met afval?
- selectief ingezameld afval
1.2 OVAM
- kerntaken

2 Soort per soort
2.1 Pmd
- pmd
- wat mag wel en niet in de pmd-zak?
- pmd-bak
2.2 Papier en karton
- sorteren
- selectief ophalen
- wat mag wel en niet bij papier en karton?
- FostPlus
- Groene Punt
2.3 Groente-, fruit- en tuinafval (gft)
- wat mag wel en niet bij gft-afval?
2.4 Glas
- logo’s op flessen en glasbol
- wat mag wel en niet in de glasbol?
2.5 Kga
- kga
- wat mag bij kga en wat niet?
- inzamelen kga in te zamelen
- Bebat
- Valorfrit
2.6 Restafval
- wel of niet in een vuilniszak?

- verbrandingsoven


- stortplaats

3 Sorteren kun je leren!
3.1 De vervuiler betaalt
- Diftar
- betalend en niet-betalend op het containerpark
3.2 Het containerpark
- afvalfracties
- welk afval in welke container?
3.3 De kringwinkel
- inzamelen van tweedehandsspullen
3.4 Elektrische apparaten of AEEA
- AEEA

- Recupel


3.5 En wat met …?
- grof vuil
- waar kunnen we terecht met grof vuil?
4 Afval wordt grondstof
4.1 Glas
- recyclage van glas
4.2 Papier en karton
- recyclage van papier en karton
4.3 Ook composteren is recycleren!
- manieren om te composteren

Belgium.be
1 België is een democratisch land

1.1 Regels om samen te leven

- verschillende gemeenschappen

- afspraken, reglementen, wetten

- het bestuur van een gemeenschap

1.2 De burger mag meebeslissen!

- democratie

- stemrecht

- een democratisch bestuur

1.3 Er zijn ook andere staatsvormen

- republiek, dictatuur, koninkrijk

- staatsvormen in Europa2 Bouwstenen van onze democratie


2.1 De grondwet: het fundament

- rechten en vrijheden

- scheiding van de machten

2.2 Een spel van partijen

- de Vlaamse politieke partijen

- de Waalse politieke partijen

2.3 Verkiezingen: democratie ten top!

- de verschillende verkiezingen in België

2.4 Meerderheid tegen minderheid

- meerderheid, minderheid

- coalitie, oppositie

3 Onze politieke instellingen


3.1 Gemeente en provincie: delen van een geheel

- de samenstelling van een gemeentebestuur

- de provincies

- de samenstelling van een provinciebestuur

3.2 De Wetstraat: centrum van de politiek

- koning, regering, parlement

- een grondwettelijk parlementair koninkrijk

4 Ons land wordt hervormd


4.1 Land van Vlamingen en Walen

- ontstaan van het federalisme

4.2 Federaliseren om beter te besturen

- van unitaire naar federale staat

- het federale België

- de taalgebieden

- de gemeenschappen

- de gewesten

4.3 Vlaanderen bestuurt zichzelf

- het Vlaams Parlement

- de Vlaamse regering

- de Vlaamse overheid

4.4 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- de 19 gemeenten

- de faciliteitengemeenten

Een wereld vol culturen

1 China, een werelddeel op zich


1.1 Enorm uitgestrekt, heel veel mensen

- wereldbevolking

- geboortebeperking

1.2 Nieuwjaar in China

- het Chinese Nieuwjaar

- Chinese dansen

1.3 De Chinese horoscoop

- tekens van de Westerse dierenriem

- tekens van de Chinese dierenriem

1.4 Vanavond eten we Chinees

- Chinees eetgerei en tafelgewoonten

- Chinese gerechten2 Indianen in Guatemala


2.1 In het hart van de Mayawereld

- de Maya’s in Midden-Amerika

- Maya-tempels

2.2 Indianen en latino’s

- bevolkingsgroepen in Guatemala

2.3 Op een Guatemalteekse markt

- op de markt

- rugbandweven

2.4 Straatkinderen

- leven op straat

- analfabetisme

2.5 Rituelen

- zuiveringsrituelen

3 Blauwe mensen in de woestijn


3.1 Nomaden op kamelen

- Blauwe mensen

- Marokko


  1. Vrouwenwerk

- de taken van nomadenvrouwen

  1. Op trektocht naar de dorpsmarkt

- nomaden in de woestijn

  1. Marrakesh, een smeltkroes

- in de soek van Marrakesh

 1. Een reuzegroot eiland


4.1 Erg groot, weinig mensen

- Australië  1. De Aboriginals waren er het eerst

- aboriginals

- didgeridoo  1. Tussen kangoeroes en koala’s

- typisch Australische dieren


Wij worden Europeanen
1 Europa in beeld
- bezienswaardigheden uit Europese hoofdsteden

2 Het werelddeel Europa
2.1 Europa in de wereld
- werelddelen en oceanen
- oppervlakte en bevolking van de werelddelen
2.2 Een rijke natuur
- natuurkundige kaart van Europa
- verschillende landschappen
2.3 Europa: een grote verscheidenheid
- Noord-, Oost-, Zuid-, West-Europa
- talen in Europa
- godsdiensten in Europa

3 Naar een verenigd Europa
3.1 Van samenwerking tot Europese Unie
- getuigenissen van Jean Rey en Robert Schuman
- geschiedenis van de Europese eenwording
3.2 Van zes naar …?
- de landen van de EU

4 Het bestuur van de EU
4.1 Hoe wordt Europa bestuurd?
- het bestuur van Europa
4.2 De Europese instellingen
- de taak van de Europese instellingen

5 Wij en Europa
5.1 De euro
- de euro
5.2 Europa: minder ver van ons bed
- invloed van de Europese eenmaking op ons dagelijks leven

Hulp in nood?
1 Spoeddiensten
1.1 De ambulance
- ambulances dienst 100
- privé-ambulances
- uitrusting in een ambulance
1.2 De MUG
- Medische Urgentie groep
- opdrachten van de MUG
1.3 De brandweer
- taken van de brandweer

2 Medische spoeddiensten
2.1 Het Rode Kruis
- kerntaken van het Rode Kruis
- hulppost/controlepost
2.2 Het Vlaamse Kruis
- opdracht
- vrijwilliger bij het Vlaamse Kruis

3 De politie … je vriend
- samenstelling en organisatie van de lokale politie
- taken van de lokale politie
- taken van de federale politie
- diensten binnen de federale politie
- samenwerking tussen lokale en federale politie

4 Hoe een telefoontje redding kan brengen
4.1 Tele-Onthaal
- werking

4.2 Teleblok


- werking
- meest voorkomende vragen
4.3 Child Focus
- geschiedenis
- werking
4.4 Antigifcentrum
- werking
- gevarenpictogrammen

5 Niets te gek voor een goed gesprek
5.1 Kinder- en Jongerentelefoon
- gespreksonderwerpen
- contacteren

5.2 JIP/JAC


- gespreksonderwerpen
5.3 CLB
- gespreksonderwerpen

De wereld op mijn tafel
1 Waar komt het vandaan?
- herkomst van producten
- consument, producent, diensten

2 Ontstaan en evolutie van de wereldhandel
2.1 De eerste handelaars
- tijdsbalk
- ontstaan van de landbouw
- ruilhandel
2.2 Alle wegen leiden naar Rome
- handel in het Romeinse Rijk
2.3 De ontdekkingsreizen
- ontdekkingsreizigers en routes
- wereldhandel omstreeks 1750
2.4 De Industriële Revolutie
- oorzaken en gevolgen Industriële Revolutie
- uitvindingen en uitvinders
- wereldhandel tussen 1850 en 1913
2.5 De globalisering
- oorzaken globalisering

3 Wereldhandel nu
3.1 Import en export
- invoer, uitvoer, handelsbalans
- meest exporterende landen in de wereld
- eenzijdigheid van de uitvoer
3.2 De wereldhandel in kaart en diagram
- export van landbouwproducten, grondstoffen en afgewerkte producten per werelddeel
- belangrijkste producenten van landbouwproducten in Europa en de wereld
3.3 Multinationals
- multinationals
- praktijken van multinationals

4 Eerlijke wereldhandel
- uitbuiting van arbeid in de derde wereld
- eerlijke wereldhandel
- Oxfam Wereldwinkels, Max Havelaar, Fair TradeDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina